Kafka in Zeist (002)

11 januari 2017
Hits: 557

dinsdag 26 augustus-2008
Effies terug naar begin maart 2008. Toen kreeg een activistisch ingestelde bewoner van een pand aan de Vossenlaan in Zeist van zijn schadeverzekeringsmaatschappij te horen dat ie uit het bestand was gemieterd. De premiehunters hadden namelijk van de gemeente Zeist vernomen dat voornoemde inwoner -laten we hem voor het gemak Frans noemen- zich op 24 mei 2005 had laten uitschrijven en was verhuisd naar Portugal. Nog afgezien van het feit dat de gemeente Zeist kennelijk schijt had aan de wet op de privacy, Frans was helemaal niet verhuisd. Hij deed hooguit af en toe een klus in Portugal, maar daar bleef het bij. Hoe dit ook zij, door de irreguliere oekaze van de gemeente was Frans plotseling onverzekerd. En je hoeft maar met je fietsie per ongeluk om eens wat te noemen een gemeenteambtenaar of een verzekeringsagent in het kruis te rijden om uit te vinden wat dat betekent.
In deel 1 van 3 juni 2008 hebben we al aandacht besteed aan de broddel waarmee de gemeente Zeist wapperde om aan te tonen dat Frans verhuisd was. We zullen de term valsheid in geschrifte vermijden, anders staan we morgen weer kansloos voor de voorzieningenkadi in Den Bosch. Maar laten we het erop houden dat het bewuste document er nou niet echt spic en span uitzag. Over het antwoord op de vraag wat de gemeente Zeist bewoog om na drie jaar de verzekeringsmaatschappij van Frans een hint te geven kan je heel lang dubben. Zeker is wel dat hij in maart 2008 samen met een aantal buurtgenoten zwaar in de clinch lag met de gemeente en het prestigieuze in Zeist gevestigde mangelinstituut De Terp (1). Daarmee suggereren we niks, want ... Correct. Frans zag zich genoodzaakt aan de bel te trekken. Bij de verzekeringsmaatschappij. Nul. Bij de gemeente. Nul. Bij de gemeentelijk ombudsman. Nul. En bij drie nullen ga je naar de kant. Maar Frans niet. Hij stuurde op 25 augustus jl. de volgende mail aan de ombudsman:

"Geachte heer,
Ik ben zo vrij geweest een fiscalist in de arm te nemen om gegevens bij de verschillende belastingdiensten op te vragen over mijn fiscale status, nu ik aangifte moet doen over 2007.
Stellig is de belastingdienst over het feit dat ik in 2007 nog steeds in Nederland sta ingeschreven. Dus in de gemeente Zeist. Ware dit anders, dan had de algemene automatisering ervoor gezorgd dat ik "C-biljetten" per post had gekregen. Deze C-biljetten heb ik nimmer gehad. Korte uitleg fiscus: verandering persoonsgegevens bij de gemeente secretarie wordt direct cq. automatisch doorgegeven aan de fiscus. Nu vraag ik u welk bewijs is nog meer vereist in deze Kafka-zaak?
".

Dat is duidelijk zouden we zeggen. Als Frans op 24 mei 2005 inderdaad door de gemeente Zeist was uitgeschreven, dan had Pierre Fiscus dat meteen geweten. En zeker na drie jaar.
Tenzij de computers van de gemeente Zeist uit 1925 dateren (2). Stay tuned.

(1) Zie de serie rond Bert Terpstra op onze bewogen Followup-site.
(2) Het uitgavejaar van Kafka's boek "Der Prozess".

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 557
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch