Skip to main content

Dag Bib (003)

16 april 2018
Hits: 651

Al jaren geleden vroegen wij Feldhaus van Ham in hoeverre wij zijn uitspraken over geheime landingen van vliegtuigjes op de Noordwijkse golf serieus moesten nemen.
Feldhaus: "Het was mijn laatste verlof voor ik naar Noord-Afrika zou worden gezonden. Tijdens een kerstdiner op de golf met zo'n 18 man hebben we het er nog over gehad wat mij te doen stond. Die geheime vluchten waren in de zomer van 1940 al aan de orde. Ik had dat gehoord van Kalkoen, een bestuurder van de golf uit Utrecht. Later, begin januari, heb ik daarover nog eens ernstig van gedachten gewisseld met Bib. Hij had mij verteld dat er vanuit Engeland op Holland werd gevlogen om mensen af te zetten en op te halen. Maar onregelmatig. Daarom hebben we toen besloten dat ik gewoon met de Duitse troepen mee zou gaan naar Noord-Afrika en daar zou overlopen naar de Engelsen zodra de gelegenheid zich voordeed. Als ik dan de namen van Bib, Beelaerts van Blokland en Piet Smit zou noemen, konden de Engelsen die checken en dan zou ik meteen naar Engeland worden overgebracht".
Aldus geschiedde, zij het dat de drie namen geen equivalent bleken te zijn voor "Sesam open u". Via een omslachtige route via Canada en allerlei Britse interneringskampen kwam Feldhaus van Ham pas ruim een jaar na zijn overgave op vrije voeten. Hij keerde met de Irene Brigade in Nederland terug.
Wij vroegen ook Bib van Lanschot indertijd naar de betrouwbaarheid van Feldhaus van Ham's verklaring inzake het vliegverkeer van en naar Engeland tegenover de Enqutecommissie. Als een echte vriend verklaarde Bib dat Feldhaus van Ham niet geheel bij zinnen uit de oorlog tevoorschijn was gekomen. Toch waren wij zo vrij om nog even verder te speuren. Niet alleen omdat Feldhaus van Ham op ons een zeer pientere indruk maakte maar vooral ook omdat met name WO II-goeroe Lou de Jong ons altijd heeft voorgehouden dat Nederland niet geschikt was om in het geheim vliegtuigjes te laten landen, zoals dat in Frankrijk de hele oorlog wel was gebeurd.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 april 2018