Transparant (014)

02 april 2017
Hits: 606

woensdag 27 oktober-2004
Officier van Justitie Fred Teeven was tijdens zijn wat kort uitgevallen politieke carrière een voorstander van grotere transparantie in de manier waarop ons land wordt bestuurd. A la Pim Fortuyn. Geen achterkamertjespolitiek meer. Onze zegen had ie wat dat betreft. Maar we weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen. Geen hout. Integendeel het is met die hinkende specsaver aan het stuur zelfs nog erger geworden.

Of Fred die grotere transparantie ook voor ogen had bij de manier waarop bijvoorbeeld het justitieel apparaat tewerk gaat is heel andere ketellapper. Op dat terrein geeft ie blijk van wat minder transparante opvattingen.Zo maakt hij bijvoorbeeld graag gebruik van Amerikaanse methodes bij het achter het gaas draaien van avontuurlijke dames en heren. Methodes die af en toe niet helemaal stroken met onze wetgeving. Het doel heiligt de middelen soms bij Fred. Zo stond hij bijvoorbeeld aan de wieg van het begeleid in- en doorvoeren van roesmiddelen, wat net als in de Verenigde Staten tot grote ongelukken heeft geleid. Verder maakt hij graag deals of pre-deals met jongens van de vlakte om andere jongens in een langzaam vollopend gastverblijf te proppen en staat hij sympathiek tegen het verschijnsel van anonieme (kroon)getuigen.

Wij hebben in deze serie als voorbeeld van Fred’s elastieken opvattingen over wat kan en wat niet kan binnen de opsporing van onverlaten het geval van Evert Tweehuizen in het voetlicht gezet. Een echte Jordanees die al heel lang meegaat in het wereldje en er niet voor terugdeinst om samen te werken met snuffeldiensten als de Amerikaanse DEA (Drugs Enforcement Administration, de CIA, de CRI, de IRT en wetshandhavers als Fred. Tot wederzijdse tevredenheid.

Die coöperatie dreigde even te crashen in juni 1996 toen de rol van Evert bovenkwam in een gevalletje coke en wat kilootjes marihuana. Hij nam de benen en kwam zowel op het nationale als internationale verlanglijstje terecht. Hoewel dat laatste aan veranderingen onderhevig was. Via via kwam Evert op Ibiza terecht en dankzij beelden van talloze partyposses weten we wat daar al jaren tot de folklore behoort. Kaassie voor Evert dus. En end of story zou je denken. Iedereen gelukkig. Maar het liep even anders.

Plotseling ging kortgeleden de mare dat Evert weer terug was in Amsterdam. Dat kon maar een ding betekenen. Een deal. Of een pre-deal. Er viel een echoloze stilte na onze eerdere publicaties. Tot we deze week van een eigen krooninformant vernamen dat Evert volgens bronnen uit het wereldje momenteel ergens in de buurt van de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid zou wonen. Waar precies is nog niet transparant. Maar stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
Aantal keren bekeken: 606

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch