Skip to main content

De Brusselse Connectie (012)

17 januari 2017
Hits: 568

vrijdag 20 juni-2003
Hoewel de conceptie van de publieke affaire rond Willem Matser ongeveer gelijktijdig verliep met die van de nieuwe Oranje-telg is de stilte rond de Nederlandse luitenant-kolonel omgekeerd evenredig aan het lawaai rond de baby in wording. Kenmerkend voor de desolate staat waarin de Nederlandse onthullingsjournalistiek zich bevindt. Maar hé, waar gaat het ook helemaal over bij die Matser? Een Nederlandse Oost-Europa expert bij de NATO is bezig met het overhevelen van 300 miljoen drugsdollars van Bogota naar Boekarest om te investeren in de zich privatiserende Roemeense economie. Daar ligt toch geen dierenasiel van wakker? In de Roemeense pers wordt daar blijkbaar anders over gedacht. Zo blijkt uit recente berichten dat de Roemense tycoon Ovidiu Tender begin 2002 op zoek ging naar een partner voor de overname van de staatsoliemaatschappij Petrom. Daartoe benaderde hij ondermeer de voor niets terugdeinzende Amerikaanse graai-onderneming Halliburton. Kort daarna werd Tender voorgesteld aan Willem Matser. Door een goede bekende van hem: generaal Talpes. De administratieve majordomus en adviseur op het gebied van nationale veiligheid van president Iliescu. En de bal ging stevig aan het rollen. Omdat hij niet alleen in Petrom wilde investeren maar ook in allerlei andere wannahaves voerde luitenant-kolonel Matser zelfs gesprekken met president Iliescu zelve, de huidige premier Nastase en minister Mitrea. Talpes keek toe en zag dat het goed was. Om exact op de hoogte te blijven van Matser’s activiteiten op zowel zakelijk als militair-strategisch terrein zorgde hij schielijk voor een tolk, Otila Ciocirlan. Ook al omdat de Nederlander geen talenwonder bleek. Bovendien schoof de oude Roemeense vos listig nog een medewerker van zijn bureau bij het netwerk van Matser naar binnen toen dat op het punt stond te gaan functioneren. Dat was de Amerikaan Larry Watts, die ooit wetenschappelijke verhandelingen heeft geschreven over de fascistische dictator Antonescu en de inbedding van Roemenië in de NATO. Deze Watts werd samen met Ciocirlan mededirecteur van de begin dit jaar door Matser in het leven geroepen Delta Holding in Nederland. Een van de belangrijkste vehikels voor de transfer van de drugsdollars…...
In de entourage van Talpes en Watts figureerde nog een Amerikaan: Kurt William Treptow.
Net als Watts een wetenschapper die in later jaren de mensheid zou verblijden met studies over de Joden in Roemenië en de inbedding van Roemenië in de EU. Een soort kruisbestuiving tussen Watts en Treptow dus. Zij het dat die laatste al sedert 1987 in Roemenië verbleef. Daartoe uitgenodigd door Ilie Ceaucescu, een broer van de toen nog aan de macht zijnde communistische dictator. Ilie stelde Treptow voor aan generaal Talpes, die vóór de politieke omwenteling in 1989 zich ook al op hoog niveau onledig hield met inlichtingenwerk. Geen wonder dus dat de pers de Amerikaan ervan beschuldigde hand en spandiensten te hebben verleend aan respectievelijk de KGB, de SIE en de CIA (de Mossad bleef buiten beschouwing ondanks Treptow’s goede contacten met Israël). Die beschuldigingen werden geuit in de slipstream van Treptow’s arrestatie oktober vorig jaar naar aanleiding van afschrikwekkende pedo-praktijken. De politie trof in zijn woning een rijke hoeveelheid kinderporno aan, waaronder een stapel videofilms met de historicus zelf veelvuldig in de hoofdrol. Het is natuurlijk van wetenschappelijk belang om jezelf te kunnen terugzien bij het bespringen van kinderen van negen jaar. Ook zijn vriend Talpes kwam in deze stinkende affaire onder vuur te liggen omdat hij voor de arrestatie uit nog met Treptow had gesproken. Waarover is niet moeilijk te raden. Larry Watts, de medefirmant van Matser, kwam in dit droevig stemmende verhaal eveneens voorbij. Hij fungeerde namelijk als peetvader bij het tweede huwelijk van Treptow. Een traditioneel en in Roemenië als heel belangrijk ervaren gebruik. Overigens trad generaal Talpes op zijn beurt weer als peetvader op bij het huwelijk van Watts. Allemaal hele dikke mik dus tussen deze drie heren. En daar fietste Matser met zijn drugsdollars ook nog even dwars doorheen. Maar in vergelijking met het nieuws over mamma Maxima valt dit alles natuurlijk in het niet. Logisch. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2017
De Brusselse Connectie