Skip to main content

De Brusselse Connectie (006)

04 januari 2016
Hits: 588

woensdag 7 mei-2003
7 mei 2003
De zaak rond de Nederlandse luitenant-kolonel Willem Matser die twee maanden geleden door het NOS-journaal naar buiten werd getild en door ons voor zover mogelijk in leven is gehouden, dreigt in alle stilte te worden geminimaliseerd en vervolgens met zo min mogelijk fanfare justitieel te worden afgehandeld. Terwijl het toch om een niet zo misselijke internationale affaire gaat. Je hoort toch niet elke dag dat een meneer van zijn leuke connecties binnen de NAVO gebruikmaakt om in Colombia gestalde kapitalen naar Roemenië over te hevelen ten behoeve van de overname van in de ramsh aangeboden staatsbedrijven. Met als alleraardigst detail dat de niet zo frisse firma van de huidige Amerikaanse vice-president erbij betrokken is. Een intrigerende plot die direct rijp is voor een film met Pierce Brosnan of een andere godheid uit de Bond-categorie zou je zeggen. Maar silence is blijkbaar golden. Om de boel weer even op te husselen stuurden we dus maar eens mailtje aan het NAVO-hoofdkwartier dat alsvolgt luidde:
“ Sinds de zaak rond luitenant-kolonel Willem Matser begin maart van dit jaar naar buiten kwam is het indrukwekkend stil geworden. Vooral in Brussel. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat gezien de positie van de heer Matser als Oost-Europa-expert de kwestie niet enige rumor in de NAVO-casa heeft veroorzaakt en een grootscheeps intern onderzoek is gestart. Daarom zouden wij ten behoeve van een vervolgartikel in de serie “De Brusselse Connectie” op de website Kleintje Actueel gaarne het volgende van u willen weten:
a. Is er sprake van een solo-actie van luitenant-kolonel Matser bij het overhevelen van gelden van Colombia naar Roemenië of zijn er meer NAVO-officieren bij de zaak betrokken?
b. Is er van NAVO-zijde enige bemoeienis bij het internationale justitiële onderzoek naar het criminele netwerk waartoe luitenant-kolonel Matser behoorde?
c. Bestaat in uw hoofdkwartier al enige duidelijkheid over de vraag of luitenant-kolonel Matser al eerder betrokken is geweest bij illegale financiële transacties?
d. Bestaan er aanwijzingen dat de geldstroom vanuit Colombia op enigerlei wijze gerelateerd is aan internationale drugshandel?"
Wij hebben geen geweldige ervaringen in onze correspondentie met het NAVO-hoofdkwartier. Maar wat niet is kan komen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2016
De Brusselse Connectie