Skip to main content

Valse vlag (032)

02 maart 2017

vrijdag 28 maart-2014
Dat doe je niet voor niks. Bij Twitter en YouTube de stekker eruit halen. Vraag was dus wat de Turkse premier Erdogan bewoog om in de voetsporen van Jolande Sap te treden? Nou, die reden kunnen we destilleren uit een boer die hij onlangs liet tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Komt ie:

"Ze hebben zelfs een opname van een vergadering van de nationale veiligheidsraad gelekt. Dat is een hufterige en smerige streek. Wie help je met het afluisteren van zo'n belangrijke vergadering?”

Goeie vraag, daar niet van. Maar wat werd er bij die gelegenheid besproken? Awel, het organiseren van een valse vlag operatie vanuit Syrië. Zoals een raketaanval op een of ander Turks doel of een bomaanslag op de Suleiman Shah Tombe. Een heilige plaats voor de Turken. Weliswaar binnen de Syrische grenzen, maar de Turken mogen daar hun nationale vlag laten wapperen. Ter ere van de opa van Osman de Eerste, die ooit het Ottomaanse Rijk in elkaar spijkerde. Ieder zijn meug.
Om een dergelijke aanval uit te voeren is in wezen goudrenetje barnevelder. Per slot werden heel wat Syrische “rebellen” op Turks grondgebied getraind, dus die mogen ook wel eens wat terugdoen.
Waarom Erdogan cs. deze valse vlag wilde hijsen? Om de eenheid in Turkije te herstellen via een frisse oorlog met Syrië onder leiding van Erdogan, de vader des vaderlands. Als Recep nog een stoel heeft dan mag ie wel eens als een speer de poten ervan controleren. Nog even en het is gebeurd met de koopman. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 maart 2017