Skip to main content

Geruchten uit de stenenwereld

Hits: 534

woensdag 30 januari-2008
Die plannen om van het militaire vliegveld Valkenburg een stapel stenen te maken ter bestrijding van het woningtekort in de regio dateren ruim uit de vorige eeuw. En van meet af aan was de NATO een van de partijen die af en toe opstond voor het produceren van een solootje. Voordat het hek dichtging waren de onderknuppels van De Hoep Scheffer uiteraard nauwkeurig op de hoogte van elke scheet die op Valkenburg gelaten werd. Nou schijnt Rupsje Nooitgenoeg, die momenteel zijn dagen afkrast op de muur van een staatshotel in Zwaag, al in een vroeg stadium via een zakenrelatie zijn kont te hebben binnengedraaid bij de dans om de meloenen rond het Valkenburgproject. Die partner zou Gerrit Tijhuis zijn. Een stenentycoon uit het oosten des lands, die over familiaire betrekkingen met de NATO zou beschikken. Voelt u hem. Nou zeggen wij het met klem, het is maar een gerucht. Maar zoals we al zagen staat Rupsje voor niets. En als het moet worden al dan niet via oom Nico zelfs uitzendkrachten uit Curacao opgeroepen om her en der een varkentje te wassen (1). Dat moois dateert al uit de tijd dat Rupsje nog hotemetoot was bij het Bouwfonds. Het ABN/AMRO-vehikel dat in die jaren zo popie werd in het vastgoedwereldje naar aanleiding van de hoogstandjes die het koningskoppel Endstra/Hummel daar ten beste gaf (2).
Talking about Hummel. Geruchten willen dat ie kortgeleden zijn Zwitserse spaarvarken heeft aangewend om Paul G. uit de sores te helpen bij de aankoop van het monumentale stadsdeelkantoor in Amsterdam-Oost. Paulus is het baasje van Aedes Vastgoed. Een stenentent die ooit is opgetrokken in de slagschaduw van het Amstel Hotel, waar de nogal zware Paul regelmatig zijn opwachting schijnt te maken met lichte dames. Daarnaast zou hij een geziene gast zijn geweest bij Brochette. Een smikkelpaleis in Amstelveen, waar Paulus van tijd tot tijd een vorkje zou hebben weggeprikt met de te vroeg van ons weggerukte Cor van Hout.
Toegegeven, niet elk gerucht is betrouwbaar. Maar gegeven het feit dat met name Job Cohen zo gek is op bibobben zou het toch de moeite waard zijn om dit soort geruchten eens te toetsen aan de werkelijkheid. Net zoals is gebeurd bij pornoboeren als Dikke Charles Geerts en Hennie Vitali. Gelijke monniken, gelijke happen.

1. Zie voor Rupsje aflevering 362 van de serie Octopussy dd. 21 januari 2008.
2. Tegenwoordig hoort het Bouwfonds bij de RABO en die is daar heel erg blij mee.

Klik hier om uw reactie toe te voegen