Skip to main content

Coup of Gladiosoup (016)

27 april 2021

Door Jan Portein.

De een loopt naar Rome, de ander achter zijn lul aan. Tot die laatste categorie behoorde Henk Vredeling (rip). Bij leven ondermeer parlementariër voor de PvdA en minister van Defensie. Dat laatste niet van harte. Hij was naar eigen zeggen allergisch voor uniformen. Bij de uitvoering van zijn eerder genoemde liefhebberij raakte hij in een amoureuze affaire met een mevrouw uit Koewacht. Een dorp in Zeeuws-Vlaanderen, waar de Nederlands-Belgische grens dwars doorheen liep en niet al te ver verwijderd was van een ander dorp aan dezelfde grens: Eede. Een tijdlang de uitvalsbasis van Carl Armfelt. Een van de hoofdpersonen uit deze serie en de "Beverwijkfiles", die eveneens die lustige mevrouw uit Koewacht frequenteerde. Het is een beetje kip of een beetje ei: was Henk er al toen Carl daar arriveerde of andersom. Maar zeker is wel dat daar interessante zaken over de Bühne trokken. Vooral over wapenleveranties aan groeperingen die een redelijk beruchte reputatie genoten (1). Vraag blijft of Henk's activiteiten op dit terrein ook onderwerp van gesprek waren bij de Koewacht-club toen in 1973 Israël in het nauw raakte tijdens de Jom Kippoer oorlog. Henk gaf toen zonder raadpleging van collega's uit de regering Den Uyl toestemming voor het overvliegen van Amerikaanse wapens via vliegveld Gilze Rijen ter ondersteuning van het Israëlische leger. Aangevuld met wapens van wat onduidelijker herkomst (2). Eerder maakten wij al melding van de participanten aan de seances in Koewacht (3). Een van hen was de Britse wapenhandelaar Tony Pearson. Een voormalige Britse SAS-officier, die volgens ex-Mossadsmurf Ari Ben-Menashe in zijn boek “Profits of war” midden jaren zeventig het baasje was van de Londense firma Strategic Intelligence Services, die naast het verrichten van snuffelwerk voor de Mossad en het uit de weg ruimen van ongewenste lieden voor 50.000 dollar, ook all over the world wapens en huurlingen leverde aan wie dan ook. Inclusief aan Palestijnse groeperingen! Een van de bekendste huzarenstukjes waarbij Tony betrokken was, vond plaats in november 1981 toen een groepje huurlingen onder leiding van de beruchte Mike Hoare een coup probeerde te plegen op de Seychellen. Die mislukte, maar je kan niet alles hebben. Intrigerende vraag: Zou minister van Defensie Henk Vredeling, die by the way uitstekend overweg kon met zijn secretaris-generaal en Interdoc-lid Gerard Peijnenburg (4), geweten hebben met wat voor tuig van de richel hij te maken had. We kunnen het hem jammer genoeg niet meer vragen. Misschien moeten we maar eens wat notulen van de ministerraad uit die tijd gaan opvragen. Je weet maar nooit. Stay tuned.

(1) Daartoe behoorden onderandere de IRA, de ETA, de PLO en een paar enge groepjes in België en Zweden.
(2) Henk's gedrag werd later met verwijzing naar de Holocaust goedgepraat door partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken en opperhoofd van de Nederlandse afdeling van het Gladionetwerk Max van der Stoel.
(3) Zie aflevering 1 van de serie “Carl Armfelt”.
(4) Zie voor de intrigerende rol van Peijnenburg bij dit carnaval der desperado's aflevering 1 van de serie “Het schaduwcommando van de prins” en de afleveringen 13 en 14 van de serie “De Beverwijkfiles”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 april 2021
Coup of Gladiosoup