Skip to main content

Coup of Gladiosoup (014)

31 januari 2018

Nee, het hield niet over. Het bleef in de msm gisteren bij wat meewarig gekeutel over het pleidooi van Desi Bouterse's bef Irvin Kanhai in het proces rond de Surinaamse decembermoorden in 1982. In onze visie ten onrechte. Want Irvin had best een interessant verhaal te vertellen. Volgens hem was het misschien niet deftig wat er gebeurd was, maar de moorden cq. executies zouden zich nooit hebben voltrokken als Nederland en de USSA zich zouden hebben onthouden van subversieve activiteiten in Suriname die moesten leiden tot een coup. Met name na de flirt van Bouta met de Cubaanse president Fidel Castro en Maurice Bishop, de linkse premier van Grenada. Bij die activiteiten beschikten Den Haag en Washington over een infiltrant in Desi's gelederen: sergeant Roy Horb. Geen onbekende van de toenmalige “Surinamecoördinator” en kindervriend Joris Demmink om het eufemistisch uit te drukken (1). Tot tweemaal toe reisde Horb in 1982 naar de USSA om overleg te plegen met de CIA en tuinde daar volgens de getuigenis van voormalig SLM-coördinator Henk Venoaks (rip) in een honeytrap. Kwootje. Komt ie:

Horb dreef weg van zijn vrienden. Hij had hulp nodig. Dat was ook door Amerika bevestigd door middel van foto's en documentatie. Er waren compromitterende foto's van Horb. Sexueel compromitterend. Nadat Horb de tweede keer naar Amerika was gegaan, na de 8 december gebeurtenissen rond de kerst zijn twee of drie pakketten met foto's in diverse brievenbussen gedeponeerd. Het waren foto's inhoudende homosexuele praktijken met Amerikanen.”

Kort daarna werd Horb gearresteerd op beschuldiging van het plannen van de hereniging van Bouterse met zijn schepper. In februari werd ie gezelfmoord. De handtekening stond er niet bij. Gevoegd bij de revelaties van Peter van Haperen over de geheime initiatieven richting Suriname vanuit Nederland en België eerder in deze serie en je gaat begrijpen waarom de msm zo omzichtig omgaan met het pleidooi van Irvin Kanhai. We hebben het gevoel dat dit niet het laatste artikel zal zijn over deze affaire. Stay tuned (JP).

(1) Zie dit artikel.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 januari 2018
Coup of Gladiosoup