Coup of Gladiosoup (007)

21 augustus 2017
Hits: 1300

Klappertje eergisteren. Dreunt vandaag nog even na. De revelatie, dat het schaduwcommando van prins Bernhard (aka Interdoc) een dubbele moord had laten plegen door Karate Bob. Nadat een plan om de voor de prins als potentieel gevaarlijke Pieter Menten uit de petoet te halen door een domme fout naar buiten was gesijpeld (1). Was Interdoc in staat tot dergelijke escapades? Nou, leest u dan bijvoorbeeld even het artikel “Brusselse Truffels” van 9 januari 1999. Overigens had schrijver dezes al eens eerder het gordijn bij de duistere firma Van den Heuvel en Armfelt Ltd. aan de Haagse Van Stolkweg weggeschoven. Dat was in dit artikel in de Groene Amsterdammer van 31 januari 1996.
Daar was wel een stief kwartiertje onderzoek aan voorafgegaan. En zoals dat een speurneuzenkliek betaamt had de betrokken firma dat al in een redelijk vroeg stadium in de kieren. Getuige deze notitie van Cees, de voormalige OD-verzetsman en voorganger van de afdeling Opleiding van de BVD. Gelukkig bevond de organisatie zich toen in zijn nadagen en had een heel stel ouwe knarren uit het klantenbestand van de Stichting '40 -'45 al dan niet op natuurlijke wijze afscheid van het ondermaanse genomen. Af en toe is het maar goed dat je niet weet wat er allemaal om je heen gebeurt. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 11 van de serie “Bob” van eergisteren.

Jacques
'Vernomen hebbende, dat het Departement van Oorlog beschikt over een grooten voorraad uniformkleeding van Amerikaansch model benevens automatische, korte afstandsen handvuurwapenen van Duitsche herkomst, welke niet voor de uitrusting van het Nederlandsche leger benoodigd zijn, moge ik mij tot Uwe Excellentie wenden met het eerbiedige verzoek een 350 tal stellen uniformkleeding en, voorlopig voor oefening en instructie, een zeker aantal dier vuurwapenen met munitie ter beschikking van de Haagsche Burgerwacht te stellen, opdat na verloop van eenige maanden de mobiele colonne in geval van nood een bruikbaar gezagsinstrument in handen der overheid zal kunnen zijn'.
Jacques
Dit uit een dissertatie van Coreline Boot Uit https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/29122/Dissertation_Coreline_Boot.pdf;jsessionid=1A115E69A901F9DDCE2338B91CA594BC?sequence=15

De verkiezingsoverwinning van de CPN was van grote invloed op de activiteiten van de weerbaarheidsorganisaties, omdat zij hierin het bewijs zagen dat hun inschatting van het communistische gevaar juist was. Tijdens de kabinetsformatie voor wat uiteindelijk het kabinet-Beel I zou worden, richtten ze daarom nieuwe verzoeken tot het demissionaire kabinetSchermerhorn-Drees. Commandant W. Scheffer van de Burgerwacht in Den Haag verzocht Meynen op 29 mei 1946 om wapens, waarmee hij zijn organisatie wilde uitrusten:

volgend commentaar de rest

Klik hier om uw reactie toe te voegen
21 augustus 2017
Aantal keren bekeken: 1300
Coup of Gladiosoup

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch