Skip to main content

Cold Turkey (063)

21 december 2016

Je moet het geloven willen. Volgens de zo keurig op de Universiteit van Utrecht opgeleide Enim Alptekin behelsde het contract dat zijn Vleutense flutsfirmaatje Inovo BV sloot met Flynn Intel Group het lobbyen ten behoeve van een ongespecificeerde niet-Turkse energieonderneming. Nou was Enim's Nederlandse Inovo een facade voor een gelijknamige Turkse onderneming en het moge duidelijk zijn waarom de afdeling Vleuten werd gebruikt om de deal tot stand te brengen. Om generaal b.d. Michael T. Flynn uit de wind te houden. Een Nederlandse firma onder leiding van een Nederlander die op The Hill al jaren geen onbekende is wordt per saldo niet zo gauw van heikele geintjes verdacht. Is daar dan sprake van? De Huffington Post suggereert van wel. Het contract spreekt volgens de Huffpo namelijk van het ontwikkelen van lobby-activiteiten op het terrein van buitenlandse zaken en defensie. En dat valt wat moeilijk te rijmen met de belangen van voornoemde niet-Turkse energieonderneming. Maar destemeer met de invloedsfeer waarbinnen Michael T. zich manifesteert. Wil overigens niet zeggen, dat alle zakelijke kunstjes van vriend Enim buiten de energiesector vallen. Integendeel. Zo is hij hotemetoot bij Zorlu Energy. Een flink uit de kluiten gewassen Turkse energieonderneming, die zich voornamelijk bezighoudt met geothermische energie. Maar daarnaast heeft ie belangen bij de stenenfirma EA Real Estate, luchtvaartspeeltje EA Aerospace en de ook al tot de EA Group behorende ATH Defence and Security Solutions A.S. Een van de hebbedingen die bij Enim's EA groep in de etalage staat is de Eclipse Jet. Een kistje met een bewogen geschiedenis die hier is terug te vinden en waarin ook de naam van ons aller Roel Pieper opduikt (1). De om het zachtjes uit te drukken avontuurlijke ondernemer met wie Enim ooit aan het roer stond bij de Amerikaanse onderneming ETIRC Aviation, die in april 2009 de Beet Mountain opging. Was Michael T. van dit alles op de hoogte? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom dan al die geheimzinnigheid en die Nederlandse U-bocht? Stay tuned.

(1) Voor Roel's woelige verleden kan u het beste even goegelen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
21 december 2016