De Russische familie (010)

vrijdag 20 mei-2005
U weet nog wie mr. Jozef Rammelt is? Juist. Dat is de advocaat van Bob Specht, met wie wij in februari/maart van dit jaar een korte e-mailwisseling mochten hebben naar aanleiding van een poging midden 2004 om zijn cliënt te bevrijden van de gijzeling door de staat der Nederlanden (1).
Bij die poging speelde de Zwitserse gabber van Specht een voorname rol, de geschorste advocaat Stephan Frischknecht uit Sankt Gallen (2). Hij kwam toen op de proppen met een illusionistisch aandoende firma op Cyprus die tegen wat zekerheden bereid was 75 miljoen euro uit een vingerhoed te toveren. Wij wilden graag van mr. Rammelt weten hoe de zaak zich verder had ontwikkeld maar de serieuze bef verschool zich achter de omertà van zijn beroepsgroep. Jammer, maar you can’t win them all.
Op het gevaar af dat wij op dezelfde zwijgzaamheid stuiten stuurden wij de heer Rammelt dezer dagen opnieuw een e-mail met de volgende inhoud:

"Maître,

Wij vernamen dat u de verdediging op zich heeft genomen van een of meer van de vier Nederlandse verdachten in de witwasaffaire in Marbella, die onlangs aan het licht is gekomen bij een internationaal onderzoek onder de naam Witte Walvis. Kunt u ons zeggen of onze informatie juist is?
”

Nou, minimaler kan haast niet, dus wij verwachten hier wel wat van.
De zaak tegen die vier Nederlandse, nog anonieme verdachten zou eigenlijk in Rotterdam moeten worden behandeld, maar om de een of andere reden zijn ze overgeheveld naar Zutphen of all places.
Het OM zou worden vertegenwoordigd door de aan de Groningse befbatterij verbonden mr. R. Drenth, die in 1999 furore maakte door de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration (DEA) toestemming te geven tot het inzetten van een “geheim agent” tegen Godmother Tedje Moear. De vroegere rechterhand van Mabel-lover Klaas Bruinsma.
Dat listige geschuifel kan maar één doel hebben: de zaak zo stilletjes mogelijk afwikkelen. Om de Nederlandse walvissen die bij de Spaanse affaire zijn betrokken zoveel mogelijk buiten de bereikbaarheid van de persharpoenen te houden.
Wij spraken al eerder het aan zekerheid grenzende vermoeden uit dat een grote Nederlandse bank betrokken moet zijn bij de witwasserij binnen deze context. En die heeft uiteraard geen baat bij hoge golven (3).
Maar hé, wij zijn echte surfers. Hoe hoger de golven hoe beter het is. Stay sportingly tuned.

(1). Zie de serie over Bob Specht op de Followup-site.
(2). Frischknecht hebben wij inmiddels kunnen verbinden met de vondst van valse Amerikaanse bonds en notes ter waarde van drie triljoen dollar op de Filippijnen (zie dezelfde serie aflevering 30). Leuke gozer die Stephan.
(3). Zie voor de werking van dit soort mechanismes het artikel “De Bank, deel 1” op de site van de Morgenster en in Kleintje Muurkrant nr. 332 over de ABN/AMRO en de verloren miljoenen van het Kuwait Investment Office (KIO).

De Russische familie

  • Hits: 496
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch