Skip to main content

Octopussy (484)

18 januari 2017

dinsdag 12 februari-2013
Gezocht

Met ingang van heden wordt uitgekeken naar:

Robert van de Rhee, geboren op 3 augustus 1949 te Voorburg.

De zonder bekende woon- of verblijfplaats zijnde man is vandaag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens het onnodig in staat van faillissement brengen van drukkerij Communication Support International (CSI) in 2003.
Opvallend was het feit, dat noch Van de Rhee, noch zijn advocaat aanwezig was bij de uitspraak. Het sterke vermoeden bestaat dat veroordeelde zich al ruim voor de datum van de gerechtelijke uitspraak met partner Marjan de Hoog en haar dochter Sofia naar het buitenland i.c. Zuid-Spanje heeft begeven. Daarmee onttrekt hij zich niet alleen aan de uitvoering van hierboven vermelde gevangenisstraf maar ook aan de betaling van een schadevergoeding, die via een civiele procedure is toegewezen aan de voormalige eigenaar van CSI.
Het is overigens twijfelachtig of Van de Rhee officieel nog over een dergelijk bedrag kan beschikken. Naar alle waarschijnlijkheid zijn al zijn bezittingen overgedragen aan een stroman cq. strovrouw om zo mogelijke confiscatie te voorkomen.
Het staat veroordeelde uiteraard vrij om nog in cassatie te gaan. Gezien het feit dat het gerechtshof zich vrij exact heeft laten leiden door bestaande jurisprudentie op dit terrein is echter niet te verwachten dat een uitspraak in cassatie nog enig soelaas biedt. Van belang is verder nog op te merken, dat volgens betrouwbare bronnen nog een aantal andere aangiftes betreffende oplichting/fraude/diefstal in voorbereiding is. Voor het geval dat leidt tot nieuwe veroordelingen worden automatisch de vijf maanden voorwaardelijk van het vonnis van vandaag daarin verdisconteert.

Mocht u in de toekomst zakelijk door Robert van de Rhee benaderd worden dan raden wij u aan u zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Om mogelijke financiƫle echecs te vermijden. Deze waarschuwing wordt u geheel gratis aangeboden door Kleintje Muurkrant te Den Bosch. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
18 januari 2017