Neelies daadkracht (001)

31 maart 2017
Hits: 349

dinsdag 17 augustus-2004
In 1984 kreeg Neel Kroes als minister van Verkeer en Waterstaat uit Brussel uit het consigne om in Rotterdam als een speer een zogenaamde Haven Ontvangst Installatie uit de prut te stampen.
Amsterdam had al zoiets. De Tanker Cleaning Amsterdam, die werd gedreven door de gebroeders Langeberg. Geheel in lijn met de haar toegeschreven daadkracht zocht zij contact met de heren en al gauw was het zowel koek als ei. TCA bouwde een filiaal in Rotterdam: TCR. Met een alleraardigste subsidie van 30 miljoen uit de knip van Neel’s ministerie. Toenmalig milieu advocaat-generaal H.R.G. Feber twijfelde publiekelijk aan de juistheid van haarbesluit om met de Langebergjes in zee te gaan, maar kreeg naar aanleiding daarvan door Neel de eretitel “geschift konijn” opgeprikt. Maar waarom zag dat geschifte konijn de gebroeders niet zitten? Simpel. Omdat op dat moment een grootschalig Rijkspolitieonderzoek liep tegen de boys wegens verdenking van ernstige milieudelicten in de Amsterdamse haven.
Dat onderzoek stond onder leiding van overste De Maat. Om te voorkomen dat de Langebergjes hun kunsten ook in Rotterdam zouden vertonen brachten Feber en De Maat in december 1984 een bezoekje aan de minister en haar plaatsvervangend secretaris-generaal mr. C. Oomen. De twee bezoekers maakten duidelijk dat zij de aard van het onderhoud graag als zeer vertrouwelijk bestempeld zagen. Maar vrijwel onmiddellijk nadat zij hun hielen gelicht hadden zakte het politieonderzoek door het ijs. De gebroeders Langeberg bleken op de hoogte zijn van alle ins en outs van het gesprek. Inclusief dat hun telefoons getapt werden en dat ze zelf op het punt stonden gearresteerd te worden. Hoe kon dat? Zat er een schroefje tussen de lambrisering of had iemand gelekt?
Mr. Feber stelde in volle draf zijn chef, procureur-generaal Heijder, op de hoogte van de verontrustende gebeurtenissen en verzocht hem de Rijksrecherche een onderzoek te laten instellen. Dat onderzoek kwam er niet. Mede omdat Mr. Oomen verklaarde dat het verhaal van Feber en De Maat het niveau had van Peppie en Kokkie. Neel was “verbijsterd” over de suggestie dat zij gelekt had. De enige instantie die nog wel even snuffelde aan de affaire was de Algemene Rekenkamer. Maar die trof bij het Ministerie geen enkel spoor aan van het bezoek van Feber en De Maat. En de cijfernerds zagen blijkbaar een verhoor van Neel noch Feber zitten. Zo leek de zaak met een zachte sisser af te lopen. Maar een paar jaar later kwam die toch weer bovendrijven. Stay tuned.

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Aantal keren bekeken: 349
Neelies daadkracht

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch