Loverboy (001)

31 maart 2017
Hits: 492

vrijdag 20 januari-2012
Kan je als ouder er wat aan doen als je kind krokodillen gaat kweken in het Haringvliet, vrijwillig met Pleemobiel gaat spelen in Afbaardistan, meedoet aan The Voice of Holland, een voettocht maakt naar de kibboets waar Bibi Wilders ooit heeft gewerkt en meer van dat soort kwalijkheden? Nee. Zelfs niet als je als ouder hebt doorgestudeerd in een richting waar normen, waarden, goed en kwaad hoog op de leerstoflijstjes staan.
Neem bijvoorbeeld een gevalletje dat wij jaren geleden voor de wielen kregen en een plekje vond in de bloemrijke serie "Schimmen achter Pim" (1). Daarin kwam mr. Leonard Frans Pels Rijcken voorbij, een van de naamgevers van het befkantoor dat door de Staat der Nederlanden wordt ingehuurd om haar belangen te verdedigen. De Landsadvocaat zogezeid. We mogen op die grond toch aannemen dat mr. Leonard Frans (ondanks zijn merkwaardige liaison met de firma VHS) vrij nauwkeurig op de hoogte was van de grenzen die onze samenleving aanlegt tussen wat kan en wat niet kan. En dat voor zover mogelijk overdroeg op zijn kroost.
Maar wie voornoemde serie heeft geconsumeerd is tot de treurige conclusie gekomen, dat die overdracht niet het gewenste resultaat heeft gehad. Zoon Frans Dirk ging het avontuurlijke pad op en zeilde een kruipruimte binnen. Kan Leonard Frans daar wat aan doen? Geen hol. Is ie er verantwoordelijk voor? Nee. Trekt ie het zich aan? Ach, u weet hoe het gaat.
Ander gevalletje. Gaat om Renee D. Een bijdehante mevrouw, die ooit als kleuterleidster de maatschappelijke ladder opstapte en inmiddels het treedje van kindercoach heeft bereikt. Heeft je koter ADHD of iets anders bedrijvigs cq. moeilijk oplosbaars dan moet je bij Reneetje wezen. Lekker alternatief netwerk opgebouwd. Helemaal toppie. Kinderen gaan bij haar blij de deur uit. En als die blij zijn, zijn wij het ook.
Maar grijpen wij ook naar toeters en confetti als wij naar Jorrit D. kijken, de zoon van Renee? Niet echt. Kan ze daar wat aan doen? Geen hol. Is ze er verantwoordelijk voor? Nee. Trekt ze het zich aan? Ach, u weet hoe het gaat. Wat Jorrit heeft uitgevreten? Stay tuned.

1. Raadpleeg voor deze serie onze Followup-site. Doen hoor! Het is toch guur buiten.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Aantal keren bekeken: 492

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch