Bossche bollen (041)

26 september 2020
Hits: 547

Voor de derde keer een envelop in de bus met een heuse postzegel er op. En gelukkig een zegel waarop nog een mooie ouderwetse molen, dus niet die met die pluisbaard. Alles kits, zult U zeggen, ware het niet dat de geadresseerde Aan mijn buurtgenoten van heet. Dan weten we het wel. De afzender is Marianne Schellekens van Pouderoijen. Zij heeft een toepassing in de aanbieding.

Bovenop de envelop van Marianne van ligt een folder van de Chinees uit de Churchillaan. Geen idee waar die laan zich bevindt, dus ook vergeefse moeite maar dan zonder dure postzegel er op. Een paar decennia in de achteruit was post Aan de bewoners van een aanmoediging om een kleedje te kopen, of een abonnement op De Telegraaf. Maar onze Marianne is van deze tijd. Kijk naar haar aanhef en je weet hoe laat het is. Hi buurman of buurvrouw, zo leest het in blindenletter. En daarna is het bal: 

Onze buurt maakt gebruik van de gratis en besloten buurtapp Nextdoor. Het is de buurthub waarin je op een betrouwbare manier je buren leert kennen en informatie, spullen en diensten met elkaar kunt delen. We delen tips over lokale bedrijven en letten op de veiligheid in de buurt.

En zo voort maar vooral niet verder. De buurthub… Die is snel beschreven. Straten en pleinen vol eengezinswoningen en auto’s, tezamen de nachtmerrie vormend van de in grote bestelbussen rondtuffende en naar de weg vragende dienstverleners. Bevolkingssamenstelling: wit, witter, witst met anderhalf verantwoord kind per huisje en die lokale bedrijvigheid beperkt tot de buurtsuper en een paar fysiotherapeuten. De DDR van dit millennium dus, zonder muur er om heen, en zonder vopo – de toepassing van Von Pouderoijen volstaat om de hele kluit in het gareel te houden.

Die Chinees uit de Churchillaan glijdt bij ons naar binnen omdat wij niet zo’n Geen reclame-plakker op de postbus hebben. Maar de gefrankeerde en dichtgeplakte envelop van het lokale bedrijfje van Marianne zou zo’n plakker omzeilen. Da’s een dingetje, omdat zij in haar epistel wel meldt dat ze in de straat woont, maar niet op welk nummer. Zodat haar brief niet als onbestelbaar aan haar teruggestuurd kan worden. Riposteert zij natuurlijk dat ze in de tweede helft van haar verzoek wel degelijk de mogelijkheid aangeeft om te reageren. Lees maar mee:

Download the Nextdoor app of ga naar www.nextdoor.nl/lidworden en voer deze uitnodigingscode in: xxxxx (deze code is om je adres te verifieren en verloopt over 7 dagen!)

Doet ie niet hoor, dat verlopen, want de code is precies dezelfde als die in de eerste brief van Schellekens van een maand terug. Maar daar gaat het nu even niet om. Punt is natuurlijk dat deze buurtbewoner nu juist de schurft heeft aan zomaar een website waar je je zomaar even aanmeldt of afmeldt en aldoende je toch bekend maakt aan het lokale bedrijfje in veiligheid en spulletjes van die mejuffrouw met haar dubbele naam… Dus zal een eventuele vierde brief toch bij U worden terugbezorgd, Frau von Pouderoijen. Aan de voordeur...

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 september 2020
Aantal keren bekeken: 547
Bossche Bollen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch