Skip to main content

Boele, goed voor alle stoelen (001)

12 december 2017

Zit u bij uw vereniging van wandelende takkenfokkers ineens zonder voorzitter? Bel gerust Boele Staal. Datzelfde geldt voor de kaartclub van bejaardenhuis “De laatste zucht” in Amsterdam-Noord, de stichting ter behoud van het kerkepad in Urk, het actiecomité “De Bitcoin het land uit” in Vaals, de Raad van Commissarissen van de NV “ Diepe Zak” in 010, de gemeenteraad van Sexbierum, de vof “Help de slak de weg over” in Den Dolder en jonkvrouw Ollengren als ze zo gauw niet weet wie ze als Commissaris van de Koning naar Zwolle moet sturen. Oh, we horen net dat ze dat al gedaan heeft. Nou, eigenlijk wel een beetje gek, want Boele is nou niet bepaald een onbevlekte ontvangenis. En dat hoor je toch wel te wezen als CvK. Als u even de moeite wil nemen om onze serie “Masterplan” door te snuffelen krijgt hem full screen in de koplampen. Met in het struweel een Utrechtse meneer met een gun en een louche figuur uit de makelaardij. Verder stond vriend Boele samen met Don Leo Geeris op de voorplecht van diens speculatieve Titanic. En deed ie in de good old days samen met de Don mee aan oldtimersfestiviteiten waar ook lieden uit de Kelder van de samenleving acte de présence gaven. Kortom, als wij jonkvrouw Ollie waren geweest hadden we in verband met de collusie tussen de Don en Boele wat meer voorzichtigheid betracht. Gaan we morgen nog even over door met uw welnemen. Stay tuned.

Nico
Ook op Boele heb ik de lakmoesproef gedaan. Hier was de persoon Reinout Woittiez, toenmalig directeur bij het RIVM instrumenteel, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij is de huidige directeur van het NFI, over wiens functioneren de ondernemingsraad nogal kritiek had en mogelijk nog heeft. D66'er Boele voldeed volledig aan het in dit artikel geschetste profiel. Dat geldt voor meer D66'ers. De corruptie bij de planning van de N/Z-lijn heeft zo'n pregnant geur, dat B&W een brief heeft doen uitgaan dat ze corruptie niet gaan aangeven!. De familie Asscher (VVD/PvdA) weet er alles van.
Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 december 2017
Boele, goed voor alle stoelen