Kafka in Zeist (022)

11 januari 2017
Hits: 491

donderdag 20 januari-2011
Eerder in deze serie is al eens het VVD-meisje Verbeek voorbijgekomen. Kwam zo.
De hoofdpersoon van deze "Der Prozes"-sequel wendde zich in doffe wanhoop tot de lokale akela van zijn politieke geloofgenootschap om hulp. Hulp om een einde te maken aan de illegale aanwezigheid van een flinke roedel Poolse arbeidskrachten in zijn achtertuin: camping Dijnselburg. Er kwam een ontroerende correspondentie op gang die eindigde in drijfzand. Meisje Verbeek erkende weliswaar dat onze hoofdpersoon gelijk had, maar deed niets waarneembaars om aan de illegale situatie een einde te maken. En dat veranderde zelfs niet nadat zij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen wethouder werd van ondermeer ruimtelijke ordening, woningen, stadsontwikkeling en het daarbij behorende vergunningenstelsel WABO.
Een mogelijke oorzaak van deze besluiteloosheid ligt misschien in de aanwezigheid van VVD-generalissimo Wiegel en schildknaap De Grave in het grillige decor van deze affaire. Maar er is meer.
Vrij recentelijk is het oude campingterrein in andere handen overgegaan. Nieuwe eigenaar is stenenstapelaar De Bunte uit Ede. Die loopt net als vroegere uitbater Achterberg een goeie kans tegen een dwangsom aan te lopen, omdat de door Otto Work Force georganiseerde Poolse landdag nog steeds voortduurt. Kennelijk neemt De Bunte dat risico, maar waarom? Weten ze in Ede meer dan de inwoners van Zeist?
Wordt er door meisje Verbeek en haar collega's soms naarstig gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan? En zo ja, hoe lang al en beperkt die wijziging zich dan tot het terrein van de Dijnselburg of breidt de brand zich uit en slaat ie zelfs over naar de andere kant van de weg? Die vraag is niet van belang ontbloot, want in dat geval is er sprake van vele tientallen hectare gemeentegrond waar flink op los gestapeld kan worden. Inclusief op een perceeltje van 62 are en 30 ca grasland aan de Hobbemalaan, dat in 2008 voor 130.000 euro door een wellicht visionair echtpaar werd verworven. Toegegeven, we maken ons schuldig aan speculatie. Maar wie zegt dat we de enigen zijn? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 491
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch