Een rechts, een sliedrechts (003)

dinsdag 11 mei-2010
Zoals gezegd, wij stuurden ook een digitale postduif naar Hans Talis. Wethouder in Sliedrecht voor de staatkundig gereformeerde rakkers in de gemeente. Het begin van de boodschap was synoniem aan het litteraire werkje dat wij aan zijn collega Adje de Waard stuurden. Maar verderop sloegen we een ander B-weg in. Komt ie:

" ... Wij kennen uw standpunt van bouwen in voornoemd gebied [ten noorden van de Betuwelijn, red.] niet, maar wel dat van uw collega-wethouder De Waard. Die heeft een paar maanden geleden in een interview met een dagblad onverbloemd laten weten dat hij voor een dergelijk beleid is, vooral gezien de benauwde ruimtelijke positie waarin Sliedrecht zich bevindt (zie bijlage). Kunt u als wethouder Grondzaken zeggen of u het standpunt van de heer De Waard deelt of dat u net zo mordicus tegen bebouwing van voornoemd gebied bent als uw beleidsmedewerker Van der Vinden?"

Nou hadden wij eerlijk gezegd wel wat vertrouwen in Hansemans. Want op de site van zijn lokale politieke vehikel betoont hij zich een ferm voorstander van een ruimhartige communicatie van de overheid met de burger. Hansje:

" ... De laatste jaren heeft de gemeente Sliedrecht veel aandacht gegeven aan communicatie. Zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie, als in het contact met de burger. Door wijkavonden, informatiebulletins, rondzendbrieven etc. Toch komt het nog steeds voor dat de burger onvoldoende geinformeerd wordt. En dat kan niet zo zijn, naar mijn mening onacceptabel!"

Helemaal in het putje Hans. Maar wij zijn ook burger. En wij hebben onze postduif niet terug zien komen met een antwoord op onze intrigerende vraag. Of houdt Sliedrecht op bij de Betuwse Muur, sorry, spoorlijn?
Hoe dit ook zij, wij krijgen het donkerbruine vermoeden dat we van het college van opperhoofden weinig te verwachten hebben. Vooral gezien de verrassende initiatieven van de gemeente-apparatchiks richting dag- en weekvodden en andere media. Wordt leuk. Stay tuned.

Een rechts, een sliedrechts

  • Hits: 298
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch