AIPAC en de Leugen Fabriek (007)

25 februari 2017
Hits: 532

woensdag 29 september-2004
AIPAC wil aantonen dat de leiding van het FBI onderzoek naar Israëlische spionage antisemitisch is en dat de hele spionage-affaire een kwestie van antisemitisme is.
Adam Ciralsky is de jurist wiens aanstelling bij de CIA niet werd verlengd. Zijn naam dook onlangs op als “bewijs” voor een antisemitische houding van de (huidige) FBI medewerker (en voormalige CIA contra spionageman) David Szady, die het onderzoek naar AIPAC en de Israëlische spionage in de VS leidt.
Volgens Ciralski werd die aanstelling niet verlengd omdat hij joods was en tot de joodse religie behoorde. Hij diende klachten in, zowel intern als extern, maardat leidde tot niks.
Tja, het gezichtsvermogen van Adam lijkt wat aangetast door de smeltende boter op zijn hoofd. Immers Adam was tot twee maal toe door de mand gevallen met een leugendetectortest. Hem werd gevraagd of hij geheimen doorgegeven of verkocht had aan een Israëli. Tijdens ondervragingen had Ciralsky bezwaar gemaakt tegen dit soort vragen.
Volgens de CIA had Ciralsky geen open kaart gespeeld voor wat betreft zijn relatie met twee mensen die zowel de Amerikaanse als de Israëlische nationaliteit bezaten. Beiden werkten in de Israëlische bewapeningsindustrie en hadden waarschijnlijk banden met de Israëlische inlichtingendienst. Volgens Bill Harlow, toenmalig hoofd “Public Affairs” van de CIA wilden zij toen alles in de openbaarheid brengen, maar de advocaten van Adam Ciralsky wilden dat niet. Verder verwees Harlow naar een eigen onderzoek naar de klachten van Ciralsky door de Inspecteur Generaal, door verschillende leden van het Amerikaanse congres en door derden. Geen van allen vond een aanleiding om het ontslag te herzien.
Adam heeft een rechtszaak tegen het ontslag ingediend, waarin hij de CIA beschuldigt van anti joodse discriminatie en onwettig ontslag. Hij kan bogen op een statement van de voormalige CIA direkteur Tenet, die verklaarde dat in dit geval de contraspionage afdeling tactloos, niet professioneel en niet terzake had gehandeld. Maar, opnieuw aanstellen, dat zat er niet in.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 532

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch