Skip to main content

Proces (005)

26 maart 2017

woensdag 23 mei-2012
Het oorlogstribunaal in Kuala Lumpur (1) heeft eind vorig week de heren Bush, Cheney, Rumsfeld en hun juridische medewerkers officieel het predikaat oorlogsmisdadigers verleend. Aan de hand van een hele reut getuigenverklaringen en de tekst van de Neurenbergprotocollen van kort na WOII. De veroordeling, compleet met een opsomming van hun wandaden, is verstuurd naar het Internationale Vredeszootje in Den Haag, de tent van Bankie Moon en de Veiligheidsraad. Niet dat het veel zal uithalen, want wie aan de internationale rechtsorde meebetaalt bepaalt ook wie schuldig is aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Grosso modo zijn dat dezelfde lieden die zich zo druk maken over de blauwe plekken en de privacy van Joelia Timosjenko. Hoe het zat en zit met de blauwe plekken en de privacy van gevangenen in Abu Ghraib, de druppelcentra in Polen, Roemeniƫ en andere beschaafde landen en in Guantanamo moeten we maar even vergeten. Recht is vaak krom en andersom. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017