Nederlandse rechter censureert internet-providers

Hits: 419

dinsdag 17 januari-2012
Indien je Ziggo of xs4all als internet-provider hebt dan staat op de site van Pirate Bay sinds kort het volgende te lezen:
"Listen up people of the Netherlands. Your internet is being censored!
In some few days your Internet Service Provider will block this site. Behind the blockade is some of the biggest corporations in the world.
In your country the are fronted by a corrupt organisation calles BREIN. They're famous international for forging evidence in court cases.
Other countries that block this site are China, North Korea and Saudi Arabia...
"

Op de website van xs4all (die inmiddels in hoger beroep zijn gegaan vanwege deze door de Nederlandse rechter afgedwongen censuur-maatregel) staat het volgende "commentaar" onder de titel "Bij de Krombank"

- Gaat u allen zitten. Even kijken, wat hebben we hier…. Ah, de zaak Nierb tegen de partijen Oggiz en LLA4SX. Even kijken. U bent …?
- Nierb, edelachtbare. Directeur van een groot warenhuis.
- En u daagt Oggiz en LLA4SX, zie ik. Waarom?
- Nou, edelachtbare, dat is simpel. Mijn warenhuis verkoopt een groot aantal verschillende produkten. Wij kampen al jaren met diefstal van onze eigendommen. Het valt ons op dat veel van onze produkten bij een woning in een bepaalde straat worden aangeboden.
- Oh? Verklaart u nader?
- Ja, dat is een adres aan de Eenoogstraat. Ene familie Taarip staat daar ingeschreven. Wij zien daar erg veel handel in spullen waarvan wij weten dat die uit ons warenhuis afkomstig zijn.
- Kunt u dat bewijzen, Nierb?
- Zeker, edelachtbare. Kijkt u maar in de stukken.
- Ah, juist ja. Maar dan moet u toch bij de bewoners zijn?
- Nou edelachtbare, die doen niet open.
- Heeft u het wel echt geprobeerd?
- Meermalen, edelachtbare!
- Tja. En nu daagt u Oggiz c.s. Waarom?
- Nou simpel, edelachtbare. Oggiz, LLA4SX, en nog een heleboel andere busbedrijven hebben lijnen die door de Eenoogstraat rijden en daar bij een halte voor de deur van Taarip stoppen.
- Ja, dat lijkt me toch logisch, Nierb? Daar zijn het busbedrijven voor, haha!
- Nou ja, wij hebben vastgesteld dat van de mensen die daar gestolen spullen komen brengen, er erg veel uit de bussen van Oggiz en LLA4SX stappen. Tientallen procenten!
- Tsja, die mensen moeten toch vervoerd worden. Wat stelt u voor?
- Simpel, edelachtbare. Ik wil dat u Oggiz en LLA4SX verbiedt om nog op die halte te stoppen.
- Dus u bedoelt dat die bussen daar zouden moeten doorrijden?
- Ja, dat is het idee, edelachtbare. En ik denk dat de Taaripjes daar in de Eenoogstraat wel zullen gaan verhuizen. Die zullen ons zeker te slim af willen zijn. Om dat voor te zijn, edelachtbare, wil ik van u ook toestemming om alle toekomstige adressen van de familie Taarip te kunnen overhandigen aan Oggiz en LLA4SX, en dat u bij deze bepaalt dat die twee bedrijven dan ook hun bussen niet meer in die straten mogen laten stoppen. Bovendien willen we dat chauffeurs van Oggiz en LLA4SX, als passagiers naar de familie Taarip vragen, ook geen antwoord meer mogen geven.
- Dus niet zeggen op welk adres de familie Taarip woont, bedoelt u, Nierb?
- Inderdaad, edelachtbare! Ja, want anders gaat het ons natuurlijk nooit lukken om de passagiers van Oggiz en LLA4SX bij die criminele familie Taarip weg te houden!
- Ja, Nierb, dat lijkt me heel redelijk.
- Dank u, edelachtbare.
- Bode, wat staat er nu op de rol?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 419

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch