Octopussy (523)

05 januari 2017
Hits: 517

dinsdag 4 maart-2014
Het lijkt wel oorlog. Tussen Marlon B. en zijn voormalige werkgever Robert van de Rhee. En er wordt flink heen en weer geschoten. Nadat Marlon maatregelen nam om zijn achterstallige salaris binnen te hengelen, deed Robbie aangifte van afpersing en chantage. Dat kon Marlon ook, maar liet het daar niet bij. Hij richtte zich niet alleen tot de blauwe handhavers, maar ook tot het snuffelpeloton van de blauwe brievenbrigade en de AFM. Naar aanleiding van dat laatste zou Robbie's filiaalhouder in Amsterdam ter verantwoording zijn geroepen en zijn gemaand om Ener2save in de berm te zetten. Maar wat Robbie betreft is er altijd wel een gaatje te vinden. Zo ook in dit geval. Robbie en Marco trokken zuidwaarts en richtten hun pijlen vervolgens op het Belgisch potentieel.
Marlon kreeg dat in het snotje en schreef op 13 februari jl. de volgende mail aan de FSMA, de waakhond van de Belgische financiële markten. Komt ie:

"Bij deze wil ik u op ervan de hoogte stellen dat het bedrijf Ener2save op grote schaal Belgische consumenten benadert en obligatieleningen probeert te verkopen. De leidinggevenden van dit bedrijf zijn: Robert van de Rhee en Marco van der Gulik. Ik heb hier zelf enige maanden gewerkt en in deze periode kwamen mij diverse misstanden onder ogen. Na het bedrijf geconfronteerd te hebben ben ik herhaaldelijk bedreigd en gechanteerd. Ik heb daarom ook direct aangifte gedaan bij de AFM te Amsterdam, alsmede de Financiële recherche en de FIOD. Momenteel is er een onderzoek gaande naar Ener2save. Er zijn ernstige vermoedens dat het hier om een criminele organisatie gaat. Aangezien er door de Nederlandse autoriteiten (AFM/Politie) een onderzoek wordt ingesteld naar Ener2save hebben zij het “werkterrein” verplaatst naar Belgische consumenten. Bewijslast is bekend bij de AFM te Amsterdam. Ik hoop u voldoende gewaarschuwd te hebben, zodat ook Belgische consumenten beschermd kunnen worden tegen deze heren en dit bedrijf. Als u meer informatie wenst, neem dan gerust contact met mij op. Vriendelijke groet, Marco B.".

Nou dat deed de FSMA. Of Robbie en Marco daarvan meteen de gevolgen ondervonden? Zou best kunnen, want op 26 februari eisten ze de poen die ze wel aan Marlon hadden betaald voor zijn werkzaamheden terug. Wegens wanprestatie, woordbreuk en het betrekken van hun familieleden in het conflict. Betaalt Marlon het in wezen armzalige bedragje niet terug, dan maakt hij zich volgens Marco en Robbie schuldig aan “flessentrekkerij en oplichting” en kunnen hij en zijn naasten zich opmaken voor allerlei soorten beslaglegging. Het is toch wat. Het lijkt wel oorlog. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 januari 2017
Aantal keren bekeken: 517

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch