Skip to main content

Zwabberende ballen (010)

07 augustus 2006

maandag 7 augustus-2006
In onze vorige aflevering noemden wij al een paar kleine ondernemingen die door Rob Dracula van de Rhee na overname tot het faillissementsbot werden leeggezogen. Een daarvan was Communication Support International oftewel CSI. Aan het eind van zo'n bloedbruiloft wordt altijd de hulp ingeroepen van een clubje beffen, die gehuld in zwarte toga het slachtoffer een beetje netjes moeten afleggen en de schuldeisers naar rato nog wat van de nalatenschap in het keelsgat moeten zien te gooien. Tenminste, als er nog wat is overgebleven. Uit het dossier-CSI toveren we vandaag een ontroerend episteltje tevoorschijn van de ene bef aan de andere. Het luidde alsvolgt:

"Amice,

Naar aanleiding van de bespreking bij u op het kantoor heb ik op 12 november jl. nog aan u geschreven met het verzoek om zo spoedig mogelijk een overzicht te verschaffen van de debiteuren.
In het kader van de onderhavige procedure kan ik u nog berichten dat ik gisteren (dinsdag 18 november 2003) ben benaderd door de heer Kalis van de politie Gooi en Vechtstreek. Hij deelde mij mee dat de heer Van de Rhee een goede bekende van de politie was. Van de heer Kalis kreeg ik een aantal aanwijzingen die, mogelijk, meer achtergrondinformatie van de heer Van de Rhee kunnen opleveren. Zo werd ik onder andere verwezen naar een zeer omvangrijke onroerend goedfraude in 't Gooi (de kwestie van de Rabobank Eemnes, het Kasteel te Almere), de Belastingdienst in Hilversum, alsmede de eigenaar van een jachtwerf in Muiden... ."

Tot zover het citaat uit de gebefte ontboezemingen. Bij fanatieke lezers van Kleintje Muurkrant herleven oude tijden. Rob van de Rhee moest volgens bromsnor Kalis betrokken zijn geweest bij de frivole voorstellingen van het circus Jaap de Bode met topartiesten als Tijs Blom, Geertjan Dolk en ... Robbie van de Rhee, die in het recente verleden zo'n prominente plek innamen in onze bonte kolommen. Verplichte kost voor al die Aether Arcus-abonnees zou je zo zeggen. We zullen het aantal pageviews van onze site de komende week nauwlettend in de gaten houden. Want wij zijn net als iedereen in de ons omringende media dol op goede kijkcijfers. Valt dat een beetje goed uit dan richten we een tweede blaadje op. Want wat die Johnny Talpaard kan, kunnen wij ook. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 augustus 2006
Zwabberende ballen