De rechterlijke macht en Bas Koole (001)

02 april 2017
Hits: 605

zaterdag 16 april-2005
Wij kregen een paar alleraardigste e-mails over een rechtzaak tegen Fecundo-leider a.i. ingenieur Bas Koole. Het eerste mailtje luidde:

“Informeer bij de rechtbank in Almelo naar de rechtzaak die tegen Bassie loopt inzake - hebt u even? - bedrieglijke bankbreuk, oplichting, valsheid in geschrifte, belastingontduiking en fraude. Betreft faillissement Barten Vriezenveen in september 1999. Schuldenlast periode januari – augustus 1999: 1.800.000 euro”.

Voor we naar het vlugzout konden grijpen arriveerde de volgende mail:

“ De rechterlijke macht en Bas Koole. Deel 1. Uitspraak rechtbank te Zwolle dd. 18/01/2001, rolnummer 26823 HAZA 99-756.
Door Bassie te betalen een bedrag van 225.827,21 euro wegens het tekortschieten van Bassie en zijn gefailleerde club Barten BV te Vriezenveen met Aalberts in de nakoming van de bouwmanagementovereenkomst in ’t Harde. Inmiddels opgelopen tot een bedrag van 320.340,18.
Uitspraak rechtbank van Almelo, kenmerk 08-002011, 20 januari 2004: 240 uur dienstverlening en 3000 euro boete wegens overtreding van artikel 68 en 69 A.W.R. inzake belastingfraude. Wordt vervolgd
”.

En dan kan je wel roepen dat je de oplichters binnen Fecundo bij de ballen gaat grijpen, maar dat wordt moeilijk als je eigen ballen ook worden belaagd.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 april 2017
Aantal keren bekeken: 605
De rechterlijke macht en Bas Koole

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch