Skip to main content

giftige sla

Hits: 466

dinsdag 23 december-2003
Bijna alle kropsla in de Nederlandse supermarkten bevat resten van bestrijdingsmiddelen. Het gaat om onder meer zenuwgiffen, die een risico kunnen opleveren voor de gezondheid. Onafhankelijke testen hebben aangetoond dat in de Nederlandse tuinbouw illegale bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Als gevolg hiervan lopen met name kinderen een extra risico om bij het eten van veel sla de dagelijks toegestane hoeveelheid van bestrijdingsmiddelen te overschrijden. Dit blijkt uit metingen die Stichting Natuur en Milieu, Consumentenvereniging Goede Waar & Co en Milieudefensie hebben laten verrichten naar resten bestrijdingsmiddelen in sla uit supermarkten. Op de website weetwatjeeet staan alle meetresultaten voor deverschillende supermarkten. Er zijn nogal wat plaatsen in 's-Hertogenbosch bezocht zoals je kunt zien.

Klik hier om uw reactie toe te voegen