Skip to main content

De diplomaat en zijn vrouw (002)

25 maart 2017
Hits: 585

woensdag 3 september-2003
In de eerste aflevering van dit verhaal op 17 juli jl. maakten we melding van de perikelen rond de leverantie van uranium van Niger aan Irak. Een Italiaans broodje Berlusconi dat in de State of the Union van Bush terechtkwam. En als de president voor lul staat - en dat gebeurt bij dit exemplaar nogal eens - dan moet er altijd een zondebok worden gevonden. Dat werd de voormalige beroepsdiplomaat Thomas Wilson IV die in 2000 ten behoeve van de CIA de informatie over de leverantie in Niger zelf had onderzocht en na thuiskomst de Company had geadviseerd de zaak op het stapeltje bullshit te deponeren. Omdat hij na 11 september 2001 zich openlijk tegen de oorlog met Irak had gekeerd en tevens had gewezen op zijn vergeefse missie naar Niger ging hij voor het blok. En of dat nog niet genoeg was werd zijn echtgenote Valery Plame die 26 jaar undercover voor de CIA in touw was geweest en met name in niet al te vrolijke landen een enorm netwerk aan informanten had opgebouwd publiekelijk als geheimagente geëxposeerd. Dat bracht niet alleen haar eigen leven in gevaar maar ook dat van haar informanten, van wie er al een stel zouden zijn geliquideerd. De onverlaat die zich schuldig maakt aan het onthullen van de naam van een actieve agent is volgens de wet rijp voor een gevangenisstraf van 10 jaar. Wilson zegt inmiddels te hebben achterhaald welk stuk ongeluk de naam van zijn vrouw aan de openbaarheid heeft prijsgegeven. Het zou gaan om Karl Rove. Kleinzoon van Karl Heinz Roverer, Gauleiter te Mecklenburg en aannemer bij de bouw van concentratiekamp Birkenau. Kleinzoon heeft een dubbele nationaliteit (de Duitse en de Amerikaanse) en is de voornaamste adviseur van George W. Bush, kleinzoon van een Hitler-financier. Dat bij Karl nog steeds het juiste bloed door de aderen stroomt moge blijken uit diens warme betrekkingen met Michael Ledeen, die in de jaren tachtig zich zo knus lieerde met de loge P2 van Licio Gelli, een gewaardeerd verbindingsofficier bij de SS-divisie Hermann Goering. Moeten we nog verder gaan? Nee hè? Wij hebben zomaar het vermoeden dat een eventuele strafklacht van Wilson versus Rove helemaal niks zal opleveren. En als Rove al veroordeeld mocht worden dan kan ie altijd nog gebruikmaken van de Kroes-variant om buiten de petoet te blijven. Voor de details gewoon effe bellen naar de afdeling Voorlichting van het ministerie van Justitie in Den Haag.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 maart 2017
De diplomaat en zijn vrouw