Skip to main content

Antikrakers zijn ook huurders

13 november 2023

Vandaag heeft een rechter besloten dat een aantal zogenoemde 'antikrakers' van een voormalig kantoorgebouw in Zwolle mogen blijven wonen. Centraal in deze juridische kwestie staat de vraag of zij huurders zijn en dus gebruik mogen maken van hun huurdersrechten. "Ik betaal 320 euro per maand voor een klein hok, natuurlijk ben ik huurder", aldus bewoner David. "Dat vindt de echter dus ook", vervolgt hij.
Sinds 2017 verhuurt het beruchte antikraakbedrijf Monoma, toen nog onder de naam Camelot, 42 kamertjes in het voormalige kantoorgebouw aan de Dokter Spanjaardweg in Zwolle. Begin oktober moesten de bewoners, om onduidelijke redenen, ineens weg. 9 Van hen weigerden te vertrekken waarop Monoma hen voor de rechter sleepte. Centraal in de rechtszaak staat de vraag of de bewoners huurders zijn. Een huurder heeft rechten, zoals huur(prijs) bescherming. Antikraak is juist bedoeld om die rechten te ontduiken. „De meest kwetsbare woningzoekenden worden leeg gemolken en ingezet als speelbal van verhuurders en pandeigenaren.“ aldus bewoner Kristian. Vandaag komt de rechter tot de vanzelfsprekende slotsom dat ook antikrakers huurders zijn. Het gaat om deze feiten: de bewoner betaalt voor het gebruik van de woonruimte. Het maakt dus niet uit dat de verhuurder het huurcontract een "bruikleen overeenkomst" noemt en de huur een "vergoeding". Dit zou wel eens voor een juridische doorbraak kunnen zorgen en de rechteloosheid van heel veel zogenoemde antikrakers verbeteren...

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 november 2023