Kafka in Zeist (004)

11 januari 2017
Hits: 500

dinsdag 10 februari-2009
Kijk, zo zien wij het graag. Binnen een paar dagen keurig antwoord van de gemeente Zeist op onze vraag over de "toverformule" (1). Leest u even mee over onze knokige schouder?

"Toverformule.
In de jurisprudentie van de Kroon is meer dan eens onder woorden gebracht dat aan gebruiksvoorschriften een vrijstellingsmogelijkheid verbonden moet worden. Dit met het oog op het geval dat strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatig gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. Deze zogenaamde "toverformule" werd meer dan eens verplicht gesteld ten aanzien van voorschriften omtrent WRO [Wet op de Ruimtelijke Ordening, KM] . Ruimtelijk Bestuursrecht – Suppl. 238 (mei 1996)
".

Tja, zo'n suppletie zet in wezen de deur open voor allerlei vrolijke interpretaties. Hoeft in dit geval niet zo te zijn. Maar in ieder geval was het dus in de ogen van de gemeente Zeist een stuk doelmatiger om het verzorgingscentrum aan de Biltseweg nr. x om te toveren in een afknijpcentrum. Gezien de latere gebeurtenissen ter plekke, die in extenso zijn terug te vinden in onze serie "Verdacht geknerp rond De Terp", hebben wij zo onze twijfels over de juistheid van het besluit om met de toverstok te gaan zwaaien. Maar dat is achteraf en achteraf kijk je een koe in zijn Co2-fabriek. We gaan verder. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 3 dd. 5 februari jl.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 januari 2017
Aantal keren bekeken: 500
Kafka in Zeist

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch