Octopussy (502)

05 januari 2017
Hits: 477

zaterdag 17 augustus-2013
Wij zijn bezig een bescheiden Arcje de Triomphe op te trekken in onze tuin. Aanleiding was een meeslepende strofe uit een vonnis dat de Arnhemse rechtbank op 15 augustus jl. naar buiten perste. Daarbij werd onze huisillusionist Robbie van de Rhee definitief persoonlijk failliet verklaard. Eigenlijk had de zo langzamerhand tegen zijn AOW aanleunende houdini er zelf bij moeten zijn, maar er was iets met zijn gezondheid of zo. Kunnen wij ons iets bij voorstellen (1). Maar nu die strofe. Komt ie:

"...Over zijn huidige activiteiten en belangen heeft Van de Rhee verder weinig concrete gegevens verstrekt. Bij de overgelegde stukken bevindt zich alleen nog een document waaruit blijkt dat Van de Rhee op 21 januari 2013 is aangesteld als directeur van PowerNoc International Limited (productie 23 in hoger beroep). Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de advocaat van Van de Rhee toegelicht dat het hier om een onderneming in de energiebranche gaat en dat de werkzaamheden van Van de Rhee hiervoor sedert eind 2012/begin 2013 ontzettend veel tijd en energie van hem vergen, zodat andere werkzaamheden daarnaast niet mogelijk zijn en ook niet hebben plaatsgevonden”.

Eind februari van dit jaar benaderden wij voor het eerst ene Marthin Henken, de stuwende Power achter de Larense Noc. Naar aanleiding van een mailtje van een potentiële belegger vroegen wij de voormalige halloverkoper of Robbie van de Rhee misschien een plekkie binnen zijn nering had gevonden. Kregen we op 12 maart een stijve ontkenning op terug.
Nou hebben wij een zwak voor de apostel Thomas, dus bleven wij even kritisch grutten in het hebben en houden van Marthin's energieke speeltje. Vond ie geen gezellig initiatief. Vandaar zijn sommatie om onze publicaties over PowerNoc en Marthin zelluf van de site te halen. Of anders...
Nou maakte onze vriend daarbij geen gebruik van een bef om zijn wensen kracht bij te zetten en ergo zagen wij er geen been in om onze middelvinger richting stratosfeer te priemen. Bleek terecht te zijn, want we hebben sindsdien niks onheilspellends meer van Marthin vernomen.
Bleven we zitten met de vraag of Robbie nou wel of niet zijn expertise botvierde bij de net van de navelstreng geknipte energiekabouter in 'tGooi. Vandaar dat we af en toe toch nog een bezoekje brachten aan de steeds imposanter wordende site van deze piggelmee en begin augustus pletterden wij daarbij van onze wrakke bureaustoel. CEO Martin bleek namelijk te zijn uitgenojigd om samen met een paar van zijn bestuursleden en een investeerder te participeren in een smart gridtrip naar Houston en omgeving in het gevolg van damesfietser Rutte en zij van Schultz.
Wie die bestuursleden waren en wie die ongelukkige investeerder konden we op de matglassite van Marthin's Bude niet terugvinden. Nou zal er bij zo'n gezelschap uit het topechelon van het Nederlandse bedrijfsleven best wel een kilootje kaf onder het koren zitten. Maar het zal toch niet zo wezen dat een onderneming met een internationale laaienlichter als Robbie aan het roer door Den Haag zonder blikken of blozen wordt uitgenodigd om mee te doen aan een officieel tripje? Beetje moutarde après le diner, maar gaan we toch nog eventjes uitzoeken.
Een ding is in ieder geval zeker: Marthin Henken wil nog wel eens liegen als het zo uitkomt. Stay tuned.

(1) Wij verklaren hierbij zonder ede, dat wij in de nabije toekomst uitgebreid op de inhoud van het vonnis zullen terugkomen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 januari 2017
Aantal keren bekeken: 477

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch