Brieven uit de nor (010)

donderdag 20 januari-2005
Waar een klein duwtje al niet goed voor is. Wij hadden gisteren nog niet licht dépris gemeld dat de gerenommeerde advocaat Jef Vermassen het waarschijnlijk veel te druk had om ons mailtje over zijn cliënt Piet van Haut te beantwoorden, of daar plofte een briefje van hem op onze digitale deurmat. Maître Jef schreef dat Piet van Haut in de petoet van Turnhout zat. Bedankt Jef.

Wij sloegen onmiddellijk de hand aan de ploeg en trokken een vore in deze pedo-akker. In de vorm van een mail aan Piet via beleidsmedewerker Christine Wouters. Zoals gekend zijn wij wars van misplaatste geheimzinnigheid,dus maken wij u ook in dit geval deelgenoot van de tekst. Die luidde alsvolgt:

“Geachte mevrouw Wouters,

Wij zouden het zeer appreciëren als u de inhoud van deze mail zou willen overbrengen aan het adres van gedetineerde Piet van Haut, die in het instituut waaraan u bent verbonden tijdelijk onderdak geniet
”.

En in de attachment stond dan het volgende verzoek aan Piet:

“Geachte heer Van Haut,

Wij hebben in het recente verleden op onze site vrij uitvoerig aandacht besteed aan uw ontboezemingen over uw wederwaardigheden in het Amsterdamse pedo-circuit in de serie “Brieven uit de nor”.
Van een Nederlands medeslachtoffer binnen het Amsterdamse pedo-circuit hebben wij naar aanleiding van die artikelen vernomen dat uw beweringen ten aanzien van de misdaden binnen die kring volledig juist zijn. Volgens hem zou u echter nog veel meer kennis dragen over dat milieu dan in uw brieven aan de speurneuzen van Neufchâteau aan de orde is gekomen. Mede dankzij de administratieve werkzaamheden die u binnen de organisatie van Maasdam cs. zou hebben verricht. Wij zouden graag over deze materie met u van gedachten willen wisselen met als ultiem doel genoemde materie naar buiten te dragen.

Wij zien uw reactie met spanning tegemoet
”.

Even kijken of Piet ballen heeft. Wij denken van wel. Stay dungeonly tuned.

Brieven uit de nor

  • Hits: 460
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch