Adel verplicht (023)

25 februari 2017
Hits: 613

vrijdag 24 september-2004
Nee, nee. Nog niks van het Bourlet-front. Maar wel een mail van een zeer goed ingevoerde Belgische lezer naar aanleiding van aflevering 22. Van de inhoud ervan vielen wij niet stijl achterover tussen de piranha’s. Integendeel. Het gaf ons het gevoel op bekend terrein te zijn. De tekst luidde ondermeer:
“Als ik jullie tekst goed begrijp en juist interpreteer, zou er o.a. bij Tony van den Bogaert op 20/01/97 een huiszoeking hebben plaatsgevonden. Ik denk dat je deze bewering eens moet checken, want bij mijn weten heeft er maar één huiszoeking plaatsgehad bij Tony en dat was nadat Regina Louf (op22 januari 1998) haar anonimiteit opgaf. En die huiszoeking had plaats op 29/01/1998. Uit de inventaris van die huiszoeking blijkt niet dat er toen bij Tony iets als brieven in verband met de Lippens werd aangetroffen. Wel merkwaardig in verband met de inbeslaggenomen goederen op 29/01/98 is, dat twee telefoonboekjes met adressen en telefoonnummers die in beslag werden genomen bij Tony tot op heden spoorloos blijken te zijn”.

Onze bewering dat Viviane Lefèvre en Tony van den Bogaert op 20/01/97 onverwacht bezoek kregen en dat er bij die beide invallen anonieme brieven over de kindvijandige strapatsen van de gebroeders Lippens waren aangetroffen is afkomstig uit een uitvoerige officiële lijst onder het hoofdje “Cellule Neufchâteau: Gestion des Saisis”.

Nou kan het zijn dat iemand een slechte nacht achter de rug had en wat slordig is geweest bij het samenstellen van de lijst. Maar het verschil tussen 20/01/97 en 29/01/1998 is te groot om van een vergissing te kunnen spreken. Bovendien verschilt het aangetroffen en vervolgens uit het zicht gemanouvreerde materiaal ook sterk. Verwarring alom dus. Mogelijk en al dan niet bewust geïntroduceerd om alle speurtochten naar de grote jongens in de in elkaar overlopende dossiers van Dutroux en de X-getuiges vroegtijdig in de berm te drukken.
Maar omdat we ons niet kunnen voorstellen dat de Cellule Neufchâteau de Lippens-brieven zelf heeft uitgevonden en Viviane en Tony op losse gronden heeft aangewezen als de bronnen ervan, blijven we verder in de inhoudelijke juistheid van de lijst geloven. Trouwens, procureur des Konings Bourlet ook. En hé, misschien vinden zijn jongens in de map met de brieven ook een paar telefoonboekjes. Waar geen geloof is, verliest de pater zijn soutane. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 613
Adel verplicht

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch