Skip to main content

Octopussy (481)

05 januari 2017

woensdag 23 januari-2013
Ooit gehoord van Domingos Duarte Lima? Nee, wij ook niet. Zou dat moeten? Misschien wel. Een stukje geschiedenis: Domingos is een veelzijdig baasje. Hij was gedurende een paar decennia een van de topbonzen en de parlementaire spits van de Portugese sociaaldemocratische PSD (1), stond met een stokkie voor het katholieke universiteitskoor, zong zelf ook, speelt orgel (geen draai, maar kerk) en hoort bovendien nog bij de Portugese beforde. Klinkt allemaal als een madrigaal van een drachtige nachtegaal, maar in 1994 verschenen een paar ernstige valse noten in de partituur. Het zondagskind werd door een dagvod ervan beschuldigd een onverantwoorde bulk poen op zijn bankrekening te hebben gestald. Er kwam een justitieel onderzoek op gang, maar dat bracht niks onoirbaars op tafel. De musicerende politicus zou succesvol hebben gejokerd met aandelen en dat is niet strafbaar.
\In 1998 weerklonk plotseling een treurmars. Domingos bleek aan een acute leukemie te lijden. Hij kwam in het Portugese Oncologische Instituut terecht, waar hij wonder boven wonder na een succesvolle beenmergtransplantatie volledig herstelde. Dat vormde voor hem de aanleiding om lid te worden van de ethische commissie van het betrokken Instituut en oprichter van een Portugese associatie die zich bezighoudt met leukemiebestrijding.
Kort daarna raakte hij verzeild in een affaire die hem in wezen nog steeds achtervolgt. In 2001 werd namelijk iets meer dan 5 meloen euro vanuit Zwitserland op zijn bankrekening gestort. Ze behoorden tot de nalatenschap van de redelijk succesvolle zakenman Tomas Fereira, wiens bloedcarroussel het jaar daarvoor tot stilstand was gekomen. De Zwitserse transactie bleek later te zijn uitgevoerd door ene Rosalina Robeiro, die zo’n dertig jaar lang secretaresse en onderlegger van Tomas was geweest en precies wist waar de losse draadjes hingen.
Min of meer ter legalisering van haar geheime missie in het land van de Tellgangers spande zij in Brazilië daarna een rechtzaak aan, waarbij zij een deel van Fereira’s nalatenschap opeiste op grond van het feit dat zij zowel op financieel als lichamelijk terrein als intimus voor Tomas had gediend. De kadi wees haar eis af en dat was het sein voor Fereira’s dochter om een speurtocht te beginnen naar de pakembeet 30 meloen die pappa volgens haar had nagelaten.
In de jaren die volgden raakten Rosalina en haar bef Domingos langzaam in het nauw. Op 7 december 2009 maakten ze dan ook een afspraak ergens op een achterafje in Rio de Janeiro om onder een smikkel de problemen onder de loep te nemen. Een kwartier na het rendez-vous werd Rosalina met twee .38 kogels in de airbagsregio en één in het hoofd definitief tot zwijgen gebracht. Haar gesprekspartner verklaarde later, dat hij pas op 21 december toen hij op het punt stond om van Londen naar Hong Kong te vliegen op de hoogte werd gesteld van haar gewelddadige verhuizing. Ach. Op 27 oktober 2011 werd hij in Rio officieel in staat van beschuldiging gesteld in verband met de moord op Rosalina Ribeiro.
Of het zo moest zijn. Een paar weken na dat slechte nieuws ging Domingos in Lissabon voor heel iets anders voor het luik. Samen met zijn zoon. Zij werden beschuldigd van fraude, witwassen en het schaamteloos belazeren van de blauwe brievenbrigade in een scam van 44 meloen euro, die te maken had met de aankoop van een lappie grond ten behoeve van het Portugese Oncologische Instituut. Sindsdien is er geen sprake meer van een madrigaal. Laat staan van een drachtige nachtegaal.
Zal u zeggen, ja en? Wat moeten we hiermee? Nou, zoals wij in de vorige aflevering al preludeerden had onze Heemsteedse poenmakelaar Dickie van den Berg een pand aangeschaft in Lissabon. En u voelt hem al komen, dat pand zou hij hebben gekocht van Domingos Duarte Lima. Op zich zegt dat misschien niks. Maar wees eerlijk, curieus is het wel. Stay tuned.

(1) Domingos was qq. een gap van voormalig PSD-haantje en EU-hotemetoot José Manuel Barroso.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
05 januari 2017