Skip to main content

Allianties

07 mei 2016

Geef geloof een stem. Dat is tegenswoordig de slogan waarmee de Christen Unie de boer op gaat om het geluid van de gelovigen onder ons in Den Haag te laten horen. En in Brussel. In het Europese Parlement. Samen met de christenen van de SGP zit de Unie in de fractie van de Conservatieven en Hervormers aka ECR. Kleine stemmetjes en vandaar misschien dat wij weinig tot niets hebben vernomen van een nieuw alliantie die de fractie der Conservatieven en Hervormers hebben gesloten met de Likudpartij van Bibi en consorten. Dat geschiedde in de dagen vorige maand waarop een afvaardiging van de Israƫlische partij in Straatsburg verbleef op uitnodiging van de politieke vergaarbak waarin de CU en de SGP kreetjes slaken. De Bibi's spraken daar met 15 leden van de ECR over hun indrukwekkende politieke activiteiten in hun thuisland en sloten daarna een overeenkomst, waarbij werd vastgelegd dat volgend jaar ergens hun partij als regionaal lid tot de ECR zal toetreden. Houdt ondermeer in, dat gedelegeerden van de Likud vanaf die tijd bij fractievergaderingen van de ECR kunnen aanschuiven en hun geloof een stem kunnen geven. Ter voorbereiding mogen de Bibi's nu al als waarnemers hun entree maken. Met als tegenprestatie een bezoekje van ECR-leden aan Yad Vashem, de Menachem Begin Heritage Center, het hoofdkwartier van Likud in Tel Aviv en de bezette West Bank. Dolletjes dus. De Likud is overigens niet de enige uitverkorene voor een alliantie met de ECR. De Turkse AKP van president Erdogannef en de Amerikaanse Republikeinse partij van McCain, Nuland, Bush en strakjes The Donald gingen de Bibi's al voor. Vraagje: gelooft u nou zo'n stem nog?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 mei 2016