Adel verplicht (040)

25 februari 2017
Hits: 547

donderdag 15 maart-2007
Zonder het eigenlijk te beseffen liepen wij op 25 februari jl. ruimschoots voor de muziek uit. Wij meldden toen dat de parallelle X-dossiers ter behandeling waren doorgeschoven naar het parket in Gent. Maar SP-senator André van Nieuwkerke, die in februari of augustus 2005 (zelfs daarover zijn de meningen in België verdeeld ) vragen daarover had gesteld, wist officieel nog van niks (1). Die zat toen nog te wachten op het antwoord van minister van Justitie Laurette Onkelinx. Dat arriveerde pas op 5 maart (kan ook 6 zijn). En het luidde alsvolgt:

“Na grondig intern overleg werd beslist dat het Parket te Gent het verder onderzoek zal leiden. De heer Procureur des Konings te Gent stelde terecht dat, voorafgaandelijk het overmaken van het dossier, minstens de belangrijkste passages in het Nederlands moesten worden vertaald, wat inmiddels aan het gebeuren is.
Van zodra deze omstandige opdracht zal zijn beëindigd, zal het desbetreffende dossier binnen afzienbare tijd van Neufchâteau naar Gent worden getransfereerd, voor passend gevolg. De raadsman van de betrokkene is op de hoogte van de huidige gang van zaken
”.

Nou weet de raadsman van de betrokkene i.c. Regina Louf niet al teveel van de huidige gang van zaken, maar wie zich daarover nu nog verbaast mist een elementair palletje tussen zijn oren (2). Bovendien hou je alweer je hart vast als je leest “de belangrijkste passages”. Gaan die over de laagstandjes van de gebroeders Maurice en Leopold Lippens of toevallig niet? Om maar eens wat te noemen. En hoe lang duurt dat vertalen van een verzameld werk dat inmiddels voor je gevoel uit de Middeleeuwen stamt? Kortom, een antwoord waar je opnieuw heel wat tijd kunt winnen en Laurette “Midnight Express” weet uit eigen ervaring dat tijd alle wonden heelt. Zelfs stinkende. Stay tuned.

1. Zie aflevering 39 van “deze serie”.
2. Zie “Zwijgen is voor de daders” dd. 7 april 2006.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Aantal keren bekeken: 547
Adel verplicht

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch