Skip to main content

About Abou (002)

25 maart 2017

dinsdag 12 juli-2011
In de slipstream van de zich langzaam ontvouwende mega-affaire rond de Libanese kunstsmokkelkoning Ali Aboutaam is ook in Londen wat vuurwerk ontstoken. Gisteren vielen luitjes van New Scotland Yard binnen op Brook Street 58. Het adres van Fayez Barakat's Gallery. Net als de betrokken counterparts elders in Europa zijn de Britse autoriteiten niet scheutig met het verstrekken van informatie. Maar duidelijk is wel dat ze ter rechtvaardiging van de raid gebruik hebben gemaakt van criminele informatie uit Genève en Amsterdam (1). Het is overigens niet voor het eerst dat de in munthandel gespecialiseerde Barakat in staat van beschuldiging wordt gesteld wegens het smokkelen van antieke voorwerpen. Lees en huiver. Wat dat betreft kan hij zich dus moeiteloos meten met teamgenoot Ali Aboutaam. Two of a kind. Stay tuned.

1. In casu kunstmusketier Michel van Rijn, die in vroeger dagen op zijn website de als een "Swiss Toni" opgedirkte Fayez en diens ongelooflijke smokkelpraktijken vaak op de korrel had.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 maart 2017