Agents in place

30 september 2022
Hits: 552

Door Jan Portein.

Was die Thierry Baudet in navolging van Bouke Mollema getroffen door een ekster, een meeuw of door zijn eigen uil? Een retorische vraag misschien, maar de aanvoerder van het Forum voor Democratie ontstak tijdens de algemene beschouwingen van dit jaar een wel heul losse flodder door een connectie te leggen tussen de spionagelucht die door de gangen, collegezalen en toiletten van St. Anthony's College in Oxford waart en de tot de alumni van dat instituut behorende tafeldanseuse Sigrid Kaag. Die gaf in vak K direct het sein om te vertrekken. En de hele vlucht aan ministers en halve ministers volgde. Inclusief de verbijsterde liegende fietser. Kamervoorzitter en Sigrid's partijgenote Firouz Chaouqui ofwel Vera Bergkamp wist op dat moment niks anders te verzinnen dan Baudet voor die dag de mond te snoeren. Een incident dat in een later stadium op instigatie van de Gert-Jan Segers en Jan Paternotte onze Firouz een extra stok zou bezorgen om buiten de oevers van het fatsoen tredende Kamergenoten op hun falie cq. abaya te geven. Hoe dit verder zij, door het ingrijpen van de Kamervoorzitster weten wij nu niet of Baudet de elitaire Franse Ecole Nationale d'Administration (ENA) die Sigrid na haar Britse avonturen heeft bezocht ook als spionagehol beschouwde. Zo ja, dan moet in zijn ogen ook freule Ollie verdacht zijn, want die heeft daar eveneens de nodige kennis opgedaan. Mogelijk ondermeer over de vraag “comment se débarrasser d'un parlementaire difficile”. Bovendien stroomt er Russisch bloed door Ollie's aderen, dus tel uit je winst. De inmiddels door Macron opgeheven Ecole werd voor een flink deel bevolkt door lieden die vooraf de zogenaamde Sciences Po hadden doorlopen en daarover hebben we in dit verband al eens iets de wijde wereld ingestuurd (1). Trouwens de al eerder genoemde D'66-fractieleider Jan Paternotte is ooit beleidsmedewerker geweest van de toen als Europarlementariër furore makende Marietje Schaake. Ook D'66 en na een suspect Turks avontuur (2) haar entree makend bij Bellingcat, die regelmatig door de CIA, MI6, AIVD en meer van dat moois wordt gevoed met schoteltjes propaganda materiaal en fakenieuws (3).

En nu we toch bezig zijn kunnen we natuurlijk Sjoerd Sjoerdsma niet vergeten. Die heeft in zijn jeugdjaren gestudeerd bij de London School of Economics and Political Science en net als bij St. Anthony's College ruik je als de WC-eend op is de Le Carré-odeur (4). Is het dus een wonder dat Sjoerdje tijdens de formatie van het onbeschrijfelijke Rutte IV-kabinet een van de bronnen bleek te zijn van het bericht dat informateur Johan Remkes straalbezopen was tijdens een formatieséance? Nee toch? (5). Conclusie: wie een schot in het wilde weg afvuurt kan altijd nog de schemerlamp raken, waaronder pappa net de spannende affaires van D'66-aartsvader Hans van Mierlo in Kleintje Muurkrant zit uit te pluizen. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 2 van de serie “Circus”.
(2) Zie de serie “Cold Turkey”.
(3) Zie de serie “Eng”.
(4) Zie het artikel “Het Hof en een reputatie”.
(5) Zie de serie “Remkes”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
30 september 2022
Aantal keren bekeken: 552

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch