Leyweg Den Haag schoon, heel en veilig

maandag 5 maart-2007
Half februari bezocht de Haagse burgemeester Deetman het winkelcentrum Leyweg. Van KvK-directeur Zandsteeg, een naam toepasselijk op deze locatie, ontving de burgemeester de hercertificering voor het winkelcentrum in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Huis-aan-huisblad ZuidwestNieuws: “Winkelcentrum Leyweg is het eerste winkelgebied in de gemeente Den Haag dat met het behalen van het verlengingscertificaat een tweede KVO-samenwerkingsperiode van twee jaar ingaat. In deze periode zal opnieuw in nauw overleg tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer, HTM en vastgoedbeheerder aandacht worden besteed aan maatregelen die er voor moeten zorgen dat winkelcentrum Leyweg schoon, heel en veilig is en blijft.”
Voormalig minister van Onderwijs Deetman is de enige oud-bewindsman die de wereldpers wist te halen door op een foto een ADO-supporter met zijn havanna uit de gulp te omarmen (de gulp van de voetbalfan, niet van de burgemeester). Hoewel de Haagse burgemeester bekend staat om zijn joviaal gedrag zal zo’n foto hem op de Leyweg toch niet gauw overkomen. Op de voor het overgrote deel openbare weg hangen overal grote borden “winkelcentrum Leyweg – onze huisregels” met daaronder "NIET TOEGESTAAN IS", gevolgd door zeven verbodsborden en elf verboden. Daaronder niet alleen “elke vorm van samenscholing” maar zelfs ook een verbod te “fotograferen en/of filmen”.

Het blad Morgenstond Nieuws van het Wijkplatform Morgenstond kopte vorig jaar: “(Brom)fietsen in het winkelcentrum Leyweg gaat veel geld kosten!” Door drie agenten van het Jongeren Toezicht Team, een agent van bureau Zuiderpark, drie jongens van het JTT en een motorrijder van bureau Zuiderpark werden op één dag 84 bonnen uitgeschreven voor fietsen, snorfietsen en bromfietsen over het trottoir van de Leyweg. “Verder werden er nog bonnen uitgeschreven voor het niet op eerste vordering opgeven van naamsgegevens en het niet op vordering inzage ter inzage afgeven van het identiteitsbewijs. Twee mensen die niet mee wilden werken werden aangehouden en overgebracht naar bureau Zuiderpark. Deze verlieten het bureau met de verdiende bonnen.” Prima hoor, dat er opgetreden wordt tegen in voetgangersgebieden vaak roekeloos rondscheurende aso’s, maar wat bezielt het wijkblad om die uithaal naar weigeraars van de identificatieplicht zo op te nemen? In de laatste zin van het artikel wordt dat duidelijk: “Laten we het met zijn allen in het winkelcentrum plezierig, maar vooral VEILIG houden!”
Ja, als je veiligheid stelt boven een plezierig leefklimaat en je maatschappelijke opstelling is als zojuist weergegeven, dan kom je er ook niet aan toe om te protesteren tegen dingen als een foto- en filmverbod voor de openbare weg. Gelukkig voor de gemoedsrust van het Wijkplatform Morgenstond patrouilleert zoals in meer winkelcentra in de regio, ook op de Leyweg het Parate Peloton van de Mobiele Eenheid in een uitrusting en op een wijze die akelig aan de jaren ’40-’45 doet denken. Dát geeft pas een gevoel van ultieme veiligheid, want zoals heel Nederland op de televisie heeft gezien pakte de M.E. kortgeleden half Doetinchem op om een aantal keurig ordelievende nazi’s ruim baan te geven. Fíjn dat onze autoriteiten, in de voorhoede de Doetinchemse Herr Bürgermeister Kaiser, er hard aan werken ganz Holland net zo schoon, heel en veilig te maken als de daarvoor reeds gecertificeerde Haagse Leyweg!

  • Hits: 288
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch