Skip to main content

Actueel september 2000

22 mei 2017
Hits: 680

Beatrix en de Temple of Doom

13 september 2000
Morgen opent koningin Beatrix de niet zo lang geleden voltooide Boeddhistische tempel op de Amsterdamse Zeedijk. Dit huis van Boeddha behoort toe aan de in 1969 in het leven geroepen Taiwanese Fo Kuang Shan orde. Of deze orde het Boeddhistische alternatief moest worden voor de Moon-sekte is de vraag. Feit is wel dat oprichter Li Kuo Shan net als Moon dicht aanschurkte tegen president Tsjang Kai Tsjek's Kwomintang-beweging. Een fascistoïde club die zich van meet af aan op de been hield door wereldwijde drugshandel, gokken en prostitutie.
Midden jaren negentig beschikte de orde over 130 tempels over de hele wereld, anderhalf miljoen aanhangers en bezittingen ter waarde van 400 miljoen dollar. Daaruit werd ondermeer geput om de verkiezingskas van de Amerikaanse Democratische Partij te spekken. Zo kwam Al Gore in 1996 naar de tempel in Hacienda Heights in Californië om even 166.750 dollar te cashen. Later bleek dat de manier waarop dat douceurtje bij elkaar was gebracht niet in overeenstemming was met de Amerikaanse wet. Gore was er als de chickens bij om te verklaren dat hij niet had geweten dat zijn bezoek aan de tempel iets van doen had met "fundraising". Tsja. Een van de mensen die verantwoordelijk was voor de illegale inzameling was John Huang. Oud-topfunctionaris van de Lippo-bank in Californië. Die bank is eigendom van de Indonesische miljardair en Soeharto-aanhanger Mochtar Riady. Een Chinese allochtoon die eind jaren zeventig zijn zoon James naar Arkansas stuurde om de fijne kneepjes van het bankiersmètier te leren bij een goede vriend: Jackson Stephens. Dat kwam dik voormekaar. Via Jackson Stephen's Worthenbank kwam James ondermeer in aanraking met het BBCI-complex en het Iran/Contra-schandaal. Tegelijkertijd maakte hij zijn entree bij de gouverneur van Arkansas, ene Bill Clinton, en diens echtgenote Hihlary. Beiden later opgenomen in de Bilderberger-clan. Ij 1988 nam James uiteraard uit puur vriendschappelijke motieven het initiatief om fondsen te werven voor de Democraten en koos zijn ondergeschikte John Huang als campagneleider. Alles liep op rolletjes tot Gore's uitglijder in de Fo Kuang Shan-tempel in Hacienda Heights. Dat zal alle betrokkenen op de Zeedijk morgen waarschijnlijk allemaal een vette worst of een bamibal zijn. Tenslotte mocht Willem Alexander van bovenmeester Kok ook rustig toetreden tot het IOC, dat per saldo onder leiding staat van een oud-fascist die betrokken was bij een financieel schandaal in Spanje van ongekende omvang (zie het artikel "De Bank, deel 1" in Kleintje Muurkrant nummer 332). Dan moet deze simpele opening van een tempel dus ook kunnen. Toch?

D-day voor de CIA?

13 september 2000
Morgen wordt de CIA geacht een plukje van in totaal 11.000 dokumenten vrij te geven over de betrokkenheid van de VS bij geheime aktiviteiten in Chili tussen 1962 en 1991. Zoals bekend was het doel daarvan om de kaars van het (politieke) leven van de socialistische leider Salvador Allende en diens rechterhand Orlando Letelier uit te blazen. In nauwe samenwerking met de gruwelclub van generaal Pinochet slaagde de Company daarin, respectievelijk in 1973 en 1976. Maar wie mocht verwachten dat de CIA zomaar de hele boel op straat gooit, slaat de plank net zo mis als een Gamma-fanaat na twintig baco's. Nog afgezien van de vette zwarte strepen die worden getrokken door gedeeltes die nou net het interessantst zijn, heeft directeur Tenet ineens aan de noodrem getrokken over documenten die betrekking hebben op de jaren 1962/1975. Die zouden namelijk al teveel bloot leggen over de tactiek van politieke beïnvloeding die de VS ook elders in de wereld voerde. En over de lieden die haar daarbij een helpende hand toestaken (zie bijvoorbeeld het artikel "Soestdijk contra Allende" in Kleintje Muurkrant 326). Het zal na morgen nog lang onrustig zijn in Langley en omgeving.

De veenbrand in Tessin

12 september 2000
Het met onze IRT-affaire verbonden schandaal dat drie maanden geleden in het Zwitserse kanton Tessin losbarstte met de arrestatie van de Italiaanse mafialeider Gerardo Cuomo grijpt nog steeds verder om zich heen (zie ook het artikel "De smokkel van smoke en coke" in De Morgenster en het vorige papieren Kleintje). Nadat eerst al de rol van een aantal topmensen uit de juridische en bancaire sfeer aan de openbaarheid werd prijsgegeven is het nu de beurt aan de lokale politiek. Vooral in de leiding van de christendemocratische partij CVP zijn een paar heren op de tocht komen te zitten. Een daarvan is Fulvio Pezzati, Cuomo's advocaat tussen 1994 en 1997 en de huidige vice-voorzitter van het parlement. Ten tijde van zijn zakelijke verbinding met de Italiaanse smokkelkoning onderhield hij binnen deze context contacten met de "secretaris-generaal" van het ministerie van Justitie Alex Pedrazzini. Vermoed wordt dat via deze contacten en die met de al aangehouden president van de rechtbank en prominent CVP-lid Franco Verda de verblijfsvergunning van Cuomo is geregeld. Een besluit dat regelrecht inging tegen de Zwitserse wetgeving die zegt dat voorbestrafte buitenlanders geen verblijfsvergunning mag worden verleend. Zelfs toen door een actie van de Italiaanse recherche duidelijk werd dat Cuomo wegens mafiapraktijken al eens had kennisgemaakt met een Italiaans cachot, werd diens uitwijzing gesaboteerd door gebruikmaking van allerlei listige juridische foefjes. Bewezen is er nog niets, maar het feit dat Pezzati (en Verda) aanwezig was op het feest dat Cuomo had georganiseerd ter gelegenheid van de doop van zijn dochter wordt in Tessin beschouwd als het begin van het einde van Pezzati's politieke carrière. En een slag voor de CVP. Wordt zonder twijfel vervolgd.

Kogels tegen democratie

1 september 2000
Donderdagochtend 31 augustus gierde een licht buitje kkgels binnen op de nieuwe burelen van de krant Por Esto! in Cancun. Deze derde krant van Mexico lijdt financieel een moeizaam bestaan. Dat vloeit vooral voort uit de kritische berichtgeving die zich regelmatig richt tegen het functioneren van overheidsinstanties en de macht die de nieuwe Mexicaanse oligarchs zich met name in de laatste twaalf jaar hebben toegeëigend via drugshandel, witwassen, steekpenningen etc. (zie het artikel "Mexicocaine met aen Hollands sausje" in De Morgenster).
De daders van de aanslag behoorde tot het personeel van een yuppencafé die op weg waren naar de locale gevangenis voor een bezoekje aan een gedetineerde, die was gearresteerd voor xtc-handel in hun trendy dansgelegenheid. De leider van de schietlustige groep wist merkwaardigerwijs te ontkomen en is spoorloos. Zoals gebruikelijk in een narcostaat. De vraag is nu hoeveel geld Clinton in de nabije toekomst gaat uittrekken om net als in Colombia te boel te vietnamiseren en zo de democratie te redden bij zijn zuiderburen.

Groen Front! vernielt proefveld

1 september 2000
De milieugroepering Groen Front! heeft in de nacht van 29 op 30 augustus in Lelystad genetisch gemanipuleerde aardappels gerooid. Een tiental van deze aardappels, afkomstig van het bedrijf Zeneca Mogen, werd deze ochtend samen met een claimbrief aangetroffen voor de deur van Actieblad Ravage in Amsterdam. Groen Front! eist een einde aan de genetische manipulatie van zaden en gewassen.
"Moderne biotechnologie bevordert grootschaliger landbouw en monocultuur. Dit leidt tot verdergaande industralisering en exportgerichtheid van de landbouw", meldt Groen Front! in de claimbrief en voegt daar aan toe dat "vergrootschaliging oorspronkelijke soorten en genetische diversiteit bedreigt. De gevolgen van deze aanslag op oorspronkelijke ecosystemen zijn niet te overzien." De milieuactivisten vrezen voor de toekomst van de biologische landbouw. "Moderne biotechnologie multinationals hebben een dominante positie op de markt. MBT in de landbouw maakt keuzevrijheid daardoor onmogelijk en bedreigt boeren en anderen die niet voor moderne biotechnologie kiezen en vernietigt (op den duur) de biologische landbouw. Dit proces valt nu al te zien in de VS." (...) "Na vijf jaar brede weerstand tegen MBT wil de EU toch wetgeving invoeren waardooor moderne biotechnologie zaden en stuifmeel overal terecht kunnen komen." "Moderne biotechnologie zaden creëren voor boeren een grote afhankelijkheid van een paar grote (westerse) multinationals. De sociale en milieugevolgen in ontwikkelingslanden zijn niet te overzien." (...) "Moderne biotechnologie is niet de oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Ontwikkelingslanden moeten voor de export (wereldmarkt) produceren. Want ze moeten hun schulden betalen en voldoen aan handelsbepalingen en -voorwaarden. Ze moeten aan exportgerichte aanpassingsprogramma's voldoen om nieuwe leningen te krijgen van IMF en Wereldbank."
Groen Front! is aan het rooien geweest op een proefveld gelegen "dicht bij de hoek tussen de Edelhertweg en de Swifterbanterringweg en dichtbij de Rundweg en A6", zo meldt de actiegroep. "Het gaat om vermeerdering van aardappels voor Zeneca Mogen. Veel aardappels op het veld zijn niet genetisch gemanipuleerd. Hun loof is doodgespoten voor het oogsten. Een klein gedeelte van de planten heeft nog loof en moet staan tot oktober. Dit zijn de moderne biotechnologie planten. Het veld is onderdeel van het proefstation voor akkerbouw en groenteteelt in volle grond." De milieugroepering zegt, naar goed Brits voorbeeld, een campagne te gaan voeren tegen genetische manipulatie van gewassen. Voor zover bekend is dit de vijfde in een reeks "rooiacties" die de afgelopen tien jaar in Nederland heeft plaatsgevonden. Begin jaren negentig vernielden actiegroepen met namen als 'Ziedende Bijtjes' en 'Razende Rooiers' diverse proefvelden. De meest recente rooiactie vond in 1998 plaats, toen de actiegroep 'Polderstorm' een genetisch gemanipuleerd maïsveld in Heino vernielde.

Voor de integrale tekst van de claimbrief, raadpleeg website Ravage.

Op deze persverklaring kwam een snelle reactie binnen van Autonoom Politiek Infocentrum uit Wageningen:
"Het eerste proefveld met gentechgewassen (aardappels) was in 1988, door MoGen. In 1989 werd door de "Ziedende Bintjes" een proefveld met gentech-aardappelen op het Wageningse instituut ITAL vernield. In 1990 (9/10 juli) vernielden de "Woedende Escorts" gentech aardappelen van MoGen in Ede en in Emmeloord. In 1991 (27/28 juli sloegen de "Razende Rooiers" toe in Wageningen (gentech aardappels van Mogen), Rilland (gentechmais van VanderHave, nu ook Zeneca/Advanta) en Emmeloord (gentech aardappels van PGS, proef uitgevoerd bij Hettema vermeerderingsbedrijf). In 1992 (11/12 augustus) tenslotte, vernielden de "Vurige Virussen" een tentoonstelling over biotech op de Floriade en een proefveld met gentechmais van VanderHave in Rilland. Leuk om te melden is dat er destijds een grapje rondging in Zeeland over deze acties. Een groep boeren lag in de clinch met VanderHave, die geen duimbreed wilde wijken. Het gezegde werd toen: "Van derHave is zo machtig, het veranderd vredelievende boeren in Razende Rooiers".

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017