Skip to main content

Actueel december 2000

22 mei 2017
Hits: 819

Jesse

29 december 2000
De Miami Herald voert al een paar dagen een intensief onderzoek uit naar de onregelmatigheden die zich tijdens de verkiezingen in Florida hebben voorgedaan. De krant is nu al tot de conclusie gekomen dat in de "zwarte" wijken procentueel veel meer foute stembiljetten voorkwamen dan in de meer "witte" wijken. Kleintje Muurkrant heeft in deze rubriek al eerder vermeld dat in verschillende gevallen met die biljetten is geknoeid door een combine van mafia en CIA (zie 11 december jongstleden onder "Crowley). Het beeld dat nu langzamerhand ontstaat komt overeen met wat de zwarte leider Jesse Jackson al direct bij de hertellingen verkondigde. Die mag nu dus wel goed in zijn achteruitkijkspiegel kijken.

Helderziend

29 december 2000
Nostradamus in 1555:
In het jaar van het millenium, inde twaalfde maand,
Komt in het huis van de grootste macht
De dorpsidioot naar voren en wordt tot leider uitgeroepen.

(zie Danny Schechter's "Newsdissector")

vondsten

29 december 2000
* Boertje: ze zegg'n dat mien beest'n drie procent bijdrag'n an 't koeikaseffect. Ik doe nou wel elke ochtend de staldeur wat voorzichtiger open.
* Kijker: Allemaal wel leuk hoor, dat een hond zijn baasje waarschuwt voor een dreigende aanval van suikerziekte, maar krijgen we nu ook weer zo'n Van Ellende-show op de teevee voor het suikergeleidehondfonds?
* De minister van Verkeerd en Waternaad wil dat vrachtwagens mee kunnen met de Betuwetrein. Binnen dat nieuwe plan wil zij voor de chauffeurs in verband met hun onuitroeibare uitsmijtertje kkffie en hun broodje bal nieuwe pleisterplaatsen creeëren aan de oevers van de nog te vormen calamiteitenplassen. En de tolpoort aan de Duitse grens wordt wat opgevrolijkt met een paar netelenbosjes. Voor het personeel van de NS wordt nog gezocht naar een gemeente op het traject die bereid is het tracee rond de kerk vrij te maken voor het verplichte rondje.
* Afgewezen asielzoeker: Voelt die Cohen ook eens wat het is om in een uitgewoond huis te zitten.
* Als Borst weggaat is er dan sprake van een afslanking, een reorganisatie of gewoon een hoerastemming?
* Dommeinnaam.
* Stond Jozef uit zijn neus te vreten toen die Jesus 2000-groep zijn kind uit de krib haalde?
* Had dat personeel geen Endemolestverzekering afgesloten?
* Wel handig van de NS om Maluku Warchild in te schakelen bij vertragingen.
* Pragmaticus: Als die intifada afgelopen is, ligt er misschien een leuk ordertje klaar voor de Nederlandse baksteenindustrie.

FPÖliebollen

28 december 2000
De laatste dagen van dit jaar zullen voor de Haider-aanhang weinig reden tot vreugde geven. Een dezer dagen valt de beslissing over de vraag of Kark Schnell, leider van de FPÖ in Salzburg, voor zijn opmerking in het openbaar dat president Klestil een schooier is er met een administratieve straf vanaf komt of toch voor de rechter moet verschijnen. Dergelijke terminologie ten opzichte van het staatshoofd is in Oostenrijk namelijk verboden. Daarnaast valt morgen eenzelfde beslissing over het lot van negen politiefunctionarissen die worden beschuldigd van het tegen betaling leveren van dossiergegevens aan FPÖ-functionarissen. Zoals het er nu naar uitziet wordt ook dat een strafzaak. En dat levert weer nieuwe schade voor de Freiheitlichen, die inmiddels vooral in Wenen net zo populair zijn als een BSE-schnitzel. Niet te vreten dus.

Nachtegalen

27 december 2000
Volgens de Sunday Times van dit weekend werden 8000 Poolse soldaten, die de benen hadden genomen naar Italië om niet in een Russische gulag te verdwijnen, kort na de oorlog vanuit Rimini naar Engeland overgebracht. Maar tweehonderd van hen waren gebrekkig gescreend. De rest helemaal niet. Dat bleek echter geen enkel bezwaar om ze liefderijk op te nemen en van een Brits paspoort te voorzien. Zo rond de twaalfhonderd van deze soldaten zijn nog in leven. Nu pas is algemeen bekend geworden dat het merendeel heeft behoord tot de divisie "Galicië" van de Waffen SS, die in Polen verantwoordelijk wordt gehouden voor de meest barre staaltjes van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Vooral de herinneringen aan het meest fanatieke deel van de divisie, het bataljon "Nachtegaal", leven nog steeds voort in en rond de stad Lwow ofwel Lemberg. En dat is geen wonder. Als speerpunt van de Duitse troepen hebben de Nachtegalen in 1941 vijf dagen lang ongestoord jacht gemaakt op alles wat Joods, communistisch of Russisch was en op beestachtige wijze over de kling gejaagd. Leider van deze elite-eenheid tijdens die bloedbruiloft was de inmiddels ruim en breed overleden Jaroslav Stetsko. Na de oorlog dook hij op in München en was ondermeer actief voor de door de CIA gesponsorde Radio Free Europe en was leider van het buitengewoon democratische Antibolshevik Bloc of Nations. Midden jaren zestig was hij één van de "founding fathers" van de beruchte World Anti Communist League (WACL) die sterke banden onderhield met de westerse inlichtingendiensten. Ook de Britse. Bij onze overburen klinkt nu de roep om een officieel onderzoek. Dat zal er wel komen. In wezen een lachertje als het niet zo droevig was. Zie voor meer over Stetsko en zijn Nachtegalen Kleintje nummer 328 ("Brusselse Truffels") en nummer 339 ("Schaduwcommando van de Prins, deel 3").

kerstvondsten

24 december 2000
* Duitse slager: BSE zal mij worst zijn.
* Maria tegen Josef: Laat jij de ezel even uit?
* Kijker: Logisch dat de koningin haar valhelm ophield bij de kersttoespraak. Die Hell's Angels zijn tot alles in staat.
* President Wahid: Ik zeg nog zo, geen bommetjes.

De stinkstokkenstrijd

24 december 2000
Het ondergrondse gevecht tegen de sigarettenmaffia woedt als een veenbrand voort. In het Zwitserse kanton Tessin (waar anders) is nu de Kroatische smokkelkoning Srecko Kestner aan de beurt. De Duitse justitie bereidt een verzoek aan Zwitserland voor om de miljonair te arresteren en uit te leveren. Hij zou honderden miljoenen sigaretten via de Sloveense haven Koper naar Montenegro en/of Cyprus hebben uitgevoerd en ze van daaruit illegaal weer de Europese Unie hebben binnengebracht. Daarmee zou een lief centje aan accijns verloren zijn gegaan die voor een belangrijk deel in de knip van Kestner en zijn companen is gegleden.
Daarnaast zou "Don Srecko" van een voormalig directeur afdeling Oost-Europa van de Britse sigarettengrootmacht BAT voor één van deze staaltjes van buitendraadse export nog een leuke premie van een half miljard Zwitserse frankskes hebben opgestreken. Ofwel smeergeld. Daar blijft het overigens niet bij. Interpol verdenkt de Kroaat ook van betrokkenheid bij grootscheepse wapens- en drugssmokkel en witwasoperaties. Oude peuken in nieuwe vloeitjes. Zie bijvoorbeeld het artikel "De smokkel van smoke en coke" op de site van de Morgenster.

rellen in denbosch

23 december 2000
Laten we beginnen met voorop te stallen dat wij het wel mooi vinden indien 'de staat' er van langs krijgt. Er is nog lang geen sprake van rechtstreekse democratie - dan zouden de pluche zetels der overheid op plaatselijk en handelijk niveau namelijk voor de helft onbezet zijn - dus 'de staat' moet niet zeuren indien haar onderdanen iets niet zomaar pikken.
En dat was en blijft natuurlijk de allereerste trigger voor al diegenen die het de afgelopen week in DenBosch met politie en mobiele eenheid aan de stok kregen. Je kunt je voorstellen hoe snel het verhaal over de doodgeschoten "Boelie" zich via de mobieltjes binnen de kennissenkring verspreid zal hebben. Dat burgemeester Rombouts onmiddellijk na de schietpartij pardoes achter zijn eigen werknemers ging staan is te begrijpen, maar een tactische blunder van jewelste wanneer je beseft met wat voor emoties je te maken hebt. In DenBosch stelt de plaatselijke overheid geen fluit voor, ze hebben geluk dat we momenteel in een economische hoogconjunctuur verkeren, en dat dus velen redelijk wel boeren. De representanten van de staat vertonen hooghartig regentengedrag. De recente geweldsexplosie in de Bossche straten heeft hier rechtstreeks mee van doen en dat zal ongetwijfeld de uitkomst worden van het sjieke onderzoeksrapport van vele tienduizenden euro's waartoe de burgemeester heeft opgeroepen.
Nog niet de helft van alle Bosschenaren voelt zich geroepen om eens in de vier jaar bezig te zijn met het lokale bestuur. De bestuurders maken zich hierover slechts enkele dagen druk: eventjes voor en eventjes na de gemeenteraadsverkiezingen, verder heeft nooit iemand het er meer over. Momenteel valt iedereen over elkaar heen om te wijzen op de grote problemen waarin enkele Bossche 'achterstandswijken' zich bevinden. Vrijwel alle buurtvoorzieningen zijn de afgelopen jaren afgebroken. Voor diegenen die 'De Graafsewijk" niet kennen: afgelopen jaar is ook daar het buurthuis verdwenen en de dag voordat de rellen plaatsvonden werd door woningbouwcorporatie Brabant Wonen bekend gemaakt dat zowat de hele buurt gesloopt gaat worden (225 woningen). De huidige - relatief kleine maar betaalbare - huurwoningen zullen worden vervangen door koopwoningen en (ongetwijfeld te dure) huurwoningen. Dat de rellen zich in die wijk manifesteerden wordt door velen als toeval afgeschilderd maar dat is grote onzin. Diegenen die - nadat Pierre Boelaij in zijn huis was doodgeschoten - hun frustratie en woede bekoelden op de ruiten van het Bossche stadhuis aan de markt, werden door de Bossche politie uit de Binnenstad verdreven precies in de richting van het Hinthamereinde, de Graafsewijk in. Nee, natuurlijk niet de andere kant uit, want dan was een relatief sjieke wijk in de problemen gekomen op Zuid, of wellicht wat kapitale villa's rondom het station. Natuurlijk moest het probleem weg uit de Binnenstad, de middenstand was bezig de 'kerstmarkt' op te bouwen, tonnen omzet waren dus in gevaar.
Daarna schrok iedereen natuurlijk van het massale geweld dat loskwam die eerste zaterdag-avond, maar dat verklaart niet waarom Rombouts & kornuiten zoveel tijd nodig hebben gehad om te komen tot een oplossing. Nu komt onze niet gekozen burgemeester met het verhaal dat de politie de eerste drie avonden niet ingreep omdat men informatie had dat sommige stenengooiers in het bezit waren van vuurwapens. Tsja, een prachtig argument, want - uiteraard - niet te controleren. Nee, het is nog niet voorbij hier in DenBosch en er zullen ook elders vele denbosschen volgen, reken daar maar op.

Poolse Zusterexport

23 december 2000
In Polen staakt het vrouwelijk ziekenhuispersoneel al vier weken om een loonsverhoging af te dwingen. Het gemiddelde Poolse inkomen schommelt rond de duizend gulden per maand. De zusters komen niet verder dan zo'n 350 gulden. Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat met name de alleenstaanden onder hen daarvan niet rond kunnen komen. De vrouwen eisen er 300 piek bij en zijn bereid ook tijdens de Kerstdagen verder te staken. Twee weken geleden hebben zij het ministerie van Volksgezondheid bezet wat tot een paar forse repercussies heeft geleid van politiezijde. Volgens de autoriteiten en bollebozen van buitenlandse banken is er geen ruimte in het budget om gehoor te geven aan de eisen van het ziekenhuispersoneel. Is dat misschien de reden voor het genereuze aanbod dat de Poolse regering dezer dagen aan premier Kok heeft gedaan om 40.000 overtollige medische krachten te gebruiken om in Nederland het tekort aan ziekenhuispersoneel aan te vullen? Lamme? Blinde? Hoezo?

vondsten

22 december 2000
* Hoorde die crash van Brandsteder bij "Laat ze maar lachen"?
* Hell's Angels: We vroegen gewoon de weg.
* De FNV ziet eindelijk ook het (dag)licht.
* Kan je Creuzfeld krijgen als je binnenzooltje niet goed zit?
* Calamiteitenpoldermodel.
* Als die VNU-boedel wordt verkocht zal de leesmap wel wat dunner worden.
* Als Libelle tegenwoordig al een cultuurdrager is, wat is Kleintje Muurkrant dan wel niet?
* inleveren Bossche videobeelden: nsbs6.
* Eerlijk is eerlijk. Schietlessen zijn toch nuttig. Die agent raakte in ieder geval een deur.
* Barend en Van Dorp: Daar hoorden zij Hell’s Angels zingen.
* Domeinen: Je kan die bakken en lampen toch ook gebruiken om spruitjes te kweken?

Oranje

22 december 2000
Volgens een enquête van het tv-programma Heilig Vuur vond maar twintig procent van de Nederlandse bevolking het bezoek van Maxima's vader aan Bea en Claus niet kunnen. Flink blijven kneden en dat percentage zakt gegarandeerd nog onder de tien. En wat valt er ook te mauwen? Bea's opa bood zich bij Hitler aan als spion tegen een redelijke vergoeding, Parteigenosse Bernhard was lid van de SS, Claus maakte deel uit van een Totekopf-eenheid en Bea vergadert in het voetspoor van haar vader jaarlijks met een internationaal gezelschap dat de Hell's Angels tot een verzameling koorknapen degradeert. Mag Alexander's schoonvader dan asjeblieft minisper zijn geweest van de redder van het Argentijnse vaderland? En mag hij dan asjebliaft ook de Spaanse variant van "Ich habe es nicht gewusst" te berde brengen? Niet zo zeuren. Oranje boven.

Wapens doden, ook zonder oorlog

20 december 2000
Er komt wederom een Vredes Aktie Kamp bij vliegbasis Volkel aan. Van zondag 24 december tot en met vrijdag 29 december aanstaande.
Geen kalkoen, maar wel een kampvuurtje en kaarsjes... en als je niet zonder je familie kan dan neem je ze maar mee. Tijdens en na de kerstdagen wordt er een Vrede Aktie Kamp (VAK) georganiseerd bij de militaire vliegbasis Volkel. Er wordt op verschillende manieren aktie gevoerd tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Volkel.
In 1996 verklaarde het Internationale Gerechtshof, dat dreigen met, of gebruik vaj kernwapens in het algemeen in strijd is met het Internationale Recht, in het bijzonder met het Internationale Humanitaire Recht. De aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Volkel moet worden opgevat als dreigen met kernwapens. De Amerikaanse kernwapens zijn eind jaren 50 zonder democratische toestemming of controle in Volkel gestationeerd. De Nederlande regering weigert openheid van zaken te geven en weigert in te gaan op de eis tot verwijdering cq. ontmanteling van de kernwapens. De regering negeert hierbij verschillende Europese verdragen en wetten die gebruik van kernwapens verbieden. Wij hebben het recht om, desnoods door wetskverschrijdende akties, het bestaan van de kernwapens aan te klagen (Neurenberg principes). Dat gaan we dan ook doen.
Het is de bedoeling dat we met elkaar het kampje draaiende houden, dus dat iedereen meedoet met koken, afwassen, boodschappen doen, hout zagen, opruimen e.d. Wij zorgen voor eten tijdens de kerstdagen, voor stro om op te zitten en in te slapen en landbouwplatic (om tentjes te bouwen). Neem zelf (oude) slaapspullen mee, warme kleren, regenkleding, of paraplu, een zaklamp, als het kan een fiets en het gereedschap wat bij je aktieplannen past.
Voor meer info, of routebeschrijving, bel Mariette Moors: 06-23340820
(Het kampje ligt in de Trentse Bossen aan de Millse Baan, gemeente Landerd. De Mihlse Baan is een weg die aan de noordkant van de vliegbasis loopt. Bij een vredesteken op de weg moet je het bos in, dan kom je bij het VAK) Het is handig om te bellen als je komt. Tot ziens! GEEN BOMMEN MAAR BROOD! Kan of wil je niet komen, maar wil je het VAK financieel steunen, dan zijn we daar ook erg blij mee. Girorekening van het VAK: 3332968, M. van Rooij, Geldrop

Fakkeltocht

18 december 2000
Nee, (nog) geen fakkeltocht in DenBosch, al lijkt dat voor de hand te liggen na de gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen.
In Tilburg nam een groepje Tilburgse jongeren vijf jaar geleden een initiatief: zij organiseerden een fakkeltocht tegen geweld, intolerantie en discriminatie door de binnenstad van Tilburg. Het initiatief werd "Fakkels voor Vrede" gedoopt. Vier jaar lang organiseerde de enthousiaste groep steeds in een verschillende bezetting de fakkeltocht op 24 december. Dit jaar weer: honderden mensen kunnen zo gezamenlijk en op een leuke manier uiten waar zij voor staan. Vorig jaar groeide het aantal deelnemers van 350 in 1998 naar meer dan 500 deelnemers. Tegelijkertijd wordt een zelfde soort fakkeltocht gehouden in andere steden in Nederland. Mensen die mee willen doen aan de fakkeltocht kunnen om 18.30 uur naar het Willemsplein (bij het stadhuis) komen. Daar is muziek en zijn fakkels te koop. De opbrengst van de fakkels gaat naar een opvangproject in India dat jonge kinderen van de straat en uit de criminaliteit moet houden. Eén van de deelnemers van Fakkels voor Vrede zal begin volgend jaar in dit project participeren. De fakkeltocht zelf begint rond 19.00 uur en komt na een wandeling door de binnenstad weer terug op het Willemsplein. De vereniging Fakkels voor Vrede werkt voor de fakkeltocht zoveel mogelijk samen met gelijkgestemde organisaties. Aan het lustrum van de fakkeltocht werken dit jaar in ieder geval de Antiracismegroep (ARG) en Loesje mee.

de vondst

18 december 2000
We hebben bij het Kleintje regelmatig behoefte aan 'one-liners' die we in lopende advertentie-campagnes kunnen gebruiken of als kop in papieren of digitale Kleintjes. Als aardigheidje publiceren we zo af en toe alhier een lijstje vondsten:
* Frank de Grave is een voorstander van meer militaire parades. De eerste in den Bosch.
* Westerterp tegen de Kerstman: Dat rendier met die rooie neus is volgens mij altijd bezopen.
* Zou Korthals nog wel eens naar de Chinees gaan?
* FPP: Foster Parents Panne.
* Anoniem Kamerlid: Als ze aan mijn salaris komen verkoop ik gewoon die oude bankjes.
* Is pepper-spray ook lekker in de soep?
* Nice-criticus: Waar is mijn stem gebleven?
* NS: Niet Schelden. Niet Schreeuwen. Nationale Schande. Niet Schimpen. Niet Slaan. Netelenbos Slaapt. Niet Sjorren. Niet Slopen. Nutteloos Schroot. Niet Spugen. Niet Schieten. Nooit Stipt. Niet ...
* Bram: Dat zullen we die gemeenteraad eens flink inpeperen.
* Straks stellen ze nog vast dat die Balthasar Geerards een afgewezen asielzoeker was.
* Zoals Dodewaard is, vertrouwt hij zijn gasten.
* Peper heeft eigenlijk niks terugbetaald. Hij heeft gewoon 7500 gulden geleend zonder rente.
* Is het u ook opgevallen? Die politieke huwelijken van de Oranjes?
* Nog iets vernomen van die inburgeringscursus van bekende Nederlanders als ze naar de Antillen verhuizen?

agent Manfred Schlickenrieder

18 december 2000
Manfred Schlickenrieder is ontmaskerd als geheim agent, die voor een of meerdere geheime diensten werkte. In deze hoedanigheid heeft hij begin jaren tachtig in München de groep "Gruppe 2" opgericht. Gruppe 2 heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een belangrijk documentatie- en filmarchief binnen de linkse revolutionaire beweging. Er waren uitgebreide contacten, niet alleen in Duitsland maar ook internationaal en dan specifiek met Italië, Zwitserland en België. Juist door het feit dat zij iets aanboden wat verder nogal schaars is (informatie over militante linkse bewegingen) werden ze "als vanzelf" op veel plekken uitgenodigd. Zo waren zij de enigen die teksten van Italiaanse militante bewegingen in het duits vertaalden. Maar ook maakten zij bijvoorbeeld de documentaire "Was aber wären wir für menschen..." over (ex-)gevangenen uit de Rote Armee Fraction (RAF), die op verschillende plaatsen in Nederland te zien was.
Naar nu bekend is geworden, was het enige doel van Gruppe 2 zich door hun activiteiten (publicaties, video-producties en een archief) naar binnen te werken binnen de internationale revolutionaire beweging. Dit is bekend geworden door materiaal dat in handen is gekomen van de "Revolutionäre Aufbau" uit Zürich. Zij hadden al jaren contact met Gruppe 2.
De inhoud van het materiaal (geheime dienst-papieren uit Italië en Frankrijk) laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Manfred Schlickenrieder werkte onder de deknaam "Camus" als agent, en heeft al die jaren gedetailleerd verslag uitgebracht aan zijn bazen over elke vergadering, elke bijeenkomst en elk telefoontje. En niet alleen dat: juist doordat Gruppe 2 ook video's maakte en vertoonde, kon de geheime dienst ongestoord informatie-bijeenkomsten en acties filmen. Tot nu toe is helaas nog niet met absolute zekerheid te zeggen voor welke geheime diensten Schlickenrieder in die twintig jaar gewerkt heeft.
Gezien het materiaal dat nu bekend is en de ruime thematische bezigheden van Gruppe 2 kan dat zowel de duitse Bundesnachrichtendienst BND zijn, als ook het "Bundesamt für Verfassungsschutz". De gedetailleerde declaraties wijzen erop dat Schlickenrieder een vast dienstverband had en zijn nogal dure levensstijl lijkt erop dat hij een hoge (want goedbetaalde) positie had. Verder blijkt uit een document dat bij hem werd gevonden dat hij ook nauw samengewerkt heeft met de Italiaanse geheime dienst SISDE.
Ook is duidelijk geworden dat Schlickenrieder werkte voor de in Londen gevestigde prive-geheime dienst "Hakluyt". Dit bedrijf is opgezet door twee ex-medewerkers van MI6, en voor hen heeft Schlickenrieder onder andere anti-Shell activisten bespioneerd.
De "Revolutionäre Aufbau Zürich" schat zelf in dat het materiaal dat in hun handen is terechtgekomen maar het topje van de ijsberg is van het enorme spionage-archief van Manfred Schlickenrieder.

(Uitgebreide documentatie, inschattingen en reacties (meest in het duits, soms engels of frans) kun je vinden op www.aufbau.org, of als die link niet (meer) werkt op www.geocities.com/~aufbau/)

Volksoproer houdt aan

18 december 2000
Ook vanavond waren er enorme rellen aan de gang in De Graafsewijk, iets ten oosten van het centrum van DenBosch. De politie heeft de ophaalbruggen over de ZuidWillemsvaart die deze woonwijk scheidt van de Bossche Binnenstad opgehaald om zo te proberen de buurt te isoleren van de rest van de stad. Er kan niemand in of uit de wijk zonder politiecontrole.
Ondertussen heeft een ooggetuige, een goede vriend van de doodgeschoten FC-denbosch supporter Pierre Bouleij voor de camera's van Omroep Brabant verklaard dat er weliswaar sprake was van dreiging met een mes maar dat er geen enkele reden was voor de politieagent om gericht twee schoten op de man af te vuren. Naar zijn stellige overtuiging had de politie ook met minder machtsmiddelen de duidelijk over zijn toeren zijnde Pierre Bouleij kunnen kalmeren.
Dat vervolgens in de media berichten verschenen dat de man in het ziekenhuis zou zijn overleden terwijl het voor ooggetuigen honderd procent zeker was dat hij op slag doodgeschoten was, zorgde uiteraard voor veel - feitelijk onnodige - commotie.
Burgemeester Rombouts heeft tot nu toe in zijn publieke optreden geen dempend effect teweeg gebracht doordat hij vanaf het begin vierkant achter zijn politieagenten is gaan staan in plaats van een onderzoek door de rijksrecherche af te wachten.
Inmiddels (het is nu half één in de ochtend van Maandag 18 december) lijkt de rust een heel klein beetje terug te keren. De heel de avond rondvliegende helicopter is alweer een uur verdwenen, maar dat zal zeker niet het geval zijn met de jarenlang opgekropte woede van zeer vele Bosschenaren, zoveel is nu al wel duidelijk.

Engelenzang - 2

17 december 2000
Het enorme volksoproer dat gisterenavond en -nacht in DenBosch losbarstte komt niet uit de lucht vallen. Het is getriggerd middels de door een Bossche politieagent doodgeschoten FC-denbosch supporter gisterenochtend. De jongeman stond bij een ieder bekend als behoorlijk agressief en messentrekkend. Justitie en politie in DenBosch slaat zich met het pepper-spray project op de borst, maar heeft in deze situatie toch voor twee schoten in de borst gekozen. Twee weken geleden nog stond de hooligan voor de Bossche rechtbank terecht voor een soortgelijke ruzie waarbij hij met een groot mes zou hebben gedreigd. Het voorval vond plaats in de toch al onrustige buurt De Hambaken, zie hiervoor ook het recente artikel "Is DenBosch leefbaar?" in het zojuist verschenen Kleintje. Na de dodelijke schietpartij ontlaadde de volkswoede zich middels een paar ingesmeten ruiten bij het Bossche stadhuis aan de markt. De in alle haast opgeroepen Mobiele Eenheid dreef de voetbalsupporters vervolgens richting Hinthamerpromenade (stom stom). Dat zich vervolgens juist in de nabij gelegen Graafsewijk alle emoties verzamelden ligt behoorlijk voor de hand aangezien in die volkswijk een sterke verbodenheid heerst met De Hambaken - daar wonen veel ex-Graafsewijk-bewonersters - en de algehele leefsituatie was daar reeds zeer explosief nadat honderden mensen eergisteren van woningbouwcorporatie Brabant Wonen te horen hebben gekregen dat hun huizen gesloopt gaan worden ten behoeve van (veelal dure) nieuwbouw. Vele honderden jongelui hebben hun opgekropte woede vertaald in enorme vernielingen en geweld richting de gigantische hoeveelheid politie en ME. De inventaris van het kantoor van de Godshuizen aan het Muntelbolwerk werd geroofd en de rest ging in vlammen op, voor de nieuwe Bartjeskerk werd een enorm grote brandende barricade opgeworpen en enkele auto's werden afgefakkeld. De politie zette traangas in tegen de woedende mensenmassa. De hele avond heeft er een politiehelicopter boven de volkswijk gehangen met infraroodcamera's. De binnenstad was door de politie hermetisch afgesloten en 't was daar oorverdovend stil.

Engelenzang

14 december 2000
FPÖ-leider Haider moet zo langzamerhand bierworst aanzien voor Edelweiss. Nu moet hij zich weer verweren tegen berichten die gewag maken van het aannemen van 5 miljoen Schilling. Mogelijk voor de partijkas, maar zeker is dat niet. Het bedragje zou vier jaar geleden rond deze tijd bij hem in de zak zijn gegleden. Het zou afkomstig zijn geweest van de begin dit jaar overleden Oostenrijkse groot-industrieel Herbert Turnauer. De voormalige chauffeur van Haider zou daarbij als postillion d'amour zijn opgetreden. Een moeilijk bewijsbaar verhaal. Ook al omdat Jürg de gift nergens in de boeken heeft vermeld. Overigens is het voor de Karintische gouverneur even van later zorg. Vandaag reist hij af naar Rome om namens zijn deelstaat de Paus officieel een Kerstboom aan te bieden. Die staat al op het St. Pietersplein en wordt bewaakt of het de heilige vader zelf is. Uit vrees dat de in een racistische reuk staande boom nog voordat God's hoofdvertegenwoordiger zoiets als "bedankt für die kerstboom" heeft uitgestameld, al door actievoerders is gecremeerd. Want in Rome maakt men zich op voor een eigen tegen Haider en deze hele schijnvertoning gerichte intifada. Wat? Hoorden we daar engelen zingen?

Kievgate

14 december 2000
In Oekraïne ontwikkelt zich een schandaal dat wel enige gelijkenis vertoont met Nixon's Watergate. Ook in dit geval is er sprake van tapes die uiterst beschadigend kunnen zijn voor president Leonid Kuchma. Ze zouden zijn opgenomen met een recorder die door een majoor van Kuchma's veiligheidsdienst in het werkvertrek van de president verborgen was. De majoor nam kortgeleden de benen en zond van een geheime locatie ergens in Europa de tapes naar een paar parlementsleden. De inhoud verraadt veel over zowel het democratisch besef als het morele niveau van de president en zijn staf. De tapes staan vol met vloeken, anti-semitische "grappen" en cynische opmerkingen over het Openbaar Ministerie, de politieke oppositie en de pers. Met name de opmerkingen over een vertegenwoordiger van de laatste categorie heeft extra aandacht getrokken. Ze hadden betrekking op de onderzoekjournalist Gregory Gongadze die tot zijn verdwijning in september zijn bevindingen publiceerde op het internet. Inmiddels is het lichaam van een man gevonden zonder hoofd en zonder handen. Duidelijk om identificatie via het gebit of vingerafdrukken te voorkomen. Volgens de familie gaat het om het lichaam van Gregory. President Kuchma spreekt van een hetze en pogingen om via sociale onrust zijn regering ten val te brengen. De komende weken wordt in Oekraïne nog veel vuurwerk verwacht.

Licht

14 december 2000
Onze ambassadeur in Indonesië, baron Schelto van Heemstra, heeft gisteren weer een drukke dag gehad in Djakarta. Hij overhandigde het stadsbestuur namens de Nederlandse regering 530 lantarenpalen met toebehoren. Symbolisch, want je kan als ambassadeur natuurlijk niet met 530 lantarenpalen gaan lopen sjouwen. Het geschenk moest wat cachet geven aan een project op dit gebied waaraan de Nederlandse industriële gigant Industria BV en een Indonesische branchegenoot vorm gaan geven. Een prachtig gebaar. En praktisch. Want als je meer licht hebt kan je meer zien en kan je bijvoorbeeld wat makkelijker de nog altijd voortvluchtige Tommie Soeharto traceren. Het doet goed te weten dat Nederland zo tegen de Kerst andere landen het licht doet zien.

Dover

12 december 2000
Al maanden is het dramatisch overlijden van de 58 Chinese "illegalen" in een Nederlandse koelwagen in Dover in juni van dit jaar een regelmatig terugkerend onderwerp in de internationale pers. Er zou daarbij sprake zijn geweest van de door het IRT-schandaal zo bekend geraakte "begeleide doorvoer" om de reisorganisatie in zijn geheel te kunnen arresteren. Het is dus niet verwonderlijk dat het politieke lot van minister van Justitie Korthals al een tijd aan een Chinese zijden draad hangt.
Wel verwonderlijk is de stilte rond minister van Binnenlandse Zaken De Vries, die ondermeer verantwoordelijk is voor de Binnenlandse Veiligheids Dienst. Met name gezien de recente berichten met betrekking tot dit soort afzichtelijke mensensmokkel uit Australië en Nieuw Zeeland. Die duiden er namelijk op dat de reisagenten, de zogenoemde 'snakeheads', in rechtstreeks contact staan cq. samenwerken met de Chinese geheime dienst, die mee zou delen in de opbrengst. Tienduizenden dollars per asielzoeker. Daarnaast zou deze Chinese snuffelorganisatie sommige "illegalen" eenmaal in een gastland gearriveerd gebruiken voor haar duistere doeleinden. Per saldo zit de rest van de familie, die voor de hachelijk reis heeft betaald en via de 'snakeheads' bekend is geraakt bij de dienst, nog thuis. Dus doet zich de vraag voor: Was de BVD op de hoogte?

Crowley

11 december 2000
Op 8 oktober van dit jaar overleed Robert T. Crowley. Een CIA-veteraan die in de periode tussen 1948 en midden jaren tachtig opklom tot derde man van de afdeling Operations. Hij liet een schat aan materiaal na, waaronder documenten met betrekking tot de moord op Kennedy, de massamoord in Vietnam (operatie Phoenix) en de grote schoonmaak in Latijns-Amerika waarbij duizenden anti-dictatoriale mensen in samenwerking met doodseskaders over de kling werden gejaagd. Daarnaast bevatte zijn nalatenschap een internationale lijst van informanten van zijn voormalige werkgever. Het merendeel betrof Amerikanen. Maar ook sommige West-Europeanen vonden een plaatsje op de lijst. Eén van hen was een in 1991 overleden topman van Hoogovens: P.L. Justman Jacobs. Iemand die tientallen jaren deel uitmaakte van allerlei commissies die zich inspanden voor de eenwording van West-Europa. Toen nog als buffer tegenover het oostblok. Waarom hij als enige Nederlander op Crowley's lijst staat is een raadsel. Want één ding is zeker, deze man van staal was niet alleen.

de vondst

10 december 2000
Al een paar jaar zet 't Kleintje elke week een gratis reclamezinnetje in weekblad "De (Brabantse) Vondst". Het valt niet mee om iedere keer een treffend rijtje woorden te verzinnen om de aandacht te trekken of om een ieder eens flink de wenkbrauwen te laten fronsen. Aangezien velen die teksten nooit gelezen zullen hebben zetten we hieronder een hoeveelheid volzinnen neer. Mocht je aanvullingen hebben dan horen we dat graag.
* prettige beestdagen
* niet de koeien zijn gek maar zij die hen eten
* rundersaté: alle gekheid op een stokje
* eerst zien, dan bijgeloven
* zelfdoding in de Amsterdamse onderwereld: Eutjenasie
* die Westerterp was bij dat ongeluk flink in de olijfolie
* onwettige mensen bestaan niet. Onmenselijke wetten wel
* Brinkhorst: Als kind was ik dol op diermeelpudding
* Jorritsma heeft de Tweede Kamer weer eens het Biesbosch ingestuurd
* vraagje aan Chirac: Is smeergeld wel democratisch?
* is die wolf in Zeeland grijs?
* BSE: Brinkhorst Sucks Everybody
* Veronica stuurt volgend jaar de ME op ons af
* als Paul de Leeuw mocht zoek raken zetten ze ook een helicopter met infrarood in
* Hooligans - Engelen: 1 - 0
* Brinkhorst: Gaan we bijten naar het baasje?
* Enschede: Pronk wist er geen klap van

Citizen Kane

9 december 2000
Berichten over een uiterst merkwaardig proces dat in Martin County, Florida wordt gevoerd in het kader van de op het oog koddige presidentsverkiezingen zijn zoveel mogelijk buiten de "grote" media gehouden. Inclusief de NOS. Het juridische gevecht heeft betrekking op de stemmen van kiezers in absentia die daartoe een apart formulier dienden in te vullen. Op de Republikeinse formulieren zou een fout zijn geslopen en een paar activisten binnen de partij zouden die fout na de stemming hebben hersteld. Om deze meer dan 25.000 stemmen niet verloren te laten gaan. Eén van de activisten, die notabene als getuige optrad in bovenstaand proces, was Charles Kane. Niet iemand met een onbevlekt verleden. Tot 1975 behoorde Kane tot de hardcore van de CIA. De in die jaren sterk op Lee Harvey Oswald lijkende agent was betrokken bij allerlei politieke moorden in het buitenland en de Bay of Pigs-operatie in Cuba.
Daarnaast werkte hij samen met topluitjes van de mafia als Sam Giancana en John Roselli. Dat laatste ondermeer bij de inbreng van 8000 valse stemmen in Chicago ten faveure van John F. Kennedy tijdens de presidentsverkiezingen in 1960. Dat droeg aanzienlijk bij tot de nipte overwinning van Kennedy. De hulp van de mafia werd door de president overigens niet naar verwachting gehonoreerd en kan mede aanleiding zijn geweest tot de moord op Kennedy drie jaar later. Door Lee Harvey Oswald (?). Het woord is nu aan Charles Groenhuijsen.

Teeven's Lijst

8 december 2000
De Telegraaf meldde vanochtend dat een ring van pedofielen was opgepakt die op nogal gewelddadige manier regelmatig sex hadden bedreven met minderjarige jongens, die tot prostitutie werden gedwongen. Eén van hen was wethouder A.P. uit Stiens, wiens in Nederland op sexgebied zo nauwgezet beschermde privacy daarmee meteen op de vuilstort belandde. Maar geen woord over een uitspraak van legerleider Bouterse in het programma Netwerk van gisteravond. Daarin merkte de door zijn betrokkenheid met de decembermoorden van 1982 in het nauw gedreven ex-legerleider op dat het Surinaamse O.M. bij het onderzoek tegen hem de hulp had ingeroepen van een Nederlandse advocaat, die zowel in "de" wc's als bij hem thuis sex had gehad met jeugdige jongetjes. Bouterse noemde hem met naam en toenaam: mr. Gerard Spong. Of hij daarvoor bewijzen heeft zei hij niet. Zo niet dan is dat ernstig en doet zich de vraag voor waarom Netwerk die uitspraak in de reportage handhaafde. Zo ja, dan is dat nog ernstiger.
In het voorjaar verraste de Amsterdamse Officier van Justitie Fred Teeven het college van procureurs generaal met een lijst van meer dan tachtig namen van politici, mensen uit de juridische wereld en topambtenaren die volgens hem chantagegevoelig waren. Eenderde daarvan zou in die positie zijn terechtgekomen omdat zij op de verkeerde plaatsen hun broek hadden laten zakken. Binnen een verbazend kort tijdsbestek deelde minister Korthals aan de ongeruste Haagse meute mee dat er in wezen niet zoveel aan de hand was. Teeven werd weggepromoveerd. De vraag ligt voor de hand: stond A.P. uit Stiens erop?
Zie voor meer over deze materie de artikelen "Wolff in de klem" en "de lange schaduwen van de IRT" in De Morgenster en "Van oude koeien en troebel water" in Kleintje Muurkrant nummer 336.

Rambo

7 december 2000
Er blijkt in het zuidoosten van Servië, waar mensen van Albanese origine ver in de meerderheid zijn, een 39-jarige Nederlander rond te struinen met de koosnaam "De bevrijder". Hij heeft zich aangesloten bij Albanese rebellen die het gebied bij Kosovo willen voegen. De bevrijder heeft een imposante staat van dienst. Na zijn militaire dienstplicht maakte hij deel uit van het Nederlandse VN-contingent in Libanon. Vervolgens sloot hij zich aan bij de PLO en deed daar nuttige ervaring op in de guerillastrijd tegen Israël. Nadat brand uitbrak in Joegoslavië bestreed hij te vuur en te Kalashnikov de Serven van Milosevic en Kostunica. Tot de dag van vandaag. Alleen al voor zijn huidige Albanese clubje heeft hij in de laatste maanden 72 etnische Serviërs gekeeld. Naar verluidt is hij nu van plan de voormalige president van Joegoslavië alsnog over de kling te jagen en diens lijk in een skibox mee naar Nederland te nemen.

Op weg naar het Vaticaan

7 december 2000
Een paar weken geleden juichten de FPÖ-aanhangers. Een brief waaruit moest blijken dat ook hun voorganger Jürg Haider persoonlijk betrokken was bij het schandaal rond het tegen betaling verwerven van politiedossiers door de top van de Freiheitlichen, zou vals zijn. Daarmee leek deze hele affaire leeg te lopen als een ballon op een egel. Maar verse berichten uit de Oostenrijkse pers logenstraffen die opvatting. Zo wordt de bewuste brief opnieuw onderworpen aan een echtheidstest. En blijkt één van de verdachten aan politiezijde - Heinz L. - tijdens een verhoor van eind oktober door zijn hoeven te zijn gegaan. Hij heeft alles wat zijn voormalige collega Kleindienst over de zaak naar buiten heeft gebracht erkend. Informatie over wandaden van gekleurde Oostenrijkers, drugsdealers, drugsgebruikers, politieke tegenstanders enzovoorts, vond volgens L. inderdaad met de regelmaat van een koekoeksklok zijn weg naar de FPÖ-top. Niet leuk voor Jürg want hij bereidt zich dezer dagen voor op een publicitair buitenkansje. Op 16 december aanstaande biedt hij namelijk als gouverneur van Karinthië in Rome de Paus een Kerstboom aan. En dan staat zo'n compromitterend cadeautje aan een van de onderste takken wat slordig.

Don't cry for me

7 december 2000
Gisteren zijn in Rome zeven voormalige Argentijnse generaals bij verstek tot zware straffen veroordeeld. Tot de twee representanten van de Videla-kliek die levenslang kregen behoorde generaal Suarez Mason. Tijdens de "vuile oorlog" had hij de leiding over het beruchte interneringskamp El Olimpo waar duizenden Argentijnen na marteling werden vermoord. De vijf andere ex-collega's kregen ieder straffen van 24 jaar cel opgelegd. Er werd bewezen geacht dat zij verantwoordelijkheid droegen voor de verdwijning van acht mensen van Italiaanse origine en het roven van kinderen die vervolgens in het geheim werden geadopteerd door kinderloze Videla-aanhangers uit de hogere kringen. Misschien een leuk onderwerp voor een nieuwe musical van Lloyd Webber.

Moddergevecht

5 december 2000
Ruim binnen het eerste jaar van haar bestaan vertoont de Oostenrijkse regeringscombinatie CVP/FPÖ ernstige haarscheuren. Tot nu toe waren Haider en zijn FPÖ-roedel een constante bron van vermaak. Een niet aflatende stroom berichten over connecties met Khadaffi, homo-pedo affaires, Nazi-sympathieën en het bespioneren van politieke tegenstanders zorgde de afgelopen maand voor flinke verkiezingsnederlagen in de deelstaten Stiermarken en Burgenland. Maar nu is plotseling ook de Oostenrijkse kanselier Schüssel in de ring getrokken. Zo zou hij altijd verzwegen hebben dat zijn vader al in 1932 toetrad tot de toen nog illegale Nazi-partij. En dat deze in 1938 als sportjournalist van het grote Oostenrijkse dagblad Neue Freie Presse namens de partij zijn Joodse collega's op de keien had gegooid. Verder zou de huidige Oostenrijkse bondskanselier tijdens het bewogen Europese onderonsje in Amsterdam in 1997 in de functie van minister van Buitenlandse Zaken de direkteur van de Duitse Bundesbank Tietmeyer voor "varken" hebben uitgemaakt. En als klap op de vuurpijl zou hij eind jaren tachtig toen hij zijn entree in de grote politiek maakte als minister van Economische Zaken in het geheim een merkwaardige veiligheidsklep hebben ingebouwd. Hij liet een baan bij de wetenschappelijke uitgeverij van zijn partij vrijhouden voor het geval dat zijn politieke loopbaan al in een vroeg stadium in een ravijn terecht zou komen. Toen bleek dat hij op een veilig spoor zat, liet hij zich bij de uitgeverij voor tientallen miljoenen Schilling uitkopen. Nou is een Schilling net zoveel waard als een bobslee in het oerwoud, maar je laten betalen voor het afzien van een fictieve baan lijkt op zijn zachtst gezegd wat al te hebberig.

privé

4 december 2000
Is al bekend welke Argentijnen worden uitgenodigd bij het huwelijk van Alex en Maxima? Of is dat privé?

Leefbaar DenBosch

1 december 2000
En ja hoor, het kon natuurlijk niet uitblijven, ook in DenBosch slaat de waan van de dag toe en gaan een stel kleine lokale politieke groeperingen de handen ineen slaan teneinde een locale variant van de 'Leefbaar'hype te vormen. Knillis, Nestor en Lente '97 gaan samenwerken onder de weinig orginele naam "Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen", dat uiteraard weer een sneer is naar zowel Rosmalens als Bosch Belang. Samen gaat deze combinatiepartij vijf stoelen bevatten. Stel je de situatie voor dat alle lokale groeperingen bij elkaar gaan zitten, dus `at zowel Rosmalens als Bosch Belang mee zouden gaan doen, dan levert dat een stoelenrij van veertien op. Op een totaal van 39 geen onaanzienlijk groepje. Waar een groot dorp toch klein in kan wezen.

Pech

1 december 2000
Al geruime tijd voeren Britse oorlogsveteranen een juridische strijd met hun voormalige werkgever over de vraag of de legerleiding verantwoordelijk is voor het zogenaamde Golfsyndroom dat zij in 1991 hebben opgelopen in de Iraakse woestijn. De met dat syndroom gepaard gaande verschijnselen worden toegeschreven aan het gebruik van projectielen die ondermeer van verarmd uranium waren voorzien. Bij het afvuren daarvan zouden stofdeeltjes met uranium zijn ingeademd met alle gevolgen vandien. Het Britse ministerie van Defensie heeft gisteren laten weten dat een brief die indertijd op die gevaren wees de troepen aan het front door een technisch maleur nooit heeft bereikt. Foutje bedankt. Maar wel een onverwacht steuntje in de rug van de appellanten die uiteraard financiële genoegdoening eisen. Over de vraag hoe het staat met de Iraakse burgerslachtoffers die met diezelfde projectielen zijn bestookt wordt verder niet gedelibereerd. Die hebben gewoon pech gehad.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017