Skip to main content

Actueel augustus 2000

22 mei 2017
Hits: 792

Het rookgordijn gaat langzaam op

20 augustus 2000
Naar aanleiding van berichten in de Britse pers van begin dit jaar heeft het International Consortium of Investigative Journalists een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van sigarettenproducenten bij de grootschalige smokkel van hun eigen produkten. Het onderzoek spitste zich toe op de jaren 1990 - 1995. Gisteren heeft het consortium zijn bevindingen naar buiten gebracht en die zijn vernietigend voor de bewuste fabrikanten. Naast een schat aan bewijzen voor hun coöperatie aan deze misdadige praktijken onderbouwt het rapport eveneens de stelling dat de sigaretten- en drugssmokkel componenten van elkaar zijn. Zowel in Zuidoost-Azië als in Latijns-Amerika gaan de sigarettenboeren hand in hand met de drugsmafia. Eén van de draaischijven in deze handel was/is Aruba, waar twee families zorgden voor de smokkel van Britse en Amerikaanse sigaretten richting Colombia en het witwassen van de ontvangen narco-miljoenen van de Colombiaanse cocaïnekartels. Op die wijze hielden de grote tabakconcerns als British American Tobacco en Philip Morris hun fabelachtige winsten op peil.
Ook in Europa was in die periode sprake van een dergelijk samengaan. Een aspect dat in de verslaggeving over de IRT-affaire zwaar onderbelicht is gebleven en nooit heeft geleid naar een justitieel onderzoek naar bijvoorbeeld de Nederlandse shagproducent Niemeijer, die volgens een in ons bezit zijnde verklaring van een direct betrokkene ook deelnam aan bovengenoemde smokkelaktiviteiten.
Voor deze materie verwijzen wij verder naar het artikel "De smokkel van smoke en coke" in het deze maand nog verschijnende Kleintje Muurkrant nummer 347 en op de internetsite van "De Morgenster".

anti-fascistische demonstratie

19 augustus 2000
Op zaterdag 19 augustus kwamen in het centrum van Oslo 15.000 mensen bijeen om te protesteren tegen neo-nazisme. De bijeenkomst werd ondersteund door 134 organisaties, waaronder alle politieke partijen, de vakorganisatie en sociale en culturele organisaties. Er werden toespraken gehouden door onder andere een joodse overlevende van de Holocaust, de bisschop van Oslo en de voorzitter van het Humanistisch Verbond. De laatste keer dat een dergelijke manifestatie plaats vond was in 1991. Daarnaast organiseerden enkele militante anti-fascistische organisaties voor en na de bijeenkomst een antifascistische wake bij het centraal Station van Oslo waaraan zo’n 800 personen deelnamen. De directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de aanvraag van een neo-nazistische organisatie genaamd Boot Boys, die een herdenkingstocht ter ere van sterfdag van de oorlogsmisdadiger Rudolf Hess (17 augustus) wilden houden. De aanvraag voor een manifestatie werd, ondanks herhaalde verzoeken van de kant van de Boot Boys, uiteindelijk door de politie afgewezen. Desondanks slaagden zo’n dertigtal Noorse en Zweedse neo-nazi’s er afgelopen zaterdag toch in een korte herdenkingstocht te houden in Askim, een kleine plaats in de omgeving van Oslo. De plaatselijke autoriteiten waren totaal onvoorbereid op deze spontane actie van de neo-nazi’s. Na de bijeenkomst werden negen neo-nazi’s door de politie in een gestolen auto aangehouden.

duikboot ontploft

19 augustus 2000
Nu duidelijk is geworden dat er op een aantal seismologische instituten ('The Norwegian Seismic Array' oftewel NORSAR en in Finland bij 'The Helsinki University Institute of Seismology') trillingen zijn gemeten die overeen kwamen met een aardbeving met een amplitude van 2 op precies het moment dat de Russische onderzeeër Kursk in de problemen kwam valt te vrezen dat de verhalen over een botsing of een ontplofte torpedo niet serieus genomen kunnen worden. Een beving van deze omvang doet denken aan de ontploffing van nucleair wapentuig of -reactor. Kijk maar eens op deze link voor meer informatie.

Old soldiers

16 augustus 2000
Komend najaar komt in Engeland het door een SAS-veteraan geschreven boek "Jihad" op de markt. Het bevat ondermeer de zoveelste bevestiging van het feit, dat de Afghaanse rebellen in de jaren tachtig de wapens die zij gebruikten om de Russische bezetters te verdrijven betaalden met tonnen drugs, die dankzij de hulp van de Pakistaanse geheime dienst ISI en de CIA hun weg vonden naar de wereldmarkt. Daarnaast gaat het boek in op de verkoop van Brits wapentuig dat na de Golf Oorlog overtollig was geworden. Na consensus te hebben bereikt met de toenmalige Duitse Bondskanselier Kohl gaf de Britse premier Major toestemming voor de geheime overdracht van het bewuste materieel aan de Kroatische en Muslimstrijdkrachten in Bosnië Herzegovina. De deal verliep via de in Marbella wonende Syrische grootgrutter in wapens en drugs Manzur al Khassar. Een oude bekende op dit dodelijke terrein. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij een van Ollie North's huzarenstukjes binnen het kader van de Iran/Contra-affaire, bij de aanslag op de Achille Lauro, (mogelijk) bij de aanslag op de Panam 103 bij Lockerbie en moordaanslagen op leden van de Israëlische geheime dienst en/of Israëlische wapenhandelaren. Voor dat laatste zette hij in 1986 een schijnfirma op in Amsterdam en bood voor een appel en een kosher ei ammunitie aan voor T-62 tanks. Dankzij een tip uit Al Khassar's eigen organisatie leed het plan schipbreuk en pleegde de Amsterdamse recherche een inval in diens lokale bureel. De wapens werden inbeslaggenomen. De CID zette vervolgens de in Marbella goed ingevoerde Nederlandse drugshandelaar Rommy in om Al Khassar naar Nederland te lokken en hem hier voor de kadi te brengen (zie de afleveringen 3 en 5 van de serie "De achterzijde van het beursschandaal" respectievelijk in Kleintje Muurkrant 320 en 322). Vergeefs.
Ondanks al deze kerven op Khassar's stok zag de Britse regering er verder geen been in om haar overtollige oorlogstuig juist via hem in het geniep te verpatsen aan de niet-Servische bevolkingsgroepen in Bosnië. Als er geen oorlog is, moet hij af en toe worden uitgevonden.

Dieren Bevrijdings Front claimt bevrijding

12 augustus 2000
Het Dieren Bevrijdings Front eist de verantwoordelijkheid op van de brandstichting en nertsenbevrijding bij een nertsenhouder in Barchem. Bij deze acties, die het afgelopen weekeinde plaatsvonden, brandden twee schuren uit en werden circa duizend nertsen losgelaten. Dit meldt de actiegroep in een claimbriaf die werd bezorgd bij Actieblad Ravage.
In de vroage ochtend van zondag 6 augustus heeft het "Tony Humphries" commando van het Dieren Bevrijdings Front (DBF) brand gesticht in twee schuren op het terrein van bontfokker Hissink in Barchem. De fokkerij van Hissink werd al twee keer eerder bezocht door activisten van het DBF, respectievelijk op 11 september 1999 en op 3 maart dit jaar.
"De eerdere succesvolle bevrijdingsacties van meer dan tienduizend nertsen had de fokker doen besluiten om in navolging van veel collega's, beveiliging aan te leggen", zo meldt het commando in de claimbrief. "Aan de binnenkant van het hek had hij draden gespannen waarop stroom was gezet." De centrale kast van dit beveiligingssysteem bevond zich in één van de twee schuren op het terrein. "Toen wij deze schuren tijdens een vooronderzoek betraden, zagen wij dat hier ook veel machines stonden om nertsen mee te doden en te villen".
In de vroege ochtend van zondag 6 augustus brandden de twee schuren tot de grond toe af. DBF: "Nog geen 24 uur later, nadat wij hadden geconstateerd dat het beveiligingssysteem niet meer werkte, sloopten wij een gedeelte van het hek en betraden de fokkerij. (...) Een groot aantal kooien werd door ons opengezet en een duizendtal nertsen had voor de derde keer de mogelijkheid om te vluchten. Ondertussen zal er al een kleine populatie van wilde nertsen zijn ontstaan in de Achterhoek. Gerrit de Jonge van het pelsdierenonderzoekscentrum 'Spelderholt' te Beekbergen heeft onlangs ook verklaard dat nertsen in staat zijn om te overleven in de natuur." (...) "Het is nu de tijd om onze slag te slaan. De fokkerijen zitten vol met jonge nertsen die in het najaar allemaal gedood worden. Fokkers spreken over "euthaniseren", wij spreken over moord! De dieren worden met hun kopjes tegen de kist geslagen en daarna vergast! Vervolgens staan de fokkers gemiddeld zo'n tienduizend dode lichamen aan haken te spiezen waarna de huiden ervan af getrokken worden. De lijken worden achteloos op een berg gesmeten en vervolgens afgevoerd naar een destructiebedrijf. Het Dieren Bevrijdings Front voert oppositie tegen deze industrie. De dieren hebben onze hulp nodig. Niet morgen, maar vandaag!", zo eindigt de actiegroep.
De integrale tekst van de claimbrief verschijnt binnenkort op de website van het actieblad Ravage, Van Ostadestraat 233n, 1073 TN Amsterdam telefoon 020-6761773 fax: 020-6730595 website van Ravage

wisseling van wacht

11 augustus 2000
De fusie tussen de Bossche ziekenhuizen heeft het eerste slachtoffer aan de top inmiddels opgeleverd. Op zich niet zo vreemd, meestal is er een stoelendans gaande tussen de directies (tegenwoordig noemen die zich: raden van bestuur) van zulke instellingen en dan sneuvelen er altijd wel een paar. Dit is nu ook gebeurd bij de Bossche ziekenhuizen Groot Zieken Gasthuis, Willem Alexander en Carolus/Luduina. De echte reden van het vertrek is echter dat het nieuwe bestuur (raad van toezicht) het niet op prijs stelt dat een homo een topfunctie binnen de nieuwe organisatie bekleed. De man was tot voor kort werkzaam bij de katholieke tak van de toekomstige ziekenfabriek. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat het de gristenen van het Willem Alexander zijn die dwars liggen...

Vredesactivisten bezetten verkeerstoren kernwapenbasis Volkel

6 augustus 2000
Omstreeks middernacht (zaterdag op zondag) zijn vier vredesactivisten de kernwapenbasis Volkel in Noord Brabant binnengedrongen en hebben aldaar de verkeerstoren bezet.
Er werd een spandoek met de tekst "Hiroshima; nooit meer" aan de toren gehangen, twee uur voor het tijdstip 8.15 a.m. dat in Hiroshima de eerste atoombom afgegooid werd. De actie is bedoeld ter herdenking van de ruim 300.000 slachtoffers die toen gevallen zijn en waardoor tot op de dag van vandaag, 55 jaar na dato, nog steeds slachtoffers vallen als gevolg van de radioactieve straling. De activisten willen openheid over kernwapens in Nederland om uiteindelijk te komen tot een totale mondiale kernontwapening.
De door de activisten bezette verkeerstoren regelt het vliegverkeer van de F-16's die gestationeerd staan op de basis. De laatste nucleaire taak die Nederland in NAVO-verband heeft, wordt uitgevoerd op deze basis. In oorlogstijd kunnen Nederlandse piloten de opdracht krijgen op te stijgen met de Amerikaanse B-61 atoombommen die op deze basis opgeslagen liggen. De atoombommen op Volkel hebben elk een explosieve kracht die 6 tot 8 maal sterker is dan de bom op Hiroshima. Het Internationaal Gerechtshof te Den Haag gaf al in 1996 aan dat het dreigen met en het gebruik van kernwapens illegaal, want in strijd met onder andere internationaal, humanitair recht, is.
Hoewel de aanwezigheid van kernwapens op Volkel officieel bevestigd noch ontkend wordt, zijn er de afgelopen jaren verschillende bewijzen boven water gekomen. Uit documenten die op de basis gevonden zijn werd duidelijk dat er controles uitgevoerd worden naar de 'Nuclear Surety and Safety' van de basis. Daarnaast maken documenten gewag van oefeningen met en verplaatsingen van atoombommen vanuit Volkel. Ook zijn er elf bunkers aanwezig die speciaal geschikt zijn voor het opladen van kernwapens onder de vleugels van de F-16. Op 3 november 1998 verklaarde minister Jozias van Aartsen (Buitenlandse Zaken) tijdens een kernwapendebat in de Eerste Kamer, in antwoord op een vraag van senator Tom Pitstra ('Is er nu sprake van de-alert voor Volkel?'): 'Dat is inderdaad het geval'. Tweede Kamerleden Koenders (PvdA), Hoekema (D66), Van Bommel (SP) en Eerste Kamerlid Pitstra (Groen Links) spraken zich tijdens een buitenparlementair debat op 19 april uit voor verregaande openheid over kernwapens in Nederland.
Het is toch te gek voor woorden dat ondanks tal van internationale verdragen over massavernietigingswapens, hier op Volkel nog steeds een van de gruwelijkste massavernietigingswapens, te weten atoombommen, gestationeerd liggen zonder dat de Nederlandse bevolking daar weet van mag hebben. Er is door politici al veel gesproken over mondiale kernontwapening, maar als het neerkomt op de atoombommen hier in Nederland dan zwijgt de regering in alle talen. Deze politiek van geheimhouding en stilzwijgen moet doorbroken worden.
Ook op de Schotse marinebasis Faslane is momenteel een aktiekamp bezig tegen de Trident kernwapenduikboten. Verschillende Nederlandse activisten zijn daar al gearresteerd tijdens hun acties om de illegaliteit en immoraliteit van kernwapens aan de kaak te stellen.

Nooit meer Hiroshima, Kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Volkel!

CIA-betrokkenheid bomaanslagen Italië

6 augustus 2000
Gianadelio Maletti werd in 1971 benoemd tot hoofd van de Italiaanse militaire inlichtingendienst. In de afgelopen vrijdag verschenen editie van La Repubblica onthult hij de betrokkenheid van de Amerikaanse CIA bij een reeks bomaanslagen in Italië in de zeventiger jaren. Maletti woont tegenwoordig als vluchteling in Zuid-Afrika, nadat hij in Italië tot 31 jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens hulp bij de vlucht van een aantal Italiaanse neo-fascisten die betrokken zouden zijn geweest bij een bomaanslag in Milaan.
Reden voor de Amerikaanse betrokkenheid bij de reeks moordaanslagen was het tegengaan van de communistische en socialistische krachten in Italië. In deze bloedige periode van de "strategie van de spanning" verloren meer dan 200 mensen hun leven.
Maletti onderzocht zelf een aantal bomaanslagen in die periode en kwam er achter dat de gebruikte explosieven vanuit West-Duitsland - waar de Amerikanen een actieve CIA-vestiging hadden - bij de Italiaanse neo-fascistische groepering Ordine Nuovo terecht waren gekomen. Drie leden van deze paramilitaire club werden vervolgens gepakt voor de bomaanslag op Piazza Fontana in Milaan in 1969 die aan 16 mensen het leven kostte. Maletti zegt in het recente interview dat hij vele Italiaanse regeringsleiders heeft ingelicht - waaronder Giulio Andreotti - over de betrokkenheid van de CIA bij extreem-rechtse Italiaanse paramilitaire groeperingen. Het bleef echter stil.
Het is deze week 20 jaar geleden dat er in Bologna een bom ontplofte die het leven kostte aan 85 mensen en waarbij meer dan 200 gewonden vielen. De schuldigen lopen nog steeds rond. De naam van het anti-communistische, door de VS opgerichtte en onderhouden geheime Gladio-leger wordt genoemd.

Het werkt (nog) door middel van uitbuiting

5 augustus 2000
Per jaar gaan er gemiddeld zevenhonderd oceaanschepen uit de internationale vaart. Ruim de helft hiervan wordt naar de Indiase kust gevaren, nabij de plaats Alang. Even wachten op hoog watar en dan volle kracht vooruit het strand op. Op de zandvlakte bij Alang wonen en werken meer dan veertigduizend (40.000) mensen aan de ontmanteling van deze zeeschepen. Ze verdienen ongeveer zes gulden per dag en werken zich letterlijk dood. Vrijwel alle sloopschepen zijn meer dan dertig jaar oud en zitten (dus) vol asbest, om over de resten scheepslading maar te zwijgen want uiteraard "is het te duur" om de ruimen en tanks schoon te maken.
Ook Nederlandse reders zoals P&O Nedlloyd laten hun schepen in India slopen. Op dit moment ligt het schip de 'Karel Doorman' op 't strand bij Alang. Het deed jaren dienst bij de Nederlandse marine voordat het aan Argentinië werd verkocht die het inzette tijdens de Falkland-oorlog. Nu zorgt het voor Indiase slachtoffers.

Boycot Hare Krishna

4 augustus 2000
De Morgen van 14 juni 2000 maakt het reactionaire karakter van de Hare Krishna beweging meer dan duidelijk. 44 Voormalige volgelingen eisen 17 miljard frank van de sekte voor een Amerikaanse rechtbank, wegens seksueel en emotioneel misbruik. Ze beweren in de jaren zeventig en tachtig herhaaldelijk verkracht en gemarteld te zijn geweest in huizen en scholen van de beweging. Het gaat om publieke vernederingen, lijfstraffen, opsluitingen in een isolatiecel, uithuwelijkingen van kleine meisjes... De toenmalige leiders van de krishna's hebben het misbruik toegegeven.
Doorbreking van religieuze vervreemding, de macht van sektes en soortgelijke zaken is een noodzakelijk iets. Een werkbare strategie daarvoor vinden is een ander paar mouwen. Het is duidelijk dat de dialoog met sekteleden soms opengehouden moet worden, om hen niet nog meer te marginaliseren in deze samenleving. Toch lijkt het mij zinvol de voedselbedelingen van de hare krishna te boycotten, iets wat tot nog toe door vele kritische mensen in Antwerpen niet gedaan werd. Wie doet mee? Ja, ze kunnen hun gratis maaltijden van zaterdagavond op de Ossemarkt houden, ook al is het vegetarisch!

Vandana Janssens - Antwerpen

Zeppelins in het Bulderbos?

1 augustus 2000
Begin juli sloeg professor Arnold Heertje de eerste heipaal in de grond voor een nieuw aan te leggen 'zeppelin-station' in het Bulderbos.
Op dit moment is er vanuit het bedrijfsleven grote belangstelling voor het vervoer per luchtschip. Er wordt in Lelystad gewerkt aan een prototype zeppelin door Rigid Airship Design. Grappig genoeg wordt dit project door onderandere Milieudefensie in de armen gesloten. Rigid Airship Design was tot voor een paar jaar geleden onderdeel van een grote groep bedrijven rondom de omstreden en failliet verklaarde Gooise zakenman Robert Jan Doorn, die ooit door Nederland aan Zwitserland werd uitgeleverd op verdenking van illegale wapenhandel. Ondertussen zijn er allerlei grote industriëlen en beleggers bij betrokken zoals F. Mouthaan (FC Utrecht-voorzitter en directeur van Greenfield Capital Partners), Joep van den Nieuwenhuijzen (RDM Aerospace), Maup Caransa NV, Stork, Greenfield Capital en Ian Alexander (Imperial Airships). Ook het Rabobank Groenfonds steekt er geld in.
Moet je je als milieubeweging met deze dikke portemonnees bezigheden?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017