Skip to main content

Actueel 22 - 30 mei 2002

23 mei 2017
Hits: 759

De koe en Osama

30 mei 2002 
Dat we op 11 september van het vorig jaar en de dagen daarna met zijn allen grotelijks in de boot zijn genomen door het Witte Huis en de mainstream-pers zal iedereen met een beetje kritisch merg in de botten moeten beamen. Zelfs dure papegaaien als Charles Groenhuijsen en Max Westerman. Naast de huidige berichten over de voorkennis die bij Bush en zijn aanhang bestond met betrekking tot de nakende gevleugelde aanslagen van Osama’s harakiriclub was deze week in de marge ook opnieuw wat gesputter te lezen over het merkwaardige gedrag van de president tijdens en direct na de paniek zaaiende gebeurtenissen. Nee, niet over het afmaken van zijn leesbeurt op een schooltje in Florida nadat hem in zijn oor was gefluisterd dat een vliegtuig zich in een WTC-toren had geboord. Maar zijn hoppervlucht met Air Force One van Florida via Louisiana naar Nebraska in plaats van naar het rampgebied. Dat werd door sommigen van een lafheidscertificaat voorzien. Zelfs binnen de Republikeinse Partij. De Secret Service zag de shower hangen en verspreidde het bericht dat een van de gekaapte vliegtuigen op weg was naar het Witte Huis. En erger nog, dat die vuige terroristen beschikten over alle codes om Air Force One inclusief de president uit de lucht te halen. Met name dat laatste werd al na een paar weken door het Witte Huis tussen neus en lippen teruggenomen en kreeg dus nauwelijks aandacht. Blijft over de vraag waarom Bush naar de luchtmachtbasis Offutt in Nebraska werd overgevlogen. Offutt? Dat kan geen toeval zijn geweest. Al sedert eind jaren veertig is dat namelijk het belangrijkste strategische zenuwcentrum van de luchtmacht en herbergt de long range atomic strike force. Daar hangt de USStratcom zijn nucleaire plannetjes in elkaar als er serieus stront aan de knikker dreigt te komen. Dus dat president Bush daar min of meer per ongeluk terechtkwam lijkt niet waarschijnlijk. Bestonden er serieuze plannen om na de voorziene terroristische aanvallen meteen van repliek te dienen met een nucleair tapijtje op Tora Bora? Tot nu toe is daar geen duidelijkheid over. Dus maar even bellen met Offutt. Je weet nooit hoe een koe een Osama vangt.

Proces "Juanra" uitgesteld

30 mei 2002 Op 20 mei meldden wij in deze rubriek dat "Juanra" op 11 juni voor de rechter zou moeten komen in verband met mogelijke uitlevering aan Spanje. Dit is uitgesteld tot dinsdag 25 juni aanstaande omdat de rechtbank meer informatie en duidelijkheid wil hebben van de Spaanse Openbaar Aanklager. Wil je op de hoogte blijven dan kun je hier kijken.

Krakers na twintig jaar eigenaar?

30 mei 2002 Het gerechtshof in Arnhem heeft op dinsdag 14 mei jongstleden het vonnis van de rechtbank vernietigd en opnieuw uitspraak gedaan in zake het (inmiddels ontruimde) kraakpand "Katshuis" in Arnhem. Deze uitspraak in hoger beroep betekent een gedeeltelijke overwinning voor de oud-bewonersters. Het is voldoende komen vast te staan dat de rechtsvordering om tot ontruiming over te gaan is verjaard! De ontruiming had dus nooit door de rechtbank mogen worden toegewezen. De zaak "Katshuis" in Arnhem heeft unieke jurisprudentie opgeleverd: het Gerechtshof Arnhem heeft erkend dat na 20 jaar kraak geen ontruimingsvordering meer kan worden ingesteld. Dit is gebaseerd op het burgerlijk wetboek waarin staat dat een rechtsvordering na 20 jaar is verjaard. De krakers blijven echter wel onrechtmatige gebruikers van het pand, maar daar kan na 20 jaar niet meer juridisch tegen worden opgetreden. In deze zaak is (nog) niet bekeken of de krakers na 20 jaar kraak ook het eigendom kunnen claimen, dat komt in een latere procedure nog aan de orde. Voor het claimen van eigendom geldt volgens het burgerlijk wetboek de regel dat het onrechtmatig bezit van onroerend goed na 20 jaar is verjaard. De vraag of de krakers van het Katshuis zich eigenaar mogen noemen hangt af van de vraag of ze zich als beezitters dan wel als houders hebben gedragen. Als het Katshuis deze laatste zaak ook wint mogen ze (als huiseigenaar) terug naar het pand. Het blijft natuurlijk uiterst wrang dat de rechtbank in eerste instantie de ontruimingseis had toegewezen en dat pas nu in hoger beroep blijkt dat dat nooit had gemogen. Die eerste juridische uitspraak is een zeer grove en onbegrijpelijke rechterlijke dwaling geweest met een nodloze ontruiming tot gevolg. Meer informatie (waaronder het vonnis) is te vinden op internetpagina's squat.nl.

Een begin van 't einde?

30 mei 2002 
Linken vanaf een internetwebpagina naar een pagina op een andere website die een link biedt naar een webpagina met een doorlinkmogelijkheid naar een pagina met "gevaarlijke" informatie... Binnenkort verboden? Op dinsdag 4 juni aanstaande is er een rechtszaak in Amsterdam tegen Indymedia.nl! Zie onze berichtgeving hierover van 24 april jongstleden in deze rubriek. En kijk op Indymedia.nl. Indymedia NL zoekt overigens financiële steun om de advocaat en mogelijke proceskosten te betalen in deze belangrijke juridische affaire. Zegt het voort.

plakken is vrij

29 mei 2002 
DWARS (de jongerenclub van GroenLinks) heeft een rechtszaak over het illegaal plakken tegen de Gemeente Utrecht gewonnen. De gemeente Utrecht eiste een dwangsom 500 euro per poster, in totaal zou dat op duizenden euro’s komen, omdat DWARS illegaal posters zou hebben geplakt of doen plakken... De rechtbank meent echter dat de dwangsom die de Gemeente Utrecht had opgelegd aan DWARS in strijd is met de Vrijheid van Drukpers (artikel 7 van de Grondwet). Ook artikel 122 van de APV van de Gemeente Utrecht die gaat over het wild plakken acht de rechter in strijd met de grondwet en moet daarom worden vernietigd! De Gemeente Utrecht heeft nu 6 weken de tijd om in beroep te gaan. Ook de gemeente 's-Hertogenbosch heeft in haar Algemene Plaatselijke Verordening dit plakverbod opgenomen, wij zijn benieuwd naar de ontwikkelingen.

Cuckoo’s Nest

29 mei 2002 
Binnen een maand is Nederland veranderd in een soort New York. Pim Fortuyn wordt vermoord door een “linkse” milieuactivist die verder niks zegt over zijn motieven. Ad Melkert wordt verrast met twee doorgeladen revolvers, naar alle waarschijnlijkheid als dank voor zijn “demonisering” van Pim. Weliswaar onderschept door een veiligheidsdienst voor ze bij Ad in de postbak gleden, maar toch. En gisteren heeft de Telegraaf een briefje gekregen dat Mat Herben twee kogels zijn toegestuurd om hem van het idee van een generaal pardon voor illegale buitenlanders af te helpen. Kogels, omdat het wat lastig wordt om een pistoolmitrailleur en een stengun waar de kogels bij hoorden in een postbak te proppen. Die laatste twee gevallen zijn moeilijk aan “links” toe te schrijven. Hoewel een beetje handige linkse snoodaard die wat sfeer heeft opgesnoven in boekjes over de Brigate Rosse of de Bende van Nijvel, ze heel makkelijk een rechts image heeft kunnen geven. Net als andersom overigens. Het hangt ervan af met welk doel dit geweld versus politici wordt gepleegd. Wie heeft baat bij gevoelens van malaise en angst in Nederland? Gisteren goddomme nog verder aangewakkerd door de gezamenlijk Nederlandse mainstream-pers met het bericht uit de losse pols van de AIVD (ex-BVD) dat Al Queda en andere Islamitische gezelligheidsverenigingen hier jongeren ronselen en opleiden voor de jihad. Om het antwoord op die vraag te vinden hebben we net als in de VS zeker nog een halfjaar nodig. Daar is het inmiddels aan een groeiend aantal mensen eindelijk duidelijk dat het laten gebeuren van de aanslagen op de WTC en het Pentagon op 11 september en het laten versturen van Anthrax-brieven enorme voordelen heeft opgeleverd aan het zakelijk-militaire complex achter de huidige Witte Huisbewoner. Daarnaast heeft Bush de gelegenheid te baat genomen om de staatscontrole op de Amerikanen enorm te vergroten met als smoes de “War on Terror”. Het is nog niet transparant of een dergelijk scenario ook bij ons aan de orde is. Of zou de geweldspiraal in Nederland toch alleen maar veroorzaakt zijn door lieden die uit het Cuckoo’s Nest zijn gevallen?

Vrijheid voor Palestina

28 mei 2002 
Op 16 juni organiseert het Platform "Stop de Oorlog tegen de Palestijnen" in samenwerking met Second Generation Concerts een multiculturele manifestatie in het Oosterpark te Amsterdam onder het motto "FREEPALESTINA.NL". Tijdens de manifestatie zullen verschillende Marokkaanse bands en muziekgroepen uit andere landen optreden. Het bezoek van de manifestatie is gratis maar de opbrengst van collecte en verkoop is bestemd voor de stichting Kifaia. Dit is een organisatie die zich inzet voor gehandicapte kinderen en jongeren in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Sinds Israël op 29 maart de gebieden die door de Palestijnse Nationale Autoriteit bestuurd worden volgens de akkoorden van Oslo binnenviel is een groot gedeelte van de maatschappelijke infrastructuur van de Palestijnen, waaronder ook medische voorzieningen, vernietigd. De organisatoren van de manifestatie willen juist daarom nu steun geven aan het werk van Kifaia. Het "Platform Stop de Oorlog tegen de Palestijnen" is een samenwerkingverband van verschillende organisaties die van mening zijn dat vrede in het Midden-Oosten slechts bereikt kan worden door het onrecht dat de Palestijnse bevolking sinds de stichting van de staat Israël is aangedaan goed te maken. Het platform organiseerde op 13 april jongstleden in Amsterdam een succesvolle demonstratie tegen de Israëlische agressie tegen het Palestijnse volk, waaraan zo’n 25.000 mensen deelnamen. Second Generation Concerts is een belangrijke organisator van Marokkaanse jongerenconcerten in Nederland en wil door zijn medewerking aan dit concert de betrokkenheid bij het Palestijnse volk zoals die onder Marokkaanse jongeren in Nederland bestaat zichtbaar maken. Meer informatie via Palestina Komitee.

Colin

28 mei 2002 
Raar hè? Dat we van Jan Peter, Mat en Gerrit niks hebben gehoord over Defensie- of liever Offensiebudgetten voor de komende gezegende jaren. Terwijl we toch vet betrokken zijn bij de strijd tegen de terreur van de Muzelmannen en het ernaar uitziet dat in de nabije toekomst nog meer van onze jongens gevraagd gaat worden. Want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell, de bureauheld van de Golf Oorlog, heeft recentelijk gewezen op concentraties van de uit Libanon stammende Hezbollah in de vrijhandelszone van Maicao in het noorden van Colombia en op het van Allah verlaten Venezolaanse vakantieoord Isla Margarita. Beide op speedbootafstand van de vrijhavens op Aruba en Curacao. Deze vertegenwoordigers van het Kwaad verdienen in die regio miljoenen dollars met suspecte handel en met de winsten daaruit wordt het terrorisme in stand gehouden. En Powell kan het weten als participant van de Iran/Contra-operatie. Dat op onze grotere bijdrage in de Amerikaanse Wars al wordt gepreludeerd moge blijken uit de oefeningen die onze mariniers zo nodig moeten houden in het Surinaamse struikgewas en verontrustende missives van de Arubaanse minister van Justitie Rutsel Martha aan Den Haag. Martha wist namelijk te melden dat de KLM vorige week zonder blikken of blozen een groep Syriërs en Libanezen vanuit Amsterdam naar Curacao heeft vervoerd die zonder de daarvoor benodigde dokumenten door wilde vliegen naar Venezuela. Dankzij de traditioneel zeer oplettende douane werd daar een stickie voor gestoken en de groep werd linea recta naar Mokum teruggestuurd. Maar het is een teken aan de wand en we raden Jan Peter, Mat en Gerrit aan om meer geld en tijd te steken in het functioneren van onze strijdmacht in de West. Al was het alleen maar om Colin tevreden te stellen.

Scientologykerk verliest procedure

28 mei 2002 
Niet alleen raakte de roomskatholieke kerk in Nederland, Amerika en HongKong in opspraak de laatste tijd. Ook de Scientologykerk kwam recent in het nieuws doordat zij een juridische procedure verloor van de voormalige Scientologyvolgeling Lawrence Wollersheim. De Amerikaanse justitie heeft de Scientologykerk begin deze maand veroordeeld tot het betalen van ongeveer 10 miljoen euro aan Wollersheim en die juridische guerrilla heeft meer dan twintig jaar geduurd. Eindelijk erkenning voor Wollersheim's aantijging dat de kerk hem tot aan het randje van zelfmoord heeft gedreven door jarenlange geestelijke mishandeling. De verwachting is dat na deze uitspraak er meer gelijksoortige procedures tegen de Scientologykerk/sekte zullen gaan lopen. Ze staan namelijk om haar vreselijke sektarisme en emotionele druk op haar volgelingen. Het hele verhaal staat te lezen op Factnet. Je maintiendrai 27 mei 2002 Twee Nederlandse fregatten hebben het afgelopen weekend voor de kust van Colombia een speedboot onderschept die met 900 kilo coke aan boord op weg was naar Jamaica. Van wie deze volle neus afkomstig was vermeldt de historie niet. Lijkt ook niet zo belangrijk want zowel Colombiaanse regeringsinstanties als rechtse paramilitairen en linkse guerillabewegingen houden zichzelf op de been met deze lucratieve export. Maar omdat de FARC noch politiek noch in de cokehandel iets met Washington vandoen wil hebben, is de kans dat de "bust" van de Nederlandse Jantjes met die grootse "linkse" groepering te maken heeft percentueel het grootst. Washington snijdt niet graag in eigen vlees. Daarom kwam de Amerikaanse ambassadeur al voordat Alvaro Uribe gisteren officieel tot nieuwe president van Colombia was verkozen hem feliciteren met zijn succes. Hoe Uribe's onweerstaanbare opkomst is verlopen hebben we al eerder in a nutshell beschreven (zie "FARCentje wassen" van 25 maart jl.). Hij heeft voor de verkiezingen al aangekondigd dat hij met militair geweld een eind zal maken aan de macht van de guerillabewegingen in het land. Gezien het feit dat de paramilitaire AUN Uribe's verkiezingscampagne van harte steunde en in het recente verleden herhaaldelijk gebruikmaakte van Amerikaanse adviseurs bij haar afzichtelijke moordpartijen onder de lokale bevolking, mogen we aannemen dat de bestrijding van de AUN geen prioriteit zal hebben. Met alle hulp vanuit Washington die denkbaar is zal de strijd worden aangebonden met de FARC, die een gebied onder controle heeft ter grootte van Zwitserland. Mensenrechten - zo die al bestaan in Colombia - gaan voor een tijdje op de schroothoop dus we kunnen op dat terrein weer spectaculaire berichten verwachten. De zogenaamde "War on Terrorism" en de zogenaamde "War on drugs" hand in hand. Een nieuw Afghanistan. Met dit verschil, dat Nederland nu al ruim en breed daarbij betrokken is. Maar wat onder Paars al geen bezwaar bleek zal onder het bewind van speeltuinliefhebber Balkenende en mogelijk figuren als journalistenvreter Gerard Spong en Antillenontwikkelaar Joep van den Nieuwenhuyzen niet eens een discussie waard zijn. Het oranje, blanje, bleu zal weer fier gaan wapperen in alle uithoeken van de wereld. Hoezee.

Vernieuwing

26 mei 2002 
In de afgelopen week is langzaamaan duidelijk geworden dat in het post-Fortuynlijke tijdperk in wezen geen sprake is van verfrissend nieuwe ideeën, maar van oude tot zeer oude wijn in nieuwe zakken. Kan soms lekker zijn. Maar als je uit de LPF bij monde van Fini-vriend "Jimmy" Janssen van Raaij (zie "Brusselse truffels" in Kleintje Muurkrant 328) en Cor Eberhard (afdeling Kamersex) geluiden hoort komen dat de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo als een speer moet verdwijnen als Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Conventie omdat hij te links is, wordt je huig toch geteisterd met de smaak van bedorven waterkonijn. Van Mierlo links ??? Koude Oorlogstaal van het ruigste soort. Maar niet echt verwonderlijk. Per saldo heeft Jimmy bijvoorbeeld alleen al als voormalig leider van het Interkerkelijk Comité van Tweezijdige Ontwapening (ICTO) in de jaren tachtig levendige contacten onderhouden met de zo van achterkamertjesoverleg houdende CIA. En dat geldt evenzeer voor Mat Herben's andere souffleur in dit soort zaken: Ferry Hoogendijk (zie "De Zweedse Connectie" in de Groene Amsterdammer 31 januari 1996). Waarom wordt Van Mierlo in godesnaam door Jimmy cs. als te links geëtiketteerd? Het kan nooit zijn voortrekkersrol zijn geweest bij de vorming van Paars. Was het misschien zijn houding ten opzichte van het regime-Bouterse (zie "Hafmo addio" in Kleintje Muurkrant 324)? Zijn bezoek in zijn functie als minister van Buitenlandse Zaken aan het Oriënt House van Yasser Arafat dwars tegen de Israëlische wensen in? Zijn contact met de al jarenlang op Cuba verblijvende ex-CIA agent Philip Agee ten tijde van diens verblijf in Amsterdam in de jaren zeventig (zie: "Hafmo addio" Of een combinatie daarvan? Cor mag het weten. Van Mierlo deelt zijn sympathie voor de PLO overigens met een vriendin uit vroeger tijden die vrijdag jl. bij het met de Nipkow-schijf heilig verklaarde programma van Barend en Van Dorp zwaar onder vuur lag: Gretta Duisenberg, de vrouw van Wim. Al een paar weken heeft zij als rechtgeaard lid van het Palestina Comité aan het front van haar huis een niet zo kinderachtige Palestijnse vlag hangen als een statement ten faveure van Yasser's own. Een Joodse buurvrouw van de Duitenbergs mocht in het programma van Frits, Henk en Jan haar beklag daarover doen. Vooral over de lengte van het statement, alsmede over Gretta's opinie dat Israël in stand wordt gehouden door rijke Amerikaanse Joden. Buurvrouw vond vooral dat laatste erg want het was niet waar en er waren toch ook arme Joden(!). Pikant is dat ook Gretta te maken had met Philip Agee als getuige bij diens huwelijk in Amsterdam in de al eerder genoemde periode in de jaren zeventig (zie opnieuw "Hafmo addio"). Maar dat wist buurvrouw zeker niet. Vernieuwing: a hell of a job.

Esteban Murillo vrijgelaten in Madrid

24 mei 2002 
De Baskische politiek vluchteling Esteban Murillo Zubiri, op 27 juli 2000 door Nederland uitgeleverd aan Spanje, is door de Spaanse justitie vrijgesproken. De beschuldiging tegen Murillo in het uitleveringsverzoek, medeplegen van een aanslag van het ETA-commando Naffaroa in 1980 (!), is onbewijsbaar gebleken. Esteban Murillo heeft altijd verklaard onschuldig te zijn, ook tijdens de vele rechtszittingen over zijn zaak in Nederland. Ondanks dit, en ondanks de gammele bewijsvoering van de Spaanse justitie, is Esteban door Nederland uitgeleverd. Esteban zat hierdoor 1 jaar en 10 maanden onschuldig vast in de Valdomoro-gevangenis in Madrid, en 1 jaar en 7 maanden in Nederland. Bij het uitleveringsproces in de zomer van 1999 bleek al dat Esteban onverwijld kon aantonen naar Spaans recht niet schuldig te zijn aan het medeplegen van een aanslag, dat er hooguit sprake kon zijn van medeplichtigheid, wat al, voor zover daar sprake van was, verjaard was. Na al die jaren komt de Spaanse rechter tot eenzelfde conclusie. De beruchte Spaanse onderzoeksrechter Balthazar Garzon vroeg de Nederlandse autoriteiten op 5 februari 2001 om de uitbreiding van de vervolging van Esteban Murillo, deze keer voor betrokkenheid bij een aanslag op 17 april 1982 op leden van de Policia Nacional. De Haagse rechtbank doet hierover op 31 mei een uitspraak. Deze nieuwe poging van Garzon om Esteban te vervolgen is overigens gebaseerd op dezelfde na marteling verkregen verklaringen van twee mannen, als in de eerste zaak van 1980. De Haagse rechtbank kan ons inziens niets anders verklaren dan af te zien van toestemming voor verdere vervolging. Esteban Murillo ontvluchtte in 1986 Baskenland, nadat hij wegens activiteiten voor de Baskische vakbond LAB al driemaal, in 1975, 1977 en 1983, gearresteerd en gemarteld werd. Via Frankrijk, dat hem in 1990 wilden uitleveren, Chili en Mexico, waar Esteban als politiek vluchteling werd erkend, toch 8 maanden gevangen moest zitten en dreigde te worden uitgeleverd, belandde hij op een paspoort van een familielid op 8 januari 1999 op Schiphol. Esteban was op weg naar Frankrijk voor een behandeling aan zijn rug, waar hij na de al genoemde martelingen, nog steeds last van had. Door het internationale opsporingsbevel werd zijn reis echter onderbroken en Esteban werd gedetineerd in de Koepelgevangenis in Haarlem. Hier werd hij op 27 juli 2000 uitgeleverd. De beschuldigingen tegen Esteban Murillo waren gebaseerd op twee verklaringen van mensen die gemarteld waren en hun verklaringen direct na vrijlating introkken. Dit doet ons sterk denken aan de zaak van Juan Ramon Rodriguez Fernandez (Juanra), die al vanaf 17 januari in Nederland (Vught) vastzit op een verklaring van een in Barcelona gemarteld persoon en op beschuldiging van het doorgeven van informatie aan een ETA-commando, Wij waarschuwen de Nederlandse justitie hierbij niet dezelfde fout te maken als in de zaak van Esteban (zie over Juanra eerdere berichten in deze rubriek). Wij overwegen een schadeclaim aan het adres van de Nederlandse autoriteiten in te dienen voor geleden schade voor Esteban Murillo en zijn familie. Meer informatie via Baskenland Informatie Centrum (BIC), Postbus 2884, 3500 GW Utrecht

Gek

24 mei 2002 
In de zomer van 1983 viste de afdeling van de Israëlische geheime dienst Mossad in Beiroet een belangrijk nieuwtje op. Een vileine groep shiitische moslims was bezig met het ombouwen van een Mercedestruck tot een reusachtige rijdende bom. Volgens een goed geïnformeerde infiltrant was de bom bestemd voor het decouperen van een in de stad gevestigd Amerikaans militair complex, waar de regering-Reagan/Bush troepen had gestationeerd om de vrede in Libanon te bewaren met het oog op de Amerikaanse belangen. Tussen Washington en Jerusalem bestond in die tijd zachtjes gezegd weinig consensus over de oplossing van het Palestijnse probleem. Uit politieke overwegingen besloot de Mossad daarom de Amerikaanse collega's wel op de hoogte te stellen van de ophanden zijnde aanslag, maar ze van verdere details te onthouden. Temidden van allerlei andere alarmerende berichten na een gelijksoortige aanval op de Amerikaanse ambassade in de voorafgaande maand april viel de waarschuwing van de Mossad alleen maar op door zijn vaagheid en werd bijgevolg door de Amerikanen op de stapel gelegd. Op 23 oktober van datzelfde jaar boorde een Mercedestruck zich in het Aviation Safety Building. 241 Amerikaanse mariniers kwamen bij die shiitische zelfmoordaktie om het leven. Binnen een paar dagen ontving de CIA van de Mossad dertien namen van lieden die met de aanslag te maken hadden. Zij behoorden volgens de club uit Tel Aviv grotendeels tot de Syrische inlichtingendienst en een vanuit de Syrische hoofdstad operererende groep Iraniërs. Niet lang daarna trokken de VS zich terug uit Libanon en zetten de Iran/Contra-operatie op touw. Samen met Israël. Zijn wij nou gek, of lijkt dit scenario niet heel erg veel op dat van september vorig jaar?

"Hakuna Matata"

23 mei 2002 
Morgenmiddag (vrijdag 24 mei) 13.30 uur dient op het Paleis van Justitie te Den Bosch, de zaak van het Vrouwenkamp "Hakuna Matata" versus de Gemeente Vught. De Gemeente Vught wil middels bestuursdwang een einde maken aan dit vredeskamp, zij vindt "deze illegale camping" niet conform het bestemmingsplan. De vrouwen op dit kamp worden vertegenwoordigd door Gabbi Wierenga, zij probeert de specifieke belangen van deze uitgeprocedeerde asielzoeksters en hun kinderen te behartigen en heeft daarom de rechtbank Den Bosch verzocht om een voorlopige voorziening. De vrouwen op dit kamp zouden anders op straat moeten verblijven en zo een makkelijke prooi zijn voor vrouwenhandelaren en andere criminelen. Op het kamp verblijven nu ongeveer 30 vrouwen en kinderen, die samen voor elkaars veiligheid zorgen op een terrein dat al ruim 5 jaar niet meer gebruikt wordt voor de militaire doeleinden waartoe het bestemd is. Als dit kamp moet verdwijnen zullen deze vrouwen weer alleen, met hun kinderen op straat en in portieken moeten slapen, waar ze vervolgens weggejaagd worden door politie. Ze kunnen nergens naartoe. De opvanghuizen in Den Bosch zijn vol, daarom is het terrein in Vught gebruik genomen, tot nu toe is er geen andere opvangmogelijkheid. De Gemeente Vught wil dit probleem niet onder ogen zien. Een wethouder die wel langs kwam, weigerde daadwerkelijk kennis te maken met een individuele vrouw en haar situatie, en bleef zich beroepen op algemeen beleid. Morgen zullen wij onze bezwaren aan de rechter voorleggen, alle vrouwen van Vrouwenkamp "Hakuna Matata" zullen hierbij aanwezig zijn. Meer informatie via Gabbi Wierenga 06.10129848

Nee, bedankt!

23 mei 2002 
De redactie van de Festival Mundial bijlage bij het Brabants Dagblad, te verschijnen op 12 juni a.s. heeft vanmorgen een advertentie van WISE geweigerd. WISE is bezig met een campagne tegen de import van atoomstroom en richt haar peilers daarbij voornamelijk op Essent (zie eerder bericht in deze rubriek van 26 april). Dit omdat Essent het meeste atoomstroom importeert en voor de helft eigenaar is van de kerncentrale Borssele. De advertentie, een exacte kopie van reeds bestaand campagnemateriaal, is een parodie op het officiële Essent-materiaal. De advertentie is geweigerd omdat hij te veel zou lijken op officiële Essent publicaties en advertenties (waar het Brabants Dagblad aan verdient) en omdat de advertentie inbreuk maakt op copyrights. Het Brabants Dagblad geeft hiermee te kennen dat ze liever de voorkeur geeft aan de belangen van een grote adverteerder dan dat ze haar nek durft uit te steken. Blijkbaar spelen de commerciële belangen een grotere rol dan het een kans geven aan een tegengeluid. Energiebedrijven profileren zich de laatste jaren voornamelijk op hun groene imago. De smerige andere kant willen ze niet laten zien. Terwijl dit hoogst noodzakelijk is, zeker gezien het feit dat de markt voor energie op 01-10-2003 opengaat voor alle consumenten. Iedereen heeft het recht te weten wat er uit zijn stopcontact komt. Momenteel is dit bij Essent 10,38 procent atoomstroom. WISE heeft op het laatste moment haar advertentie gewijzigd in een nieuwe advertentie die aangeeft dat de oorspronkelijke geweigerd is. WISE is dit jaar een campagne gestart tegen de productie en verkoop van atoomstroom. De liberalisering van de energiemarkt heeft tot gevolg dat er in Nederland veel meer stroom geïmporteerd wordt. Stroom, geïmporteerd uit België, Duitsland en Frankrijk bevat tussen de 30 en 85 procent kernenergie. Vanwege alle nadelen die aan kernenergie kleven (van uraniumwinning tot de opslag van het afval tot de productie van kernwapens) vindt WISE dat het gebruik van kernenergie onmiddellijk moet stoppen. Voor meer informatie over de campagne kijk op www.neebedankt.nl.

genoeg reden voor een tegen-actie

23 mei 2002 
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli vinden in Den Helder weer de vlootdagen plaats. Tijdens deze dagen stelt de Nederlandse Koninklijke Marine, zoals elk jaar, haar terrein en een aantal schepen open voor publiek. Defensie maakt van de gelegenheid gebruik om flink militairen, feitelijk kindsoldaten, te werven onder jongeren. Bovendien staan de vlootdagen dit jaar in het teken van 400 jaar Verenigde Oostindische Compagnie. De VOC combineerde uitbuiting en oorlogsgeweld, met voor veel inwoners van Azië vreselijke gevolgen. Tegenwoordig wordt de VOC gepromoot als "eerste multinational in de geschiedenis". Zo wil men de uitbuiting door tegenwoordige multinationals en daar mee samenhangend tegenwoordig oorlogsgeweld goedpraten. Onkruit Vergaat Niet! gaat nu samen met andere actiegroepen een grote actie organiseren voor de poort van het marine terrein. Dit gebeurt onder de gezamenlijke naam: Aktiegroep Stop Oorlogspropaganda, waarin op dit moment zitten: het Anti-oorlogscomité Leiden, Aksi Setiakawan [Indonesiërs in Nederland] en Onkruit Vergaat Niet! Anderen die willen meedoen, zijn hartelijk welkom. De actie willen we houden op zaterdag 13 juli vanaf 12.00 u. aan de (hoofd)poort van het marine terrein in Den Helder. Onderandere met sprekers en het uitdelen van flyers met kritische informatie tegen oorlogspolitiek en VOC aan de bezoekers van de Vlootdagen. We zouden het erg leuk vinden als er meer organisaties/groepen zijn die willen meehelpen aan deze actie (in de vorm van een manifestatie(tje). Groepen die zich verbonden voelen met het antimilitarisme en verzet tegen de misdaden van de VOC. De mensen die zich aangesproken voelen zijn van harte welkom op de vergadering van donderdag 6 juni, om 20.00 uur aan de Obrechtstraat 43 te Utrecht. Meer informatie via email of telefoonnummer 06.23555247

Zenuwen

22 mei 2002 
Op de Dam is in de loop der geschiedenis heel wat gebeurd. De Thialf-tonelen bij de zoen van onze nationale waterexpert en zijn brokkenpiloot van de pampa’s liggen bijvoorbeeld nog spijkerhard op het netvlies. Of de happening die zich gisteren afspeelde op Nederlands bekendste plein ook in die categorie thuishoort is twijfelachtig, maar wel degelijk vermeldenwaard. Mr. Oscar Hammerstein, die van plan zou zijn geweest om er een eenmansdemonstratie te houden voor god mag weten welk doel, raakte in ernstige gramschap bij het ontwaren van een ongenode persfotograaf en sloeg hem zijn toestel uit de handen. In ieder geval een faux pas van de toch niet van enige intelligentie gespeende advocaat, die samen met zijn kantoorgenoot Gerard Spong de laatste tijd nadrukkelijk aandacht krijgt in de pers als advocaat van Pim Fortuyn, zowel voor als na de in alle opzichten vreselijke moord. Nu zijn beide heren wat publiciteit betreft nogal wat gewend. Zo zat Hammerstein in de eerste helft van de jaren negentig enige tijd achter een deur met een kijkgaatje onder verdenking van malafide handelingen en dat ging niet aan de aandacht voorbij. Verder schurkte hij in diezelfde jaren ook vaak dicht aan tegen zijn oude vriend mr. Frits Salomonson. De vroegere raadsman van Bea en Claus bij wie midden jaren negentig zakelijk de vlag halfstok ging toen zijn naam werd genoemd bij een aantal minder frisse affaires, waaronder sexuele avonturen met minderjarige jongens. Wat dat laatste betreft werden bijvoorbeeld niet zo heel lang geleden door de Surinaamse legerleider Desi Bouterse (toendertijd bijgestaan door mr. Max Moskowicz) tijdens een uitzending van Netwerk open en bloot gelijksoortige en voor zover wij weten onweersproken beschuldigingen geuit tegenover zijn Nederlandse juridische opponent mr. Gerard Spong, de huidige kantoorgenoot van Hammerstein. Spong ambieert momenteel namens de LPF een post als minister van Justitie. Mocht dat al zijn beslag krijgen dan zal hij in de Kamer ondermeer de degens moeten kruisen met Fred Teeven. Als OvJ een oude tegenstander, die ooit de top van het Ministerie van Justitie verraste met een lijst van ruim tachtig namen van hoog op de maatschappelijke ladder verkerende lieden die mogelijk chantabel waren. Een deel van hen vanwege het laten zakken van hun pantalon op verkeerde plekken. Oké, Bouterse is wellicht niet de meest betrouwbare bron, we weten niet welke namen op Teeven’s List voorkwamen en speculaties zijn volgens velen uit den boze. Maar er is geen koe zo bont en waar rook is is vuur. Duidelijk is in ieder geval dat de zenuwen na het drama in Hilversum hier en daar nog steeds vlak onder de oppervlakte liggen. Getuige Hammerstein’s actie op de Dam.

EADS-actie in de pers

22 mei 2002 
Beter laat dan nooit. Hierbij wat nieuws over de actie tijdens de aandeelhoudersvergadering van de EADS, de European Aeronautic Defence and Space N.V. Zie een eerder berichtje in deze rubriek van 13 mei onder het kopje "mensenrechtenschendingen, oorlogen en machtsconcentraties". De actie heeft in Nederland niet veel media gehaald. Een foto met onderschrift in Trouw van 18 mei jongstleden. Wel aandacht bij Reuters, de Financial Times Deutschland en de Frankfurter Algemeine Zeitung. De Frankfurter Algemeine Zeiting spreekt van onaangename vragen tijdens de aandeelhoudersvergadering. De Financial Times Duitsland kopt "EADS aandeelhoudersvergadering eindigt in chaos". Reuters kondigt de volgende EADS actie aan: "een rechtzaak tegen het afbreken van de vragenronde". Zie foto's. Meer informatie via de Campagne tegen Wapenhandel.

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 mei 2017