Skip to main content

Actueel 18 - 30 juni 2002

23 mei 2017
Hits: 609

het is tijd voor antimilitaristische acties

30 juni 2002
Vrijdag en zaterdag 5 & 6 juli roept Onkruit Vergaat Niet! op tot actie tegen de open dagen van de luchtmacht op Vliegbasis GilzeRijen (NoordBrabant). Op deze dagen stelt de luchtmacht haar terrein open voor publiek, dat gepaard gaat met de nodige oorlogspropaganda. Onkruit Vergaat Niet! wil iedere vredesactivist cq antimilitarist oproepen tot actie tegen de verheerlijking van oorlog en de werving van kindsoldaten. Het terrein is voor iedereen toegankelijk (behalve voor vredesactivisten...) Iedereen kan onder de naam Onkruit Vergaat Niet! actievoeren zolang de acties geweldloos zijn (tegen personen) en gericht tegen het militaire systeem. Overigens staan op GilzeRijen de 'Apache'heli´s gestationeerd. Deze helikopters zijn berucht om hun mogelijkheden om verarmd uranium te gebruiken in de munitie. Acties zijn dus ook interessant voor de antinucleaire activisten onder ons (zie de internetpagina's van defensie en de luchtmacht voor het precieze programma. Je kunt ook contact zoeken met Onkruit Vergaat Niet! via email Aktiegroep Stop Oorlogspropaganda organiseert een antimilitaristische manifestatie aan de poort van Marinehaven DenHelder op zaterdag 13 juli. In het weekend van 12 t/m 14 juli vinden er weer de jaarlijkse vlootdagen in Den Helder plaats. Elk jaar stelt de Marine tijdens deze dagen haar schepen open voor publiek. De laatste jaren gaat dit echter gepaard met enorme wervingscampagnes van defensie om meer jongeren bij defensie te betrekken. Iets wat ze niet makkelijk af gaat na de afschaffing van de dienstplicht. Daarom proberen ze te werven onder een zo jong mogelijk publiek, omdat deze mensen nog lekker makkelijk te manipuleren zijn. Het grootste wervingsmoment van defensie was tot voor kort nog altijd de Megafestatie (Nederlands grootste jongeren manifestatie) in de Jaarbeurs Utrecht. Dit jaar blijft defensie (met name de Landmacht) afwezig en zijn antimilitaristische acties niet noodzakelijk. Voor Onkruit reden om zich nu te richten op zowel de Vlootdagen in Den Helder als de open dagen van de Luchtmacht op Vliegbasis GilzeRijen. Op zaterdag 13 juli zal er een manifestatie plaatsvinden voor de poort van het marinehaven terrein. Vanaf 12.00 uur zal het protest beginnen afgewisseld met sprekers en muziek en straattheater. De diverse sprekers zullen het hebben over onderandere de wandaden van de VOC (vlootdagen staan dit jaar in het teken van 400 jaar VOC), het gebruik van kindsoldaten, antimilitarisme en de alternatieven voor een militair systeem! Het terrein is makkelijk te vinden vanaf het NS station Den Helder. Er gaan duizenden mensen per dag heen, dus het is een kwestie van de grote stroom mensen volgen. Tijdens het protest zullen pamfletten worden uitgereikt aan de bezoekers van de Vlootdagen. Op deze manier willen we die bezoekers ervan bewust maken dat oorlog geen oplossing is voor vrede. Dat het materiaal geen speelgoed is, maar dat er bloederige moorden mee worden gepleegd. Dat dit geen speelterrein voor kinderen is, die maar al te graag oorlogje spelen en gesminkt en al in tanks mee mogen rijden. Kinderen mogen zelfs de wapens in handen nemen en eens voelen hoe dat aanvoelt. Het wij-zij denken ofwel het denken in de hokjesgeest van de goeden en de slechten wordt tijdens dit soort dagen enorm gestimuleerd bij zowel volwassenen als de kinderen. Ons protest zal vreedzaam zijn in een samenwerkingsverband met Aksi Setiakawan (Indonesische actiegroep onderandere tegen de VOC), het Anti-Oorlogscomite Leiden en Onkruit Vergaat Niet! Informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. via de Onkruit Actiefoon 06-23555247, of Postbus 85069, 3508 AB in Utrecht

Uitzettingen vluchtelingen en illegalen

29 juni 2002
Intensivering van het aantal deportaties, Europese charteruitzettingen, gatecontroles op Schiphol, instapcontroles in landen van herkomst, inzet dwangmiddelen. Wat is het aandeel van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen in de uitzettingsmachine, wat zijn de praktijkervaringen van vluchtelingen, hun advocaten en hulpverleners? Het Autonoom Centrum doet hiernaar de komende maanden actieonderzoek. Wij zoeken hiervoor met name nog meer verhalen van / ervaringen met uitzettingen van vluchtelingen en illegale migranten. Ook andere relevante informatie over het uitzettingsapparaat is welkom. In sneltreinvaart verandert de wereld van gestalte. Arme, niet-westerse landen worden steeds afhankelijker van het rijke westen. Migratie is een logisch gevolg, de derde wereld reikt tot om de hoek in deze westerse beschaving. Het antwoord daarop is beschamend repressief. Beleid en wetgeving om de vluchtelingen en migranten op afstand te houden door afschrikking en eigen burgers het idee te geven dat de migratie onder controle en beheersbaar is. Dat hierbij regelmatig dwangmiddelen worden ingezet die voor eigen burgers als mensonterend worden beschouwd, lijkt een logisch gevolg van gevoerd beleid. In diverse EU-landen hebben meerdere vluchtelingen door geweld bij uitzetting de dood gevonden. Er lopen momenteel processen tegen diverse grensbewakingsambtenaren, maar de voorgestelde strafmaten zijn bijster laag. Achter gesloten (Europese) deuren worden beslissingen over vluchtelingenhoofden heen genomen, die geen controle of terugkoppeling kennen. Zo heeft justitie recentelijk een convenant gesloten met Defensie om militaire vliegtuigen in te zetten voor groepsuitzettingen. Militair materieel, marechaussee-escorts, geen bemoeienis van of overlast voor andere passagiers meer, geen last meer van piloten die bij tijd en wijle weigeren de vluchteling weg te vliegen, speciale landingsrechten. Blijkbaar moet de uitzettingspraktijk zich onttrekken aan het gezichtsveld van burgers. Sinds januari 2002 zijn ook 11 chartervliegtuigen in het holst van de nacht van Schiphol opgestegen om vele honderden mensen definitief uit NL en EU te verwijderen. De nieuwe trend: voordeliger per dozijn. Ons onderzoek betreft het uitzettingstraject vanaf het transport vanuit vreemdelingenbewaring naar de luchthaven tot aan het land waar naartoe verwijderd wordt. Daarnaast onderzoeken we de betrokkenheid daarbij van de diverse diensten zoals Immigratie- en Naturalisatiedienst, vreemdelingendienst en marechaussee, en bedrijven als KLM en chartermaatschappijen. Wij menen dat dit traject zich volledig aan onafhankelijke controle onttrekt, terwijl het een zeer gevoelige schakel is in de asielketen, waar in de praktijk vele migranten en vluchtelingen door gedupeerd raakten. Tevens is het onderzoek bedoeld als aanzet voor actie tegen het repressief vreemdelingenbeleid. Het moet gezien worden in het verlengde van de campagnes Zwaanzinnige Terugvlucht tegen de betrokkenheid van de KLM bij verwijderingen en Deportation Alliance tegen betrokkenheid van andere vliegtuigmaatschappijen in Europa. Een ander doel van het onderzoek is het verder ontwikkelen van een andere visie op migratie en de samenleving. Thema's in het onderzoek zijn: - de praktijkverhalen van uitzettingen - de nieuwe ontwikkelingen in het beleid - KLM - vervoersplicht versus maatschappelijk ondernemersschap - groepsuitzettingen - Europa - andere visie op migratie. De resultaten van het onderzoek worden in ieder geval op het web gepubliceerd. Graag willen we medewerking vragen van direct betrokkenen zoals advocaten, opvang- en vluchtelingengroepen, mensenrechtenorganisaties en vluchtelingen zelf. Weet u van een uitzetting waar u vraagtekens bij heeft, bijvoorbeeld over toepassing van geweld? Heeft u contact met asielzoekers die een (mislukte) uitzetting achter de rug hebben en zijn teruggevlogen? Heeft u informatie over groepsuitzettingen en betrokkenheid van luchtvaartmaatschappijen? Graag willen we uw verhaal dan horen. Bel of mail zo spoedig mogelijk. Als u dit verzoek ook door wilt spelen naar derden of ons anderszins kunt doorverwijzen zijn we u daarvoor erkentelijk. Wij hopen najaar 2002 het onderzoek af te ronden. Meer info over verwijderingen vindt u op onze website. Het Autonooom Centrum is via email te bereiken en/of via telefoonnummer 020.6126172

Amerikanen verantwoordelijk voor massaslachting in Afghanistan

27 juni 2002
In de tweede week van juli zullen een aantal leden van het Europese parlement een bezoek brengen aan Mazar-i-Sharif in Afghanistan. Daar hebben in november afgelopen jaar leden van de Noordelijke Alliantie -onder het toeziend oog van een veertigtal Amerikaanse militairen- een massaslachting aangericht onder 3000 gevangengenomen Taliban-strijders. De Ierse televisie-journalist Jamie Doran heeft hierover de documentaire "Massacre at Mazar" gemaakt. Ondertussen heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken -uiteraard- afstand van deze beschuldigingen genomen. Bronnen: Der Spiegel, Human Rights Watch en Independent on line

speculatiebeurzen lopen leeg

26 juni 2002
Hartkloppingen voor de rijken. Instortende aandelenbeurzen zullen hier en daar de bloeddruk wel opstuwen. Nu weer een golf paniek vanwege de gigantische fraude die het bedrijf WorldCom heeft gepleegd. Het casino-kapitalisme op haar best. Vorig jaar nog had iedereen een grote mond over "nieuwe economie" en "het weergaloze succes van het kapitalisme" en nu staan alle seinen (weer) op rood. De ene na de andere bezuiniging zal ons door de strot worden geduwd. Massa-uitstoot van arbeid staat voor de deur. Een mooi voorteken - als voorbeeld - hiervan is de op dit moment leegstaande DDr bedrijfs- en kantoorruimte in de gemeente 's-Hertogenbosch: precies zevenentachtigduizend-achthonderdennegentig [87.890] vierkante meters! (overgetiept uit het blaadje 'Bedrijvig 's-Hertogenbosch').

Eigen schuld dikke bult ABN/AMRO steunt dierenleed

26 juni 2002
Dierenrechtenactivisten hebben afgelopen nacht op diverse plekken in het land geweldloos actie gevoerd voor de sluiting van het noodlijdende Biomedical Primate Research Center (BPRC) in Rijswijk. Dit werd gedaan door in diverse steden bij filialen van ABN-AMRO leuzen te spuiten en pinautomaten te saboteren. Woordvoerster van deze actie: "ABN/AMRO biedt door middel van het beschikbaar stellen van bankrekeningen, BPRC de faciliteiten om haar bankzaken te regelen. ABN/AMRO vergeet in haar dwangmatige zucht naar winst dat zij ook een maatschappelijke functie heeft. Het uitbuiten van dieren of mensen is onacceptabel. ABN/AMRO is medeverantwoordelijk voor het nutteloze dierenleed in BPRC. Wij eisen dat ABN/AMRO haar banden met BPRC verbreekt." Dierenrechtenactivisten voeren al enkele jaren een succesvolle campagne tegen BPRC in Rijswijk. Dit doen ze door middel van een campagne van diverse acties. Onder andere werden regelmatig de poorten bij BPRC geblokkeerd of vonden er picketlines plaats. Dit protest resulteerde in een enorme afname van proeven met chimpansees. Woordvoerster van deze actie: "In BPRC vinden dagelijks proeven plaats op primaten en diverse andere dieren. Ze herbergen ondanks de stevige reductie van het aantal chimpansees nog steeds deze soort voor proeven, daarnaast zitten er nog ruim 1500 andere apen. Wij voeren met vele mensen en organisaties een compromisloze campagne om dit centrum te sluiten en eisen dat de dieren de juiste opvang krijgen. Alle bedrijven die banden hebben met BPRC zijn medeverantwoordelijk voor het dierenleed. Of het nu gaat om de beveiliging, het eten in de kantine, de verzekeraar of diegene die de kooien maakt. De komende tijd zullen wij ook hen op een geweldloze directe manier verrassen." Het laatste nieuws over acties tegen BPRC is te vinden via www.bprcmoetdicht.org 

Juanra komt op borgtocht vrij

25 juni 2002
Vandaag was het uitleveringsproces van Juanra. Rechter Blekxtoon besloot, tegen de wil van de verdediging en de aanklager in het proces uit te stellen. Hij erkende dat Spanje's aanklacht na bijna een half jaar nog steeds te onduidelijk, vaag en tegenstrijdig is. JuanRa's aanklacht werd al vijf keer door Spanje veranderd. Vragen van de rechtbank aan Spanje werden niet beantwoord en belangrijke dossiers waren ineens onvindbaar. Spanje krijgt nu nog n keer de kans dit te verduidelijken maar moet nu wel met overtuigend bewijsmateriaal op de proppen komen. JuanRa's advokaat Victor Koppe eiste daarna van de rechtbank dat JuanRa, die al bijna een half jaar in isolatie zit in de gevangenis in Vught, tot het volgende proces in vrijheid mag doorbrengen. Het is namelijk niet de schuld van JuanRa dat Spanje zijn zaakjes niet op orde heeft. Na lang overleg kwam de rechter terug en verklaarde ons het goede nieuws. JuanRa komt tot het vervolg van het proces tijdelijk vrij als hij 20.000 euro borg betaald en zijn paspoort inlevert. We verwachten dat JuanRa voor het weekeinde op vrije voeten zal zijn! Wanneer het vervolg-proces zal zijn is nog onduidelijk maar het zal waarschijnlijk ergens in augustus zijn. Vrijheid voor alle politieke gevangenen! Groeten van de JuanRa steungroep (zie eerdere berichten in deze rubriek, zoals op 25 en 30 mei en 4 en 21 juni)

Toen wij uit Groningen vertrokken...

25 juni 2002
In het artikel “Van dood en brood” op 14 mei jl. maakten wij al melding van een zending Kalashnikovs die vanuit Nicaragua via Panama bij de doodseskaders van het stiekem door de VS gesteunde paramilitaire AUC in Colombia terechtkwamen. Omdat aan de zaak ook een Nederlands tintje blijkt te zitten komen we er nog even op terug. November vorig jaar arriveerde de lading in de haven van Torbo aan Colombia’s Atlantische kust. De 7000 Kalashnikovs, bijbehorende ammunitie en nog wat andere snuisterijen zouden afdankertjes van de Nicaraguaanse politie zijn geweest die voor een prik waren opgekocht door de firma GIR (Grupo Internacional de Representaciones) uit Guatemala. Een onderneming die wordt geleid door twee Israëliërs: Oris Zoller en Uzi (!) Kisslevich. Die zouden de partij helemaal legaal hebben doorgestoten naar twee landgenoten: Shimon Yalin Yelinek en Marko Shern. Deze twee Israëlische zakenlieden vertegenwoordigden de Panamese onderneming Inversiones Digal en zeiden op te treden ten faveure van de Panamese politie. Er ontstond een impasse waarbij de Nicaraguaanse regering alles bevestigde en die van Panama op haar voorhoofd tikte. De geleerden buigen zich nog steeds over de vraag hoe het wapentuig vervolgens bij de AUC terecht is gekomen. Die vraag heeft overigens geen betrekking op het logistieke aspect. De Kalashnikovs en toebehoren werden namelijk vervoerd door het Nederlandse vrachtschip Otterloo dat wellicht voor deze operatie onder Panamese vlag is gaan varen. Het werd in 1978 bij de Groningse scheepswerf Bodewes als Thalassa te water gelaten en wisselde in de loop der jaren viermaal van naam tot het in 2001 werd omgedoopt werd in de Henk van Otterlo. Naar alle waarschijnlijkheid ter gelegenheid van de overdracht door Beheer Mij. Vertrouwen BV uit Urk aan Haveo BV, een soort geldzak onder beheer van Harm Hendrik ten Napel uit hetzelfde durp. We hadden graag willen weten of Haveo in opdracht van Trafalgar Maritime handelde bij de aankoop van het Nederlandse schip, maar het faxnummer produceerde hetzelfde geluid als een kat in nood. Misschien was het wel een kat een nood. En gezien het bovenstaande kunnen wij ons daar wel iets bij voorstellen.

No scud today (2)

24 juni 2002
Op 11 juni jl. meldden wij in het eerste deel van "No scud today" dat de zestigjarige Franse wapenhandelaar Jean Bernard Lasnaud op 25 mei van dit jaar in Zwitserland gearresteerd was en dat hij aan Argentinië zou worden uitgeleverd. Lasnaud wordt namelijk als een van de belangrijkste figuren beschouwd in de sage rond de illegale Argentijnse wapenleveranties aan Ecuador in de eerste helft van de jaren negentig. Als gevolg van deze affaire is in Buenos Aires al een aantal koppen gerold, zowel via justitiële als wat rigoureuzere wegen. Maar die van ex-president Menem werd gespaard. Ondanks de kwalijke reuk die sinds de smokkelzaak rond de peronistische leider zweeft werkt hij ijverig aan een politieke come-back. Dat nobele streven kan gevoeglijk in het vriesvak als Lasnaud inderdaad wordt uitgeleverd. En dat blijkt nu plotseling nogal dubieus omdat het uit 1906 daterende uitleveringsverdrag tussen Argentinië en Zwitserland niet rept over wapensmokkel als grond voor een enkele reis. Bovendien is zo langzamerhand duidelijk dat de Verenigde Staten, van waaruit Lasnaud al jaren opereert, meer dan een reden had om niet in te gaan op de uitleveringsverzoeken van Argentinië. Volgens Zwitserse bronnen zou Lasnaud namelijk niemand anders zijn dan de in de Elzas geboren Bernard Lasnosky alias Jean de Bernard. Betrokken bij zeer geruchtmakende gevallen van illegale wapenhandel bij onze zuiderburen (zie het boek "Illegale wapenhandel" van Olivier Ralet, uitgeverij EPO, 1982) in de jaren zeventig en tachtig. Daarbij was onder andere de voormalige CIA-agent Edwin Wilson betrokken, die zich onderandere onderscheidde door Lybië van allerlei wapentuig te voorzien. Al dan niet met medeweten en medewerking van de CIA en/of het Pentagon om de vinger aan de pols te houden bij Khadaffi (zie ook "The Death Merchant" van Joseph C. Goulden, Bantam Books, 1985). Kortom, Lasnaud, de Bernard, Lasnosky of hoe hij ook heten mag weet niet alleen net even teveel over Menem cs., maar ook over allerlei zaken die Washington (en Brussel) liever niet over straat ziet rollen. Lasnaud zal nog wel even in Zwitserland blijven. Zo gaat dat.

De kracht van een rietje

23 juni 2002
In ons artikel "De musketier en de Derde Man" van 15 oktober 2001 beschreven wij een merkwaardige reis die Dario del Bufalo, de nummer drie in de pikorde van het Italiaanse Ministerie van Cultuur en rechterhand van staatssecretaris Vittorio Sgarbi, in april van dat jaar had ondernomen naar Tajikistan. Hij was op die reis in gezelschap van de regelmatig met hem samenwerkende Zwitserse advocaat Mario Roberty en de Zwitsers/Griekse Frieda Tschakos. Beiden gepokt en gemazeld in de duistere schaduwzijde van de kunstwereld, compleet met diefstal, heling en smokkel. Zij hadden in Tajikistan, dat bekend staat als een doorvoerhaven van gestolen kunstobjecten, ondermeer een speciaal gearrangeerde lunch met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Habib Sanginov. Ironisch genoeg de man die in zijn land verantwoordelijk was voor de criminaliteitsbestrijding. Het bleek Sanginov's laatste lunch. De volgende dag werd hij getracteerd op een fris buitje kogels. Of het een in verband stond met het ander is nooit duidelijk geworden. Deze story behoorde tot het vele belastende materiaal dat kunstmusketier Michel van Rijn op zijn internet-site aandroeg over de leden van dit listige trio. Naar nu blijkt uit zijn Latest Update zijn zowel Del Bufalo als diens superieur Sgarbi van hun hoge posten ontheven. Tschakos was al eerder tegen de lamp gelopen. Een bewijs voor de stelling dat je met een rietje een kameel kan vellen.

Gokspoken

23 juni 2002
Vorig jaar heeft in Zwitserland een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie (ESBK) vol kenners en voormalige hoge jongens uit het bestuurlijk apparaat licenties verleend voor het opstarten van 21 casino's. Diezelfde commissie moet erop toezien dat het een beetje kosjer toegaat in de nieuwe gokholen, die conform de planning over een paar weken hun deuren openen. Volgens berichten uit de Zwitserse pers van vandaag zou er echter nu al sprake zijn van hommeles en de ESBK met een onderzoek bezig zijn naar de Oostenrijkse onderneming Novomatic, die via haar Zwitserse dochter ACE (Admiral Casinos & Entertainment) aan vier van de 21 casino's speelautomaten levert. Op zich niks mis mee, maar via een andere dochter, Austrian Gaming Industries (AGI), staat Novomatic al ruim tien jaar in nauw zakelijk contact met de organisatie van de Russische "peetvader" Mikhail Mikhailovitch Mirilashvili. Een al sedert vorig jaar januari in voorarrest zittende 42-jarige ondernemer met zowel een Russisch als Israëlisch paspoort die ervan wordt verdacht twee concurrenten uit het gokwereldje ruw uit de weg te hebben laten ruimen. Beginjaren negentig stichtte AGI samen met de Russische firma Neva Chance het Admiral Casino (!) in Sint Petersburg. Neva Chance staat onder controle van Mirilashvili's Conti Group die in total zes casino's beheert in Putin's geliberaliseerde chaos. Officieel heeft AGI zich in 1997 uit die duistere combine teruggetrokken, maar de ESBK is er niet van overtuigd dat de banden met de Conti Group ook daadwerkelijk zijn doorgesneden. Vooral ook omdat AGI momenteel nog rustig zaken doet met Jackpot Enterprises, dat eveneens tot het imperium van Mirilashvili behoort en ondermeer de metrostations van Sint Petersburg en Moskou van fleurige spel- en speelautomaten voorziet. Er is ook een Novomatic-Holland BV in Nieuwegein. En ja, dat is een leverancier van de Nederlandse casino's, die ooit in de jaren zeventig hun opwachting maakten in onze samenleving en waren gemodelleerd naar Oostenrijks voorbeeld... Maar misschien zien we spoken.

consumentenstaking

21 juni 2002
Zoals wij steeds in onze beurs merken, is sinds de invoering van de Euro alles duurder geworden. Voorheen kon je nog voor de kleine koter een ijsje kopen voor een gulden, nu betaal je een Euro! Duidelijk merkbaar is de prijsstijging aan de benzinepomp, parkeerautomaten, horeca, supermarkten enzovoorts... Had je voorheen met twintig gulden een leuk avondje uit, nu rekent zich dat in 20 Euro. Er heerst een gevoel van: men heeft het guldenteken eenvoudig verwisseld met het euroteken. Daar moet nu een einde aankomen, wij roepen tot een consumentenstaking op. En wel op maandag 1 Juli aanstaande! Op deze dag kunnen wij een teken geven, waaraan iedereen mee mag en moet doen, ook jij! Het zou geen enkel probleem moeten zijn, een dag geen geld uit te geven (geen levensmiddelen inkopen, niet tanken, geen cafébezoek). Het zal geen enkel effect hebben wanneer één persoon dat doet, maar wanneer wij allemaal hieraan meedoen dan draagt elke consument er aan bij dat de verantwoordelijken de ogen geopend worden. Stel je eens voor, heel Nederland koopt een dag lang helemaal niets! Als wij dan nagaan, dat een ieder van ons gemiddeld tien Euro per dag uitgeeft dan is dat bij 16 miljoen Nederlanders een effect van 160 miljoen Euro! Dit moet toch een duidelijk signaal zijn! Help mee deze actie te verspreiden en kenbaar te maken. Dus op 1 juli om 0.00 uur begint de consumentenstaking...

Lekker

21 juni 2002
Vandaag werd in Hilversum bekendgemaakt dat de VS vorig jaar in het geheim militaire steun verleende aan de Albaanse rebellen in het noorden van Macedonië. Dat zou blijken uit rapporten van inlichtingendiensten uit verschillende NAVO-landen. Regelmatige lezers van deze rubriek moet dat toch bekend voorkomen. Dat is juist. Al vanaf 12 maart 2001 ("Het toverstokje van de CIA") heeft Kleintje Muurkrant in deze rubriek gewezen op het dubbelspel dat de VS in voormalig Joegoslavië heeft gespeeld en nog speelt. Onderandere door gebruikmaking van de diensten van de zogenaamde particuliere onderneming Dyncorp. Bovendien hebben wij gewezen op de buitengewoon praktische samenwerking van de Amerikanen met luitjes van Al Qaida bij het etnisch wegzuiveren van Serven en Macedoniërs en het herstellen van de Afghaanse drugslijnen naar Europa. Meestal zijn we roependen in de journalistieke woestijn, maar nu krijgen we toch prijzenswaardige steun. Hè, toch lekker.

Dag van de Palestijnse vlag

21 juni 2002
Het Platform "Stop de oorlog tegen de Palestijnen" heeft zondag 30 juni uitgeroepen tot de "Dag van de Palestijnse vlag" om solidariteit te betuigen met de Palestijnen. Het platform hoopt dat op 30 juni velen het voorbeeld van mevrouw Duisenberg en anderen opvolgen en de Palestijnse vlag zichtbaar uithangen, op welke plek dan ook. In de komende dagen zullen er duizenden postkaarten met deze oproep worden verspreid in het hele land. De kaart is ook beschikbaar op www.freepalestina.nl. In 12 steden (Amsterdam, Enschede, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Wageningen en Zwolle) heeft het platform distributiepunten voor de vlaggen georganiseerd. Het platform organiseerde op 13 april jongstleden in Amsterdam een grote landelijke demonstratie waar 30.000 mensen aan deelnamen. Op deze demonstratie waren ondermeer sprekers van het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid, KMAN en Vrouwen in het Zwart. Ook parlementariërs van SP, GL en D66 spraken de massa toe. Het platform dat nu het vlaggenprotest organiseert is een breed samenwerkingsverband van tientallen maatschappelijke organisaties en prominenten individuen.

Free Juanra

21 juni 2002
Dinsdag 25 juni aanstaande vindt de eerste openbare zitting plaats in de omstreden uitleveringszaak tegen de Catalaanse politieke activist en zanger van de band KOP, Juan Ramón Rodríguez Fernández (JuanRa). De zitting vangt aan om 13:00 uur op de Parnassusweg in Amsterdam. Tijdens de zitting zullen zowel de Officier van Justitie, mw. mr. Ang, als de advocaat van JuanRa, mr. Koppe, hun pleidooien houden. Bovendien verwachten we een uitgebreide toespraak van JuanRa zelf. In diverse Europese steden worden acties gevoerd tegen de mogelijke uitlevering van JuanRa aan Spanje. Op 8 juni demonstreerden ruim driehonderd mensen in Amsterdam tegen de detentie en dreigende uitlevering van JuanRa aan Spanje en werd het Spaanse consulaat aldaar bezet. Voor meer actienieuws en achtergrondinformatie verwijzen we u naar onze website www.freejuanra.org. De detentie en dreigende uitlevering van JuanRa aan Spanje is omstreden. Velen vinden dat JuanRa om politieke redenen vervolgd wordt. JuanRa is actief als antifascist, trad geregeld op als perswoordvoerder van de kraakbeweging in Barcelona en heeft zijn solidariteit met het Baskische onafhankelijkheidsstreven nooit onder stoelen of banken gestoken. JuanRa is als een luis in de pels voor de rechts-populistische regering van Aznars Partido Popular. JuanRa is niet de eerste die om politieke redenen vervolgd wordt sinds de Partido Popular in Spanje aan de macht is. Met name sympathisanten van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging moeten het daarbij ontgelden en zijn het slachtoffer van willekeurige arrestaties en steeds regelmatiger voorkomende martelingen in politiebureaus. Maar ook de sociale bewegingen in Barcelona worden al sinds 1992 belaagd door de Spaanse politie en justitie. Talloze malen heeft de Spaanse overheid gepoogd activisten te criminaliseren door vermeende banden met ETA of aanverwante organisaties voor te spiegelen, zonder dat daar enig bewijs voor was. Onze overtuiging dat Juanra enkel om politieke redenen wordt vervolgd, wordt gesterkt door het volstrekt ongeloofwaardige verhaal dat door de Spaanse autoriteiten wordt gefabriceerd. De door Spanje overlegde stukken zijn onderling tegenstrijdig en bewijsbaar leugenachtig. De Spaanse autoriteiten nemen, met andere woorden, een loopje met de Nederlandse justitie. Het enige bewijs dat JuanRa ook maar iets met ETA te maken heeft, is een onder marteling verkregen verklaring dat JuanRa twee namen van extreemrechtse personen aan een ETA-lid zou hebben doorgegeven. Hiervan zegt zelfs de Spaanse officier van Justitie dat JuanRa dit niet heeft gedaan. Indien JuanRa wordt uitgeleverd heeft dat niets met rechtvaardigheid te maken maar alles met internationale machtsverhoudingen en de steun die westerse landen elkaar geven in de totaal uit de hand gelopen "oorlog tegen het terrorisme". Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie betekenen van martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is onaanvaardbaar! Hoeveel burgerrechten moeten we inleveren om een gevoel van veiligheid te creeren?

Streetrave

20 juni 2002
Op zaterdag 29 juni aanstaande is er wederom een streetrave in 's-Hertogenbosch. Vanaf 16.00 uur verzamelen op het schoolplein aan de Onderwijsboulevard (achter het NS-station). Daarna de binnenstad door met een hele hoop herrie en dans. Veel plezier!

Cryptisch

20 juni 2002
Sibel Edmonds is een 32-jarige genaturaliseerde Amerikaanse, afkomstig uit een land in het Midden-Oosten. Zij behoorde tot een grote groep niet al te best gescreende verse krachten die door de FBI na de aanslagen in september van het vorig jaar in dienst werden genomen voor het vertalen van afgetapte telefoongesprekken in hun moedertaal. Sibel kwam op een bureau in Washington terecht en werkte samen met een 33-jarige vrouwelijke collega met dezelfde achtergronden. De collega vertelde op een bepaald ogenblik getrouwd te zijn met een officier uit het Amerikaanse leger en dat zowel haar echtgenoot als zijzelf actief waren binnen de Amerikaanse afdeling van een organisatie uit Edmond's en haar eigen land van oorsprong. Dat vond Edmonds vreemd, want een deel van hun werk bestond nou juist uit het vertalen van door hun werkgever vastgelegde telefoongesprekken van diezelfde organisatie. Toen haar collega haar ook nog probeerde te recruteren voor de club met allerlei fraaie beloftes zag Edmonds zich geroepen even aan de bel van haar baas te trekken. Die ging op onderzoek uit en kwam tot dezelfde conclusies als Sibel. Sterker nog: Sibel's collega bleek ook nog verzwegen contacten te onderhouden met een in Washington werkzame diplomaat van het betrokken land. Nou zou je verwachten dat Edmonds in de bloemen werd gezet en dat er maatregelen werden genomen. No way. Na haar eerste alarm werd ze door haar collega benaderd met het voorstel om hun werk anders te verdelen, waarbij Sibel niet langer de taps van de bewuste organisatie onder ogen zou krijgen. Sibel weigerde en zocht het hogerop. Ze kreeg prompt de zak met een lulsmoes: ze had de geheimhoudingsplicht niet in acht genomen. Het klink allemaal verrekte cryptisch, maar noch de naam van Sibel's collega, noch die van haar organisatie en het land uit het Midden-Oosten zijn tot nu toe vrijgegeven. Maar dat is een kwestie van tijd. Niettemin hebben wij gezien het uitblijven van het vertrouwde Al Qaida-gekraai en Axis of Evil-gedreutel een donkerbruin vermoeden dat wij de naam van het land nu al zouden kunnen invullen. U ook?

Schijnheilig

19 juni 2002
Afgelopen weekend was het feest. In Rome en Breda. Even een adempauze tussen offerblok en biechtcabine na alle schandalen waarin het filiaal van de hemel ook de laatste tijd keer weer verzeild is geraakt. Zoals rond de wel zeer aardse interpretatie die hele files priesters en prelaten blijkbaar aan het woord kruis gaven, de Pulp Fiction-tonelen bij de Zwitserse Garde, een oude makker van de paus en een verzekeringszwendel, het wegwerken van door Nazi's geroofde rijkdommen enzovoort enzovoort. In de stad van Remus en Romulus werd de 34 jaar geleden overleden pater Pio, die ooit nog eens twee jaar lang op de Vaticaanse vuilnisbelt was gedeponeerd wegens vals zingen, heilig verklaard. Drie jaar terug al goed voor het predikaat zalig en nu al heilig. Volgens mensen die het weten kunnen wel erg snel, maar het was blijkbaar gewoon even nodig om het geschonden Vaticaanse imago weer wat op te poetsen. En het feest was grandioos. In hetzelfde weekend werd in Breda een feestje georganiseerd omdat bisschop Muskens veertig jaar lang voor zijn kudde had uitgelopen. Net als Pio ook al geen al te popi gast in Rome, al was het alleen maar vanwege zijn toestemming voor broodroof. Maar er moest ook in Nederland weer eens gescoord worden. Daarom maakte Muskens ondermeer een dweiltocht door de stad. Samen met zijn vriend Vader Abraham, wereldberoemd tussen het Maastrichtse Vrijthof en de Amsterdamse Hemonylaan. En het feest was grandioos. Is al dat Katholieke feestgedruis in een weekend nou toeval, een uitgekiende planning van een gewiekste Vaticaanse kapelmeester of gewoon de hand van god? Oplossingen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eerste prijs n.o.t.k.

Antwerpse gevangenen in honger- en dorststaking

18 juni 2002
Vorige week maandag (10 juni) om halfzeven ’s ochtends begonnen in de gevangenis van Antwerpen een drietal gevangenen aan een hongerstaking; dierenrechten activist Geert Waegemans, Erik Hallemans en Luc Vermeulen. De situatie in de gevangenis van Antwerpen werd de afgelopen paar maanden steeds schrijnender. In maart berichte Geert Waegemans de eerste noodkreten aan ABC Nijmegen. Hoewel de gevangenis in Antwerpen berekend is op 380 mensen, zitten er al geruime tijd 600 mensen. Sinds eind maart zitten gedetineerden zelfs met twee tot vier mensen in een eenpersoonscel. Uiteindelijk pikte het personeel 't niet langer. Gedurende een zevental weken gingen de cipiers in staking, dit over de ruggen van de gevangenen. De weinige rechten die gevangenen hebben, werden tijdens de wekenlange acties met de voeten getreden. Het recht op bezoek, een wandeling, het recht op een minimale ruimte van 12 vierkante meter, het recht op hygiëne, gezonde en gevarieerde voeding en het recht op juridische verdediging. Gedurende een viertal dagen mochten de gevangenen zelfs hun cel niet uit komen, hiermee waren zij feitelijk gegijzeld. Aanvankelijk probeerden de cipiers de gevangenen op te stoken om ook massaal in opstand te komen, want "dan zal Brussel moeten toegeven". Naar buiten toe hadden de cipiers en hun vakbonden hun mond vol over de mensonterende omstandigheden. Deze kritiek verdween echter als sneeuw voor de zon op het moment dat de verantwoordelijke ministers meer cipiers, meer loon en een nieuwe VUT-regeling toezegde. De gevangenen zijn nu de verliezende partij. Afgelopen maandag was de maat vol en besloten de drie gevangen in hongerstaking te gaan. De gevangenisautoriteiten reageerden onmiddellijk met felle repressie; hun cellen werden doorzocht en het drietal werd ovvergeplaatst naar een streng bewaakte vleugel. Hier zitten ze geïsoleerd van medegevangenen en worden ze op aparte tijden gelucht. Sinds gisteren-morgen is Erik Hallemans ook in dorststaking. Als de Belgische autoriteiten blijven weigeren om de leefomstandigheden in de gevangenis te verbeteren, zal dit de dood van Erik betekenen. ABC Nijmegen is een steunorganisatie voor politieke gevangenen en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van lokale ABC groepen. In die hoedanigheid heeft ABC Nijmegen contact met Geert Waegemans, die in België verdacht wordt van meerdere brandaanslagen op vestigingen van McDonald's, vleestrucks en een slachthuis. De uitspraak van zijn rechtzaak is op 24 juni. Ondertussen heeft een steungroep in Antwerpen een speciale website geopend waar de meest recente info is te verkrijgen, de gezondheid van de hongerstakers gaat namelijk erg achteruit: www.hongerstaking.be of email met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hit

18 juni 2002
Elf september aanstaande is het een jaar geleden dat de wereld "upside down" ging met de kamikaze-aanvallen op New York en Washington. Dankzij de Telegraaf van vanochtend weten we dat die onvoorstelbare gebeurtenis o.a. wordt herdacht met een gezamenlijk optreden van het crème van de internationale popwereld op een podium bij het Pentagon. Daar wordt het lied "Why oh why?" ten gehore gebracht met Bush en Clinton als meest prominente toehoorders. Nou mogen er hier en daar twijfels zijn over het IQ van de huidige president, maar de formulering van een antwoord op die vraag moet zelfs voor hem niet al te moeilijk zijn. Om hem verder niet in de war te brengen zal Stevie Wonder waarschijnlijk geen deel uitmaken van het internationale koor. Michael Jackson in ieder geval wel en namens Nederland mag Vanessa een regel zingen. Nee, ze worden niet naast elkaar gezet. "Terror" moet gedoseerd worden toegediend. Vanessa's echtgenoot reageerde op het nieuws met de uitspraak dat zijn vrouwtje nu helemaal op Marilyn Monroe leek. Die man moet wel erg verliefd zijn. Laten we hopen dat zijn Connie het niet zelf gaat geloven en op 11 september spontaan uitbarst in "Happy birthday, mr. President". Hoewel, misschien denkt Bush wel dat hij op 11 september jarig is. En dan heeft zij een hit.

Uitje erbij?

18 juni 2002
Eerst even iets uit de encyclopdie: Haring is een kustvis die voorkomt tot een diepte van 200 meter. Haringen voeden zich met plankton en vormen een gewilde hap voor mens en dier. De Deense soort paait in de Oostzee in het voorjaar en trekt vervolgens naar de Noordzee. Door het Skagerrak. En laat nu juist daar tussen 1945 en 1947 een hele bups van Hitlers voorraden mosterdgas, fosgeen, tabun (zenuwgas), lewisite (ook een leuk gifgas) en mogelijk nog een restje van het onlosmakelijk met het begrip Endlösung verbonden Cyclon B zijn gedumpt. Sommige voorraden niet dieper dan 200 meter. Heel netjes verpakt natuurlijk, voor die tijd. In 33 Duitse scheepswrakken, in vaten met als extra beveiliging biezen manden. Wat dat laatste betreft: Men hoopte dat als de boel per ongeluk toch licht zou gaan lekken de biezen de chemicaliën zouden absorberen. Nou was zo'n mand voor Mozes indertijd misschien een uitkomst, maar ze bleken niet te deugen voor de opvang van dit soort strijdgassen. Omdat er in een aantal Deense vissers in het recente verleden wat gaten vielen toen zij vloeibaar mosterdgas optakelden in hun netten werden Russische wetenschappers op het probleem losgelaten. Die ontdekten à prima facie al dat er op de bewuste plekken in het Skagerrak een veel te hoog percentage arsenicum ronddoolde. In gezelschap van te hoge concentraties van lood en andere zware metalen. Al gauw werd het hen duidelijk wat de oorzaak was en dat deze erfenis van Adolf meer dan een halve eeuw na dato een enorm gevaar vormt voor de Europese volksgezondheid. Inmiddels is het NAVO-hoofdkwartier van deze bevindingen op de hoogte gesteld. Ze studeren erop. Verder organiseert de internationale milieuorganisatie KIMO in november een bijeenkomst in Schotland met als motto "Time Bombs from the past". Die van het Skagerrak komt ook aan de orde. Nou, dat duurt dus nog even. U ondertussen een echte Hollandse Nieuwe uit Denemarken? Ze zijn weer heerlijk mals hoor. Met ui of een toefje Cyclon?

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 mei 2017