Skip to main content

Actueel 16 - 28 februari 2002

23 mei 2017
Hits: 814

Stasirtaki

28 februari 2002
In Griekenland ontrolt zich dezer dagen een megaschandaal rond de zakentycoon Socrates Kokkalis. Blijkens officiële docmenten heeft hij tot de val van de muur hand en spandiensten verleend aan de Oostduitse Stasi. De affaire was in wezen al in 1996 aanhangig gemaakt via de pers, maar de staatsbegrafenisonderneming deed tot nu toe goed werk.
Kokkalis werd waarschijnlijk al in zijn jonge jaren gerecruteerd door Marcus Wolf’s spionagevehikel toen hij in Oost-Duitsland studeerde. Na zijn terugkeer in Griekenland zette hij in de jaren zeventig een agentschap op voor Oostduitse telecomapparatuur: Integra. Maar erg integer was de firma niet. Hoge functionarissen in de Griekse telecomwereld werden na verleende diensten blij verrast met forse financiële surprises afkomstig van twee rekeningen bij de Oostduitse Handelsbank: 0709-60-11-025 en 0709-85-11-025. Maar ook de politiek werd niet vergeten. Tien procent van de winst van Integra werd gereserveerd voor het strooien met smeergeld als een stukje erkentelijkheid voor de orders van de Griekse overheid en de PTT. Vijf procent aan de partij die regeringsverantwoordelijkheid droeg, drie procent aan de oppositiepartij en twee procent aan de communistische partij. Bij die jarenlange operatie werden honderdduizenden dollars van de Handelsbank overgeheveld naar nummerrekeningen in talloze Europese landen. Zwitserland voorop.
Om hogere winstmarges uit zijn handel te halen richtte Kokkalis Intracom op. Een bedrijf dat in licentie de Oostduitse produkten in Griekenland zelf produceerde. De zaak floreerde zodanig dat de gestaag tot tycoonstatus opklimmende Stasi-agent in de jaren tachtig een serieus bod kon uitbrengen op de ITT-vestiging in Athene. De Amerikaanse regering stak daar echter een little stick voor, omdat ITT ook deel uitmaakte van het produktie-conglomeraat van de F-16, waarvan de Griekse regering honderd exemplaren had gekocht. De weigering van de Amerikanen kan echter ook te maken hebben gehad met het feit dat Kokkalis een concurrent was van de Iran/Contra-vereniging bij het illegaal verhandelen van Oostblokwapens naar Irak, Iran, Nicaragua en het Verre Oosten. Ook andere pogingen om aan Pentagonorders werkende Amerikaanse bedrijven in zijn greep te krijgen leden schipbreuk tot hij Washington de blauwprint bezorgde van het anti-rakettenschild van Moskou, inclusief de twee Russische ontwerpers ervan. Toen gingen voor hem ineens deuren open die voor anderen gesloten bleven. Het demonteren van de Berlijnse Muur en de Stasi vormden dus voor Kokkalis geen beletsel om voort te gaan met zijn ontdeugende aktiviteiten. Zo wordt hij er ondermeer van verdacht feestelijk Russisch materiaal als plutonium en radium, dat in België in de uitverkoop was gedaan, aan "Axis of evil"-landen in het Midden-Oosten te hebben verkwanseld. Maar een mens moet leven, niet waar? Stasi of geen Stasi. Onthullingen of geen onthullingen. En na het definitief begraven van alle bezwarende informatie dansen we met zijn allen de sirtaki.

Lef

28 februari 2002
De regering-Bush heeft laten weten dat zij de komende tijd geen sancties zal opleggen aan Afghanistan wegens grootscheepse drugshandel. Dat zou namelijk niet in het belang zijn voor de rust en vrede in het land waar het door Washington met het oog op de Amerikaanse oliebelangen aan de macht gebrachte bewind van president Karzai al moeite genoeg heeft om zich te handhaven. Botweg gezegd: Afghanistan heeft geld nodig voor de wederopbouw en kan dat in wezen op korte termijn alleen maar genereren via de export van heroïne en hash.
Daarom wordt de massale teelt van papaver die na de machtsovername op gang is gekomen gedoogd. Binnen de VN wordt nog wel geprutteld dat de boeren een alternatief moet worden geboden in de vorm van subsidie voor het verbouwen van koren en katoen. Een oud verhaal dat net zo geloofwaardig is als de jacht op Osama. Wat ons dus te wachten staat is een nieuwe vloedgolf van naar verhouding goedkope heroïne, omdat de oliebelangen van de bende van Bush nu eenmaal zwaarder wegen. En dan Nederland afzijken over zijn liberale drugsbeleid. Je moet maar durven.

Benefiet-weekeinde voor "Juanra"

27 februari 2002
Op 1 maart in het ACU te Utrecht benefiet voor Juanra (zie eerder in deze rubriek, bijvoorbeeld 7 februari) met medewerking van KOP (Barcelona), Silicon Head (nl). Daarnaast informatie en sprekers, over de situatie van Juanra, de aankomende EU top in Barcelona en de dreigende nieuwe EU-repressie (ACU, Voorstraat 71, Utrecht. Aanvang 21 uur en de entree is 5 euro.
Op 2 maart in Vrankrijk te Amsterdam, mmv KOP (Barcelona), Seein' Red (nl) en Paragraf 119 (Denemarken). ook daar informatie en sprekers, over de situatie van Juanra, de aankomende EU top in Barcelona en de dreigende nieuwe EU-repressie. Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam, aanvang 20 uur en de entree is minimaal 2 euro
Op 3 maart lawaaidemo/concert bij de bajes in Vught, met concert van KOP bij de gevangenismuur! Verzamelen om 15.30 uur bij de gevangenis, Lunettenlaan 501 in Vught. Vanuit Amsterdam gaat er een bus, vertrek om 12 uur vanuit Vrankrijk, kaartjes kosten 5 euro en zijn bij Vrankrijk verkrijgbaar. Er wordt gezorgd voor shuttle-vervoer tussen Den Bosch CS en Vught, vanaf 14.30 uur. Kom je met veel mensen/spullen zonder eigen vervoer, laat het dan vantevoren even weten.
Steungroep Free Juanra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. & www.freejuanra.org telefoon 06 19322304 en giften via giro 6800419 tnv SPG, Amsterdam, onder vermelding van 'free juanra'

Schandelijk

27 februari 2002
Al vanaf 10 februari jl. is het Turkse links-nationalistische blad "Aydinlik" bezig om de inhoud van een reeks e-mails op straat te gooien. Die e-mails zijn afkomstig van de EU-afgevaardigde in Ankara Karen Fogg en zijn gericht aan Prodi’s heiligdom in Brussel.
Daarin zou zij ondermeer verschillende politieke figuren uit het Turkse politieke landschap met niet bijster vlijende bewoordingen hebben afgeschilderd. Je vraagt je af wat zij zou hebben geschreven als haar standplaats Den Haag was geweest, maar dit terzijde. Verder zou uit de correspondentie van Karen blijken dat zij forse politieke druk heeft uitgeoefend op de Turkse regering om politieke veranderingen door te voeren om Turkije salonfähig te maken voor de Brusselse machthebbers. Dogu Perincek, de uitgever van "Aydinlik" en tevens leider van de Arbeiderspartij, heeft al geëist dat Karen als persona non grata over de grens wordt gekieperd. De regering in Ankara ziet daar weinig Turks brood in en vindt zowel het aftappen van Karen’s e-mails als de perscampagne "schandelijk". Is misschien iets voor te zeggen, maar als iedereen het doet wordt het al gauw wat minder schandelijk. Bovendien verdient Karen een brevet van onvermogen voor het naïef gebruikmaken van internet om haar heikele boodschapjes naar pappa Prodi en zijn club te kabelen. Vraag blijft wel hoe Perincek aan zijn materiaal is gekomen en wie er heeft ingebroken op het net. De verdenkingen gaan uit naar een clan binnen het Turkse leger die niets van een aansluiting bij de Europese Unie moet hebben. En ook daar is iets voor te zeggen. Al was het alleen maar vanwege het buitengewoon ondemocratische karakter van het Brusselse monstrum. Hoewel dat geen motief zal zijn geweest voor genoemde clan. Die houdt er zonder twijfel ander denkbeelden op na.

Kanttekeningen bij anti-Fortuyn-acties

26 februari 2002
Dat Pim Fortuyn uit Leefbaar Nederland (LN) is gegooid, zal weinig lezers van Kleintje Muurkrant een zorg zijn. Is dat slim? Neen! Want LN bevat nog heel wat rechtspopulisme en juist Fortuyns ontslag gaf voorzitter Jan Nagel de kans zich politiek-correct voor te doen. Nogmaals citeren wij professor Wim Couwenberg in een brief aan Centrumpartij-oprichter Brookman "Ik vind het onbegrijpelijk dat Uw partij van fascisme en racisme beticht wordt. [...] Ik vind dat U zinnige dingen aan de orde stelt die serieuze discussie verdienen" (zie berichtje van 21 februari in deze rubriek). Maar de OSL-prof mag van Nagel wél de Kamer in. Waarom royeerde Nagel Fortuyn en zette hij Couwenberg op de lijst? Waarom liet hij Vrijlandt de zaal uit gooien, terwijl Couwenberg nog steeds op de lijst staat? En waarom heeft medeoprichter Henk Westbroek een veel grotere mond tegen Fortuyn dan tegen Couwenberg? Heel misschien vanwege Couwenbergs emiritus-hoogleraarschap of - wat nog veel belangrijker is - zijn artikelen op de opiniepagina´s. Gratis publiciteit, altijd handig wanneer je kas leeg is. En nu wordt dus het initiatief genomen om protestmarsen tegen de Lijst Fortuyn te houden (zie berichtjes gisteren in deze rubriek). Maar welk effect zullen deze activiteiten hebben? Zullen Fortuyn-stemmers zich nu opeens bekeren tot de SP? Natuurlijk niet. Misschien zullen een paar twijfelaars toch niet op Fortuyn stemmen, maar op ... Nagels Leefbaar Nederland. Een goede ontwikkeling hoor! Kortom, door actie te voeren tegen Fortuyn zal de partij van Nagel nóg meer zetels winnen. Nagel was de man die Fortuyn steunde totdat deze iets zei wat hij al vele malen had gezegd. Hoezo opportunistisch? Hoezo slaaf van de media? Nagel is voorts de man die nog steeds Couwenberg steunt. Dus demonstreer mee voor Jan Nagel! (reacties? Reageer! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Joint Strike Fighter

26 februari 2002
De berichtgeving omtrent de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter doen mij de haren ten berge rijzen. Ik zou wel van de daken willen schreeuwen "IN VREDESNAAMSTOP!" Nederland staat ook zonder JSF al op de zevende plaats van grootste wapenproducenten over heel de aarde. Wist u dat? En vooral Willen wij dat wel? Willen wij wel medeverantwoordelijk zijn voor, en geld verdienen aan, de ontwikkeling en fabricage van nog perfectere werktuigen die massamoord mogelijk maken? Dat is de vraag die wij ons allemaal mogen stellen, juist nu. Want wanneer zo'n klein landje als het onze zo'n prominente plaats op die lugubere lijst in kan nemen, dan moeten we er met zijn allen toch aardig hard aan trekken, gelooft u ook niet? De wereld kunnen we niet veranderen, maar wat we doen op dit kleine stukje aardbol waar we zelf ons dagelijks leven leven, daarvoor is niemand anders dan wijzelf verantwoordelijk. We kunnen weldegelijk onze eigen bijdrage aan de oorlog stopzetten en er is geen geschikter en urgenter moment dan nu. Meer informatie over een actie die tot doel heeft de informatie over onze bijdrage aan de wapenproductie/handel bekend te maken bij het grote publiek via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Amsterdam zet uitgeprocedeerden op straat

26 februari 2002
De Gemeente Amsterdam ontruimt (in verkiezingstijd!) een groep van 45 uitgeprocedeerde vluchtelingen uit hun ROA-woning. Het gaat om vluchtelingen uit Irak, Somalië, Ethiopië, Angola die gemiddeld 4 à 5 jaar in Nederland zijn (met uitschieters van 10 jaar!). Ze zijn reeds lang uitgeprocedeerd maar nooit daadwerkelijk door de Vreemdelingendienst uitgezet, hoofdzakelijk vanwege technische obstakels. Ze zijn al jaren gehuisvest in ROA-woningen, etages in Amsterdamse wijken, welke beheerd worden door de gemeente Amsterdam. Jaren heeft de gemeente deze groep niet durven ontruimen omdat het om asielzoekers - ook vrouwen en kinderen - gaat die gedoemd worden zonder geld op straat te leven. De oudste van hen is een 70 jaar oude vrouw en er zijn mensen met levensbedreigende ziekte bij. In januari hebben zij een oproep gekregen de woning vóór 28 januari te verlaten. Geen enkel is vertrokken; ze hebben immers geen alternatief. Hun ziekenfonds en leefgeld (200 euro pm) zijn gestopt. Maandag 25 februari was het eerste kort geding in de ontruimingprocedure. Het gaat om een Ethiopiër die 10 jaar geleden naar Nederland is gevlucht en sinds 5 jaar uitgeprocedeerd is. Hij had geen advocaat. De zitting heeft 13 minuten geduurd. Uitspraak volgende week.
Advocaat F. van Haren die opkomt voor enkelen van deze asielzoekers heeft aangekondigd de gemeenteraad een raadsadres te schrijven. Het Autonoom Centrum en het ASKV gaat proberen de deurwaarder bij ontruiming tegen te houden uit protest tegen dit repressief vreemdelingenbeleid. Vluchtelingenwerk, de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden, het Autonoom Centrum en het ASKV vragen de gemeente Amsterdam de ontruimingen stop te zetten. Deze mensen horen op humanitaire redenen een verblijfstitel in Nederland te krijgen.
Onder de groep bevindt zich een Somalische moeder met twee jonge kinderen die al jaren op Amsterdamse scholen zitten. Zij kunnen niet uitgezet worden naar haar land wat geen centrale overheid heeft. Er bestaat geen Somalisch consulaat waar reispapieren beschikbaar zijn. De 70 jaar oude vrouw is een christen uit Bagdad waar zij voor haar vlucht mishandeld is geweest. Vijf jaar geleden is zij uitgeprocedeerd geraakt. Zij heeft een slechte gezondheid. Haar zoon verblijft met een vluchtelingenstatus in Nederland. Vliegen op Irak mag niet, dus een uitzetting moet over land via Turkije en Koerdisch Noord-Irak plaatsvinden. Dit is volgens het ambtsbericht van januari dit jaar een gebied met een beperkt vrijheid van meningsuiting waar het niet voor allen veilig is, waar geheime diensten opereren en waar het Turkse leger aanvallen doet. Er is nog geen overeenkomst tussen Nederland en lokale Koerdische groepen over het veilig doorlaten van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Een twaalftal van de groep heeft ernstig lichamelijk of psychisch klachten. Zo is er een Iraaks koerdische vrouw die een levensbedreigende ziekte heeft. Zij heeft twee kinderen.
Voor meer informatie over de ROA-ontruimingen, kijk op deze website, Autonoom Centrum, telefoon 020.6126172, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ASKV, telefoon 020.4205670/6272408, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

anti-Fortuyn activiteiten

25 februari 2002
STOP RACISME - GEEN STEM VOOR FORTUYN! Overzicht van activiteiten tot 6 maart -gemeenteraadsverkiezingen- aanstaande
Donderdag 28 februari - Groningen "hoe gevaarlijk is Pim Fortuyn?" in Buurthuis De Holm - Folkingestraat 9/B, Groningen aanvang 20.00 uur, sprekers Tahareh Khorami (GroenLinks) en Janneke Prins (Internationale Socialisten), meer informatie via 06.23250100 (Janneke)
Kom vrijdag 1 maart langs om 1700, Gespuis, spuistraat 47 Amsterdam. De afgelopen tijd hebben we de snelle opkomst van Pim Fortuyn in de Nederlandse politiek gezien. Zijn uitspraken over vluchtelingen, migranten en andere minderheden zouden net zo goed uit de mond van Jorg Haider, Philip Dewinter of Janmaat kunnen komen. Hiermee maakt hij racistische ideeën legitiem. Tegelijkertijd zien we andere politieke partijen naar rechts opschuiven. We vinden dit een gevaarlijke ontwikkeling in de Nederlandse politiek en vinden het belangrijk dat er een tegengeluid komt. We willen graag met andere organisaties bij elkaar komen om gezamenlijk een tegengeluid te organiseren. Kom vrijdag 1 maart langs om 17.00 uur, Gespuis, spuistraat 47 Amsterdam (meer info bel 06.16722321), Amsterdam Anders/De Groenen, Dwars-Amsterdam, Groen linkse jongeren, Internationale Socialisten en Rood, jongeren in de SP
Dinsdag 5 maart - Rotterdam 12.30 uur Actie, verzamelen Pauluskerk in Rotterdam, Mauritsweg 19 (5 minuten vanaf CS), 13.00 uur actie bij stadhuis met diverse sprekers, 20.00 uur discussie, Pauluskerk - zaal open 19.30 uur, Sprekers Dominee Visser, Professor Godfried Engbersen, Pepijn Brandon (Internationale Socialisten). Een initiatief van dominee Visser en de IS, meer informatie via 010.4797015 (Peter)
Dinsdag 5 maart - Amsterdam "hoe gevaarlijk is Pim Fortuyn?" Universiteit van Amsterdam, Oudezijds Achterburgwal 237, Aanvang 20.00 uur, sprekers Rene Danen (Amsterdam Anders) en Miriyam Aouragh (Internationale Socialisten), meer informatie via 06.16722321 (Karwan). Kijk ook op deze website, en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ben op zoek naar medestanders om op 6 maart in Rotterdam een demonstratie te organiseren tegen Pim Fortuyn en zijn nationalistische en xenofobe ideeën. Ik krijg elke dag meer angst dat Lijst Fortuyn, Leefbaar Nederland, Leefbaar Rotterdam en veel andere politieke partijen steeds meer naar rechts opschuiven middels extremistische taal om kiezers voor zich te winnen. Het wordt tijd voor een duidelijk en krachtig signaal tegen deze verrechtsing van de politieke campagnes. Demonstreer mee op 6 maart in Rotterdam en email mij met suggesties en ideeën want ik heb nog nooit zoiets georganiseerd maar ik kan dit niet zomaar laten gebeuren. Er moet iets veranderen en daarbij kan ik al jullie hulp gebruiken. Alvast bedankt en ik hoop op jullie steun.

Humana-oprichter in Amerikaanse cel

25 februari 2002
Sinds vorige week zondag 17 februari zit Mogens Amdi Petersen, oprichter en spin in het web van Humana International in een gevangeniscel iets ten noorden van het Amerikaanse Los Angeles. De Deense regering heeft ondertussen een uitleveringsverzoek bij de Verenigde Staten ingediend en Amdi Petersen heeft Robert Shapiro, de peperdure advocaat die O.J. Simpson verdedigd heeft, in de hand genomen om dit te voorkomen. Petersen was jarenlang spoorloos verdwenen maar een journalist van de Deense krant "Jyllands-Posten" spoorde hem eind vorig jaar op. Hij woonde tot voor kort in een penthouse ter waarde van bijna 8 miljoen Euro op een miljonairseiland dichtbij Miami. 
Humana komt al twintig jaar lang om de zoveel tijd in het nieuws wegens aanhoudende getuigenverklaringen dat er veel, heel veel geld aan verkeerde strijkstokken blijft hangen. Enkele miljarden guldens omzet maakt Humana, die bijeengebracht worden door vele honderden goedbedoelende studenten en vrijwilligers die zich uit de naad werken in vele Humana-ondernemingen over heel de wereld. De kern van de geldmachine bestaat uit het wereldwijd ophalen en doorverkopen van gebruikte kleding, zogenaamd ten behoeve van de armen van deze wereld. In Nederland haalt Humana tien miljoen kilo oude kleren op (één kilo levert een halve euro op). Naast kleding in- en verkopen bezit Humana plantages, scholen en bedrijven. Humana staat ook bekend als "Tvind-beweging" en je komt ze ook tegen als "UFF" of "DAPP" (zie hierover een eerder verschenen artikel in Kleintje Muurkrant nummer 284).
Tot voor kort stonden er ook verspreid in 's-Hertogenbosch grote Humana-kledingkisten, maar de vergunning is dit jaar niet meer verlengd. Ze mogen nog wel gebruikte kleding langs de deuren ophalen. Er is een heldere website ("tvindalert") gemaakt waarop je alle achtergronden kunt lezen over deze sektarische beweging. Ongetwijfeld komt deze club binnenkort nog uitgebreid in het nieuws. Een ieder is hierbij gewaarschuwd.

Terreur uit Manhattan (2)

23 februari 2002
De Volkskrant van vandaag bevat een alleraardigst vervolg op het interview van gisteren met Paul Bremer III, prominent lid van Kissinger’s politieke moordcongregatie. De krant bericht dat het ministerie van Justitie gisteren heeft besloten om Nuriyet Kesbir, één van de kopstukken van de PKK, geen asiel te verlenen. Turkije heeft om haar uitlevering gevraagd, maar of dat verzoek wordt gehonoreerd is de vraag. Kesbir wordt namelijk verdacht van oorlogsmisdrijven en/of misdrijven tegen de menselijkheid en loopt een gerede kans de doodstraf te krijgen. Vooralsnog ziet Den Haag zulke draconische straffen niet zitten. Kesbir zou haar daden hebben gepleegd bij de strijd van de PKK voor een zelfstandig Koerdistan. Zonder twijfel een legitieme zaak, want "een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht". En niemand kan zeggen dat de regimes van Turkije, Irak en Iran voortdurend de Koerden tegemoet zijn getreden met de tekst van de Conventie van Genéve in hun knapzak. Twee jaar geleden legde de PKK eenzijdig de wapens neer. Niettemin willen figuren als Bremer III dat de bevrijdingsbeweging op het terroristenlijstje van hun presidentiële koekjesmonster wordt gezet. En De Volkrant vond voor die Amerikaanse eis een willig oor bij de CDA-parlementariër M. Verhagen, die min of meer in navolging van zijn anti-Islamitische fractieleider Harry Potter riep dat Nederland naar zijn grotere broers moest luisteren en niet te coulant moest zijn. Anders werd ons land "een vergaarbak van al het tuig in de wereld". Is Verhagen soms bang dat Kissinger hier komt wonen?

Klassiek

23 februari 2002
Het ANP kwam vanmorgen met het bericht dat Britse en Amerikaanse troepen op zoek zouden zijn naar Osama bin Laden in het India’se deel van Kashmir. Dat bericht was afkomstig uit het Engelse blad Daily Telegraph en is inmiddels heftig ontkend door officiële woordvoerders in India. Die houden wel de mogelijkheid open dat de Brits/Amerikaanse legereenheden met dat doel in het Pakistaanse deel actief zijn. Jammer genoeg werd door het ANP nergens de relatie gelegd met artikelen in deze vrijwel dagelijkse rubriek van Kleintje Muurkrant van december jl. waarin de vrijlating van de Pakistaanse drugslord Haji Ayub Afridi, ooit de hofleverancier van Foead Abbas en Johan Verhoek, in verband werd gebracht met pogingen om de verblijfplaats van Osama in Kashmir te achterhalen (zie "Een kwalijke deal in Pakistan" dd. 16/12/2001 en een paar vervolgartikelen). Maar niet iedereen kent zijn klassieken.

Terreur uit Manhattan

22 februari 2002
Volgens de Volkskrant van vandaag heeft Paul Bremer III Nederland gewaarschuwd dat het de zwakste schakel dreigt te worden bij de war on terror omdat we veel te tolerant omspringen met vertegenwoordigers van (Islamitische) organisaties die op het Amerikaanse terroristenlijstje staan. Zoals bijvoorbeeld de PKK. Volgens Bremer III een organisatie vol met lieden die onschuldige mensen vermoorden en de drijvende kracht achter het alhier gehuisveste Koerdische parlement. Als we zo doorgaan zal onze hechte relatie met de VS een zware klap krijgen voorspelt meneer Bremer III. En hij kan het weten. Ons land kreeg voor het eerst met deze sterrenwichelaar te maken toen hij in 1983 door de regering Reagan/Bush na maandenlang beraad tot ambassadeur in Den Haag was benoemd. Zijn voorganger William Dyess was onder begeleiding van bodyguards met stille trom vertrokken. Zonder twijfel vanwege zijn rol bij de ondergrondse Amerikaanse operaties om ons de kruisraketten door de strot te wringen, waarbij de CIA zelfs fotomateriaal inzette van een bezoek van prins Claus en zijn vriend Salomonson aan een New Yorkse homoclub. Niet dat de situatie verbeterde met de komst van Bremer III. Per saldo was hij verantwoordelijk voor de infiltratie van de Vredesbeweging door de undercoveragent James Wood, alias Gardiner. Om maar eens iets te noemen. Maar Bremer III was stressbestendiger. In 1986 keerde hij terug naar de VS en werd Reagan’s topman op het terrein van terroristenbestrijding. Toen natuurlijk nog gericht tegen het internationale communisme, later bij gebrek aan wat anders het internationale Islamitische fundamentalisme. Een echte expert dus, die in september 1999 voorzitter werd van de National Commission on Terrorism. O ja, en dan was hij ook nog jarenlang tot 2001 directeur van Kissinger Associates. Een consultancy-onderneming waarvan het baasje zo’n prachtige reputatie geniet dankzij zijn door een diepe democratische overtuiging geschraagde activiteiten in landen als Vietnam, Cambodja, Chili, Irak en Indonesië (zie "Oud en nieuw" van 20 februari jl.) en die hem de erenaam van "Milosevic van Manhattan" bezorgde. Hoe bedoel je terrorisme? Die Bremer III moet gewoon zijn bek houden.

Privatiseren van de vrede

21 februari 2002
In 1998 onstond een hoop heisa toen bleek dat Britse huurlingenorganisaties als Executive Outcomes en Sandline International naast mankracht ook wapens leverden aan strijdende partijen in verschillende Afrikaanse landen. Bijvoorbeeld in Sierra Leone. Naar werd vermoed met medeweten en assistentie van de regering in Londen. Naar aanleiding daarvan startte men het gebruikelijke officiële onderzoek en onlangs kwam daar een verrassende conclusie uit naar voren. Het zou voor de toekomst een goed idee zijn om huurlingen in te zetten als buffer tussen de verschillende warlords in dit soort landen. Zij zouden namelijk beter omgaan met het handhaven van de mensenrechten in de bewuste oorlogsgebieden dan de strijdende partijen zelf. Bovendien zou het een stuk goedkoper zijn dan het sturen van VN-troepen. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Anan, heeft al laten weten wel iets voor dit plan voelen. Maar dan wel met een stevige vinger aan de pols. Ja, ja. Net als in Kosovo zeker en nu in Macedonië. Daar is de VN ook aktief. Maar de met Al Queda in verbinding staande Albanese KLA en UCK krijgen keurig steun van "adviseurs" van de Amerikaanse privé-onderneming Dyncorp, die ook zo leuk bezig is in Colombia. Om maar te zwijgen van Noord-Irak, waar de westerse geallieerden zo netjes de demarcatielijn in stand houden. Uit recente berichten blijkt dat daar inmiddels een legertje aan huurlingen samen met reguliere militaire adviseurs bezig zijn om troepen van de zogenaamde Iraakse National Convention op te leiden voor de door Bush al aangekondigde omverwerping van het bewind in Baghdad. Een soort Noordelijke Alliantie net als in Afghanistan en we weten sinds kort waar dat op is uitgedraaid (zie "Terug (2)" van gisteren). Wie veronderstelt dat de huurlingen in Noord-Irak lesgeven in het handhaven van de mensenrechten is net zo gek als het paard van Christus. Juist, dat was een ezel.

Kneepkens plaatst Centrumpartij-sympathisant op lijst

21 februari 2002
'Polder-Mussolini' en 'edelfascist' zo noemt Manuel Kneepkens zijn vroegere Leefbaar Nederland-collega Pim Fortuyn. Tegelijkertijd zet de 'linkse' Stadspartij Rotterdam-leider wél een figuur op zijn kandidatenlijst die Fortuyn rechts inhaalt...
"Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van Uw publicaties. Ik vind het onbegrijpelijk dat Uw partij van fascisme en racisme beticht wordt. U moet daar inderdaad krachtig tegenin gaan. Want dit soort beschuldigingen die in de dagbladpers doordringen, gaan spoedig een eigen leven leiden. Ik vind dat U zinnige dingen aan de orde stelt die serieuze discussie verdienen". Dit schrijft professor S.W.C.I.M. (Wim) Couwenberg op 5 februari 1981 aan Henry Brookman, de oprichter van de Centrumpartij. Toen was Couwenberg hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit; nu is hij lijstduwer van de Stadspartij Rotterdam en Leefbaar Nederland (LN). Op de achtergrond is hij bovendien LN-adviseur. Mart Giesen, oud-secretaris van de extreem-rechtse Centrumpartij, dook na naarstig zoeken dit kattenbelletje uit zijn archief op. Nu wordt duidelijk waarom Couwenberg onlangs in de Volkskrant schreef dat hij de uitspraak 'Nederland voor de Nederlanders' niet racistisch vindt.
Giesen, die tegenwoordig het 'volksnationalistische' tijdschrift Heemland uitgeeft, vertelt: "Er zijn in de tijd van opgang van de oude Centrumpartij met Janmaat en Brookman natuurlijk wel gesprekken geweest met mensen als Couwenberg die door Janmaat ministeriabel werd genoemd. Bijna alles ging natuurlijk wel mondeling! Aan opportunisten is geen gebrek in dit land, maar de lafheid was grandioos, vandaar dat men nu kermend wakker wordt en zich verschuilt achter de maatschappelijk "onaanraakbare" Pim Fortuyn".
Maar Couwenberg laat in een telefonische reactie weten zijn vroegere extreem-rechtse sypathieen onbelangrijk te vinden. "Meer dan veertig jaar heb ik het blad Civis Mundi uitgegeven", zegt Couwenberg boos. "Dáárop wil ik worden beoordeeld". Civis Mundi was in de Koude Oorlog vooral een wapen tegen het communisme en biedt nog steeds een podium aan reactionaire intellectuelen. Een van de vaste medewerkers is Couwenbergs goede vriend C.W. Rietdijk, de cultuurfilosoof die 'euthanasie' op gehandicapte kinderen bepleit en in zijn boek Wetenschap als bevrijding schreef "[I]k [heb] inderdaad oprecht respect [...] voor enkele kanten van zelfs het nazisme".
In zijn reactie vervolgt Couwenberg "Uw aantijgingen zijn niets dan verdachtmakingen, meestal afkomstig van ex-communisten". Maar toch schuwt de professor het openlijk contact met extreem-rechts nog steeds niet. In november 1998 sprak hij in België op het colloquium 'Hoe overleven we de dekadentie?' De zaal werd behalve door Couwenberg toegesproken door een Vlaams Blok-sympathisant en een Front-National-kopstuk. Op de vraag of hij rechts-extremisten zo geen geloofwaardigheid verleent, antwoordt Couwenberg relativerend "Ben je een PvdA'er als je praat met een PvdA'er?".
Hoewel hij weinig sympathie blijkt te hebben met antifascisten, kwam hij niet voor ir. P.M. Vrijlandt op toen deze uit LN werd gezet op basis van door Antifa verzamelde gegevens. De reden voor het royement? Vrijlandt keek ooit nieuwsgierig rond op een bijeenkomst van Glimmerveens Nederlandse Volks Unie. Maar Couwenberg - net als Vrijlandt lid van de conservatieve pressiegroep Oud Strijders Legioen - voelt zich niet verbonden met Vrijlandt "Het interesseert me geen bal wat er met dat querulanterige type is gebeurd".
Sterker nog, Couwenberg wil ons doen geloven dat Vrijlandt alleen maar uit LN is gezet, omdat hij voorzitter Nagel een fascist noemde. "Het gaat alleen maar om een persoonlijke, ordinaire ruzie". Maar in werkelijkheid begon Vrijlandt pas te schelden toen zijn advocaat geen verweer tegen het royement mocht uitspreken. Vervolgens werd de ingenieur hardhandig uit de zaal verwijderd. Noch dit agressieve optreden door Stairway to Heaven-jongens noch het royement van een hele reeks andere rechtse figuren hebben enige verontwaardiging bij Couwenberg opgeroepen. Het ontslag van Pim Fortuyn juichde hij zelfs toe in Trouw.
Door een extreem-rechtse figuur op zijn kandidatenlijst te zetten, maakt Manuel Kneepkens - de man die Fortuyn met Hitler vergelijkt en medeoprichter van GroenLinks-kloon Duurzaam Nederland - zich even ongeloofwaardig als een LN dat een lijmpoging doet richting Pim Fortuyn.

Terug (2)

20 februari 2002
Op 13 februari jl. riepen wij al op om het Nederlandse militaire contingent in Afghanistan als een speer terug te trekken voor er ergere dingen gebeurden. Inmiddels gebeuren die. Het afgelopen weekend hebben Amerikaanse vliegtuigen twee bomaanvallen uitgevoerd op troepen van een stel warlords die het niet eens zijn met de politieke lijn van de puppet-regering Karzai, die is geïnstalleerd ten behoeve van de Amerikaanse oliebelangen. Let wel, ditmaal geen troepen van de Taliban of Al Queda meer, maar troepen van luitjes die kortgeleden nog als geallieerden werden beschouwd. Karzai heeft al aangekondigd dat als de warlords doorgaan met hun verzet tegen zijn regering hij meer militaire steun zal inroepen van de in Afghanistan opererende westerse troepenmacht. Nou, daar heb je het gelazer al in de glazen. Oké, dat je af en toe een schot moet lossen als de vrede even dreigt om te slaan in onvrede kan nog net binnen de richtlijnen die voor vredesmissies gelden. Maar als er echt geknokt moet worden en er massaal weer doden vallen, moeten we ons toch weer eens afvragen welke belangen Kok cs. dienden bij het sturen van militairen naar een land dat ons in de voorafgaande decennia onze reet kon roesten. Osama? Taliban? Al Queda? Mensenrechten? Da’s lachen. Daarom opnieuw: Terug die hap. En snel.

Oud en nieuw

20022002
Vijf december 1975. De Amerikaanse president Ford en zijn minister van Buitenlandse Zaken zijn op visite bij president Suharto van Indonesië. Ze keuvelen wat over Suharto’s pain in the ass: Oost-Timor.
Suharto: "We hopen dat u er begrip voor heeft als wij ons genoodzaakt zien om snel en drastisch in te grijpen".
Ford: "Natuurlijk. En we zullen er achteraf ook niet moeilijk over doen".
Kissinger: "Maar u snapt uiteraard wel dat het gebruik van Amerikaanse wapens moeilijkheden kan opleveren. Daarom is het belangrijk dat wat u ook van plan bent snel en succesvol verloopt. Als we terug zijn in de VS kunnen wij de reakties op de gebeurtenissen wel in de hand houden. Dan is in ieder geval de kans kleiner dat mensen in het wilde weg uitspraken gaan doen. De president is maandag om twee uur Indonesische tijd weer terug in de VS. Wij begrijpen uw problemen en de noodzaak om snel te handelen, maar het zou echt beter zijn als u even wacht tot wij weer in Washington zijn".
Aldus geschiedde en het 'linkse' Oost-Timor werd door Indonesische troepen onder de voet gelopen. Tot de tanden toe gewapend met spullen uit de Amerikaanse speelgoedwinkel. De bevolking ging een kwart eeuw van moord en doodslag tegemoet met toestemming van de VS. Vanwege oliebelangen etc. De landelijke Amerikaanse pers was opvallend meegaand. De Europese pers bond al snel in.
Vijfentwintig juli 1990. De Amerikaanse ambassadeur in Baghdad laat aan Saddam Hussein weten: "...we have no opinion on the Arab-Arab conflicts, like your border disagreement with Kuwait ... All that we hope is that these issues are solved quickly".
De achterliggende bedoeling voor de soepelheid van de Amerikanen tegenover hun bloedeigen tovenaarsleerling was om de olieprijzen naar beneden te krijgen. Hun voorkeur ging uit naar een vreedzaam spelletje landjepik van de zijde van Hussein. Maar zelfs een kind kon begrijpen welke weg die zou kiezen. Op 2 augustus vielen zijn troepen Kuweit binnen. Niet om een strookje grensgebied binnen te halen, maar heel Kuweit. En dat kwam hem duur te staan. Plotseling had Glaspie volgens Washington de zaak helemaal verkeerd geïnterpreteerd en was Saddam Hussein de Hitler van het Midden-Oosten. De landelijke Amerikaanse pers was opvallend meegaand. De Europese pers bond al snel in. Eergisteren werd bekend dat het Pentagon van plan is valse berichten over de Axis of Evil, Al Queda en een hele santekraam aan andere terreurorganisaties naar buiten te brengen om de kritische houding van de bondgenoten en de Europese pers over de war on terror om te buigen. Is dat nieuws?

De terugkeer van Zorro (2)

18 februari 2002
Gisteren meldden wij al het nodige over de betrokkenheid van Maxi’s vader bij een Argentijns financieel netwerk dat zich naast reguliere zaken ook bezighield met het driftig witwassen van onwelriekend geld. Hoezeer hij deel uitmaakt van het kankergezwel dat de Argentijnse samenleving al tientallen jaren van tijd tot tijd een koorts van ver boven de veertig graden bezorgt, moge tevens nog blijken uit een ander bancair schandaal dat zich stap voor stap in Buenos Aires ontwikkelt. Het concentreert zich rond de onlangs gezonken Banco General de Negocios (BGN) die onder dagelijkse leiding stond van de gebroeders José en Carlos Rohm. De BGN stond al geruime tijd in een kwalijk daglicht door het wegsluizen van een miljoen dollar die IBM had betaald ter verwerving van een flinke order en een niet zo zuinige goudzwendel via Zwitserland en de VS. De laatste druppel in de emmer viel vrij kort geleden, toen een fraude aan het licht kwam rond een pakket uitgestelde leningen ter waarde van 250 miljoen dollar. José vluchtte het land uit. Carlos stond een paar dagen later op het punt het voorbeeld van zijn broer te volgen, maar werd op het vliegveld gearresteerd. Hij wordt tot op de dag van vandaag aan het kunstgebit gevoeld. Of de twee Rohms echt aan de touwtjes hebben getrokken is de vraag. In de Raad van Toezicht zetelden namelijk een paar luitjes met een weelderige ervaring in manipulatie en het uitoefenen van macht: José Alfredo Martinez de Hoz en Guillermo Walter Klein. Tijdens het Videla-bewind respectievelijk minister van Economische Zaken en minister van Planning en in die functies rechtstreekse opdrachtgevers van de staatssecretaris van Landbouw, Jorge Zorreguieta. Zij waren alledrie lid van de groep Perrieux. Genoemd naar de in 1975 door de toenmalige president Isabel Peron ontslagen generaal van de Inlichtingendienst en later bekend geworden als de kweekreactor voor de coup in 1976. Old soldiers never die.
Het BNG-schandaal dreigt trouwens ook over te slaan naar Europa. Collega’s van de beide voormalige topdogs van het Videla-regime in de Raad van Toezicht waren namelijk Lukas Mühlemann en Bernd Fahrholz, respectievelijk president-directeur van Crédit Suisse en president-directeur van de Dresdner Bank (een oud-werkgever van prinses Maxima). Als logisch uitvloeisel van het feit dat hun financiële mastodonten grote aandelenpakketten BGN in portefeuille hadden. De vraag is nu of ze wisten van de ongerechtigheden binnen de BGN, cq. of ze aan die onfrisse praktijken hebben meegewerkt. En ondertussen kan de gewone man nog maar met een theelepeltje geld opnemen. Geld dat inmiddels ook nog eens ruim de helft in waarde is gedaald dankzij een kunstgreep van president Dualde. Waar olifanten voorbijtrekken lijdt het gras.

De terugkeer van Zorro

17 februari 2002
Toen het duidelijk werd dat het menens was tussen Willem Alexander en Maxi heeft de Nederlandse regering uiteraard net als indertijd bij Bernhard en Claus discreet nagevlooid of er lijken in de kast zaten bij het lid van het Koninklijk Huis in spe. Gezien het feit, dat de lijken uit het meubilair van WA’s opa en pappa pas ver na de respectievelijke bruiloften werden ontdekt, mogen we aannemen dat een dergelijk onderzoek niet al teveel voorstelt. Het was daarom al haast een godswonder dat de Nederlandse speurneuzen het zwarte Videla-verleden van Maxi’s vader ontdekten. Na veel vieren en vijven werd Maxi’s vader vriendelijk doch dringend verzocht om de Beurs van Berlage en de Nieuwe Kerk te mijden tijdens de voltrekking van het huwelijk. Vanwege dat Videla-verleden. Althans, dat is ons steeds gesuggereerd. Maar wat blijkt? Zorro wordt al sedert 1999 verdacht van medeplichtigheid aan een witwasaffaire die zelfs voor Argentijnse begrippen van enorme omvang is geweest en die ten tijde van het presidentschap van Carlos Menem in de jaren negentig tot bloei is gekomen. Miljarden dollars uit de handel in drugs, wapens en goud plus hier en daar nog wat smeergelden werden het reguliere circuit ingepompt via drie banken: de Banco Republico in Buenos Aires, de Federal Bank op de Bahama’s en en het New Yorkse filiaal van de op de Kaaimaneilanden gevestigde M.A. Bank. Achter de schermen van deze financiële driehoek trok een vermaarde Argentijnse bankier aan de touwtjes: Raul Moneta. Een inmiddels op de vlucht geslagen intimus van president Menem en een goede vriend van ... Maxi’s vader. De oude Zorro was zelfs tussen 1992 en 1994 directielid van Moneta’s Banco Republico. Zelf zegt hij dat hij helemaal niks te maken heeft gehad met witwaspraktijken en dat die zouden zijn begonnen toen hij al vertrokken was bij de bank. Lijkt wat bezijden de waarheid, want de Federal Bank is in 1992 opgericht, dus de eerste jaren van Moneta’s wasserette heeft Zorro wel degelijk meegemaakt. Bovendien komt zijn naam voor op een ellenlange lijst van cliënten die gebruikmaakten van de speciale route die Moneta had ontworpen om ondeugend geld van een wit verfje te voorzien en het te deponeren bij gerenommeerde banken als Crédit Suisse en de vaak door ons op de korrel genomen Citigroep van de Heilige Onno, die later in Brussel als feestelijk intermédiair optrad tussen de Nederlandse Koninklijke familie en de Zorreguita’s. Die lijst is niet alleen in het bezit van een Argentijnse parlementaire enquêtecommissie, maar ook van onderzoekscommissies van de Amerikaanse Senaat en de Europese Unie. Vooralsnog zonder consequenties, maar wat niet is kan nog komen. De vraag is of de jachthonden van Kok ook dit spoor hebben opgesnoven. Zo niet, dan is dat een brevet van onvermogen. Zo ja, dan heeft onze premier daarover keurig zijn mond gehouden conform de gedachte: wat niet weet wat niet deert. Doet dat er wat toe? In wezen niet, maar we hadden toch graag een zo volledig mogelijk beeld gehad van Maxi’s entourage voor we ons met onze Unox-mutsen in het feestgewoel stortten. En was Maxima, als talentvol werkneemster bij het New Yorkse filiaal van achtereenvolgens de Dresdner Bank en de Deutsche Bank en introducé bij de Rudings, ook op de hoogte van deze verdenkingen tegen haar vader? Voor de wenende Madonna uit Buenos Aires koningin wordt zouden wij toch graag willen weten of er nog meer onaangename surprises zijn te verwachten over haar en haar familie. Opdat we gefundeerd kunnen besluiten of we dan onze Unox-mutsen uit de mottenballen moeten halen of niet.

Bossche verkiezingen

16 februari 2002
Even wat aandacht voor de lokale politiek in DenBosch. Heb je de Bossche politici wat te zeggen kom dan naar de komende verkiezingsbijeenkomsten die eraan zitten te komen. Op woensdag 6 maart zijn de gemeentelijke verkiezingen en daarom horen we weer wat van de dames en heren bestuurders. Op Zaterdag 2 maart heeft de Marokkaanse gemeenschap in DenBosch een aantal lijsttrekkers (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks) uitgenodigd om te praten over allochtonenbeleid. Het debat vindt plaats in de Bossche Brede School in de Hambaken, van 15 tot 17.30 uur.
Het Brabants Dagblad organiseert op zondag 3 maart een verkiezingsdebat in Theater Bis, dat begint om 14 uur. Iedereen kan onderwerpen van gesprek indienen via een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder het motto "niet de politiek, maar u bepaalt de agenda".
Geef even een seintje wanneer je weet hebt van vergelijkbare politieke bijeenkomsten in de komende verkiezingsperiode in DenBosch, dan nemen we die hier op in deze rubriek. "Think global, act local"

Die goeie ouwe tijd

16 februari 2002
Wij hebben er al vaker aandacht aan besteed: de assistentie die de NAVO heeft verleend aan de Albanese onderwereld en de met haar gelieerde UCK om de heroïnehandel in Europa met toch een jaaromzetje van naar schatting 30 miljard euro voor negentig procent in handen te krijgen (zie onder andere "Domme Missies" dd. 18/8/2001 en "Wie het snapt mag het zeggen" dd. 14/11/2001 eerder in deze rubriek). Met een deel van de winst daaruit wordt nieuw wapentuig aangeschaft met het oog Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de volgende fase van de strijd in Macedonië. Afgelopenhe rfst droegen de door de UCK gesteunde Albanese strijdgroepen uit het noorden van dat land nog een hele voorraad verouderde wapens over aan een controle-unit van de NAVO. Voor het oog van een ware legbatterij van westerse camera’s om te laten zien hoe oprecht hun coëxistentiële bedoelingen waren. Maar volgens vertegenwoordigers van verschillende Europese inlichtingendiensten is dat niks anders dan een fraai staaltje windowdressing geweest. Want in de daarop aansluitende periode hebben de betrokken Albanese organisaties voor miljoenen dollars heroïne verhandeld uit enorme Afghaanse voorraden, oorspronkelijk aangelegd door de Taliban. Dat verschafte hen de gelegenheid om snuisterijen aan te schaffen als antihelicopter- en antitank-raketten, moderne machinegeweren, mortieren etc., die inmiddels al zijn afgeleverd aan het Albanese Nationale Bevrijdingsleger in Macedonië. Maar het totale verlanglijstje is nog niet afgewerkt, dus naar verwachting zal de Afghaans-Albanese tandem in de komende tijd de voorraad verder aanvullen. Dat de Amerikanen daarbij minimaal de vinger aan de pols houden bleek al bij de inzet van militaire instructeurs aan Albanese zijde bij de strijd in voormalig Joegoslavië. Inclusief Macedonië. Nu zij de baas zijn in Afghanistan en Haji Ayub Afridi, de Escobar van de Afghaans/Pakistaanse drugswereld, in vrijheid hebben gesteld, kunnen de CIA en de DEA de stroom van heroïne naar Europa keurig in kaart brengen en er hun voordeel mee doen (zie "Een kwalijke deal in Pakistan" dd. 16/12/2001 en "Nobelprijs" dd. 5/2/2002). Op welke manier dan ook. Oude tijden herleven.

herdenking februaristaking

16 februari 2002
Op maandag 25 februari aanstaande wordt in Amsterdam opnieuw de Februaristaking 1941 herdacht. In Amsterdam, de Zaanstreek, Kennemerland en het Gooi werd massaal gestaakt uit protest tegen de jodenvervolgingen. De stakers keerden zich tegen het antisemitisme, de rassenwaan en de terreur van de Duitse bezetters. Nu, zovele jaren later wordt deze grote verzetsdaad herdacht in het besef dat de staking van toen nog steeds een uitstraling heeft naar de tegenwoordige tijd. Velen realiseren zich dat met herdenken niet alleen bij het verleden kan worden stilgestaan. Solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid zijn van alle tijden en juist ook nu van groot belang. Om te kunnen leven in vrijheid is ondanks verschillen in religie en etnische afkomst, respect voor elkaar en elkaars opvattingen nodig. Uitingen van discriminatie of andere vormen van onverdraagzaamheid horen daar niet bij. Het is noodzakelijk dat zowel overheden als individuele burgers zich actief inzetten voor deze waarden en deze ook willen beschermen. Het is tegen deze achtergrond dat wij u oproepen om op 25 februari 2002 deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein te Amsterdam. Aanvang 17.00 uur, Comité Herdenking Februaristaking 1941, zie deze website.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
23 mei 2017