Skip to main content

Actueel 12 - 18 september 2002

24 mei 2017
Hits: 869

Wil je ook een berichtje in deze Kleintje Muurkant-ActueelNieuws-rubriek plaatsen dan kun je dat via een emailbericht aan ons toezenden. We pogen een paar keer per week deze rubriek te actualiseren.

IJ, IJ ( 27 )

18 september 2002
Vorige maand heeft het Nederlandse consortium dat zich bezighoudt met de herinrichting en in de nabije toekomst de exploitatie van het voormalige militaire vliegveld Laarbruch zijn greep op het gebeuren in het Duitse Niederrhein versterkt. Havenbaron Hans van de Lande is namelijk aan de kop van de tafel komen te zitten bij de Airport Niederrhein Holding GmbH en benoemde direct na zijn opwaardering de Nederlanders M.A. van de Lande jr., Alexander Ramselaar en Herman Buurman tot vertegenwoordigers van de Nederlandse investeerders binnen de holding: Van de Lande, IMCA en Margirot. Die machtsuitbreiding loopt parallel met een nieuwe Nederlandse kapitaalinjectie. Daarnaast is Van de Lande het hoogste baasje geworden van Airport Niederrhein zelf, dus alles voor Hansie. 
Zoals wij al eens eerder in deze serie hebben aangestipt behoorde Willem Endstra oorspronkelijk ook tot het consortium. Maar berichten in de Duitse pers over het onverwacht heengaan van de met Willem gelieerde Breda’se gebroeders Driesen waren voor de lokale autoriteiten aanleiding om deze Amsterdamse belegger te weren. Althans op papier. Want zowel Van de Lande als Erik de Vlieger (IMCA) zagen er nooit een been in om met de door John Mieremet als onderwereldbankier aangemerkte Endstra samen te werken in allerlei grote projecten. En voor Herman Buurman (Margirot) geldt hetzelfde laken een maatpak. Als Endstra niet al te prominent in beeld wenst te komen schuift hij Buurman naar voren. Of is Stroman misschien een betere benaming? Het antwoord op die vraag hoort u nog wel eens.

Dutch Connections (2)

18 september 2002
Britannia Aviation is een al redelijk lang bestaand onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen in Toronto en Florida. Het bedrijf verzorgde volgens een Britse woordvoerder met de niet zo Britse naam Paul Martens ooit bijvoorbeeld de toestellen van Caribe Air. In de Amerikaanse pers wordt Caribe Air o.a. in verband gebracht met de Iran/Contra-affaire. En dan met name met de tonnen drugs die in de jaren tachtig als betaalmiddel dienden voor de illegale Amerikaanse wapenleveranties aan de Nicaraguaanse rebellen ofwel de Contra’s. De bij het vervoer van de snuif van Colombia via Midden-Amerika naar het vliegveld van Mena, Arkansas betrokken vliegtuigmaatschappijen (waaronder dus Caribe Air) waren over het algemeen frontondernemingen van de CIA. Die deinsde er niet voor terug om de aldus verworven koopwaar door te verhandelen aan de Latino-bendes in Californië of aan de sombere firma van de Newyorkse peetvader John Gotti. Een massieve geheime operatie waarbij vaak agenten van de Drugs Enforcement Agency voor joker werden gezet. Desgevraagd deelde de DEA in Florida een paar dagen geleden mee, dat zij momenteel een goed contact onderhoudt met Britannia Aviation. Wat dat ook moge betekenen. Suspect is ook dat de enige hangar waarover het onderhoudsbedrijf in Florida beschikt op Venice Airport is gevestigd. Hetzelfde bescheiden vliegveld dat als thuisbasis dient voor twee vliegscholen: Huffmann Aviation Company en Florida Flight Training School (wordt vervolgd).

Kort bochtje

17 september 2002
In Oostenrijk woedt op politiek terrein een felle strijd over de aanschaf van de Eurofighter.
Het Europees alternatief voor de Amerikaanse JSF die in Den Haag vrij soepeltjes langs de Adamsappel is gegleden. Nou ja, soepeltjes. Aanvankelijk zag Pim Fortuyn de aankoop van het Amerikaanse toestel niet zitten. Naar verluidt zou hij zijn standpunt hebben gewijzigd na het bezoek van een zware Amerikaanse delegatie te zijnen huize. Niet zo lang daarna werd hij vermoord. Merkwaardig is dat dit duistere scenario door FPÖ-kopstuk Jörg Haider van stal is gehaald om kracht bij te zetten aan zijn weigering om opnieuw partijleider te worden. In zijn strijd tegen de Eurofighter had hij vorige week een ballon losgelaten over steekpenningen die door de producenten van de Eurofighter zouden zijn betaald aan figuren binnen de Oostenrijkse politieke top. Dat zorgde voor de zoveelste commotie rond zijn figuur die culmineerde in een rechtstreekse bedreiging aan zijn adres. Althans, dat is Haider’s verhaal. Hij zou vrijdagavond bij de ingang van een restaurant aangesproken zijn door een onbekende heer die zei: "Doktor Haider, behindern Sie den Kauf der Abschirmjäger nicht, passen Sie gut auf Ihre Familie auf". Herr Doktor deed geen aangifte, maar liet wel weten dat hij niet meer in de race was voor het partijleiderschap. Gistermiddag liet hij tijdens een interview met de Oostenrijkse radio weten dat hij voor zijn familie koos. Daarnaast wees hij op de moord op Pim Fortuyn die zich kort tevoren van de Eurofighter had gedistantieerd. Weten we meteen wie de opdrachtgever van Volkert was. Over kort door de bocht gesproken.

Dutch Connections (1)

17 september 2002
Over normen en waarden bij de ABN/AMRO gesproken. In de eerste helft van juni 2000 was het filiaal van De Bank in New York betrokken bij het witwassen van rond de 200.000 dollar.
Nou heeft Rijkman Groenink daar normaliter net genoeg aan om de catering voor een bescheiden tuinparty te betalen. Maar het lullige voor hem was dat de bewuste transactie een onderdeel vormde van een FBI-operatie waarbij twee weelderig gestoffeerde Britten, een Amerikaan en een topman uit de financiële wereld van het Caraïbische eiland Dominica erin werden geluisd. Die laatste was Julien Giraud. Ex-president van het met containers vluchtkapitaal op de been gehouden ministaatje en voormalig vice-president van de Labourparty aldaar. Hij werd gearresteerd op Puerto Rico tijdens een tussenlanding op een trip van Dominica naar Miami. Pijnlijk. Nog pijnlijker was het feit dat hij samenreisde met de minister van Financiën en partijgenoot Ambrose George, wiens paraplu net groot genoeg was om droog te blijven bij de wolkbreuk aan beschuldigingen van corruptie. Het tripje naar de VS betekende een extra drum olie op het vuur, vooral omdat George ondanks hooglopende pressie vanuit het parlement stijf zijn kaken op elkaar hield over het doel van de reis. Een van de hoofdrollen bij de door FBI-agent John Osa in elkaar gehangen witwasoperatie was weggelegd voor de lokale Caribe Bank. Een bank met een woelig verleden. Maar ook het heden mag er zijn. De financiële onderneming is namelijk eigenaar van een bedrijf in de luchtvaartbranche dat in Amerika onlangs in de koplampen van de pers is terechtgekomen: Britannia Aviation ( wordt vervolgd).

IJ, IJ ( 26)

16 september 2002
De grote stuurman van de ABN/AMRO Rijkman (toepasselijker kan niet) Groenink zaterdag in De Telegraaf: " Wij beoordelen onze zakenpartners op hun normen en waarden". Oh? We mogen toch aannemen dat die regel ook geldt voor de dochterbedrijven van De Bank. Zoals bijvoorbeeld het Bouwfonds in Hoevelaken. Uit reportages van diezelfde Telegraaf, NOVA en het radioprogramma Argos is de afgelopen weken gebleken dat minimaal melkkoeien van vraagtekens zijn te zetten bij de opvattingen die bij de dagelijkse leiding van dat fonds leven over het stokpaardje van de hoogste baas. Er wordt door het Bouwfonds namelijk in samenspel met het Amsterdamse beleggingsduo Endstra/Hummel gehusseld met miljoenen die volgens John Mieremet, een van de vroegere "enforcers" van de ons zo vroeg ontvallen Klaas Bruinsma, voor een deel afkomstig zijn uit het avontuurlijke circuit. En nou kunnen de twee beleggers wel heel bijdehand de brengers van het onheil voor de kadi slepen en rectificatie cq. schadevergoeding eisen, maar wij hebben nog niks vernomen over een proces tegen Mieremet.
Ook een andere figuur uit de vroegere entourage van "drugslord" Bruinsma heeft het plan opgevat om langs justitiële weg de verzenen van de pers tegen de prikkels te slaan. Dat is Gerrie Lasés. Sedert 1994 galeriehouder in zowel Amsterdam als Parijs. In vroeger dagen o.m. uitbater van dames (om het woord pooier niet te gebruiken) en uitsmijter. Die gegevens over zijn pre-artistieke carrière maakten afgelopen zomer onderdeel uit van een reportage in HP/De Tijd over de miljoenenverkoop van de Cobra-collectie van collectioneur Karel van Stuijvenberg aan een onbekend gebleven "Duitse kunstliefhebber", die mogelijk synoniem is aan de heer Snijders uit Enschede. Ook geen onbekende in het ontdeugende circuit (zie: "De pAn en de ethiek" van 2 oktober 2001 in deze rubriek). Het artikel ging ervan uit dat Lasés, die bij naam en toenaam werd genoemd, bij de verrassende verkoop een rol als intermédiair had gespeeld. Nou is het vooral in een dergelijke pretentieuze context natuurlijk nooit leuk om aan je bezwadderde verleden herinnerd te worden en soms ga je zelfs zo ver om het allemaal te ontkennen. Zoals bijvoorbeeld tegenover Kleintje Muurkrant op 17 september van het vorig jaar naar aanleiding van een aantal prangende vragen:" …Ik heb nog nooit met de heer Engelsma ("consigliere" van Bruinsma) gesproken, laat staan met de heer Bruinsma, of geld van deze lieden of organisaties ontvangen ter financiering van mijn gallery-aktiviteiten. Ik ben nog nooit betrokken geweest bij de sexindustrie of drugshandel, of in aanraking geweest met justitie omtrent dit soort zaken. Dat ik uitgeweken zou zijn naar Parijs in verband met een drugsschandaal is je reinste kolder. Dat er veel jalouzie is bij een aantal collega’s jegens mij is bekend. Wellicht komen deze indianenverhalen uit die hoek. Uiteraard als ik bij naam in de pers word genoemd i.v.m. dit soort berichten, zal ik mij tot een advokaat wenden en juridische stappen ondernemen."Vorige week maandag 9 september zouden de advokaat van Lasés en die van HP/De Tijd de degens kruisen tijdens een kortgeding. Kort voor deze showdown vroeg Lasés om een maand uitstel. Vraag is of van dit uitstel afstel komt. Want tussen 20 en 27 oktober vindt in de Amsterdamse RAI de 2002-versie van de nationale kunst en antiekbeurs pAn plaats. Daar presenteert ook Lasés zijn artistieke koopwaar en wees eerlijk, veel geraas in de pers over bovenstaande onderwerpen zo vlak voor een tentoonstelling kan nooit gunstig uitpakken. Vandaar misschien ook dat hij onze vraag naar de reden van het uitstel van de rechtszaak van 9 september jl. onbeantwoord heeft gelaten.

Prinsjesdag - Actiedag

12 september 2002
Op prinsjesdag, dinsdag 17 september aanstaande, organiseert platform Keer het Tij een manifestatie bij de Hofvijver in Den Haag. De manifestatie duurt van 12 tot 15 uur. Het platform richt zich met zijn actie tegen de nieuwe plannen van het kabinet die volgens het platform het milieu aantasten, migranten en vluchtelingen uitsluiten en de armoede in Nederland vergroten. Bij het platform zijn inmiddels 150 organisaties aangesloten. Deze organisaties onderschrijven het gezamenlijke manifest van Keer het Tij. (De volledige lijst van organisaties en het manifest is te vinden op website www.keerhettij.nl.
De manifestatie naast de Hofvijver aan de Lange Vijverberg belooft een kleurrijk spektakel te worden. Op het terrein staan twee podia en informatiestands. Behalve het programma op het hoofdpodium (zie onderaan) zullen er ook elders op het manifestatieterrein allerlei ludieke acties plaatsvinden die de gevolgen van het kabinetsbeleid uitbeelden. Zo zal Milieudefensie een deel van het terrein symbolisch asfalteren en organiseren anders-globalisten een veiling van openbare diensten. Verder worden er vaatjes radioactief afval aangeboden en is er een WAO-keuring op het manifestatieterrein. Deelnemers kunnen een rondgang maken door een toetsfabriek en steltlopers, ballonnen en een kleurrijke sambaband maken het spektakel compleet.
Later dit jaar zal het platform nieuwe grote acties organiseren. Op een actievergadering in oktober wordt door de aangesloten organisaties besloten over de exacte invulling van de actieplannen. Gedacht wordt ondermeer aan een estafette van lokale acties of een massale demonstratie later dit jaar. Het platform organiseerde in juni een drukbezochte debatbijeenkomst in de Rode Hoed. De actie op Prinsjesdag is de eerste publieksactie van Keer het Tij op straat.
Programma hoofdpodium manifestatie Prinsjesdag Keer het Tij:
11.45 - 12.15 Muziek door Guillermo Anderson (Band uit Honduras)
12.15 Ð- 12.30 Inleiding door RenŽ Danen namens Platform Keer het Tij
12.30 -Ð 12.50 Talkshow over Milieu. Onder leiding van Jupijn Haffmans (Amsterdam Anders) met Joris Wijnhoven (Milieudefensie), Peer de Rijk (WISE, World Information Service on Energy), Leon Bomhoff (Dwars, GroenLinkse jongerenorganisatie) en een vertegenwoordiger van SP-jongerenorganisatie Rood
12.50 -Ð 13.00 Muziek door Sambaband
13.00 Ð- 13.10 Column door Carry (onder voorbehoud)
13.10 Ð- 13.30 Talkshow over armoede en uitsluiting van migranten. Onder leiding van Jasper Fastl (Jonge Socialisten in de PvdA) met Dominee Hans Visser (Pauluskerk Rotterdam), Ploni Robbers (Arme kant van Nederland), Emel ‚an (ATKB, Vereniging van Vrouwen uit Turkije), Hans Boot (Kritisch vakbondsblad Solidariteit), Jamal Ftieh (KMAN, Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland)
13.30 Ð- 13.50 Muziek door Smartlappenkoor Mengelmoes
13.50 Ð- 14.00 Opstand-comediant Frank van Schaik
14.00 Ð- 14.20 Talkshow over globalisering. Onder leiding van Peyman Jafari (De Wereld is niet Te Koop) met Daniel de Jongh (Platform Tegen de Nieuwe oorlog), vertegenwoordiger van C.O.S., Hans van Heijningen (Solidariteitsfonds XminY) en Petra Schultz (Vluchtelingenorganisatie Prime)
14.20 -Ð 14.30 Muziek door Sambaband
14.30 Ð- 14.40 afsluitend woordje Saskia Couwenberg (Keer het Tij)
14.40 -Ð 15.00 Muziek Stash (Band uit Breda)
Einde plusminus om 15.00 uur

Twijfels (1)

12 september 2002
De moord op de jonge schoolmeisjes Holly Wells en Jessica Chapman van afgelopen zomer houdt de gemoederen in Engeland nog dagelijks in beweging. Buiten de gruwelijke details van de moorden wekte ook de reeks interviews en gesprekken die de vermoedelijke daders, Ian Huntley en Maxine Carr, de dagen voor hun arrestatie op 17 augustus hebben gehad met vertegenwoordigers van de Britse pers totale verbijstering. En dan vooral de interviews die het duo op 16 augustus weggaf voor verschillende teeveecameraâs. Daaruit viel namelijk met geen mogelijkheid hun betrokkenheid bij de dood van de twee meisjes te distelleren. Na de arrestaties werd Huntley met gezwinde spoed naar een streng bewaakte psychiatrische kliniek overgebracht en Carr naar de vrouwenafdeling van Holloway, de beruchtste gevangenis binnen het toch al niet als erg comfortabel bekendstaande Britse gevangeniswezen. Het contact met de buitenwereld was vanaf dat moment volledig tot nul gereduceerd. Hoe sterk het OM in zijn schoenen staat valt moeilijk te zeggen. Maar dat de zaak rond is mag worden betwijfeld. Dat valt ook op te maken uit het recente verzoek van de politie in Cambridge aan zoân 400 journalisten om hun notitieboekjes en film- en fotomateriaal die op de zaak betrekking hebben te komen inleveren. Voldoen zij niet aan het verzoek dan wordt de toon wat dwingender. Het rechercheteam hoopt uit het journalistieke materiaal de nodige bewijzen en ãleadsä te kunnen putten die wat cement toevoegen aan de zaak versus Huntley en Carr. Maar inmiddels zijn hier en daar twijfels gerezen. Zowel over de arrestaties als over het justiti‘le onderzoek. Wordt vervolgd.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
24 mei 2017