Skip to main content

Actueel 1 - 14 november 2001

22 mei 2017
Hits: 917

Wie het snapt mag het zeggen

14 november 2001
In 1999 werd Servië na een jarenlange guerilla-oorlog met de zich gediscrimineerd voelende Albanese minderheid getracteerd op de final countdown. Met hetzelfde soort NAVO-bombardementen als daarvoor in Irak en nu in Afghanistan werd Belgrado eraan herinnerd wie de baas is in de wereld. Nederland zwol van trots, want wij deden ook mee. Servië had zich schuldig gemaakt aan etnische zuiveringen en dat kon je volgens handdoekexpert Kok niet tolereren. Gelijk heeft ie. Na de overgave verschenen een reeks Servische oorlogsmisdadigers en uiteindelijk Slobo zelf voor de onbevooroordeelde VN-rechters in Den Haag. Terror doesn't pay. Toch?
De Albanese minderheid werd bij de vuile oorlog in Servië (inclusief Kosovo) vertegenwoordigd door het Kosovaarse bevrijdingsleger KLA. Een moslimleger, waarvan veel strijders al ervaring hadden opgedaan in Bosnië-Herzegovina en sedert 1994 met goedvinden van de regering-Clinton en onder toezicht van de Amerikaanse geheime diensten werd bewapend vanuit Iran, Egypte en nog wat zijstraten uit de middenoostelijke regio. Daarnaast werden in diezelfde kasba ook een flink aantal vaten mujahedin-strijders aangeboord, onder wie een leuke door de CIA opgeleide groep Al Queda-boys uit Afghanistan. Na een flinke training onder Amerikaanse leiding werden ze vervolgens het Servische veld in gestuurd en bekampten het team van Slobo met volstrekte inachtneming van de Conventieprotocollen van Genève. Juf Del Ponte was net zo tevreden over het mujahedin-klasje als bijvoorbeeld een vooraanstaande lid van de ouderraad, Osama bin Laden.
We hebben het in deze rubriek al eerder aangeroerd: na de overwinning van de NAVO en haar koene medestrijders van de KLA trokken zij zuidwaarts naar Macedonië om ook daar de Albanese minderheid haar democratische rechten te bezorgen. Met in aanleg hetzelfde scenario. En opnieuw stonden Kok en de Grave te trappelen om te laten zien wat een paar Nederlandse F-16 toestellen wel vermochten. Ditmaal boven Skopje. Allemaal heel helder.
Zelfs voor Rosenmüller. Maar na 11 september werd deze politiek toch knap troebel. Want waar je in Afghanistan de boel plat gooit om die verrekte Mohammedaanse terroristen uit te roeien, kan je in Macedonië niet zij aan zij met diezelfde terroristen het goeie doel nastreven.
En toch gebeurt dat. Als het Journaal het niet doet, of Pretwerk, dan moeten wij Clingendael maar eens bellen.

Bulderboswake gaat tweede week in

13 november 2001
Vandaag is de Bulderboswake de tweede week ingegaan. Tientallen Bulderbosbezitters en hun sympathisanten spendeerden al een dag of een nacht in de caravans en de tent in het Bulderbos. Met een kacheltje hier, een extra dekentje daar, een natje en een droogje bleek dat prima te doen! Elke dag zorgt een groepje van vier mensen dat het bos bewoond blijft. Zo dwingen we Schiphol ertoe tenminste een extra gang naar de rechter te maken om een ontruiming af te dwingen. De grond is echter nog steeds van ons Schiphol is er nog niet in geslaagd de boel bij het kadaster overgeschreven te krijgen. De steun voor het bos blijft groot en veel mensen melden zich aan, maar nog niet genoeg! Het kan zijn dat we de wake nog een paar weken moeten volhouden, dus Bulderbosliefhebbers blijven welkom in het bos. Wil je ook je steentje bijdragen? Bel dan even met Joris of Myrthe, dan maken we en afspraak. Tot ziens in het Bulderbos! Joris (020.5507382 of 06.1555 8113) Mythe (020.5507383). Meer informatie is te vinden op de website van Milieudefensie

Minder nullen voor ABN-AMRO

12 november 2001
Dè Bank heeft zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Dat was effe schrikken. De nettowinst was veertig procent lager dan de interne rekenbaasjes aanvankelijk hadden verwacht. Oorzaak: een hogere belastingdruk in Azië en een gat bij de corporate en investment banking door de 11 september-ramp in de VS. Tot zover begrijpelijk. Maar volgens berichten in de alternatieve Amerikaanse pers zou na lang aandringen de afdeling Internal Affairs van het Amerikaanse ministerie van Financiën recentelijk een hele bups rekeningen van de familie Bin Laden hebben bevroren. Die zouden ooit zijn geopend bij de ABN-AMRO (ook al comfortabel vertegenwoordigd in de Saoudi Hollandi Bank; zie "ABN-AMRO en Al Queda" van 8 oktober jl. in deze rubriek) en haar filiaal La Salle in de VS en goed zijn voor miljarden dollars. Aanvankelijk zou president Bush dat "kaltstellen" hebben geweigerd, omdat zijn familie en aanhang driftig zaken deden met de Bin Ladens. Onder andere binnen de door ons al vaker genoemde Carlyle Group. Maar toen bleek dat in ieder geval een deel van de familie Bin Laden nog steeds contacten onderhield met het zogenaamde zwarte schaap Osama, moest Bush wel door de knieën om zich niet helemaal ongeloofwaardig te maken. Kijk, bij het lezen van zulke verhalen heb je de neiging om zo'n bericht over de kwartaalcijfers van meneer Rijkman Groenink's baby toch weer even anders te lezen.

Warriors

12 november 2001
Nederland doet mee! Kok heeft niet voor niks in Pakistan met een ouwe handdoek opgezeten naast die ongesluierde Herfkens. En niet voor niks voor Jodokus Kwak in een Londense politiewagen gezeten en een toetje naar binnen geschrokt op Downingstreet. Nederland doet mee bij het bestraffen van Afghanistan voor het huisvesten van Osama en het ondersteunen van internationaal terrorisme. En de volgende expedities worden in het Haagse Torentje, het centrum van de wereld, nu al voorbereid. Kok heeft het Blair nog niet gezegd, maar Nederland stuurt zeker twee F-16 toestellen naar de overkant om te kijken of er net als destijds nog een ketting dwars over de Thames ligt. Want wij kunnen niet over onze kant laten gaan dat de Britten inderdaad, zoals vrijdag bekend werd, de Lybische leider Khadaffi wilden laten vermoorden. Da's internationaal terrorisme en dat moet rücksichtlos bestraft worden.
Maar dat is nog niks vergeleken met wat het Centre for Research on Globalisation gisteren nog weer eens op een rijtje heeft gezet. Het artikel "Backyard terrorism" ging over het trainingskamp WHISC ofwel Western Hemisphere Institute for Security Cooperation in Fort Benning, Georgia, USA. Het voortuintje van Bush, dat door zijn regering wordt natgehouden. Het bestaat al sinds 1946. Tot vorig jaar heette het instituut SOA (School of the Americas). Leuk schooltje. In het lesprogramma staan bijvoorbeeld spannende uurtjes marteltechnieken, ontvoeringen, executies en afpersingen. De gretige leerlingen kwamen en komen vooral uit Latijns Amerika en hebben in de afgelopen decennia laten zien dat zo'n opleiding echt wel zijn vruchten afwerpt. Namen van bekende SOA-corypheeën? Roberto d'Aubuisson, Manuel Noriega, Omar Torijos, Roberto Viola. Samen met minder bekende afgestudeerden verantwoordelijk voor het martelen, ombrengen en/of laten verdwijnen van duizenden en nog eens duizenden onschuldige burgers. Daarnaast staan op hun conduitestaat o.a. nog de moord op bisschop Romero in El Salvador, bisschop Gerardi in Guatemala en de Chileense staatsman Orlando Letelier in Washington (!). En u weet het: elk land in de wereld dat terroristen huisvest en opleidt krijgt te maken met Warrior Kok en Kuifje De Grave. Zij zijn gewaarschuwd.

fietsen tegen de oorlog

11 november 2001
Op de fiets vliegbasis Soesterberg, op komende zondag 18 november. * Verzamelen om 12.30u op het Domplein te Utrecht. * Neem je fiets mee! * Neem stoepkrijt en bolletjes wol (of iets dergelijks) mee. * We gaan naar de hoofdpoort voor een ludiek protest aldaar. * Daarna vervolgen we onze weg om de vliegbasis heen. * Daarna fietsen we terug naar Utrecht (Domplein). * Organisatie Onkruit Vergaat Niet! * De aktie is geweldloos
Het Nederlandse leger is actief betrokken bij de oorlog in Afghanistan, onderandere door Amerikaanse militairen op andere plekken af te lossen zodat die weer naar Afghanistan kunnen gaan. En door luchtfoto's te maken van Afghanistan onder het mom van "humanitaire hulp" en sinds kort dus door het leveren van 1400 militairen. Dat wil zeggen vier maritieme patrouillevliegtuigen, drie fregatten, twee mijnenjagers, één onderzeeboot, zes F-16's, een KDC-10-tankervliegtuig en een Hercules C130 transportvliegtuig.
Vliegbasis Soeseterberg is een belangrijke doorvoerhaven, daar waar het gaat om oorlogsvoering in het algemeen. Zij hebben een belangrijke logistieke taak. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat deze basis door de Amerikanen wordt gebruikt om bij te tanken. Of dit zo is weten we niet met zekerheid, want Soesterberg loopt daar niet bepaald mee te koop. Uiteraard is deze vliegbasis als militair object ook symbolisch om er een vredesprotest te houden.
De fietstocht is bedoeld als protest tegen de oorlog in Afghanistan en de steun die Nederland daaraan geeft. Het is een laagdrempelig protest waar iedereen makkelijk aan mee kan doen. Van Domplein naar hoofdpoort van de vliegbasis is ongeveer een uur fietsen, in rustig tempo. Bij de hoofdpoort wordt een fietspauze ingelast, waarin men zich kan uitleven op stoepkrijt en wol voor de ingang. Men kan er bijvoorbeeld een groot vredesweb maken. Er is ruimte voor diverse ludieke vormen van protest. Wees creatief. Daarna zal de tocht in langzaam tempo langs de basis trekken, waar her en der nog een poster geplakt kan worden of teksten kunnen worden gekrijt, om vervolgens weer terug te fietsen naar het Utrechtse Domplein. Het is de bedoeling dat de tocht weer voor het donker terug is, maar houd rekening met onverwacht oponthoud. (onverzien omstandigheden, lekke band, etc.). Tijdschema onder voorbehoud:
12.45 uur - 13.00 uur (uiterlijk!!) vertrek, 14.00 uur aankomst bij Hoofdpoort Soesterberg, 15.15 uur ronde om de basis, 16.OO uur terug naar Utrecht, 16.45 uur aankomst Domplein Utrecht. Houd er rekening mee dat dit iets kan uitlopen. Meer informatie bij Onkruit Vergaat Niet! 06.23555247 postbus 85069, 3508 AB Utrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of website

Jodelahihi

11 november 2001
Het vuur onder de voetzolen van de voormalige chef van de Zwitserse geheime dienst Peter Regli is nog niet gedoofd. Vandaag maakt de pers melding van een nieuwe wapenvondst. Het gaat om een verzameling hooggekwalificeerde aanslagwapens die oorspronkelijk toebehoorde aan het onder Regli ressorterende stay-behindnetwerk P26 (zie ook het artikel "Hop Suisse" van 27 oktober jongstleden in deze rubriek). Zij hadden in 1994 al opgeruimd moeten zijn, maar lagen nog keurig in een geheime bunker. Klaar voor gebruik. Dat geldt eveneens voor een schip dat in een jachthaven aan het Thunermeer is geparkeerd en dat werd gebruikt voor geheime besprekingen van de top van P26. Verondersteld werd dat je midden op een meer moeilijk kon worden afgeluisterd! Door de onthullingen van een paar weken geleden over de bloeiende samenwerking tussen de Zwitserse geheime dienst en die van Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid, heeft Jubilee South Africa (een samenwerkingsverband van kerken, vakbonden en NGO's) om een parlementaire enquête naar deze affaire verzocht. Die moet ook boven water tillen of er nog andere Zwitserse regeringsinstanties en/of bedrijven en banken bij deze lieflijke contacten betrokken waren. Mocht dat laatste het geval blijken te zijn, dan kan Zwitserland opnieuw schadeclaims verwachten. Ondermeer wegens ondersteuning van tegen kleurlingen gerichte "wetenschappelijke" experimenten door Wouter Basson, de Mengele van Zuid-Afrika. Het onweert weer eens flink tussen de bergen.

Berlusconi's Amerika-dag

11 november 2001
Gisteren, zaterdag 10 november, was door Berlusconi uitgeroepen tot 'USA-dag' en in Rome zou een grote demonstratie voor steun aan de VS en de oorlog gehouden worden. Aanvankelijk werd zelfs beweerd dat er wel een miljoen mensen op de been gebracht zou worden door de regerende alliantie (van neo-liberale zakenmannen, regelrechte en verdekte fascisten en maffia) en busmaatschappijen sprongen in de houding om gratis vervoer te regelen, media om gratis reclame te maken, etc.
Inmiddels is de 10e achter de rug en blijkt Berlusconi zijn hand tamelijk drastisch overspeeld te hebben. Hoogstens 40.000 mensen wist hij op de been te brengen, het grote plein waar de manifestatie werd gehouden vertoonde veel lege plekken, hoewel de camera's die live verslag deden, hun best deden om die buiten beeld te houden.
Een inderhaast georganiseerde tegendemonstratie daarentegen, uit de kringen van het social forum dat ook "Genua" trok, werd een groot succes. Een gigantische hoeveelheid mensen (100.000 volgens de politie, 200.000 volgens organisatoren, tenminste 130.000 volgens onafhankelijke waarnemers..!) en met deelname van ontelbare sectoren en kleuren uit de maatschappij. Van tevoren waren velen bang geweest voor confrontaties met de tegenpartij en de politie. De leiding over de politie had dezelfde crimineel die in Genua de bloedige overval op de Diaz-school had geleid, hetgeen niet anders dan een provocatie van Berlusconi kon betekenen. Maar het ziet ernaar uit dat er geen ernstige incidenten zijn geweest, geen confrontaties met politie of rechtse idioten. Maar m'n Italiaans is te belabberd om daar zeker van te zijn. Kijk zelf op de Italiaanse Indymedia-website voor het laatste nieuws... (Kees)

Studentenverzet leidt tot overwinning!

11 november 2001
Voor de opening van het academisch jaar in Groningen bezetten 30 studenten de aula van het academiegebouw van de rijksuniversiteit Groningen. Hun noodkreten over de toenemende invloed van commercie op de universiteit was duidelijk "Onderwijs en Onderzoek Bedrijfsleven Vrij!" Deze Universiteit is Niet te Koop!" "Tot hier en terug!"
Eén van de eisen was dat de zogenaamde "your-future-tv-zuil" uit de universiteitsbibliotheek gehaald zou worden. In deze interactieve zuil laten tientallen multinationals (en de landmacht!) hun promo-praatjes los op de studenten. In onze ogen stond het symbool voor de te ver doorgeschoten commerciële invloed. Afgelopen week kondigde het College van Bestuur aan dat de bezetting een eye-opener was en dat de zuil verwijderd zal worden een kleine, maar duidelijke overwinning van onze kant!
Ook rond de oorlog begint het te broeien onder de studenten. Komende week organiseren we een anti-oorlogsbijeenkomst voor en door studenten, waar zal worden besproken wat er ondernomen kan worden tegen de oorlog. Ook hier speelt men met de gedachte om druk uit te oefenen op de universiteit om drie minuten stilte te houden voor de slachtoffers van de bombardementen op Afghanistan. Daarnaast ziet het er naar uit dat er een studenten-comité tegen de oorlog opgericht zal worden en dat meer acties zullen volgen. In het kader van het verdrag van Bologna en de verdere vercommercialisering van het onderwijs werd er al door de Groninger Studenten Bond opgeroepen om in december in Brussel te demonstreren. Nu de EU vierkant achter de oorlog staat, ze een eigen leger willen opbouwen en D14 oproept tot een demonstratie voor 'Global Justice and Peace' is er des te meer reden om de universiteit op z'n kop te zetten en voluit voor Brussel te mobiliseren! Laten we de shit niet meer pikken en onze kritiek ten gehore brengen! (Maina)

Hints

9 november 2001
Een paar dagen voor de elfde september verkochten intimi van de familie Bush "en masse" hun aandelen in luchtvaartmaatschappijen.
Op 7 september activeerde gouverneur Jeb Bush van Florida de National Guard voor een training in het ondersteunen van politie-eenheden en rampbestrijders voor als er iets ernstigs zou gebeuren.
Een omvangrijk team van het zogenaamde "Urban Search and Rescue Team" arriveerde in New York op de avond van de tiende september en was de volgende morgen meteen ter plekke op Manhattan.
President Bush zat voor te lezen op een schooltje in Florida toen hij de eerste berichten vernam. Hij trok een zorgelijk gezicht en zette zijn voorleesbeurt zonder stotteren nog een half uurtje voort alvorens te vertrekken naar een gat in de grond in Nebraska.
Nadat de Twin Towers waren getroffen volgde het Pentagon nog een uur lang de twee andere gekaapte vliegtuigen zonder in te grijpen.
Het is maar een kleine greep, maar het geeft wel te denken. Zou De Grave... Laat maar.

Kraftwerk

9 november 2001
Vanaf dit weekend kan de trein met hoogradioactief afval weer naar Gorleben gaan rollen. De anti-atoombeweging in Duitsland is in hoogste staat van paraatheid en velen zijn al op weg naar het gebied rondom de opslagplaats Gorleben, alwaar de eerste kampen ingericht zijn. Iedereen wordt opgeroepen om te komen helpen dat ding tegen te houden. Op zaterdag aanstaande, om 11 uur is een eerste grote demonstratie in Luneburg. Naar verwachting is woensdag 14 november de Dag X, dat het macabere transport, vergezeld van meer dan 10.000 ME-ers door het land gaat ploegen. Maar eerder (of een week later) kan ook. Alle informatie over haarden van verzet, plekken om naar toe te gaan, tijdschema's etc. is te vinden op deze Indymedia-website

De order van een draaitol

8 november 2001
Ex-president en aankomend filmster Bill Clinton zette in de jaren negentig de aanval in op Osama bin Laden en diens terroristische netwerk. Daarbij waren vanzelfsprekend de speurneuzen van de CIA en de FBI uiterst actief. Vandaag verscheen in de VS het bericht in de pers dat kort na zijn aantreden als Clinton's opvolger George W. Bush de beide inlichtingenorganisaties heeft opgedragen om die Osama's niet langer op de korrel te nemen. De reden voor die ingreep is duidelijk: de familie Bin Laden onderhield te duidelijke financiële connecties met het door ons al herhaaldelijk voor het voetlicht getrokken Amerikaanse investeringsvehikel Carlyle Group en de familie Bush. In hoeverre dat verstandig is geweest blijkt nu de vraag. De FBI zat bijvoorbeeld al voor het Twin Towers-drama op het spoor van een in een voorstad van Washington wonende naast familielid van Osama, Abdullah. Geen onbekende in de burelen van de World Assembly of Muslim Youth (WAMY). Een organisatie die bijvoorbeeld verantwoordelijk wordt gehouden voor tegen Indiase inwoners van Kashmir gerichte bomaanslagen. Abdullah's woning bevond zich vlakbij het Amerikaanse filiaal van de WAMY, dat door vier van de negentien betrokkenen bij de 11 september-acties als adres werd opgegeven. Na die acties zou president Bush zijn verwarring veroorzakende order hebben ingetrokken. Maar het blijft de vraag of de CIA en de FBI nu vrij zijn om leden van de familie vrijelijk op te pakken of neer te knallen bij de minste of geringste verdenking van hand- en spandiensten ten behoeve van Osama. Zal wel niet.

IJ, IJ (8)

8 november 2001
Op 1 november jl. meldden wij in het artikeltje IJ, IJ aflevering 7 iets over de achtergronden van een zakelijk conflict rond het Hard Rock Café in Antwerpen. Nieuwsgierig geworden wilden we ook wel eens weten hoe het ging met het filiaal in Amsterdam. Het hemd is nader dan de rock.
Bij de Kamer van Koophandel bleken de betrokken dossiers al langdurig in bewerking. Kan. Maar we hoorden ook links en rechts dat al geruime tijd een breed politieonderzoek aan de gang was naar uiterst dubieuze zaken in onze hoofdstad waarbij ook het Hard Rock Café betrokken zou zijn. Tijd om ons opnieuw te wenden tot onze vriendin Gretchen Torrence bij de Customer Care van de overkoepelende internationale Hard Rock-organisatie. Refererend aan de gebeurtenissen in Antwerpen.

KM: Could you tell me what caused the closure of Hard Rock Café in Antwerp. Selling drugs or worse?
Gretchen: To be honest I really don't know. I was told there were franchise issues, so that could be a number of things.
KM: Is there anybody in the know within your company?
Gretchen: If there is, they probably wouldn't be able to give you any information other than what was on the "press releases"section of our website. It could cause too many legal issues, especially if it was something that was unsubstantiated.
KM: I heard that our police is targeting your outfit in Amsterdam for more or less the same reason as in Antwerp. Is your management aware of that, seeing the current changes in the files of the Chamber of Commerce here?
Gretchen: I am sure that they probably are. I was told by the CEO that their franchise agreement was revoked by Hard Rock Café International Inc. for business reasons.

Het is meteen duidelijk waarom de dossiers van Hard Rock Café Amsterdam zo langdurig in revisie zijn. Amsterdam heeft naar het zich laat aanzien dezelfde problemen als Antwerpen vorig jaar. En is zijn licentie kwijt. Waar zijn de tijden gebleven dat sex, drugs en rock'nroll nog gewoon bij elkaar hoorden?

´Kristallnacht´-herdenking

7 november 2001
Zoals elk jaar organiseert "Nederland Bekent Kleur" ook dit jaar weer de ´Kristallnacht´-herdenking. Graag willen wij u uitnodigen om ook te komen. De herdenking is dit jaar op zondag 11 november, om 19.00 uur bij het monument voor het Joods verzet, op de hoek van de Amstel en de Zwanenburgwal in Amsterdam. Er is voor 11 november gekozen omdat op 9 november de Sabbat al vroeg begint, en de herdenking anders tijdens werktijd zou zijn. Het programma zal ongeveer een half uur duren. Het thema van dit jaar is de gevolgen in de Nederlandse samenleving van de aanslagen op 11 september. Sprekers zijn
- Bastiaan van Perlo (Nederland Bekent Kleur)
- Wil v/d Schans (Buro Jansen & Janssen)
- Een spreker van de Afghaanse Culturele Vereniging
- H. Meyer (heeft de ´Kristallnacht´ meegemaakt)
Behalve in Amsterdam worden ook in een groot aantal andere steden in Nederland herdenkingen georganiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op deze website

Schilderende IKV-jongeren

7 november 2001
Gisterenochtend hebben leden van de groep IKV-jongeren diverse treinen beschilderd met anti-oorlogsleuzen. Zij maken hiermee hun verzet tegen de Amerikaanse bombardenten op Afghanistan duidelijk. Men heeft gekozen voor het beschilderen van treinen, omdat deze door het hele land rijden en de boodschap dan ook goed verspreid kan worden. Ook wordt hiermee de hypocriete houding van de NS aangeklaagd voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen op 11 november werden de treinen terecht drie minuten stilgezet, maar voor de vele slachtoffers van de terroristische Amerikaanse bombardementen heeft nog geen trein stilgestaan.
De IKV-jongeren willen dat de bombardementen onmiddellijk worden stopgezet en en dat er gewerkt wordt aan een niet-militaire oplossing. Zij wijzen op de humanitaire ramp die zich aan het voltrekken is en waar iets aan gedaan moet worden. Dit kan alleen gebeuren wanneer de bombardementen stoppen, zodat hulp het land in kan en onder de bevolking verdeeld kan worden.
De IKV-jongeren verzetten zich verder tegen de slaafse houding die de Nederlandse regering en het overgrote deel van het parlement innemen tenopzichte van de Verenigde Staten. Nederland moet onmiddellijk de steun aan de bombardementen intrekken, zeker nu er clusterbommen gebruikt worden, er steeds meer burgerslachtoffers vallen en de humanitaire situatie onhoudbaar wordt. Dit laat onverlet dat Nederland zich krachtig dient uit te spreken tegen de misdaden en mensenrechtenschendingen die door de Taliban gepleegd worden. Het beschilderen van een aantal treinen is een eerste symbolische actie; zolang de bombardementen doorgaan zullen er zeker meer acties van de IKV-jongeren volgen. Voor meer informatie kun je mailen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bush, de Nazi's en de BV Soestdijk (6)

7 november 2001
In 1941, ver voor de eerste arrestatie van Jan Boissevain, bemoeiden twee van diens zonen zich al met het actieve verzet tegen de Duitse bezetting: Gideon en Jan Karel. Na de arrestatie van hun vader ging de beuk erin en werd Corellistraat 6 het geheime centrum van de linksradikale verzetsgroep CS 6, die in het hele land actief was en voornamelijk bestond uit jongeren uit het voortgezet en hoger onderwijs. De groep kwam onder leiding te staan van dokter Gerrit Kastein, een vooroorlogse agent van de Russische Komintern. Er werden talloze aanslagen gepleegd, waarbij ook hoge NSB-ers sneuvelden. Door pure pech werd Kastein in februari 1943 opgepakt. Tijdens een verhoor op het Binnenhof stortte hij zich door een raam van een bovenverdieping op straat. Dood. Zonder te hebben gepraat.
Op dat moment was de groep al geïnfiltreerd geraakt dankzij het verraderlijk vernuft van een Nederlandse dubbelagent die als Hauptmann voor de Abwehr werkte. Dat was Gerrit Bartholomeus Reede (alias "George Brandy", alias "oom Gerrit"). Hij had de beschikking over drie infiltranten: George Ridderhof ("Van Vliet"), Chris Lindemans ("King Kong") en Cas de Graaf. ("De Booy"). In augustus 1943 werden de gebroeders Boissevain en hun neef Louis gearresteerd, samen met nog een groot aantal leden van hun groep. Op 1 oktober 1943 werden zij gefusilleerd. Hun moeder belandde samen met hun vader in het kamp Vught. Later werd Jan Boissevain via Sachsenhausen naar Buchenwald overgebracht waar hij begin 1945 overleed. Mies Boissevain-Van Lennep overleefde haar verblijf in Ravensbrück. Zij overleed in februari 1965.
Nadat CS 6 in de herfst van 1943 zo goed als uitgeroeid was nam De Graaf geholpen door Lindemans de benen naar Engeland en kwam in de inlichtingenclub van prins Bernhard terecht. Bij terugkeer op het vasteland in september 1944 zocht "verzetsman" Lindemans opnieuw contact met inlichtingenofficier De Graaf en diens chef en "verzetsleider", prins Bernhard. Uit dit ontroerende contact ontstond ondermeer het verraad van Arnhem, dat sommige lieden uit de top van Hitler-Duitsland soelaas bood voor een poging om alsnog Hitler opzij te schuiven en een separate vrede met het Westen te bewerkstelligen. Vergeefs.
Een heel wat lulliger poging in deze context werd daarna nog ondernomen door Fritze die namens de Amerikanen (!) de naar Spanje gevluchte Miedl aanspoorde Goering een schilderij aan te bieden om hem op die manier te bewegen in te grijpen. Opnieuw vergeefs. Na de oorlog gebeurde er uiteraard niks met Fritze en Miedl. Integendeel, ze konden zich verheugen in de warme sympathie van de prins der Nederlanden. Evenals Bush, Harriman en de gebroeders Dulles.
De verdere geschiedenis van Reede's drie infiltranten is genoegzaam bekend. Ridderhof kreeg na de oorlog terecht de doodstraf, King Kong werd gezelfmoord en De Graaf ... werd klusjesman van prins Bernhard. Reede zat zeven van de vijftien jaar gevangenisstraf uit voor zijn verraad van de verzetsgroep Oranje Garde aan het begin van de oorlog. Over zijn formidabele rol in het Englandspiel, die zich niet beperkte tot het elimineren van CS 6, werd verder niet gerept. Hij zou zijn bewijzen met betrekking tot de brief van Bernhard uit april 1942 keurig hebben bewaard en ontliep op die manier de doodstraf.

Risken

7 november 2001
Wanneer het al zo is dat gebouwen worden platgebombardeerd waarop luid en duidelijk een groot rood kruis staat geschilderd, dan geeft dat te denken over hoe gedisciplineerd de Amerikanen bezig zijn hun wapentuig af te werpen. Het is nogal in tegenspraak met president Bush die glimlachend en met een brok in zijn keel Amerikaanse kinderen oproept gras te gaan maaien bij de buren en vervolgens de verdiende dollar in te leveren bij het lokale Rode Kruis om aan de Afghaanse kinderen te geven. Even cynisch als 't hollandse gironummer.
Wanneer Rode Kruis-gebouwen niet veilig zijn voor Amerikaanse bommen dan kun je er honderd procent zeker van zijn dat iedereen die zich in dat oorlogsgebied bevindt aan flarden geschoten kan en zal worden, burger of militair, man of vrouw, kind of baby. Indien het binnenvliegen van het WTC een terreurdaad is - en dat is het - dan is het bombarderen van burgerdoelen terroristisch, punt uit.
Maar het gaat natuurlijk helemaal niet alleen om het platbombarderen van Afghaanse terroristen als Osama bin Laden en/of de Taliban. De huidige samenwerking tussen Amerikanen en Britten, Pakistani en Saoedies is gericht op een veel sterkere strategische en economische positie van de VS in dit deel van Azië. Het is toch niet te vatten dat de VS en Pakistan momenteel samenwerken tegen "het terrorisme"? Pakistan dat notabene hoofdverantwoordlijke is voor het opzetten van de Taliban en de aanwezigheid in Afghanistan van diverse terreurorganisaties om nog maar te zwijgen van de keihard aangetoonde verantwoordelijkheid van de Amerikanen voor het ontstaan van de Mujahadeen, de Taliban en Osama bin Laden. Momenteel zitten de Afghaanse president Generaal Pervez Musharraf en de Amerikaanse generaal en minister Colin Powell aan dezelfde tafel te onderhandelen over een naoorlogs politiek scenario. Zij allen hebben veel bloed aan de handen. De Pakistaanse geheime dienst ISI en de Amerikaanse CIA hebben jarenlang de Mujahadeen getraind en grootgemaakt in hun oorlog tegen de Russische bezetters van Afghanistan. Bij de aanvang van de huidige Amerikaanse bombardementen trad Luitenant-Generaal Mahmud Ahmad als hoofd van de Pakistaanse Geheime Dienst af nadat Indiase bronnen bewijzen aan de FBI overhandigde dat Ahmad verantwoordelijk is voor het doorsluizen van minimaal honderdduizend dollar naar Mohammed Atta, een van de leiders van de Pentagon- en WTC-aanslagen in de VS. Maar Mahmud Ahmad was niet alleen hoofd van de Pakistaanse ISI, hij was tevens een van de leiders van de militaire coup die Generaal Pervez Musharraf president van Pakistan maakte. Het is uitgesloten dat Musharraf niet op de hoogte zou zijn van Ahmad's steun aan de terroristen waartegen nu oorlog wordt gevoerd. Maar Musharraf en Bush, maar ook Blair, Kok en Powell zitten samen aan tafel. Alles bedoeld om een duidelijk signaal af te geven dat het afgelopen is met al diegenen die een grote mond opzetten tegen de Amerikanen. Een bommentapijt zal hun lot zijn. De huidige oorlog is een duidelijk statement naar alle potentiële tegenstanders van de Amerikaanse invloedsfeer, denk aan Iran, China, en bijvoorbeeld alle voormalige Sovjet-republieken daar in de omgeving. Let ook op de taal die gebruikt wordt. De oorlog begon om Bin Laden af te slachten maar verschoof naar het uit de weg ruimen van de Taliban-regering. Ondertussen wordt namelijk ook al gesproken over een eventuele deelname aan de toekomstige regering van Afghanistan door de "gematigde Taliban". Ja hoor eens, daar bedoelen de Amerikanen natuurlijk lieden mee die gewoon doen wat de Amerikanen willen, die zijn gematigd. Al helemaal indien je je realiseert dat bij die toekomstige Afghaanse regering mensen betrokken worden van de "Noordelijke Alliantie", met andere woorden voormalige Mujahadeen-strijders en terroristen. Russisch commentaar op de ontwikkelingen: "Beter de VS in Kazachstan dan de Taliban in Tartarstan." En dat zou dan weer verklaren waarom Poetin zijn kop houdt over de huidige Amerikaanse oorlogs(mis)daden, en andersom.
Dit stukje is losjes gebaseerd op dit artikel en hierop

Gier

6 november 2001
De zieltogende Zwitserse vliegtuigmaatschappij Swiss Air heeft gisteren een van haar dochters verkocht: de Atraxis Group. Een onderneming die voor zestig luchtvaartmaatschappijen, veertig vliegvelden en een reeks daarmee in verbinding staande logistieke bedrijven in de wereld de IT verzorgt. Met 2100 personeelsleden en een jaaromzet van zo'n 640 miljoen Zwitserse francs geen lullig firmaatje. De aasgier die na het Twin Towers-drama al een tijdje boven de Atraxis Group cirkelde in afwachting van een vette hap voor weinig geld is het Amerikaanse Electronic Data Systems (EDS). Met in haar bestuur een buitengewoon goed geïnformeerde meneer: James Baker III. De vriend van de Bush-clan en een van de invloedrijkste leden van de Carlylegroep. Zo komt 11 september goed van pas. Want zaken zijn zaken (zie ook het artikel "De Baker Boys" van 2 november jl).

Bush, de Nazi's en de BV Soestdijk (5)

5 november 2001
Goed, het gebeuren rond de GAF-aandelen was een forse nederlaag voor IG Farben, die pas in de vroege jaren zestig kon worden rechtgezet. Dat wil echter niet zeggen dat de hele versluieringsoperatie, die zowel de leveranties van strategische goederen aan Hitler-Duitsland als de belangen van de aandeelhouders veilig moest stellen, mislukt zou zijn. Integendeel. En zoals ook nu nog gebruikelijk bleven de deftige pakken, de grootgraaiers, buiten schot. Bush, Harriman, de gebroeders Dulles, Fritze, Bernhard en noem ze maar op. Vooral ook omdat iedereen binnen deze groep van Nazi's en Nazi-sympathisanten zijn mond hield.
Maar er was in de loop van 1941 bij deze heren twijfel ontstaan aan de eeuwige trouw van iemand in Nederland: Jan Boissevain. Sedert de jaren twintig een ingewijde op het hoogste niveau, die zich op 10 mei 1940 pijnlijk moet hebben gerealiseerd welk monster hij had helpen realiseren. Op 19 december 1941 werd Boissevain op zijn adres Corellistraat 6 in Amsterdam door een paar SD-ers gearresteerd nadat er een hoeveelheid koper en vet was aangetroffen. Beide verboden om in bezit te hebben. Daarnaast werd de IG Farben-vertegenwoordiger beschuldigd van zaken doen met een Jood. Nadat Boissevain's echtgenote Mies van Lennep aan een paar nuttige touwtjes had getrokken, werd haar man na drie weken op vrije voeten gesteld. Op 2 maart 1942 werd Boissevain opnieuw opgehaald en verdween achter de tralies. Na de oorlog zou SD-chef Willy Lages erkennen dat de arrestatie te maken had met het in veiligheid brengen van IG Farbenbezittingen. Nadat hij een baan in Berlijn voor de Arbeitseinsatz van Nederlanders in de Oekraïne had geweigerd, werd Boissevain overgebracht naar de gevangenis in Utrecht. Als tussenstation op weg naar de dood. (Wordt vervolgd).

Poeder (2)

5 november 2001
Nou? Wat zeiden we in ons artikel "Poeder" op 16 oktober jl.? Dat het Amerikaanse bedrijf BioPort binnenkort wel toestemming zou krijgen voor het in de handel brengen van een uiterst omstreden middel tegen anthrax. En wat staat er in de internationale pers van vandaag? Als er niks tegenzit en veel eerder dan verwacht hervat het bedrijf, dat in handen is van de door ons de laatste weken al herhaaldelijk voor het voetlicht getrokken Carlylegroep, op de 22ste van deze maand de productie van het spul. Tegen wil en dank uitgeprobeerd bij daarvoor aangewezen militairen, die zich daarna noch vrolijk noch gezond door voelden. Je houdt het niet voor mogelijk en ook weer wel. Kan De Grave wellicht ook een ordertje plaatsen voor de boys van de Luchtmacht die in Afghanistan de boel gaan afleggen. Of gewoon voor thuis.

Nederland mag meedoen

5 november 2001
De Nederlandse staat mag meedoen aan de oorlog in Afghanistan, zie ons berichtje van 18 oktober in deze rubriek. De vice-president van der Haagse rechtbank heeft dit een paar dagen geleden bepaald. Ook hoeft de Nederlandse regering zich niet bij de Verenigde Naties in te spannen voor een veroordeling van de huidige oorlogshandelingen. Volgens de rechter beroepen de VS en Engeland zich terecht op het recht op zelfverdediging van artikel 51 van het Handvest van de VN. Te zot voor woorden wanneer je de feiten voor zich laat spreken. Toen de bombardementen op Afghanistan begonnen (7 oktober jongstleden) was er geen sprake van een gewapende aanval op de VS die zou kunnen worden afgeslagen door de inzet van militaire middelen. Bovendien zijn de aanvallen op Afghanistan niet begonnen ter zelfverdediging van de VS tegen een voortgaande aanval van Afghaanse zijde maar omdat de Taliban weigerde te voldoen aan een ultimatum dat door de VS was opgesteld teneinde Bin uit te leveren. Er is beroep tegen dit vonnis aangetekend, waarvan hierbij akte.

Gemahfouzel

5 november 2001
Volgens een recent Brits journalistiek onderzoek vestigde de Saoedische financiële wizard Khalis bin Mahfouz, de zwager en waarschijnlijke financier van diens Al Queda, in 1996 een nieuw investeringsvehikel op het Britse belastingparadijs Guernsey: the Middle East Capital Group (MECG). Bin Mahfouz was geen nieuwkomer in de duistere wereld van witwassen en wegsluizen. Tot 1991 was hij een van de grootste aandeelhouders van de beruchte Pakistaanse BCCI. In die hoedanigheid zou hij naar schatting 10 miljard dollar hebben laten wegsluizen naar onbekende doelen. Al Queda? Allah mag het weten. Om aan langdurige processen in de VS te ontkomen betaalde hij 225 miljoen dollar, snoot zijn neus en ging vrolijk verder met het aanleggen van geldtapinstallaties. Bijvoorbeeld bij zijn grootste privébank ter wereld: de Saoedische National Commercial Bank (NCB). Die bank was goed voor 21 miljard dollar. In 1999 bleek bij controle van de NCB-boeken 2 miljard dollar foetsie te zijn. Mahfouz moest zijn aandelen in de bank verkopen en zich terugtrekken uit de Saoedische financiële wereld. Maar dat was niet meer dan een staaltje windowdressing. De NCB kwam na het vertrek van Khalid namelijk onder leiding te staan van een van zijn familieleden, Mohammed bin Mahfouz. Daarnaast beschikt Khalid nog over de Pakistaanse Prime Commercial Bank en beheerst samen met zijn familie de Credit Libanaise.
Een van de topmensen van het NCB-bestuur op Guernsey is Sami Baarama. Die zat daar al toen de 2 miljard dollar verdween. Een man die zowel van de hoed als de rand weet, die Baarama. Hij is adviseur van Mohammed bin Mahfouz, bestuursvoorzitter bij de Prime Commercial Bank en directeur van de Credit Libanaise. Bovendien heeft hij ook nog een strategisch plekje gevonden in de internationale adviesraad van de Carlyle Group. Het grootste Amerikaanse investeringsvehikel, waarin prominenten als Bush sr., James Baker III, Frank Carlucci en de Britse oud-premier John Major aan de touwtjes trekken (zie ook het artikel "Poeder" van 16 oktober, eerder in deze rubriek).
Een andere topman bij de NCB op Guernsey is Henry Sarkissian. Hij is eveneens bestuurslid SBG. Het met de ABN/AMRO en Citigroep verbonden industriële concern van de familie Bin Laden, dat tot voor kort voor een leuk bedragje meedeed aan de activiteiten van de Carlyle Group.
Achter de schermen van die groep wordt nu hard gewerkt om die lullige verbindingen met het "internationale terrorisme" te verhullen of langs een nieuwe route te laten verlopen. Zou De Grave dergelijke dingen nou ook onder ogen krijgen? Zal wel niet.

Voor Frank

3 november 2001
In 1962, na het enorme echec in de Bay of Pigs het jaar daarvoor, construeerde de Amerikaanse legertop onder leiding van generaal Lyman Lemnitzer een geheim plan om de Amerikaanse burgers en de internationale gemeenschap achter zich te krijgen voor de eliminatie van de in 1959 op Cuba aan de macht gekomen Fidel Castro en het instellen van een door de Amerikanen gecontroleerd militair bewind. Het plan kreeg de naam Operation Northwoods en behelsde ondermeer het volgende: moordpartijen onder de in de VS verblijvende Cubaanse vluchtelingen, het op open zee tot zinken brengen van met vluchtelingen afgeladen schepen, gijzelingsacties aan boord van vliegtuigen, het opblazen van een Amerikaans schip en terroristische akties in Amerikaanse grote steden. Het summum was het saboteren van de op televisie uitgezonden eerste Amerikaanse ruimtevlucht door het laten ontploffen van John Glenn's raket. Uiteraard alles op conto van de Russische marionet in Havanna.
De Generale Staf presenteerde het plan op 13 maart 1962 aan Kennedy's minister van Defensie Robert McNamara. Maar de regering zag een dergelijke draconische operatie niet zitten. Desondanks bleef de legertop in de periode daarna binnen de context van Northwoods ideeën ontwikkelen om een gunstige voorwaarde te scheppen voor de door haar geplande raid.
Bijvoorbeeld het uitlokken van militaire schermutselingen tussen Cuba en een door de VS gesteund buurland, een door haar gefinancierde aanval op de Amerikaanse basis Guantanomo door Castro-aanhangers en het laag over Cuba laten vliegen van spionagetoestellen in de hoop dat een ervan zou worden neergehaald.
Al deze met officiële documenten gestaafde gegevens maken deel uit van het boek "Body of Secrets" van de Amerikaanse onderzoekjournalist James Bamford. En wie zegt, dat een dergelijk scenario niet opnieuw uit de kast is gehaald in september van dit jaar? Per saldo barst het in de huidige Amerikaanse regering weer van de militairen en figuren uit de ellendige Iran/Contra-affaire. Zou De Grave dergelijke dingen nou ook onder ogen krijgen?
Zal wel niet.

No Moor

3 november 2001
Op 4 september van dit jaar arriveerde generaal Mahmoud Ahmad, het hoofd van de Pakistaanse inlichtingendienst ISI, samen met een stel ondergeschikten in Washington voor consultaties met zijn Amerikaanse collega's en de top van Defensie. En ongespecificeerde "business". Hij was in 1999 op die post benoemd na goedkeuring vanuit de VS. Wellicht mede omdat hij uitstekende contacten onderhield met de Taliban, die met hulp van de ISI en de VS in 1996 de macht in Afghanistan naar zich toe had getrokken.
Op 9 september, toen het hoofd van de ISI nog steeds in de VS bivakkeerde, pleegden twee Arabieren die een enkele reis-Allah wilden verdienen een geslaagde moordaanslag op Ahmad Sjah Masood, de grote leider van de Afghaanse Noordelijke Alliantie. Mahmoud's ISI bleek later op zijn minst medeplichtig te zijn aan die moord.
Vroeg in de morgen van de elfde september sloegen de zelfmoordcommando's van Mohammed Atta meedogenloos toe in New York en Washington. Later zou komen vast te staan dat Mahmoud in de periode daarvoor het leuke bedragje van 100.000 dollar naar Atta had laten overmaken. En niet om Halloween te vieren. Het hoofd van de Pakistaanse inlichtingendienst kon door de fatale gebeurtenissen niet terugkeren naar Pakistan. Als dat al niet de bedoeling was.
Op de dertiende september voerde hij gesprekken met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Richard Armitage. Tijdens het Reagan/Bush bewind tot zijn strot aan toe betrokken bij de Iran/Contra-affaire, waarbij de Afghaanse mujahedin net als nu de zogenaamde Noordelijke Alliantie Amerikaanse wapens aanschaften met de opbrengsten uit de drugshandel. Een insider dus.
Mahmoud werd daarna vanuit Washington stante pede en met toestemming van de Pakistaanse president Musharaf naar Afghanistan gestuurd. In Kandahar ontmoette hij tot tweemaal toe de leiding van de Taliban en zou daar de Amerikaanse eis op tafel hebben gelegd om Osama bin Laden en zijn club uit te leveren. Mahmoud's missies mislukten echter beide. Als dat al niet de bedoeling was. Want de VS en zijn bondgenoten konden zich daardoor vervolgens opmaken voor de "onvermijdelijke" aanval op Afghanistan en de totale "war on terrorism". Op 7 oktober, vlak voor de eerste bombardementen, kreeg Mahmoud de zak. De Moor had zijn werk gedaan, de Moor kon gaan.

Sinds wanneer zijn clusterbommen precisiewapens?

2 november 2001
Op de website van het Nederlandse ministerie van defensie staat nog steeds te lezen welk een succes het was toen op 28 april 1999 twee Nederlandse F-16's clusterbommen afwierpen boven het vliegveld van Podgorica, Montenegro. Achttien Servische helikopters en Galeb-jachtvliegtuigen werden door een regen van kleine bommetjes vernietigd. Hoeveel doden er aan Servische zijde vielen, vermeldt de site van het ministerie niet, zo meldde ons eergisteren NRC handelsblad. Op deze website laat Cynthia McKinney -oppositioneel VS parlementslid- een VS-clusterbom en een VS-voedselpakket, beide uit oorlogsvliegtuigen, zien. Afghaanse kinderen zullen moeite hebben om het verschil tussen beide Sinterklaascado´s van Bush te zien.

Eurotop, deze keer in Brussel

2 november 2001
Op 14 en 15 december 2001 is er weer een Eurotop, deze keer in Brussel. De regeringsleiders zitten dan bij elkaar op hun halfjaarlijkse Eurotop om besluiten te nemen over de toekomst van Europa. Besluiten die invloed hebben op ons onderwijssysteem, op onze wetgeving, op ons loon, onze cultuur, kortom: ons leven. Vrijwel al deze beslissingen worden genomen achter gesloten deuren met een Europarlement dat zo goed als machteloos is. Daarom hebben een aantal organisaties waaronder Amsterdam Anders/De Groenen, SAP, SP, Internationale Socialisten, Nederland Bekent Kleur en PRIME zich verenigt om samen naar Brussel te gaan. Ter voorbereiding organiseren we een bijeenkomst op 25 november, Overtoom 301, Amsterdam over Europa en democratie, vluchtelingen, veiligheid en arbeid. Op 2 december volgt er nog een praktische voorbereidingsdag (in Utrecht).
Oorlogen worden uit onze naam gevoerd. Vluchtelingen krijgen minder rechten. Armoede groeit, vooral onder vrouwen. De roofbouw op ons milieu duurt voort... Om maar enkele gevolgen van het beleid van de Europese Unie te noemen. Dit is niet het Europa dat wij willen. Daarom wordt er op vrijdag 14 december 2001 gedemonstreerd in Brussel (België). De regeringsleiders zitten dan bij elkaar op hun halfjaarlijkse Eurotop om besluiten te nemen over de toekomst van Europa. Besluiten die invloed hebben op ons onderwijssysteem, op onze wetgeving, op ons loon, onze cultuur, kortom: ons leven. Vrijwel al deze beslissingen worden genomen achter gesloten deuren met een Europarlement dat zo goed als machteloos is. De huidige Europese Unie staat in dienst van het kapitaal. Winst boven mensen is het motto. Niet de burger, maar de multinationals bepalen de koers van de EU. En ondertussen wordt de repressie opgevoerd: meer camera´s, meer politieagenten, een verbod op betogingen en een steeds harder optreden tegen migranten en vluchtelingen. Ook in de internationale politiek blijkt het Europees beleid keer op keer niet vreedzaam te zijn, maar een bedreiging voor de vrede in de wereld.
Europa moet een continent worden waar een ieder in vrede kan leven, zonder angst voor armoede of vervolging. Europa moet een continent zijn dat staat voor internationale solidariteit, eerlijke handelsrelaties met ontwikkelingslanden en een geweldloos beleid. Europa moet een continent worden waar burgers daadwerkelijk inspraak hebben. Geconfronteerd met al deze problemen komen steeds meer mensen - studenten, vrouwen, migranten, vakbonden, boeren en vele anderen - in verzet. Ook protesten tegen genetisch gemodificeerd voedsel en klimaatsverandering nemen toe. Iedereen die 'zonder' zit: zonder werk, zonder papieren of zonder onderdak, wil een einde maken aan de onzekerheid die de EU veroorzaakt. Seattle, Davos, Praag, Porto Alegre, Nice, Gotenburg, Genua, Brussel en Amsterdam. Laten we de strijd globaliseren!
Sta jij ook voor een ander Europa? Ga dan in december mee naar Brussel! Bel ons op (020.6897555) en/of stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op d14-website

Vredesdemonstratie tegen de nieuwe oorlog in Afghanistan

2 november 2001
Stop de Oorlog Nu! De resultaten van de operatie Eeuwige Vrede worden zo langzamerhand zichtbaar, dood en verderf in Afghanistan. Iedere seconde telt. Wij kunnen niet wachten tot meer slachtoffers vallen. Daarom demonstreren we aanstaande zondag 4 november om 12.30 uur, start Malieveld Den Haag; afsluiting 15.30 uur bij het Vredespaleis. Georganiseerd door een aantal vredes- en vluchtelingenorganisaties. Voor meer informatie bel met 070-3050415 (PRIME).

De "Baker Boys"

2 november 2001
Door het gelazer met Osama kregen een paar van zijn broers van hem onlangs te horen dat zij zich beter konden terugtrekken uit de Carlyle-groep. Een dure beleggingsclub uit Washington die zijn financiële tentakels vooral heeft gestoken in bedrijven die oorlogstuig fabriceren. Niet alleen in de VS overigens, maar bijvoorbeeld ook in het Zweedse Bofors. De leiding van deze buitengewoon succesvolle groep is in handen gegeven van Frank Carlucci. Ooit vervangend hoofd van de CIA en minister van Defensie in de regering van de oude Bush, die zelf al weer een paar jaar ook een hooivorkje meepikt uit de Carlyleruif.
Een andere oude makker in het bestuurlijke bestand is James Baker III, o.a. minister van Buitenlandse Zaken tijdens het presidentschap van Bush senior. Geen gering heerschap, die Baker. Rijk als wijlen Croesos en buitengewoon invloedrijk. Zo zit hij om eens wat te noemen ook in het bestuur van Electronic Data Systems (EDS). Een Amerikaanse onderneming die ervoor zorgt dat het IT-systeem binnen je bedrijf zo efficiënt en concurrerend mogelijk functioneert. Veel mondiale banken maken gebruik van de diensten van EDS, waarin tot voor kort ook de huidige vice-president Dick Cheney een warme bestuurszetel innam. Als dat bestuur een nieuwe cliënt interessant genoeg vindt, neemt het ook een aandelenpakketje over om zo wat makkelijker invloed te kunnen uitoefenen op de interne gang van zaken. Soms wordt zelfs een eigen man in de directie van de nieuwe cliënt geparachuteerd, zoals in 1998 bij de Banca di Roma.
In Nederland zijn twee banken met EDS in zee gegaan: ABN-AMRO (sedert 1999 voor een deel eigenaar van Banca di Roma) en ING. Maar EDS heeft zich ook binnengewurmd bij interessante ondernemingen als Shell, Unilever, Koninklijke Scheldegroep, Nederlandse Kabel, NUON, Heineken en zelfs twee omroepen: de AVRO en de NCRV. Wie heeft er nog Echelon nodig? Zonder enige twijfel zijn er nog meer van dit soort "Baker Boys"-bedrijven die al hulpverlenend hun weg vinden naar vitale informatie. Mochten we ze toevallig tegenkomen dan hoort u dat van ons. It's a PROMIS.

IJ, IJ (7)

1 november 2001
Een week geleden vonden wij Hard Rock Café Antwerp nog ergens terug in een van de teksten op de site van de mondiale franchiseverschaffer in Londen (www.hardrock.com). Inmiddels is de naam van het door het Nederlandse duo Hommel-Huis in 't Veld bestierde café helemaal van de site verdwenen. Dat verwonderde ons en we zochten contact met de Hard Rock Café-organisatie met de volgende vraag:
"I'm almost sure that somewhere on you site Antwerp is mentioned as one of the cities in the world where you can find an official Hard Rock Café. Can you help me?".
Het snelle antwoord was afkomstig van Gretchen Torrence van de afdeling Customer Care:
"That café has now been closed for about a year. I am sorry for any confusion".
Dat ontlokte bij ons de vraag: "Did it belong to your franchise-chain and why was it closed?"
Gretchen: "Yes it did belong to us and I'm not sure why it closed, since it was before I started working here. I think it was because of some franchise issues. Keep rocking".

Eind vorig jaar dus einde Hard Rock-oefening voor Arie en Marinus. Niet hun eerste tegenslag. TextLite en de dancing It liggen nog vers in ons geheugen. En in ons archief stapels artikelen over hun mogelijke betrokkenheid bij witwassen, drugshandel en ander ongerief. Dat maakte het blijkbaar noodzakelijk om een deel van hun activiteiten te verleggen naar de grootste havenstad van onze zuiderburen. Want ze blijven rocken. Maar wij ook.

 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017