Skip to main content

Actueel 1 - 14 januari 2002

04 januari 2002
Hits: 976

Na BCCI een nieuwe cycloon: Enron

14 januari 2002
Het schandaal rond het faillissement van de Amerikaaanse energiegigant Enron dat de potentie heeft om net als een zondagse krakeling president Bush te vloeren, heeft in de Nederlandse pers nog weinig rimpels veroorzaakt. Oké, Enron heeft in Nederland ook een filiaal en een paar werkmaatschappijtjes, maar die lijken buiten het gewoel aan de overkant van de plas te staan. In de Amerikaanse pers is al breed uitgemeten hoe de top van het bedrijf zijn eigen aandelen Enron tijdig had gedumpt, terwijl de heren dat verboden aan het lagere personeel, die hun pensioencenten in die aandelen hadden zitten. Verder is gebleken dat een groot deel van bij de boekhouding behorende bescheiden door de ingehuurde accountantsgigant Arthur Andersen vernietigd is. Een truc die niet alleen moet verhullen hoe jarenlang de boeken zijn vervalst onder het toeziend oog van diezelfde Andersen, maar ook en vooral wat er via een oerwoud aan offshore-rekeningen is verdwenen en in wiens zakken. En mogelijk ook of Enron is gebruikt voor witwasoperaties van giga-omvang, zoals nu al door sommige Amerikaanse experts wordt gesuggereerd.
Dat de regering-Bush al verschillende lieden die vroeger zakelijke banden met Enron hebben gehad naar voren heeft geschoven om op verschillende niveaus een officieel onderzoek te verrichten naar mogelijk onderliggende misdaden, is op zich al een teken dat Washington zo veel mogelijk zal proberen de zaak te traineren en onder het tapijt te vegen. Ook al omdat heel wat functionarissen binnen het regeringsteam van Bush, inclusief de president zelf, in het verleden van Enron hebben geprofiteerd. Al dan niet via de reeds genoemde offshore-rekeningen, die zich vooral op de Kaaimaneilanden lijken te hebben gecentreerd. Enron heeft in dat belastingparadijs meer dan tweehonderd van zijn werkmaatschappijtjes gevestigd. Om er voor de aardigheid eens eentje uit te halen: Enron Dominica LNG. En laat die onderneming nou toevallig ook in Nederland zonder twijfel om administratieve redenen een plekje verworven hebben. In de warme schoot van: Equity Trust Co. Een trustkantoor dat ooit tot zijn nek aan toe betrokken bij het BCCI-schandaal, waarbij miljarden verdwenen bleken te zijn. Het lijkt erop dat voor de zoveelste maal l'histoire se répète (zie ook "Neerlands stille kracht"in De Morgenster).

Ga gerust uw gang

14 januari 2002
Niet eens zo heel lang geleden lieten onderzoeksrechters in zowel Chili als in Argentinië en Frankrijk weten dat zij graag de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger aan de tand zouden willen voelen over zijn betrokkenheid bij de Operatie Condor. Een geheime drijfjacht met vaak dodelijke afloop op alles wat links of vermeend links was in Zuid-Amerika in de jaren zeventig en tachtig. Georganiseerd door de samenwerkende geheime diensten van Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, Brazilië en Bolivia en onder auspiciën van de CIA en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe waren de berichten daarover nog niet erg duidelijk omlijnd. Maar afgelopen weekend kwam Kissinger wat scherper in focus. Uit recentelijk in de VS vrijgegeven officiële documenten die betrekking hebben op de periode tussen juni en october 1976 blijkt namelijk dat "dear Henry" weliswaar een passieve, maar duidelijke rol heeft gespeeld bij met name de moorddadige gebeurtenissen in Argentinië. In die tijdspanne betreikte de jacht op de linkse "terroristen" door de slagers van het Videla-regime een afschuwelijk hoogtepunt. Om te zien of er wellicht op het gebied van de mensenrechten in Washington gevoeligheden lagen, vertrok de toenmalige Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Guzzetti in october naar de VS voor gesprekken met zijn Amerikaanse collega Kissinger en vice-president Nelson Rockefeller. Geen vuiltje aan de lucht. Kissinger liet Guzzetti weten dat de VS de Argentijnse regering niet op het matje zou roepen voor de mensenrechtenspaanders die hier en daar zouden vallen bij het omhakken van het weelderig terroristische onkruid. Hij drong bij Guzzetti zelfs aan op het maken van tempo bij die campagne. Daarmee gaf Kissinger carte blanche voor een vloedgolf van geweld waarbij minimaal 15.000 mensen, maar waarschijnlijk een veelvoud daarvan, werden gemarteld en vermoord of simpelweg verdwenen. In wezen verschilde hij niets van de Schreibtischmörder uit de Nazi-tijd. Wellicht kan zijn partijgenoot Cheney binnenkort in zijn voetsporen treden als het leger opnieuw "gedwongen wordt in te grijpen" bij de huidige dramatische gebeurtenissen in het land van Maxima en de Plaza de Mayo.

Meer mosterd na het eten

13 januari 2002
Nadat de Grijze Wolven bijeenkomst in de Bossche Brabanthallen achter de rug was buitelden de lokale politici over elkaar heen om vragen te stellen. Hadden ze zich er maar vooraf tegenaan bemoeid. Vanaf had december vorig jaar waren ze allemaal op de hoogte van deze Grijze Wolven bijeenkomst en hebben ze van verscheidene kanten veel informatie toegezonden gekregen. Tegelijkertijd met de PvdA (zie ons berichtje van 7 januari in deze rubriek) schreef De Stadspartij ook een aantal vragen op papier. Voor de volledigheid nemen we hieronder die brief op in de hoop dat het Bossche College van burgemeester en wethouders snel antwoord geven:
"Geacht College, via de media vernamen wij dat afgelopen zaterdag 5 januari 2002 in de Brabanthallen het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland (TFN) is gehouden. Alhoewel het congres was aangekondigd als culturele manifestatie, moest worden aangenomen, dat, mede gezien het bezoek van de Turkse vice-premier Bahceli, de bijeenkomst ook als een politieke bijeenkomst kon worden beschouwd. Ook ervaringen uit het verleden geven aan dat de jaarvergadering steeds meer de inslag van een politieke bijeenkomst dan een culturele manifestatie hadden. Uit diverse publicaties blijkt dat de Turkse Federatie Nederland geassocieerd wordt met facisme, rechts extremisme en de politieke groepering Turkse Grijze Wolven. De laatste groepering moet verantwoordelijk worden geacht voor martelingen en moorden in en buiten Turkije. In ons land en ook in onze stad wonen vele allochtonen van Turkse afkomst, die uiteraard begaan zijn met de politieke situatie in hun land van herkomst. Wij stellen ons voor dat deze bevolkingsgroep in hoge mate verontrust is over het feit dat de TFN zonder problemen in Nederland in het algemeen en 's-Hertogenbosch in het bijzonder een dergelijke manifestatie kan houden. De wet geeft de mogelijkheid om bijeenkomsten van rechts extremisten te verbieden. Op basis van het voorgaande wil de Stadspartij uw College onderstaande vragen te stellen:
1. De Brabanthallen organiseert regelmatig evenementen waar grote hoeveelheden bezoekers worden verwacht. Wordt voor elk van deze evenementen een vergunning aangevraagd? Zo neen is er sprake van een globale vergunning voor het organiseren van evenementen en wordt de inhoud van de vergunning regelmatig geactualiseerd?
2. Is uw College het met ons eens dat het houden van politieke bijeenkomsten van extreem rechtse groeperingen verboden moet worden?
3. Zo ja Wat zijn de criteria geweest om deze specifieke bijeenkomst dan toch toe te staan?
4. Zo ja Is over de vergunning overleg geweest met justitie en politie?
5. Is uw College het met De Stadspartij eens dat mede gezien de feitelijke inhoud van het jaarcongres voor een dergelijk evenement in de toekomst geen vergunning meer mag worden verleend?
6. Is uw College bereid om in de Plaatselijke Verordening een regel op te nemen die ertoe leidt dat voor het houden van bijeenkomsten van welke omvang dan ook, waarbij omstreden groeperingen betrokken zijn, altijd een vergunning noodzakelijk is?
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet, met vriendelijke groet, namens De Stadspartij Jos W.F. Cozijnsen
".

Overigens organiseert op donderdagavond 17 januari aanstaande "Eurodusnie" in eetcafe "Las Vegas" in de Koppenhinksteeg in Leiden een informatie-avond over de situatie van de politieke gevangenen in hongerstaking in Turkije. De avond wordt verzorgd door leden van twee Nederlandse delegaties die in de zomer van 2001 de gevangenen bezochten. Al weer meer dan een jaar zijn honderden gevangenen en sympathisanten beurtelings of tot de dood in hongerstaking in Turkije. De hongerstakingen zijn een protest tegen de introductie van een nieuw "type-F" gevangeniscel in Turkije. Daarbij zijn inmiddels meer dan vijftig mensen overleden. In tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij gevangenen in grote groepen op zalen verblijven, worden gevangenen in de nieuwe situatie geïnterneerd in kleine isolatiecellen. De politieke gevangenen vrezen, evenals Amnesty International, dat in Turkije veelvoorkomende praktijken als marteling en mishandeling als gevolg van deze nieuwe vorm van detentie enkel zullen toenemen. Op de acties van de gevangenen en hun sympathisanten en families wordt door de Turkse autoriteiten met keiharde repressie gereageerd. In juli 2001 waren twee Nederlandse delegaties bij de hongerstakers op bezoek. Leden van deze delegaties vertellen op de informatieavond over de hongerstakingen en de motivatie van de activisten. Er wordt een video vertoond over de situatie in de Turkse gevangenissen. Ook wordt ingegaan op de achtergronden van de Turkse regering, de invloed van het IMF en de NAVO, de terreur die de staat uitoefent en de reacties van de westerse bondgenoten van Turkije. Tevens wordt op deze avond de brochure "Op bezoek in de huizen van verzet" gepresenteerd. De informatie-avond begint om 2000 en de toegang is gratis. Meer informatie via dit emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0715173019. Een aanrader voor Bossche politici zodat zij zich eens op de hoogte gaan stellen over wat er aan de hand is met die politieke gevangenen in Turkije en de rol van de Turkse Grijze Wolven daarbij.

Duitse politie valt binnen

12 januari 2002
Gisterochtend om 06.30 heeft de Duitse politie in samenwerking met de Duitse recherche een aantal huiszoekingen gedaan bij dieren-rechten-activisten in Mullheim, Duisburg en Berlijn. Deze huiszoekingen werden gedaan in verband met de nieuwe campagne tegen één van de grootste internationale dierenlaboratoria van de wereld; Covance. Computers, video's, flyers, agenda's, alles is meegenomen voor onderzoek. Op deze internet-pagina's is meer informatie te vinden. Over Nederlandse acties wat dierenrechten betreft kun je hier terecht.

Skeletten

11 januari 2002
De laatste tijd duiken steeds meer sensationele berichten op over de achtergronden van de aanslagen van 11 september op het WTC in New York. Vrij vers is nog het verhaal dat de naar binnen gierende vliegtuigen via een remote control op de grond naar hun doelen zijn geleid. Door wie en waarom is nog niet helemaal duidelijk. Over het speculeren in aandelen van vliegtuigmaatschappijen op de beurs dankzij voorkennis van de terroristische gebeurtenissen hebben ook wij geschreven. De grote boosdoener in die plot zou de Deutsche Bank zijn geweest. Maar aangezien de gegevens van de activiteiten van die bank op Wallstreet werden bijgehouden op een kantoor in het WTC, zou het heel moeilijk zijn om nog na te pluizen welke cliënten de Deutsche Bank opdracht hebben gegeven voor de bewuste putopties. Althans, zo wordt het ons gesuggereerd.
Een ander verhaal dat tot nadenken stemt is de dood op 11/9 van John O'Neill, het hoofd van de security van het WTC. Die positie bekleedde hij nog maar twee weken. Daarvoor was hij jarenlang onderdirecteur van de FBI en in die hoedanigheid belast met de onderzoeken naar de bomaanslagen op het WTC in 1993, een Amerikaanse militaire basis in Saoedie Arabië in 1996, de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar-es-Salaam in 1998 en de USS Cole in Yemen in 2001. Je mag veronderstellen dat John het nodige wist van Osama's terroristische vereniging Al Queda. Eind augustus van het vorig jaar had O'Neill ontslag genomen. Volgens hemzelf omdat hij het niet eens was met de order van de regering-Bush om zijn onderzoek naar de terroristische activiteiten van Al Queda op een laag pitje te zetten. In Washington zag men meer in de op gang gekomen onderhandelingen met de Taliban over de uitlevering van Osama in ruil voor politieke erkenning en economische hulp. In O'Neill's visie vormden de oliebelangen van de club rond de president bij die keuze de belangrijkste factor. Hij sprak de afgelopen zomer over zijn frustraties en opvattingen een paar maal met de twee Franse schrijvers Charles Brisard en Guillaume Dasquie. Beiden geen onbekenden in het wereldje van inlichtingendiensten. Zij legden hun informatie vast in het in november jl. uitgekomen boek "Hidden Truth" dat nu pas aandacht begint te trekken in de VS zelf. Over de juiste toedracht van O'Neills dood zijn verschillende versies in omloop. Maar een ding is zeker, in Washington zal niemand hebben getreurd over het wegvallen van iemand die wist in welke kast de skeletten waren verborgen.

Avanti ragazzi

11 januari 2002
Waar een berichtje in Kleintje Muurkrant al niet toe kan leiden. Meldden wij gisteren nog dat de Milanese onderzoeksrechter Brambilla door de minister van Justitie van de SME-zaak was afgehaald, vandaag komen de Italiaanse kranten al met het bericht dat hij mag blijven tot oktober. Dan wordt de smeergeldaffaire van Berlusconi en Previti alsnog voor de kadi getrokken. Zie je wel, als je maar wakker blijft.

Goddelijk werk

11 januari 2002
De dreun die is uitgedeeld aan Foster Parents Plan door het totaal mislukte Cité Soleil-project op Haïti dendert in Nederland hier en daar nog na. Maar dat is waarschijnlijk nog niks vergeleken met een schandaal dat zich momenteel in de Zwitserse hulpverleningssector ontrolt. Het gaat om de zich als onafhankelijk en bovenkerkelijk presenterende stichting Limmat, die vele jeugdprojecten in de Derde Wereld sponsort. Daartoe in staat gesteld door fondsenwerving via allerlei acties met Zwitserse VIPs als uithangbord en door een eigen vermogen van 25,5 miljoen Zwitserse francs. Naar nu pas blijkt behoren minstens zes van de acht bestuursleden tot de geheime ultra-rechtse organisatie Opus Dei. Een rechtstreeks met de paus verbonden machtsblok binnen de rooms-katholieke kerk waarvan de leden zich ophouden in de hoogste kringen van landen waar de kerk vaste voet heeft gekregen. Met name de financiering van de werken God's is sedert de oprichting in 1928 door de inmiddels op weg naar heiligverklaring zijnde Franco-aanhanger José Maria Escriva, altijd met een wolk van geheimzinnigheid omgeven geweest. En terecht, want het was niet altijd allemaal even kosher (zie bijvoorbeeld het boek "V" van de Franse schrijver Pierre Péan, Librairie Arthime Fayard, Paris, 1984). Een paar leden van het uit bekende Zwitsers bestaande zogenaamde Limmat-patronaat hebben na de persrevelaties inmiddels hun waldhoorn aan de wilgen gehangen. Ze wensten niet geassocieerd te worden met Opus Dei. Zonder twijfel zal het Zwitserse volk door figuren à la Carolien Tensen en Ivo Nihil zeer binnenkort erop worden gewezen dat er niks aan de hand is met Limmat en dat Opus Dei net zo gevaarlijk is als de lokale biljartvereniging. Om te redden wat er te redden valt.

Tekenen aan de wand (1)

10 januari 2002
Volgens minister Jorritsma was Chirac een engerd. Die uitspraak trok zij helaas, zoals gebruikelijk in het Haagse Madurodam, schielijk weer in. Maar ze had wel gelijk. Overigens had ze beter Berlusconi een engerd kunnen noemen. En niet alleen op grond van zijn P2-verleden. Zo begon hij direct na zijn tweede aantreden als Italiaans premier à la Adolf indertijd de rechterlijke macht te zuiveren van links of vermeend links gebroed. Uiteraard speelt daarbij ook eigenbelang een niet geringe rol. Er is bijvoorbeeld in Milaan al geruime tijd een gerechtelijk vooronderzoek aan de gang naar onregelmatigheden bij de overname van het levensmiddelenconcern SME door een onderneming die deel uitmaakte van Berlusconi's zakelijke octopus. Daarbij zou ondermeer de magistraat die toestemming moest geven voor die transactie smeergeld zijn betaald. Tot de verdachten behoren Berlusconi zelf en één van diens vroegere privé-advocten en huidig parlementslid Previti (zie ook: "wie volgt?" van 5 december jongstleden). De belangrijkste onderzoeksrechter in deze zaak, Brambilla, zou oorspronkelijk in oktober al verhuizen naar een andere post in het justitiële apparaat. Hij kreeg echter dispensatie om de SME-affaire af te maken. Maar op een recent verzoek om verlenging van die dispensatie kreeg hij van de minister van Justitie nul op het rekest. Dat houdt vrijwel zeker in dat een nieuwe, Berlusconi-vriendelijke onderzoeksrechter zich in de zaak zal moeten verdiepen. Een tijdrovende bezigheid die zonder twijfel tot gevolg zal hebben dat de grens van verjaring zal worden overschreden.
Een ander bewijs voor Berlusconi's rechts-politieke kuiperijen is de op korte termijn te verwachten benoeming van vice-premier Gianfranco Fini tot minister van Buitenlandse Zaken. Een post die nu tijdelijk, na het plotselinge opstappen van Renato Ruggiero, wordt beheerd door Berlusconi zelf. Fini is een fascist van het onzuiverste water (zie ook: "Brusselse Truffels" in Kleintje Muurkrant 328). Berichten in de Italiaanse pers over zijn meer dan waarschijnlijke benoeming veroorzaakten echter vooralsnog weinig publieke deining. Noch in Italië, noch daarbuiten. Zo gaat dat tegenwoordig in "ons" verenigde Europa. Maar wie bijvoorbeeld ziet hoe een enge populist met een eenvoudig "at your service" vele verduisterde harten in Nederland blijkbaar een bypass bezorgde en een golf van "gesundes Volksempfinden" veroorzaakte, verbaast zich nergens meer over. Niettemin is het verschijnen van volksmenners als Fini, Haider en Fortuyn op het politieke toneel zeker niet van gevaar ontbloot. Maar Brecht heeft ooit laten zien dat het net zo weerstaanbaar is als de opkomst van Arturo Ui. Als we maar wakker blijven.

Amerikaans asielzoeker in holland

10 januari 2002
Al meer dan een maand zit de Amerikaanse activist Kenneth Nichols in Onderzoekcentrum Stadskanaal te wachten op een beslissing van de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst op zijn asielaanvraag. Gisteren en vandaag werd er over hem bericht in De Volkskrant. Nichols vreest voor zijn leven in Amerika vanwege zijn politieke standpunten ten aanzien van de Amerikaanse regering. "Voor het minste of geringste ben je een 'enemy of the state'". Tien jaar geleden kwam hij met een onderscheiding rijker en een illusie armer terug uit de Golfoorlog. "In Irak zag ik voor het eerst hoe Amerika de wereld onderdrukt. Hoe Amerika niet voor democratie strijdt, maar voor zijn eigen belangen". Na 11 september afgelopen jaar vreesde hij voor zijn leven: "De toespraak van Bush was glashelder: of je bent voor ons, of je bent voor de terroristen. In Europa is erg lichtzinnig opver deze boodschap gedaan. Maar vergis je niet: dit bedoelt Bush echt letterleijk. De sfeer die nu in Amerika heerst, is niet wezenlijk anders dan die in nazi-Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het is er gewoon eng. Dissonante geluiden worden niet getolereerd. Daarom moest ik weg". Hij zal net zoals duizenden anderen die wachten op veiligheid wel geen kans maken hier in Nederland, trouwe bondgenoot van de VS. Lees wat die Amerikanen betreft de twee recent bij Uitgeverij Papieren Tijger verschenen engelstalige brochures van Willem Oltmans, "not guilty" en "who are the no.1 war criminals?"

Ballingschap Bulderbos

9 januari 2002
Aanstaande maandag -14 januari- gaat MilieuDefensie de bomen uit het Bulderbos uitgraven en overbrengen naar het Kathedralenbos bij Almere. De bomen krijgen daar de glegenheid verder te groeien als levend protest tegen de vervuiling door Schiphol. Naar verwachting laat het weer de overplanting nu toe. Schiphol heeft laten weten dat de vormalige Bulderboseigenaren en -wachters niet welkom zijn in het bos. Maar dat is geen reden helemaal verstek te laten gaan! We willen de eerste lading bomen bij de poort opwachten en uitgeleide doen richting Almere. Kom ook! Om 10.30 uur wacht er een autobus van Theaterstraat op station Hoofddorp, op de parkeerplaats honderd meter links van de trappen. Rond 12.00 uur gaat de bus weer terug naar het station.
Velen van jullie hebben de afgelopen maanden meegedaan aan de acties rond het Bulderbos. We hebben een selectie gemaakt van de aardigste berichten uit de krant, die we u graag toesturen. Stuur uw postadres als u een overzichtje wenst te ontvangen. Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam website milieudefensie.

Big Brother uit Tel Aviv

9 januari 2002
Tot nu toe was de strijd over de vraag welke rol de Israëlische onderneming Amdocs heeft gespeeld bij een spionage-operatie in de VS zelfs voor de geïnteresseerde Nederlander een vrij academische kwestie. Dat gold dus eigenlijk ook voor onze berichtgeving daarover. Maar laten wij eens poging doen om er net als bij Comverse, de andere verdachte Israëlische onderneming in deze zaak, een reëel Nederlands tintje aan te geven. Niet zo moeilijk. Uit zeer recente uitspraken van Frank Willemsen, de technisch directeur van Libertel/Vodafone in Nederland, blijkt namelijk dat zijn onderneming al sedert 1999 wereldwijd gebruik maakt van dezelfde diensten van Amdocs die zoveel achterdocht hebben gewekt bij de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Dat betekent dat ook de communicatie van bij Libertel/Vodafone aangesloten Nederlanders door Amdocs worden geregistreerd en in rekening gebracht. Hoeveel mensen dat zijn mag de lieve God weten, maar in wezen bestaat hier dus voor een deel dezelfde situatie als in Bush-land: Israëlische inlichtingendiensten hebben via Comverse en Amdocs de gelegenheid om binnen te dringen in het privé-leven van Nederlanders. Of die nou crimineel zijn of niet. De vraag is of we dat verantwoord vinden.

Een telefoontje

8 januari 2002
Kleintje Muurkrant werd vanavond verrast met een onaangenaam telefoontje van Kees van Veen, de manager van Richard Krajicek. Aanleiding: de stukken over de iconen-affaire in deze rubriek en de Morgenster. Volgens Van Veen wist hij pas dat de icoon van Krajicek in 1995 al verpatst was door Roozemond ten tijde van het kort geding in november 2000. Repte Van Veen aanvankelijk nog over een kort geding en een schadeclaim, al snel werd de toon heel wat agressiever.
Van Veen: "U bent een boef van de eerste orde. Ik ga wel even informeren wie u bent. Ik kom wel aan uw adres. Vanavond nog. Ik kom effe vrolijk langs. En dan neem ik een paar jongens mee. En die brengen u echt aan het verstand dat u dat nooit meer moet doen".
KM: "U begrijpt dat dit op tape staat?"
Van Veen: "Dat interesseert me niet. U bent gewoon een grote boef. U bent hier heel verkeerd mee bezig. U bent net als van Rijn. Allemaal mensen chanteren".
KM: "Wij chanteren u niet".
Van Veen: "Natuurlijk wel. Chanteren gewoon. U drijft hier iemand tot een halve gekkenhuis. Om dit neer te zetten. En verder wil ik niet meer met u praten".

Van Veen gooide de hoorn erop en wij deden aangifte bij de politie wegens bedreiging met geweld. Ook dat hebben wij Van Veen laten weten.

Silence please

8 januari 2002
Richard Krajicek, Nederland's beste tennisser ooit, is in ieder geval voor 450.000 gulden het schip ingeholpen bij de belegging in een precieus Russisch kunstwerk in mei 1995. Het ging om de eeuwenoude icoon "Joris bestrijdt het kwaad" die hij op advies van zijn manager Kees van Veen betrok van de Haagse firma Hodegon. Een kunstbemiddelingsvehikel van de toen al niet als bijzonder kosher bekendstaande iconenhandelaar Robert Roozemond. Overeengekomen werd dat Hodegon het kunstobject maximaal vijf jaar in bruikleen zou krijgen tegen een rente van 1,5 procent per maand. Roozemond verplichtte zich verder om het binnen die periode voor 9 ton van de hand te doen. Om die prijs zover op te krikken zou hij "Joris" meesturen met een Europese tournee van Russische kunst. Naar nu is gebleken heeft hij de bewuste icoon al na een half jaar zonder dat Krajicek daarvan op de hoogte was op een veiling in Parijs te koop aangeboden. Kennelijk ter delging van een schuld bij het Parijse filiaal van de Luxemburgse Banque Colbert, waar het kunstwerk was gedeponeerd. Toen dat door een te late inbreng op de veiling niet verkocht werd, kwam het een paar dagen later via een onderhandse deal in handen van een Franse collectioneur tegen een prijs die niet in verhouding stond tot de met Krajicek afgesproken prijs van 9 ton. Niet zo heel lang daarna ging de Parijse bank failliet, waarmee de sporen van Roozemond's faux pas zo goed als uitgewist werden. Icoon weg, geld weg, de bank krijgt de schuld en later zien we wel verder. Vijf jaar lang hielden zowel Roozemond als Van Veen hun mond dicht en handelden ondertussen samen vrolijk verder in iconen.
In november 2000 spande Krajicek, die geen idee had van Van Veen's dubbelrol, een kort geding aan tegen Roozemond. Hij wilde nu eindelijk wel eens zijn geld zien. Negen ton plus achterstallige rente. Een paar dagen voor de rechtzitting kwamen de partijen tot een vergelijk. Krajicek nam genoegen met de oorspronkelijke inleg van 4,5 ton, die zou worden opgehoest door zijn steun en toeverlaat Kees van Veen. Die zou dan via een nieuwe kunstdeal met Roozemond de zaak rechttrekken. Bij deze nog steeds niet geëffectueerde deal was de als een moderne "Joris" in de kunstwereld rondwarende Michel van Rijn betrokken. Die kreeg lucht van het kwalijke dubbelspel van Roozemond en Van Veen en vond in de loop van vorig jaar Krajicek's "verdwenen" eigendom terug bij het Parijse museum Petit Palais, waaraan de inmiddels overleden collectioneur het had nagelaten. Noch Roozemond, noch Van Veen voelde zich geroepen om de zogenaamd door de bank verkwanselde icoon op te eisen. Een paar maanden geleden startte Kleintje Muurkrant een onderzoek naar deze zaak en bereikte afgelopen weekend matchpoint. Hoe deze partij versus het duo Roozemond/Van Veen eindigde is vanaf vandaag te vinden in het artikel "Game, set, match" op De Morgenster.

mosterd na de maaltijd

7 januari 2002
En dan volgen hieronder de schriftelijke vragen van de Bossche gemeenteraadsfractie van de PvdA aan het College van B&W van DenBosch. Het betreft vragen ex artikel 34 Reglement van Orde met als onderwerp "Turkse Federatie Nederland / Grijze Wolven"
"College, Op 5 januari 2002 heeft het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland plaatsgevonden in de Brabanthallen. Deze bijeenkomst is door genoemde organisatie gepresenteerd als een politiek-neutrale, culturele manifestatie voor Turkse jongeren. Volgens het Comité Stop de Grijze Wolven is de Turkse Federatie Nederland een mantelorganisatie voor de Grijze Wolven. Laatstgenoemde organisatie verzet zich -blijkens een groot aantal publicaties in de nationale en internationale pers- tegen de integratie van Turken in West-Europa en maakt daarbij gebruik van intimidatie en bedreiging met zeer ernstig lichamelijk geweld. Volgens het Comité Stop de Grijze Wolven is ook in 's-Hertogenbosch een Grijze Wolvenorganisatie actief.
Hoewel de bijeenkomst op 5 januari 2002 rustig is verlopen, is de fractie van de Partij van de Arbeid buitengewoon ongelukkig met een dergelijke omstreden en in de (nationale) pers als extreem-nationalistisch aangeduide politieke bijeenkomst in 's-Hertogenbosch. Het is daarbij voor de fractie van de Partij van de Arbeid duidelijk dat het grondwettelijk recht op vergadering het van overheidswege verbieden van een dergelijke bijeenkomst zo goed als onmogelijk maakt. Als afgeleide van de hierboven aangeduide bijeenkomst, legt de fractie van de Partij van de Arbeid u - krachtens artikel 34 Reglement van Orde onderstaande schriftelijke vragen voor.
1. Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie?
2. Zo ja, ontvangt de Turkse Federatie Nederland of een daarmee verbonden organisatie op enigerlei wijze faciliteiten of subsidie van de gemeente 's-Hertogenbosch?
3. Zo ja, bent u bereid een voorstel tot beëindiging van deze steun of subsidie aan de Turkse Federatie Nederland aan de Gemeenteraad voor te leggen?
4. Bestaat er volgens de bij u bekende informatie in 's-Hertogenbosch een afdeling van de Grijze Wolven?
5. Beschouwt het College c.q. de burgemeester in zijn hoedanigheid als hoofd van de Politie de Grijze Wolven als een criminele organisatie?
6. In het geval er een afdeling van de Grijze Wolven in 's-Hertogenbosch bestaat, welke maatregelen heeft de politie genomen c.q. zullen worden genomen om eventuele criminele activiteiten van deze organisatie te voorkomen of te bestrijden?
Is de burgemeester in zijn hoedanigheid als hoofd van de Politie in het voorkomende geval bereid de Commissie voor Bestuurszaken hier (vertrouwelijk) verder over te informeren? In afwachting van uw antwoord, Hoogachtend, namens de fractie van de Partij van de Arbeid, G.J. Snijders
".
Overigens staan alle toespraken gehouden op de demonstratie tegen de bijeenkomst van de Grijze Wolven in de Bossche Brabanthallen op het internet. Het betreffen toespraken van Comite 5 Janauri, Kurf, Peter Rehwinkel (PVDA) en HTIF. Kijk op deze website. Je kun hier gaan kijken voor een paar foto's van die demonstratie.

grijze wolven

6 januari 2002
Tsja, en dan loop je in een demonstratie met een paar honderd mensen door de binnenstad van DenBosch. Tienduizenden consumenten die met leuzen en pamfletten opgeschrikt worden gedurende hun wekelijkse boodschappenrondje. Turkse, Koerdische en Nederlandse anti-fascisten die zich druk maken over het laten doorgaan van een extreem-rechtse, zeg maar gerust fascistische bijeenkomst van een paar duizend Turken die van overal uit Europa hieropaf zijn gekomen. Zoiets kan blijkbaar gewoon doorgang vinden terwijl voor heel wat minder voetbalwedstrijden waar veel meer mensen op af komen afgelast worden. Stel je eens voor hoe je je als linkse Turk moet voelen wanneer je door een stad loopt waar duizenden Grijze Wolven in rondhangen. Hoe bedreigend dat is. Het Bossche stadsbestuur en alle politieke groeperingen die geweigerd hebben te reageren op verzoeken om die rechtse bijeenkomst in de Brabanthallen af te gelasten dienen zich de ogen uit hun hoofd te schamen.
Turkse fascisten kunnen dus openlijk en vrij bij elkaar komen om elkaar op te fokken en te stimuleren in hun fel nationalistische gevoelens en daden. Want vergeet niet dat dagelijks de mensenrechten in Turkije systematisch worden geschonden. Onder mede-verantwoordelijkheid van Turkse Grijze Wolven vinden martelingen en moorden plaats in Turkse gevangenissen en in de Koerdische gebieden. De politieke partij der Grijze Wolven - de MHP, de Partij van de Nationalistische Actie - is verantwoordelijk voor vele politieke moorden. De organisatie heeft een grote invloed op de Turkse gemeenschap in Nederland. Jongeren binnen die gemeenschap worden door deze nationalistische ideologie geïndoctrineerd en aangezet om niet te integreren in de Nederlandse gemeenschap. Tegelijkertijd hebben Nederlandse politici de mond vol over diezelfde integratie. Stop die Grijze Wolven daarom, wees alert tegen Turks extreem-rechts! Meer informatie is te vinden op deze website

Schimmen

6 januari 2002
Uit kringen van de Amsterdamse politie vernamen wij recentelijk een interessant verhaal. Beginjaren tachtig kreeg een agent van het bureau Warmoesstraat een ernstige aanvaring met zijn superieuren. Het liep uit op een regelrechte oorlog en ontslag. Maar hij werd daarbij uiterst coulant behandeld en in latere instantie zelfs financieel gesteund bij de opbouw van een nieuwe maatschappelijke carrière. Naar verluidt in Hoorn. De fluwelen handschoenen waren door de korpsleiding uit de kast gehaald omdat de diender in kwestie had gedreigd anders eens iets leuks op straat te gooien over een minister. Gezien zijn standplaats had die informatie naar alle waarschijnlijkheid een sexueel karakter. Op de vraag of het soms ging over minister van Justitie De Ruiter werd ontkennend geantwoord (zie "Roze balletten" aflevering 12 en 13, dd. 19 en 20 juli 2001, eerder in deze rubriek). Jammer maar helaas.
Afgelopen vrijdag gooide de journalist van het NRC en de Nieuwe Revu Frank van der Linden bij het RTL-4 discussieprogramma "Nieuws aan tafel" van Rick Nieman een opmerkelijke vraag in de groep. Moest je informatie die bij de Haagse journaille circuleerde dat de leider van een Tweede Kamerfractie bij herhaling bezoekjes bracht aan een SM-gelegenheid publiceren. Overwegende dat dit sportieve Kamerlid leiding gaf aan een fractie die het gezin als hoeksteen van de samenleving propageert. Mede-panellid Pim Fortuyn vond in dit geval van wel, gezien de politieke relevantie. En hij kan het weten. Niet aan bod kwam dat de betrokken fractieleider zich (net als de minister in het eerstgenoemde geval) met deze handelwijze niet alleen bloot stelt aan klappen van de zweep en andere frivole activiteiten maar mogelijk eveneens aan chantage. Maar misschien vindt hij dat ook wel lekker. De naam van de betrokken parlementariër werd bij Nieman niet prijsgegeven. Jammer, maar helaas.

Schuld en boete

6 januari 2002
Volgens een bericht van het ANP, Belga en AFP is de afgelopen week de Nederlander Cornelius Martens aan de Franse Justitie overgedragen. Martens wordt ervan beschuldigd tot een internationale bende te hebben behoord die vooral uit Franse en Belgische kerken en kastelen kunstschatten roofde en doorverkocht aan antiquairs en particuliere geïnteresseerden. Martens was al een jaar geleden gearresteerd in zijn Belgische woning, waar de politie een flink arsenaal van gestolen kunstvoorwerpen aantrof. In dezelfde zaak werd in Nederland Martens' kompaan Simon Visser aangehouden. Ook hem hangt nog dit jaar uitlevering aan Frankrijk boven het hoofd (zie het artikel "Radertje" van 23 november vorig jaar).
Visser beweerde indertijd dat hij maar een kleine rol had gespeeld binnen de organisatie. De leiding zou berusten bij kopstukken in de kunstwereld die in heel wat gevallen zelfs gewoon bestellingen plaatsten en de bende informatie verschafte over de locaties waar de gewenste handelswaar te vinden was. Een treffend voorbeeld daarvan was het familie-optrekje van de voormalige Franse president en huidige Europa-boetseerder Valéry Giscard d'Estaing. Kleintje Muurkrant bracht op 14 augustus 2001 naar buiten dat één van die kopstukken de Luikse topantiquair en gewaardeerd TEFAF-lid Albert Vandervelden moest zijn (zie: "Het luchtje bij TEFAF is geen Chanel"). Die stelde direct op hoge toon juridische stappen in het vooruitzicht, maar koos al ras Fabergé-eieren voor zijn geld. Hoe het met hem en de andere deftige helers cq. opdrachtgevers van de bende van Visser en Martens afloopt laat zich raden.

Sloveens Dreckvolk

4 januari 2002
Wij mogen in Nederland misschien geen donder meer horen over Oostenrijks mini-Führer Haider, hij laat zich in eigen land nog steeds stevig gelden. Vooral in Karinthië waarvan hij gouverneur is. De laatste maanden is daar een talenstrijd ontbrand. In totaal tien procent van de Karinthische bevolking spreekt Sloveens, maar in het diepe zuiden van Haider's Bundesland is dat percentage aanzienlijk hoger. Daar spreekt men in groten getale de taal van het buurland. Net als de Friezen bij ons eiste de betrokken minderheid in dat deel van Karinthië op de plaatsnaamborden een dubbele aanduiding. Zij kreeg daarvoor de nodige politieke en juridische steun. Maar Haider hief zijn middelvinger en weigerde vooralsnog aan de eis toe te geven. Sterker nog, hij heeft aan de schilders van de wegbewijzering de opdracht gegeven om alle namen van Sloveense steden te veranderen in de daarvoor voorradige Duitse equivalenten. Zelfs op de internationale wegen die door Karinthië leiden. Zo zou Ljubljana (de hoofdstad van Slovenië) bijvoorbeeld moeten veranderen in het Duitse Laubach. Het is nog niet zover, maar Haider heeft zijn hakken in de sneeuw gezet. Ondanks het feit dat hij met zijn verordening bilaterale overeenkomsten schendt en ook in aanvaring komt met de Oostenrijkse wetgever. Scheisse aan de Slovenen.

Prins Carnaval

4 januari 2002
De nieuwe president-directeur van de spoorwegen - Karel Noordzij - voormalig Schiphol-directeur en voorzitter van Transport Logistiek Nederland, is bij de Bosschenaren bekend onder de naam "prins Amadeiro de vierentwintigste". Alaaf!

Demonstratie aanstaande zaterdag 5 januari in DenBosch

3 januari 2002
Er is eindelijk een vergunning voor de demonstratie op 5 januari in DenBosch, zie eerdere berichten (18 en 26 december) in deze rubriek. Ook het jaarcongres van de Turkse Federatie Nederland gaat door. Het verzamelpunt voor de demonstratie is het Burgemeester Loeffplein in het centrum van Den Bosch. Vanaf 14.00 wordt er daar verzameld. Na toespraken en muziek volgt er demonstratieve tocht door de binnenstad van Den Bosch. We gaan dus NIET naar de Brabanthallen. Het eindpunt van de demonstratie is vlak naast CS Den Bosch. De eindtijd van de demonstratie is 17.00 uur. Het definitieve programma wat sprekers en muziek betreft staat uiterlijk vrijdagavond op onze website Stop de Grijze Wolven! Geen ruimte voor fascisme! Ook alert tegen Turks extreem-rechts!

Ouwe kleren

3 januari 2002
De eerste stad in Nederland die de samenwerking stopt met "ouwe kleren" inzamelaar Humana is Zaanstad. Per 1 januari 2003 mag Humana in Zaanstad geen kleding meer inzamelen. Humana is eerder ook in Kleintje Muurkrant onderwerp van kritiek geweest in een overigens mislukte poging ook het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch zo ver te krijgen om de samenwerking met deze sektarische beweging te beëindigen. Humana Nederland is uiteraard woest op 't Zaanse besluit ("iedere goeroe heeft een giro") en schijnt juridische stappen te overwegen. Wij zijn benieuwd. Om een goed en recent beeld van Humana te krijgen is een bezoekje aan deze website een aanrader

Oranje Onder!

3 januari 2002
Dance Against Monarchy, Benefietfeest op zaterdag 12 januari, van 21.30 tot 4.00 uur (entree 2.5 euro (beariks) op OT301, Overtoom 301 in Amsterdam
Programma: 21.30 uur Axieplan Het Witte Plein. De manifestatie van 2-2-2 Hoe democratisch is de monarchie? Over de Hofjacht, koninklijke uitkeringen, mensenrechten, privileges, politieke invloed, Zorreguieta's. Tevens zijn de programmaposters en -flyers aanwezig. Mensen die willen helpen met het plakken en verspreiden van posters en flyers, kom langs. Ze moeten in het hele land komen te hangen! 23.00 uur Dance Against Monarchy; met medewerking van diverse dj's. Tevens doorlopend video over kroning 30 april 1980 op groot scherm. De opbrengst van de avond gaat naar actiecomite Het Witte Plein. Op het tot Witte Plein omgedoopte Spui verrijzen op 2-2-2 tenten en een open podium. Voor- en tegenstanders van de monarchie, alsmede critici, kraken er harde noten. Tevens dragen muzikanten, schrijvers, dichters en cabaretiers hun culturele steentje bij. In weerwil van eerdere publicaties in de reguliere media wordt er door het comite Witte Plein NIET met de gemeente Amsterdam onderhandeld over een alternatieve locatie voor de demonstratie. Deze vindt plaats op het Spui, en nergens anders. Ze blazen die rijtour maar af. Ga kijken op de wittepleinwebsite

Brussel, hoe verder

3 januari 2002
Op 12 januari aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats over de toekomst van de `anti-globaliseringsbeweging' in Nederland. Zaterdag 12 januari om 14.00 uur, Keizersgracht 132 in Amsterdam (bij XminY).
Op 13, 14 en 15 december jongstleden hebben in totaal 130.000 mensen in Brussel gedemonstreerd voor een ander Europa. D14 Nederland heeft in totaal 12 bussen (600 mensen) georganiseerd die vanaf 12 steden in het land zijn vertrokken. In totaal hebben meer dan 1000 Nederlanders gedemonstreerd. Hiermee is overtuigend bewezen dat de beweging juist na 11 september nog volop actief is. Met deze grote mobilisatie vanuit Nederland heeft D14 een hele concrete en essentiële bijdrage geleverd aan het opbouwen van een beweging tegen het neo-liberalisme, niet alleen op mondiaal niveau maar ook hier in Nederland. Diverse groepen en individuen die al actief waren tegen de neo-liberale globalisering, maar ook velen die dat nog niet waren, zijn bij elkaar gekomen. Opvallend was het grote aantal mensen dat materiaal bestelde om in eigen omgeving te verspreiden. De mobilisatie creëerde ook een mogelijkheid om via bijeenkomsten en de media de argumenten tegen neo-liberale globalisering een sterk geluid te geven.
Deze resultaten waren mogelijk door de open en naar buiten gerichte houding van D14 waarbij inmiddels meer dan 30 organisaties aangesloten zijn. We denken dat het zeer de moeite waard is om op deze basis onze samenwerkingsverband voort te zetten. Daarom nodigen we alle organisaties en individuen die al dan niet aangesloten zijn uit om op 12 januari hierover mee te denken. Op deze dag kunnen een aantal zaken aan de orde komen.
Continuïteit hoe nu verder? Hoe kunnen we de activiteiten tegen de neo-liberale globalisering in Nederland continuiteit geven? Is er behoefte aan een meer structureel netwerk en wat voor activiteiten kunnen er ondernomen worden? Voorstel voor een discussiedag. Eind januari vindt in het Braziliaanse Porto Alegre het World Social Forum - de tegenpool van de World Economic Forum - plaats. Hier zullen duizenden mensen samenkomen om te praten over de strijd tegen het neo-liberalisme en over alternatieven. De WSF is ook een goede aanleiding om inNederland een discussiedag te organiseren over globalisering, verzet en alternatieven.
Terugblikken op 13 & 14 december kan via een eigen foto-reportage over de acties die nog steeds te bekijken is op de Grenzeloos-website. Een hele aardige Flash reportage (geluid en film) van D14 is te bekijken op deze plek

zet vast in je agenda

3 januari 2002
Op zondag 17 februari aanstaande organiseren we een boeken en infomarkt in de zaal van de Plantagedoklaan 8-12 in Amsterdam (vlakbij Artis en Waterlooplein). Van 11.00 tot 19.00 kun je daar vele linkse boekhandels uit binnen en buitenland vinden. Er zijn platen,en t-shirts te koop. Je kunt genieten van video's, een foto-expositie, acts en livemuziek, zien hoe Radio Patapoe uitzendt of hoe de Grachtenkrant ter plekke gedrukt wordt. Je kunt leren buttons maken of je eigen t-shirt bedrukken (neem er een mee!). En er is informatie over onderandere AFA en Vereniging Solidair. De hele dag zijn er brood en pizza's van bakker Arend en s'avonds kookt de Kok van het Dok. De bar is open tot 01.00. De toegang is gratis. Wil je stand-ruimte reserveren, een workshop geven, je nieuwste aktie presenteren? Meld je dan aan voor 31 januari op dit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ethische kunstjes

3 januari 2002
Een paar dagen geleden ontvingen wij de volgende ontroerende e-mail:
"Mijnheer, uw manier van journalistiek bedrijven is in alle opzichten ver beneden alle fatsoen. Ik hoop dat u niet het lef hebt uzelf journalist te noemen. Ik lees regelmatig uw "columns" en vind het hoogst merkwaardig dat u nog steeds op het net kan en mag publiceren. Wat u schrijft is meestal "ethisch" onverantwoord. Ik vraag me veelal af of uw bronnen wel betrouwbaar zijn en of u die wel checkt. A.F.Haelemeersch, lid VVJPPP, Periodieke Pers"
Op het oog een briefje van een collega die onze berichten heel onfatsoenlijk vind (maar ze wel regelmatig leest) en die zich zorgen maakt over de betrouwbaarheid van onze bronnen.
Maar Albert-Fernand Haelemeersch is niet zo maar een collega. Hij is een kunstrecensent uit de streek rond het Belgische Sint Martens Latem, die in de jaren negentig zelfs een paar boekwerkjes over de lokale kunstenaars en kunstenmakers op de mensheid heeft losgelaten. Nu is Sint Martens Latem toevallig de woonplaats van galeriehouder Guy Pieters, die wij in onze serie "Jan des Copies" al een paar maal voor het souffleurshokje hebben getrokken. Dus kat in het bakkie zou je zeggen. Zeker waar het ethiek betreft.
Wat Albert-Fernand's zorgen over onze bronnen betreft: In België hebben mensen die in de media worden aangevallen het recht op weerwoord. Dat is bij ons in Nederland nergens vastgelegd. Maar ook in het geval Pieters hebben wij bij de betrokkenen steeds vantevoren gevraagd of onze informatie juist was. Soms kregen wij antwoord, vaak niet. Een voorbeeld van het laatste was onze e-mail van 17 december jl. aan het adres van Guy Pieters zelf:
"Bij onze speurtocht naar de affaire rond uw persoon zijn wij gestuit op informatie betreffende uw goede contacten met twee inwoners van Knokke: Ronnie v.d. Putte (een Nederlander met een woelig verleden) en Casinodirekteur Roger Nellens. Wij zouden graag van u willen vernemen of die informatie juist is, opdat wij ons niet in een volgend artikel zullen vergalopperen".
Ronnie v.d. Putte maakte furore als o.g.-boer en huisjesmelker, die in dat circuit niet alleen concurrenten had maar ook goede vrienden. Een van hen was H. v.d. M., de zakelijke steun en toeverlaat van "drugsbaron" Johan Verhoef. Over V.d. M.'s arrestatie binnen dat kader hebben wij in onze rubriek op 6 oktober 2000 niet onbelangrijke details naar buiten gebracht afkomstig uit zeer betrouwbare en gecheckte bronnen. V.d. M. woont tegenwoordig net als V.d. Putte in een riant optrekje in de regio van Knokke. Maar misschien is dat niet ethisch om te vermelden. Sorry Albert-Fernand. Sorry Guy.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 januari 2002