Skip to main content

Actueel 1 - 14 april 2001

22 mei 2017
Hits: 753

One-liners

14 april 2001
* Past zo'n mevrouw Jorritsma nou ook in een digitale kluis?
* Boer op teevee: Kunnen ze die stapel op het Binnenhof ook niet ruimen?
* Kootwijkervloek.
* Peru: memento Fujimori.
* Boonstra: pillowtalk.
* Bonden-NS: gespreksrondjes om de kerk.
* Harrie Mens tegen zijn kapper: coupje voorkennis graag.
* Kan leuk worden als een niet-ingeburgerde Antilliaanse jongere die quiz van Van Boxtel wint.

fluiten in het donker - deel twee

13 april 2001
Gisteravond vond er een gemeentelijke Commissievergadering Bestuurszaken plaats in hep Bossche stadhuis. Aan de orde was het COT-rapport 'Bossche Nachten'. Opmerkelijk was het nieuws -dat vandaag overigens noch door het Brabants Dagblad noch andere media werd opgepikt- dat er geen sprake (meer) is van een Rijksrecherche-rapportage met betrekking tot het 'dodelijke schietincident'. Dat rapport is namelijk volgens Officier van Justitie Craemer opgewaardeerd tot een 'Gerechtelijk Vooronderzoek' en dat wil zeggen dat het voor iedereen achter slot en grendel blijft. Voorlopig niks geen onthullingen dus met betrekking tot de dood van Pierre Bouleij. Aangezien het COT-rapport volgende week in de gemeenteraad besproken wordt ziet het er naar uit dat Rombouts & Co. weg zullen komen met wat excuus- en sorrietjes. Dan wordt het lang wachten op een eventuele juridische procedure naar aanleiding van het Gerechtelijk Vooronderzoek. Het is gehaaid gespeeld en het is de vraag of Bossche gemeenteraadsleden in de gaten hebben om welk spel het gaat.
Een ander nieuwtje was het cijfer van 104 gearresteerde 'relschoppers' tot nu toe. Dat is namelijk niet mis. Helaas had de korpschef niet bij de hand waar de arrestanten vandaan kwamen (Graafsewijk, Hambaken, DenBosch of van daarbuiten?) en om welke eventuele overtredingen en misdrijven het gaat.
Grappig is de term "leermomenten" van de Bossche korpschef. Dat blijkt synoniem te zijn voor "blunders".

fluiten in het donker

12 april 2001
Vanavond vindt de eerste acte plaats van het toneelstuk over de 'Bossche Rellen' in het stadhuis van DenBosch. Tijdens de commissie bestuurszaken moet burgemeester Rombouts zich verantwoorden voor zijn optreden gedurende de spannende driedaagse na het doodschieten van Pierre Bouleij. Het zou jammer zijn indien het debat blijft hangen over zijn persoonlijke keuzes om op alle drie de avonden iets anders te gaan doen dan de stad besturen. Er is namelijk heel veel meer aan de hand.
Vanavond kunnen er door de verscheidene politieke partijen vragen gesteld worden aan Rombouts, de hoofdofficier van justitie R. Craemer en politiekorpschef E. van Hoorn (de zogenoemde bestuurlijke driehoek). Ook Crisis Onderzoek Team-baas U. Rosenthal zal aanwezig zijn, dus dat wordt hoogstwaarschijnlijk wel smullen. Volgende week donderdag zal tijdens de gemeenteraadsvergadering de politieke afrekening plaatsvinden, hoewel wij daar niets van verwachten, de knieën van de Bossche politici kennende.

Argentijnse export

12 april 2001
Op 6 april jl. meldden wij in deze rubriek dat de voormalige president van Argentinië Carlos Menem en de huidige minister van Economische zaken Domingo Cavallo een goede kans liepen om op het beklaagdenbankje terecht te komen. Zij werden ervan verdacht medeplichtig te zijn geweest aan illegale wapenverkopen aan Ecuador, Bosnië en Kroatië in 1991 via onder andere de in Uruguay gevestigde firma Daforel. Dwars tegen VN-embargo's in.
Zij zijn gisteren voorlopig van het juridische haakje gehaald. Wel werd afgelopen zaterdag de ex-zwager van Menem, Emir Yoma, gearresteerd. Beiden zijn van Syrische afkomst en vormde met andere leden van de familie Yoma, de ook in ons land niet onbekende Syrische wapens- en drugshandelaar Al Khassar en de Saoedisch/Syrische sheik Ibrahim al Ibrahim een kongsie, die zich op wereldwijde schaal bezighield met handel in alles wat de profeet verboden heeft en het witwassen van de opbrengsten ervan. Dat laatste zou volgens een onderzoeksrechter en een op dit terrein goed ingevoerd Argentijns parlementslid zijn geschied via een bancair circuit dat al eerder in de VS voor opschudding heeft gezorgd, omdat de Citibank daar deel van uitmaakte. Ook daaraan heeft deze rubriek aandacht besteed (zie 17 en 19 maart jl.).
Wordt vervolgd.
Zonder twijfel.

Groot cultureel optreden ter ondersteuning van de strijd in Turkije

11 april 2001
Op zaterdag 21 april 2001 is er een festival in de Brabanthallen te Den Bosch. Middels muziek, dans en video, informatiestands an eten wordt er aandacht gevraagd voor de ondersteunijg van de strijd in Turkije. Het is een uitgebreid programma met: Musa Eroglu, Ferhat Tunc ve Grubu, Tolga Sag, Koma Car Newa, Ataol Behranoglu ve Haluk Cetin, Yigit Tuncay ve Halk Sahnesi Oyunculari, Tayad'li Aileler, Halkoyunlari, Sinevizyon en Grup Yorum. Het begint om 14.00 uur en de toegang is 25 gulden

Op zoek naar de klokkenluiders

11 april 2001
De Franse journaliste Caroline Mangez heeft in de laatste jaren veel geschreven over de affaire-Dutroux in het blad Paris Match. Zij kon daarbij putten uit verklaringen van een aantal jonge vrouwen, die sedert hun vroegste jeugd systematisch sexueel zouden zijn misbruikt door lieden uit de top van het Belgische zakenleven, het justitieel apparaat, de politiek en het koninklijk huis. Die verklaringen waren vaak afkomstig uit dossiers van het Openbaar Ministerie. Eind vorig jaar werd Mangez benaderd door Pierre Colson van het Brusselse parket. Of zij even naar de Belgische hoofdstad wilde komen om een verklaring af te leggen over de manier, waarop de officiële documenten uit het dossier-Dutroux en relaterende dossiers in haar bezit waren gekomen. Er leefde bij Colson het sterke vermoeden dat ze ontvreemd waren door een Belgische politiefunctionaris die zich ooit met deze zaken had beziggehouden. Mangez liet Colson weten dat hij l'arbre in kon. Volgens een bericht in het blad L'Investigateur van vandaag kreeg zij echter drie weken daarna bezoek van een Franse collega van Colson. Of zij begin mei even langs wilde komen bij het parket in Parijs voor een gesprekje in aanwezigheid van meneer Colson. Het doel is duidelijk. Maar voor Mangez staat nu al vast hoe het onderhoud zal aflopen. Overigens verwondert zij zich er wel over dat blijkbaar meer tijd wordt besteed aan het achterhalen van de klokkenluiders dan het definitief dichttimmeren van de zaak tegen Dutroux. Die wordt overigens op professionele wijze dezelfde kant ingeduwd als ooit bijvoorbeeld die tegen Lee Harvey Oswald. Het gaat om een zwaar gestoord iemand, die in zijn eentje zijn afzichtelijke daden heeft gepleegd. En al te onwillige getuigen laat je opruimen. België is net Dallas.

Handel is handel

11 april 2001
In een gisteren in Genève uitgebracht rapport van de VN-mensenrechtenorganisatie wordt ons een kijkje gegund in het leven van blauwhelmen, die namens de VN of de NAVO in conflictgebieden de strijdende partijen uit elkaar proberen te houden. Een toenemend aantal onder hen blijkt zich niet alleen bezig te houden met zijn dagelijkse vredesklus maar ook met een levendige handel in vrouwen en meisjes. Volgens het rapport deden deze handelsactiviteiten zich tussen 1997 en 2000 voor in landen als Sierra Leone, Centraal Afrika, Cambodja en Kosovo. Wat niet wil zeggen dat ze in de jaren daarvoor niet ontwikkeld werden. Hoe onze eigen jongens zich wat dit betreft hebben gedragen is nog niet uitgezeefd. Maar geziej onze in de achter ons liggende eeuwen ontwikkelde handelsgeest, die nog niet zo lang geleden nog weer eens aan het licht kwam met een frisse cokelijn van mariniers op de Antillen, moeten ze op dit terrein toch ook hun mannetje hebben gestaan. Van de zijde van meneer De Grave zullen wij naar aanleiding van dit VN-rapport wel weer vergast worden op een oorverdovende stilte of een misselijk makende reactie à la Srbrenica. Ondertussen bloeit de handel welig.

Hoera

10 april 2001
In Indonesië was het gisteren feest. De luchtmacht bestond 55 jaar en daar moest op gedronken worden. Het gaf president Wahid de gelegenheid om te klagen over de VS, die haar embargo over wapenverkopen aan Djakarta nog niet heeft opgeheven. Met Hawkeye Bush aan het roer en de weer toenemende greep van het leger op de Indonesische politiek kan dat toch nooit lang meer duren. Per slot heeft Wahid zich de laatste tijd veel moeite getroost om de verdediging van de Amerikaanse economische belangen weer op aanvaardbaar niveau te tillen. O.a. door het zenden van extra plukjes troepen naar Atjeh om Exxon weer in staat te stellen haar casvelden te exploiteren. En hij is bereid om nog verder te gaan. Zo heeft de commandant van de Marine in dat gebied gisteren ter gelegenheid van hetzelfde feestje operatie Rencong aangekondigd. Daarbij zullen de verzamelde manschappen van marine, leger en politie een rigoureuze poging doen om law en order in Atjeh te herstellen. Het kan geen toeval zijn dat de Amerikaanse ambassadeur in Djakarta een paar dagen geleden militaire instructeurs in de etalage heeft gezet om de Indonesische troepen te instrueren in anti-guerilla-taktieken (zie "De lange arm van Exxon" in deze rubroek van 5 april). Een aanbod dat je niet kan weigeren.
Daarnaast heeft Wahid gisteren aangekondigd dat Indonesië een twee grote luchtmachtbasis zal gaan aanleggen. Drie maal raden waar. Juist. U mag niet meer raden. Op Biak, voor de kust van Irian Jaya, het vroegere Nieuw Guinea. Daar haalt bijvoorbeeld de schatgraversfirma Freeport-McMoRan van Wahid's onbetaalde adviseur en Nobelprijswinnaar voor de vrede (!!!!) Henry Kissinger voor een scheet en een knikker en op niets ontziende wijze koper uit de grond. De lokale bevolking laat al enige tijd "revolutionaire" geluiden horen en protesteert tegen de vernietiging van het totale leefmilieu in de regio. Maar met een paar choppers en wat herstelde Hawks en F-16's moet het toch lukken om die peniskokers op afstand te houden. Leuk hè, zo'n feest?

Leefbaar Nederland

9 april 2001
Het bestuur van Leefbaar Nederland (LN) heeft recent twee mensen met extreemrechtse sympathieën als lid geweigerd. Het gaat om "een VVD-lid" dat volgens LN vergaderingen van het Nederlands Blok en de Nederlandse Volksunie heeft bezocht en om "een voormalig lid van de Centrumpartij (CP)". LN-bestuursvoorzitter Jan Nagel wilde zondag geen namen noemen. De VVD'er is geadviseerd zijn politieke activiteiten binnen zijn eigen partij voort te zetten, aldus een verklaring van LN. De ex-CP'er meldde zich zeer recent aan. Die aanmelding ging vergezeld van teksten over de multiculturele samenleving en het asielbeleid die haaks op de ideeën staan die LN op deze terreinen heeft. LN is er een voorstander van om personen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie het passief kiesrecht tijdelijk te ontnemen, zo meldt het partijprogramma. Met het weigeren van de twee heeft LN "een krachtig signaal" willen afgeven dat de partij op geen enkele manier openstaat voor mensen met extreemrechtse sympathieën, aldus Nagel. Volgens hem hanteert LN dezelfde methoden als andere politieke partijen om aspirant-leden te screenen. Daarbij is geen sprake van een uitvoerig antecedentenonderzoek. "Het gaat erom dat iemand het partijprogramma onderschrijft. Soms word je er op geattendeerd dat er met iemand iets aan de hand is", aldus Nagel. "Daar hebben we overigens weinig last van." Het gros van de LN-leden is volgens Nagel afkomstig uit de gelederen van PvdA, D66 en VVD. Leefbaar Nederland houdt op 10 juni haar oprichtingscongres. De partij wil volgend jaar aan de Tweede-Kamerverkiezingen meedoen. In Kleintje Muurkrant nummer 332 werd reeds gewezen op de potentiële gevaren dat extreem-rechtse types Leefbaar Nederland aantrekkelijk zullen vinden. De naam Leefbaar Nederland behoorde zelfs oorspronkelijk toe aan een extreem-rechtse splintergroepering die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1981 enkele duizenden stemmen binnenhaalde. Het toenmalige Leefbaar Nederland bestond uit een bundeling van de Rooms-Katholieke partij Nederland, Binding Rechts en De Christen-democratische Unie. De huidige toeloop van extreem-rechts is dus niet zo vreemd als 't lijkt.

De beerput van de premier

9 april 2001
Politieke tegenstanders van de Canadese premier Chrètien blijken alle middelen te baat te nemen om hem vroegtijdig te laten sneuvelen. De sinds vorig najaar benoemde regeringsleider is verwikkeld in een conflict dat niet ontkwam aan de al jaren durende hype om een affaire te pas en te onpas met "gate" te betitelen. In dit geval: Shawinigate. Het gaat om de bemoeienissen van de premier ten behoave van de eigenaar van eej auberge bij het verkrijgen van een banklening. Het terrein van de auberge grenst direct aan een golfterrein waarin Chrètien een aandeel bezit. De leiding van Alliance, één van de oppositiepartijen in het Canadese parlement, verdenkt hem nu van een profijtelijk een-tweetje voor de nabije toekkmst en probeert daarvoor bewijzen te vinden. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat zij een "loodgieter" had ingehuurd die werd geacht desnoods op onreglementaire wijze aan het nodige materiaal te komen. De informant heeft een verleden als CIA-agent annex ondarwereldfiguur. Geen ongewone combinatie, maar in Canada heeft het genoeg stof doen opwaaien voor een sensationele opmars van de aandelen Nilfisk op de beurs in Montreal. De leiding van de Alliance heeft inmiddels al erkend, dat zij inderdaad een poging heeft ondernomen om een "speurder" in te huren. Maar er zou (nog) niet betaald zijn. Ofwel no cure no pay. Voorlopig zal er echter weinig sprake zijn van cure, want de "speurder" is inmiddels gearresteerd en heeft al flink gezongen. De zaak heeft groeipotentie omdat bij verschillende partijen in het recente verleden computergegevens zijn verdwenen na inbraken. Daarmee is op voorhand het "gate"-keurmerk niet ten knrechte.

Frappez, frappez toujours

8 april 2001
Voor de zoveelste maal iets over de smokkel van sigaretten, annex cocaïne en andere shit. Naar nu in Engeland is uitgelekt heeft de Britse "smugglin' tsar" Martin Taylor in november jongstleden. een rapport uitgebracht waarin hij sterk pleitte voor een verlaging van de accijns op rookwaren. Een pakje sigaretten kost aan de overkant van het plasje momenteel 3,64 pond (voor het gemak: een pond is 3,50 gulden). Daarvan is 2,88 pond voor de Britse schatkist. Taylor wilde dat met een pond verlagen. Volgens hem werd daarmee de storm uit de zeilen van de smokkelaars genomen, die meer en meer behoren tot dezelfde criminele clubs die zich op avontuurlijke wijze eveneens verrijken met de smokkel van wapens en drugs. In het noorden van de UK bestaat de helft van de omzet in sigaretten al uit smokkelwaar. En de stroom groeit nog steeds spectaculair. Dat leverde de Britse staat vorig jaar een verlies op van 2,5 tot 3 miljard pond. Taylor's rapport verhuisde naar het onderste laatje. Het wachten is op het verdwijnen van de rook om het hoofd van minister van Financiën Gordon Brown.

versnipperde dieren als groene energie

7 april 2001
Nu er naast hout dat sterk verontreinigd is met wolmanzouten (arseenzuur en chroomtrioxide), ook versnipperde dieren worden opgestookt in een aantal Nederlandse elektriciteitscentrales, en het geheel - duurder - als "groene stroom" aan ons wordt verkocht zal er toch wel een verontwaardigde storm aan kritiek losbreken? Deze retorische zinnen schreven we februari jongstleden in deze rubriek. Doodse stilte sindsdien. Maar het is altijd aardig om uit onverdachte bron hier opnieuw aandacht voor te vragen. Uit het "onafhankelijk vaktijdschrift voor duurzame woning-, utiliteits- en stedenbouw, Gezond Bouwen & Wonen", van deze maand het volgende gedetailleerde stukje proza: "De BSE-crisis heeft een wrang maar positief neveneffect: het jaarlijks vrijkomende omstreden diermeel (30.000 ton) dat vanwege BSE-risico's niet meer tot veevoer mag worden verwerkt, zal als brandstof gaan dienen voor de productie van groene energie. Energieproducent E-On en het Friese destructiebedrijf Sumar zijn hiervoor een samenwerking gestart. Volgens E-On-woordvoerder H. Hameleers is het gebruik van diermeel in een kolengestookte centrale uniek voor heel Europa. Wel worden al diarmeervetten verwerkt, ook door E-On.
Voor de nieuwe toepassing bouwt E-On op de Maasvlakte en op eigen rekening een nieuwe installatie, Omnivoor genaamd, die geschikt is voor alle brandstoffen, waaronder kolen en diermeel. Vanaf eind april zal hierin 30.000 ton diermeel op jaarbasis worden verwerkt. Omdat E-On niet uitsluit dat de aanvoer toeneemt, is de installatie berekend op maximaal 60.000 ton per jaar. Om eventuele BSE-besmettingsrisico's uit te sluiten, zijn diverse maatregelen getroffen. Zo vindt het transport van het diermeel, dat E-On kosteloos afneemt, plaats met gesloten vrachtauto's. Na aankomst blazen deze hat diermeel direct, zonder tussenkomst van werknemers, in de gesloten installatie. Vervolgens wordt door de hkge verbrandingstemperatuur van ruim 1300 graden elk besmettingsrisico geëlimineerd.
E-On heeft toestemming van het ministerie van EZ om de opgewekte energie via distributiebedrijven te verkopen als groene energie. Hameleers verwacht dan ook dat al het diermeel als groene energie de Nederlandse markt op gaat. Tot nu toe werd de groene energie van dit bedrijf (goed voor 1 procent van haar totale energie-aanbod) opgewekt uit pluimvee, papier- en houtsnippers en koffiedrap."
Zo, dat weten we dan ook weer. Er waren namelijk nogal wat mensen die ons eerdere verhaaltje over versnipperde dieren als duurdere groene stroom niet geloofden.

Tombola in Lima

7 april 2001
Morgen vinden in een euforisch Peru de nieuwe presidentsverkiezingen plaats, volgend op een kort interregnum na Fujimori's vlucht naar het land van zijn voorvaderen. Van de drie troonpretendenten heeft de hoog in de Andes geboren, populistische Alejandro Toledo de meeste kans. Vorig jaar verscheen hij als een nova aan het Peruaanse politieke firmament en pompte een woeste stroom adrenaline door de aderen van de indianen en cholo's (Indiaans-Spaanse mix) met zijn gepassioneerde toespraken, waarin hij betere tijden beloofde als Fujimori de vlag had gestreken. Maar beloftes kosten niks en vooral in Latijns-Amerika.
Er doken geruchten op over Toledo's gymnastische prestaties met dames van pleizier. Volgens Toledo in omloop gebracht door Montesinos, Fujimori's obscure rechterhand. Die zou hem in 1998 hebben laten ontvoeren en drogeren om hem vervolgens op video vast te leggen tijdens werk in uitvoering met bovengenoemde dames. Kan. De vraag doet zich echter voor waarom al die moeite werd gedaan om dergelijke beelden te verzamelen van een toen nog politieke nobody. Wist Montesinos toen al wat er kwam? Mogelijk. Want uiteraard kwam Toledo helemaal niet uit de hemel vallen. Hij was tussen 1980 en 1985 economisch adviseur van president Belaunde. Die was al eerder president geweest tussen 1963 en 1968. In die jaren weigerde hij toe te geven aan de groeiende binnenlandse eis om de in Amerikaanse handen zijnde Peruaanse olievelden te naasten. Dat kostte hem de politieke kop en na een staatsgreep vluchtte hij naar de VS. Daar gaf hij ondermeer les aan de Harvarduniversiteit tot hij veilig weer naar zijn land kon terugkeren.
Ook Toledo heeft een Amerikaans getint "verleden". Dankzij de hulp van leden van het Amerikaanse Peace Corps die wel wat zagen in de jonge uit de sloppen afkomstige Toledo kon hij economie studeren aan de prestigieuze Stanford-universiteit in Californië. Het mag dus nauwelijks toevallig heten dat hij nu juist Belaunde's economisch adviseur werd en daarna employé van de Wereldbank. Een niet van Amerikaanse invloeden gespeend instituut dat met name in derde wereldlanden fanatiek de internationale vrijhandel propageert. Op die basis zijn van Toledo misschien nog wel de nodige opzwepende toespraken te verwachten. Maar geen revolutionair beleid. Bovendien heeft hij in het recente verleden enthousiasme getoond voor een innige economische samenwerking met Israël. Ook niet toevallig. Hij is -met een tijdelijke onderbreking in de jaren negentig- twintig jaar getrouwd met de van Belgisch/Joodse afkomst zijnde antropologe Eliane Karp, die hij tijdens zijn studie op de Stanford leerde kennen en nu in Peru vergeleken wordt met Evita Peron. Tijdens die onderbreking werkte Karp voor de bank Leumi in Israël. Oh ironie! Laat daar nu tezelfdertijd Vladimiro Montesinos stiekempjes 32 miljoen dollar hebben ondergebracht uit drugs- en wapenhandel. Het ziet ernaar uit dat in de Peruaanse verkiezingstombola ook nu weer alleen maar nieten zitten.

One-liners

7 april 2001
* Rosenmüller in Peru: Deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist, deze vuist op deze vuist en zo klim ik naar booooven.
* Vice-premier Jorritsma: Stommerd.
* Een NS-reiziger ervaart zo'n stakingsdag gewoon als een wat lang uitgevallen vertraging.
* Maxi-ma: verdwaasde moeder.
* De RVV had die 41 Schotse hooglanders gewoon naar 't Loo moeten drijven.
* Pas als paus Johannes XXIII morgenochtend om een kopje thee vraagt, zou je van een wonder kunnen spreken.
* Ligt Hainan in de baai van Tonkin?
* In Meppel en Hoogeveen heerst het MZ-virus.
* In Frankrijk staakt het spoorwegpersoneel al tien dagen tegen un petit tour autour du dôme.

Argentijnse kermis

6 april 2001
Twee voormalige ministers van Defensie, een minister voor buitenlandse betrekkingen en een handjevol topmilitairen zullen in Buenos Aires voor de rechter moeten verschijnen wegens illegale wapenverkopen tussen 1991 en 1995. Daarbij verhuisde in ieder geval 6500 ton naar Kroatië, dat in die periode betrokken was bij een frisse "burgeroorlog", en 75 ton naar Ecuador, dat driftig aan het bakkeleien was met buurland Peru. Zowel Panama als Bolivia pikten een graantje mee bij de dwars tegen VN-embargo's ingaande dodelijke handel. Op zich valt de politieke schade in het toch al niet stabiele Argentinië met deze corruptiezaak nog wel mee. Erger is dat ook ex-president Carlos Menem (die graag het roer van De la Rua op korte termijn zou willen overnemen) verdacht wordt van medeplichtigheid, alsmede zijn toenmalige minister van Economische Zaken, Domingo Cavallo. Die laatste heeft in 1991 gezorgd voor de koppeling van de Argentijnse peso aan de dollar om de economie uit het slop te halen. Nu diezelfde economie zich opnieuw in arctische sferen bevindt, is Cavallo een paar weken geleden met veel fanfares teruggekeerd in zijn functie met bevoegdheden die bij Gerrit Zalm waarschijnlijk spontane erectionele verschijnselen zou veroorzaken. Als ook Cavallo voor de kadi wordt gesleept in deze wapensmokkelzaak, zal de sociale onrust in Buenos Aires en omstreken alleen maar toenemen. En die zouden voor de nieuwe generatie "Zorreguieta's" in het ultieme geval aanleiding kunnen vormen om weer de hulp van de nieuwe generatie "Videla's" in te roepen. Kan iemand de draaimolen stopzetten?

De lange arm van Exxon

5 april 2001
Zoals wij in deze rubriek al eerder meldden is de Amerikaanse oliegigant Exxon ruim twee maanden geleden gestopt met de gaswinning in Atjeh. De lokale politie en speciale legereenheden konden de veiligheid van de buitenlandse werknemers niet langer garanderen. Dat betekende niet alleen een forse strop voor Exxon, maar ook voor Djakarta dat dan ook onmiddellijk het onuitputtelijke reservoir veiligheidstroepen opentrok. Maar tot nog toe hielp dat niet veel. Dezer dagen waart de Amerikaanse ambassadeur Robert Gelbard in Atjeh rond om de situatie ter plekke in ogenschouw te nemen. Hij heeft inmiddels al een lumineus idee gelanceerd, dat zulke warme herinneringen oproept aan Vietnam en meer up to date aan Colombia. Gelbart heeft namelijk voorgesteld Amerikaanse militaire experts te laten aanrukken om de politie- en legereenheden ter plekke te instruëren bij het bestrijden van de de rebellen. Het voorstel zal door de Indonesische regering zonder twijfel worden geaccepteerd. Ook al omdat Wahid al een tijdje gratis zijn oor te luisteren lagt bij Henry Kissinger. En wees nou eerlijk, wie kan je nou beter uitleggej hoe je een bevolking moet uitroeien dan deze vuige intrigant, die nog elke avond zijn best doet om het verse bloed van zijn handen af te krabben?

Opgelost

4 april 2001
Vandaag kwam Crisis Onderzoek Team (COT) voorzitter professor U. Rosenthal met het door burgemeester Rombouts van DenBosch gevraagde onderzoek naar buiten betreffende de 'Bossche Rellen' van december rorig jaar, naar aanleiding van het doodschieten van Pierre Bouleij. Het blijkt allemaal nogal simpel te zijn: het zijn voornamelijk criminelen daar in die Bossche Graafsewijk volgens Rosenthal & Co en de burgemeester had de rellen met minstens een dag kunnen inkorten, dat is zo'n beetje de samenvatting. Althans zoals het in de media tot nu toe terecht is gekomen (nrc en de diverse televisie-journalen). "Ons heeft het klimaat van intimidatie in de Graafsewijk getroffen. In die wijk is kennelijk nogal wat criminaliteit genesteld. Dat weten de mensen die daar wonen ook" volgens Rosenthal, maar tegelijkertijd bestaat er volgens hem geen oorzakelijk verband tussen de "aanzienlijke sociale problemen" in de Graafsewijk en de 'Bossche Rellen'. Dus wederom een hoop voorspelbare woorden en geen oplossingen. Er zal wel wat vaker een wethouder of minister door de wijk wandelen en wellicht komt er een sociaal werker bij, zoiets. Volgens het zojuist gepresenteerde COT-rapport "Bossche Avonden" had er eerder en vooral harder opgetreden moeten worden. Juist ja, zo ga je als regenten met je volk om. Slaan. Dan komt alles goed. Rombouts blijft burgemeester. Nu nog even door de gemeenteraad en dan is het over tot de orde van de dag.

Bks weg

4 april 2001
Zeventig procent van de Indonesische mangrovebossen is verdwenen of dermate aangetast dat voor het voortbestaan moet worden gevreesd. De houtskool die deze vernietiging ondermeer oplevert wordt op grote schaal illegaal geëxporteerd naar Singapore en Maleisië. In de "vrijgekomen" gebieden worden enorme kreeft- en viskwekerijen aangelegd die eveneens profiteren van het bijna totale gebrek aan controle bij de export van hun producten.
Heel wat hectares van deze mangrovewouden behoorden tot de assets van de Barito Pacific Group, waarin met name Suharto's oudste dochter Tutut heel wat rupia's heeft gestopt. De ondermeer met de Limburgse chemiegigant DSM gelieerde groep is mede-verantwoordelijk voor de gewelddadige activiteiten van ondergrondse groeperingen die al een paar jaar de stabiliteit van Indonesië proberen te ontwrichten. Vroeger ging prins Bernhard namens het WWF nog wel eens naar Indonesië om bij zijn vriend Suharto en zijn gezinnetje te pleiten voor het sparen van een zeldzaam bosje of een uitstervend aapje. Maar ja, nu zijn amice niet meer aan de macht is, kan hij helaas ook weinig meer doen. Alles zit ook tegen.

Fake

4 april 2001
Vanochtend heeft zich even buiten Den Helder een bizar incident afgespeeld. Een Chinees vliegtuig, dat binnen onze territoriale wateren bezig was met het bespioneren van onze nieuwe kruiser Potemkin 2, is in botsing gekomen met een F-16 straaljager van de vliegbasis Leeuwarden. De F-16 dook bij de Doggersbank in zee. Naar de vlieger wordt ondanks het verbod vanuit Brussel nog gevist. De Chinese piloot wist zijn viermotorig met het modernste spionagemateriaal en 24 specialisten volgepropte propellor-vliegtuig op vliegveld Tessel aan de grond te zetten. Een geluk bij een ongeluk want vliegveld Tessel staat op het punt gesloten te worden. Merkwaardig is wel, dat piloten van dit soort vliegtuigen erop getraind zijn bij calamiteiten de kist op zee te laten landen. Dit vooral met het oogmerk de apparatuur niet in handen te laten vallen van de vijand. Een en ander zou erop kunnen duiden dat het toestel tot landen is gedwongen door een paar andere F-16's uit de Nederlandse mottenballenvoorraad. De 25 Chinezen zijn direct na de landing overgebracht naar een in de buurt liggend bungalowpark, dat in deze tijd net zoveel klanten heeft als een kinderboerderij in een MKZ-zone. Daar worden zij nu bewaakt in afwachting van de verdere gebeurtenissen. De Marine Inlichtingen Dienst is inmiddels bezig met de voorzichtige ontsluiering van de geheimen aan boord van het Chinese spionagevliegtuig. We zouden wel gek zijn als we het niet deden. In Den Haag is kort na het incident al een officieel protest uit Bejing ontvangen. De Chinese regering eist onmiddallijke teruggave van het snuffeltoestel. Premier Kok heeft vooralsnog niet gereageerd. Vice-premier Jorritsma wel. Zij noemde de Chinese leiders in een reactie op vragen uit de pers "een stel engerds". De Chinese ambassadeur sluit niet uit dat alle Chinese restaurants, inclusief de ophaalloketten, voor onbepaalde tijd gesloten zullen worden als Nederland niet snel aan de Chinese eisen voldoet. Tot zover Den Bosch. Wij houden u op de hoogte.

Amazing grace

3 april 2001
In de Amerikaanse alternatieve pers wordt steeds driftiger gespit naar de werkelijke motieven voor de arrestatie in februari van dit jaar van FBI-agent Robert Hanssen wegens spionage voor de Russen. Volgens sommige goed geïnformeerde bronnen zit aan de zaak een penetrant luchtje. Zo wordt vreemd gevonden dat na een zogenaamd diepgaand onderzoek van 18 maanden klip als klaar de schuld van Hanssen zou zijn vastgesteld. Maar datzelfde onderzoek heeft noch de namen joch de conterfeitsels opgeleverd van Hanssen's Russische "handlers". Wel werd aan 51 Russische diplomaten vriendelijk doch dringend verzocht de VS te verlaten, omdat ze naar de smaak van de bende van Bush door de lange duur van hun verblijf al te vriendelijke contacten hadden opgebouwd. Vooral met hun liaison-officers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die contacten zouden namelijk hebben geleid tot onderlinge zakelijke verbintenissen met gezamenlijke off shore-ondernemingen en bijbehorende bankrekeningen. De betrokken ondernemingen zouden bijna zonder uitzondering hebben behoord tot een netwerk dat handelt in geheime informatie, wapens en minder gezellige grondstoffen. Een van de prominenten van deze pretfabriek zou Richard Armitage zijn. Iemand uit het linker rijtje van de Iran/Contra-affaire die zijn carrière begon tijdens de vuile oorlog in Vietnam en na de entree van Bush jr. in het Witte Huis benoemd werd tot Deputy Assistant Secretary of State. Ofwel de derde man op het ministerie van ... Buitenlandse Zaken. Het heeft er alle schijn van dat de stal wordt geruimd voor opnieuw al te alarmerende informatie naar buiten wordt gedragen over het nooit aan een chemo-kuur blootgestelde kankergezwel van de Amerikaanse samenleving: de Bush-clan. En Hanssen krijgt de zwarte Piet.

Oproep aan Del Ponte

2 april 2001
Afgelopen weekend werd voormalig leider van Joegoslavië Slobodan Milosevic achter ijzerwerk gedeponeerd. In afwachting van een proces wegens corruptie en machtsmisbruik. Op de achtergrond loert vervolgens een enkeltje Den Haag waar hem een proces wacht wegens misdaden tegen de menselijkheid en wellicht oorlogsmisdaden. Twee processen waarvan de uitkomst al vast staat. Om de balans van vrouwe Justitia een beetje in evenwicht te houden verwachten wij binnenkort ook de aanhouding van de vroegere Moslimleider van Bosnië Izetbegovich voor dezelfde wandaden. Om helemaal de schijn van partijdigheid te vermijden zouden wij ook graag zien dat de zo dappere mevrouw Del Ponte de voormalig leider van Indonesië, Suharto, voor de kadi sleept. En Pinochet na zijn proces in Chili naar Den Haag wordt overgevlogen, Videla uit zijn flatje in Buenos Aires wordt gepeuterd, het duo Yeltsin-Putin op het matje worden geroepen, Fujimori uit Tokio wordt opgehaald, een handvol vreselijke Zuidafrikaanse witmannen alsnog hun gerechte straf krijgen etc. etc.
O ja, mevrouw Del Ponte, nog even pro memorie een uitspraak van Noam Chomsky: "Ik denk, juridisch gesproken, dat een aanklacht indienen tegen alle Amerikaanse presidenten van na de Tweede Wereldoorlog een heel goede kans van slagen zou hebben. Of zij waren zelf gewoon oorlogsmisdadigers of zij waren betrokken bij ernstige oorlogsmisdaden". Waarvan akte.

Daar komen de schutters

2 april 2001
Afgelopen vrijdag meldden wij al dat de op Tenerife verblijvende kunstenaar Rob Scholte zich uit het jubileumproject van de jaarlijkse Parade-kunstmanifestatie had teruggetrokken. Vooral vanwege financieel gedreutel. Mobile Arts, de organisator van het feestelijk gebeuren, liet Scholte afgelopen vrijdag schriftelijk weten not amused te zijn omdat volgens haar sprake was van het verbreken van een sluitende overeenkomst. Maar nu de zaken zo liggen wil Mobile Arts binnen zeven dagen de al betaalde voorschotten (het zou om 15.000 gulden gaan) terug hebben. Zo niet dan gaat Mobile Arts tot gepaste wattelijke maatregelen over en brengt bovendien de extra kosten bij Scholte in rekening voor het opnieuw opstarten en uitwerken van het betrokken project. De kunstenaar heeft op deze onheilstijding laconiek gereageerd. Volgens hem heeft hij de door Mobile Arts opgevoerde overeenkomst nooit getekend. Dat zou Willem van Roij, de uitbater van de Amsterdamse Gallery Donkersloot en Scholte's toenmalige "zaakwaarnemer" in Nederland, voor zijn rekening hebben genomen. Van Roij zou eveneens het beheer hebben over 150.000 gulden die Mobile Arts vorig jaar voor de uitvoering van het project al had aanbetaald. Scholte ziet met belangstelling de komende schermutselingen tegemoet. De werknaam voor het nu omstreden geraakte project luidde: "Schutterstukken". Toepasselijker kan niet.

acties tegen Nederlandse kern-transsporten

1 april 2001
Aanstaande woensdag (4 april), om 13.30 uur op het NS-station Roosendaal. Laat je gezicht zien, zorg dat je op tijd bent voor een protest tegen het kerntransport van Borssele naar La Hague. Op deze dag zal ook het transport rijden van Dodewaard naar Sellafield. Uiteraard kan ieder hier ook wat tegen doen. De routes zijn te zien op "nocastor". Wil je niks zelf organiseren maar wel mee doen kom dan op woensdag naar Roosendaal CS.
Meer informatie: Onkruit Vergaat Niet! Postbus 85069, 3508 AB Utrecht.

one-liners

1 april 2001
* Ria tegen Ruud: Ik denk dat je meer geld ophaalt voor je club als je je een dagje niet scheert.
* Die mensen in Macedonië moeten toch hartstikke blij zijn geweest dat Van Aartsen niet naar Chili is gegaan.
* Netelenbos' grootste probleem in China was om uit te leggen wat een londje om de kelluk is.
* Die hele verloving was pas symbolisch geworden als Maxima als tweede voornaam Klazina had gehad.
* Kan iemand nog effe vragen of Wea's schoonmoeder wel naar de trouwpartij komt.
* Als het kalf geruimd is...
* Het kan nog eventjes, stuur al je bekenden een es.em.es.je: "Dit apparaat is gejat, lever het onmiddellijk in bij uw dichtsbijzijnde veldwachter"

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 mei 2017