Skip to main content

Mafghanistan

Hits: 376

vrijdag 13 juni-2008
Als er geen hol wordt gedaan aan het anti-corruptiebeleid dan krijgen ze in Kaboel geen piek meer. Aldus Bilderbert Koenders gisteren in Parijs. Nou, dat scheelt een slok op een pernod. Want er stond zo'n 210 meloen pegels gepland voor de komende drie jaar en dat is geen pipi de chatte. Maar waarom kraaide ons Bertje ineens zo hoog van de Tour Eiffel? Misschien tegen Ramazan Barchadoust aangebumpt? Die was er namelijk ook. A titre personnel. Niet als lid van de bedelclub van president Karzai.
Professor Ramazan is minister van planning in Afghanistan geweest en heeft in Parijs een livre de poche opengedaan over het zakkenvullen in zijn land. De info was afkomstig uit een geheim rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie uit 2007. En daar stond een flinke container shit in. Ramazan:

"Het geld dat in Kaboel arriveert wordt noch voor de bevolking, noch voor de ontwikkeling van het land aangewend. Dankzij de dollars van de internationale hulp leven regeringsfunctionarissen als maharadja's. De minister van Financien en de voorzitters van de eerste en tweede kamer rijden rond in wagens van zo'n twee ton. En beschikken prive dan nog over karretjes van 60.000 dollar. Kijk, daar gaat het geld van de donors heen. Opdat ze het weten".

Maar de Afghaanse politici zijn niet de enige uitbaters van dit mafiose systeem. De leden van de aanwezige NGO's in de hulpsector kunnen er ook wat van. Ramazan:

"Toen ik minister van planning was in 2004, heb ik de activiteiten van de NGO's gecontroleerd. Na een onderzoek van een half jaar heb ik 1935 bureaus van de in totaal 2355 NGO's gesloten. Die NGO-vertegenwoordiger die voor zichzelf in de deftigste wijk van Kaboel een huis met tien kamers en een zwembad had gehuurd, staat me nog levendig voor de geest. Na mijn rapport te hebben overgedragen aan de president heb ik verzocht het over te dragen aan Justitie. Daar stak Karzai een stokje voor. Toen heb ik ontslag genomen".

Gevoegd bij de berichten dat de broer van Karzai lid is van een hero-kartel en we zijn weer helemaal thuis. Leuk om een hand te krijgen van zo'n president. En daarvoor krijgen onze jongens en meisjes van stavast kogels voor hun kont in Hoeroezgan. Zijn we nou maf of hoe zit het?

Klik hier om uw reactie toe te voegen