Actueel

Het Maatschappelijk Onverstand (009)

Het leven is schijnbaar grijpbaar in cijfers, in naakte waarheids getrouwe cijfers, ja toch..?! Ja..?
Althans dat moeten we braaf geloven, zoals wij eertijds in de sociale pre-historie onder dreiging  van hel en armoede, vroom en braaf alles moesten beaamen wat pastoor en fabrieksdirecteur ons onder dreiging hardvochtig verkondigde. Maar cijfers liegen, toen en nu, zeker als ze de sociale werkelijkheid verdraaien en gebruikt worden voor de stille economische deconstructie van alles wat sociaal is. Want dat is wat er sinds jaar en dag feitelijk gebeurt, de deconstructie van alle sociale verworvenheden onder de simpele en dreigende waarschuwing “het wordt te duur” of nog erger “het wordt onbetaalbaar”. En omdat de VVD sinds ze de grootste partij werd haar stromannen en -vrouwen heeft geplaatst, of trouwe gristelijke trawanten, verkondigen die mannen en vrouwen braaf de neo-liberale leugen dat alle sociale dingen te duur zijn.
Toen vorig jaar ineens bleek dat bovenmodaal geld van de belasting terug kreeg en modaal en daaronder moest betalen, gingen bij veel mensen even de alarm bellen af, eventjes, want de gemiddelde Nederlander haalt zijn schouders op, klaagt over die gore zelf verrijkende bende, en knoopt de eindjes weer aan elkaar, gaat naar de kringloop en hoopt de voedselbank te kunnen vermijden. Niets is te duur voor de economie, tig miljarden voor infra structuur, maar een paar honderd miljoen voor ouderen zorg en onderwijs, het is alsof je plots een baby wil vermoorden.
Nu iedereen begint te eisen en niet langer braaf het zelf verrijkende principe van de gelukkigen bovenmodalen wil dienen, roepen de boven-modale meesters van de Cijfers instituten ineens in conclaaf adem-benemende waarschuwingen over uitblijvende groei en recessie!
De Gandalfs van de statistiek, misschien kun je ze beter de Sarumans noemen, vrezen dat de continuering van het neo-liberale groei model schipbreuk gaat lijden op ontwakend burgerlijk zelf-besef dat de slobber in de trog toch op zijn minst rechtvaardig verdeeld moet worden. En niet ongelijk verdeeld mag worden. De laatste gore konijn truc van de cijfer tovenaars was de miljarden zware schulden van de sociaal zwakkeren, en waaraan doodleuk werd toeggevoegd dat het algemene vermogen van de Nederlander door de waardestijging van de huizen was toegenomen. Begin dit jaar hadden ze het nog over de miljarden zware uitstaande hypotheekschuld van Nederland die bij een nieuwe crises een zware dobber zou worden. Maar ja, het is de onuitgesproken diepste wens van elke neo-liberaal dat de samenleving pas weer rechtvaardig is als we terug zijn in 1900, toen alles geprivatiseerd was, toen welstand en status synoniem waren voor een goed karakter en armoede en gebrek aan status teken van een slecht karakter waren.
Dat Nederland in de lijst van de eerste tien belasting paradijzen prijkt is amper nieuws. En als op de internationale en buitenlandse nieuwszenders de gevolgen van een dergelijk legaal wegsluizen van belastinggelden voor de thuislanden betekent breed wordt uitgemeten? Tsja, who cares... Nee, de aandacht van hun morose hebzucht gaat uit naar steeds meer. Om hun systeem te beschermen, moedigde ze bewust de eigen-huis cultuur aan. Gevolg: de gemiddelde Nederlander vindt het normaal dat sociale huurhuizen worden verkocht voor starters, “die moeten toch ook een kans krijgen!” Werden de Nederlandse huizenbezitters verplicht mee te betalen aan de hypotheek crises? Nee, en waarom dan wel de woning corperaties? Alsof wat bij Vestia gebeurde de schuld was van alle sociale verhuurders. Dat notabene stichtingen privé zijn, en het bezit niet zomaar bij wet genaast kan worden, maar wel in Nederland, omdat ook daar de economische geest heeft toegeslagen, het populisme, gevolg inplaats van een rechtszaak aan te spannen om het eigen bezit te beschermen, verkocht men braaf sociale huurwoningen aan de starters!
Dat met Europa wordt geschermd dat ook buitenlandse investeerders huurhuizen mogen opkopen, is de volgende stap naar deconstructie via neo-liberale methoden, in Engeland lopen al mensen met een goede modale baan dakloos te worden, door de vergaande privatisering en deregulering van de wetgeving. En als je wanneer de samenleving steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen op GGZ, Jeugdzorg, verslaafdenzorg, etc. psychiatrische paviljoen richting sociale huurwijken worden geleegd, en een VVD-kloon bij Aedes, de woningcorporatie koepel, ineens over sociale huurwijken als het afval putje van de samenleving gaat praten, weet je dat de bruinhemden weer salonfähig zijn geworden, en als de nieuwe stijl NSB in convectiepak wodan aanroepen. Dan zetten de neo-liberalen in op hun volgende huil-baby met gouden oorbellen, Wet en Gezag, veiligheid en vergelding, de botte moraal van het systeem moet gehuldigd en krachtig beschermd worden tegen alles en iedereen. Zeker als je de rijke toestaat zijn geld legaal weg te sluizen, dan ga je iedereen verdenken dat die zich wil verrijken. Dus moet je vooral de altijd vermeende fraude onder bijstandsgerechtigden opsporen; menig neo-liberaal heeft jicht en hartkramp gekregen bij het besef dat mensen een uitkering krijgen en niet in de goot eindigen van armoede en ellende. O ja, het begon met cijfers, maar die cijfers waren slechts drogredenen, het waren giftige motieven.
Maar ja, ‘bovenmodalen zijn de gelukkigste mensen op aarde’, hoe infantiel kun je zijn...

Het Maatschappelijk Onverstand

 • Hits: 150

Assange en Brexit (010)

Hoewel de omstandigheden waaronder Assange nu 4 van de 50 weken hem opgelegd wegens het schenden van borgtocht wordt vastgehouden in de Londense Bellmarsh-gevangenis even levensbedreigend blijven (zie vorige aflevering), heeft zijn advocatenteam in Zweden een opmerkelijke overwinning geboekt: de regionale rechtbank van Uppsala heeft een verzoek tot een Europees arrestatiebevel van Openbaar aanklager Eva-Marie Persson, die vorige maand de in 2010 door haar voorganger ingetrokken aanklacht van verkrachting van 2 vrouwen (in 1 zaak!) heropende, verworpen. Persson kan in beroep gaan en heeft aangekondigd naar Londen af te reizen om hem met een 'Europees onderzoeksbevel' ter plekke te ondervragen. Maar de route via Stockholm uitleveren aan Washington is hiermee afgesneden.
Deze idiote "sexzaak", die een dag na het voorval door Persson's voorganger was afgesloten waardoor Assange naar Engeland kon reizen, lijkt nu buiten spel te geraken in de pogingen Assange levenslang te bezorgen in de VS.
Een tweede opsteker voor Assange (voorzover dat in zijn levensbedreigende omstandigheden mogelijk is), vormen berichten in de gebruikelijk goed geïnformeerde site Politico dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de aanklacht tegen Assange van het publiceren van 'Vault 7' (het geheime spionage-programma van de CIA) zou hebben laten vallen. Daarmee zou Assange 'bloed aan zijn handen hebben', goed voor de doodstraf in de VS. Het hoofd van de CIA toen was Mike Pompeo, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.
Ook in de VS wordt binnen het hoogste niveau een verbeten strijd geleverd over Assange.
Solidariteit blijft geboden. Teken de internationale petitie hier. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 553

Assange en Brexit (013)

De aankondiging van de Zweedse justitie om de aanklacht tegen Assange te laten vallen (waarmee hij al 7 jaar wordt vastgehouden in Londen) is geen goed nieuws voor het vrije woord. Nu blijven de VS alleen over als 'vragende partij'. Theoretisch had een Britse rechter hem in de dit voorjaar te houden rechtszaak over overdracht op aanvraag ook aan Zweden kunnen uitleveren. Dit is nu niet meer mogelijk. Hoor de argumentatie van de Zweedse Openbaar Aanklager (zie video).
Assange werd op valse gronden vastgezet en als die komen te vervallen wordt hij niet onmiddellijk vrijgelaten? Is dit recht?
Assange, gemarteld volgens VN, Amnesty en zijn vrienden, moet de kers op de taart worden van het Impeachment-proces tegen de Donald.
Denk aan Georgië Dimitrov en Marinus van der Lubbe in nazi-Leipzig: zal Julian Assange na jaren van opsluiting in de Equadoriaanse ambassade en nu de ergste gevangenis van het VK nog in staat zijn zijn rechters in de VS te weerstaan? De aanklacht tegen Assange luidt dat hij in 2010 documenten over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak heeft gepubliceerd. Inmiddels wordt in MSM beweerd dat hij de mails van Hillary Clinton uit 2016 zou hebben gestolen en aan de Russen gaf die ermee Donald Trump aan de macht brachten. Dit is inderdaad even belachelijk als het Reichstagbrand-proces. En even schandalig misdadig. De mails die gelekt werden, niet gestolen, betroffen de corruptie van Clinton en de top van de Democratische Partij. Mooie bliksemafleider. Assange komt terecht in het meest krankzinnige verkiezingsjaar ooit van de geschiedenis van de VS. De wereld zal hem moeten redden. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 169

Oorlogsmisdaden worden berecht. Omdat wij het niet willen doen.

Nadat de Westerse landen die hun ingezetenen naar Syrië hadden gestuurd om het bewind van Assad ten val te brengen geweigerd hadden ze, eenmaal gevangen genomen door de Koerdische YPG/SDF, terug te nemen, onder het voorwendsel dat het niet om een staat gaat, hebben de Koerden hen overgedaan aan de Iraakse justitie om ze te berechten. Wat hadden ze anders moeten doen? Ze vrijlaten?
In het door een oorlog waar wij aan meededen verwoeste Irak zijn ze niet coulant genoeg omgegaan met deze moordenaars in onze beschaafde ogen, dus nu zijn de rapen gaar. De ter dood veroordeling van een groep Franse jihadi's zojuist in Bagdad (het gaat per land, onze landgenoten komen nog aan de beurt) heeft in Frankrijk tot grote beroering geleid. Een beroering die de misdaden met behulp van Parijs in Syrië nooit hebben weten te bewerkstelligen. Deze walgelijke comedie moet het thuisvolk overtuigen van de humane beweegredenen van hun regering. N.b. in het land waar de staat al 6 maanden oorlog voert tegen haar eigen bevolking, met doden en honderden afschuwelijk verwonden.
Het complete failliet van de Deep State-politiek in Syrië (waar ze dachten het Libië-recept nog eens dunnetjes over te doen), deze totale misrekening, waar onze regeerders zo graag hun medewerking aan verleenden, komt nu in een voor de westerske wrâld na Neurenberg onbekende fase, namelijk dat zij die deze misdaden pleegden ook ter verantwoording worden geroepen. Denk aan de Nederlandse misdaden in Indonesië die nog steeds niet, 70 jaar later, worden toegegeven. Wat de Fransen, Engelsen, Amerikanen, Spanjaarden, Portugezen, meer koloniale smaken hebben we niet in ons Europa, hebben uitgekuurd en nog uitkuren, met miljoenen doden.
Maar u weet 'ieder mensenleven is ons even lief', daarom moeten we nu in de bres springen voor hen die in Irak de galg (we herkennen de voormalige Engelse kolonie) zou wachten, dankzij onze weigering hen terug te nemen.
De reden daarvoor is simpel: als deze moordenaars hier voor het gerecht zouden worden gebracht zouden ze kunnen 'zingen': vertellen hoe ze met hulp van de geheime diensten werden gestuurd en niets hen in de weg werd gelegd door hun regeringen, in de jacht op Assad. Dat ze door deze regeringen werden bewapend. Denk aan de pick-up trucks die Trouw aan het licht bracht.
Nu het spel over is (of wordt het met een oorlog tegen Iran nieuw leven ingeblazen?) moet het gelag betaald. Niet alleen Nederland doet dan moeilijk, al hebben we een reputatie op te houden.
Pompeo heeft moeten zeggen dat de VS met Iran willen praten. Orders van Trump, die eerder al oorlogen tegen Noord-Korea en Venezuela dwarsboomde. Netanyahu lukt het niet een regering te vormen. Het zit Deep State niet mee. (WK)

 • Hits: 604

Verlengen, met strafschoppen na (021)

De teloorgang van de FC Den Bosch is een lange. Hadden Schouten en zijn gabbers in juni na de gemiste promotie en het debacle met Jordania junior de handdoek definitief in de ring gegooid, dan was iedereen die hier ter stede betrokken is bij voetbal al weer een heel stuk verder geweest. Maar omdat de FC het persoonlijke speeltje is van die mannetjes als Schouten die dik geld in de juristerij hebben verdiend en hun contacten met de onderwereld ook na hun pensionering gewoon kunnen blijven uitbuiten, moeten we met zijn allen de gifbeker helemaal tot op de bodem leegdrinken.

Is het niet rechtsom dan maar linksom, lijkt hier het parool. Want je kunt in de eerste divisie wel degelijk nog seizoenenlang rondhangen met een elftal van veredelde amateurs en afdankertjes en een trainer die je niet kan ontslaan omdat je zijn wachtgeld niet kan betalen. In Helmond, Velsen en Dordrecht doen ze het zo al decennia en zullen ze het ook in de twintiger jaren blijven doen. Maar daar hebben ze niet tweeduizend malloten op de tribune die het imago van de club het laatste zetje geven. Den Bosch heeft de M-Side, en dat is niet de twaalfde man van de club maar de Achillespees.

Voor de goede orde: de harde kern van de Den Bosch-fans bevat ook mensen met gevoel voor humor. Maar ze vormen een minderheid, een kleine minderheid zelfs. De grote rest vormt een bezopen en vol stuff gezogen mob die over verschrikkelijk weinig fantasie beschikt. Klisjee na klisjee rolt uit hun rangen, de leuzen en deuntjes zijn alleen maar een variant op de leuzen en deuntjes elders langs de velden, uit de meeste monden komt niet meer dan armetierig gevloek en getier. Ik heb het het vorig seizoen aanschouwd en aangehoord en me er eerlijk gezegd vaak stierlijk mee verveeld.

Fucking boring… Dan was wat er in het uitvak werd uit- en meegedragen veelal stukken beter.

Wellicht heeft het van doen met de politieke voorkeur van die meerderheid. Want het moge na gister duidelijk zijn dat de harde kern van de Bossche M-Side bestaat uit PVVers. Klisjeemannetjes en een enkel -vrouwtje bij uitstek. Kleine zieltjes met een enorrum Calimero-complex. Sneue sufferds die het liefst MEer of taxichauffeur zouden zijn geworden en daarom hun frust koelen op juist de ME en geen lift meer krijgen. De meelopers met de grote M (sic!) die net zo achter Jordania (‘Ga staan voor Jordania!’ klonk het eind vorig seizoen en ze keken je heel vuil aan als je bleef zitten…) aanlopen als achter de rattenvanger van Hameln in een bruin hemd.

Fascistoide tuig. Wat doe je ermee? De KNVB heeft toegezegd hard in te grijpen. Ik hoop dat het punten in mindering brengen wordt, want met een wedstrijdje zonder publiek heb je die gasten niet. En heb je Schouten ook niet. Eigenlijk zou zo’n bond een club moeten kunnen verplichten om de supportersrangen te zuiveren. Dus niet een stadionverbod voor deze of gene, maar een degelijk onderzoek naar de invloed van de PVV op wat er onder de M-Siders leeft en dan collectief schrappen voor het leven die hap. Een voetbalclub is een sociaal instrument. Dat mag je geen platform laten zijn voor fascisten.

Maar het valt te betwijfelen of de hoge pieten die de FC aansturen iets positiefs kunnen met de kritiek die ze nu vanuit de hele samenleving krijgen. Reden voor mijn twijfel? Die buurman die ik eind vorig seizoen opeens kreeg tijdens de -reguliere, niet de nacompetitie- thuismatch tegen Go Ahead. Hele seizoen relatief in mijn uppie achter het doel gezeten, maar toen was daar opeens die redelijk jonge, in een redelijk dure overjas gestoken, redelijk gesoigneerde redelijk denkende meneer die naast me kwam zitten en zomaar met me in gesprek raakte. Over van alles en nog wat. Over voetbal natuurlijk, maar ook over wat we deden of gedaan hadden in het leven. En over de koers van de thuisclub. Dus over Jordania en over de oude voorzitter en over de nieuwe voorzitter… En het bleef me bij dat bij het laatste onderwerp ik meer aan het woord was dan de ander, veel meer… Terwijl die ander juist onthulde dat hij een heel leven had meegemaakt bij de club, alle ins and outs kende…

Ik hield het gevoel over dat ik uitgehoord was geworden. Je mag het natuurlijk niet denken en al helemaal niet opschrijven, maar zouden ze daarboven in die ereloge na de vorige afleveringen van deze prachtserie niet gedacht kunnen hebben: we zetten eens iemand van ons naast die Jopie om uit te vinden waar ie vandaan komt en met wie ie kontakten heeft? Nog eens: je mag er niet van uitgaan maar ja: is dat niet juist de reden om er wel rekening mee te houden…?

(JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 224

Assange en Brexit (009)

Julian Assange is in groot gevaar! De speciale gezant voor marteling van de VN Nils Melzer heeft Assange samen met een psychiater in zijn cel in Londen bezocht en geconcludeerd dat hij wordt blootgesteld aan 'psychologische marteling'. Ook stelden zij vast dat de zaak van zijn uitlevering aan Washington, waar hem 175 jaar gevangenisstraf wacht, een 'schending van zijn mensenrechten' behelst. Dit alles temidden van aanhoudende berichten dat de regering van de Equadoriaanse president 'Lenin' (die draait zich om in zijn graf) Moreno Assange heeft verkocht in ruil voor schuldvermindering aan Washington.
Het smerige spel van Londen, Washington en Stockholm moet de WikiLeaks-voorman doen boeten voor de publicatie van de Wardiaries over de misdaden van de VS in Irak en Afghanistan. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou hij daardoor 'bloed aan zijn handen hebben'. Het bewijs daarvoor hebben zij nooit kunnen overleggen. Maar dat interesseert niemand in MSM of onze fijne gekozen politici. Als hij maar levenslang wordt opgesloten om iedere navolging te voorkomen.
Door 7 jaar opsluiting en geen toegang tot medische zorg is zijn gezondheid geruïneerd. Ernstig gewichtsverlies en verschillende medische problemen.
Niemand van onze 'verdedigers van de mensenrechten' die anders klaarstaan met hun oordeel springt voor hem in de bres. De wereld zal het moeten doen. Vorm burgercommitees overal om hem te steunen. Onderteken de internationale petitie. Redt Julian Assange!
(WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 683

Bossche bollen (035)

Volgende keer ga ik dus eerst maar met de trein naar Amsterdam. Om me daar bij de collega’s aan te sluiten die lekker met de bus naar DeBosch tuffen. Hoef ik niet zoals nu drie uur lang totaal voor nop in DeBosch rond te hangen en uiteindelijk vijftien minuten voordat het allemaal moet beginnen en op nog geen dertig meter afstand van waar de bussen uit Amsterdam zijn stopgezet te worden weggestuurd voor weer een rondje van een uur of wat door die oergezellige binnenstad waar alles in het teken van de aankomst van de goeie sint is afgezet en de bruggen zijn opgehaald.

Toen ben ik dus maar naar huis gegaan.

Bossche burgermeester Mikkers -hij heeft een kwalijke reputatie opgebouwd in een dito baan in Veldhoven, herinneren wij ons zijn later in strijd met de wet verklaarde verbod op een demonstratie van Eritereeers- heette iedere demonstrant van elke kunne welkom. Niet heus dus. Op mijn vragen aan zijn ambtenaren die in grote getale al om negen uur de bruggen en steegjes bewaakten, over waar de KOZPdemo plaats vond kreeg ik of heulemaal geen antwoord, of kwam het in het varkensaccent van ‘Daweutiknieheur’. Uiteindelijk was het een persfotograaf die mij aangaf dat ik om half twaalf op precies de juiste plek stond. Die dus een kwartiertje later tot no go area werd verklaard terwijl de bussen uit Amsterdam vlak voor mijn neus maar achter drie rijen dranghekken en dienders stonden.

Maar mijn desorientatie was natuurlijk ook het treurige gevolg van feilen aan onze kant.

Want waar was de info in FB, de vorige avond na mijn aanmelding aangekondigd? Ik kreeg er niet meer dan de mededeling dat de bussen uit Amsterdam om half tien waren vertrokken. Daarna was het stil als in het graf. Geen begin van notie over de plaats van samenkomst. Daarvoor moest ik uiteindelijk het Braboblad raadplegen dat het gister nog schimmig had over de Buitenhaven maar on half elf vanochtend eindelijk aankwam met ‘hoek Buitenhaven-Visstraat’.

Daar stond ik dus in mijn uppie, bij mijn weten. Voordat de bussen de gracht opreden, en ook nadat die bussen dertig meter bij me vandaan werden stilgezet. In mijn uppie tussen het geel van de vopo’s, de persluizen en de halve Graafsewijk die alvast maar begon te roepen dat zwart niet hun kleur was. Waar waren de Bosschenezen van ‘Den Bosch kan het’? Althans voor mij in geen velden of wegen te bekennen. Hing de hele actie op de mensen uit Amsterdam?

Heb je die social fucking media en raak je nog de kluts kwijt. Vroeger zonder FB en WA en hoe al die dingen maar heten werd er naar elkaar gebeld in een afgesproken code. Hoefde je niet eens op te nemen omdat drie keer overgaan van het belletje betekende dat je werd verwacht. En dan werd je niet verwacht op een kouwe kutbrug tussen de randdebielen van FC Den Bosch maar in een ruimte waar verder niemand je betrappen kon. Waarom niet in de Paap of in Knoflook verzameld? Zijn we daarvoor allemaal ook al te moe en te druk bezig met andere dingetjes..?

Ik hoop dat de Adammers zich vermaakt hebben en met een goed gevoel terugrijden vanmiddag. Maar demonstreren en DeBosch, dat ligt voor mij nu mijlenver uiteen…

Bossche Bollen

 • Hits: 159

Assange

Hier in het Verenigd Koninkrijk heerst een oorverdovende stilte in de mainstream media over de achtergronden van de mogelijke uitlevering van Assange aan Zweden (en via Zweden aan de VS). In de VS daarentegen beginnen journalisten te begrijpen wat voor hen en hun beroep de mogelijke gevolgen zullen zijn van een veroordeling van Assange voor “spionage”. Namelijk dat elke informatie gegeven aan een journalist door een klokkenluider door justitie gezien kan (zal) worden als een geval van diefstal van overheidsgegevens, samenzweren/ en/of spionage. Alles gebaseerd op de Spionage wet uit de eerste wereldoorlog. En hoe men in de VS met klokkenluiders omgaat kun je vragen aan Sint Obama en aan Chelsea Manning.

Maar hier in het Verenigd Koninkrijk kan de pers gemuilkorfd worden door een zogenaamde D notice; meestal houdt men zich daaraan en publiceert niet wat de overheid niet welgevallig is.

Een aardig overzicht van de achtergronden en hoe de Britse media met deze zaak omgaan is hier te vinden.

 • Hits: 566

Kafka in Zeist (057)

Wat doet een griffier of een griffière bij de zitting van een rechtbank? Die rammelt alles wat er gedebiteerd wordt op zijn of haar laptoppie en stroomlijnt het daarna in een procesverbaal. Kritisch vraagje: wat gebeurt er als dat procesverbaal zoek raakt? Ja, dat is lullig. Maar geen zwartepiet overboord. Dan maakt de betrokken griffier of griffière een nieuw exemplaar. Aan de hand van het oorspronkelijk verslag op het laptoppie. Zou je zeggen als eenvoudige Sinterklaasbeliever. Zo niet in de intrigerende kees van Joop van den Hemel versus zijn door de lokale Zeister ambtenarij en ASR geassisteerde buurtjes Arts en Van Estrik. De griffière in kwestie, mevrouw Chote, was mogelijk niet in de gelegenheid om een peeveetje te baren, dus (?) werd de zaak overgedragen aan een welwillende collega van haar, Willem Loorbach. We mogen veronderstellen dat Willempie bij die klus over het oorspronkelijke verslag beschikte. Anders was het zelfs voor iemand met een IQ van 140 ondoenlijk om iets coherents eruit te persen. Waarom hij dan een paar cruciale verklaringen van de heren Van den Hemel en Van Brecht niet opnam is onbegrijpelijk zo niet suspect. Dat laatste vooral omdat in plaats van de wettelijk vereiste handtekening van de griffier (mevrouw Chote?, Willempie?) staat vermeld: “De griffier is buiten staat dit procesverbaal mede te ondertekenen”. Nog een kritisch vraagje: is hier willens en wetens gerotzooid? Nou, wij denken zomaar van wel. En niet voor het eerst trouwens. Deze hele serie staat bol van ambtelijk gerotzooi. Gek hè? Het went nooit. Stay tuned (JP).

Kafka in Zeist

 • Hits: 2155

Verlengen, met strafschoppen na (020)

Wie zal er nou het eerst zijn met de droeve mededeling, over twee weken? Is het op 15 juni de KNVB die meedeelt dat de jonge Jordania door de bond definitief niet geaccepteerd kan worden als hoofdgeldschieter van de FC Den Bosch? Of is het de club die de eer aan zichzelf wil houden en omroept dat het kwaad al is geschied en men in de Vliert de boeken en de deuren sluit?
De nood bij de FC is zo hoog gestegen dat men weer aan het bedelen is geslagen: business as usual en terug naar de sappelpraktijk van de pakweg vijf voorbije seizoenen. Houtje-touwtje-gedoe dat aan het eind van de zomer toch zal resulteren in in de ring geworpen handdoeken en bloed, zweet en tranen om noppes vergoten. Bij de bond heeft men zo zijn eigen problemen: veel grotere clubs als FCDB staan op omvallen.
In Breda en Kerkrade is de stormbal gehesen. NAC en Roda JC, twee clubs die werden geacht ‘too big to fall’ te zijn, hebben miljoenen nodig om in augustus aan de start van weer een seizoen profvoetbal te kunnen verschijnen. Roda is altijd van een geldschieter afhankelijk geweest: de legendarische suikeroom Nol Hendriks ging er mee door tot zijn dood. Zijn beoogde opvolger, uit Rusland, zit in Zwitserland een gevangenisstraf uit. Het kan dus altijd erger als met de Bossche Jordania.
Zo is met het binnenhalen van min of meer louche eigenaren de bodem onder het professionele voetbal weggeslagen. Clubs kunnen zichzelf niet meer bedruipen, de markt is opgedroogd, de pyramide -een competitiestructuur waarin de top wordt gevoed door de bodem- is nooit tot stand gekomen, het mooie maar natuurlijk eenmalige succes van Ajax heeft weer meer zand in de machine en in de ogen van de watchers gestrooid.
In het Bossche vlucht men in de leugen. De houders van een seizoenkaart kregen begin deze week een email van Danny Verbeek. De sleetse aanvoerder van de ploeg vond het een prachtig seizoen en vroeg aan de ontvanger om de seizoenkaart te verlengen. Natuurlijk had Danny een mooi lokkertje in de aanbieding: een tientje korting indien de kaart voor die magische datum van 15 juni wordt verlengd. Van verlengen is evenwel helemaal geen sprake. Danny verkoopt lulkoek.
Het mooie pay-after-play systeem, nog ingevoerd door de voor-Georgische marketingman Roel van der Krabben, is stilzwijgend in de Dieze gekieperd. Houders van die kaart, die vijfendertig piek aanbetaalden en daarna per zege of gelijkspel tien of vijf euro betaalden, kunnen hun kaart niet verlengen, alleen maar vervangen door een traditionele twintigrittenkaart waarvoor men bijna tweehonderd euro in een mep moet dokken.
Zo eindigt de FC Den Bosch waar het dit seizoen begon: in de Leugen en Bedrog-divisie…

(JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 473

Tussen premies en piraten (163)

Toegegeven. Wij zijn soms van dik hout. Om het in de zoveelste cruciale fase van Jos Lindhout's gevecht met ASR en allerlei gebefte een beetje netjes te houden lieten wij dit keer het Eindhovens Dagblad voorgaan bij het in de publieke sector karren van het nieuws over de cassatie die de geplaagde oud-verzekeraar heeft aangevraagd. Best wel een aardig artikel, maar je krijgt je tenen niet recht als je ziet dat de namen van verschillende betrokkenen bij deze treurzang niet genoemd worden. ASR-directeur Rob Beumer (rip), wasstraatjongleur Henk van de Meene (rip), “Hakkelaar” en Astrid Holleeder aimant Johan Verhoek, allemaal niet met name genoemd. En ook een nette verwijzing naar Kleintje Muurkrant ontbreekt. Gelukkig komen de beffen van Lindhout die de afgelopen jaren hebben geblunderd bij de knokpartij met ASR wel in volle glorie voorbij (1). Nou zijn ze voor schade die dergelijke blunders bij cliënten veroorzaken goed verzekerd. Al dan niet met een dotje eigen risico. Maar als je ziet hoe ook bij dit facet van de zaak een verzekeringskolos als Zürich zich opstelt is dat alleen maar een bevestiging van het beeld dat we over het algemeen hebben over dit soort instituten: wel vangen, nooit uitkeren. Overigens ziet het er vrij zonnig uit wat de cassatie betreft. Voordat een dergelijke aanvraag bij de meisjes en jongens van de Hoge Raad terechtkomt wordt er op iets lager niveau bekeken of hij cassatiefähig is of dat hij meteen de versnipperaar in kan. Die van Jos is die eerste fase voorbij. Nu samen bidden. Houdt wel uw knieën in de gaten, want dat gebed duurt een paar maanden. Stay tuned (JP).

(1) Zie in dit verband aflevering 150 van deze serie.

Tussen premies en piraten

 • Hits: 206

Opgeruid staat netjes (016)

Vrije dag genomen morgen na de vrije dag van vandaag, lief spijbelgespuis van me? Nog een vraagje: hebben jullie een apart lokaal voor de lessen engels op jullie school, en zo ja, zouden jullie dat lokaal als volgend actie-object kunnen kiezen? En met actie bedoel ik leuke actie. Dus kliederen en klooien naar hartelust, op de wanden en vloeren van het ding. Vergeet niet om rotte eieren mee te nemen. En vergeet vooral niet om er de vlag van de USA in de fik te steken.
Reden voor dit verzoek? Mij gewerd dat de ambassade van de US niet meer is wat ie geweest is. Wat dat dan was? Een heel fris en fruitig object. Aan het Museumplein in Amsterdam, tegenover het Concertgebouw. Het allerleukst was het wachthokje, een lullig hondeonderkoomsel op zo’n tien meter voor de betonnen muur die het ambassadeterrein omgaf. Daar gebeurde het, decennia achtereen. Men kon er kiezen, wat een rijkdom: of die vlag naar beneden en in de hens, of dat hokje ondersteboven.
Kan dus niet meer, tegenwoordig moet je je eieren kwijt in een Mac of in zo’n jeans shop. Of in jullie klaslokaal dus.
Directe aanleiding voor dit verzoek? Trump komt eraan. Of niet natuurlijk, maar dan staat zijn komst tenminste een hele zomer in de aandacht van de media die er niet toe doen. The Donald is uitgenodigd door Fat Willy. De dikste klimaatontkenner over een rode loper naar ‘onze’ koning en ‘onze’premier. Dat trekken we toch niet? De laatste US-president die hier de boel kwam opvrolijken was alweer ouwe Bush, na de eerste Golfoorlog. Toen bestond dat wachthokje dus nog.
Jullie zijn opgegroeid met het debiele zoontje van ouwe Bush en met Barack Hussein Obama. Die zijn hier niet geweest, de laatste stuurde alleen maar zijn vrouw, vanwege haar memmen. Bush junior was die van die einstürzende Neubauten in New York, Obama hebben jullie een high five zien geven toen ie de zogenaamde dader van die Neubauten, Osama bin-Laden, in koelen bloede liet vermoorden. Osama was op zijn beurt weer ingehuurd door Clinton. Clinton maakte ons niet lekker met memmen maar met een sigaar. Vraag je ouders-verzorgers maar es naar de details.
Waarschijnlijk moesten jullie van die ouders-verzorgers weglopen met Obama? De thirty percents neger die kon praten en denken, was verre te verkiezen boven de wildebras Bush junior uit Texas, aan wie we nog steeds de waanzinnige veiligheidscontroles op Schiphol hebben te danken wanneer we naar zijn land vliegen.

Heb ik nooit gedaan en zal ik wel nooit doen, naar het land van de Bushen en de memmen vliegen. Ik weet niet hoe het met jullie is, lieve kids, maar ik heb altijd het gevoel dat ik het al gezien heb, die US of A, zonder dat ik er echt ben geweest. Ga maar na: zet de tv aan of surf over het internet en je bent daaro. Wij kennen het stratenpatroon van Los Angeles of Chicago beter dan dat van Rotterdam-West! Is dat vreemd of is dat vreemd? Het is een soort psychische kolonisatie, die de verenigde staters bij ons hier en ook in Azie en grote delen van Afrika hebben doorgevoerd.
Met het junkfood en hun Hollywoodgedoe hebben we ook hullie hun politieke systeem overgenomen. In de VS was het altijd al normaal dat minder dan de helft van de mensen gaat stemmen, nu is dat hier ook ingeburgerd. ‘De democratie won de Europese verkiezingen’, kopte een krant afgelopen week. Omdat vijftig procent van het stemvolk de moeite nam. En heb je het gedoe rond Jesse Klaver en GL gevolgd? Klaver met die Bassie en Adriaankop van hem in beeld en maar schudden dat het vreselijk van hem Klaver was om die jongen met die vage achtergrond de laan uit te sturen. Dat ruikt toch naar die sigaar van Clinton?

That’s America…

Ik las een goed boek over de VS. Een aanrader nu het zomer wordt en je nog een keertje met ouder-verzorger mee moet naar die afgebrande Notre Dame of een leuke achterstandswijk in Rio. ‘Een Amerikaanse oorlog’ heet het boek en het is geschreven door Omar el-Akkad. Gaat over een tweede burgeroorlog in de VS, over een jaar of honderd. De helft van het continent ligt dan onder water en oorlogen worden beslecht door een dodelijk virus te verspreiden. Dikke pil maar een pageturner. Omdat je al vanaf de kennismaking met de naam van de schrijver het vermoeden hebt dat hij de lezer op de hoogte gaat brengen van een ongemakkelijke waarheid. Die oorlog bestaat al, vandaag. In het Midden-Oosten waarvandaan el-Akkad komt, zijn de kampen en de gevangenissen die hij minutieus beschrijft, al aanwezig. En daar is de eindeloze aaneenschakeling van wraakacties die de leidraad van het boek vormen, al decennia in volle gang. Een asgrauw beeld van wat ons te wachten staat de komende eeuw. Een goedgeschreven en vertaalde reminder van het feit dat we hier en in de VS op een terp leven, midden in een wereld die voor velen niet onderdoet voor de hel...

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 433

Nieuwe fase in de dekolonisatie van Latijns-Amerika

De gang, laten we het geen vlucht noemen, van Evo Morales naar Mexico heeft iets klassieks. Mexico was waar de ontsnapte Spaanse Republikeinen van de verloren oorlog tegen het fascisme hun toevlucht zochten. Het hoofd van de strijdkrachten gaf Morales de opdracht af te treden, terwijl tegelijkertijd geweld tegen zijn aanhangers werd gebruikt. De ambtswoning van Morales werd vernield.
Nu het eerste inheemse staatshoofd van het continent in ballingschap gaat, worden de contouren duidelijk van de resterende  landen in de even klassieke tegenstelling tussen links en rechts in Zuid-Amerika, oftewel doen wat Deep State voor 'haar achtertuintje' heeft uitgedokterd (remember Milton Friedman; IMF) of niet.
IJverend voor een 4e termijn als president kreeg Morales te maken met georganiseerde tegenstand (gesponsord door grote multinationals die op de bodemschatten azen, CIA en hun locale ijzers in leger en politie) in de stedelijke gebieden. Fascistische bewegingen met banden in nazi-kringen in Europa. Hij heeft bij de laatste verkiezingen misschien niet slim gehandeld, maar het ging over in een klassieke staatsgreep, met leger en politie in de hoofdrol naast wat volk op straat. Niet te vergelijken met het wonder van Venezuela waar volksmassa's hun president ontzetten bij een CIA-staatsgreep (2004) en leger en politie de kant van het volk kozen.
Maar dat zijn appels en peren. In Bolivia is sprake van een tegenstelling tussen stad en land. En daar valt ook de koloniale overheersing van de inheemse ('Indaanse') bevolking onder: zij bevolken het grondstofrijke gebied en moeten dus wijken.
Morales heeft aangekondigd 'versterkt terug te keren' naar Bolivië. Het zou zomaar kunnen.
Mexico heeft onder Obrador de kant gekozen van de overgebleven trotse naties die 'de wil van de markt' weerstaan: Cuba, Venezuela, Argentinië en Nicaragua. De strijd die op straat wordt uitgevochten in Chili en Equador is in Bolivia en Venezuela omgekeerd: de corrupte para-militaire groepen, gelieerd aan het leger en de elite.
De inheemse bevolking van Bolivia accepteert de staatsgreep niet. Volgens berichten zou Morales al maandag a.s. terug willen keren. (WK)

 • Hits: 196

Assange en Brexit (008)

Julian Assange heeft nu 3 van de 50 weken die hem door een Engelse rechter werden opgelegd in het gevang doorgebracht wegens het breken van zijn borgtocht en in de VS wacht hem, na een verzwaring van de aanklacht met 17 dossiers door het Amerikaanse Openbare Ministerie, maar liefst 175 jaar cel.
Hoewel May nu demissionair is, betekent dit dat ze 'lopende zaken' (en dat is de zaak-Assange in 'het half ondergelopen gebergte dat voor onze kust in de Noordzee drijft', - WF Hermans, Sadistisch Universum) mag afhandelen. Het spel van de Britse, Amerikaanse en mogelijk ook Zweedse justitie, voor wat dat waard is, kan niet op bezwaren stuiten, zo is de verwachting in de justitiële wereld. In de laatste week van haar premierschap komt Donald Trump op bezoek (om de Koninklijke Familie te ontmoeten, daar wint hij in 2020 de verkiezingen mee) en dat blijft natuurlijk pikant, want Trump heeft zich in de aanloop tot zijn presidentschap uiterst lovend over Julian Assange uitgelaten.
Dit betekent dat druk vanuit de publieke opinie, acties als in vorige afleveringen afgedrukt ter ondertekening en ondersteuning (denk aan de geweldige Pamela Anderson) van Assange het verschil moeten gaan maken. Druk op het Verenigd Koninkrijk Assange niet uit te leveren. Dat ze anders zich beter naar voor de kust van de VS kunnen laten slepen. Dat we ze dan hier niet meer willen. En op Zweden, dat 'leuke vrije land' waar betaalde sex verboden is, behalve natuurlijk binnen het huwelijk.
En dan volgt na de uitlevering de martelgang door het Amerikaanse justitiële apparaat. Tot het Hooggerechtshof. Na 7 jaar opsluiting in de Equadoriaanse ambassade, bijna een jaar in de Britse cel en mogelijk nog een verblijf tegen zijn wil in Zweden begint 'het echte werk' in 'the land of the free'.
De vrijheid van meningsuiting staat terecht. Hier heeft die niet veel om het lijf met de Volkskrant en de Telegraaf. Maar in de VS bestaat een eeuwenlange traditie van vrije journalistiek. Van Thomas Payne tot Daniël Ellsberg. De Amerikanen weten wat er op het spel staat. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 659

The Donald Connection (028)

Reclame voor Tena Lady zou in deze serie niet hebben misstaan. Want er wordt wat afgeplast door een stel Moskouse dames. Onder het toeziend oog van The Donald. Die scène is zoals u weet afkomstig uit het dodgy dossier van voormalig MI6 smurf Christopher Steele. Hoe kwam ie aan die info? Van een paar ouwe Russische collega's. Maar blijkbaar kenden die hun klassieken en namen Christopher stevig bij de snuffelaar. Naar kortgeleden bleek staat diezelfde scène namelijk bloemrijk beschreven in het spionageverhaal “Twentieth day of January” van Ted Allbury. Ook al een vroegere MI6 dude, die zich in de late jaren zeventig en beginjaren tachtig van de vorige eeuw te buiten ging aan het schrijven van dit soort thrillers. Is dat lachen of is dat lachen. Mocht u meer willen weten van de ins en outs dan kan u hier terecht. Stay tuned (JP).

The Donald Connection

 • Hits: 241

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (006)

Teresa May had zich een nieuw kapsel aangemeten voor haar zwanenzang voor Downingstraat 10. Onderdeel van een laatste speech die even doorgerekend leek door haar pr-adviseurs als 'haar laatste snik' waarmee ze haar reputatie als 'slechtste premier ooit' in de geschiedenis probeert te pareren. 'Ik hou van mijn land'. Dat zou er nog bij moeten komen. De Oostenrijker Adolf H. bleek bij nader inzien helemaal niet te houden van Duitsland of 'het Duitse volk' dat hem verraden zou hebben. Hij wilde er zoveel mogelijk in de dood meenemen. Maar May, die massamoord overal ter wereld op bescheidener schaal pleegt en haar landgenoten in geheime en zichtbare militaire operaties de dood insleept, is alleen politiek dood, al blijft ze aan tot de Conservatieve Partij haar opvolger aanwijst. Want zo gaat dat in de 'oudste Democratie ter wereld'.
May klaagde dat ze alles had gedaan om de wil van het volk (Brexit) uit te voeren (de vierde keer om haar overeenkomst met Brussel door het Lagerhuis te jassen werd haar onthouden door de schimmige '1922 commissie' die de CP beheerst). Het premierschap zou nu toegespeeld worden aan haar voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die zich op tijd uit het zinkende schip wist te bevrijden om nu een geloofwaardig alternatief voor May te kunnen zijn. Met Johnson zal er mogelijk sprake zijn van een 'harde Brexit', dat klinkt dreigender dan het kan zijn: de belangrijkste economie van de EU, Duitsland, heeft al lang geleden haar eigen plan buiten Brussel getrokken om de export naar Engeland te garanderen. Deze 'harde Brexit' (bedoeld om iedere volgende poging tot afscheiding te ontmoedigen) zal vooral het failliet van Brussel zelf bevestigen. Dat kan onze Timmerfrans in zijn Europese reed steken. Onze 'MH17-held', al zullen de nabestaanden daar anders over denken, die kan liegen in wel 5 talen, is de man die Multinationaal Brussel zou moeten gaan leiden in deze barre tijden. 'De PvdA gered'. Eerst zien zei Blinde Maupie. (WK)

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

 • Hits: 663

Avanti ragazzi (006)

Moeten we het doen? Moeten we het niet doen? Nou, laten we het toch maar doen. Een beetje laat maar vort. Een week geleden werd dit bericht verspreid. Zonder enig boe of bah. Een eenvoudige begrafenis van een waanzinnige affaire. Wilt u even uw geheugen een duwtje geven? Lees dan ademloos deze serie. Compleet met de salto mortale van David Rossi, de toenmalige aanvoerder van de afdeling communicatie van de oudste bank ter wereld. Sterkte. Stay tuned (JP).

Avanti ragazzi

 • Hits: 248

Onze milde kant (026)

Moest u bij het kijken naar de rommel van Baudet en Rutte ook aan vijftien jaar terug denken? Aan de geslaagde poging van Rutte om zich Wilders van het lijf te houden. Kampf om het partijleiderschap van de VVD, de kakkineuze versie van de PVV die Blonde Geert nadien zou oprichten. Dat wijf van Verdonk deed toen ook nog mee.

Baudet is veel te glad voor Rutte. De oneliners van Lachebekje zijn nog altijd goed opgewassen tegen het kompel-idioom van Wilders. Maar Baudet snapt ie gewoon niet. Die gaat niet of nauwelijks in op zijn boekhoudkundige retoriek. Baudet oreert over dingen die hij ergens leest, en doet alsof ie de tekst zelf geschreven heeft. Rutte lepelt cijfers op. En platitudes.

De premier van alle Nederlanders begreep dus absoluut niet waar Baudet naar toe wilde toen die vroeg of de ander wel eens huilde. Rutte is altijd in de fietsenstalling en reageerde op de vraag van de toevallige andere fietser in het hok in fietsenhokjargon. Jazeker, hij had dan en dan en dan gehuild, en wel daarom. Nog een wonder dat de exacte data niet onder in ons beeld kwamen.

Baudet vroeg dat niet. Baudet wilde met die vraag op de inceltoer. Huilie huilie over echte mannen die desalniettemin niet door vrouwen gezien worden. Die overgeslagen worden. Of worse: die lijdzaam moeten toezien hoe hun plaats in de liefdessponde wordt ingenomen door een Fremdkörper. Door een concurrent van andere komaf, de o zo diepgewortelde nachtmerrie van de moderne witte man.

Rutte is niet van dat slag. Rutte geilt niet op vrouwen of op mannen of op iets er tussen in, maar op cijfers, plannen en schema’s. Rutte is een onvervalste droogkloot, zoals wij dat vroeger in Vlaanderen Louis-Paul Boon nazegden. Een echte kaaskop ook, met een goedkoop brilletje van specsavers op en een hergebruikt condoom om zijn staart.

De passie van Rutte lag niet bij zijn dooie broer of zus maar bij het plan. Het plan voor de deal met Erdogan. De Endlösung zeg maar. Bij het aanraken van dat plannetje kleurden de koontjes van onze eerste minister. En achter die brilleglazen werd het warm en trillerig. In die fase van het ‘debat’ mocht hij het eindelijk over ‘hullie’ hebben. Luister maar mee.

Daar moet je ze tegenhouden. Daar moet je stop tegen ze zeggen. Daar moet je voorkomen dat ze aan de wandel gaan door Europa en bij ons voor de deur staan. Je moet ze niet laten wandelen. Daarom hebben wij met Turkije die afspraak willen maken. En dat is gelukt. Sinds oktober 2016 komen er tachtig procent minder van hen naar Schengen.’

Thierry Baudet gaat voor verovering en strijd, en het jochie met het moedercomplex zal niet rusten voordat ie ons allemaal daarin meegesleept heeft. En terwijl wij moe worden van de strijd zal hij op een dag rode wijn sippen bovenop een flacon dodelijke pillen, en met zijn onvaste stem in nog eens een langdradige rederijkerszin uitleggen dat vrede een veel te saaie bedoening voor hem is.

De voorvader van Baudet heet Joseph Goebbels. Die van Rutte heet ook Joseph, maar dan Mengele. Rutte heeft de perfecte Schreibtischmörder-tronie. Onze Boy from Brazil zal tot zijn dood alleen maar bezorgd zijn of zijn fietsband nog opgepompt moet…(gvd)

Onze milde kant

 • Hits: 682

Trump en Deep State (023)

Trump wordt blootgesteld aan een afzettingsprocedure met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Want ook al lukt impeachment niet, zijn reputatie zal dan zodanig beschadigd zijn dat zijn herverkiezing tegen welke Democratische kandidaat dan ook kansloos zal zijn. Zo is de redenatie.
Na de mislukte Mueller-report-poging om Trump via Russiagate af te zetten, zijn aller ogen nu op 'Oekraïnegate' gericht: Trump zou als voorwaarde voor 250 miljoen dollar aan hulp het heropenen van het onderzoek in Oekraïne naar de corrupte handel en wandel van zijn (vermeende) Democratische rivaal volgend jaar Biden en zijn zoon hebben gesteld. Een speciaal daartoe in het Witte Huis ingebrachte 'klokkenluider', een CIA-agent wiens naam rondzoemt in tout Washington maar we mogen hem niet noemen, heeft de inhoud van het telefoongesprek tussen Trump en zijn Oekraïense ambtsgenoot Zelensky aan voortzitter Adam Schiff van de inlichtingen-commissie van het Huis van Afgevaardigden doorgespeeld, de man onder wiens leiding nu de impeachment hoorzittingen worden georganiseerd. Live op tv. Om Trump te demoniseren.
Gaat dat lukken? Zeker is dat het de tegenstellingen verder zal aanwakkeren.
Buiten schot bleef waar Oekraïne dat geld voor zou aanwenden: wapenaankopen voor oorlog tegen Rusland. Als het aan ons ligt tenminste. Want verder interesseert het wel en wee van Oekraïne ons geen bal. Alleen hoe het land ons van dienst kan zijn tegen Rusland. Zelensky is met 72% van de stemmen gekozen omdat de Oekrainers genoeg hebben van de burgeroorlog. En van de corruptie.

Biden is aangeschoten wild. Elisabeth Warren wordt gepromoot om Sanders te voorkomen. Of komt als een duveltje uit een doosje Hitlerary Clinton weer op het toneel? Ze zoekt de laatste maanden de  publiciteit. Veeg teken. Gisteren nog de uitgave van een boek samen met haar dochter over 'sterke vrouwen'. Ik denk dat ze het met hulp van de 'superdelegates' nog een keer gaat proberen tegen Trump.
Of Pence. Wat iedereen behalve ik in Nederland zou willen. Die spreekt niet met een vrouw af zonder zijn vrouw. Zo zien we het graag in dit land. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 256

Opgeruid staat netjes (015)

Zo bruin heeft zelfs George Orwell ze niet gebakken, lieve spijbelaartjes van me. Kennen jullie toch wel, Orwell? Of komt die op een boreale school niet meer op de verplichte leeslijst? Schreef in 1948 over 1984 en had het precies bij het juiste eind, die George. Vond in dat boek de term New Speak uit, het taalgebruik dat volledig doorgedraaide dictators hadden bedacht om moord, marteling en zo nog wat heel onprettige dingen prettiger te laten klinken. Maar zelfs Orwell dus heeft nooit kunnen bedenken wat een woordvoerder van de Bossche politie vanochtend in het Brabants Dagblad liet afdrukken. Leest, huivert en zegt het voort…

We zijn in deze aflevering van onze weldadige serie in Den Bosch en bij het voetbal. Een thuiswedstrijd voor mij, zogezegd. Als Bosschenaar en als voetballiefhebber. Houden jullie daar ook van, van ‘het spelletje’? Ik vind het stadion een soms mooie, soms griezelige afpiegeling van de samenleving. Met veel opgeschroefde ego’s en gesmeerd met een enorme hoeveelheid geld. Maar ook met prachtige emoties bij spelers en publiek, en met een enorme portie drama. Tragiek, in alle kleuren van dat woord. Zoals gisteravond bij een thuiswedstrijd van de FC Den Bosch. Ging om promotie naar de hoogste divisie, en in de laatste minuut verloren.

Balen dus, en sommige mensen staan dan zo stijf van de adrenaline dat je ze op dat moment niet voor de voeten moet gaan lopen. Jullie kennen dat vast wel van thuis, of uit de klas. Het domste wat je dan kunt doen is zo iemand uitdagen. Zieken. Sucken. Juist, wordt ie alleen maar opgefokter van en voor je het weet vliegt er wat door de lucht of landt er een vuist in jouw gezicht of dat van de buurman. Ieder kind weet dat, en snapt dat. Wat doe je dus niet met een paar duizend fans die al tig jaar elke thuis- en uitwedstrijd van hun kluppie bezoeken en tien jaar hebben moeten wachten op een wedstrijd zoals gister, waarin het echt om iets gaat? Smeris voor ze neer zetten.

De wedstrijd was nog niet afgelopen of iemand stak in zijn verdriet een heg in de fik. Je leest het goed: struikgewas, van dat magere dat rond betonnen voetbalstadions op een nog betonniger bedrijventerrein pleegt te groeien. Een heggetje eigenlijk. Boodschap van die supporter duidelijk: na een overwinning gaat er vuurwerk de lucht in, na zo’n nederlaag steek ik zo’n zielige hooistengel in de hens. Niemand keek er van op, iedereen wilde teleurgesteld naar huis, die zieltogende graspolletjes omzomen de voornaamste parkeerplaats van het stadion. Niemand dus die aan zag komen wat er kwam… Politie te paard. In volle galop.

In mum van tijd was de rel geboren waarvoor de Bossche politie gekomen was. Anders kan ik het niet zien, en op de kreten die uit het publiek geslaakt werden te beoordelen ook niemand anders van de zevenduizend mensen. Uitgelokt geweld. Stenen, dranghekken en fietsen door de lucht, mensen in paniek hun auto in om die en zichzelf in veiligheid te brengen. Bereden politie en een peloton ME ingezet tegen ongewapende burgers. Ik zag iemand hardhandig gearresteerd worden omdat ie een boomtak tegen een gepanserde bus van die wouten gooide. Een boomtak, waarschijnlijk de enige tussen het stadion en Rosmalen…

Hoe ver kun je gaan als je voor het minimumloon bereid bent om mensen in elkaar te slaan?

Heel ver dus. En de woordvoerder van het zooitje legde vanmorgen uit waarom. In de plaatselijke sufferd zei de man of vrouw na de vrijlating van de arrestanten dat zij zullen worden aangeklaagd wegens het ‘aanvallen van hulpverleners’.

Jullie zult het met me eens zijn, beste spijbelaars, mijn hoop voor de toekomst, dat dit de New Speak van Orwell verre te boven gaat. Hulpverleners gewapend met een knuppel en traangasgranaten… Ik verdenk die Brabokrant er al van dat ze in de oorlog de kampbewakers van het ‘Bossche’ concentratiekamp Vught braaf hulpverleners noemde… Zeg me dat het nooit zal gebeuren maar ik zie de dag al in het verschiet liggen waarop een beul, iemand die de trekker overhaalt in een vuurpeloton of op de knop drukt bij een executie, hulpverlener zal worden genoemd. En dat iedereen dat voor zoete koek zal slikken.

Voorkom die wereld voor jullie zelf en voor mij, lieve kids. Laat die laatste proef op school morgen de laatste proef, ga naar het dichtstbijzijnde politiebureau en laat er geen steen van op de andere staan. Jullie hoeven alleen maar extra-voorzichtigheid te betrachten bij het bevrijden van die paarden van ze. Want die hebben er niet om gevraagd…

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 625

Europese verkiezingen? (002)

De landen van Zuid-Europa die tot de EU behoren hebben de introductie van de euro moeten bekopen met een achteruitgang van de productie met 20% en een navenante stijging van de werkloosheid, met name onder jongeren. Dit geldt voor Frankrijk, het land waar Macron campagne voert voor meer Europa en een Europees leger, maar nog meer voor Italië en het Iberisch schiereiland. Over Griekenland zullen we het maar niet hebben, want dat is deze politiek tbv de grote concerns in ultima forma.
In het Verenigd Koninkrijk zijn de Europese verkiezingen een test voor het Parlementaire bestel dat sinds mensenheugenis wordt gedomineerd door twee partijen, tegenwoordig Labour en de Conservatieven, maar uitgedaagd wordt door de Brexit-partij van Nigel Farrage. Vandaag, vlak voor de urnen spreken, heeft premier May de lang verwachte truuc van een nieuw Referendum over Brexit uit de doos gehaald in een wanhopige poging een nederlaag af te wenden. Een bliksemafleider op een moment dat haar positie onhoudbaar is geworden. Misschien om haar reputatie als 'slechtste premier ooit' in de geschiedenis van het VK nog enig cachet te geven.
Wat er in Oostenrijk gebeurt is van een andere orde. Bedoeld om de onafhankelijke (ten opzichte van Rusland uiteraard) politiek van Wenen teniet te doen. Een video opgenomen in 2017 werd vlak voor deze nepverkiezingen voor een nepparlement gelanceerd en heeft de betrokken rechtse regeringspartij (de FPÖ, die van Jurg Haider, voor de oudere lezertjes) gedwongen uit de regering Kurz te treden.
Zo trekken deze nepverkiezingen een verwoestend spoor door een EU die nooit enig enthousiasme voor Brussel kon genereren.
Een reden om te gaan stemmen in dit beklagenswaardige land? Uiteraard niet. (WK)

Europese verkiezingen?

 • Hits: 638

Opgeruid staat netjes (022)

Een hele goeiemorgen lieve kindertjes in de opruiende leeftijd, vandaag beginnen we met het goede nieuws. Jullie krijgt straks geen kadootje van de Overheid als jelui achttien wordt. Kadootje? Overheid? Ja, de overheid met een hoofdletter had bedacht dat het goed en verstandig en aardig bedoeld van haar zou zijn om jullie straks als je mag auwtorijjen, stemmen, trouwen en aan allerlei andere flauwekul deelnemen, ook een kanon te sturen. Kanon? Nou ja, kanon met een c dus.

De canon van Nederland. Dingetjes over Nederland met een hoofdletter, die je als achttienjarige moet weten. Niet die dingetjes waarover die pieper voor je klas het heeft, dus wat is de hoofdstad van Nederland, en van Friesland, en hoe diep ligt de polder beneden de zeespiegel. Nee, in die canon gaat het over Nederlandse waarden en normen. Over dat we in Nederland allemaal fatsoenlijk met elkaar omgaan en dat heel grappig polderen noemen. En dat we in Nederland altijd hartstikke veul geven om de rest van de wereld en dat we dat nog steeds doen. Vanuit gristelijke en joodse tradities dus.

Die canon is een soort deradicaliseringspakketje. Dat is die cursus waarmee ze andersdenkenden zoals islamisten en andere mensen die niet gediend zijn van geldverdienen en Overheid spelen, zodra ze die hebben vastgezet in de terrorismevleugel van een concentratiekamp, proberen te hersenspoelen. Stel je effe voor: je bent het produkt van een vechtscheiding of je komt uit Malawi en in die canon wordt de lof van het gezin gezongen, twee verzorgers met kroost in een buitenwijk van Utrecht! Of er staat de tekst in van een riedel die je moet kennen anders tel je niet mee, over Nederland je vaderland of pannekoeken als je favoriete snack…

Gaat er dus niet komen, die canon in je postbus. Reden is evenwel niet dat het een volledig mesjogge idee is dat ruikt naar de ideetjes die men in de jaren dertig van de vorige eeuw aandroeg over de overheid en over waar een mens in het kader van die overheid goed voor zou zijn. Een idee dat komt uit het piskokertje van zenuwachtige vijftigers die een vechtscheiding met God achter de rug hebben, en uit het gifbekertje van die jongere gast met dat glas wijn voor zich die als het aan hem ligt hullie van de gristelijke en joodse tradities straks weer vrolijk naar Engeland laat fahren. Neu hoor, de schuld van het canondebacle ligt eigenlijk bij jullie, zegt de Overheid. Jullie snappen niet wat een canon is -jullie zouden het woord associeren met een merk camera, of met een manier van zingen- en dus kan de hele boel beter op het internet.

Huiswerk voor deze week:
1. Maak een appje Nee bedankt Overheid, ik heb mijn eigen kanon van mezelf en stuur dat aan zoveel mogelijk van je leeftijdgenoten zodat ze met een simpele druk op een knop om die overheidsintimidatie heen kunnen surfen.
2. Ga naar de dichtstbijzijnde Zeeman en haal daar een zwart t-shirt. Zet er in het wit de tekst Je suis noir op, en sluit je komend weekeinde aan bij de anti-Zwarte Pietdemonstraties. Die zijn er meer dan ooit tevoren, ook bij jou in de buurt, kijk maar op het net.

Zwarte Piet is racisme. Punt uit. Zo zal het wel niet in die canon staan, want racisme is voor de bedenkers van zo’n canon iets dat heul ver van hun gristelijke en joodse tradities af staat en racisme is een heul complexe materie, eigenlijk niet iets voor zestienjarigen -daarom laten ze je in de klas ook het liefst over racisme vertellen door iemand die ‘het in Amerika heeft meegemaakt’, of door die kneus van economie.

Racisme is dus helemaal niet complex. Racisme is het niet zien staan van je slachtoffer. Het vasthouden aan Zwarte Piet terwijl de mensen die zwart zijn dat niet zien zitten en dat ook op een vriendelijke toon tegen je zeggen. Racisme is het aan die mensen ontzeggen van het recht om zich gekwetst te voelen. Wees dus solidair met die mensen door je tussen hen op te stellen zaterdag en zondag. Laat de canon van de tegenpartij (‘Jullie nemen ons onze traditie af’, en ‘Het is een onschuldig kinderfeestje, wij zijn geen racisten’) en het door hen gegooide knalvuurwerk plus de eieren over je heen komen en draag bij aan de verandering. Want over een paar jaar is Zwarte Piet iets van het verleden. Zoals de Apartheid in Zuid-Afrika -heul veul zoniet alle oudere propieten van vandaag heulden veertig jaar geleden met het blanke bewind in Pretoria- iets van het verleden werd…
(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 163

Picketline tegen bijeenkomst wapenindustrie in Kromhout Kazerne Utrecht

Op vrijdag 24 mei bespreekt de Nederlandse lobbyorganisatie voor de wapenindustrie (NIDV) met haar leden tijdens haar Europadag de nieuwe Europese geldpot voor militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens in de Kromhout Kazerne in Utrecht (Herculeslaan 1). Onder de leus 'Geld voor duurzaamheid, niet voor wapens' organiseert Stop Wapenhandel van 15 tot 16 uur een picketline voor de poort, met sprekers, muziek, spandoeken en flyers.
De muziek wordt verzorgd door de Syrische protestzanger Gharib. Met zijn muziek probeert hij aandacht te vragen voor de oorlog in Syrië en spreekt hij zich uit tegen wapens en geweld. Sprekers van Stop Wapenhandel, Youth for Climate NL, Code Rood en Niet in mijn Naam zullen een toespraak houden tijdens de picketline. Ook zal een nieuwkomer vertellen over zijn vluchtervaring.
De NIDV houdt de Europadag in nauwe samenwerking met Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser, generaal Tom Middendorp en vice-admiraal Ben Bekkering spreken de vertegenwoordigers van wapenbedrijven toe. De sterke band tussen de wapenindustrie en het Europese bestuur ligt ook ten grondslag aan de oprichting van het Europees Defensiefonds. Met dit fonds slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het voor eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren.
De wapenindustrie heeft er lang voor gelobbyd en in april stemde het Europees Parlement in met 13 miljard aan subsidies voor militair onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens. Deze subsidies zijn enkel in het belang van de wapenindustrie en maken de wereld niet veiliger. Europees militaristisch beleid zoals wapenexporten aan autoritaire regimes en militaire interventies in bijvoorbeeld Irak en Libië hebben enkel bijgedragen aan conflicten en de vluchtelingentragedie. Investeren in duurzaamheid levert meer veiligheid op dan investeren in nieuwe wapens.

 • Hits: 576

Paris s'éveille (020)

En zij baarde een boek. Marie Laforêt. “Panier de crabes, les vrais maîtres du monde” oftewel “Een mand vol krabben, de echte meesters van de wereld”. Daarin rolde ze een winkelwagen vol ellende naar buiten over de geheime activiteiten van Eric de Lavendeyra met wie zij sinds 1994 oorlog voerde over de hoogte van haar alimentatie. Zij vond dat de jaren voorafgaand aan haar huwelijk met de beursgoeroe waarin zij ook al voor diens kinderen zorgde mee moeten tellen bij de vaststelling van het bedrag. Hij niet. En volgens hem was dat conflict de reden waarom Marie naar eerdergenoemde winkelwagen had gegrepen: druk zetten. Zeg nooit jamais, maar een toevallige ontmoeting met Antoine Schuller, een oude vriend van haar zoon Diego, kan ook de boel op gang hebben gebracht. Bovendien had Marie nog een ander pommetje te schillen met haar ex-echtgenoot.
Die had in 1994 voor zijn vrouwtje een ontmoeting geënsceneerd met ene Luc Jouret, toenmalig hopman van de Ordre du Temple Solaire aka de Orde van de Zonnetempel. Tot de rest van het gehoor behoorde gek genoeg ook de Libische wapenhandelaar Salah al Fatouri en volgens Marie had die weinig op met de hopman. Eenmaal thuisgekomen sprak ze tegenover haar mannetje het vermoeden uit, dat meneer Salah in de nabije toekomst de Orde wel eens kon onthoofden. Dat had ze beter niet kunnen doen, want kort daarop werd ze zelf bijna onthoofd door een vallende filmset, kregen de remmen van haar Range Rover ineens kuren en ging midden in Genève haar Jaguar in rook op. Leuk om te weten: vriend Eric had in die ongelukkige periode een levensverzekering afgesloten waarbij hij een warm bedrag zou innen als Marie mocht overlijden bij een ongeval. Daarnaast verspreidde hij het gerucht dat zij haar leven coiffeerde met drank en drugs om haar depressies te bestrijden. Een volwassen déjà vu (1). Of Salah er nou bij betrokken was of niet feit is wel dat in oktober van datzelfde jaar Jouret en een twaalftal andere tempeliers via een gezellige zelfmoord de zon opzochten in Zwitserland. Of werden gezelfmoord, dat kan ook. Ruim een jaar later, in december 1995, liet Eric zijn zonnige ordemantel even strijken door zijn huishoudster. Hij liet haar weten dat hij acte de présence moest geven bij een belangrijk evenement. De dag erna, op 23 december 1995, werden 16 met een vlammenwerper bewerkte lijken gevonden op het plateau van Vercors in het zuidoosten van Frankrijk. Ze lagen keurig in een zonformatie. Twee van de geblakerde slachtoffers waren in hun aardse bestaan recherchesmurfen geweest, van wie er een kort voor hun afscheid een ontmoeting had gehad met Charles Pasqua. Een griezel uit de top van politiek Frankrijk die ten tijde van het bewind van generaal De Gaulle samen met Jacques Foccart (2) de Service Action Civique (SAC) in het leven had geroepen. Een geheim vehikel dat was volgestampt met rechtse rakkers en luitjes die voor moord en doodslag niet terugschrokken (3). Een van Charles' rechterhanden was Didier Schuller, de vader van Antoine. Marie Laforêt had dus niets teveel gezegd. Ze was inderdaad in een mand vol krabben terechtgekomen. Wordt vervolgd. Stay tuned.

(1) Zie de belevenissen van Cathérine Hennessy in de vorige aflevering.
(2) Zie voor hem aflevering 6 van de serie “Charlie en de Gladiolen”.
(3) Zie voor die club bijvoorbeeld aflevering 1 van onze legendarische serie “Het schaduwcommando van de prins”.

Paris s'éveille

 • Hits: 209

Assange en Brexit (007)

Na het uitleveren van Julian Assange (ingezetene van Equador door het staatsburgerschap dat hem door de vorige premier Correa was verleend) heeft de huidige premier Lenin Moreno een volgende stap gezet om de gunst van de VS te winnen: de computer, telefoon en papieren van Assange zullen (via de politie van Teresa May) ter beschikking worden gesteld van de Amerikaanse justitie die, in afwachting van zijn uitlevering, een rechtszaak voorbereidt tegen de Wikileaks-voorman. Dit 1-2-3-tje (mogelijk loopt de uitlevering nog via Zweden waar de reeds ingetrokken beschuldiging van verkrachting uit de mottenballen is gehaald) zou moeten worden geregeld voor de regering May valt over Brexit. De aanstaande afgang van de Conservatieven in de idiote Europese verkiezingen (de gekozen leden zullen immers hun zetels in Brussel nooit innemen bij het democratisch genomen besluit tot het verlaten van de EU) maakt dat haast geboden is. Want het voor de mal houden van de bevolking door Westminster kan niet eeuwig voortduren. Niet alleen de uiterste houdbaarheidsdatum van May is bereikt, ook die van een Conservatieve regering tout court. De oudste democratie ter wereld (voorzover we dat systeem op grond van belasting betalen zo kunnen noemen) zal toch iets moeten ondernemen om iets van zijn gezicht te redden. Steun de wereldwijde solidariteitsbeweging met Assange! (WK) 

Assange en Brexit

 • Hits: 661

Kafka in Zeist (056)

Daar moet je toch heftig de zenuwen van krijgen. Ben je vanaf 2013 bezig om aan te tonen dat je stulp aan de Vossenlaan in Zeist schade heeft opgelopen door irregulier geklooi van je naaste buren. En wat krijg je op je rekest? Nul. Dankzij het vernuftig gerotzooi van een bonte verzameling bestuurderen, ambtenaren en andere baliekluivers met vigerende regeltjes en voorschriften. En dankzij de assistentie van ASR. De kleinelettertjesspecialist en derivatenverzamelaar, die eerder deze eeuw in haar Utrechtse burcht jarenlang een criminele organisatie heeft gehuisvest. Inclusief heren met blaffers en gemotoriseerde engelen (1). Of dat familieleden waren van de ongenode bezoekers die zich van tijd tot tijd manifesteerden op het erf van Joop van den Hemel, de Jozef K. van deze serie, hebben wij helaas nog niet kunnen vaststellen. Maar wij zouden er niet ernstig van opkijken. Aan de haast sinistere invloed van ASR op de loop van deze affaire hebben we in de afleveringen 48 en 49 van deze serie al de nodige aandacht gepleegd. Maar daar bleef het niet bij. Morgen komt bij de rechtbank in Utrecht het beroep van Jozef, pardon Joop, opnieuw aan de orde. Ingesteld tegen de gemeente Zeist, die grosso modo het geklooi van de betrokken buren Jos Arts en Geertje van Estrik heeft gladgestreken. Bij een vorige gelegenheid binnen dit kader waren vier zendelingen van ASR aanwezig en dat is veul voor een zaak die in wezen net zo simpel is als het voeren van een ezel. Reden? Een citaat uit het beroepsschrift van de hand van Ing. K. van Brecht, dat woensdag in stelling wordt gebracht. Komt ie:

Men kan hier niet anders uit afleiden dan dat hun belang groot is in deze zaak en dat men druk wil zetten. ASR Vastgoed is een grote ontwikkelaar in Zeist (bijvoorbeeld project Couwenhoven) en heeft daardoor connectie met de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Vergunningen en Bouw & Woningtoezicht van de Gemeente Zeist. Mr. J.D. Loorbach senior is een lange periode via kantoor Nauta & Dutilh de hofadvocaat van ASR geweest bij grote zaken (overname Generali, overname OR fonds NS, beursintroductie ASR, enzovoort). ASR heeft bij de heer Arts als deskundige de heer Elshout naar voren geschoven, die dus zijn declaraties in deze bij ASR heeft ingediend (2) ... Voor de goede orde: ASR is eigenaar van DAS Rechtsbijstand, waar de heer Arts ook verzekerd is. Terwijl het juridisch geschil al enige tijd liep accepteerden ASR en DAS de heer Arts als verzekerde bij de behandeling van deze zaak. Zeer ongebruikelijk, daar de heer Arts eerst verzekerde was bij CNA. Misschien is dit te verklaren uit het feit dat mevrouw Geertje van Estrik, de levenspartner van de heer Arts, samen met de heer Vincent Hartman in de directie van Sterling BV zit. De heer Hartman bekleedt die functie namens Ageas BV die tot de assets van Fortis/ASR behoort (3).“

De naam Loorbach komt overigens in het beroepsschrift van Van den Hemel ook elders voor. Nog maar eens een citaat. Komt ie:

“ (...) Een van de redenen waarom mijn cliënt in hoger beroep ging. Aanvankelijk zou rechter Van Manen, een bouwdeskundige, de casus behandelen. Maar hij werd vlak voor de zitting/comparitie vervangen door mevrouw Loots en haar griffier mevrouw N. Chote. En deze beide dames moest ter zitting door ondergetekende nog worden uitgelegd wat een kuub water was. Mevrouw Loots is gespecialiseerd in arbeidsrecht en niet in deze bouw/cadastrale erfgrens/vergunningsmaterie. Het door haar gewezen vonnis is hoofdzakelijk toegespitst op beweerdelijk ontbreken van metingen in het deskundigenrapport van Van den Hemel (ondanks het feit, dat deze toch waren aangeleverd door zijn advocaat), alsmede aan een beweerdelijke verjaring van een stukje kadastraal eigendom van Van den Hemel. Tevens is men volledig voorbijgegaan aan de schriftelijke stuiting van mijn cliënt uit 2011 in verband met de overschrijding door de heer Arts van de erfgrens met zijn garage cq. gastenverblijf en daarom een rare slinger heeft gegeven aan het verjaringsprincipe betreffende de grond waarop het bouwwerk van de heer Arts rustte. Volgens Van den Hemel is dit vonnis niet verwonderlijk, want achteraf gaf de griffie van de rechtbank Midden-Nederland toe dat het vonnis niet geproduceerd was door de rechter en de griffier die bij de zitting aanwezig waren, maar door griffier Willem Jan Loorbach, die niets wist van de technische uiteenzettingen die Van den Hemel en ik ter zitting te berde hebben gebracht in antwoord op vragen van de rechter. Ook vergat hij de metingen van ontstane scheuren in de muren van Van den Hemel's opstallen plus het tijdig ingebrachte stuk betreffende de stuiting mee te nemen in het vonnis. Terwijl op de zitting deze metingen van voor en na de grondwateronttrekkingen door de heer Arts in 2015 door mijzelf aan de rechter zijn getoond en uitgelegd en waarvan griffier Chote notities heeft gemaakt. Evenals van de discussie rond de stuiting van 2011.”

Een invloedrijk Loorbachje in de coulissen, een ander Loorbachje aan het front. En dat in een op het oog eenvoudige schadezaak. Is dat opvallend of zijn wij teveel geneigd om conspiracy te roepen als er beffen in zicht komen? Of verzekeringsboeren. Laten we het voorlopig houden op het laatste en met name griffier Willem de benefit of the doubt gunnen. Hoewel. Er was ook nog sprake van een verdwenen proces verbaal. Komen we zeer binnenkort nog even op terug. Stay tuned (JP).

(1) Zie onze bewogen serie “Tussen premies en piraten”.
(2) Zie voor deze zonaanbidder aflevering 155 van de onder noot 1 vermelde serie.
(3) Zie ook aflevering 589 van onze gevreesde serie "Octopussy".

Kafka in Zeist

 • Hits: 1361

Op de barricades in Frankrijk (035)

Zie ze achteruit lopen, de gehelmde agenten voor de stoet van de Gele Vestjes tijdens Acte 27 in Parijs. Ze zweten in hun kunststof tunieken à la American Football. Je zou haast medelijden met ze krijgen ware het niet dat ze 550 euri toucheren voor iedere zaterdag dat ze op ongewapende demonstranten inslaan, hen ogen uitschieten en handen afrukken. 11 doden zijn er inmiddels gevallen in de 6 maanden van het protest. 2000 gewonden. Nee dan de Demonstranten die hen fluitend, zingend en joelend volgen, luchtig gekleed in het voorjaarsweer, in opperbeste stemming tot de situatie omslaat zoals altijd en ze voor lijf en leden moeten vrezen. Wie dit aanschouwt weet dat de macht al verloren heeft maar dat niet wil en kan erkennen.
'De aantallen demonstranten lopen terug' praat MSM zich met de macht moed in, terwijl het natuurlijk ongekend is dat de protesten al zes maanden aanhouden en het enthousiasme en vastbeslotenheid alleen maar toenemen. 'Revolutie!' wordt er gescandeerd. De macht weet dat het het volk ernst is, daarom wordt de repressie nog verder opgevoerd. De dreigende geweren met flashballs, terwijl niemand ook maar iets strafbaars doet. Ze demonstreren.
Het zwaartepunt is door de organisatie naar de provincie verplaatst, vandaag is Nancy de plek waar het thema (vandaag de brandstofprijzen waarmee de protesten een aanvang namen) centraal staat.
In sommige michelinmannetjes herken je vrouwen. Of vrouwen, het zijn geen vrouwen die op de demonstranten inslaan, net zo min als het mannen zijn die ongewapende mensen letsel berokkenen. Het zijn poppetjes, tinnen soldaatjes van de macht. De schutters van de flashballs voorop, het geweer losjes in de armen. De loeiende sirenes van de busjes in de zijstraten, waar versterking wacht. 80.000 agenten in het hele land. De politie houdt de stoet op en slaan op het gedrang in. Orders van Castaner, hun gehate baas. 'On est lá'!' Opstootje zet niet door, de politie taait af onder gejoel. De Bac's in jeans. Jonge welgevormde vrouw met wapenstok. 'Macron voert oorlog tegen ons', zingen de demonstranten onverstoorbaar. De stoet gaat verder. Ze duwen politie weg. Geen angst. Gewone mensen. Geen Black Block te zien. Dan charge met de wapenstok. Spuitbussen traangas. Flashballs. Maar niets houdt ze tegen. 'Revolutie!'. 'Antikapitalisme'. 'Rot op!'. Het volk kolkt van woede. Deze agenten, waarvandaan ze ook zijn opgetrommeld, zal het heugen. Terrassen met stoeltjes, we naderen Montparnasse. Gilets Jaunes lopen door het cordon heen en duwen ze verder. Opstootjes die gecalmeerd worden, door demonstranten! Heldhaftige meisjes met bloemen in het haar gaan voorop. De trommelaar met de roze pruik. 'Half uur nog', verzucht gendarme. Het gejoel klinkt steeds dreigender. De commandanten telefoneren. Een agent, helm af, loopt keuvelend met fotograaf voor de troepen uit. Ze ogen steeds vermoeider. De demonstranten zingen opgewekt dat ze niet moe zijn.
Rond de Sacre Coeur blijven ze uren doorzingen. Volgende week de 28e aflevering. Zes maanden en het protest dat uitgedoofd zou zijn volgens MSM is nog springlevend. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 708

Catalonië en Madrid (022)

Zoals te verwachten viel is de ERC, de partij van Oriol Junqueres, vice-premier in de door Madrid afgezette Catalaanse regering-Puigdemont en met 13 jaar tot de hoogste straf veroordeeld door het Hoogerechtshof, in Catalonië de grootste partij geworden na de 4e verkiezingen op rij voor de Cortes, het Spaanse parlement. De verraderlijke 'Socialistische Arbeiderspartij' PSOE (noch socialistisch noch voor arbeiders maar voor de monarchie en het kapitaal) is net als een half jaar geleden de grootste gebleven; de ultra-rechtse Vox heeft haar zetelaantal verdubbeld. Ook al viel de opkomst tegen. Zelfs in Iberië raken ze verkiezingsmoe.
Sanchez van de PSOE kon het electoraat manipuleren met een dreigende overwinning van rechts. Die bleef uit, al herstelde de rechtse PP zich van de nederlaag in april.
Kans op een stabiele regering is er niet, omdat Podemos (coalitie met de communisten) voor het houden van een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid is en de PSOE dat ccategorisch verwerpt. Dus lijkt de enige mogelijkheid opnieuw een minderheidsregering. Of een 'grote coalitie' naar Duits model tussen PSOE en PP. Die de bevolking zal afstraffen.
Net zolang verkiezingen houden tot er iets uitdraait dat werkbaar is voor de status quo. En dat noemen ze dan democratie. (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 201

Opgeruid staat netjes (014)

Een hele goeiemorgen lieve spijbelende schooljeugd van Nederland. Vandaag gaan we racen en boksen. Jazeker, tegelijk en in één persoon belichaamd. In Jos Verstappen, wie kent hem niet? De vader van, en heeft zelf ook in een bolide zitten scheuren. Maar tevens begenadigd mishandelaar. Tot twee keer toe vervolgd voor het in elkaar slaan van toevallige passanten in het bronsgroen eikenhout waarin ie geboren is en waar ie prat op gaat.

Daaraan wil us Joske niet graag herinnerd worden, maar wij noemen zijn slagvaardigheid in één adem met zijn snelheid omdat er op Zandvoort weer geformuleerd gaat worden. Terwijl formuleren vijfendertig jaar geleden in de ban ging, in Nederland. En met reden natuurlijk. Niet alleen veroorzaakte de GP van Zandvoort met alles daaromheen toen al onafzienbare opstoppingen, ook was men toen nog van afschuw vervuld door de racesport. Die eiste doden, en niet alleen op de aanvoerwegen.

Ik weet het nog als de dag van gister, ook al was ik van jullie leeftijd, toen zo’n brokkenpiloot levend verbrandde achter de Hollandse duinen. Ik kan me ook nog herinneren dat de Oostenrijker Niki Lauda de helft van zijn gezicht verloor tijdens een race. Niet op Zandvoort, maar wel live op televisie. Daarna volgden onder anderen Ayrton Senna, en Jonkheer Gijs van Lennep, de laatste weer in de Tarzanbocht. Ergens in de loop van deze trieste opsomming ging formula in ons landje op slot, werd niet meer op televisie getoond, niet meer uitgebreid in de kranten beschreven.

Niet alleen racen trof dat lot. Ook dat boksen, het mekaar in elkaar slaan voor geld, ging toen in de ban. Totdat ene Regilio Tuur -later veroordeeld en uit beeld verdwenen omdat ie ook op straat klappen uitdeelde en vrouwen verkrachtte- weer voor Nederland aantrad op de Olympische Spelen, was er geen boksen te zien op onze TV, en werd je meewarig aangekeken wanneer je het er over had. Boksen was geen sport, zo was men het in die mooie dagen eens, maar het perverse verlengstuk van perverse dingen als oorlog en de dienstplicht.

Formuleren is natuurlijk ook geen sport. Zo’n raceauto is een rijdende computer, zo’n race is een slaapverwekkende vertoning, de racewereld een voorbije wereld, van alpha-mannetjes die het in de stallen doen met hete meisjes en zelfs ‘s winters als het racen stil ligt, niet rustig thuis kunnen zitten met een goed boek. Zegt de naam Schumacher jullie iets? Won een keer of tien achter elkaar het wereldkampioenschap rondjes rijden maar moest zichzelf ook zo nodig bewijzen op de ski’s. Zag die boom niet staan en ligt nu volgens insiders nog in een donkere ruimte naar die boom te kijken. Maar zijn zoon is zojuist gedebuteerd in de GP, dus er is werkelijk nog meer leed op deze wereld dan wij op een donderdagmorgen kunnen verstouwen.

Jonkheer Gijs van Lennep… Jullie hebben toch wel meegekregen dat de heropening van Zandvoort voor het supersmerige doodrijcircus vooral het ‘werk’ is van de broer van? Nee, niet die van de jonkheer maar van Dikke Billy, ons gekroonde waterhoofd. Bernhard junior die net zo schuinsmajorig uit zijn ogen kijkt als senior destijds, is de lobbyist achter de Zandvoortse GP 2.0. Huisjesmelker en lawaaivogel: jullie vragen je terecht af waarom die provo’s van destijds, waarover jullie allerlei heldhaftige verhalen moeten aanhoren, niet gewoon op een nacht romanovje hebben gedaan achter Soest.

Wat gaan we er nu wel aan doen, aan het apocalyptische geweldsscenario in ons laatste restje natuur? Die Tarzanbocht bezetten? Ik raad het jullie ten stelligste af. Stel dat zo’n behelmde debiel al op tijd merkt dat er gewone mensen op de rijweg lopen, dan nog is het gevaar levensgroot aanwezig dat jullie de meute op de tribune tegen je krijgt. Kijk naar wat er recent op De Efteling gebeurde met actievoerders tegen paardenmishandeling, en hoe in Boxtel deze week de gelijkgeschakelde pers met demonstranten tegen dierenmoord omging. Ik vrees dat de getatoeeerde massa zich op jullie zal storten en dat al die gewapende boa’s dan even de andere kant op kijken.

Nee, je moet dat soort dingen in de kern aanpakken. Zo’n bolide, al die scheurkanonnen, staan dus stil zodra de compu stilstaat. Geen beweging meer in te krijgen, hoeveel fuck, fuck, fuck zo’n Maxje V ook in de boordradio jelt. Hacken dus die hap. Gewoon vanaf je zolderkamertje. Hoef je niet eens voor in de file te staan of tussen die zwetende Amsterdammers in de trein te zitten. Noem je mooie en nuttige actie maar ‘De Wraak van Jonkheer Van Lennep’, dan verwijs je ook nog knap naar de geschiedenis...

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 575

Trump en Deep State (022)

Een medewerker van de Amerikaanse tv-gigant ABC heeft gelekt dat het kanaal al jaren een documentaire over Jeffrey Epstein door Amy Robach (anchor van ABC's 20/20), waarin in een interview met Verginia Roberts de namen van Clinton (en zijn verblijf op Epstein's Lolita-eiland) en Prince Andrew al werden genoemd, compromitterende foto's werden getoond en de hele affaire aan het licht werd gebracht, 3 jaar 'in de la' heeft gehouden. Drie jaar waarin Epstein zijn praktijken kon voortzetten. Over verantwoordelijkheid van de media gesproken. En ook nadat de affaire dit voorjaar explodeerde hield ABC het in de doofpot.
Robach zag tot haar verbijstering hoe haar verhaal, dat werd afgewezen omdat het niet 'aan de standaarden voor uitzending' zou voldoen, nu plotseling 'hot werd. Ze vertelde hoe ze op allerlei manieren door de Engelse Koninklijke familie werd bedreigd als ze zou persisteren. En dat ze ervan overtuigd is dat Epstein is vermoord. Een overweging voor ABC was ook dat een gesprek met William en Kate dan natuurlijk niet door zou gaan. U begrijpt... De klokkenluider bij ABC legt uit waarom hij de bel liet rinkelen: hij kon niet anders volgens zijn geweten, had geen financiële motieven en biedt alleen Robach zijn verontschuldigingen aan.
Zo anders die andere klokkenluider die 'Oekrainegate' aan het licht bracht. Dat Trump jr. zijn naam noemde (een CIA-agent van Oekraïense origine) wordt door de Democraten van de afzettingsprocedure schandalig genoemd. Zijn leven zou in gevaar zijn gebracht. Eerder had senator Rand Paul (R-Ky.) voor het vrijgeven van zijn identiteit gepleit. Het verhaal laat zien hoe Trump in oorlog is met Deep State en haar organen. Deze CIA-agent was in het Witte Huis geplaatst om Trump te bespionneren en alles wat hij zei tegen hem te gebruiken.
Trump jr. citeerde Breitbart, een rechtse nieuwssite. De naam van de CIA-agent wordt door de MSM-tv-kanalen en -kranten niet genoemd. 'Landsbelang'; 'staatsveiligheid'. 'My ass'.
Als toetje Edward Snowdon en Colonel Wilkerson. Hij werd geofferd op het blok omdat hij Amerikaanse oorlogsmisdaden onthulde. 'Shoot the Messenger' heet dat. Gelukkig is hij op tijd ontsnapt.  Paul Craig Roberts zet het op scherp in zijn analyse. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 312

Petra Vriens (005)

Geachte officier van justitie,

u en ik mogen mijn vrouw bedanken. Die komt uit Finland en heeft daarom een warme verhouding met bossen, bomen en papier. Zij heeft de gewoonte om papier -maakt niet uit of het gaat om een reclamefolder van de Jumbo of om een brief van de officier van justitie- te controleren op duurzaamheid. Dus op of het van de juiste, boomplezierige strokarton is gerold en op het land van herkomst. Heeft het velletje in kwestie niet het juiste waarmerk dan schrijft zij de leverancier aan. Bij mijn weten blijft het daarbij. Ze steekt de voorraden niet in de hens en laat ook het personeel van de onverlaat ongemoeid. Maar wat niet is, kan nog komen: ik ben wat dat aangaat een optimist.

Mijn vrouw dus gister dat A4tje van u omgedraaid en waar ik voetstoots had aangenomen dat de achterzijde blanco zou zijn, bleek ook die tekst te bevatten. Helemaal aan de bovenzijde van het vel, in een lettertype dat verschilt van dat in uw tekst aan de voorzijde. Mijn vrouw dacht dat het om een paar regels zou kunnen gaan waarin uw ministerie aan zou geven dat het papier van kringloopkwaliteit was. Maar tot ons beider verrassing stond er het volgende:

Deze zaak met parketnummer 16-xxxxxxxx betreft een proces-verbaal van Politie Utrecht ter zake van belediging gepleegd 18 februari 2015 te Soest, gemeente Soest

Nu is u weer aan zet, zou ik zo zeggen...

Aan de voorkant van uw schrijven laat u mij vrijuit gaan van de beschuldiging van ‘een belediging gedaan in het facebook’. Voor dat feit ben ik in december jongstleden door rechercheur Vriens verhoord in Baarn. Maar dat feit -mijn actie in het facebook waardoor de aangever Perry Wijnand Pierik zich beledigd voelde- vond plaats in de zomer van 2015. Dus niet in februari van dat jaar. Waar komt die datum van de achttiende februari 2015 vandaan? Ik stel die vraag zowel aan mijzelf als aan u.

Zelf kom ik er niet uit. Terwijl ik niet eens helemaal in het duister tast omtrent de vraag hoe de wereld er ruim drie jaar geleden uitzag. Ik ben zo iemand die een soort dagboekje bijhoud, al veertig jaar. Stelt niet zoveel voor, hoor. Een paar regeltjes in een agenda, meer is het niet. Weeramateuristische aantekeningen, mijn verblijfplaats van de dag in kwestie, een film die ik gezien heb of een boek dat ik uitlas, en de fysieke of digitale post die ik op die dag ontving en verzond.

Voor achttien februari 2015 ziet de oogst er uit als volgt:

Woensdag 18 februari was ik thuis, in het lieflijke Finse dorp Eura. Het was een voor Noord-Scandinavische begrippen uitzonderlijk warme winterdag, met zeven graden Celsius op de thermometer en uitbundige zonneschijn. Ik heb die dag email ontvangen van en uit laten gaan aan mijn jongste zus Marjolein, in Nederland, aan ene Jan, eveneens in het vaderland, en aan mijn beste vriend Marc, in Frankrijk.

Meer is er met de beste wil ter wereld niet te melden over die dag. Wel durf ik mijn vingers er voor in het vuur te steken dat mijn relatie tot aangever Perry Wijnand Pierik die achttiende februari nog geheel en al vrij was van gekwetste eer aan zijn of aan mijn zijde. De man was toen nog mijn uitgever, niet mijn aangever, om het zo es te zeggen.

In juni van het jaar daarvoor -dan hebben we het dus over 2014- had Uitgeverij Aspekt een roman van mij het licht laten zien, volgens het zogenaamde publishing-on-demand procédé. Weliswaar maakte de publicatie mij achttienhonderd euro lichter, was het boek tot mijn teleurstelling niet of nauwelijks door de publisher-on-demand gepromoot en had ik ook al een half jaar niets meer uit de uitgeverij gehoord terwijl ik met Aspekt een contract voor het laten verschijnen van nog es twee boeken had gesloten. Maar ik ben een ruimhartig mens dat best wel wil begrijpen dat boeken uitgeven niet de rustigste roeping is.

Dus ook toen ik een week na die achttiende februari, op de vierentwintigste, aan Perry Wijnand Pierik per email vroeg om mij te bellen en hij zulks prompt deed, verliep het gesprek -ik geloof dat we ruim een uur met elkaar aan de telefoon zaten- in de grootste harmonie. Nee, hij kon me niet laten uitnodigen voor een bespreking van mijn boek in een radioprogramma dat daar volgens mij uitstekend geschikt voor was, want dan zou ik zelf mijn vliegticket moeten betalen (sic!). En ja, mijn boek was niet het makkelijkste boek om te verkopen, omdat het was geschreven voor het bovenste segment in de boekenmarkt of zoiets. Maar ook ja en heel graag en natuurlijk kan dat toen ik vroeg of ie nog wel trek had in de twee andere boeken. Het gewone getouwtrek dus tussen auteur en uitgever, zeg maar.

Tot helemaal aan het eind van het gesprek. Toen wilde aangever ineens dat ik me ging bemoeien met een conflict dat hij had met een andere schrijver in zijn fonds, ‘omdat jij de man al langer kent, Joop’. Toen ik aangaf dat ik daarin geen zin had en dat ‘s avonds in een email aan aangever nog es herhaalde en onderbouwde, was mijn conflict met Perry Wijnand Pierik geboren. Maar dat was dus pas een week na de door u in het proces-verbaal van rechercheur Vriens geconstateerde ‘belediging’.

U snapt het wel, meneer de officier. Trekt u nu maar es een uurtje uit om het dossier dat aan dit proces-verbaal hangt nog es een keer uit te pluizen. Ik van mijn kant wacht geduldig op uw uitleg en sluit in deze brief niet alleen mijn telefoonnummer bij maar ook een emailadres. En mocht u er niet uitkomen en mijn hulp nodig hebben dan ben ik best bereid om daarvoor naar Utrecht te komen. Jazeker, ik betaal dat vliegticket desnoods zelf….

(JoopFinland)

Petra Vriens

 • Hits: 619

Paris s'éveille (019)

Of het zo moest wezen. Precies in de tijd dat les feuilles mortes de trottoirs van Parijs bedekten sloot de 80-jarige chansonnière en filmactrice Maïtena Douménach aka Marie Laforêt een week geleden voor het laatst haar “gouden” ogen. Zoals gebruikelijk kwamen haar successen uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw weer even boven drijven. Maar dat niet alleen. Begin deze eeuw had Marie namelijk voor heel wat reuring gezorgd door haar voormalige echtgenoot Eric de Lavandeyra eens flink in een vals zonnetje te zetten. Een meneer uit de financiële wereld die eerder getrouwd was geweest met Cathérine Hennessy, een telg uit de steenrijke cognacfamilie Hennessy. In tegenstelling tot wat je gauw zou denken hoefde Eric niet op zijn vrouw te leunen wat de frankskes betreft. Hij zat redelijk in de slappe dankzij succesvolle operaties op de Franse en Zwitserse beurzen. Die operaties waren niet allemaal even kosher. Zo zorgde een gevalletje van handel met voorkennis in 1988 en de jaren daarna voor een gigantisch schandaal, waarbij een paar grands mecs uit de Franse politiek stevig in de vangrails terechtkwamen. Een schandaal trouwens waarin ook les Pays Bas een woordje mee sprak. We gooien er maar weer eens een citaatje tegenaan. Komt ie: “Zij [de bewuste grands mecs, red.] waren vroegtijdig ervan op de hoogte geraakt dat de aluminiumreus Pechiney (een Frans staatsbedrijf) in het geheim voorbereidingen trof voor de overname van de Amerikaanse verpakkingsonderneming Triangle American Can”. Dat citaat is afkomstig uit aflevering 7 van onze roemruchte serie “De achterzijde van het beursschandaal”, waarin ondermeer een flinke vracht aan louche praktijken van het Zwitserse Experta Verwaltung de publieke ruimte werd ingekruid. Een met de beruchte Bank Cantrade gelieerde wasstraat onder leiding van de met een schat aan stoute expertise rondzeulende Nederlanders Dirk van Riemsdijk en een paar Van Lanschotjes, die volgens een Amerikaans onderzoek ook hadden meegesmikkeld bij het Pechiney-schandaal.
Goed, terug naar Eric de Lavandeyra en zijn huwelijk met dat meisje van Hennessy. Dat verliep aanvankelijk heel fleurig, maar de seven years itch sloeg toe en les fleures veranderden haast op slag in een treurig bosje uit de winkel van Charles Baudelaire. Eric beschuldigde Cathérine out of the blue van overdadige drank- en drugsconsumptie en om daar een eind aan te maken probeerde hij haar van een balkon te duwen. Althans, zo luidt het verhaal. Waar of niet waar, Cathérine pakte wel haar koffers en vertrok. Eric bleef achter met zijn twee koters, Diego en Isabelle. In 1982 ontmoette hij vervolgens de beeldschone Marie Laforêt. Ook zij had twee koters uit een vorig huwelijk, Lisa en Jean-Mehdi. Een huwelijk dat in 1967 voor zover wij weten zonder balkonscène werd ontbonden. Daarna stapte Marie nog vier keer in het schuitje, kreeg dochter Déborah van kunsthandelaar Alain Kahn-Sriber en had tussentijds nog iets gezelligs met Pierre Cornette de Saint Cyr. Ook al een man uit de wereld der schone kunsten en een hele goeie kennis van ... Michel van Rijn aka Axel de Saint Cyr. Je maintiendrai, je maintiendrai, Holland spreekt een woordje mee. Marie en Eric trouwden uiteindelijk in 1990, maar hun huwelijk hield het maar vier jaar. Niet lang misschien, maar voor Marie lang genoeg om een ruime kennis op te doen over de kwalijke faits et gestes van haar echtgenoot. Met alle gevolgen vandien. Stay tuned (JP).

 • Hits: 285

Fake news

De gekkies zijn er weer; nu niks over vliegende schotels, aardstralen, platte aardes, upper class pedofilie (bron in engeland bleek fantast). Ook geen Trump, Trump Trump; maar uiteraard wel Poetin, of de laatste loot van die tak: Rusland, Rusland, China, China. De gekkies werken bij de gewone media en gaan ongegeneerd te werk.

Bij onze oosterburen hebben de gekkies het echt voor het zeggen in medialand. Of het nou der Spiegel is of Duitsland 2, het kan niet op: alom samenzweringen. Rusland mengt zich in de verkiezingen voor het Europarlement, Rusland heeft nauwe contacten met de Anti Fascistiese groepen en ga zo maar door. Aardige analyse hier (in het duits weliswaar).

Helaas nemen niet al te veel mensen de moeite om door dit soort propaganda ballonnen heen te prikken. Een goed verhaal met human interest pakt beter dan harde feiten, die zijn zo lastig in het verhaal in te passen.

Venezuela? De EU strompelt achter de Yankees aan om een gekozen parlement en regering af te zetten. En maar kletsen over demokratie.

Syrië? Aardig bericht van medewerkers van het OPCW (de VN club die toezicht moet houden op Chemische wapens op deze aardkloot). Inhoud: die zogenaamde chemische bommen op Douma zijn fake. De hele lijst van de usual suspects (VS, EU, Frankrijk uiteraard, NGOs want mensenrechten, Witte Helmen blijken gelogen te hebben, propaganda dus.

Huawei? Goh we hadden toch Wikileaks (Vault 7) en ene meneer Snowden (PRISM), die onder andere aantoonden hoe de NSA gebruik kon maken van allerhande achterdeuren in Amerikaanse soft- en hardware om in te breken in het dataverkeer. Niet erg blijkbaar voor onze media en politieke “denkers”, wordt hoogstens in één zinnetje afgedaan, waarna het weer over Huawei gaat.

Tja onze “kwaliteitsmedia” verspreiden geen “fake news”, slechts propaganda.

 • Hits: 677

Bossche bollen (034)

Never a dull moment in onze seniorenflat… Een week geleden politie aan de voordeur met een huiszoekingsbevel. Nee, ik moest niet schrikken maar of ze via ons even op de galerij mochten klimmen om bij de buren naar binnen te kunnen want ze hadden daar een raam open zien staan dus ze zouden er naar binnen kunnen zonder de deur te hoeven forceren…

Ik: Nee, dat doen jullie niet via ons.

P: Fijn, da’s heel mooi van U… Dus we kunnen geen beroep op U doen? Er is daar waarschijnlijk een ernstig misdrijf gepleegd en we doen dus een beroep op Uw verantwoordelijkheid… U blijft anoniem hoor… We bellen hier aan omdat er op de gang verder niemand thuis is...

Ik: U kunt met de woningbouwvereniging contact opnemen. Die hebben een sleutel…

P: Die gaven hiervoor toestemming…

Ik: Die hebben dus een sleutel… Er is hier een huismeester en die helpt U zo naar binnen…

P: Waar zit die huismeester?

Ik: Die is er vandaag niet maar het nummer van de vervanger staat op zijn deur…

Ze gaan even kijken maar staan even later opnieuw voor de deur: vervangende huismeester neemt niet op.

Ik: Jullie komen ook via het balkon op de gaanderij. Die gouden tip wil ik wel met jullie delen…

P: Opgelost. En U blijft anoniem

Ik: Maar ik wil wel een lintje hoor, voor mijn uitstekende burgerschap…

P: Daar gaan wij niet over. Maar U hoeft niet bang te zijn…

Ik: Als je maar niet gaat schieten…

Zo namen we met kleedkamerhumor afscheid van elkaar en even later zagen we het tweetal langs onze ramen over de gaanderij schuifelen. Vijf minuten later gelukkig geen ambulance of explosievenopruimingsdienst op de parkeerplaats maar wel een vrachtwagentje van Kusters, gespecialiseerd in ontruimingen. Na nog een uurtje ligt de hele gang bezaaid met plantenresten en staat er voor de deur van het Tatort een ouwe sofa. Wietplantage opgerold, raden wij. Zo ernstig is dat dus…

Een volle week later post, aan ons persoonlijk geadresseerd, dus niet aan het hele huis, van de woningbouwvereniging. Hennepkwekerij opgerold, aan huurder huur opgezegd en die mag nog wel spulletjes komen halen. Einde eerste alinea.

Maar holy shit, wat is dat? In het tweede alineaatje?

Huurder is client van VIA. De andere bewoners die client zijn van VIA zijn geschokt door het voorval en benadrukken dat zij niets wisten van wat er ip de woning gebeurde. Dus het vriendelijke verzoek aan U om niet de andere clienten van VIA op dit voorval te beoordelen’.

VIA is de (door mij gefingeerde) naam van een club die mensen met autisme begeleid. In onze flat woont een aantal van hun clienten. De komst van de club met haar clienten twee jaar geleden valt allicht te verklaren uit het hoge verloop in de flat. De oudere bewoners verwisselen nou ja niet bij bosjes maar dan toch wel in een gestaag tempo het tijdelijke voor het eeuwige. En ook gescheiden mannen vinden hier snel een redelijk betaalbaar heenkomen.

Of oud of gescheiden zijn heel wat medebewoners aan de sterke drank. Die autisten echter waren ons helemaal niet opgevallen. Tot aan de brief van hun en onze verhuurder dus...

Bossche Bollen

 • Hits: 302

Assange en Brexit (006)

Gisteren werd als 'fait divers' gemeld dat een Nederlandse rechtbank de uitlevering van een Britse verdachte van drugssmokkel vanwege de mogelijke 'onmenselijke behandeling' die hem in Britse gevangenissen te wachten zou staan. Omstandigheden die 'niet passen in een ontwikkeld land in de 21ste eeuw'. In een eigen Brits inspectierapport worden die omstandigheden omschreven als 'de meest verontrustende toestanden die we ooit hebben gezien'.
In deze omstandigheden zit Julian Assange een straf van 50 weken uit wegens het breken van zijn borgtocht. Terwijl in 2010 de toenmalige Openbaar Aanklager de aanklacht van 'verkrachting' door Assange van twee Zweedse vrouwen had ingetrokken, heeft de huidige Openbaar Aanklager deze aanklacht nu opnieuw toegevoegd aan een verzoek tot uitlevering aan de Britse regering. Het 1-2-3-tje tussen Londen, Stockholm en Washington is weer van stal gehaald. Het gevaar voor Assange is dus immens. Alleen de wereldwijde solidariteit met Assange zal hem kunnen redden. Of een val van de regering May zijn positie zou verbeteren is ongewis. Labour-leider Corbyn heeft weliswaar uitspraken gedaan die hoop geven, maar is over Brexit in onderhandeling met May, waardoor zijn handen gebonden zijn. (WK)

Teken de petitie in de vorige aflevering en stuur hem rond!

Assange en Brexit

 • Hits: 536

Een suite voor Smeets

Ik leg aan mijn Finse vrouw uit wie Mart Smeets is. Ik had dat liever niet gedaan. Was tegen haar graag van wal gestoken over die journalisten die in het Nederlands wél over sport konden en kunnen schrijven. Over Bert Wagendorp dus, Ben de Graaf, Matti Verkamman en Simon Kuper. Maar Smeets moet me van de lever, omdat ie vanochtend bij Sven Kockelmann over een boekje mocht komen praten.

Sven Kockelmann is de Youp van ‘t Hek van de ether. Hij presenteert een half uurtje vol bekende landgenoten en andere open deuren. Halverwege deze kwelling voor de luisteraar wordt de kerel steevast opgebeld door ene Dries Roelvink, een soort André Hazes met een mening. Ik heb Roelvink gelukkig nooit horen zingen en ook van zijn meningen lusten zelfs de honden geen brood.

Smeets voelt zich bij Youp Kockelmann hoorbaar als in zijn beste onderbroek. Kwaakkwaakkwaak over zijn andere boekjes en nu heeft hij eens een echte roman geprobeerd. Van ruim driehonderd bladzijden. ‘Dat valt niet mee hoor’, en: ‘Ik ben er wel twee jaar mee zoet geweest’. Maar het resultaat mag er zijn. Want Mart heeft in zijn roman ‘heel wat van wat ik zelf heb meegemaakt’ verwerkt.

Het ‘boekje’ van 300 pagina’s gaat dus over een basketballer die in 1988 in Finland een wedstrijd moet spelen en valt voor de charmes van ene Anastasia. ‘Zo gaan die dingen’, legt Smeets uit. ‘De hoofdpersoon in mijn boekje is vreselijk gelukkig met zijn vriendin maar toch gaat hij in op de flirt van die vrouw. Want die Anastasia speelt het spel zoals het gespeeld moet worden!’

Had Smeets het maar gelaten bij seksistische dialogen en zijn niet door enig schaamtegevoel geremde laatdunkendheid jegens mensen die schrijven en lezen als serieuze bezigheid zien. Maar de kerel moet en zal het bewijs leveren waarom hij door sporters die iets wonnen altijd werd overgeslagen, en zelfs de commerciële omroepen niets meer met hem konden.

Smeets verkoopt lucht. In lege zakjes.

Hij gaat los over Finland. ‘Wij in Nederland hebben niets met de Finnen’, roept hij in Kockelmann zijn toeter en op een toon als hebben ‘wij’ daarin het gelijk geheel aan onze zijde. En Mart somt op: de Finnen drinken, de Finnen hebben het koud, de Finnen hebben altijd tegen de Russen geknokt en de Finnen zeggen nooit wat. De mooiste van Mart gaat over de afkomst van de Finnen: ‘Finnen stammen af van de Hongaren. De Hongaren bleven op de poesjta’s en de Finnen bogen rechts af naar het Noorden.’

Weetuwel…

Echter en evenwel: ondanks dat ‘wij’ volgens Mart niets met die Finnen hebben, is hij wel ‘ontzettend geraakt’ door een stukkie muziek dat door een Fin is gemaakt. We luisteren naar een gedeelte uit een suite van Jean Sibelius.

‘De mooiste muziek die ik ken. Muziek waar ik helemaal rustig van word. Muziek waarbij ik al die Finse reusachtige meren en eindeloze wouden voor me zie opdoemen. Die muziek is gemaakt door Jean Sibelius. Sibelius was een Fin die Zweeds sprak maar Fins leerde om toch de ziel van de Finnen om hem heen te kunnen begrijpen. En daar muziek over te kunnen maken. Ik was daar toen in 1988 in een museum over die man en dat heeft me ontzettend geraakt.’

Dat is helemaal Mart Smeets zoals wij hem hebben leren kennen. De Smeets die naast Bernard Hinault staat en diens weigering om in het engels op engelse vragen te antwoorden afdoet als Hinaults onkunde in de engelse taal. Nu kent mijn vrouw hem ook. De Smeets die niet snapt dat Anastasia een Russische naam is, de Smeets die niet doorheeft dat Zweedstalige Finnen ethnische Finnen zijn, de Smeets die het koud heeft als hij niet in het licht van de schijnwerpers staat…

(JoopFinland)

 • Hits: 345

Petra Vriens (004)

Briefpost van het Openbaar Ministerie. Een paar kwootjes:

Geachte heer Wassenaar,

Op mijn kantoor is een proces-verbaal binnengekomen, waarin u als verdachte bent aangemerkt.
Inmiddels heb ik besloten u daarvoor niet verder te vervolgen.

De reden hiervoor is dat naar mijn oordeel:

er sprake is van inmiddels gewijzigde omstandigheden. Het feit, een belediging, is van oudere datum. Wij keuren uw gedrag van toen af. U had geen berichten over deze aangever mogen plaatsen op facebook. De omstandigheden, zoals ze nu zijn, zijn veranderd en dat is voor ons de reden om u op dit moment niet te vervolgen.

Een eventueel eerder verstrekte dagvaarding of (verkorte) oproeping voor een terechtzitting komt hiermee te vervallen.

Deze zaak is hiermee afgedaan, tenzij
a      ik op grond van nieuwe feiten of omstandigheden deze beslissing moet herzien;
b      het gerechtshof alsnog een vervolging beveelt. Dat kan als een ander, die is benadeeld door een feit waarvan u nu verdacht wordt, zich beklaagt over mijn beslissing u niet te vervolgen

De officier van justitie

Maar die kous kunnen wij toch nog bij lange na niet aan onze voet trekken? Opdat we er allemaal wat van leren over de rechtsstaat, zelf maar weer in de pen geklommen. Het is maandag en daar gaat ie:

Geachte officier van justitie,

Mij gewerd uw brief van 09 mei jongstleden, en dat mogen we gerust een wonder noemen. Want de envelop van het Openbaar Ministerie was verzonden naar een adres Schuurmanslaan in Den Bosch. Feit is dat de Bossche buurt waar ik tijdens mijn bezoeken aan Nederland verblijf heel wat met Schuurmans te stellen heeft. Zo loop ik tijdens mijn dagelijkse wandeling hier langs het Nico Schuurmanshuis, een dromerig bouwsel in een al even dromerig prieeltje, een uitgelezen plek voor huisvrouwen en gepensioneerde politiemensen en buschauffeurs om zich te bekwamen in het kunstschilderen, of op andere wijze gebruik te maken van het uitgebreide cursusaanbod. Tevens hebben wij hier om de hoek tuiniersbedrijf Schuurmans, waar ik elke vierentwintigste december de laatste kerstboom koop, voor minder dan de halve prijs. Dat zijn dus al twee stuks Schuurmansen, en het zou in deze omstandigheden natuurlijk iedere postbezorger aan de valium brengen indien onze laan gewoon maar Schuurmanslaan genoemd zou zijn. Nee, daar moet iets voor. Wethouder bijvoorbeeld. Ik heb geen idee of die Nico van dat akwarellen wethouder is geweest, of de vader van die kerstboomverkoper, maar in ieder geval en daar kan niemand omheen woon ik in de Wethouder Schuurmanslaan.

Aan u dan ook de vraag wat zich daar nu eigenlijk jongstleden december in uw filiaal te Baarn heeft afgespeeld. Want ik heb toen en daar toch echt en heus waar mijn tijdelijk adres in Nederland opgegeven aan de rechercheur van dienst Petra Vriens en haar bekwame secondante Annelies. En waarschijnlijk heb ik het adres, plus huisnummer en postcode, ook nog wel een keer herhaald om de dames te gerieven. Het gebeurde geeft te denken, temeer omdat rechercheur Vriens mij -slaat u er de eerste deeltjes van deze serie maar op na- niet alleen enkele malen per email maar ook nog es en visage op haar burootje er op heeft gewezen dat zij en haar opsporingsapparaat er ruim drie (3!) jaar over hebben gedaan om mij op te sporen. Er ging zelfs een internationaal opsporingsbevel vanwege mijn persoontje in de computer. Wanted, dead or alive, wegens belediging in het feestboek. Terwijl ik toch al die jaren gewoon op een heus fysiek adres in Finland stond en sta ingeschreven. Werkelijk iedereen heeft mij sinds ik door u verdacht werd op dat adres kunnen vinden: de Finse belastingdienst, het Finse ziekenfonds, mijn voormalige Finse werkgevers, maar ook mijn Nederlandse bank, de Nederlandse omroep waarvoor ik werk en de Nederlandse ambassadeur in Finland, om mij telkenjare uit te nodigen voor een borrel ter gelegenheid van Koningsdag. Ik neem zo’n uitnodiging niet aan maar hier gaat het er nu om dat zelfs de post die ik niet blief me dus wel bereikt. Het is mij dus een raadsel hoe u en de machinerie die u ten dienste staat, onwetend kunnen zijn over mijn adres, en dat nog wel es drie jaar achtereen. Zelfs door middel van een simpele googelsessie op het internet -volgens mij kan die Annelies dat behoorlijk goed- had u mij kunnen ontdekken, want ik heb tot 2017 een firma gehad en u weet waarschijnlijk ook wel dat firma’s niet lang bestaan bij de gratie van een geheim adres.

Ik was dus naar menselijke maatstaven voor u makkelijk op te sporen. Zeker toen onderhavige zaak tegen mij nog niet verouderd was, in de zomer van 2015. Want mijn Finse adres staat ook in de vaststellingsovereenkomst die aangever Perry Wijnand Pierik in die zomer met mij gesloten heeft. En daarmee komen we aan de hamvraag in dezen. De vraag waarop rechercheur Vriens mij noch per email noch tijdens mijn verhoor ten burele een afdoend antwoord kon geven. De vraag waarvan zij die middag een weinig van kleur verschoot, als ik me niet heel erg bedrieg. Ik hoop dat u beter voorbereid bent op die vraag, want ik wil, nu ik u na maandenlang vruchteloos heen en weer bellen naar slachtofferloketten en paleizen van justitie eindelijk bij het revers heb, nu wel es weten hoe zo’n kous precies gebreid wordt. Hoe kan het zijn dat waar twee partijen schriftelijk overeenkomen elkaar met name juridisch met rust te laten -middels een vaststellingsovereenkomst dus- de ene partij toch en desalniettemin de ander vervolgens aanklaagt? Legt u me dat maar es haarfijn uit. Mag best telefonisch, ik geef hierbij mijn nummer in Nederland.

Jammerjammerjammer en nog es jammer dat u het er bij laat zitten. Ik had me al een beetje voorbereid op de rechtszitting, door me in te lezen in Heinrich Böll en zo. En ik heb het er dus geenszins bij laten zitten, de voorbije drie jaar. Want kijk, Perry Wijnand Pierik en u kunnen het wel belediging vinden wanneer ik opschrijf en publiceer dat hij een nazi is, maar ik -en ik ben vast en zeker niet de enige- ben erg benieuwd naar wat een onafhankelijke rechter nou van het geval zou vinden. Eigenlijk vind ik -vinden wij zal ik maar even voor die anderen spreken- dat Perry Wijnand P|erik met zijn in bruine boekjes grossierende en goedwillende would-be auteurs oplichtende toko die Aspekt heet, zich maar es voor die onafhankelijke rechter moet verantwoorden, voelt u hem wel? Dus niet getreurd: ik hoop en bid dat die omstandigheden waarover u het heeft, nu weer zodanig veranderd zijn dat we toch samen aan de slag kunnen. Of dat er door Perry Wijnand Pierik iemand anders te vinden is die zich door mij drie jaar geleden ook beledigd voelde. Zijn vader Wijnand desnoods. Of zijn bevlogen raadsman Arjan, onder wiens auspiciën die vaststellingsovereenkomst destijds werd gesloten.

Ik sluit af, want u en ik hebben per slot van rekening wel meer te doen. Gaat u nu maar weer boeven vangen. Dan zorg ik van mijn kant er voor dat de boeven zich niet achter het bruine vaandel kunnen organiseren.(JoopFinland)

Petra Vriens

 • Hits: 560

Oelala Xiaofeng

U kent hem niet? Nee, wij ook niet. Chen Xiaofeng. Een paar weken geleden werd ie in de presidentszetel van de Chinese onderneming HNA Group gehesen. Niet helemaal toevallig: zijn ouwe heer, Cheng Fen, is de chairman en grootaandeelhouder van de groep. Zal u zeggen “Ja en?”. Maar in tegenstelling tot onze wormen en naarden is alleen anciënniteit in Bejing en wijde omgeving al een factor van betekenis bij het nemen van besluiten. Tenzij je als ouwe hotemetoot een ontmoeting hep gehad met een afgevaardigde van de heer Alzheimer of een andere liftbediende naar het hemelse dakterras, dan ligt het even anders. Maar Fen was kennelijk nog niemand uit die beroepsgroep tegengekomen, dus zat de op de Universiteit van Washington opgeleide Xiaofeng gebakken. Hoewel. Juli vorig jaar stuiterde Wing Jian, HNA's co-chairman, van een rots in de Provence. Een salto mortale. Een ongelukje volgens de Franse recherchesmurfen. Quoi d'autre? Maar er waren toch luitjes die een verdacht luchtje meenden te ruiken. Het ging namelijk niet lekker met HNA. De onderneming was in het recente verleden iets te hebberig geweest bij de uitbreiding van haar assets. En moest noodgedwongen spulletjes weer in de verkoop gooien. Zoals haar belangen in de beruchte Deutsche Bank en van Hilton Worldwide, dat wij dankzij Paris en haar broer Conrad zo alleraardigst konden koppelen aan Witte Neus Worldwide (1). Maar er was meer. HNA was ook eigenaar van de SinOceanic Shipping. Die Noorse onderneming was op haar beurt weer eigenaar van een hele vloot containerschepen waarvan een flink aantal werd gechartered door de Italiaans/Zwitserse rederij Meditteranean Shipping Company aka MSC. Ook die werden noodgedwongen verpatst, zij het dat SinOceanic wel zorg bleef dragen voor de catering en de bemanning. Vier van die verpatste MSC-schepen kwamen dit jaar ernstig in het nieuws. Drie in verband met enorme cokevangsten (2) en eentje door begin dit jaar 342 containers te verliezen ten noorden van de Wadden. Heel uitzonderlijk: de zwarte doos bleek zodanig beschadigd dat de oorzaak van deze ramp via die weg niet viel na te pluizen. Na wat plussen en minnen kwam men tot de conclusie dat de MSC Zoe ergens aan de grond moest zijn gelopen. Merkwaardigerwijs werd nergens verwezen naar Zoe's cokezusjes. Ook later niet. Terwijl een ongelukkie bij de overdracht van een lading snorkel naar een kleinere passant ook een aardige these zou zijn. Toegegeven, een longshot. Maar de Chennetjes zouden niet de eerste Chinezen zijn die wij in rekverband konden brengen met de wereldwijde witte handel (3). En waarom zou een Chinese kat in het nauw geen rare sprongen maken? Stay tuned (JP).

(1) Zie “Oelala Paris” en “Oelala Conrad”.
(2) Zie de serie “Van Damascus naar Gioia Tauro”.
(3) Zie “Oelala Mitch”.

 • Hits: 280

Trump en Deep State (001)

Over Trump is sinds zijn aantreden veel moois geschreven. Volgens MSM was hij na een serie "verantwoordelijke" presidenten als vader & zoon Bush, Clinton en Obama de "gevaarlijke gek" in het Witte Huis die onze vrede en veiligheid in gevaar zou brengen na 75 jaar van stabiliteit. Dat is om een reden belachelijk, omdat Trump, ondanks 'alle opties open' in tegenstelling tot zijn "redelijke" voorgangers, nog geen oorlog is begonnen.
Belangrijk is om vast te stellen dat The Donald gekozen is op een ticket tegen regime change en goede betrekkingen met Rusland. Als hij die beloftes zou breken met een oorlog tegen Venezuela, zou hij zich in niets onderscheiden van zijn bellingerente voorgangers en zijn herverkiezing in 2020 in groot gevaar brengen.
Sinds zijn aantreden in 2016 zijn zijn handen gebonden geweest. Nooit heeft hij zich kunnen omringen met zijn beoogde medewerkers (denk aan de tot een gevangenisstraf veroordeelde veiligheidsadviseur Generaal Flynn wegens 'samenspannen met Rusland'). Ten eerste via Russiagate en vervolgens via "oppassers" van Deep State als de generaals in de Witte Huis-staf en laatstelijk veiligheidsadviseur Bolton (een reïncarnatie van Trump's aartsvijand John McCain), secretary of state Pompeo en natuurlijk Vice (een hartslag verwijderd van het presidentschap) Pence. Zij spelen de hoofdrol in de pogingen tot destabilisatie van Venezuela.
Het is mogelijk dat Bolton cs. Trump hebben voorgespiegeld dat regime change in Venezuela een eitje zou zijn en dat Trump (die zich voor 2020 moet profileren tegen de "socialistische" Democraten) erin meeging uit opportunistische overwegingen. Een andere optie is dat Trump het falen zag aankomen en wachtte op een gelegenheid zich van zijn laatste oppassers te ontdoen na hun falen.
In elk geval is de situatie nu dat volgens uitgerekend de Washington Post Trump echt genoeg heeft van deze neocons, die in Venezuela nog geen deuk in het pakje boter hebben kunnen slaan. Volgens deze krant in eigendom van de Deep State-adept Bezios van Amazon zouden de dagen van Bolton geteld zijn. Pikant detail is dat deze verwijdering zich ontwikkelde na een telefoongesprek met Wladimir Poetin van meer dan een uur waarover Trump zich uiterst positief uitliet.
'Eerst zien zei blinde Maupie', maar als dit doorzet is het een opsteker voor Maduro en alle vredeskrachten in de wereld. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 884

Trump en Deep State (021)

De ineenstorting van de USSR maakte een eind aan 'de 2e supermacht' naast de VS, die alleen overbleven. 'Op de achterhand' blijkt volkenrechtelijk opvolger Rusland (een federatie in tegenstelling tot het Rusland van voor 1917), na volledig te zijn uitgekleed onder 'dronkelap Jeltsin', in staat tot een opmerkelijke wederopstanding. Zelfs in de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie vloog haar luchtmacht niet boven het Midden-Oosten. Nooit had de SU de diplomatieke relaties die nu van doorslaggevend belang zijn in het regelen van de door het Westen (Navo) geschapen conflicten, van Jemen tot Afghanistan. Dat na het tekenen van een akkoord tussen de strijdende partijen in Jemen, Saoedi-Arabië nu in gesprek is met de Houthi's is een direct gevolg van de inspanningen van de Russische diplomatie, concreet gemaakt in een historisch bezoek van de Russische president Poetin aan Riyad en andere golfstaten, waar hij met alle eer werd binnengehaald. Het is een gevolg van de 'terugtrekkende beweging' van de VS onder de isolationistische president Trump die, al probeert Deep State via zijn afzetting deze politieke omslag terug te draaien, gedragen wordt door een meerderheid van de bevolking. Ook door de middenklasse en dat deel van bourgeoisie/zakenleven dat niet tot het 'Military Industrial Complex' behoort dat goud verdient aan de constante reeks oorlogen die Washington sinds de Tweede Wereldoorlog voert overal ter wereld. Trump is de eerste president sinds 20 jaar die geen nieuwe oorlog is begonnen. Hij is verwikkeld in resten van de oorlogen van zijn voorgangers Clinton, Bush en Obama. Als hij vertrek van de Amerikaanse troepen aankondigt (zoals uit Syrië als meest recente voorbeeld) wordt dat door Deep State vakkundig gesaboteerd, waardoor zijn geloofwaardigheid bij zijn aanhang moet worden ondermijnd. Nadat Russiagate mislukte is er nu Oekraïnegate in de herkansing. En anders wel een plotseling opgedoken verkrachtingszaak uit de jaren '90. De zaak Epstein liep richting Clinton, anders hadden ze daar op voortgeborduurd. Is Trump een heilige? Natuurlijk niet. Maar hij wordt beoorlogd om politieke redenen, niet om morele. Clinton, Bush en Obama waren minstens zo grote smeerlappen als hij. Daarbij waren ze massamoordenaars en dat is nu net waar 'de Donald' (nog) niet van beschuldigd kan worden. Hij is niet door de knieën gegaan in Syrië, Venezuela of Iran. DAAROM moet hij weg. En zeker niet herkozen. Het is voor Nederlanders, de kooplui/dominees, niet mogelijk zonder onze 'schitterende' morele standaarden naar het buitenland te kijken. De wereld vreest ons wijzende vingertje. Maarnietheus. Een interessante uitzondering vormt het artikel van een analist van een landelijk avondblad voor een internationaal tijdschrift dat een gevoel voor werkelijkheid etaleert dat men hier zelden leest (zie hier). Europa als minnares die alleen verder moet omdat haar minnaar haar niet langer moet. Dat Trump bij zijn aantreden de NAVO 'obsolete' (in de betekenis van 'ouderwets' zowel als 'niet meer ter zake doende') trilt nog steeds na. Het zal hem niet worden vergeven. Maar of de afzetting lukt of niet, het naoorlogse tijdperk van de 'Pax Americana' via de loop van het geweer is voorbij. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 383

Op de barricades in Frankrijk (034)

In een sluwe smerige uithaal heeft RN-leider Marine Lepen geprobeerd de Europese verkiezingen op te waarderen, door deze nep-verkiezingen voor een nep-parlement (waar madame Lepen trouwens al jaren deel van uitmaakt net als haar fascisten vader voor haar) uit te roepen tot 'referendum over Macron. De Fransen, die net als in alle overige EU-Staten behalve Lee Towers met geen mogelijkheid warm te maken zijn voor dit vehikel van de grote bedrijven (de geldmotor achter Deep State), moeten zo verleid worden' om toch naar de urnen te gaan ', zoals dat zo mooi heet in het Frans. Zo blijkt maar weer eens hoe extreem- tot bruin rechts altijd de belangen van het geld, van Deep State behartigt, ten nadele van de arbeidersbeweging waartegen ze in stelling wordt gebracht, als de nazi's aan de vooravond van 1933.
Dit gebeurde op dezelfde dag dat de vakbond CGT en de Communistische partij in Le Havre, de grootste haven van Frankrijk, met acties opriep de aanlevering van Franse wapens aan boord van Saoudische schepen die au Havre voor anker liggen te blocceren. Een schriller contrast kan er niet worden getrokken in de arena. Lepen horen we uiteraard nooit over het lijden van Jemen met Franse hulp.
Zo worden deze afschuwelijke nep-verkiezingen dus ook in Frankrijk spannend, macacundeou. Want in hoeverre zal het mantra van de Gele Vestjes om niet of blanco te stemmen nu nog navolging vinden? Zo worden door het Rassemblement National ook de Gele Vestjes uitgedaagd.
'Als je niet gaat stemmen komt Macron als winnaar uit de bus' (=urn). Daarmee worden de Fransen gechanteerd door Lepen. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 749

30 jaar na de val van de Muur: Europa investeert miljarden in nieuwe muren

Op de dertigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur onthult een nieuw rapport dat Europese bedrijven stevig verdienen aan de constructie van nieuwe muren aan de Europese grenzen. Het rapport identificeert drie hoofdrolspelers – Thales, Airbus en Leonardo – en een hele rij andere bouw- en technologiebedrijven, scheepswerven, wapenfabrikanten en security-bedrijven die contracten krijgen om de grenzen te militariseren. De Nederlandse scheepsbouwer Damen is eveneens een belangrijke speler in deze markt.

Het rapport, 'The Business of Building Walls', onderzoekt de industrie die betrokken is bij de bouw van verschillende soorten muren om vluchtelingen en migranten buiten Europa te houden. Het richt zich op de muren en bijkomende technologie die op diverse grenzen zijn verschenen, de 'maritieme muren' die op de Middellandse Zee zijn opgeworpen en de 'virtuele muren' van surveillance en biometrie. Het door het Transnational Institute (TNI), Stop Wapenhandel en het Spaanse Centre Delàs uitgegeven rapport, betoogt dat het primaire doel van deze muren is mensen tegen te houden, vaak met dodelijke consequenties.

Het rapport is een vervolg op het vorig jaar verschenen 'Building Walls', dat de muren zelf onder de loep nam. Sinds 1990 hebben EU-lidstaten en Schengenlanden meer dan 1000 kilometer aan landmuren gebouwd, wat overeenkomt met zes keer de lengte van de totale Berlijnse Muur. De maritieme operaties om vluchtelingen te stoppen bestrijken zo'n 4750 kilometer, in de Middellandse Zee en voor de Canarische Eilanden. Dit jaar verlengde Slovenië de muur op de grens met Kroatië met 40 kilometer en kondigde Letland plannen voor een nieuw hek op de grens met Wit-Rusland aan.

Deze muren gaan samen met een snelle stijging van de uitgaven van de EU en haar lidstaten voor grensbewaking. Mark Akkerman, auteur van het rapport, zegt: “De Europese militaire en security-industrie is er via succesvolle lobby in geslaagd migratie te framen als een bedreiging voor de veiligheid in plaats van als een humanitair probleem. Dit heeft een schijnbaar eindeloze stroom publiek geld voor het militariseren van grenzen in werking gezet, terwijl beleid en investeringen om humaan op vluchtelingen te reageren en om de grondoorzaken van gedwongen migratie aan te pakken wordt ondermijnd.

De beperkt beschikbare publieke informatie laat zien dat tenminste € 900 miljoen is uitgegeven aan muren en hekken op land, € 676,4 miljoen aan maritieme operaties (2006-2017) en € 999,4 miljoen aan de virtuele databases en systemen. Tijdens de volgende begrotingscyclus van de EU stijgen de budgetten voor grensbewaking fors. Zo is er € 8,02 miljard beschikbaar voor het nieuwe Integrated Border Management Fund en € 11,27 miljard voor Frontex, waarvan € 2,2 miljard voor het kopen of leasen van eigen materieel zoals schepen, helikopters en drones.

De grote winnaars van dit beleid zijn de grote Europese wapenbedrijven Thales (Frankrijk), Leonardo (Italië) en Airbus (Paneuropees). Het hoofdkantoor van Airbus is gevestigd in Leiden, terwijl ook Thales diverse vestigingen in Nederland heeft. Een groot aantal andere militaire bedrijven, bouwbedrijven, scheepswerven en IT-bedrijven verdient eveneens goed aan de nieuwe muren.
Zo worden schepen van het Nederlandse Damen, in dienst bij Albanië, België, Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, ingezet voor maritieme grensbewaking, waaronder in Frontex-operaties. In het Middellandse Zeegebied beschikken ook Libië, Turkije, Marokko en Tunesië over schepen van Damen voor grensbewaking. In het geval van Libië werden deze ingezet voor gewelddadig optreden tegen vluchtelingen en reddingsschepen. Damen sloot afgelopen zomer nog een contract voor de levering van negen schepen aan Turkije, nadat het er eerder al zes leverde.

Niamh Ni Bhriain van het Transnational Institute concludeert: “Terwijl we de val van de Berlijnse Muur vieren, is het tragisch dat er zoveel nieuwe muren in Europa zijn gebouwd om de meest kwetsbare mensen op onze planeet buiten te houden. Dit rapport toont aan dat het nieuwe tijdperk van het bouwen van muren wordt aangedreven door een machtige militaire en security-industrie die Europees migratiebeleid mede heeft vorm gegeven en contracten en geld heeft geoogst.”

De presentatie van het rapport 'The Business of Building Walls’ zal plaatsvinden op 10 november in de ACU in Utrecht, Voorstraat 71, aanvang 17.00 uur. Naast de presentatie van het rapport zal Anne Dekker (Sea-Watch) vertellen over de tragedie die zich afspeelt op de Middellandse Zee en zal een nieuwkomer zijn persoonlijke ervaringen met de gemilitariseerde Europese grenzen delen.

 • Hits: 264

Opgeruid staat netjes (013)

Een hele goedemorgen voor al het schoolvolk van Nederland en België! Wij begrijpen uit de sms dat jullie op heden iets anders aan het koppie hebt dan spijbelen ten gunste van een beter kliimaat. Examens. Jullie worden geacht bloed, zweet en tranen te plengen voor weer een stapje in de tredmolen die karjerre heet.

Ook gelezen hoe het onderwijssysteem op de schop moet. Dat lees ik al een halve eeuw. Sinds ik lezen kan, dus. Jullie zijn niet dom, en begrijpen ook wel dat er een hele volksstam rein geld verdient met het uitdenken van plannetjes, ook voor het onderwijs. Het ene plannetje is nog niet een stille dood gestorven of het volgende wordt al opgeblazen tot een ballon die dan ook weer paf! zegt.

Meanwhile lach ik me dood om de nieuwste hype in onderwijsland. De bollebozen (die jullie nooit op je school te zien krijgen, want de echte pennelikkende en grensoverschrijdende plannenambtenaartjes zitten in Den Haag) hebben bedacht dat het beste onderwijs uit Finland komt. Yes, count your blessings. Het land van de duizend meren en muggen is het moderne schoolvoorbeeld.

Ik blijf er bijna in.

Waar zoiets vandaan komt? Ik heb het volblazen van die griezelcondoom vanaf het prille begin medegemaakt. Werd toen jullie nog in de luiers lagen benaderd door het overigens meestal voortreffelijke VPRO televisieprogramma Tegenlicht. Ik was correspondent voor die omroep in Finland en of ik een school wist waar men een docu over het Fins onderwijssysteem zou kunnen maken.

Ik heb de VPRO altijd zien zitten en ze hebben ook altijd wat aan me gehad dus ik zei dat ik op een Finse school had gewerkt en ze aan interviews en dergelijke kon helpen. Niet gevraagd dus naar de insteek van de beoogde documentaire en dat had ik beter wel kunnen doen… Want pas terwijl de crew al met alle lampen en gedoe in de weer was, bleek mij dat ze op de verkeerde missie waren.

Tegenlicht ging het Finse onderwijs neerzetten als ‘het meest innovatieve ter wereld’. New speak uit die kantoorbubbel in Den Haag die om een of andere reden de VPRO-mensen had besmet. Ik ben de naam van de kerel vergeten maar er was zo’n plannenzeiker die aan dezelfde Finse school als ik had gewerkt en daar werkelijk versteld had gestaan van dat ‘innovatieve’ vermogen, aan hem geopenbaard.

Ik loyaal aan ‘mijn’ omroep en dus adressen en telefoonnumers gegeven maar wel gevraagd om mij op geen enkele wijze in hun docu te betrekken. Ik beschreef kort mijn ervaringen met het ‘innovatieve’ Finse onderwijssysteem en nam afscheid van ze. Het relaas heb ik toen ook online gezet: leest en huivert leest en huivert.

Heb ik bijna twintig jaar lang me afgevraagd of ik nou de enige was die door die hype heen prikte, totdat ik een week of wat terug op de kwekradio een interview hoorde met een docente. Ik weet niet wat ze gaf of waar ze voor de klas stond maar zij was de eerste die bluspoeder op die Finse innovatiewoede gooide.

‘Ik ben op twee studiereizen naar Finland geweest’, zo vertelde ze aan Lara Rensen, ‘en wat ik heb gezien en gehoord deed me tot de overtuiging komen dat we met dat Finse onderwijs hier niet zoveel kunnen. Want dat Finse onderwijs wordt gegeven in Finland, aan Finnen. Die mensen daar zijn rustig en gedwee. Die hebben niet de mondigheid van ons Nederlanders.’

Ze deed het veel netter dan ik, maar dat vergeef ik haar graag. Einde hype dus. Ben benieuwd of die grappenmaker uit die VPRO-docu nog steeds grof geld verdient met zijn nep-informatie. Dus ik zou zeggen jongelui: laat je huiswerk vandaag maar maken door die door je pa en ma betaalde bijlesboer en googel voor mijn lol even op naam en adres van die kerel.

Gevonden? Schuif dan iets innovatiefs in zijn brievenbus. Mag ook digitaal…

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 473

Onze milde kant (032)

Gotnomdedju, en nog al es een keer gotnonverjuutje. Het leger des heils. Ze hebben het leger des heils. De kaaskoppen. Je houdt het niet voor mogelijk maar zij presteren het. Ze bombarderen je plat en roken je uit. En daarna sturen ze je de rekening voor de bommen. En betuigen hun spijt. Ze hebben geen krijgsmacht om te bombarderen en te doden, ze hebben een leger om goeds mee te verrichten.
Overal elders zou er een orkaan van verontwaardiging opsteken omdat de bewering dat je een krijgsmacht hebt om je opponent het heil te brengen a. te zot is voor woorden, en b. die krijgsmacht in gevaar brengt. Maar achter de Honsbossche zeewering laten ze die doos van Bijleveld praten wat ze wil en duikelt de Telegraaf de piloot van zo’n hels machine op om uit te huilen.
Zij van het oorlogsministerie raapt het dossier van haar voorganger op en is net zo perplex als wij die naar madam moeten kijken. Hij van de luchtmacht wil alleen maar op de rug op de kiek want hij heeft vrouw en kinders en die zouden wel es bij de Jumbo en op de kresj gepest kunnen geraken. Kan het kaziger? En maar lachen om ons van Vlaanderen.
Het ergst is het gesteld met het persvolk. Niet alleen is het nieuwe normaal dat de Telegraaf en vraaggesprekken in de Telegraaf tot in ‘s lands parlement worden geciteerd. Ook moet na ellenlang en oeverloos over elkaar heenbuitelen en om de hete brij draaien de meest uitgekotste advokaat van het land komen uitleggen wat er ‘eigenlijk’ aan de hand is.
Liebeth Zegveld, vrouw en -da’s nog slimmer- verdediger van al wat naast de po piest in Nederland, van standrechtelijk gefusilleerde Zuidmolukkers tot de slachtoffers van de volgende gifbelt, moet het pienterste volk op aarde dat altijd met die te korte dinges van ze omhoog anderen staat de broek aan te meten langzaam en in verschillende volzinnen bijpraten over dat het toch echt het Nederlands recht is waaronder die pief in de Telegraaf zijn goeie werk doet en dat de Nederlandse staat als werkgever van die lul dus opdraait voor de gevolgen van het leger des heils.
Godnomdedju, wat is de wereld een plek vol onrechtvaardigheid, al was het alleen al omdat zo’n mens als Kees Koning wel aan hartfalen bezwijkt, maar vergeetmenieten als Bijleveld en dat kind van Hennis -na haar afgang niet bij de parkeerwacht of op een aalmoes in de wijkopvang beland maar hoge VNer in Irak- nog veel te lang ons plezier aan de beeldbuis gaan vergallen.
Kees, we missen U, met uw hamer tussen de Starfighters… (gvd)

Onze milde kant

 • Hits: 201

Laura is niet leuk (018)

Terwijl bijvoorbeeld de Volkskrant niet verder komt dan het uit het pakpapier halen van een Deense Koranverbrander en nalaat de opmars van extreem-rechts in de overige Noordse landen te benoemen voor wat ze is (de inspiratiebron voor de Boreale dageraad van de Baudetten, Cliteuren en Pierikken in Volkskrantland), wordt in Finland de weg bereidt voor een extreem-rechtse regering in 2023.

Gisteren kreeg de sociaal-democratische would be-premier en kabinetsformateur Rinne de conservatieve plattelandspartij Keskusta mee in zijn club, die verder zal bestaan uit de groenen, de zusterpartij van de SP en de Zweedssprekenden. Waarschijnllijk houdt deze landsregering het wel vier jaar vol. Onnoemelijk veel belangrijker is wat er in de oppositie gebeurt.

De door de alt right beweging Sisu gedomineerde Echte Finnen, het onderwerp van dit serietje, wisten bij voorbaat dat zij uitgesloten zouden worden van regeringsdeelname. Kwamen zij bij de laatste verkiezingen maar zevenduizend stemmen tekort om de grootste partij te worden, nu gaan zij er terecht vanuit dat zij over vier jaar de sociaaldemocraten kunnen verslaan.

De Echte Finnen zullen dus alleen maar hun aanhang vergroten. Dat is niet gezegd voor de andere grote oppositiepartij, de conservatiefliberale Kokoomus. Het uit de macht vallen van deze club zal vérstrekkende consequenties hebben voor de machtsverhoudingen in 2023. Kokoomus is sowieso al een partij die ver rechts staat van bijvoorbeeld het CDA, waarmee ze in het Europees Parlement optrekt. Vooral haar jongerenbeweging laat graag de oortjes hangen naar extreem rechtse praat.

Vanuit die gelederen zal Kokoomus in de oppositie nog verder naar rechts gedreven worden en met de Echte Finnen gaan samenwerken. Gister al liet de leider van de conservatiefliberalen doorschemeren dat, mocht de nu beoogde regering vallen, er te denken valt aan een minderheidskabinet van de zijnen met de partij van Laura Huhtasaari. Van een cordon sanitair rond de Echte Finnen nieuwe-stijl (in geen opzicht te vergelijken met de club van minister van BZ Timo Soini die uit het nieuwe parlement verdween) is nooit sprake geweest.

(JoopFinland)

Laura is niet leuk

 • Hits: 472

Opgeruid staat netjes (021)

Hallo die jongelui die veuls te slim zijn om naar school te gaan. Morgen mee met juf en meneer van de kleintjes op protesttocht? Wie van jullie er voor voelt moet het vooral niet laten, solidariteit - een mooi begrip uit langvervlogen tijden - is een kostbaar ding. Maar een jaar geleden ging het hier over heulemaal niet meer naar school gaan, en dat verdient meer aandacht.

Wel eens van Heere Heeresma gehoord. Of een boek van hem gelezen? Heeresma was een schrijver, en niet zo maar eentje. Veertig, vijftig jaar terug kon niemand om hem heen, en wilde men dat ook meestal niet. Heeresma was een schrijver van bestsellers toen dat woord nog helemaal niet ingeburgerd was. En zijn boeken stonden bovenaan De Lijst.

De Lijst? Dat was toentertijd niet alleen het verlanglijstje bij verjaardagen en Sinterklaas, dat was ook de Verplichte Boekenlijst voor het eindexamen op jullie scholen. Zegt dat jullie nog iets? Of is het the sad truth dat jullie alleen nog maar eentjes en nulletjes kunnen lezen, zogezegd in de digitaal bent opgevoed? Dat voor jullie taal en dan in het bijzonder de moedertaal, wat die dan ook is, een stiefkindje is, verwaarloosd en ondergeschoven?

De Lijst bestond op de middelbare scholen in elke gedoceerde taal, uit boeken die je zelf mocht voordragen maar waarover je leraar uiteindelijk besliste of die bij het eindexamen als stof tot een opstel of een goed gesprek zouden dienen. Het spreekt vanzelf dat je al een goed eind op weg was naar ‘geslaagd’ als je niet de makkelijkste boeken op je lijst had staan.

Heere Heeresma prijkte voor velen met een aantal boeken op de lijst. Hij schreef veel en beknopt, met aansprekende titels die je zo uit de schappen selecteerde. En hij schreef over zaken die toen, in de zeventiger jaren, niet populair waren of nog helemaal geen aandacht kregen. Een dagje naar het strand bijvoorbeeld ging over een gescheiden vader, een categorie mensen die toentertijd nog amper bestond. Han de Wit gaat in de Ontwikkelingshulp ging over de beweegreden van mensen om ‘goed’ te gaan doen, en het boek leverde ook nieuwe woorden in het algemeen spraakgebruik op zoals ‘labbekak’. Haal es zo’n boek uit de bieb, zou ik zeggen, en verdiep je er een avondje in.

Maar zoals het een goeie schrijver betaamt, deed Heere Heeresma meer dan alleen maar schrijven. Hij was ook activist. Heeresma hield zijn kinderen van school. Onttrok ze aan de leerplichtwet. Want denk nou niet dat je ouwelui zelf kunnen bepalen of ze jou rustig laten spijbelen of niet. Ze lopen tegen de wet aan, en tegen een ambtenaar die zijn brood verdient met het opleggen van die wet. Heeresma deed dus bewust iets dat tegen het zere been van heul veul mensen was in die tijd.

Hij gaf zijn kinderen thuis les. De lessen die hij belangrijk vond om geleerd te worden. Dus in zijn geval waarschijnlijk wat minder rekenen en wat meer geografie en geschiedenis. En schrijven en lezen. Geen idee hoeveel kinderen hij had en of hun moeder het er allemaal mee eens was, maar feit is dat een jonge Heeresma in ieder geval een paar jaar terug nog een column in een van de grotere kranten schreef. Dus voor niets zijn die Pa Heere-lessen niet voor die goser geweest.

Daar moeten we uiteindelijk naar toe. Of daar moeten we eigenlijk naar terug. Het schoolsysteem is uitgevonden om jou en je klasgenoten te disciplineren. Het valt feitelijk in de zelfde categorie als het leger en de gevangenis. Het gaat erom dat je niet lastig bent, en braaf leert doen wat iedereen moet doen: werken voor een baas, vechten voor een ander, en je hele hebben en houen uitbesteden aan winkelen en ambtenaren.

Er was een tijd waarin ‘gedrag’ en ‘vlijt’ schoolvakken waren, waarvoor je een cijfer of punten kreeg. Maar dat was alleen maar op de basisschool. Op de middelbare school werd niet meer gemeten in hoeverre je je gedroeg. Er werd toen van uit gegaan dat mensen op hun twaalfde wel wisten dat het niet helpt als je voortdurend je bek openhebt -of in je debieltje zit te pielen- terwijl een ander je wat vertelt.

Nu is dat anders. Nu zit jij op je vijftiende nog steeds in een lokaal waarin die volweassene ‘Order, order’, schreeuwt en je blij bent dat je naar buiten mag.

Het gaat nu ook op de middelbare scholen alleen nog maar om het in het gareel brengen van jou en de jouwen. Dat is waarover jouw juf en meneer klagen. En dat is waarom de juf en meneer van de kleintjes morgen door Den Haag lopen. Basisonderwijs is alleen nog maar gedrag en vlijt geworden. Daar lijdt hun andere werk onder. Dat ligt natuurlijk niet aan die kleintjes, dat voel jij ook wel aan.

Het probleem is het probleem dat Heere Heeresma al zag: sociaal gedrag leer je niet pas op school. Dan is het al te laat. En Heeresma had in zijn tijd nog het voordeel dat de gezinnen veel groter waren als nu. Er werden zomaar vier, vijf kinderen geboren en in zo’n verband leer je al snel af en toe je bek houden en dat wat er op tafel komt niet alleen voor jou bestemd is. Dat is weg. En niet vervangen door iets anders. Voeg daarbij de pillen waarmee de kleintjes tegenwoordig thuis worden stilgehouden maar die in het klaslokaal lekker bijwerken, en je hebt het probleem -de chaos- waarmee de juffen en de meesters op de basisschool kampen.

Vandaar dus de opstelling van Heeresma. Lees es een boek van hem en denk es na over wat ie propageerde: maak van leren geen regime!

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 183

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (005)

De Brexit comedie in het Verenigd Koninkrijk heeft er niet alleen toe geleid dat er 'op het scheiden van de markt' nog verkiezingen voor het Europese Parlement worden gehouden, maar ook dat het belang ervan die van in welk land dan ook in het continent overstijgt en mogelijk de hoogste opkomst halen van welk Europees land dan ook. En dat terwijl de verkiezingen slechts een formaliteit zijn. Immers zullen de parlementsleden uit het VK hun zetels niet meer innemen bij het bereiken van een akkoord met Brussel. In deze idiote toestand heeft de scheidende EU-voorzitter Juncker het nog gepresteerd om te verzuchten dat hij in het Brexit - referendum had moeten 'interveniëren' toen dat nog kon. Om een Brexit af te wenden uiteraard. Hij meldt dat hij dat niet heeft gedaan op verzoek van de toenmalige premier Cameron. Volkomen van de pot gerukt: een interventie van Brussel in de binnenlandse politiek van een land. Het geeft een inkijkje in de bedoelingen van deze 'supranationale nepstaat' en wat landen te wachten staat die er ook uit willen. Interventie. In het geval van Griekenland werd er uiteraard ook geïntervenieerd, maar dat was in een situatie van bankroet. En een kleintje. Het VK was de 2e economie van de EU die er nooit in zat. Cameron, de man die het groene licht voor het referendum gaf in de overtuiging dat Brexit geen kans had, vreesde zonder twijfel dat een 'interventie' een tegengesteld effect zou hebben bij een bevolking die bekend staat om haar eigengereidheid. Het maakt de uitlating van de vertrekkende voorzitter alleen nog maar belachelijker.
Dat de verkiezingen in het VK de belangrijkste zijn van de EU spreekt boekdelen. In de overige EU-staten wordt een hopeloos gevecht geleverd voor een beetje redelijke opkomst.
De regionale verkiezingen van vorige maand waren vooral een nederlaag voor de Conservatieven van May. Maar omdat nu de Brexit-partij van Nigel Farrage meedoet, lijkt een afgang van de over Brexit weifelende Labour partij van Corbyn aanstaande. Zijn onderhandelingen met May worden in Noord-Engeland, de bakermat van Labour, niet gewaardeerd. De aanval door het anti-Brexit dagblad The Guardian op Farrage (ze beschuldigen hem van 'antisemitisme' omdat hij te gast was bij Alex Jones' Infowars) moet de Labour kiezers afhouden van op hem te stemmen. Een goedkope truuc van de "kwalitetskrant" die geen effect zal resulteren. (WK)

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

 • Hits: 438

Rare oorlog

We weten het. Herhaling van zetten. Maar vanwege de astronomische cijfers die in dit artikel rondvliegen konden we het toch niet laten. En hoe verhoudt dit zich tot de litanie aan berichten over de new Marokkids in Dubaitown, de romans over Willem Holleeder, de krukkige teeveeserie over Stanley Hillis (rip), etcetera? War on drugs? Zullen we het serieus houden? Stay tuned (JP).

 • Hits: 376

Assange en Brexit (005)

Julian Assange is blootgesteld aan twee rechtszaken: de eerste, bij rechter Taylor behandelde zijn breken van de borgtocht toen hij 7 jaar geleden de Equadoriaanse ambassade binnenvluchtte om uitlevering aan Zweden te voorkomen, op grond van aanklachten van sexuele aard die inmiddels zijn verdwenen. Die vlucht had een goede reden, die door de rechtbank niet werd 'meegenomen': Zweden, een land met een zo "vrije' reputatie maarnietheus, kent een uitleveringsverdrag met de VS waarbij zijn uitlevering slechts een formaliteit zou zijn geweest. Het was een 1-2-tje geweest tussen Londen, Stockholm en Washington. Rechter Taylor veroordeelde hem tot de maximale straf: 50 weken in de strengst beveiligde gevangenis van het VK. Om hem te breken, na 7 jaar detentie in de Ambassade. In principe zou hij dan na 25 weken (goed gedrag bij een 'minor offence') vrij kunnen komen. Maar de volgende dag diende zijn uitleveringsverzoek door de VS onder rechter Snow. Een strijdbare Assange kondigde aan alles te doen om uitlevering te voorkomen. De procedure zou 1 tot 2 jaar kunnen duren. Maar de Britse regering zou kunnen proberen (dankzij een nieuw uitleveringsverdrag dat onder de abjecte Blair werd aangenomen, wie anders) hem tussentijds op het vliegtuig richting VS te zetten. Daarom is een permanente druk op het VK nodig. Een solidariteitsbeweging met Assange, zoals Pamela Anderson voor ogen staat. Op 30 mei is de volgende rechtszaak in het verzoek tot uitlevering van de VS. Steun Assange! Doe als Pamela! (WK)

Hier kun je de petitie tekenen...

Assange en Brexit

 • Hits: 612

Op de barricades in Frankrijk (033)

'Castaner naar de hel'. 'Macron naar de gevangenis'. In het Frans rijmt dat. Acte 25 was massaal en strijdbaar als 25 weken geleden toen de protesten van de Gele Vestjes begonnen. Wie de politie die voor de belangrijkste stoet achteruitlopend haar machtsvertoon etaleert beschouwt ziet vermoeidheid en vertwijfeling. Al ontvangen ze 550 euro extra per zaterdag ze ogen gedesoriënteerd. De zelfmoorden met dienstwapen spreken boekdelen. Hun acties worden steeds desperater. Onderzoek door de 'politie van de politie' (soort Rijksrecherche) van een gendarme die een kei gooide naar demonstranten. Een andere agent stak een op de grond liggende GJ de wapenstok in zijn broek. Het grove geweld tegen onschuldigen, iedere week weer. Er komt ooit een omslag. Je ziet het aankomen. Maar de macht nooit, die stuurt haar cohorten als poppetjes naar het slagveld. Tot het bittere eind.
Wat de woede in Frankrijk tot ongekende hoogte bracht was de uitlating van minister van Binnenlandse Zaken Castaner over de 'aanval door Gele Vestjes' op het Salpetiere ziekenhuis in Parijs. Terwijl ze naarbinnen waren gevlucht om te ontkomen aan charges en traangas van de politie. Beelden en verslagen van ziekenhuispersoneel dwongen Castaner zijn woorden terug te nemen.' Ik had 'Gewelddadig binnendringen' moeten gebruiken', herstelde deze voormalige 'petit voyou' uit de Bouches du Rhone zich vervolgens. De haat tegen Castaner neemt extreme vormen aan. De guillotine staat sinds 1971 in het museum, maar symbolisch is hij al vele malen onder de hakbijl gelegd. Net als koning Macron en zijn Marie Antoinette. En niet te vergeten premier Edouard Philippe.
Een grote opsteker voor de Gele Vestjes is het manifest van 1400 vooraanstaande kunstenaars en wetenschappers (waaronder actrice Juliette Binoche, die al eerder hun kant had gekozen). Het laat zien dat wat de macht en MSM ons proberen wijs te maken, dat er van een uitdoven van het protest sprake is, op onwaarheid berust. De strijd gaat keihard door. En door het hele land. Van saaie provincieplaatsen als Tarbes, onwaarschijnlijke plekken als La Roche sur Yon in de Vendee tot Chambery. 'De leugens van de staat', daar hebben ze het over. Hoe ze steeds minder geloof hechten aan een oplossing via het huidige bestel. 'Revolution' klinkt het steeds vaker. En daar hebben ze ervaring in. In tegenstelling tot het volk hier, dat als eerste in opstand kwam tegen een 'van god gegeven' monarch maar dat in de oranjelol vergeten is, wordt de Revolutie ieder jaar op 14 juli (dat wordt nog wat) uitbundig gevierd en dankzij de GJ is de Marseilaise weer de No1 kraker die het altijd al was wereldwijd. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 660

Chileens Links brengt klimaat in gevaar

Door de aanhoudende onlusten van linkse demonstranten (tientallen doden, honderden gewonden) wordt het redden van het klimaat in ernstig gevaar gebracht: de klimaattop in Santiago de Chile is afgelast. Het gebrek aan verantwoordelijkheid van de Chileense opstandelingen is stuitend. Als het nu, terwijl onze scholieren spijbelen voor onze toekomst en Greta Thunberg speciaal per zeilboot naar de VS is overgestoken om kerosine te sparen, alsnog mis gaat met het klimaat weten we wie de schuldigen zijn: de Chilenen. Eerder waren het hun voorgangers de Gele Vesten in Frankrijk, die vanwege de verhoging van de prijzen voor vervuilende diesel het redden van onze planeet saboteerden, nu deze dolkstoot in de rug uit Chili. Het is jammer dat generaal Pinochet niet meer leeft. Hij had wel raad geweten met het tuig dat onze toekomst en die van onze kinderen in gevaar brengt. We waren zo goed op weg, na de akkoorden van Parijs. Laten we niet wanhopen. SHELL is groen, de Koninklijke Landmacht volgt en Rutte doet er alles aan om ons over 30 jaar klimaatneutraal te maken. Ondertussen kunnen we meer doen: het uit ons hoofd laten van ieder verzet tegen onze overheid. Gelukkig kennen wij in Nederland deze afwijking eigenlijk ook niet. Maar iedereen die zich gedachten erover in het hoofd haalt zij gewaarschuwd. We weten jullie te vinden. Voor het klimaat. (WK)

 • Hits: 310

Europese verkiezingen? (001)

Nederland is een speelgoedland in de Anglo-Amerikaanse omhelzing dankzij haar speciale functie van 'distributieland'. De echte problemen komen aan de oppervlakte in landen als Frankrijk, de tweede economie van de EU. Daar wordt de strijd aangegaan door en met de arbeidersklasse en de sterk verarmde middenklasse die door de rijke elite worden aangevallen in een test hoever ze kunnen gaan het volk te knechten, waarvan de resultaten vervolgens op de andere EU-staten zullen worden toegepast. Griekenland werd met succes gekneveld door het IMF en haar banken. Dat zijn de modellen die landen wachten die zich wagen te verzetten.
Het 'Europese ideaal' met haar Brusselse waterhoofd aan emolumenten (de speelgoed-parlementariërs ontvangen 8000 euro per maand buiten dagvergoeding en onkosten, pensioenen rijzen de pan uit) moet worden gelegitimeerd door verkiezingen. Daarom is het van het grootst mogelijke belang om niet te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. In Frankrijk roepen de Gele Vestjes daartoe op.
Natuurlijk was het animo voor de Europese verkiezingen nooit groot. Zelfs in ons meest dociele en Anglo-Amerikaanse land ter wereld, waar ze graag hun taal inruilen voor steenkolenengels. Omdat het Europa project nooit voorgelegd is aan de kiezer, blijft het probleem bestaan dat die kiezer een moment wakker wordt en zich realiseert waar hij ingetuind is. Met open ogen ingelopen in een muizenval. Gelukkig voor de macht werd het Referendum afgeschaft door Den Haag na een paar misrekeningen. Notabene door 'Referendum partij D' 66. Niet voor niets is het Referendum op initiatief van burgers een van de eisen van de Gele Vestjes in Frankrijk. Het zou een mogelijkheid bieden aan de bevolking om het door het kapitaal geregeerde staatsapparaat te corrigeren. Dat mag niet gebeuren.
Er kan dan ook geen andere conclusie worden getrokken dat een stem op welke partij dan ook een legitimatie is van een onderdrukkingsapparaat bedoeld om ons te knechten ten behoeve van het kapitaal. Dus: niet stemmen. Geen stem voor de comedie van Brussel. Geen stem voor de oplichters en frauduleurs. (WK)

Europese verkiezingen?

 • Hits: 640

Kill the messenger

Nou zo ver gaat het hier misschien nog niet. Maar wat niet is kan nog komen. Vier dagen geleden werd onze collega Robert Bas na een intimiderend dagje gijzeling weer op vrije voeten gesteld. Diezelfde dag werd onze Amerikaanse collega Max Blumenthal door een SWAT-team uit zijn huis gesleurd en in een cachot gesodemieterd. De reden voor die arrestatie was weliswaar niet identiek aan het totaal mesjogge initiatief in de Robert Bas-kees, maar toont wel aan dat er geen dictatoriaal gezag meer voor nodig is om journalisten te piepelen of erger. Max is al een tijd lang bezig met berichtgeving over de gebeurtenissen in en om het olierijke Venezuela en de pogingen vanuit de Verenigde Staten om een democratisch gekozen president naar de kloten te helpen via een economische verwurging en het stieken van Venezolaanse NSB-ers en hun aanhang. Meer weten? Hier te vinden. Stay tuned (JP).

 • Hits: 438

Naar de kloten (023)

Mooi en respectvol. De documentaire die de ouwetjeszender MAX gisteravond uitzond over de poging van oud-politicus Gerrit-Jan Wolffensperger om meer aan de weet te komen over het leven van Gerrit-Jan van der Veen. Zijn biologische vader, die op 10 juni 1944 samen met andere leden van zijn verzetsgroep in de duinen bij Overveen door de moffen werd gefusilleerd. Zij waren in mei van datzelfde jaar in Duitse handen gevallen na een mislukte overval op het beruchte Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Weteringschans om opgesloten kameraden te bevrijden. “Ze waren goed geïnformeerd”, de Duitsers. Hoe ze aan die informatie waren gekomen kwam jammer genoeg niet aan de orde. Maar dankzij interviews met een paar in mei 1945 levend over de finish gekomen leden van de linkse verzetsgroep CS 6 zijn wij er zeker van dat Van der Veen in de jaren dat hij ondergedoken was menigmaal de nacht doorbracht in pension Bernsen. Een onderkomen op de hoek van de Vijzelstraat en de Kerkstraat, dat wij al vaker op de korrel hebben gehad (1). Kennelijk beschouwde hij dat als een veilig adres. Ondanks de regelmatige aanwezigheid van Duitse gasten en ander krapuul, waaronder de voor de SD actieve Dries Riphagen aka Al Capone en de door Abwehrhauptmann Gerrit Reede gedirigeerde Kas de Graaf en Christiaan Lindemans aka King Kong (2). Een adres ook dat een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld bij het Englandspiel, maar mogelijk om die reden door officiële en officieuze speurneuzen consequent is weggemoffeld. Je zou misschien denken dat een docu over pension Bernsen ook een fraai onderwerp zou zijn voor Jan Slagter's natte droom. Maar wij weten beter. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 17 van deze serie.
(2) Zie voor de Duits/Britse dubbelspion Reede ondermeer de serie “Bernhard's brief” en eerdere afleveringen van de onderhavige serie.

Naar de kloten

 • Hits: 589

Geerten Waling

Nee, je mag geschiedenis niet beschouwen als ‘een democratie waar alle stemmen even luid gehoord moeten worden’. En ja, we mogen best een beetje trots zijn op een nationaal verleden. ‘Nationalisme is niet iets bruins’; beweert de piepjonge historicus Geerten Waling, en de Volkskrant laat het hem in een interview afgelopen zaterdag vrijwel zonder tegenwerping zeggen.

Ik kan vanwege een betaalmuur niet op de opiniepagina van de betrokken krant, maar daar zijn de uitspraken van Waling vandaag blijkbaar wel behoorlijk kritisch geanalyseerd. Voor de argumenten tegen Walings geschiedschrijf verwijs ik graag naar die pagina. Hier wil ik het hebben over de antecedenten van Waling.

Je zou van een Volkskrant meer verwachten, veel meer. Per slot van rekening was het die krant die een aantal jaren geleden voor de eerste keer een duo journalisten liet doordrukken tot helemaal in de donkerbruine kern van alt right Nederland: Erkenbrand. Je zou dus denken dat een gosertje als Waling niet meer zijn rechtse praatjes kan verkondigen zonder dat de lezer wordt ingelicht over uit welke richting de wind in zijn geval waait.

Maar geen woord dus in het interview over Walings banden met Civis Mundi, dat weer banden heeft met het Vlaamse Doorbraak, dat weer gerelateerd is aan Stormfront. Met de fronters zitten we al middenin de ijzerbedevaarters en neo-nazies. Maar ook Civis Mundi mag er dus zijn.

De club is vooral een periodiek met dezelfde naam, en het kindje van Wim Couwenberg, volgens Anil Ramdas ‘de Archie Bunker van de wetenschap’. Soms krijgen mensen een eretitel, zoals eredoctor, in de hoop van de gever dat ze daarna hun mond houden. Couwenberg is zo’n mens. Hij kreeg een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit, volgens de feestrede (uitgesproken door Geerten Waling…) omdat hij ‘wars is van dogmatiek’ en een ‘bruggenbouwer’. Dan weet je het wel…

Behalve die van Couwenberg en Waling geeft even googelen op Civis Mundi meer namen die aan alt right in de polder zijn gelieerd. En die in die context in de voorbije jaren in het Kleintje de revue zijn gepasseerd. Paul Cliteur, Sid Lukkassen, Olli Salvatore en Perry Pierik staan inmiddels aan de basis van een brede, groeiende bruine beweging in Nederland en Vlaanderen.

Over Vlaanderen gesproken: Civis Mundi vaardigt regelmatig sprekersters af naar bijeenkomsten van TeKos, de denktanlk van de politieke partij Vlaams Belang. Leden van Vlaams Belang zitten ook in Doorbraak, een platform waarop Civis Mundi regelmatig publiceert. En de inhoud van Doorbraak, en daarmee van Civis Mundi, wordt weer met instemming geciteerd op de fora van Stormfront (1).

Alt right verovert steeds meer ruimte in de main stream media. In onder meer KM begeleiden we deze kwalijke ontwikkeling al decennia met de vaststelling dat we niet zitten te springen om het in de msm etaleren van het gedachtengoed van bruin. Dat kan iedereeen kennen, uit de periode 39/45, uit het reëel bestaande nazisme zogezeid. Waar het ons om gaat is het ook in de msm vooropstellen van de onderlinge vervlechting binnen extreemrechts. Onder het motto Geen nazipraatjes maar naziverbanden...

(JoopFinland)

(1) Vooral het uitgebreide en gelikte Ijzerbedevaartdossier van Doorbraak doet de jongens en meisjes van Stormfront smullen.

 • Hits: 337

Fuck (133)

Wie wat bewaart die heeft wat. En dat axioma komt zeker van pas nu we weten dat de ouwe Amerikaanse veep en damessnuffelaar Joe Biden de concurrent wordt van The Donald bij de volgende presidentsverkiezingen. Een evenement waar traditioneel een bunder stront wordt verspreid uit het verleden van de kandidaten. Hoeft niet persé waar te zijn, als het maar stinkt.
In tegenstelling tot de msm hoeven wij niet om allerlei redenen braaf achter allerlei heren van zonnebrillenbrigades, voorlichtingsvehikels, denktanks, afgestudeerde experts, Clungeldalers etc. aan te sjokken. Of bang te zijn om onze reclameinkomsten te verliezen. Dus kunnen we gaan voor de alternatieve waarheid, die vaak verborgen blijft achter de dagelijkse prak van fotoshop- en nepnieuws. Neem nou Joe. Meteen na zijn stotterende entree in de verkiezingsarena struikelde hij al over een flink emmertje Oekraïense fecalia. Als Obama's veep bleek hij namelijk druk te hebben uitgeoefend op de regering van Pietje Poro om Viktor Shokin, de absolute topper van het OM, de zak te bezorgen. Om zo diens corruptieonderzoek naar de in Oekraïne actieve gasboer Borisma naar het ronde archief te kunnen dirigeren. Pietje en zijn bende gingen door hun hoeven en voor dat kunstje kregen ze 1 miljard dollar. Maar waar ging dat Borisma-schandaal over? Awel, in de stuurhut van Borisma bevonden zich ondermeer Hunter Biden, zoon van Joe, en zijn gappie Devon Archer. Beiden met een zwart bont verleden en zonder een spoortje kennis van gaswinning. Dus wat deden die twee jongens eigenlijk in de stuurhut van Borisma? Juist. Alleen maar heftig zakken vullen. Ondermeer door een plukje meloenen om wat onduidelijke reden over te schrijven naar de rekening van de firma Rosemont Seneca Bohai. Een schandblok waarvan Devon het baasje was. En ons een stampend warm gevoel in de aderen bezorgde. Want Rosemont hebben wij bij twee gelegenheden al eens tegen de voorbumper gehad (1). Daarnaast konden wij in deze serie nog met enige blijdschap melden dat ook in Amsterdam een draaischijf in deze corruptiecarroussel was geïnstalleerd. Op de Leidsegracht nummertje 10. En zelfs in dit uitgebreide sappige artikel over deze shit is die connectie niet te vinden. Onderzoekjournalisten? Wij? Is John van den Heuvel kaal?

Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 6 van de serie Ebolalalalala en aflevering 27 van de onderhavige serie.

Fuck

 • Hits: 742

Trump en Deep State (020)

Hillary Clinton als kandidaat van Deep State dacht dat Trump als tegenstander haar een gemakkelijke overwinning zou opleveren en de 'vrije media' dachten het met haar. Deze 'fout' zal de neergang van het Amerikaanse imperium versnellen, zoveel is zeker na 3 jaar Trump, nu Deep State deze fout wil herstellen via een afzettingsprocedure waarin de verslagen kandidaat Clinton achter de schermen de hoofdrol opeist om mogelijk opnieuw de Democratische nominatie toebedeeld te krijgen door het Democratisch establishment. 'De verborgen kracht achter de lastercampagne tegen mij' noemde Tulsi Gabbard, door Clinton als 'Russische trekpop' bestempeld, haar en 'koningin van regime change'. Een historische verliezer die denkt die 'fout' goed te kunnen maken, net als Richard Nixon, de kandidaat van Deep State die van Kennedy verloor en toen die was vermoord alsnog 'de machtigste persoon ter wereld' (maarnietheus) mocht worden. Tot hij door Deep State (via 'Deep Throat', de onderdirecteur van de FBI) tot aftreden werd gedwongen, in 1974. Ik zat zijn afscheidstoespraak op tv te bekijken in een busstation te Des Moines en bleek de enige toeschouwer. De overige aanwezigen keken naar sport. Nixon was niet populair. Net als Hillary Clinton. 

Je kunt zeggen wat je wilt over Trump, maar hij is, in tegenstelling tot Clinton of Biden, populair. Zijn afzetting of alleen de pogingen ertoe zullen niet zonder gevolgen zijn en zijn aanhang in beweging brengen. Opmerkelijk is dat 'de Donald' bij zijn aankondiging van de uitschakeling van IS-leider Al-Bagdadi naast Rusland en Turkije ook Syrië bedankte. Een impliciete erkenning van Damascus die het breken met de politiek van regime change van zijn voorgangers illustreert. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 344

Verlengen, met strafschoppen na (019)

Esther Bal rolt nog even door. Na haar een-tweetje met De Kromme. Een week geleden had Bal het over pepernoten (‘Wij gaan de play offs niet in voor de pepernoten’), dinsdag ging het over gevoel (‘Willem is een gevoelsmens. Hij maakt beslissingen op gevoel. Wij willen wel graag morgen, woensdag weten of hij het doet’). We zullen waarschijnlijk nooit weten of Willem De Kromme het op woensdag wel doet. We zullen waarschijnlijk ook nooit weten wat Bal heeft gedaan in De Vliert. Behalve het verzinnen en uitkramen van onzin.
Ik vond het een zwaktebod, als nepnieuws: De Komst van De Kromme als Interim-trainer voor de Duur van de Play offs. Typisch Bal, die het liegen en als hertje in de camera kijken geleerd heeft op Avans in Ernhem. De Kromme is een ouwe zak, uit 010. Een Koos Postema zonder diens politieke benul. Waarom niet, in plaats van Van Hanegem, Glenn Helder of Paul Gascoigne, of nog iemand anders met een rafelig randje vol drankmisbruik en kleine criminaliteit? Heb je net als in het geval van het orakel van Rotterdam-Zuid, ook geen trainer, maar wel lekkere uitspraken voor in het BD.
Aad de Mos desnoods.
Of had dan verzonnen dat de KNVB toch om was en dat Kakhi alsnog het halve Georgische staatsbudget in de FC mag steken. Om dat nieuwsbommetje dan een etmaal of wat later weer tegen te spreken met een beroep op een computerfout of gebrek aan Avans-collega’s op het stadion… Niemand die er over zou zijn gevallen want iedereen is al weer bij de volgende hype. Zo werkt dat met fake, of je het nou met een pop doet of berichtjes bakt. Esther rolt wel door. Volgend jaar zit ze naar verluidt bij Excelsior. Of in China...
Ik vond het nepnieuwtje over Van Hanegem erg omdat er toch ook joyeuzere manieren zijn om afscheid te nemen van de FC Den Bosch. Of in ieder geval manieren die uitdrukken dat we er met zijn allen ingestonken zijn en ons behoorlijk in de zak getast voelen.
Wat te denken bijvoorbeeld van de collectieve afbraak van De Vliert, vanavond? Gewoon, door ons, de tribuneklanten die het allemaal hebben aangezien en uitgezweet. In Utrecht deden ze dat ooit, de lui van de Bunniik-side. Die sloopten ergens eind jaren zeventig zelf de oude Galgenwaard na een competitiewedstrijd. Als toetje. Hoefden ze geen werkelozen meer voor op te hoesten. Dus waarom niet de hand aan de ploeg vanavond na het laatste fluitsignaal? Menige Weener-slaaf zal ons er dankbaar voor zijn.
Nou was het Utrechtse stadion toentertijd wel al voorbestemd om herbouwd te worden. Dat zal met De Vliert dus niet gebeuren. Naast BVV komt een akkertje. Kunnen misschien nog aardappels in, die komen dan in augustus al weer omhoog. Als voor anderen de nieuwe competitie van start gaat…
(JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 438

Catalonië en Madrid (021)

Om het verzet van de Catalanen te breken, wordt een Franse ex-premier van Catalaanse afkomst ingezet door de EU (Brussel, Parijs, Bonn en de rest van deze club, waaronder Den Haag). Manuel Valls, premier onder Hollande, 'socialist' maarnietheus, wordt in de gemeentepolitiek van Barcelona ingezet tegen de Onafhankelijkheidspartijen. Mogelijk proberen ze hem de huidige burgemeester Ana Colau te laten opvolgen. 

Barcelona is een moeilijke plek in de strijd voor de onafhankelijkheid. Door het 'internationale karakter' van de lieveling van de touroperators en de prijsvechters in de lucht, door de instroom vanuit Spanje, Latijns-Amerika en de rest van de wereld en door het wereldkapitalisme dat er een uithangbord voor 'een poenige leefstijl' van heeft gemaakt. Amsterdam en Den Haag hebben 'mooie winkels', maar onze rijken (wie wil er gezien worden in de PC Hooftstraat) geven er hun geld niet uit: ga kijken in Barcelona. Net Parijs, Londen of New York. Dat is de dubbelzinnige betekenis van de stad met een grote revolutionaire geschiedenis. Die de hoofdstad van Catalonië moet worden. 

Manuel Valls, van 2010-2018 getrouwd met Franse beroemdheid Anne Gravoin ('de Franse variant op André Rieu'), 'mooie jongen' uit de boulevardpers, moet het verschil maken in de hoop Barcelona los te weken van de rest van het land. Om de ondernemers in Barcelona af te houden van steun aan de onafhankelijkheidsbeweging. Omdat dat 'chaos' (slecht voor prettig zakendoen) zou betekenen. We hebben een paar dagen 'chaos' kunnen aanschouwen in de straten van Barcelona. Op het conto te schrijven van politiegeweld. 'Jullie hebben verloren, het is voor niets geweest', kweelt Valls.

Hij is lang weg geweest. Hij kent 'zijn' volk niet. Het symbool van Catalonië is de ezel. Dit gaat niet stoppen. (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 313

Op de barricades in Frankrijk (032)

Wat er tijdens Acte 24 en de 1e mei-viering die erop volgde is gebeurd was een verder op de spits drijven van de al gespannen situatie in Frankrijk door de in het nauw gedreven regering Macron. Het politiegeweld is nu tot zo grote hoogte gestegen dat een weg terug onmogelijk lijkt.
Minister Castaner van Binnenlandse Zaken had opnieuw zijn favoriete Black Bloc's opgevoerd om de bevolking af te houden te demonstreren, maar dat is mislukt, want de deelname aan de protesten is slechts toegenomen. Net als het geweld tegen vreedzame demonstranten, terwijl opnieuw de vandalen ongemoeid werden gelaten. Zoals rond 13.00 uur op de hoek van restaurant La Rotonde (waar Macron het etentje organiseerde om zijn verkiezing te vieren) waar demonstranten werden aangevallen en een colonne BB's niets in de weg werd gelegd. 

Grotesk was ook de beschuldiging van Castaner dat demonstranten het Salpetiere ziekenhuis zouden zijn binnengedrongen. 'Om te vernielen'. Terwijl de demonstranten er naarbinnen waren gevlucht om een aanval met traangas te ontvluchten. Het medische personeel behandelde hen met oogdruppels toen de ordetroepen van twee kanten binnenvielen om op de demonstranten in te slaan.
Opvallend was op 1 mei de scheiding op het sindicale vlak. De CGT demonstreerde in Parijs met de Gele Vestjes. De CFDT en andere reformistische vakbonden hielden de verplichte bijeenkomsten gescheiden. Een grote overwinning voor de CGT dus, die geheel terug is van nóóit weggeweest.
Nu moeten de Europese verkiezingen soelaas bieden voor de problemen van de Regering Macron. Daartoe moet regeringspartij La Republique en Marche als grootste uit de bus komen. Ook al moge dat gebeuren, het zal geen betekenis hebben behalve in MSM.
De Gele Vestjes gaan gewoon verder. Wen er maar aan. Ook al leest of hoort u er niets over in de media, de strijd gaat door. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 702

Trump en Deep State (019)

De campagne tegen Democratisch presidentskandidaat Tulsi Gabbard door Hillary Clinton ('Russische trekpop') tekent een compleet nieuwe situatie in 'the land of the free', die onze 'vrije' media voor ons verborgen proberen te houden. Terwijl onze politiek zo corrupt en meegaand is als nooit tevoren, is in de VS een omslag gaande. Die niet belichaamd wordt door AOC, Ilhan Omar en die nummer 3, een Palestijnse, die als rookgordijn dienen om Clinton, Biden, Warren en Pelosi te beschermen, maar Bernie Sanders en Tulsi Gabbard. Sanders bracht ooit een bezoek aan de USSR; Gabbard, gedecoreerd oorlogsveteraan uit de valse oorlogen tegen Iraq en Afghanistan,  aan Assad in Syrië. Zoiets wordt tegen je gebruikt.

In een vorige aflevering werd gesteld dat Deep State (de 'verborgen macht' die regeert) Oekraïnegate, na het fiasco van Russiagate, gebruikt om zich van zowel Trump (onbetrouwbaar voor hun doeleinden) als Biden (te aangetast door corruptie) te ontdoen. Biden moge de polls aanvoeren, het is onmogelijk dat hij de verkiezingen van 2020 ingaat als kandidaat. Nu fungeert hij als 'patsy' tegen de Donald. Daarna kan hij terugtreden. Met de tientallen miljoenen die hij 'in dienst van het volk' heeft vergaard. Hillary Clinton als duveltje uit een doosje om het opnieuw te proberen. Tegen Pence? 

Trump heeft zijn eigen geld, verdiend in het spel van 'vraag en aanbod', en is dus minder vatbaar voor het chantage-spel van de verborgen macht, dat is het probleem sinds hij, onverwacht, de verkiezingen won van hun kandidaat Clinton. Het geluid (waaraan Trump meedeed, uiteraard, wat kon hij anders) dat Iran drie weken geleden de Saoudische olieproductie bombardeerde is verstomd. Ondanks de campagne in MSM. Dat er geen oorlogshandelingen tegen Teheran zijn gevolgd danken we, naast Trump die ondanks de impeachment-perikelen geen oorlog als afleidingsmanoeuvre willen beginnen, ook aan de problemen in Israël, waar Netanyahu de verkiezingen, ook al beloofde hij annexatie van Palestijns land, niet won. 

De Volkskrant gaat er vanuit dat de afzetting van Trump doorgaat. MSM heeft er sinds zijn aantreden op aangedrongen. Ik geef het weinig kans. Maar mocht het lukken of niet, het betekent een aftakelen van de 'enige supermacht'.  (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 437

Opgeruid staat netjes (012)

Goedemorgen spijbelaars en andere nietsnutten! Ik noem deze week altijd de Lijdensweek, met de grote l, niet vanwege Pasen of zo maar omdat ze ons zowel het gekut rond die koning brengt als het geteem rond bevrijding en verzet. Ik weet niet wat erger is: dat tenenkrommende geniks rond die corpsballen met hun aangeklede Barbies, of het collectieve klaarkomen over dat we onszelf destijds toch maar mooi bevrijd hebben.

Voor mijn part gaaan jullie zaterdagavond om acht uur de straat op met een ghettoblaster en wat dan ook aan andere geluidsattributen om het feestje van de zelfuitgeroepen helden te verzieken. Maar ik heb deze keer ook nog iets anders voor jelui in petto. Huiswerk. Ja echt. Echt huiswerk. Lonend huiswerk. Voor het vak geschiedenis, of hoe dat tegenwoordig op jullie op een baan en een karrejerre voorbereidend en vast en zeker met de termen economisch en administratief gelardeerd onderwijspretpark ook mag heten.

Ik wil dat jullie de echte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gaan onderzoeken, opschrijven en onderwijzen aan je eigen kids. Dus zwaar afwijkend van wat er nu ligt en waaruit dezer dagen weer zonder stop op de mond geciteerd wordt. Eigenlijk gaat het om de geschiedenis van vlak na 1945. Over wat er nu werkelijk gebeurde toen er in naam van Duitsland gecapituleerd werd en diverse zogenaamd democratische overheden en instituties hersteld werden. Wat er met het verzet gebeurde. En met verraders.

Nee, we gaan niet zo maar weer in het wilde weg Jan Terlouw lezen, of Lou de Jong. Daarmee schieten we niks op. Nee, we kunnen ons onderzoek laten beginnen vanuit een boek dat ik aan het lezen ben. Of eigenlijk twee boeken. Of nog mooier: feitelijk gaan we het derde boek schrijven. Het boek dat er nooit gekomen is. Het derde boek in de serie dat de schrijver wel aangekondigd heeft maar dat dus nooit het licht zag, waarschijnlijk omdat de auteur voortijdig overleed.

Het gaat om het werk ...alias Teixeira Geschreven door een geboren Vlaming, A.V.F. van der Gouw. Het is al weer uit 1968 dus jullie moeten het ergens uit een rommelzolder opduikelen en in ieder geval in het exemplaar dat ik heb ontbreken er bladzijden. Maar voor een Vlaming schrijft Van der Gouw verrassend soepel en het relaas van de kerel is zo meeslepend dat je na zevenhonderd bladzijden je een ander mens voelt. Wens ik jullie allemaal toe.

Wat er zo goed aan is en waarom ik het voor jullie zo geschikt vind? Van der Gouw was toen de oorlog voorbij was van jullie leeftijd. En Van der Gouw was fout. En niet zo’n beetje. Hij begint zijn verhaal zo: ‘Ik ben een landverrader, een oorlogsmisdadiger, en politiek delinquent. De volgorde van deze begrippen heeft geen betekenis.’ Hier hebben we dus niet te maken met de zoveelste lullo die beweert dat ie het allemaal niet zo bedoeld heeft of gesnopen. Van der Gouw plengt geen krokodilletranen: ‘Ik heb geen excuus voor mijn oorlogsverleden. Ik had voor de Bijzondere Rechtbank geen verdediging en heb ook nu nog geen verklaring.’

In zijn Verantwoording neemt Van der Gouw ons in duizelingwekkende vaart mee in het Nederland en Duitsland van tussen 1945 en 1952. In het laatste jaar is hij net de vijfentwintig gepasseerd en heeft iets ontdekt. Hij is in die zeven jaar niet op zoek geweest naar hoe hij zich vrij kan pleiten, maar heeft door met honderden mensen te praten een beeld gekregen van wat er werkelijk gebeurt. Het is niet prettig wat hij dan ziet.

In 1952 worden de twee laatste doodvonnissen op Nederlandse bodem voltrokken. Van der Gouw: ‘Beiden hadden zonder meer de dood verdiend. Maar niet op grond van het gezochte motief waarvoor zij doodgeschoten waren. Zij waren de laatste gedetineerden die een gevaar betekenden voor de verradersring die buiten gevangenissen en kampen nog steeds bestond.’ De twee over wie hij het heeft, had Van der Gouw zo graag nog aan de praat gekregen. In deel 1 en deel 2 a gaat hij met wat hij heeft losgepeuterd wel aan de gang en zet hij de hele geschiedschrijving van de eerste helft van de twintigste eeuw op zijn kop.

Maar aan deeltje 2 b is de man dus niet toegekomen en dat is toch doodzonde nietwaar? We kunnen toch de waarheid over 1900-1950 en over de tentakels van die tijd tot op de dag van vandaag niet op een rommelzolder laten liggen? Dus aan de slag zometeen. Op naar de dichtstbijzijnde ramsj en daarna naar Den Haag, de archieven in. Neem meneer en juf maar mee. Kunnen die er ook nog wat van opsteken…
(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 554

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (007)

Het is dat de Engelsen er zelf ook genoeg van hebben (niet van Brexit maar van de comedie die volgde op hun keuze 'Eruit!'), maar anders zou de soap, als de B & de B, oneindig doorgaan. Zonder ooit uit te gaan waarvan ze nooit deel hebben uitgemaakt. Daarom, omdat de mensen er níets meer over willen horen wordt er, na uiteraard weer een uitstel, tot 31 januari en misschien nog een of twee, vast tóch een eind aan gedraaid. De mensen pikken het niet meer. Voor of tegen: ze kunnen er niet meer tegen. Niet dat 'het Verenigd Koninkrijk' ergens uitgaat (niet uit de douane-unie; de tunnel blijft open, etc.), behalve dat ze niet meer meedoen aan dat andere toneelstukje, te Brussel. Het theater in Londen heeft zich totaal belachelijk gemaakt ten opzichte van de bevolking en kan alleen maar worden ontbonden om nog iets te redden van de geloofwaardigheid van 'het Parlementair systeem'. Hun corruptheid was al eerder aangetoond, hun verrotheid in politieke zin werd nooit beter bewezen dan gedurende de laatste drie jaar van de Brexit-comedie.

Johnson rekent erop dat als hij het zooitje van Westminster éindelijk heeft weten te dumpen nieuwe verkiezingen hem een comfortabele meerderheid opleveren, 'als dank voor het eindelijk ontbinden van het zooitje'. Ik waag dat te betwijfelen. Labour zal zeker verliezen na totale zelfmoord-politiek. Maar Farage zal winnen, omdat hij als enige een duidelijk verhaal heeft. Je kunt het er mee eens zijn of niet,  maar wat hij wil is, in tegenstelling tot alle anderen, nu eens niet in nevelen gehuld. 

Brussel zonder Engelsen. Zoiets als de 'Boulevard des Anglais' te Cannes gedurende WO2. Het theater zal doorgaan. Tot de volgende afscheiding. 'Het Koninkrijk Spanje' heeft er de laatste tijd alles aan gedaan om de volgende kandiaat te worden met haar behandeling van de Catalanen. Brussel en Madrid zijn danspartners in de competitie met Barcelona. De Republiek wordt in de strijd veroverd. Die Vrije Republiek Catalonië zal dan niet meer mogen meedoen aan het theater van Brussel; mogen niet langer meedelen in de corrupte zak met poen, zo is ze gewaarschuwd. En toch gaan ze door. 

Slecht nieuws voor 'de Europese Eenheid' op termijn. (WK)

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

 • Hits: 395

Schilderachtig (018)

Dionne Stax? Een schilderij van een meid. Niks voor Rubens misschien, maar voor ons best prettig als ze weer eens in een strak gevalletje voor de camera wordt gesleurd om de nieuwsprak van de NOS te presenteren. Of als ze op 27 april blonde vragen mag stellen aan de heffe des volks, die jaarlijks te hoop loopt om onze vorst tienduizend keer goeiedag (Bartels) te horen zeggen. Kan je je voorstellen dat het haar net als bij haar collega Annechien af en toe stevig uit de bevallige neusgaten komt? Jawel. En dat ze voor de verandering wel eens wat anders wil? Kunst of zo. Jawel. Dus het was voor haar naar wij aannemen pure manna dat ze bij de antieke zender van Max in 2017 iemand zochten voor een nieuw programma: “Van onschatbare waarde”. Een soort alternatief voor “Kunst en kitsch”, dat zowaar best aardig scoort en waarin een paar gelukkigen wat spulletjes die ze tijdens de Oranjenach niet durven te exposeren bij Dionne en haar vier experts in de ramsch gooien. Niks mis mee, ware het niet dat het expert-team met Ilse Daatselaar en Bert Degenaar in de gelederen nogal avontuurlijk bij ons binnenkomt. Ilse schijnt namelijk de dochter te zijn van Theo Daatselaar. Eigenaar van een op het oog chique uitdragerij, die zich met enige regelmaat en verve aan het firmament van deze serie heeft gemanifesteerd (1). Bert heeft daarentegen zijn eigen firmament laten aanbrengen in zijn villa aan de Vecht en ook hij werd in eerdere afleveringen van deze serie al eens in het zonnetje gezet (2). Waarom we nu pas enige aandacht besteden aan dit programma? Nou, voor morgen staat er een klappertje in de koelkast. Een schilderij dat voorzichtig wordt toegeschreven aan Jan Lievens, een ouwe gabber van Rembrandt, en al een tijdje schijnt te circuleren in Bilthovense dreven. Probleempje, of liever probleempjes, de kunstzinnige uitbarsting in kwestie is cq. lijkt niet gesigneerd en van provenance is voor zover wij weten niet of nauwelijks sprake. Niet getreurd. Je kan altijd Jan Six er nog bijhalen en kijk er niet van op als die van deze “Lievens” al dan niet met hulp van Ernst van de Wetering nog een Rembrandt weet te maken door triomfantelijk te wijzen op een typische kwastvoering ergens links bovenin of een likje verf dat in WO II de signatuur van Lievens/Lullo/Rembrandt (3) moest verhullen om de moffen bij de Nase te nemen. Kortom, we zullen het meemaken. Vandaag Ajax. Morgen Stax. Stay tuned (JP).

(1) Zie ook aflevering 11 van de serie “Tussen beffen en piraten”.
(2) Lees voor de aardigheid binnen deze context ook eens aflevering 33 van de serie “Roestig” waar Bert samen met zijn ouwe makker Bennie Bijleveld figureert. Naar verluidt zou Bennie momenteel actief zijn in de chemische sector van de Chinese stad Guangzhou ten gerieve van een heel stel Brabantse ondernemers. Maar dit terzijde.
(3) Voor enige uitleg van dit stukje indrukwekkend proza verwijzen wij u graag naar de serie “Carnaval der desperado's”.

Schilderachtig

 • Hits: 1831

Van zijde- naar schuldhulproute

Wat is erg? Koningsdag is erg, met die sakkerloten van Oranje in hun beste plunje, hun kerels met hun ballenblik en een baudetbaardje, hun wijven in zijden jurken en met een maffe hoed op de kanis. Je probeert op die dag geen Nederlander te zijn, sluit de gordijnen, eet alleen maar soep met brood. 

Maar wat is erger? Oranjes die zich tegen je aan gaan bemoeien. Die in een microfoon en voor een camera gaan staan bazelen dat zij en jij iets gemeen hebben. Dat jij in hun gedachten bent. Dat zij jou begrijpen. Voor Maxima Zorreguieta bestaat schaamte niet. Zij is voor de centen getrouwd met het domste jongetje van de klas, staat naast de officiële hoer van Trump in een geldverzamelfeestje, lobbiet voor het IMF en de Wereldbank, en bekommert zich nu ook om jouw schulden. 

Steeds meer Nederlanders maken schulden. Hun inkomen is sedert 2008 niet gestegen maar gedaald en voor steeds meer dingen, vooral voor zogenaamde ‘diensten’, moet meer worden betaald. De huizenkoopwoede heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke hypotheeklast van 500 miljard euro. Opruiming en afschaffing van de Oranjes zou meerdere lasten van de Nederlanders verlichten. Er zou woonruimte vrijkomen, ook in mooie buitenlanden. En er zou veel geld voor ons allemaal beschikbaar komen. Het vermogen van alle Oranjes tezamen wordt geschat op 500 miljard euro. Jazeker, da’s precies die 500 miljard die de huizenbezitters onder ons straks opeens moeten gaan ophoesten zodra de rente gaat stijgen. 

 1. Zorreguieta is niet de remedie voor maar een van de oorzaken van onze geldproblemen! Volgende week woensdag de 30e oktober komt de dame naar Den Bosch in het kader van de Schuldhulproute. De vergadering die ze zal toespreken in de Verkadefabriek is natuurlijk besloten maar reken maar dat we haar gepanserde autootje op de toegangswegen op tijd zullen herkennen en een deuk bezorgen. 

Is getekend: Nederland Oranjevrij!

 • Hits: 479

Op de barricades in Frankrijk (031)

Het grappige (voor zover mogelijk in deze situatie) van president Macron in zijn door de brand in Notre Dame een week uitgestelde 'conclusie' van het grote debat (laten we het maar in kleine letters zetten) is dat hij de Gele Vestjes, de verzwegen motor achter het hele debat, als een politieke partij ziet, zoals er zoveel zijn. Hij begrijpt niet dat hij met het Franse volk te maken heeft.
In zijn adres op prime time had hij het over belastingverlaging, over van alles, maar niets concreets, geen enkele concessie aan de volksbeweging, die zich dan ook genegeerd voelt. Wat wil deze meneer in het Elysee vragen ook zij die een omwenteling vrezen zich af. Heeft hij de zaak nog wel onder controle met zijn flash balls en politie in jeans? Is hij niet losgezongen van de realiteit met zijn praatjes waarvan hij zelf zichtbaar geniet? Er breekt een moment aan dat Macron een obstakel gaat vormen voor de klasse die hij vertegenwoordigt. Dan zijn zijn dagen geteld.
Een van de grappigste passages vormde zijn oproep aan het Franse volk vooral niet blanco te stemmen. 'Dat leidt tot niets'. Zo'n stimulans om te stemmen voor die Europese nep-verkiezingen hebben de Fransen echt nodig. Verwacht dat ze helemaal niet gaan stemmen zoals wij ook zouden moeten doen. Om een middelvinger op te steken naar dat hele Brusselse circus met haar miljarden waterhoofd.
Maar eerst komen er nog 'Actes'. De strijd gaat gewoon door. Of gewoon, dat is niet het juiste woord. Want alles is juist ongewoon in het land waar ze dachten de arbeidersklasse na een roemrucht verleden uit te schakelen en daarom volgt de hele wereld ademloos wat zich in het land van de Revolutie afspeelt. Zaterdag meer. Live te volgen. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 862

Op de barricades in Frankrijk (055)

De Gele Vesten hebben op 21 oktober tijdens de hoorzitting over voorwaardelijke invrijheidsstelling na de helft van de straf te hebben uitgezeten door Julian Assange in Londen acte de présence gegeven en gedemonstreerd, in de beste tradities van de Franse Revolutie, universeel en internationalistisch. De betoging maakte deel uit van grote manifestaties voor de gevangen Wikileaks-leider. Twee bussen met 120 Gilets Jaunes waren naar Londen afgereisd. Volgens GJ-voorman van het eerste uur Maxime Nicolle maakte hij een verzwakte en aangeslagen indruk. Geen wonder na zoveel maanden in de ergste gevangenis van het VK, sinds zijn arrestatie op 11 april toen hij door de Britse geheime dienst uit de Equadoriaanse ambassade werd gesleurd. De rechter van het Westminster Magistrates Court verklaarde zich 'incompetent'. Assange werd terug naar zijn cel gebracht. Vervolgens gingen de Gele Vesten op andere plekken in Londen demonstreren. De oproep van Assange volgend, naar buiten gebracht door zijn vriend John Pilger: 'Spreek namens mij, want ik ben monddood gemaakt'. 

Acte 49 afgelopen zaterdag was weer als vanouds massaal, overal in Frankrijk, een opmaat naar 17 november als het protest een jaar oud is. Na de gewelddadigheden door de politie tegen de betogende brandweermannen ('soldaten' vallend onder het ministerie van Binnenlandse Zaken) eerder in de week. En niet te vergeten de Eerste Hulp die in staking is (maar natuurlijk gewoon doorwerkt) tegen Macron. De ontslagen werknemers van General Electric in Belfort.

De macht wacht een hete herfst. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 354

Octopussy (650)

Heden bereikte ons dit heuglijke bericht. Crimefighter Van Nimwegen kan langdurig op vakantie. En dat meisje van Bloos zit voorlopig nog wel even in de wachtkamer. Keurig werk van Jan Watse Fokkens, daar niet van. Maar wij hebben vorig jaar in deze serie aan Jan Watse gevraagd om ook eens te kijken naar het bloosloze gedrag van een andere bekende crimefighter: Michiel van IJzendoorn (1). Nooit meer iets over gehoord. Of zou het zo zijn, dat iets pas serieus wordt als de NRC een ei legt? Stay tuned (JP).

(1) Zie de afleveringen 625 tot en met 628 en 630.

Octopussy

 • Hits: 1241

Investigative journalism (015)

Twee jaar geleden alweer. Toen werd op Malta onze roemruchte collega Daphne Caruana Galizia op gewelddadige wijze herenigd met haar schepper. Met een autobom. Waarover zij zoal schreef en wie zij daarbij op de tenen ramde kunt u in deze serie summier terugvinden. High society uit binnen- en buitenland, lowlives uit Malta zelf of uit de hak en de zool van de Italiaanse laars, het maakte haar geen flaus aus. Daar ligt mogelijk meteen een van de redenen, dat de mastermind cq. de opdrachtgever(s) voor de door drie eenvoudige Maltese lieden uitgevoerde moord nog niet is gevonden. Teveel unusual suspects. Uit een nieuw rapport dat door ijverige collega's bij elkaar is geharkt en vorige week het publieke toneel is opgeduwd blijkt dat het onderzoek waaraan in het begin van de postnatale fase ook Nederlandse speurneuzen hebben meegewerkt net zo hard opschiet als de bolide van Verstappen met vier lekke banden. In wezen was er niet veel te melden. Het enige interessante vormde wat ons betreft drie mogelijke nog naamloze opdrachtgevers die de lokale grutters op de korrel zouden hebben. Het zou gaan om een goed gevulde zakenman met weliswaar een blanco strafregister en in connectie met de werkzaamheden van Daphne nog schadevrij, maar die al wel in haar planning vermeld stond. En verder een meneer die pittig zou bijverdienen in de smokkelsfeer en een vogel die geen onbekende was in de door de Italiaanse buren beheerste gokwereld. Hm? Italiaanse gokwereld? Krijgt u ineens ook zo'n trek in Hema-worst? Raar hè? Stay tuned (JP).

Investigative journalism

 • Hits: 541

Opgeruid staat netjes (011)

Goedemorgen spijbelaars van school of werk of desnoods het leven zelve. Volgens de msm hebben jullie concurrentie gekregen: Extincton Rebellion. Ik ga straks in op dat concurreren. Eerst over die naam, en dan vooral het eerste woord daarin. Uitsterving. Vind ik goed gekozen. Klinkt zowel in het engels als bij ons dreigend. Donker en duister. Drukt goed uit hoe onze tegenstander zich voordoet.

Vriend Natuur is donker en dreigt. Vriend Natuur zal ons uitroeien en vrolijk fluitend verder evolueren. Vriend Natuur is ons al bijna vergeten. Natuur is dus niet te vangen door ons, en al helemaal niet in het woord vriend. Vriend is onze uitvinding, hier in het Westen. Iemand die we nog even niet de hersens inslaan noemen we een vriend. In Afrika noemen ze je familie.

Natuur is onze grootste tegenstander. Want we begrijpen haar niet. We kunnen niet met haar communiceren. Het is godgeklaagd: we maken foto’s van een zwart gat maar we begrijpen niet waarover die vogel het heeft. Na miljoenen jaren zijn we niet meer in staat om de andere dieren te verstaan. Uit arrogantie noemen we hen vriend. We weten niet eens hoe zij zich zelf noemen.

Vriend Natuur is in werkelijkheid onze vijand. Een vijand tegen wie we het afleggen. Altijd en overal. We hebben het al verloren, dat gevecht dat we nooit aan hadden moeten gaan. We doen er het beste aan ons alsnog over te geven. Met de witte vlag het oerwoud in en de kudde bizons tegemoet. Laten we om genade smeken. In een taal die voor Vijand Natuur te verstaan is.

Deze vijand staat niet tegenover ons in een ander uniformpje. Deze vijand kent geen overlopers. Op deze vijand krijgen we geen vat, ook niet als we hem opsluiten en martelen. Hij knijpt er dan gewoon tussen uit, door dood te gaan, zonder zich nog voortgeplant te hebben. Deze vijand streeft niet naar vrede maar naar onderwerping.

Laten we ons dus weer onderwerpen. Niet door de natuur vriend te noemen maar door in haar op te gaan. Gedwee en niet langer uit op gewin. We hebben niets gewonnen en hebben al bijna onszelf verloren. Nu kunnen we alleen nog rebelleren tegen ons uitsterven. Niet door Vijand Natuur te bestrijden en te onderwerpen, maar door ons neer te leggen. Als een hond in het zonlcht.

In de msm wordt verteld dat Extinction Rebellion bestaat omdat jullie niet zouden bestaan, opstandige en spijbelende jeugd. Ze zien het graag zo, in de kwaakkranten en op de kwekradio. Ze hebben het graag over concurrentie. Over machtsstrijd. Vertellen ellenlange verhalen over wie wie allemaal naar het leven staat in de polletiek.

Mispoes in het kwadraat. Die jongens en meisjes die zich aan elkaar verbinden met flinke platen ijzer hebben jullie nodig. Ga om ze heen staan en zitten. Keer je samen tegen de wout. En tegen de msm. Ook vandaag weer. Bevrijd een dier, en daardoor jezelf. Hup, allemaal naar De Efteling en de fik in die tent. En hop, naar de dierentuin en van het slot die kooien!

(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 612

Catalonië en Madrid (020)

Op vrijdag trokken 600.000 demonstranten, een groot deel te voet over de autosnelwegen, uit alle delen van Catalonië naar Barcelona voor een demonstratie die, net als voorgaande avonden sinds de vonnissen tegen de leiders van de opstand tegen Madrid, 's avonds werden voortgezet in confrontaties met de oproerpolitie. Honderden gewonden en arrestaties. 

PSOE-leider Sanchez speelt een rol Ebert en Noske die de Spartakistenopstand neersloegen waardig: deze 'socialistische' premier verklaart dat nu 'het recht zijn loop heeft gehad de situatie kan normaliseren'. Alsof de Catalanen de straffen tegen hun leiders zouden kunnen accepteren en 'weer gewoon aan het werk gaan' als Rotterdammers. 'Waar ze zo goed in zijn'.

Dit zijn vrome wensen van een Franquistische elite die na de dood van de Caudillo in 1974 met zijn monarchie dachten de verhoudingen zo te kunnen houden als ze waren. Bezoek de landerijen van de adellijke families in Catalonië. Of liever: sta aan de omheining met borden 'verboden toegang'. Hun wanstaltige welstand behouden heeft hen, samen met Catalaanse banken en bedrijven die hun hoofdkwartier naar Valencia of Madrid verplaatsten, tegen hun eigen volk gekeerd. Spanje is een feodaal land, waarin de markiezen, graven en hertogen onverminderd hun privileges genieten en de showpagina's aanvoeren. DAAR richt de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die voor alles Republikeins is, zich tegen. Net als de Burgeroorlog, waarvan de massagraven nog steeds worden geopend, is de strijd in Catalonië een sociale strijd. Klassenstrijd. Het is een bondgenootschap van (echte) socialisten, anarchisten en de Catalaanse bourgeoisie, die de laatste premiers leverde: de afgezette Carles Puigdemont, die zich ter beschikking van de Belgische justitie heeft gesteld, en zijn opvolger Quim Torra, die de Catalaanse politie (de Mossos d'Esquadra': 'de jongens van het Eskader') op de demonstranten moet afsturen om niet ook afgezet te worden.  

Dit kan niet goed aflopen voor de macht. Het geweldloze protest van de Catalanen tot nu is van karakter veranderd. Het geweld is geheel op het conto van Madrid te schrijven. Op hun Franquistische terreur. In Baskenland is als een van de uitzonderingen in 'Spanje' (er zijn geen Spanjaarden, slechts Andaluciers, Galiciers, Valencia en etc.) gedemonstreerd uit solidariteit. Daar is de gewapende opstand beëindigd na decennia burgeroorlog. Madrid speelt met vuur. En Brussel met hen. (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 368

Fred en de deals (042)

Een bewogen adres. Weteringstraat 28 in Amsterdam. Een adres met een zwaar bezwadderd verleden. Neem even de tijd voor dit historische SPOK-artikel, dan weet u wat we bedoelen. Komt u naast de naam van Jürgen Steinke vanzelf ook die van Klaas Bruinsma en Peter Houtman tegen. Allebei heren die niet al te deftig aan hun einde zijn gekomen. Maar Jürgen leeft nog en slijt zijn ouwe dag genoeglijk vlakbij Kut op het Kroatische eiland Vis. Klinkt niet appetijtelijk, maar het valt alles mee. Lees hier maar eens wat hij daarover schrijft en roep daarna gerust “Fuck”. Stay tuned (JP).

Fred en de deals

 • Hits: 1243

1, 2, 3 bellen

Eerst de bijsluiter: dit stuk gaat over zelfdoding, en wie dat een ziekte of een misdaad of allebei vindt moet zichzelf vooral blijven zien als hulpverlener en hoeft zich niet door mij bedreigd te voelen. 

Een zuivere déja-vu was het. Ik had het allemaal al eens beleefd. Twee keer zelfs. In Finland. Ik had het daar begin deze eeuw in huiselijke kring over zelfdoding, er werd een telefoonnummer gebeld, ik werd alsof ik een drievoudige moord had gepleegd, zonder schoenen en met mijn broek op mijn knieën achterin een politiebus naar het ziekenhuis gereden en van daaruit naar de gesloten afdeling van een inrichting. 

Eenmaal in ‘observatie’ (d. i. een etmaal koffiedrinken en tv-kijken terwijl je wacht op een gesprek met een psychiater) had ik de mazzel dat iemand van het personeel wel wilde luisteren naar mijn verhaal. En dat hij met name begreep dat, indien ik mezelf had willen doden ik dat in Nederland zou kunnen doen zonder dat de smeris achter me aankwam. Dat zelfdoding in mijn moederland geen misdaad was. Je raadt het al: ik heb tijdens mijn jaren van afwezigheid iets gemist. Ik wist niet dat de Nederlandse samenleving inmiddels is aangetast door het veiligheidsvirus. Dat het land is volgehangen met camera’s en de muren er oren hebben gekregen. Dat veiligheid er een toverwoord is geworden, en de voornaamste bron van inkomsten voor smerige politici en dito ondernemers. 

En dus deed zich een poosje geleden in Nederland voor wat ik toen en daar in Finland niet voor mogelijk had gehouden. Ik had het in huiselijke kring achter de dijken over zelfdoding, er werd een nummer gebeld en vijf minuten later hadden we de smeris en Bram op de koffie. Bram was het ergst. Een mannetje in wegwerker-outfit dat claimde ‘verpleegkundige’ te zijn maar nog altijd het onderzoek aan mij moet verrichten waarover hij het had. In plaats daarvan begon hij mijn Finse vrouw op taalfouten te betrappen en te bellen met een ‘zorgplatform’ of zoiets. En om aandacht te vragen: of ik wel wist dat hij dit eigenlijk in zijn vrije tijd deed. En dat hij zijn stinkende best deed. Ik voelde me al bijna schuldig jegens het kereltje… 

Tijdens het gebel kwam ook 113 ter sprake, het telefoonnummer waarvan nu ook door de verantwoordelijke minister is vastgesteld dat ‘het niet bestaat’. Mijn vrouw was helemaal over de rooie omdat zij 112 had gebeld ‘en niet om de politie, toch?’ Bram bevool haar 113 aan, ‘want dat is de hulplijn, daarop kun je met iemand praten’. De twee agenten legden uit dat ze voor de veiligheid ‘van U en van anderen’ kwamen. 

Ik vertelde het stel over mijn ervaringen destijds in het Finse, en vroeg waar het respekt voor wat zij zo graag hun ‘patient’ was gebleven. Ik vertelde hen over mijn broer. Die heeft zich in 1984 het leven genomen maar niet dan na een lange en pijnlijke zoektocht naar een manier om dat met zo min mogelijk gevolgen voor ‘anderen’ te kunnen doen. ‘Van hem heb ik heel veel geleerd’, zei ik. ‘Van zelfbenoemde hulpverleners niets.’ 

Al het gebel van Bram resulteerde in nachtelijk vervoer met een ambulance naar dat zorgparadijs. ‘Nee, U kunt dat niet weigeren want dan brengt de politie U erheen’ en ‘Ja, die taxi terug moet U zelf regelen’. Gelukkig was de psychiater van dienst een lief, jong ding in zondagse jurk dat niets van opname wilde weten en me snel verleid had tot ‘een keertje praten in mijn praktijk’. Het zelfgekozen einde van voormalig bewindsvrouw Ella Vogelaar vorig weekeinde roept bij mij de vraag op of de ‘rich and famous’ onder ons er uit kunnen stappen zonder Brammen en andere ‘preventeurs’ op hun moeilijke weg te vinden. Niet dus. Piet Vroon, de opiniërende psycholoog die het illustere rijtje met daarin onder meer Joost Zwagerman, Wim Brands en Anil Ramdas twintig jaar geleden opende, kreeg in de Groene Amsterdammer vier jaar na zijn einde een bak stront van ene Louis Hoeks over zich uitgestort. Anil Ramdas werd na zijn dood door knuffelimmigrant Sylphain Ephimenco ‘laf’ genoemd, en exemplarisch voor allen die het ‘vroegtijdig’ voor gezien houden. Leest en huivert.

Zelfdoding is klaarblijkelijk de allervreselijkste misdaad, waarvoor zelfs na de dood de doodstraf wordt geëist… 

En dat staat allemaal haaks op de discussie over de goede dood, waarin na decennia ook de mogelijkheid bespreekbaar is geworden van euthanasie voor mensen die los van fysieke kwaal of leeftijd lijden aan het leven. Waar wordt de ruimte voor die goede dood, het zelfgekozen einde op een zelfgekozen moment, gecreëerd? Een zelfmoordenaar -om in de woordkeuze van Ephimenco te blijven- stuit op preventie, uniformen, de dreiging met vrijheidsbeperking, hij of zij wordt niet gesteund, niet gerespecteerd in zijn of haar keuze. 1, 2, 3 bellen? Wat mensen nodig hebben is een telefoonlijn waarin ze begrip krijgen.

(Joop Finland)

 • Hits: 300

Pro en contra Patria (022)

Online begraven worden, kan dat? En zo ja, voor hoelang? Vlak nadat we voor de tweeduzendste keer moesten vieren dat ene timmermanszoon uit Nazareth niet voor zijn cumulus betaald had en er na een nachtje alweer uit werd geveegd, neem ik U mede naar de eeuwige jachtvelden van het internet. Gaat Uw website dood, dan houdt ie niet op maar wordt bijgezet. Mits ie interessant genoeg is. Een club in het verre US of A beslist over dat laatste en harkt de resten bijeen op archive.org. Op de site het deurtje van een heuse tijdmachine. De Toekomst ontbreekt nog in de bestemmingen die op Uw kaartje staan, U kunt voorlopig alleen in de achteruit, maar dat is ook precies wat we in dit serietje willen.
Klikken we anno vandaag op nxtvn.com, van de club waartoe Adje Melkert in ieder geval een jaar geleden nog behoorde, dan knallen we op kilometerpaal 404, bij de afslag die je op de digitale snelweg niet moet hebben. Maar schrijven we de naam van het vehikel uit Amsterdam-Zuid in de waybackmachine van de archivarissen dan krijgen we weer keurig zicht op het poppenkastje waarin onze Ad zijn mogges laat zien naast dat van zijn Finse collegae Suvi en Broerlief Linden. Dan zijn we weer terug bij af, zou U kunnen zeggen, bij het punt in de tijd waarin alles op de Zuidas nog crescendo leek te gaan. Of was dat Zwarte Gat er toen ook al? Die enge buis waarin nxtvn met al wat daaraan hing in het voorbije jaar is opgezogen?
Laten we weer even meeliften met onze vriend Jukkis. We verlieten hem bij zijn vaststelling dat Zweden en Finland in het Ugandese achter een dikke opdracht van opperhoofd Museveni aanzaten: nieuwe spulletjes voor zijn smurfenpeloton. Zweden trekt als eerste aan de bel maar Suvi Linden is goede tweede. Hoezo Suvi Linden, vraagt Jukkis zijn eigen. En wij zijn nieuwsgierig naar zijn verklaring:

Hoezo Suvi Linden? Zij zit in het bestuur van de schemerige NxtVn, waarin ook haar broer Seppo Lindén. Interessante andere bestuursleden zijn de drie egyptenaren Akram Emil Farag, Alhamd Alkhayat, Khaled Naguib Zaky Sedrak, de kuweiti Ali A. A. Alzaben en een in de Verenigde Arabische Emiraten woonachtige aussi, Nicholas John Fortune.

Ten diepste gekwetst in Uw oranje ziel? Tja, U moet het zo zien: in de bossen bij Jukkis reizen ze wel es voor een weekeindje naar Amsterdam, en Ajax zegt ze daar ook wel iets vanwege Litmanen destijds. Maar verder vinden ze het niet wereldschokkend wat er bij ons gebeurt. Vandaar dus dat onze Ad, ooit would be prime minister of the Kingdom of the Netherlands, voor Jukkis een onbeschreven blad is. Wat mij weer een ezelsbrug verschaft naar het culinaristische slot van deze aflevering: het is helaas nog niet op met de feestdagen en dus halen wij bij de spar drie kloeke dozen met droge biscuitjes. Die gaan er vooral op de vierde mei goed in, met een eerlijk glas koud water…
(JoopFinland)

Pro en contra Patria

 • Hits: 569

Den Bosch in oorlog

Bosschenaren en de oorlog, dat was niks en dat wordt nooit wat. Nu ze deze weken 75 jaar bevrijding vieren, trekken je tenen spontaan krom. Alleen al van de berichtgeving. Ronkende slagzeilen over dit of dat in de kunstsien van de stad in het teken van ‘75 jaar geleden’, in de meeste gevallen een toneelstuk over een plaatselijke verzetsheld of muziektheater naar aanleiding van de bevrijding door buitenlandse troepen. En natuurlijk de niet te vermijden verhalen van juist die enkeling die zich daadwerkelijk verzette tijdens de bezetting. Of bij gebrek daaraan de herinnering van zonen en dochters of desnoods neven en nichten aan die ‘helden’ van weleer… 

Zelf heb ik een jaar of zo geleden al eens me er publiekelijk over verbaasd dat wat Bossche clubjes zich in verband met de herdenking van de Holocaust hadden ingelaten met Uitgeverij Aspekt, de alt right bedoening van Perry Pierik en consorten. Getier van Pierik bij de eigenaar van het blad waarvoor ik schreef. En mijn ontslagname bij het blad toen die eigenaar voor Pierik zwichtte en het artikel van het internet haalde. Amateurisme ten top, met een eindredacteur die niet wist wat alt right is, en een eigenaar die op de stoel van die eindredacteur ging zitten… 

Hetzelfde tref je nu weer aan rond de Sint-Jan. De Bossche Omroep is de omineuze naam van het wekelijkse informatieblaadje van de gemeente Den Bosch. Met daarin een rubriek geschreven door lezers die Onder de Boschboom heet, ik kan het ook niet helpen. Vond in de papieren versie van het ding zojuist aan het eind van het bevrijdingsgehuil het enige kritische verhaal over wat er werkelijk gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog in en rond de stad. Good old Frans van Gaal stelt daarin dat concentratiekamp Vught vooral kon floreren bij de gratie van het wegkijken van al die dappere burgers en instanties. Niets heldenverering dus, maar eerder schaamte geboden rond de boorden van de Dieze… 

Maar is het wel Frans die dit schreef? In de blijkbaar door een kind van drie vormgegeven webversie van het krantje komt na veel googelen en zoeken, zuchten en vloeken onder het artikel opeens ene Andre Beks als auteur op de proppen. Wablief??? Misschien lossen ze bij de Roeptoeter de kwestie nog es op. Maar die oorlog, en dat verzet, is in ieder geval niet wat men er achteraf zo graag van maakt… 

(JoopFinland)

 • Hits: 370

Fred en de deals (041)

Wie hoort er in dit rijtje niet thuis: Johan Cruijff, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Jürgen Steinke, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo? Jürgen Steinke. Heel goed. U gaat door naar de volgende ronde. De op 24 maart 1949 geboren Jürgen Steinke was voor een groot deel van zijn voetballeven een speler uit de keukenkampioen divisie van de DDR tussen najaar 1968 en zomer 1984. Een laagvlieger dus. Maar na die periode lijkt hij flink hogerop te vliegeren. Met name in de Berlijnse stenenwereld en later ver daarbuiten. En dat trok ook de aandacht van Nederlandse stenenstapelaars. Snort u dit artikel in de Cobouw van 2 december 1994 maar even door dan malen wij ondertussen een paar bonen. Vet hè? Maar er groeide twijfel tussen onze kwabben. Hoe wordt zo'n eenvoudige drollenwipper als Jürgen Steinke tussen 1984 en 1994 grootaandeelhouder van Kondor Wessels? Om eens over een polletje te struikelen. En wanneer precies? Dat zegt Cobouw er niet bij. Nou staat er op het geboortekaartje van Kondor Wessels juli 1990 (1), dus Jürgen maakte na die maand pas zijn entree. Maar we mogen gerust aannemen dat ruim voor dat jaar waarin de twee helften van Duitsland weer aan elkaar werden geplakt geldwolven van beide zijden van Checkpoint Charlie de buit al aan het verdelen waren. Bijvoorbeeld via de naar waspoeder riekende Zwitserse Bank Cantrade, waar de Van Riemsdijkjes en de Van Lanschotjes de dienst uitmaakten en de crème van avontuurlijk Nederland onder wie ome Dik Wessels (bij leven grootaandeelhouder van de Bossche bollenbank) zijn ondeugende poen liet schoon spoelen (2). Al dan niet geassisteerd door de burgemeester van Oost-Berlijn die op ome Dik's pay-roll stond. Opvallend: in het Cobouw artikel wordt expliciet vermeld dat de Koninklijke BAM geen gebruik maakte van Jürgen's diensten. Kan zijn, maar een “voormalige” topman van dat illustere stenenbedrijf deed dat wel degelijk: Henk van de Meene (rip). De grootste wasbaas van Nederland. Kwootje van Peter Lagendijk daarover. Komt ie:

Direct nadat ik aan de slag ging in de stenenwereld (3) werd ik door Henk regelmatig naar Düsseldorf gestuurd voor het sluiten van enorme deals met vertegenwoordigers van Steinke, onder wie Volker Diedenhofen, een topjurist. Overigens was Steinke bij Henk geïntroduceerd door Floor Mouthaan, wiens broer Niek hotemetoot was bij Van Lanschot en wiens carrière nou niet bepaald vlekkeloos was “ (4).

Peter stuurde tegelijkertijd een KvK-uittreksel van de uit 1977 stammende stenenonderneming Amlyn Holding mee, waarin Henk in een later stadium als stille vennoot optrad. En hoppa, daar gaat de bal over de hoofdtribune. Want de Steinke die in dit epistel wordt opgevoerd heeft een dubbele voornaam, Jürgen Berth, en komt uit Reutlingen ten zuiden van Stuttgart. Nog zo erg niet, maar hij werd ook op een totaal andere datum afgeleverd door de ooievaarexpres dan onze Berlijnse keukenkampioen: 25/12/1941. Overigens blijkt Jürgen Berth al enige tijd geleden verhuisd te zijn naar Vis, een eiland onder de Kroatische kust, van waaruit hij zijn zakelijke imperium aanstuurt. Een laten we nou een deel daarvan terugvinden in Amsterdam. Niet bij een van de gebruikelijke, belastingparadijselijke trustkantoren, maar op het adres Kazernestraat 18 huis in de rustieke Amsterdamse Plantagebuurt. Amlyn Holding, Capricornus (later omgedoopt in Citime), J.A.N. Mommsenstrasse 6, RWE Wärme Berlin, Tulipan Grupa (aka Tulp Groep), BUWOG Holding, Euréal, Matura Bauten, Elvira Vermögensverwaltung, Drug Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH en E-two energy. Om eens een flink bekertje om te gooien. Allemaal van Jürgen Berth Steinke. Mede dankzij zijn samenwerking met wasstraatkoning Henk van de Meene. En niet te vergeten met de Habib Metropolitan Bank. Een Pakistaans spaarvarken dat bij ons al eerder door de modder knorde in de aan de voormalige Rotterdamse bef Geert-Jan Dolk opgehangen serie Shady. Inclusief en geheel gratis de Iran-Contra-affaire, de Mossad, een drugsonderzoek, wasstraten, tête-à-têtes van Van Riemsdijk junior en Dolk etcetera etcetera. Een absolute must read. Net als binnen deze context het artikel “Retourtje Cantrade”en de nog op stapel staande vervolgartikelen van deze serie. Stay tuned (JP).

(1) Bij de totstandkoming van deze nieuwe bouwonderneming nam David Wessels heel verrassend Goliath IBB-Kondor over. De herkomst van de poen? Goeie vraag.
(2) Hoe de verhoudingen lagen tussen ome Dik en de Nederlandse banken moge blijken uit het bericht van afgelopen week, dat de Rijssense stenenstapelaar en officier in de Orde van Oranje Nassau namens die spaarvarkens druk uitoefende op cliënten die excessief rood stonden om over de brug te komen. Bijvoorbeeld door het opdoeken van hun bedrijf. Dat ondersteunt nog maar weer eens het verhaal over ome Dik's rol in de affaire rond Ger Visser, oud-eigenaar van Eurocommerce, dat u keurig uitgeserveerd kunt terugvinden in de serie “Vrienden onder elkaar”.
(3) In de laatste jaren van de vorige eeuw, nadat Henk een deal in elkaar had gehangen met de latere buschauffeur Teeven om een verblijf in een kerker te voorkomen.
(4) Dit recente artikel onder de rauwe titel “Corruptie” geeft u een leuk doorkijkje in die carrière.

Fred en de deals

 • Hits: 1788

Octopussy (662)

Viel het u ook op vandeweek? Liet Emmanuel C(ocos) Macron weten dat hij op korte termijn zou zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen ten behoeve van zowel het Franse militaire als burgerpersoneel dat in het noorden van Syrië van de Koerdische zon zat te genieten. Vanwege het vertrek van de Amerikaanse houwdegens uit het gebied en het dreigende Turkse kromzwaard. Of ie daarmee via een B-weg bedoelde dat ook de sportieve Haantjes deze week werden teruggeroepen was niet helemaal duidelijk. Maar mocht dat inderdaad zo zijn, dan moesten ze blijkbaar eerst nog een dringend klusje afmaken. Want wat snorkelden wij gisteren op? Dat Emmanuel's Galliërs samen met wat Noorse bondgenoten de Frans/Zwitserse cementmolen van Holcim/Lafarge in noord-Syrië in de hens hadden gestoken. Nou zit daar enige logica in, want zoals u weet heeft het bedrijf indertijd met instemming cq. begeleiding van Franse geheimsmurfen IS zo keurig geassisteerd bij de aanleg van ondergrondse bunkers etcetera en genoot het van onze zijde speciale belangstelling door de aanwezigheid van Geertje van Estrik in het financiële topechelon van het bedrijf (1). En stel je voor, dat ondanks al die “veiligheidsmaatregelen” toch nog meer bewijzen van de naar eau de Vichy riekende hulp aan IS in handen zouden komen van de naderende strijdkrachten van Adolf Assad en Vlad Poetin. Ca serait chatte. Dus dan maar de hens erin. Zo gaat dat in onze vrije democratische wereld. Stay tuned (JP). 

(1) Mochten uw herinneringen aan de lotgevallen van Geertje onverhoopt in een zwart gat zijn gevallen dan biedt onze zoekmachine soelaas.

Octopussy

 • Hits: 478

Maakt Zelensky een einde aan de oorlog in Oekraïne?

De nakende overwinning van de komiek Zelensky op chocoladekoning Poroshenko is een nederlaag voor Deep State en de Navo, ook al zou Zelensky een pion van een miljardair blijken te zijn. De investeringen in Poroshenko door het westen in deze oligarch, van Merkel tot Macron, van Rutte tot May, maken deze nederlaag een van hen.
Er zijn al veel parallellen getrokken met Grillo in Italië, maar in Italië woedt geen oorlog. Voorlopig.
Dat wordt een van de grote vragen voor de kersverse president, naast de hamvraag 'Gaan we door met de oorlog tegen Donetsk en Loegansk?: wat te doen met de gewapende fascisten die onder Poroshenko in het leger zijn opgenomen. Die van de hakenkruizen en de SS insignes.
Poroshenko heeft nu zijn nederlaag toegegeven. Met een waarschuwing. Hij blijft in de politiek, het klonk zowaar dreigend, en dat wat hij 'met zijn fantastische team' in 5 jaar heeft gerealiseerd beschermd moet worden. Hij deed een beroep op het leger. Laten we (en de Oekraïners natuurlijk helemaal) hem en het leger goed in de gaten houden. Maidan was ook een staatsgreep.
De uitlatingen van Zelensky over de oorlog zijn op zijn zachts gezegd ambigu geweest. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Hij heeft zijn feestende aanhang verzekerd dat hij ze niet zal teleurstellen. We zullen zien.
Pas als de kanonnen zwijgen in Oost-Oekraïne zullen we weten of de oorlog van Deep State en de Navo wordt voortgezet of gestaakt. (WK)

 • Hits: 695

Afrin en Erdogan (041)

Een functionaris van het Pentagon vertelde Newsweek hoe het Amerikaanse leger de Russische militaire politie, die een buffer tussen de Turkse invasietroepen en het door de Koerden te hulp geroepen Syrische leger hebben gelegd, in de omgeving van Manbij de Russen hebben rondgeleid om ze op 'riskante plekken' te wijzen. 'Het is in feite een overdracht', vertelde hij het blad. De Amerikanen ter plekke zouden zich schamen over het in de steek laten van de Koerden en zouden de Turken de voet dwars willen zetten in hun opmars. Op beelden is te zien hoe de Russen een volkomen intact kamp van de Amerikanen, inclusief een ingenieuze toegangspoort zijn binnengetrokken. Ze kunnen zo in de tenten gaan liggen. Dat zijn de details van de spectaculair snelle opmars van het Syrische leger in Noord-Oost Syrië en de Russische militaire politie. Het is een grote tegenvaller voor Erdogan die gisteren trots vertelde '1000 km2' te hebben ingenomen. De stad Ras al Ain is door de Koerden inmiddels terugveroverd op de Turken. Assad rukt erheen op. Kobane, een van de doelen, heeft Erdogan in een telefoongesprek met Trump beloofd niet aan te vallen. Zo is het succes van de operatie binnen een week ernstig bemoeilijkt voor Ankara. Rusland heeft te kennen gegeven de Turkse inval 'onaanvaardbaar' te vinden.  De Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian verklaarde dat de Russische en Franse belangen samenvallen, een opmerkelijke vaststelling die het isolement van Turkije duidelijk maakt.

Het gemekker over 'de arme Koerden' zal verstommen nu zij de deal met Damascus hebben gesloten die 'wij' altijd probeerden te voorkomen met valse beloften. 'Onze ongerustheid' zal zich nu concentreren op de gevangen IS-strijders en hun gezinnen die in kampen verblijven. 'Laat ons alstublieft niet in handen vallen van het regime. Als dat gebeurt, iedereen kent de oorlogsmisdaden die hij pleegt', richtten 2 Australische IS-vrouwen zich tot de regering in Canberra. 'Wij' moeten hen beschermen tegen Assad. IS zou uitbraken forceren en zich hergroeperen. Of erger: dat ze hier komen. De Nederlandse Justitie stelt ons gerust: geen massale terugkeer, 'omdat IS-strijder geen geldige reisdocumenten meer hebben'. 'Een geluk bij een ongeluk', als we onze leiders mogen geloven.   

Vice Pence en minister van BZ zijn door Trump naar Ankara gestuurd om te praten, maar Erdogan weigert hen een onderhoud. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen vliegen boven Noord-Oost Syrië. 

Het is niet waarschijnlijk dat Erdogan zijn beoogde doelen kan verwezenlijken. Het zal zijn positie binnenlands verder verzwakken. Turks-Koerdistan roert zich. De bevrijding van Syrië is een stuk dichterbij gekomen. De operatie 'Vredesbron' is dus een grote misrekening van de Sultan aan de Bosporus. (WK)

Afrin en Erdogan

 • Hits: 347

Op de barricades in Frankrijk (030)

2000 'casseurs' staan volgens minister van binnenlandse zaken Castaner klaar voor Acte XXIII in Toulouse, Bordeaux en Parijs. Ditsoort voorspellingen hebben de neiging uit te komen in het spel tussen het verzet en de regering Macron. Nooit werden deze vandalen, de 'Black Bloc's, ooit voor het gerecht gebracht. Hoe kan zoiets vraagt het denkende deel van de bevolking zich af. Er bestaan speciale eenheden tegen terrorisme. En de BAC's, de politie in jeans die in optreden en voorkomen zo doen denken aan de zwarte vernielers. Ze hebben nooit een van hen aangehouden. Ze waren nooit aanwezig als de knokploegen toeslaan. Toevallig?
80.000 politieagenten (a 550 e per dag van inzet tegen de Gele Vestjes), hoeveel van de door Castaner aangekondigde vandalen zullen worden gearresteerd?
Over deze BB wordt beweerd dat het om een internationale organisatie gaat, ontwikkeld tijdens de acties op G-zoveel en klimaatconferenties. Hun inzet tijdens de vreedzame acties van de GJ blijft een raadsel voor MSM. 'Actievoeren zit ze in het bloed'. De vele vragen rond het Bataclan drama, de terreuraanslagen die even plotseling oplaaiden als ze weer uitdoofden, de angst die ze zaaiden en wie dat goed uitkwam, hebben tot veel speculaties over de ware achtergronden geleid. Ook de manier waarop Macron de brand in de Notre Dame gebruikt voor politieke doeleinden roept veel vragen op. De architect van de laatste restauratie acht kortsluiting onmogelijk. Een bisschop suggereert een cyberaanval.
Zeker is dat het de regering Macron uitzonderlijk goed uitkomt allemaal in haar pogingen het verzet te breken. Hij heeft haast. Want als Macron er niet snel in slaagt de Gele Vestjes thuis te laten blijven is zijn uhd over en wordt hij ingeruild. Het gaat om de bezitsverhoudingen in een maatschappij waarin de lagere middenklasse met de rug tegen de muur staat. Dat is voor de Nederlandse samenleving voorlopig onbegrijpelijk. Wij horen bij het welvarende noordelijke deel van Europa. De grens loopt dwars door Frankrijk. Het middelpunt is het welvarende Pawijs waar het centrum van de macht huist. De Revolutie weet precies waarheen ze moet optrekken. Daarom worden alle kaarten gespeeld, inclusief de Black Bloc 's. Daarom wordt het centrum van Parijs morgen, terwijl de brand in de Notre Dame nog nasmeult, opnieuw in gemene rook gehuld. Acte XIII. De strijd gaat gewoon door. (WK) 

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 698

Onze milde kant (031)

Wij hebben geen herinnering aan de DDR. Zo luidt mijn conclusie na het een etmaal lang moeten inhaleren van de berichtgeving over ‘Ruinerwold’. Wij lijken wel geboren en getogen in de verklikkersstaat. Huldeblijken aan de nieuwsgierige buurtjes en niemand van de nieuwsboeren en talkshowhoeren die zich afvraagt wat of een misdaad nu eigenlijk is begaan in die boerderij. 

Op basis van wat voor recht reed de smeris daar het erf op? Volstaat de achterdocht van een buur die er ooit een camera in een boom zag hangen, om de privacy van een gezin te verkrachten? En zou die kerel van vijfentwintig die die kroegbaas over de vloer kreeg nu echt de enige ‘vreemde kwast’ zijn die die man ooit heeft medegemaakt? Dan is zijn gelagkamer een wel erg saaie… 

Camera’s in een boom? Ik vind dat veel minder schrikwekkend of apart dan camera’s in een winkelstraat in Meppel of Hoogeveen. Iemand die het einde der tijden afwacht in de beschutting van een moestuin en met hulp van geitemelk? Ik vind dat zo iemand veel minder op zijn geweten heeft dan de rijke stinkerd die de beurzen van de wereld laat ontploffen of pak em weg Jemen met de door hem verkochte wapens laat platbombarderen en de gevolgen van die daden afwacht achter zelf aangebracht prikkeldraad rond een luxe villa in een warm land. 

De DDR was een land waar de muren oortjes hadden, letterlijk. Waar op aanbrengen een premie was te verdienen, en duizenden mensen werk vonden in het aanleggen van dossiers over niks. Vanuit de DDR vluchtten mensen naar onze dreven. Zijn we dat werkelijk kwijt uit ons geheugen? En moeten we echt zo fier zijn op wat we die lui uit het Land van Bartje laten zeveren over ‘normaal’? Alsof die kinderen uit dat kluizenaarsgezin iets van waarde is onthouden? Vandaag hebben ze geleerd wat oorlog is, en waar de Partij voor de Dieren voor staat… Tel uit je winst! (gvd)

Onze milde kant

 • Hits: 394

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (004)

Het uitstel tot 31 oktober van Brexit dat bedoeld is als afstel heeft de Europese verkiezingen die daardoor toch gehouden worden in het VK, een vreemd belang gegeven,  omdat het de enige mogelijkheid voor de Engelse bevolking is om haar ongenoegen over de gang van zaken en meer specifiek over de conservatieven van May te laten merken. In de peilingen wordt een dramatisch verlies van de Conservatieven voorspeld, alsmede een spectaculaire winst voor de anti-EU partijen UKIP en de Brexit - party van Farrage, die nog nauwelijks is opgericht. Labour, dat met May deze uitstel-deal heeft gemaakt zou volgens sommige peilingen gespaard blijven.
Officieel hebben deze Europese verkiezingen natuurlijk geen gevolgen voor de regering May. Toch zal het bij een dramatisch verlies moeilijk zijn deze roestende 'blikken lady' te laten zitten voor de Conservatieve Partij. Veel Lagerhuisleden hebben het zinkende schip al verlaten. Om hun hachje in hun kiesdistrikt te redden. Bijzonder grappig wordt de vertegenwoordiging in Brussel van het Engelse volk door de charismatische Nigel Farrage. Alleen in Brussel om de anti-EU stem te laten horen en verder niets. Het zal het theater te Brussel nog onzinniger maken dan het al was en dat is knap. Farrage zal bijval krijgen van alle 'populistische' partijen uit andere EU-landen. Denk aan de Lega en de 5 sterren in Italië. Maar ook partijen uit Polen, Slowakije en Hongarije. En Oostenrijk, Tsjechië en Frankrijk. Allemaal partijen die mot hebben met Brussel om verschillende redenen. Uit landen waar een grote scepsis bestaat over het Europese.
Alleen Nederland, Ierland, Duitsland (maar hoe lang nog), Scandinavië en de Baltische Staten lijken nog gevrijwaard van het anti-Europa virus. Over Griekenland, Spanje en Portugal hebben we het nog niet gehad. Ook daar is sprake van bekomst. Zeker in Catalonië dat door Brussel geheel aan haar lot werd overgelaten in het conflict met Madrid. En zou Brussel populair zijn in Griekenland? Ik zou er geen geld op zetten.
De Europese verkiezingen blijven een perfide legitimatie van een supra-nationale staat (maarnietheus) waarvoor niemand ooit gestemd heeft. Het 'Verenigd Europa' van Hitler, in een nieuw jasje gestoken door Petain-minister Monnet en zijn team, zonder enige volksraadpleging. Volgens de wensen van het grootkapitaal en de markt. Tenkoste van de bevolking. En dan vooral in het zuiden, waar Brussel de concurrentiepositie heeft verwoest.
Maar er zijn door de idiotie rond Brexit dus interessante aspekten. (WK)

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

 • Hits: 602

Catalonië en Madrid (019)

Het vonnis is geveld in het politieke proces tegen de negen leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging: 8 tot 13 jaar. De helft van het maximum (25 jaar) zoals geëist door Madrid's Openbaar Aanklager. Oriol Junqueras, vice-premier in de 'regionale' regering van de naar Brussel uitgeweken president Carles Puigdemont, kreeg de hoogste straf: 13 jaar. De overige 8 verdwijnen, als het aan de macht ligt, 9 tot 12 jaar achter de tralies voor 'opruiing en burgerlijke ongehoorzaamheid': het houden van demonstraties, het organiseren van het Referendum op 1.10.2017 en het vervolgens (halfslachtig) uitroepen van de Onafhankelijkheid in het Catalaanse (deelstaat)parlement. In 'rebellie' werd niet bewilligd door het Hooggerechtshof dat de uitspraak deed: er was geen sprake van het oproepen tot geweld. Dus alleen de mogelijkheid bieden tot 'stemmen' is al voldoende voor deze extreme straffen. 

Onmiddellijk zijn de Catalanen de straat opgegaan en hebben het vliegveld van Bacelona bezet. Madrid denkt met deze zware straffen de Catalaanse opstand te bezweren. Met de Baskische opstand (vanaf het begin met wapens) is dat ook gelukt, zo malen ze. Dit varkentje moet ook kunnen worden gewassen. Geloof het maar niet.

Dit kan alleen maar tot meer verwikkelingen en geweld (de opstand was tot nu geheel geweldloos) leiden. Het idee dat zo'n uitspraak tot bestendiging van de situatie zou leiden is een gevaarlijke misvatting van de Franquistische staat. Na de dood van Franco (1974) is er niets essentieels veranderd bewijst deze uitspraak het gelijk van de Catalanen. Cosmetische aanpassingen hebben de 'permanenten', een repressieve staat met paramilitaire politie, geheime diensten, verrot juridisch systeem en de monarchie, intact gelaten. Alleen de Republiek kan daar verandering in brengen, zoals geeist door de Catalanen. Ze zullen winnen.  'Abajo el terror Franquista!' (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 359

Opgeruid staat netjes (010)

Goedemorgen mijn allerliefste spijbelaars. Je suis Kees Koning, da’s de kakelverse leus voor deze oproep om ook deze donderdag de brand te steken in de schooldag. Zo, dat zijn een heleboel ezelsbruggetjes. Laten we maar es beginnen met zuiderbuur Fransje.
Wat een krokodilletranen deze week, geplengd vanwege die kerktoren in Parijs, vinden jullie ook niet? Twee weken terug moest er aan de oevers van de Seine nog deur-aan-deur toiletpapier verkocht worden om die verbouwing die al decennia voortsleept eindelijk es voor Frans te krijgen. Komt pas geld los zodra zo’n bouwvakker een sleets petroleumkacheltje aan laat staan!
En dan heb ik het nog niet over die lui die die kerk en die brand als symbool voor hel en verdoemenis zien. Macron natuurlijk, die het met dat scheuterige stemmetje van hem over grandeur heeft, da’s frans voor een stijve. Maar helemaal het apezuur krijg ik van die dinsdagmiddagadventisten, die gelegenheidsgristenen die die kerk uitroepen tot symbool van ‘ons’, en daarmee bedoelen ze dan ‘ons’ gristendom, afgezet tegen ‘hullie’ hun andere dommen. Bijkans elk kerkgebouw is door ‘ons’ omgeturnd tot pretpark of dikkelippenstudiootje, maar als het laatste in de hens staat moeten ‘wij’ ons er verbonden mee voelen. Nomdesju, je zou als god zijnde bijna met een blikseminslag hier en een bosbrandje daar ook de laatste verbindingen tussen jut en juul opblazen!
Maar Kees Koning… Aan hem hebben we de naam van dit serietje te danken. Zonder die taalgrap dan. Opgeruimd staat netjes noemde Koning de actie waarbij hij met een kloeke bijl en een dito voorhamer ‘onze’ militaire vliegvelden opwandelde en straaljagers en bommenwerpers te lijf ging. En landingsbaanlampen en zendmasten. Of hij nam een wat grotere nijptang of ijzerschaar en haalde daarmee de hekken rond zo’n basis open.
Kees Koning haalde het beste in zijn vijanden naar boven, zou je kunnen zeggen. Omdat hij priester was. En omdat hij geen geweld tegen mens of dier wilde grbruiken. Dus in de gristelijke hoek vond men hem een afvallige, en in de hoek waar men zo graag de oorlog verklaart aan de oorlog vond men dat hij daarbij in de weg liep. In beide hoeken vond men dat Koning het af moest leren door hem gevangen te zetten. De man zat dan ook jarenlang in de cel.
Goed voorbeeld doet goed volgen, zo heeft dit serietje als motto. Het is Witte Donderdag, dus nu als de gesmeerde bliksem de klas uit jullie, naar het hok van de portier voor tangen, scharen en een flinke hamer en hup, naar het dichtstbijzijnde vliegveld. Maakt niet uit of het militair is of niet. Jullie weten ook dat het vliegverkeer de grootste vervuiler is. Maak die start- en landingsbanen onveilig en ga te lijf wat daar aan glas en beton en staal staat. Doe het ter nagedachtenis van Kees Koning. En ga dan in zijn naam naar het dichtstbijzijnde voormalige kerkje en sla daar de huidige inventaris, of ie nou uit zonnebanken of uit alles voor de bergbeklimmer bestaat, kort en klein en in duizend mootjes. Dat wordt morgen met recht het vieren van een goede vrijdag!
(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 538

Van Estoril naar Zandvoort (257)

Keken we niet van op. Dat onze Amerikaanse collega Whitney Webb in haar nieuwste bijdrage over het Epstein-schandaal tot de conclusie komt, dat een hele strot aan Britse publicaties over de betrokkenheid van prins Andrew in deze affaire van het internet is gehaald. God save the prince nietwaar. Maar dankzij het materiaal dat voor die verdwijningsact is gesaved wist zij toch te achterhalen dat de prins en Eppie elkaar al heel wat langer kenden dan tot nu toe werd aangenomen. Met Ghislaine Maxwell als Dritte im Bunde. En ook dat Andrew zich bijvoorbeeld al in de jaren negentig in Thailand drifig liet “masseren” op zijn eigen matje. Met medeweten van zijn vrouwtje Fergie. Dat de Mossad bij die expedities al op het vinkentouw zat te kwinkeleren mag je niet als een complete verrassing presenteren. Trouwens, over de activiteiten van de Israëlische geheimsmurfen binnen de Eppie-context deed voormalig werknemer Ari Ben-Menashe in een eerder artikel van Whitney al ruimhartig een Dode Zeerol open (1). Al deze ellende consumerend gaan onze gedachten onwillekeurig terug naar de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland. Toen ontrolde zich ondanks allerlei tegenmaatregelen van de Staat der Nederlanden de story rond het bezoek van prins Claus aan een paar homo-uitspanningen in New York. Samen met Frits Salomonson. De bef van Bea en en de prins sinds 1966 en naar later bleek een notoir pielemoosjesliefhebber, die zich daarnaast zakelijk had gelieerd met een flink aantal avontuurlijke ondernemers uit de Amsterdamse scene. Nou zal het u misschien niet zijn opgevallen, maar Frits behoort tot het uitverkoren volk en mede gezien zijn hoge maatschappelijke positie zonder enige twijfel minimaal informant van de Mossad en mogelijk zelfs een sayanim. Hoeveel artikelen zijn over dat aspect van de narigheid rond prins Claus in de Nederlandse msm gepubliceerd? Mocht u wat vinden dan houden we ons aanbevolen. Stay tuned (JP). 

(1) Zie voor Ari ook aflevering 18 van de serie “Paris s' éveille”.

Van Estoril naar Zandvoort

 • Hits: 499

op de barricades in Frankrijk (029)

Laten we vooral niet vergeten dat Frankrijk het meest katholieke land ter wereld is. De hoeder van het Vaticaan. Zoals het Katholieke vakbondsblad de Volkskrant tevreden vaststelde bracht de brand in de Notre Dame de Fransen 'weer samen', na de onrust van 5 maanden Gele Vestjes. Voor president Macron, die de uitslag van het Grote Debat uitstelde, kwam het als een geschenk uit de hemel, aan de vooravond van de 'heilige week'. 'Allemaal weer samen', de blijken van ontzetting vanuit de hele wereld en de verzekering van de regeringsploeg van 'Jupiter' dat de kathedraal weer 'mooier zal worden dan hij was', hoe een ongeluk een geluk kan zijn. Wie wil nu nog demonstreren, terwijl het symbool van het katholieke Frankrijk nog nasmeult?
Nu valt de betekenis van de Notre Dame de Paris moeilijk te overschatten. De in de 12e eeuw gebouwde kerk was de grootste van zijn tijd en een voorbode van de rol die Parijs zou spelen in de geschiedenis. Een bewijs van de technische voorsprong die Frankrijk zou nemen op de rest van de wereld. De plaats waar haar koningen zouden worden gekroond, getrouwd en begraven. Het Parijs van 'Paris vaut bien une messe', van Napoleon en Josephine en van Victor Hugo. De plaats ook waar tijdens de Revolutie de revolutionaire cultus van 'het opperwezen' werd gehouden, omdat zonder nog voor onmogelijk werd gehouden.
De relatie met de kerk is in het land van de 'laiscitee' altijd ambigue geweest en zal dat blijven. Acte 23 komende zaterdag zal anders zijn in het licht van de uitslaande vlammen in het centrum van Parijs, waar normaal de traangasgranaten voor rook zorgen en de mensen ogen worden uitgeschoten en nu gewijde muziek klinkt.
Maar evenzeer als katholiek is Frankrijk ook het land van de Revolutie. En die gaat door, of Macron het nu wil of niet. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 654

Afrin en Erdogan (040)

Een voorspelling uit eerdere afleveringen van deze serie die is bewaarheid: de Koerden en Damascus hebben op de Russische basis bij Latakia een bondgenootschap gesloten en Syrische troepen trekken momenteel Noord-Oost Syrië binnen. Ze zouden op weg zijn naar Kobani, aan de grens met Turkije, en naar Raqqa, Hassakah en Qamishli (1). Trump maakte zondag bekend dat ook de laatste Amerikaanse troepen uit de grensregio worden teruggetrokken. Een Amerikaanse basis bij Kobani kwam dit weekend onder Turks vuur te liggen. Volgens andere berichten probeert het Amerikaanse leger de opmars van Assad's troepen te blokkeren. De Russische luchtmacht zou verhinderen dat de Turkse luchtmacht luchtsteun geeft aan de oprukkende troepen van Erdogan (bron). Op beelden uit de gevangenenkampen in de grensregio is te zien hoe IS-gevangenen inmiddels massaal uitbreken. 'Geen Nederlandse strijders voorzover bekend', stelt Den Haag ons gerust. 'Een geluk bij een ongeluk', proficiat Rutte. Erdogan en zijn vazallen beweren de stad Ras-al-Ain te hebben ingenomen en Tal Abayad te hebben omsingeld. Koerdische politici worden door de Turken standrechtelijk geëxecuteerd. Het walgelijke wetteloze spel van een moord-incursie, flagrant in strijd met het volkenrecht. Opvallend in de crisis rond de inval van Turkije in Noord-Oost Syrië is het complete isolement waarin Erdogan zich heeft weten te manoeuvreren. Er is geen land dat hem steunt behalve Qatar. Maar dat is zo zuiver opportunisme dat het weinig betekenis heeft. De verder anders zo verdeelde Arabische wereld veroordeelt hem. 'Syrië terug in de Arabische Liga (waaruit het op instigatie van de 'betalende' Golfstaten was geroyeerd)', klinkt het. Dat isolement is een prestatie. Het zal zijn aanhangers (bron) nog doller maken. In onze pers wordt zoveel onzin verkocht, dat het pijn aan je ogen doet. Over zijn dreigement miljoenen Syrische vluchtelingen deze kant op te sturen (alsof die niet tegengehouden zouden kunnen worden), over hoe hij nu 'sterker zou staan in het diplomatieke eindspel om Syrië'. Ze weigeren te begrijpen dat Erdo een kat in het nauw is. Die een wanhoopsdaad begaat omdat het economische succes is opgedroogd waarmee hij zijn megalomane politiek kon verkopen in eigen land. Maar de koek is nu op. Zijn aanhang kalft af. Dat was al te zien in de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het moment voor een actie om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. De woorden van Trump, 'als je te ver gaat maak ik je economisch kapot is minder gek dan het lijkt: Turkije is in ernstige economische problemen die de steun voor Erdogan vermindert. Door de 'nationale kaart' te spelen (oorlog) probeert hij de aandacht af te leiden. Beproefd middel. Netanyahu probeerde het ook vergeefs met z'n annexatie. Erdogan speelt net als Bibi quitte of dubbel. Dat Erdogan deze inval doet 'omdat de Koerden in Syrië een eigen staat hebben gesticht' is de volgende kolder van MSM. De Koerden weten het zelf het best en hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze deel uitmaken van Syrië. De banden met Damascus zijn nooit verbroken. Dit idee, en de hoop de Koerden tegen Assad te laten vechten, bestond slechts in Washington (maar niet bij Trump!) en de Navo. Ze droomden. Er vanuitgaan dat YPG en PKK (tegenwoordig in MSM in een adem genoemd sinds de inval, een groot succes voor Erdogan) er in geloofd hebben is een volgend droombeeld. Abdullah Öcalan heeft nooit een eigen Koerdische staat voor ogen gehad. Slechts een democratisch Turkije waarin alle volkeren gelijke rechten zouden hebben. Dat Turkije 'tandenknarsend' zou hebben moeten toezien hoe 'de Koerden' (die bestaan niet: er zijn Turkse, Iraakse, Iraanse en Syrische Koerden) in Irak een eigen staat kregen is een volgende leugen van bijvoorbeeld Rob Vreeken in de vreselijke Volkskrant die zich probeert te redden uit belachelijke verslaggeving: in werkelijkheid waren Turkije en speciaal Erdogan de grootste steunpilaren van 'het autonome gebied'. Zonder de steun van Ankara was dit Navo-project om Irak te verzwakken nooit van de grond gekomen. Ze hebben het feodale Barzani-staatje juist gebruikt tegen de anti-feodale PKK, hun vijand in 35 jaar burgeroorlog. Deze wetenschap is aan de 'experts' niet besteed. Dat leest u alleen hier. (WK)

Afrin en Erdogan

 • Hits: 384

Assange en Brexit (004)

70 leden van het Lagerhuis, zowel van Labour als Conservatieven, hebben een brief aan May ondertekend om Assange te laten uitleveren aan Zweden. Om het geheugen op te frissen: de affaire Assange begon met de beschuldiging door twee Zweedse vrouwen van misbruik. Deze beschuldiging werd ingetrokken en er bestaat geen aanklacht meer tegen Assange door de Zweedse justitie. Een uitlevering aan een land waar geen aanklachten bestaan is dus op zijn zachtst gezegd vreemd. Het lijkt er meer op dat het Britse lagerhuis het gloeiende kooltje Assange wil doorschuiven om ongestoord een deal te kunnen sluiten over afstel van Brexit tbv het kapitaal. Een 2e Referendum. Na alle heisa zouden de Engelsen (de rest is franje) nu in meerderheid tegen stemmen is de inschatting.
Het laat zien hoezeer de affaire van Assange gelinkt is aan Brexit, zie de titel van deze serie. Zoals ik al eerder schreef bestond de vrees dat een regering Corbyn de uitlevering van Assange zou tegenhouden. Hoewel ik dat nog moet zien. Een Labour regering is slechts een cosmetische ingreep tbv datzelfde kapitaal. Of Corbyn het verschil kan maken valt niet te bezien, omdat May in het onvoorstelbare pandemonium gewoon aanblijft.
Een uitlevering aan Zweden zou grotesk zijn. Ook Zweden ("neutraal", nou dan weet je het wel) kan Assange vervolgens aan de VS uitleveren.
Belangrijk blijft druk op de ketel. Alleen de wereldwijde oppositie tegen de arrestatie van Assange kan deze aanval op de vrije meningsuiting counteren. Onze informatievoorziening en vrijheid staan op het spel. Daarom zijn we allemaal Assange.
De stilte in Nederland, dat anders zo de mond vol heeft over onrecht, is oorverdovend. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 675

Extinction rebellion en de big business (001)

Leuk hè? Al die jongens en meisjes de straat op voor het schoonboenen van onze wereldkloot. Op zich niks mis mee, ware het niet dat achter die enthousiaste campagne het grote geld schuil gaat. Bekijk eens voor de aardigheid dit fillempie en lees daarna als je de moed hebt ook nog het toegevoegde artikel. Als je daarna kotsen moet doe het dan wel op een plek die niet al te schadelijk is voor het milieu. Dank u. Stay tuned (JP).

Extinction rebellion en de big business

 • Hits: 404

Op de barricades in Frankrijk (028)

Bij wijze van spreken al voor de Gele Vestjes op 17 november vorig jaar met hun opstand begonnen hoopte Macron en zijn club dat het snel voorbij zou zijn. Als iets dat nooit gebeurd is. Tweemaal zakten de aantallen demonstranten in, de laatste keer vorige week. Maar zaterdag tijdens Acte 23, niet meer te vinden in de kranten of op tv, zijn de aantallen weer fors toegenomen en ook de repressie. Met name in Toulouse, de nieuwe hoofdstad van het verzet. Zwaar politiegeweld om de beweging eronder te krijgen.
Deze week komt Macron met zijn 'uitslag' van het Grote Debat waar niemand om heeft gevraagd. Dat was een vehikel voor zijn verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen. Daar denkt Macron te kunnen scoren. Nu is in Frankrijk het enthousiasme voor Europa (het stokpaardje van Macron die zich nu Merkel aftaait uitroept tot leider van Europa) sterk afgenomen sinds het begin van het gevecht. Maar er zijn natuurlijk, net als in dit land, nog genoeg die zich zand in de ogen laten strooien en gaan stemmen voor deze legitimatie van het Europa van het grootkapitaal. Want dat is Brussel met zijn waterhoofd van ambtenaren, emolumenten, pensioenen en de geachte afgevaardigden die maandelijks 8000 euro toucheren naast presentiegeld en onkostenvergoeding. Hiermee af te rekenen is de stille wens van velen. Dan moet je dus niet gaan stemmen.
Het voorjaar lonkt met barbecues op de barricades. De oneindige fantasie van de actievoerders en hun vastbeslotenheid om de regering Macron ten val te brengen zullen het werk moeten doen.
Twee vorige regimes (waaronder in 1968 dat van De Gaulle) kwamen ten val door een landelijke algemene staking. Om dat te verhinderen zijn de vakbondsrechten flink uitgehold en is de hoge organisatiegraad gebroken. De Gele Vestjes kunnen in deze leemte voorzien dat is het buitengewone. Zij bieden de organisatie en het nieuwe elan waarmee de oude strijd nieuw leven is ingeblazen. De wereld kijkt naar Frankrijk en dat is niet voor de eerste keer in de geschiedenis. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 640

Extinction rebellion en de big business (002)

Schijnt heel vervuilend te zijn. Batterijen. En voor het schaarse bestanddeel lithium worden oorlogen gevoerd. Even opletten meisjes en jongens van Extinction: batterijen kunnen veel goedkoper worden geproduceerd. Zonder lithium. En veel vriendelijker voor het milieu. Lees daarom dit eens voor je weer de straat opgaat. Is dat effetjes een leuke target. Gaan met die milieuvriendelijke banaan. En schijt aan wat de sponsors hiervan denken. Of werkt dat niet zo bij jullie? Stay tuned (JP).

Extinction rebellion en de big business

 • Hits: 352

Op de barricades in Frankrijk 054

De volstrekte radiostilte in de Nederlandse media moet worden doorbroken.

De deelname en het elan van de Gele Vesten is helemaal terug. En ook de misdaden van de politie tegen vreedzame demonstranten, zoals in Toulouse. Daar zijn 69 van de 92 'speciale interventie-eenheden' die normaal (dus al 48 weken) de bewaking van de protesten verzorgen in 'arrêt de travail' werkstaking. Philippe Lavenu, regionaal-secretaris van de politievakbond Alliance: 'Ik weet niet of het een gezamenijke actie is. Mogelijk hebben ze dezelfde symptomen'.... Ze krijgen 350 e bonus per zaterdag, maar staan op breken. Volgende week gaat het weer loos in Toulouse. Zonde twijfel het brandpunt van de beweging, naast Parijs. De kans dat deze agenten volgende week er weer als gebruikelijk oplos meppen is twijfelachtig voor Castaner. De orde is aan het eind van zijn krachten; de demonstanten niet. Overtuig uzelf .

Macron vertelde van de zomer nog dat hij had 'geluisterd' naar de betogers. Deze flauwe praatjes zijn ontmaskerd. De Franse bevolking weet dat er niets anders opzit dan er hard tegenaan te gaan. Vorige week stond vooral de verbinding met de klimaatactivisten centraal, afgelopen week waren er stakingen in de gezondheidszorg en het openbaar vervoer, zaterdag was het weer als vanouds in de straten van Parijs, het dappere Toulouse en talloze andere steden in het land: traangas, charges en arrestaties. Rouen, waar de bevolking ongerust is over de enorme brand in een chemische fabriek die de autoriteiten als 'onschadelijk' betitelen, terwijl groente en melk uit de omtrek wodt vernietigd. Speciaal de BAC's, de als demonstranten vermomde agenten, waren zeer actief. 

In Parijs waren er 2 stoeten. Een grote stoet  

Macron vertelde van de zomer nog dat hij had 'geluisterd' naar de betogers. Deze flauwe praatjes zijn ontmaskerd. De Franse bevolking weet dat er niets anders opzit dan er hard tegenaan te gaan. Vorige week stond vooral de verbinding met de klimaatactivisten centraal, afgelopen week waren er stakingen in de gezondheidszorg en het openbaar vervoer, zaterdag was het weer als vanouds in de straten van Parijs, het dappere Toulouse en talloze andere steden in het land: traangas, charges en arrestaties. Rouen, waar de bevolking ongerust is over de enorme brand in een chemische fabriek die de autoriteiten als 'onschadelijk' betitelen, terwijl groente en melk uit de omtrek wodt vernietigd. Speciaal de BAC's, de als demonstranten vermomde agenten, waren zeer actief. 

In Parijs waren er 2 stoeten. Een grote stoet  

en een kleinere samen met Extinction Rebellion (volgens Syp Wynia in Cafe' Welschmetz een 'Trotskistische samenzwering'). Het beeld dat we kennen van voor de zomer: de man die een enorm kruis met zich meedraagt met op de voorkant 'Geweten, Respect-Vrede en Solidariteit' en achter 'Hoop', in monnikspij op sandalen. De trommelaars, net als in 1789. Gele balonnen, waarvoor je op de 14e juli 50 e boete kreeg. De foto van een snauwende Macron en de tekst 'Laten ze me maar komen halen'. Alle kleuren, alle leetijden; een bruiloftstoet die zich met de demonstanten solidariseert. 'Teken het Referendum!' (tegen de privatisering van de Parijse luchthavens). 'Robespierre!' die wordt gemist al zijn de voormannen en -vrouwen van de Gele Vesten natuurljk aanwezig. 

Een hete herfst. Dat staat de macht te wachten. En hier zwijgen de media. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 324

Fred en de deals (040)

Nog even over die vitaminepillen die de SOH-crew uitvent. Zoals gezegd (1) worden die geproduceerd en aangeleverd door de Britse Scientologyfirma G & G, die tussen 1965 en 2009 onder leiding stond van David Bernard Gaiman (rip) en zijn vrouwtje Sheila. Het geloof in die pillen steeg in de loop der jaren sneller dan het geloof in de sprookjes van Hubbard, maar een kerk moet ook leven en dus zijn de meloenen die deze retail inmiddels oplevert meer dan welkom. Het doet allemaal een beetje denken aan de slankheidspillen van het Volendamse duo Jan Veerman en Annie Schilder, waarover trouwens boze tongen beweerden dat in de flesjes ook wel eens andere pillen meegingen dan op het etiket werd vermeld. Naast zijn betrokkenheid bij het pillen draaien was Gaiman ook actief bij een paar subversieve laagstandjes en mede daardoor steeg zijn ster binnen de clearing-organisatie net zo snel als de voertuigen waarmee Tom Cruise door films heenraast (2). Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook de Larense tandensmid Hans Beekmans die volgens antieke berichten ruim 15 jaar geleden tot dit gezelschap van geestgrutters toetrad hield ervan met snelle bolides en ronkende tweewielers rond te rossen. Dat laatste doet ie nog, zij het dat ze niet meer ronken. Dat je dan toch tegen iets ergs kan aanbumpen werd in 2016 pijnlijk duidelijk toen hij in Amsterdam notabene op de avond van de vierde mei door een smurf van zijn fiets werd geknuppeld en stevig gewond het hospitaal inzeilde. Ronzijdank was hij vrij snel van zijn negatieve gedachten over dat incident verlost. Waar Scientology al niet goed voor is. Mogelijk is dat een van de redenen dat leden van het Koninklijk Huis inclusief veiligheidsgoeroe Pieter van Vollenhoven zich trouw bij de SOH aan de tand laten voelen. Om hun negatieve gedachten weg te poetsen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Zoiets. Stay tuned. (JP).

(1) Zie de vorige aflevering van 11 april jl.
(2) Hier kunt u uitgebreid genieten van een exposé over The Life of David.

Fred en de deals

 • Hits: 789

Het Maatschappelijk Onverstand (008)

De traditie van de leugen...

Iemand dichtte eens vroom, “er is niets dat eeuwig verborgen blijft, en al wat in het duister is voltrokken, wordt aan het daglicht blootgesteld en ontmaskert”, “het hart van de rijke is vet”, “de rijke verdrukt de arme”, “eerder kruipt een kameel door het oog van een tapijt-naald, dan dat een rijke de hemel betreedt”, “God kent geen aanziens van persoon”. De rij van optimistische aforismen is eindeloos en boeiend. Maar vreemd genoeg werd deze persoon, eeuwenlang als excuus gebruikt om van alles en nog wat te doofpotten. Hij was het dode hout, dat als bindmiddel een excuus werd voor wreedheden en pogroms. Kortom, wat deze persoon zei, en ogenschijnlijk altuïstisch bedoelde wat je er mee moest doen stond in scherp contrast met de praktische toepassing. Dit leert ons dat woorden en handelingen niet synoniem zijn aan elkaar.

Als mensen positieve adviezen vervormen en verminken om eigen macht en rijkdom, dan is het geen verrassing dat ze dat ook doen met de wijze waarop ze de geschiedenis beschrijven. De geschiedenis wordt een spiegel van een lang uitgerekte leugen, waarin macht en onderdrukking bedekt worden met het bladgoud van de eerbare rijkdom en macht; van een God-verkoren positie van macht, die nimmer eindigt en zelfs een voorafspiegeling is van de Hemel op Aarde..!  De kring is rond, de leugen tot wasdom gekomen, en het verstand stevig vastgeketend aan de leugen.

Je kunt de brexit waan alleen begrijpen, als je beseft hoe diep verweven de traditie van de leugen in het collectieve onderbewustzijn van de Britten zit. De traditie van een glorie-rijk verleden, van fairness, (eerlijke en oprecht wijze van handelen), van cultuur-brengers in de onbeschaafde wereld. Lees, de Katholieke Ieren, de Welsh en de Schotten, waren het onvrijwillig beproefde materiaal, waarna de Indiaase bevolking aan de beurt waren om cultureel gevormd te worden. Slaven uit Afrika naar Amerika verschepen was slechts een klein stapje, ook het uitmoorden en marginaliseren van de Noord-Amerikaanse Indianen. We vergeten gemakshalve vaak dat Amerika, de slavenhoudende Engelse Kolonie was die autonomie opeiste, omdat de belastingen te hoog werden! Wat goed hun collectief onderbewuste weerzin tegen belastingen en gelijkheid verklaart.

Nederland kent ook zijn eigen leugen-tradities, lees: de Oranjes, de VOC, de Gouden Eeuw, etc. Hoewel de gemiddelde Nederlander tegenwoordig gaat twijfelen als het woord Oranje valt. Bedoelen ze nu het elftal of het koningshuis? Misschien is dat een gelukkig neven-effect van de secularisatie, dat de domme protestantse mythe van de Oranje’s langzaam uitdooft in het collectief onderbewuste. De breder wordende her-interesse, om met frisse blik de vaderlandse geschiedenis te bekijken, leidt soms zelfs tot het ontmaskeren van de leugen-traditie.

Wijlen Bernard de arme van Lippe-Bisterfeld, heeft door zijn levensloop en posthume onthullingen aanzienlijk bijgedragen aan de verzwakking van de leugen-traditie. Waar Wilhelminia beschermt door een koloniaal klimaat en mentaliteit, zonder veel moeite de zijsprongen van haar wederhelft kon doofpotten. Had ‘Bernard de Arme’ dikke pech, hij werd een leven lang door de royalty pers achtervolgt, want voor trouwe royalty watchers zijn zijsprongen juist uitermate romantisch en begrijpbaar. Kortom men heeft begrip voor al die bekende, ontkende-zijsprongen en betalingen.

Deze wijze van kijken naar de geschiedenis en de monarchie is niet alleen typisch Nederlands. Ook in England en België zie je die tendens terug. Waar oude onttroonde adel verarmt of luxe verder leeft, dromen bewonderaars de sprookjes droom van de rechtvaardige prins die met een arme burgerlijke trouwt. Nu wordt er wel burgerlijk getrouwd, maar meestal zoekt geld, geld op. Veel praktische ruimte voor sprookjes en romantiek is hier niet aanwezig. Aanzien en rijkdom zijn zo nauw met elkaar verweven, dat het makkelijker is een ijle zenuw van het bot te verwijderen, dan een rijke van zijn status te beroven. Je moet wel een Jeff Epstein zijn voordat dat gebeurt.

Toen bijvoorbeeld vijftig jaar na datum de Greet Hofmans affaire opnieuw onder het zoeklicht terecht kwam, zag je hoe de koloniale macho bestuurders van weleer, macho Bernard de Arme hadden toegestaan zijn koninklijke Juultje te gijzelen op Soesdijk, want de Tijd stond niet toe dat de burgerlijke moraal werd aangetast. Aangetast met wat? De waarheid omtrent corruptie en chronische echtbreuk van Bernard de arme macho. Verwaarloosbaar detail, dezelfde moraal eiste ook dat kindermisbruik decennia lang effectief werd gedoofpot, want daders en bestuurders konden niet met die wetenschap leven, dat ze eigenlijk zeer weerinwekkende dingen toestonden en gedoogden. De traditie van de leugen is van de kant van de daders en doofpotters, altijd een vorm van mededogen. Van de kant van de slachtoffers, is zij extra wreedheid, het monddood maken van aangedaan leed. Het was licht, het was donker, een achtste dag...

Paleander

Het Maatschappelijk Onverstand

 • Hits: 373

Laura is niet leuk (017)

Welbeschouwd heeft de parlementaire democratie het in Finland twintig jaar uitgezongen, van 1995 tot de zomer van 2015. Na de dictatuur van Kekkonen/Koivisto droegen twee rechtstreeks gekozen sociaaldemocratische presidenten macht over aan het parlement. Maar de conservatiefliberaal Niinistö kondigde bij zijn aantreden in 2012 aan dat hij niet die twee maar de ikonische Kekkonen zou imiteren, en aan die belofte heeft hij zich gehouden. In de zomer van 2015 greep hij de toestroom van ruim dertigduizend asielzoekers naar zijn land aan om de grens met Rusland te sluiten, per decreet. Gedurende de voorbije verkiezingskampanje voor een nieuw parlement was de buitenlandse politiek geheel uit de redevoeringen van de kandidaten verdwenen.

Jussi Halla-aho wordt morgen in een zetel naar plaats 1, 2 of 3 gebracht. De leider van de Echte Finnen kon de kampanje naar zijn hand zetten, door simpelweg nee te zeggen waar zijn concurrenten ja zeiden, mutatis mutandis. De Echte Finnen hebben het over klimaathysterie, daar waar de anderen babbelen over het in scholen en bedrijven serveren van vegetarische maaltijden. En de Echte Finnen willen de twintigduizend asielzoekers die sinds 2015 geen asiel hebben gekregen met het oog op hun uitwijzing gevangen zetten, daar waar de anderen dit te duur vinden en liever meer geld geven aan Frontex om de ‘toestroom’ al op de Mediterranee onder te dompelen. Tussendoor mompelt Halla-aho over het afschaffen van de publieke omroep en de vakbonden, en lijken de anderen het daarmee eens, want niemand vraagt hem wat hij daarmee bedoelt.

De geschiedenis van de twintigste eeuw, en de internationale ontwikkelingen wijzen de richting waarin we gaan. Maar in de Finse media geen woord over wat de Echte Finnen (de bijna twintig procent van de kiesgerechtigden die morgen, indien het lentezonnetje schijnt en de thermometer voor het eerst sinds oktober vorig jaar de twaalf graden aantikt, op de partij zullen gaan stemmen) bezielt. Men weet niet wat men overmorgen wil, mochten de Echte Finnen de grootste partij zijn geworden. Men doet hier graag in alles de Zweden na, maar er is huiver voor een cordon sanitair rond Halla-aho. Liever geeft men hem een ministerschap, ‘om het af te leren’. Dat de man niets van dat nastreeft -hij heeft aangegeven eind mei weer voor een zetel in het EP te gaan en dan de partij over te doen aan Laura Huhtasaari- kunnen de plucheklevers zich nu eenmaal niet voorstellen.

Ook de Nederlandse media slaan liever de plank mis. Achtereenvolgens Trouw en het NRC kwamen de afgelopen week met reportages over extreemrechts in Europa. En de AIVD kondigde aan dat haar zusterdienst in Oostenrijk heult met Putin. Voor wat betreft zakendoen met de junta in het Kremlin (de Finnen noemen dat net zoals in de Koude Oorlog ‘bruggen bouwen’) zou Bertje Olee ook es naar Noord-Europa kunnen kijken. Met betrekking tot de onderzoeksjournalistiek van mijn betaalde collegae was ik onthutst, omdat daarin wel werd aangestipt dat ‘anders dan vroeger, toen extreemrechts altijd op de natie gefixeerd was’ (???) de Breivikken van deze tijd in een globaal netwerk opereren, maar geheel geen kond werd gedaan van Awakening, het zeg maar wereldcongres van bruin, dat vorig weekeinde in het Finse Turku plaatsvond.

The overwhelming message from this conference is that the white nationalists are now internationalists, and that they’ve developed a movement that is international,” aldus Leonard Zeskind, die voor het Institute for Research & Education of Human Rights extreemrechts onderzoekt. “These folks have worked hard to build a relationship with Canada, Australia, Northern Europe. And they’ve done it.” In dat licht beschouwd is het makkelijk te verklaren waarom ‘Brussel’ weer lonkt naar Halla-aho. De man zit daar straks niet te babbelen over vegetarische soepballetjes maar bereidt samen met zijn geloofsgenoten uit Hongarije, Polen en Italie plus de clowns uit het UK ook daar de bruine coup voor…
(JoopFinland)

Laura is niet leuk

 • Hits: 468

Afrin en Erdogan (039)

Terwijl het Turkse leger met haar vazallen in Noord-Oost Syrië de grens over trok en begon met bombarderen, hield 'Astana-partner' Iran grootscheepse militaire oefeningen aan de Turkse grens. In Iraans-Koerdistan. Het Astana-trio heeft ieder afzonderlijk verschillende ijzers in het vuur in Syrië. Turkije heeft zich ontfermd over het 'Vrije Syrische Leger', misbaksel ooit opgezet door de Navo en nooit van betekenis geweest. Nu omgedoopt in 'het Nationale Syrische Leger'. Daarnaast heeft het verschillende openlijk islamistische strijdgroepen in Idlib en Afrin onder haar controle, die ter plekke een schrikbewind uitoefenen. Zoals Turkmeense jihadi's. Met name tegen Koerden. De steun aan IS, dat door Ankara via haar grondgebied van manschappen (die wij nu niet terugwillen omdat ze hier kunnen losgaan) werd voorzien en van alles verder, is een mislukking gebleken. Zoals vaker als de 2e Navo-strijdmacht op avontuur gaat. Iran steunt de Shiitische Hezbollah, de Libanese regeringspartner die eerder Israël de voet dwars zette bij incursies over de grens en nu effectieve steun geeft aan Damascus. Daarnaast steunt het nog andere Shiitische strijdgroepen en een contingent Iraanse vrijwilligers. In overeenstemming met Damascus. Rusland steunt het Syrische Leger (haar luchtmacht is beslissend), op wettelijke volkenrechtelijke basis, als enige van de grootmachten in het Syrië-spel. De bemoeienissen van de VS, de Navo-landen, de Golfstaten, Israël en 'half Navo-bondgenoot' Turkije zijn een flagrante schending van het VN-charter. Daar hoor je onze 'vrije pers' uiteraard nooit over. Tien maanden geleden kondigde Trump het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Syrië aan. Toen was er direct veel tegenstand van beide partijen in het Congres, net als nu. Trump gaf het nog vier maanden. Dat werden er tien. De Koerden kunnen dus niet verrast zijn. Wel over het moment. Na een telefoongesprek tussen Erdogan en Trump. Er waren volgens een officiële verklaring nog 100 tot 150 Amerikaanse militairen in Noord-Oost Syrië. Volgens een andere regeringsfunctionaris 50 tot 100. Zijn ze teruggetrokken? Nee. Ze zijn teruggetrokken van de grens waar Turkije aanvalt. Zoals Democratisch presidentskandidaat Tulsi Gabbard het stelde: de Amerikanen waren er slechts om een bondgenootschap tussen de Koerden en Damascus te verhinderen. Het Pentagon verklaarde dat het 'de Turkse invasie niet steunt'. Dat zou de spraakverwarring helemaal compleet hebben gemaakt, als het Pentagon Turkije zou hebben gesteund. Stel u het Nederlandse ministerie van Defensie voor met zo'n mededeling. Het Pentagon zou gecombineerde verkenningsmissies met drones samen met de Navo-partner inmiddels hebben gestaakt. Naast impeachment (dat weinig kans heeft) wordt de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het MiddenOosten, zoals door Trump beloofd aan zijn kiezers, nu tegen hem gebruikt om zijn kansen volgend jaar te verkleinen. Het uitstellen van een volledige terugtrekking van het Amerikaanse leger was bedoeld om 'het in de armen drijven van Damascus' van de Koerden te vertragen. Ze werden bewapend en getraind door Washington in de hoop hen te gebruiken tegen Damascus. In een poging om de mislukking van Assad ten val te brengen alsnog om te zetten in succes. Om de Koerden tegen het Syrische leger te laten vechten. Hoe onzeker ook alles is, dat gaat niet gebeuren. Hoe graag 'wij' dat ook zouden willen. De Nederlandse dagbladen beweren dat de Koerden burgers van de overige bevolkingsgroepen (Arabieren, Assyriërs, Turkmenen etc. etc.) in het door hen gecontroleerde 1/3e van Syrisch grondgebied tot 'tweederangs burgers' zouden hebben gemaakt; volledig in lijn met de Turkse propaganda. Een falikante leugen. De YPG heeft alle bevolkingsgroepen bij het bestuur betrokken, maar heeft de 'buitenlandse politiek' in eigen hand gehouden. 60.000 IS-strijders en hun gezinnen zouden zich in Koerdische gevangenkampen bevinden. Van Turkije wordt door de Navo-landen verwacht dat zij 'de zorg' van deze terroristen bewaken overnemen. Serieus? Turkije was een van de hoofdsponsors van IS. Naast de Golfstaten, Israël en de Navo zelf. Turkije zal ze vrijlaten om te gaan vechten in Irak, waar de situatie nu weer verder uit de hand loopt, met Amerikaanse 'boots on the ground' in overvloed. Het zijn 'communicerende vaten'. Het is bedoeld om de oorlog in het Midden-Oosten brandende te houden. (WK)

Afrin en Erdogan

 • Hits: 346

Assange en Brexit (003)

Donald Trump, de zakenman die tot president van de VS (de meest overschatte positie ter wereld) werd verkozen op een ticket van einde aan regime change en betere relaties met Rusland, heeft zich nadat twee jaar Russiagate ogenschijnlijk in zijn voordeel zijn geëindigd ontpopt als trekpop van Deep State met oorlogsretoriek tegen Iran en Venezuela. Hoewel het meest vuile werk werd gedaan door Vice Pence, veiligheidsadviseur Bolton en de 'tijdelijke' minister van BZ Pompeo, heeft ook de Donald zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Dit zal zijn aanhang niet zijn ontgaan. Natuurlijk is het geheugen in de politiek van korte duur, toch weten zijn kiezers die verwachtingsvol waren, dat hij zijn beloftes heeft gebroken en zich dus in niets onderscheidt van zijn voorgangers.
In de kwestie Assange voert Trump zo'n idiote comedie op ('Wikileaks, ik ken ze niet') dat zijn geloofwaardigheid (nogmaals, bij zijn kiezers) onherstelbaar beschadigd is. Zij herinneren zich de lovende woorden tijdens zijn verkiezingscampagne.
De achtergrond van zijn belachelijke gedrag is zonder twijfel de door Mueller en zijn tegenstanders uit beide partijen beweerde relatie tussen de Trump - campagne (via de nog te berechten Roger Stone) en Wikileaks. Het enthousiasme van zijn herverkiezingscampagne voor een proces tegen Assange aan de vooravond van verkiezingen dat zonder twijfel door zijn Democratische tegenstanders zal worden uitgebeend is begrijpelijk niet aanlokkelijk. Daarom vermoed ik dat Trump en zijn getrouwen (voorzover hij die nog heeft) er alles aan zullen doen om de uitlevering zoveel mogelijk te traineren. Het zal een interessant steekspel worden. Nog voor het werkelijke proces (in Engeland komen alleen het breken van zijn borgtocht en het uitleveringsverzoek aan de orde) begint.
Labour leider Corbyn heeft zich verontwaardigd uitgelaten over de arrestatie. Het is aan hem om deze verontwaardiging ook politiek vorm te geven. Maar omdat hij een regeling over Brexit gaat maken met May (afstel en 2e Referendum) voorspel ik nu al dat dat weinig om het lijf zal hebben.
De wereld zal Assange moeten redden, zoals Dimitrov in Dresden tijdens de nazi's. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 614

Remkes (014)

Heerlijk nieuws. VVD-prominent Johan Remkes wordt waarnemend burgemeester van Den Haag. De vaste ooievaarstandplaats, waar hij ooit als minister van Binnenlandse Zaken furore maakte in het eerste, tweede en derde kabinet van Jan Peter Lullo. Naast premier tevens eigenaar cq. exploitant van het ooit naar een ferme wasbeurt riekende appartement 223 van het Domburgse Badhotel, maar dit terzijde (1). Johan krijgt de Haagse ketting om die tot voor kort tussen de prammen van partijgenoot Pauline Krikke hing. Ook al iemand met een bezwadderd verleden (2), maar het lijkt er al een tijdje op dat zoiets een conditio sine qua non is om bij de VVD hogerop te komen. Zegt u misschien “Hoezo? Heeft Johan dan ook iets op zijn kerfstok?”. Nou, onbevlekt is zijn verleden niet. Johan keek regelmatig heel diep in het glaasje en liep nogal eens achter zijn externe vleesboom aan. Bij dat laatste was hij soms wat slordig en koos voor een potje krikken dames uit die bij de AIVD tot lichte paniek leidde. En dat verschijnsel deed zich opnieuw voor op 10 november 2004. De minister van Binnenlandse Zaken was namelijk nergens te vinden toen de onder hem ressorterende AIVD en een speciale smurfeneenheid overgingen tot de totaal onnodige raid op het tot de voorraad safe houses van de AIVD horende pand in de Antheunisstraat. Daar waren twee vervaarlijke luitjes van de zogenaamde Hofstadgroep ondergebracht. Een groep die door de speurneuzenclub van ome Johan geheel in kaart was gebracht. Op eentje na. Mo Bouyeri. Die zouden de smurfen hebben gemist. En zo kon het gebeuren dat diezelfde Mo een week voor de slag op de Antheunisstraat de gelegenheid te baat nam om Theo van Gogh te kelen. En de verantwoordelijke minister? Die bleef gewoon zitten. Al dit fraais kunt u eerder in deze serie terugvinden. Als gewone burger van een gewoon land zou je zeggen dat dit toch voldoende moet zijn om Johan als DHL-pakket terug te sturen naar Groningen. Maar u weet het: in een narcostaat is alles mogelijk. Na zijn ministeriële carrière werd Johan dus bloosloos weer lid van de Landdag en in 2010 benoemd tot Commissaris van Alex in Noord-Holland. Op 1 januari van dit jaar leverde hij die warme stoel in en lummelde wat rond tot ie werd gevraagd om de hamer te hanteren in het adviescollege voor de plotseling opgebloeide stikstofproblematiek. En nu dan ook nog om een jaartje in te vallen als burgemeester van Den Haag. Zoals gezegd, heerlijk nieuws. Proost Johan. Ouwe rakker. Zet hem op. Stay tuned (JP).

(1) Zie dit artikel uit de Volksfiets van 28 maart 2009.
(2) Zie de serie “Krikke-gate”.

Remkes

 • Hits: 519

Van Agt is een moedig man

Natuurlijk ligt er nog wat 'oud zeer' rond Dries van Agt en dan denken we aan Bloemenhove en de moord op de al uitgeschakelde Molukse treinkapers. Zijn bewiliggen aan Navo en Deep State door Schiphol open te stellen voor wapenleveringen aan Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog van 1973. Maar in tegenstelling tot zijn medeplichtigen heeft Van Agt zich gerevancheerd en is diep door het stof gegaan. Het laatste voorbeeld is een pamflet van 48 pagina's van zijn hand dat deze week werd gelanceerd in Den Haag waarin Israël en het Westen dat de Israëlische misdaden tegen de Palestijnen mogelijk maakt worden aangeklaagd op een manier die uniek is in ons Navo - universum.

Hoe in tegenstelling tot Professor Kees Van der Pijl die deze zelfde week als stoorzender optrad in de wereldwijde steun aan het Palestijnse volk met zijn uitspraak dat 'Israël verantwoordelijk is voor 9-11'. Een bliksemafleider voor de groeiende onvrede wereldwijd over de misdaden van de zionistische staat waar wij medeplichtig aan zijn. Door deze uitspraken wordt de serieuze strijd tegen Israël zowel als de serieuze analyse van wie achter 9-11 zaten in diskrediet gebracht. Zakenman Van der Pijl bracht een 'bestseller' uit over MH17, een lijvig boekwerk met noten, waarin hij opmerkelijk geen verantwoordelijke aanwijst voor de crash. Een 'wetenschappelijke' voorzichtigheid die de professor geheel laat varen over 9-11. Daar volgt hij 2 auteurs die op grond van 'circumstantial evidence' als 'Netanyahu voerde aan de vooravond van 9-11 8 telefoongesprekken met de (joodse) eigenaar van WTC 1, 2 en 7' tot de conclusie komen dat 'de Israëlische geheime dienst' er achter zat. De 'smoking gun' die Van der Pijl miste om bijvoorbeeld Oekraïne van MH17 in zijn lijvige studie te kunnen beschuldigen, poneert hij nu wel in een stuk van een paar A4-'tjes waarin hij zegt dat 'Israël 9-11 deed'. Afgezien van dat Israël, net als Saudi-Arabië en andere vazallen van de VS bij 9-11 betrokken zijn, zijn er natuurlijk nog meer aanwijzingen dat het om een 'Inside job' ging, oftewel dat de VS zelf (Deep State) de aanslag pleegde of liet gebeuren. In dat licht, van de groeiende twijfel over 9-11 zowel als de groeiende kritiek op Israël, is de professor slechts een splijtzwam in dienst van duistere machten om eensgezindheid en optreden tegen dit kwaad te verhinderen. Verdeel en heers. (WK)

 • Hits: 658

Afrin en Erdogan (038)

Van Stef Blok, oorlogshitser Niki Haley tot senator Lindsey Graham, toejuicher van de oorlog in Irak en Afghanistan en iedere regime change van vorige presidenten, ze maken zich allemaal druk over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Syrië zoals aangekondigd door Trump. Ze maakten zich nooit druk over de oorlog in Syrië die zijn 8e jaar is ingegaan en honderdduizenden slachtoffers heeft gemaakt, maar wel over de Koerden die door onze Navo-bondgenoot wordt aangevallen. Ongeloofwaardig. Ingegeven door geopolitieke motieven, niet door menslievendheid. Zoals de Republikeinse leider van de Senaat Mitch McConell het stelt: 'Een overhaaste terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië komt alleen Rusland, Iran en het regime van Assad ten goede'. Daarom staan deze lui wier handelsmerk oorlog is nu op hun achterste poten. Moeten we voor Amerikaanse troepen in Syrië zijn? Trap er niet in. De Koerden zijn teleurgesteld. 'De Amerikanen zijn hun afspraken niet nagekomen'. Waar hebben we dat eerder gehoord. Het idee dat de VS afspraken zouden nakomen is een grap. Dat de Koerden er in hebben geloofd een ernstige inschattingsfout. Als ze er in hebben geloofd. De geschiedenis van verraad van de Koerden door de VS is te lang om hier te beschrijven. Zelfs MSM begrijpt dat alleen het Syrische Leger ('van Assad') de Koerden zal kunnen beschermen tegen het Turkse leger, de 2e Navo-strijdmacht na de VS. Er werd al langer door de Koerden en Damascus onderhandeld. Deze onderhandelingen zullen nu in een stroomversnelling komen. Met deze ontwikkelingen zal ook de bevrijding van Afrin en Idlib dichterbij komen. Want de oorlog in Syrië zal pas stoppen als ook die gebieden weer in Syrische handen zijn. Inmiddels is het Turkse leger Noord-Oost Syrië binnengetrokken en begonnen met bombarderen. Trump, onder sterke druk van zowel Democraten als Republikeinen, heeft aangekondigd Turkije economisch kapot te maken als hij zich misdraagt tegen de Koerden. Loze woorden. Turkije zou slechts een grensstrook willen innemen. En er de miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije willen huisvesten. Het gekerm over de IS-gevangenen in Koerdische kampen is lachwekkend. IS werd door Turkije, Golfstaten, Israël en de Navo tegen Syrië in stelling gebracht. Zonder succes dankzij Russische interventie ten gunste van Damascus. En dankzij de Koerden die hen de voet dwars zetten en nu tegen Turkije en hun vazallen zullen moeten vechten. Het is wachten op dat Syrische troepen het gebied binnentrekken. Er zijn nog Amerikanen, Engelsen, Fransen en andere Navo-troepen. Een zeer precaire situatie (WK)

Afrin en Erdogan

 • Hits: 366

Slijmbal (004)

Hoef je geen vooruitziende blik voor te hebben. Tussen John Helmer en Derk Sauer zal het ijs nooit meer smelten. Hoe dat zo gekomen is? John vertrouwt Derk niet. Denkt dat ie enge sponsors heeft. En eerlijk is eerlijk: hij heeft een punt. Dat valt niet alleen te distilleren uit de voorafgaande afleveringen van deze serie, maar ook uit dit artikel dat John zeer recent op zijn site mieterde. Met name de connecties van Derk's zoon Pyotr, die als redacteur van The Moscow Times wordt geafficheerd, brengen je nou niet bepaald in een Paselijke stemming. Over Control Risks hebben we namelijk in het grijze verleden al eens een flink Fujimori-ei gelegd (1) en over die International Crisis Group (2) had Pyotr ook beter kunnen zwijgen. Verder zou als front voor de uitgave van de huidige TMT volgens Helmer's azijnzure artikel een door Derk gerund liefdadigheidsvehikel dienen. En wie associeert dat niet met enige weemoed aan de goeie Postcodale werken van Derk's ouwe gap Boudewijn Poelmann (3). SP? VVDM? Nieuwe Revu? Loooooong time ago. Stay tuned (JP).

(1) Goegel even “Control Risks Kleintje Muurkrant” en u kunt weer even verder.
(2) Goegel even “International Crisis Group Kleintje Muurkrant” en u kunt nog verder.
(3) Over Poelmann en zijn Postcodeloterij hebben we in het verleden al heel wat uitgepakt.

Slijmbal

 • Hits: 506

Afrin en Erdogan (037)

Terwijl het Turkse leger al sinds 2017 Afrin en een strook langs de grens bezet houdt ('Olive Branch' en 'Euphrates Shield'), plus de controle uitoefent over Idlib via proxi's, is het nu, 7 oktober, ook het noordoostelijke grensgebied in handen van de YPG/SDF binnengevallen met 14.000 soldaten van het 'Vrije Syrische Leger', een vehikel van de Navo dat nooit enig succes boekte en nu onder Turkse controle staat. Zoals Erdoğan al eerder had aangekondigd gebeurt dit 'om de terroristen te verdrijven', 'het Syrische filiaal van de PKK'.
De Koerden en hun bondgenoten werken daar samen met het Amerikaanse leger en werden door hen bewapend. Een telefoongesprek tussen de Turkse en Amerikaanse presidenten heeft deze volgende inval in Syrië begeleid. De VS zouden zich volgens een verklaring van het Witte Huis versneld terugtrekken uit het gebied, zoals in 2018 aangekondigd door Trump maar toen herzien.
Deze nieuwe aanval vormt een flagrante schending van het onder Amerikaans auspiciën overeengekomen akkoord waarin YPG/SDF zich van de grens met Turkije had teruggetrokken, fortificaties ontmantelde en samen met het Amerikaanse leger en andere Navo-landen patrouilles uitvoerde. De patrouilles zouden volgens de woordvoerder van het Kobane-kanton van Rojava (het gebied onder controle van de YPG/SDF) nog normaal doorgang vinden.
Rusland heeft verklaard dat de Turkse incursie niet met haar is doorgenomen. Opmerkelijk gezien de recente contacten op hoog niveau tussen de beide landen. De woordvoerder van het Kremlin benadrukte de 'territoriale integriteit van Syrië' waaraan Turkije zich zou hebben gecommitteerd in het Astana-akkoord tussen Rusland, Turkije en Iran.
Het 'verraad' door de Amerikanen brengt de Koerden, die 1/3 van Syrië controleren, in een moeilijke positie. De enige optie lijkt, zoals we in vorige afleveringen aangaven, zich bij het leger van Assad aan te sluiten om het land van Turkse agressie te bevrijden. (WK)

Afrin en Erdogan

 • Hits: 461

Fred en de deals (039)

Asteblaft. We voelden het aan ons water aan het eind van de vorige aflevering. En wat denk je? Daar is het vervolg. Gaat over die Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) uit Laren die onder andere de filantropische injecties van Fredje Matser gebruikt om de Scientology te spekken. Wat die Stichting doet en/of wil kan u hier terugvinden. De leiding van die club bestaat uit lieden die er hun beroep van hebben gemaakt om de tanden en kiezen die je aan het begin van de rit hebt meegekregen een beetje in shape te houden. Onder de voor de cliënten aanlokkelijke slogan: “Mondigheid over eigen mond”. Hoe kom je erop zou je zeggen. Bij een famielje is die slogan kennelijk op vruchtbare bodem gevallen: de Oranjes. Maar hun toetreding tot het klantenbestand van het supertrio Hans Beekmans, Herman van Nouhuys en Annette Brunnekreef van de SOH kan ook een wat minder hoogdravende reden hebben. Volgens onbevestigde persberichten van eerder dit jaar zouden de Oranjeklanten namelijk na een behandeling van hun ivoren wachters nooit een rekening in hun gleuf krijgen. Dat zou namelijk niet kies zijn. De Oranjes en poen. A never ending story. Nou vragen wij ons af of de toppers uit de zogenaamde criminele famielje die ook met enige regelmaat hun entree maken aan het Schoutenbosje 11 in Laren voor een dentaal APK-tje met dezelfde egards worden behandeld. En of beide famieljes ter ondersteuning van hun gebit gebruik maken van fantasierijke Gandgvitamins, die rechtstreeks afkomstig zijn van de firma G & G, een scientologyfabriekje in de UK, en door Hansepans Beekmans (aka Bekitomans) cs. tussen het transplanten, boren en polijsten door worden aangeprezen cq. voorgeschreven. Zo'n vitamineshot valt niet altijd even lekker en hoe boud is het dan voor een leek om een verband te veronderstellen tussen het opspelen van koningin Maxima's darmstelsel (in de volksmond de schijterij) en het slikken van Gandgvitamins? Dat hep je als je als RVD geen details naar buiten mag brengen over het onwel en wee van de koninklijke famielje. Laat staan over de nauwe connectie tussen Oranje en de door de Scientologysekte beheerste SOH. Dan krijg je speculaasjes, roddel en achterklap. Wat was dat ook weer met ons water? Ja, wij voelen dat er een vervolg komt op dit stukkie. Stay tuned (JP).

Fred en de deals

 • Hits: 739

Opgeruid staat netjes (020)

Het is begonnen. Honderden mensen hebben vanochtend gehoor gegeven aan de oproep van Extinction Rebellion om niet het Museumplein op te gaan maar juist de andere kant, de drukke vroemvroemader Stadhouderskade. Frau Halsema heeft daarvoor natuurlijk geen toestemming gegeven -hoe zou zij als de coryfee van de miljeupartij voor echte actie tegen de milieuvernietiging kunnen zijn?- en nu zijn de rapen gaar. De Bijlmerbajes 2.0 is gereserveerd voor ieder die zich werkelijk verzet tegen de vernietiging, de ME staat klaar om met harde hand in te grijpen.
Niet naar het Museumplein dus om in de vrijage van GroenLinks met de orde mee te gaan. Het Rijksmuseum in zodra ze je van de Museumbrug afmeppen. Door de ramen en deuren ‘onze’ cultuurkamer in en verniel daar alles wat je tegenkomt. En morgen weer op dezelfde plek verzamelen, en woensdag weer. Wees solidair met de gevangenen en stook het vuurtje ook op andere plaatsen op. Het klimaat is overal en nous sommes le monde! Op twitter en facebook zijn de acties -ook die in Parijs en Berlijn- te volgen. Sluit je aan, het is begonnen. (JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 394

Assange en Brexit (002)

Zoals in de vorige aflevering aangekondigd is Wikileaks voorman Julian Assange inmiddels de Ecuadoriaanse ambassade uitgesleept en gearresteerd. Het failliete kabinet May dat door de beloftes over 'flexibele Brexit' door Brussel overeind wordt gehouden en elke legimiteit mist is dit 1-2-tje aangegaan en een snelle uitlevering aan de VS dreigt. Alleen een internationale campagne kan hem nu nog redden. Actie. Op scholen, universiteiten en bedrijven. De wereld moet de macht van Deep State breken. We zijn allemaal in gevaar. We zijn allemaal Julian Assange! (WK)

zie https://www.rt.com/news/456213-assange-dragged-out-embassy/

Assange en Brexit

 • Hits: 610

Trump en Deep State (018)

Vooraanstaande Democratische parlementsleden oefenden in 2016 druk uit op Oekrainse politici en aanklagers om materiaal te verschaffen dat Trump aan Rusland linkte. Een voorspel van wat later Russiagate zou worden, dat drie jaar als dreiging boven Trump hing met impeachment als doel en een totale mislukking bleek. Nu geeft de Donald zijn belagers een koekje van eigen deeg en zijn de rapen gaar.
'Trump vroeg Zelensky om onderzoek naar Biden: het onderzoek dat Biden als vice van Obama door Zelensky 's voorganger Porosjenko liet staken door het ontslag van de Openbaar Aanklager Victor Sjokin die onderzoek naar de Bidens deed te eisen als voorwaarde voor een miljard dollar. En te krijgen (zie video). Regime change via chantage.
Het was dom van Trump om dat te doen terwijl hij had kunnen weten dat zijn omgeving hem in de gaten hield en wachtte op een misstap om hem te nagelen.
Mocht de (langdurige) afzettingsprocedure slagen, dan wordt Mike Pence president. Pence vormde met de ontslagen veiligheidsadviseur Bolton en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo het trio in Trumps kabinet dat voorstander was van oorlog tegen Venezuela, Iran en Noord-Korea. Voortzetting van de neocon-agenda. Met Pence aan het hoofd zullen er geen obstakels meer zijn voor voortzetting van de politiek van 'regime change' onder Bush, Clinton en Obama. Dat is de trieste oogst van de campagne tegen Trump, toegejuichd door 'linkse' afgevaardigden als AOC en Ilhan Omar. Gejuich, ook hier, van vermeend links. Het lachen zal ze vergaan als de bommen en kruisraketten als vanouds neerdalen onder Pence. Deze pseudo-linksen zijn werktuigen van Deep State, zonder dat (misschien) te beseffen. Het zijn de bewonderaars van 'Change' Obama, de ijveraars voor een 'eerste vrouw in het Witte Huis'. Alsof het voor de slachtoffers van oorlog iets zou uitmaken of een zwarte, een vrouw of een hond president van de VS is.
Als het Deep State lukt om Trump af te zetten en te laten vervangen door hun vazal Mike Pence zal dat de neergang van de staat, DC en haar instituties waarin een meerderheid van de Amerikanen geen vertrouwen heeft, alleen maar versnellen. We hebben hier, onbegrijpelijk voor veel mensen die MSM volgen, gesproken over een pre-revolutionaire situatie in de VS. En over Marx en Engels die daar het zwaartepunt van het kapitalisme voorspelden en de socialistische omwenteling die in 1917 in Rusland plaats zou vinden in de VS situeerden.
Een afzetting van Trump zal ineenstorting van het Amerikaanse imperium en een revolutionaire situatie bespoedigen. Trump heeft het over burgeroorlog. 'Overdreven'? Ik vrees van niet. Met de grondwet in de hand heeft het Amerikaanse volk zich bewapend. De burgeroorlog was 150 jaar geleden. Het land bestaat 250 jaar.
De "whistleblower" die de procedure van afzetting van Trump in gang zette, had volgens de NYT 'voordat hij op de fluit blies' contact met de Democratische Afgevaardigde Adam Schiff, de leider van impeachment in het Huis.  (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 521

Opgeruid staat netjes (009)

Een hele goeie spijbelsessie toegewenst aan alle stakingsbereide scholieren, en deze donderdag steken we speciaal jullie vriendjes en viendinnetjes van het Cornelius Haga College in Amsterdam een hart onder de riem.
Ik las een reportage in het NRC over jullie school en moest daarbij meteen denken aan het bezoek dat ik een jaartje terug bracht aan mijn vroegere basisschool.
Jullie kwamen er goed vanaf, in het NRC. Feitelijk voel je als lezer tussen de regels door dat de schrijvers ervan van tevoren iets heel anders verwacht hadden. Ze zijn positief verrast, zeg maar, na alle ketelmuziek die er uit het orgel van inlichtingendienst en stadsbestuur was gekomen. Jullie gaan gescheiden naar de gymles, daar kwam het in het stuk op neer, maar voor de rest zijn jullie doodnormaal.
Ik heb ook nooit gemengd gegymd, ook niet na de basisschool, op havo en atheneum. Is dus louter een kwestie van gebrek aan historisch benul om dat van jullie raar te vinden. Kom ik zo op terug, maar eerst even vertellen waarom ik die basisschool van mij bezocht. Was niet zomaar nostalgie. Mijn protestants-christelijke schooltje is dertig jaar geleden veranderd in een islamitisch schooltje. Heette vroeger naar prins Bernhard, en dat staat nog steeds op de gevel. Lachen!
Eind 2017 stond bij een bezoek aan mijn geboorteplaats de deur van het gebouw gastvrij open en die kans liet ik me niet ontnemen. Want ik was ook nog nooit in een islamitische ruimte geweest. Nee, ook niet tijdens een vakantie. Ik ben niet zo iemand die in zijn zwembroek en op teenslippers effe gaat kijken hoe ‘die moslims’ bidden.
Daar was alles dat ik me van vijftig jaar her herinnerde: trappenhuis, lokalen, de kastruimte waarin mijn bovenmeester zich tussen de lessen in terugtrok. En nog steeds het uitzicht op de middeleeuwse vestingmuur waartegen de school gebouwd is.
In alles nog steeds een school. Met een groepje van jullie leeftijd in een overblijflokaal, dachten dat wij ze kwamen berispen omdat ze net daarvoor vuurwerk op het schoolplein hadden gegooid. Gingen van de opluchting thee voor ons maken, heerlijk.
Alleen de geur van krijt ontbrak. En het portret van Bernhard en Juliana, dat was vervangen door een grote Turkse vlag.
Nu even over die geschiedenis. Die hetze tegen jullie doet me op een of andere manier denken aan de Koude Oorlog. Da’s een periode die jullie alleen maar van horen zeggen hebben, maar ik zat op die basisschool toen ie op zijn hoogtepunt was, die oorlog.
Europa was toen verdeeld, in Oost en West. Of eigenlijk in West en Oost, want in alles kwam het Westen, waar ‘wij’ leefden, op de eerste plaats, en het Oosten, waar ‘zij’ leefden (‘in onvrijheid, armoede en barbarij’, zoals wij op dat schooltje leerden) ver daarachter op de tweede.
Nu viel het met die armoe wel mee, zag ik bij een bezoek aan Berlijn, vroeg in de jaren zeventig. Berlijn was toen ook verdeeld in west en oost, maar ik zag rond ons hotel in west net zoveel armoe als in het oosten van de stad.
Onvrijheid en barbarij, dat zag ik wel degelijk, al was het pas weer een aantal jaren nadien, toen ik door Rusland reisde. Dat noemden ze toen Sovjet Unie en moest een socialistisch land heten. Maar mij viel er vooral op hoe bang de mensen er voor elkaar waren. De Sovjet Unie was een verklikkersmaatschappij. Met ontzettend veel mensen met een of ander uniform aan en een zwaailicht op hun autootje. Niemand sprak er met elkaar. Men vermeed elkaar letterlijk in de straten. Echt waanzinnig stiekum allemaal.
En dat hebben we hier naar toe gehaald, denk ik dan. Nederland, West-Europa anno 2019 is een verklikkersmaatschappij zoals ik die destijds in het oosten gezien heb. Met al die camera’s in de openbare ruimte. Met al die sneue boa’s en terreinknechten op straat en in gebouwen. En met die oproepen als waarover ik hier vorige week schreef: de oproep om je buurman te verlinken.
Oost-Europa is niet bevrijd, het is naar het westen toe uitgebreid!
Maar er is wel één heel groot verschil tussen nu en de Koude Oorlog. De vluchtelingen van toen, uit Polen, Hongarije en noem maar op, werden in de watten gelegd. Die waren heel erg welkom. Niet, zoals nu, op de vlag van een groepje vrijwilligers, maar in het echie, op feesten en partijen van de overheid. Iemand uit het Oostblok zoals het toen heette, had zwaar geleden en was dapper en verdiende ons aller respect. Dus zo iemand bleef niet op een bootje ronddobberen of in een kamp zitten. En aan zo iemand werd niet gevraagd of ie thuis ook misschien kampbewaker was geweest of zijn buurman had aangebracht. Moet je je voorstellen: Polen en Bulgaren die hier niet op een camping wonen en die we niet verwijten dat ze van de duizend euro die ze verdiend hebben met een tachtigurige werkweek in een smerig magazijn vakantie gaan houden, maar die we thuis uitnodigen om aan onze vrienden te laten zien en die Nederlands kampioen schaken mogen worden! Jullie en vooral jullie ouders zouden maar wat graag met die koude oorlog-polen geruild hebben...

‘Een opgestoken middelvinger naar onze vrijheid’, zo hoorde ik iemand jullie van het Haga noemen. Heerlijk, heerlijk, voor mij mogen jullie, juist vanwege jullie afwijzing van wat jullie verkeerd vinden in ‘onze’ samenleving. Opgestoken middelvingers, die hebben we nu des te harder nodig!
Dus ook jullie naar buiten allemaal, en organiseer voor mijn part een gebedsdienst op dat kruispunt voor je school. Allemaal knielen en liggen in de richting van Mekka en boven het geloei van de file Allah aanroepen. Maar ga dan wel in die file rond met zo’n ouderwetse stinkende collectezak. Want dat vinden die kaaskoppen integreren… (JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 440

Rutger Castricum

 Tja, die boeren. Daar waren ze weer. Niemand die ze een strobreed in de weg legde toen ze de wegen naar Den Haag blokkeerden, integendeel: op bruggen en viaducten stond het vol met vlaggetjeszwaaiers die deze keer niet ’Maarten, Maarten’ scandeerden maar iets anders, wat de boeren als steunbetuiging konden interpreteren. Hun leider heette Bart en zag er uit als Jenny Douwes, op het Malieveld wachtten hen sprekers van het Forum en de PVV. Marcel van Roosmalen benoemde in zijn radiocolumn het schouwspel puntig, met de woorden: het vee krijgt een gezicht.

Boeren. Mijn moeder is op een boerderij geboren en getogen. Zij beschreef haar jeugd als de hel op aarde. En ze gaf aan wat daarvan de oorzaak was. Er zijn grote boeren en er zijn kleine boeren. En die grote vreten de kleine op. Zo ging het honderd jaar geleden en zo gaat het nu nog. Mijn moeder had het over ’scholteboeren’ die zich als beul van de grondeigenaren te buiten gingen aan alle soorten van geweld tegenover de pachters van die grond. Haar vader was zo’n pachter, haar moeder de dochter van een scholteboer. De hel op aarde inderdaad, die voor de man gelukkig overging in een vroege dood.

Dinsdagavond mochten de boeren hun anachronistische bestaansgrond en hun al even achterhaalde samenlevingsvormen nog eens tentoonstellen aan de borreltafel van Rutger Castricum. Castricum is het door kapsalon Spoorzicht en visagist Linda vormgegeven hoofd van PowNed, de PVV-omroep die volgens de plannen in Hilversum verdwijnen moet maar natuurlijk nooit verdwijnt. Voor Castricum maakt het niet uit wie er zijn gezellige bruine kroeg binnenkomen. Of de mob nu tegen de afschaffing van Zwarte Piet of tegen Marokkanen ageert, Castricum zet ze voor zijn karretje en laat ze dat door een paar meter modder trekken, onder gejuich van weer anderen die heel hun armoe ervoor overhebben om de volgende avond ja te mogen knikken tegen Rutger.

Castricum maakte het zich dinsdagavond makkelijk en ging met de boeren helemaal op de Marokkanentoer. ’Willen jullie meer of minder?’, riep hij het natuur- en biggenvriendelijke volkje in zijn studio toe. En even later, toen de toon eenmaal was gezet en het voorstel van ene Tjeerd van D66 om de Nederlandse veestapel te halveren gefileerd moest worden: ’Wat voelen jullie voor Tjeerd? Voelen jullie haat voor Tjeerd?’ Er werd over dit gezonde onderbuikgevoel nog lang gelachen want in het kunstje van Rutger gaat het erom de vieze smaak eerst in de soep te mengen en pas daarna iemand anders als de maker van die soep aan te wijzen…

Gelukkig was het volgens de PVV-krant vanmorgen al bonje binnen de boeren. De Telegraaf citeert Boerin Jenny die zich zorgen maakt over ’extreme’ boeren die supermarkten willen gaan blokkeren. ’Daarmee zouden wij de sympathie van de Nederlanders verspelen’. Sinds wanneer gaat actievoeren om het winnen van sympathie? Het blokkeren van de supermarkten die weigeren om verantwoorde vlees en zuivel in de vakken te leggen, is natuurlijk het beste dat je als producent kunt doen. Binnenkort zal Castricum dus wel pils en jenever schenken voor de ’slachtoffers’ van de boerenacties… (JoopFinland)

 • Hits: 506

Joke Kaviaar (024)

Nieuwe vrijbrieven voor gewapende bendes van de staat
Plotseling voelde ik een keiharde klap tegen de rechterkant van mijn hoofd, net boven mijn oor. Ik stond te tollen op mijn benen. Wat gebeurde er? Ik wankelde naar de veiligheid van kameraden om me heen, naar het midden van de demonstratie, en begon te begrijpen wat er was gebeurd. Een ME’er had me met de lange lat op mijn slaap geslagen. Levensgevaarlijk.

Mensen kwamen om me heen staan. “Wat is er gebeurd?”. “Een klap. Hier.” Op de plek was een rode striem zichtbaar aan het worden. Intussen liep de demonstratie door. De stillen hadden er weer iemand tussenuit gepikt. Ik had aan de zijkant gelopen en liep daar in de weg volgens hen. Dan sla je dus iemand op het hoofd. Logisch toch? En er kraait geen haan naar. De dader hult zich in anonimiteit met zijn helm op.
Of ik misselijk was. Nee. Wel een doffe pijn. Ik had geluk. Ik had geen hersenschudding. En ik leefde nog. Ik zeg wel eens vaker dat ik wel een harde okkernoot moet hebben, anders was ik wel eerder door politiegeweld om het leven gekomen. Bij een arrestatie in 1982 door stillen om te beginnen, die me geboeid op de grond in hun busje nog even lekker op mijn hoofd gingen meppen met hun knuppels. Een hoofd als een maanlandschap was het resultaat. De bebloede hoofden van de vele andere arrestanten destijds zal ik nooit vergeten. Ik ben niet de enige die al jarenlang van geluk mag spreken.
Dit keer moest iemand mij de hierop volgende nacht drie keer wakker maken en een eenvoudige vraag stellen. Om te controleren of ik niet toch nog hersenletsel opliep. Ik had alweer geluk. En zo heb ik wel vaker geluk gehad met verschillende vormen van politiegeweld. Bijna gestikt in een grote wolk traangas. Op het nippertje weggesprongen toen een ME bus me wilde aanrijden. Over de vele malen thuiskomen met blauwe plekken en kneuzingen, handboeien veel te lang en te strak om laten en intimidatie en schelden heb ik het nog niet eens gehad. Ik kan nog pagina’s lang doorgaan.

Waarom vertel ik dit? Simpel. Om uit persoonlijke ervaringen te laten zien hoe de smeris overal mee wegkomt en principieel gewelddadig en repressief is (nee, niet voor alle lezers een nieuw verhaal, maar voor menigeen wel). Om het even voelbaar te maken voor een ieder die nog denkt dat de smeris er is om je te helpen. Er is een tijd geweest dat ik klachten indiende. Het is tevergeefs en de daders blijven anoniem. Ik doe het niet meer. En dat geldt voor veel mensen. Daardoor kloppen de cijfers over politiegeweld ook niet. Het lijkt minder dan het is. Wat je hoort is het topje van de ijsberg. Keer op keer slaat, wurgt, schopt, schiet de smeris er op los. De beelden van politiegeweld in Rotterdam tegen anti-Zwarte Piet demonstranten staan me ook nog helder voor de geest. Schoppen, slaan, aan haren trekken. De kreten van pijn en angst. En dan zijn er de talloze politiemoorden. Al decennialang hetzelfde liedje. Hans Kok heeft in 1985 klappen op zijn hoofd gekregen bij de ontruiming van het pand in de Schaepmanstraat in de Staatsliedenbuurt. Ik was daarbij. Hij overleefde het niet. Daar waren weliswaar meer oorzaken voor aan te wijzen (ziek, drugs, liggen op beton in een ijskoude cel, laten creperen), maar ik heb later wel eens gehoord dat vocht uit een van zijn oren nooit is onderzocht. Van hersenschade door politiegeweld is nooit gesproken. Liever focuste men op zijn drugsgebruik. Lekker makkelijk. “Toch maar een junkie,” beten de bewakers van het cellenblok ons destijds al toe, gevolgd door: “Hou je kop, anders komen we effe binnen!” Vergeet ik nooit meer: onder dreiging van meer geweld vastzitten nadat er iemand in zo’n zelfde cel is doodgegaan, wetende dat ze hem hadden kunnen redden. Ook hiervoor is nooit iemand verantwoordelijk gehouden. Ik kan er niet vaak genoeg op terugkomen. Cold case dood door politie nummer zoveel. En still counting.

Het is hierom, en om alle doden daarna, om de vrijbrief voor de moordenaars van Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing en nog veel meer, dat het me laaiend maakt, elke keer weer, als er weer geroepen wordt dat er zoveel geweld tegen ‘hulpverleners’ wordt gebruikt. De cijfers daarvan gaan vooral over politie, want de politie roept beroepsmatig geweld op omdat ze het monopolie hebben. Wie als taakomschrijving van zijn of haar werk heeft dat het toegestaan te mishandelen en te moorden, moet niet raar opkijken als daarbij hoort: en om klappen terug te krijgen van in het nauw gedreven slachtoffers. Stelletje jankerds. Het is de beul van de guillotine die klaagt dat-ie blaren van het touw heeft dat hij tussen zijn handen laat glijden als het mes valt.

Op TV zag ik een smeris jammeren dat hij door een arrestante, die hij met collega’s in bedwang probeerde te krijgen door haar op het bed te drukken, in zijn duim was gebeten. Och arreme. Zijn duim zit er nog aan, de zielepoot. Maar ik ken minstens één verhaal van een man die op die manier gestikt is, eenvoudigweg op het bed in de cel platgedrukt. Kuddos voor de arrestante dus. Het zal haar leven gered hebben. Daar zou ik ook een smerisduim voor over hebben.

En dan nu dat wetsvoorstel van de opperterroristen Grapperhaus en Dekker om voor dit ‘geweld’ (lees: zelfverdediging) alleen nog gevangenisstraffen uit te delen. Ik kan me niet herinneren ooit gehoord te hebben dat een smeris ook maar een dag een cel van binnen heeft gezien (om er te moeten blijven) vanwege gepleegd geweld. Zelfs niet voor moord. Ook voor de moord op Mitch is de eis nu zes maanden voorwaardelijk. Zelfs als ze dat al krijgen hoeven ze echt niet bang te zijn dat het er ooit van komt. Als niet-geuniformeerd burger krijg je meer voor minder. Ik word hiervan alsnog misselijk van de verlate koppijn. En de namen van de verwurgers weet zelfs de familie van Mitch nog altijd niet.

Hulpverleners, noemen ze dat. De smerissen in kwestie schroeven intussen lekker de cijfers van tegen hen gebruikt ‘geweld’ op door elke keer dat ze zich beledigd voelen ook mee te tellen. Dat heet dan: ‘verbaal geweld’. Zo kan ik het ook. En de samenleving maar denken dat het bij de algemene term ‘hulpverleners’ vooral gaat om brandweerlieden en ambulancepersoneel. Zo kan je iedereen wel achter een repressief wetsvoorstel krijgen. Nog niet genoemd heb ik alle smerissen die zich in de uitoefening van hun functie voordoen als ‘gewone burgers’ door geen uniform aan te trekken, zodat die andere ‘gewone burger’ niet eens weet met een smeris van doen te hebben. Dat heet dan geweld tegen politie, maar is het in de ogen van de ‘gewone burger’ op dat moment niet. Toch wordt daar dan ook een beroep op gedaan en werkt het strafverzwarend. Ze plegen nog valsheid in geschrifte en doen nog valse aangifte ook, om het maar even in hun eigen wettelijke termen te gieten.

Het is dus juist andersom. Als de opperterroristen van de staat dan toch mensen principieel in cellen willen stoppen, doe dat dan met de smerissen die uit principe moorden en slaan in naam van de staat en het kapitaal. Of nee, toch niet. Natuurlijk niet. Er ligt juist nog ergens een wetsvoorstel om hen nog verder te vrijwaren van vervolging en het zal niet lang meer duren of ze lopen allemaal met een taser rond. Alsof ze nog niet genoeg dodelijke wapens hebben. We hebben het allemaal maar te pikken op straffe van nog meer klappen en opsluiting voor lange tijd toe. En dat in een tijd waarin je niet eens ‘zeg dan PAF’ mag zeggen. Dan wordt je door een zwaar bewapende bende (‘arrestatieteam’) ontvoerd en gegijzeld alsof je een terrorist bent. We leven met ons allen in een grote open lucht gevangenis. Het wordt tijd om uit te breken.

Joke Kaviaar (10 april 2019)

Joke Kaviaar

 • Hits: 554

What's eating Pieter Knabben? (004)

Nee, Pieter neemt het niet. En stuurt aan op een revisie. Zo bereikten wij de finish in de vorige aflevering van deze serie (1). Waar begin je aan zou je zeggen, want de luitjes waar hij tegenop bokst zijn niet voor de mauwende en spinnende viervoeter die liever Sheba heeft dan harde brokken. En dan bedoelen we niet de meisjes en jongens die gebeft en gemazeld vonnissen vellen, maar de zogenaamde compagnons met wie Pieter eerder deze eeuw een business opzette in het land van Frau Angela. Die behoorden en behoren zonder twijfel nog steeds tot de categorie avontuurlijke ondernemers, die niet geheel onbekend zijn met het begrip “smoking gun” en/of “lowkicks”. Maar onze Pieter beschikt over nieuw bewijsmateriaal dat ondermeer enig licht werpt op de verklaringen die zijn oude “compagnons” Daniel E., Derk H., Rudy D. en Willem v.d. V. op 22/1/2015 als getuigen hebben afgelegd bij de rechtercommissaris in Arnhem. In aanwezigheid van diens collega Dieter Temming van het Landesgericht Niedersaksen. Wat denkt u bijvoorbeeld van de volgende mail dd. 10 januari 2015, afkomstig van Daniel E.'s echtgenote Inge en gericht aan Derk H. ? Komt ie:
Derk, ik heb dit voor jou geschreven. Als je mijn verhaal overschrijft in je eigen handschrift dan komt dat heel geloofwaardig over. We moeten Knabben elimineren anders draait iedereen de bajes in in Duitsland en daar hebben we geen trek in. Daan heeft met Rudy en Willem gesproken. Die weten wat ze moeten zeggen. Louis hoeft tot onze verbazing niet te worden gehoord. Hoe dat kan is mij nog steeds een raadsel. Ik maak mij zorgen om Rudy, maar Daan heeft hem op het hart gedrukt zijn kop te houden. Kom maar even koffie drinken en praat alles met Daan door, zodat jullie geen fouten maken tijdens het verhoor.
Volgt de tekst van de verklaring die Derk moet afdraaien bij het verhoor van de rechtercommissaris (tekst in ons bezit, red). Het lijkt erop dat die rc en zijn Duitse invité zwaar genaaid zijn. Om nog maar te zwijgen over de verdachte. Pieter Knabben. Stay tuned (JP).

1 ) Zie aflevering 3 dd. 25 september 2019.

What's eating Pieter Knabben?

 • Hits: 277

Vrienden onder elkaar (038)

We hebben het al eens eerder in de groep gegooid. Peter Lagendijk, voormalig stenenhandelaar en “petekind” van wasserettekoning Henk van de Meene, is na de hemelvaart van de laatste een paar jaar geleden samen met zijn gezin onder de tram geduwd. Door de zogenaamde fine fleur van ondernemend Nederland. Gesteund door de geldschuur van de Van Lanschotjes en de staat der Nederlanden. Teruggedrongen tot het absolute minimum vecht hij voor genoegdoening en rehabilitatie via Twitter. Nou twittert goddank niet toute Hollande, dus maakte in het recente verleden een flink stel van zijn revelaties ook deel uit van het meergranenmenu van KM. Met name over de talloze op het oog zo keurige villabewoners en bootjesfanaten die indertijd willens en wetens van de diensten van Van de Meene gebruik hebben gemaakt en onbestraft zijn gebleven. En wij gaan daar vandaag unverfrohren mee verder.

“KM: Ken je nog meer BN-ers cq. Quoteballen die gebruikmaakten van Henk's wasserettes?

Peter: Ja, dat is echt een heel groot circuit. Rode draad daarbij is dat heel wat van die mensen alleen in naam eigenaar zijn van bedrijven of onroerend goed. Ik overdrijf niet als ik zeg dat half Bilthoven en Bosch en Duin daar tot op de dag van vandaag goed van leeft. Nou ben ik niet het type dat hier met een lijst met namen en rugnummers komt aanzetten. Mede ook omdat ik dan misschien een hoop families in dezelfde situatie breng als die van mijzelf en mijn gezin en in de afgrond wordt geduwd door bijvoorbeeld Van Lanschot en het circuit daaromheen. Die hel gun ik niemand. Wat ik wel kan zeggen is dat Floor Mouthaan tot de grote jongens van deze wasserette behoort. Jullie weten zonder twijfel dat Floor zijn carrière is gestart bij Fentener van Vlissingen en de NORO-fraude op zijn naam heeft staan (1). Zijn broer Niek was hoofd Bijzonder Beheer bij Van Lanschot en de directe baas van Karin Hendriks die mijn gezin en mij in directe samenwerking met de overheid en andere zeer duistere instanties de afgrond in hebben geduwd. En laat broer Niek nou bijzonder toevallig net de buurman zijn van louche auto- en vastgoedhandelaar Theo de Rijk, die nu voor 1,1 miljoen in mijn afgepakte huis van 2,5 miljoen woont. Zo werkt de wereld en half Nederland zwaait ernaar. Hoe Henk van de Meene en Floor Mouthaan elkaar hebben leren kennen weet ik niet. Toen ik in 1998 als zelfstandig ondernemer in het vastgoed begon was ik met Henk overeengekomen dat ik mij voor de helft van de tijd zou verhuren aan Unit Parc. Dat was het projectontwikkelingsbedrijf van Henk en Henny Drost. Henk financierde dat. Ik hield destijds kantoor bij Henny op de Paasheuvelweg in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast financierde Henk projecten van de Belgische woningontwikkelaar Luc Lambrechts en via MKB Vastgoed in Apeldoorn (Reva) de bouw van winkelcentra. Samen met Koos Oegema uit Epe. En dan had ie nog belangen in Fileta Europe (2). Henk woonde in Knokke, maar doordeweeks bracht hij de nacht door in Hilton Soestduinen of in het Newport Beach Hotel in Naarden. Wij ontmoetten elkaar wekelijks en zo goed als elke keer als ik in Soestduinen was had hij precies daarvoor of daarna een afspraak met Floor. Henk vertelde dat Mouthaan voor hem werkte en dat er over en weer zaken werden aangegeven. Henk kreeg projecten en overnames van Floor, die bijvoorbeeld door Van den Hombergh cs. weer werden opgepakt en aangekocht. Henk zat met Floor niet alleen in vastgoedprojecten, maar ook in energie, golfbanen, financieringen, bedrijfsoverdrachten en aandelen. Er was een hele rits BV's bij betrokken, waaronder om er eens een paar te noemen TransMatch BV, Match Finance BV en Transtext Industries (...) Volgende keer meer”.

Intrigerend. Spannend. Schweinerei op het hoogste niveau. Stay tuned (JP).

(1) Zie als opwarmertje voor NORO en John Fentener van Vlissingen aflevering 1 van de serie “Bommen voor Felipe” en aflevering 6 van de serie “De achterzijde van het beursschandaal”. Op NORO komen we nog terug [red.].
2 ) Zie aflevering 37 van deze serie.

Vrienden onder elkaar

 • Hits: 2254

Op de barricades in Frankrijk (054)

'De man die me inspireert in de politiek', vertelt een twintiger in de rij om afscheid te nemen van de overleden Franse president Jacques Chirac bij Invalides. 'Hij wist de mensen samen te brengen. Dat is wat onze huidige leiders missen'. Hij zal worden herinnerd als de man die weigerde mee te doen aan de oorlog tegen Irak van Bush en Blair. Daarom komt Wladimir Poetin op zijn begrafenis. Als maning aan Macron en eerbetoon aan de laatste Gaullistische Franse leider, die weigerde aan de Navo-regime change mee te doen. En hij zal worden herinnerd als 'Mr 5 minuten inclusief douche', de 'rokkenjager' die afgevaardigde, minister, burgemeester van Parijs en premier was voor hij president werd.
Acte 46 was massaal. In Parijs twee stoeten. Toulouse uiteraard en weer overal in het land. Als vanouds.
En dan woensdag 2 oktober, een surrealistisch tafereeltje: 'Nationale Mars van de Woede' door de gezamenlijke politievakbonden te Parijs. In het centrum dat voor de Gele Vesten verboden gebied is. Een merkwaardig schouwspel. Willen ze laten zien dat ze ook mensen zijn? Normaal zijn zij het die voor 350 e per dag vreedzame demonstranten die net als zij opkomen voor bescherming van pensioenen, koopkracht en werkomstandigheden (52 agenten hebben dit jaar al zelfmoord gepleegd) in elkaar slaan, met traangas bestoken en ogen uitschieten. Nu trekken ze met duizenden fluitend en joelend door de straten van Parijs, spreekkoren aanheffend net als de Gele Vesten. Ze gaan voor dood liggen uit protest. Zingen de Marseillaise. Rookbommen net als de Gilets Jaunes. (zie deze video) Van Place de la Bastille naar Place de la Republique, een parcours bekend van 46 op rij. 'Nu zijn de rollen omgekeerd', al meppen ze aanstaande zaterdag er weer gewoon op los. De situatie is er toch door veranderd. Gevaarlijker voor de macht die deze demonstranten normaal op de burger demonstranten afstuurt. De volgende stap is dat ze weigeren zich nog langer te laten gebruiken tegen het volk, dat de zelfde zorgen heeft als zij.
Opvallend is de deelname van GJ-voorman Eric Drouet in de stoet met een paar kameraden. Omgeven door een politiecordon dat hen een zijstraat indrijft. Om verbroedering te voorkomen? (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 313

Op de barricades in Frankrijk (027)

De idioterie van de Franse premier Phillipe bij de presentatie van de resultaten van het 'Grote Debat', 'we hebben naar u geluisterd' wordt door een grote meerderheid van het volk afgewezen. Met beloftes van belastingverlaging en 'we hadden eerder naar de Gele Vestjes moeten luisteren al doen we dat nu wel' proberen ze de opstand (want dat is het) te smoren met loze praatjes en grof geweld, het mengsel dat tot altijd heeft gewerkt. Dat nekt op den duur een regime dat het vertrouwen van de bevolking heeft verloren én slechts walging oproept. Nu de vermaledijde Europese verkiezingen nog om het volk het idee te geven dat ze hebben 'gekozen' en ze denken dat het klusje is geklaard. Deze bestuurlijke elite is zo losgezongen van de werkelijkheid van de gewone mensen dat ze geen oplossingen, politieke oplossingen, kunnen vinden en hun toevlucht nemen tot rookgordijnen van traangas en flauwekulpraatjes.
Macron 's vehikel' La Republique en Marche' ligt op kop in de peilingen, daar trekt 'Jupiter' zich aan op op zijn Olympus, maar het ontgaat hem dat steeds minder Fransen iets hebben met het 'Europese ideaal' waaraan hij zich heeft verpand en opgeworpen als leider. Net als de meerderheid van alle EU-landen. Zelfs in het meest Europese land van Europa, Nederland dat zelfs bereid is haar taal op te geven ten gunste van het Engels, zou bij een referendum over Brussel de uitkomst onzeker zijn. Daarom heeft het kabinet (nb. met D'66,'de referendum partij, Hafmo draait zich om in zijn graf) ook het Referendum de nek omgedraaid. De Nederlanders kunnen gemakkelijk het bos ingestuurd. Bij de Fransen ligt dat wat moeilijker. Onze opstand tegen de Habsburgers is vergeten, net als de Patriotten die zijn ingeruild voor oranjelol. In Frankrijk is de Revolutie gisteren.
Het zou me niets verbazen als de XXIIe aflevering volgende week zaterdag een nieuwe impuls aan de volksopstand zal geven. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 530

Paris s'éveille (018)

Hij snoof als een paard. Hij wipte als een konijn (niet zo lang, maar wel heel fijn). En hij ging voor het luik wegens een frauduleus foutje. Maar Sjaak Chirac was desondanks een populaire (ex-)president, die met redelijke pomp en even redelijke circumstances een paar dagen geleden in Parijs naar zijn schepper werd teruggestuurd. In aanwezigheid van vele buitenlandse ex-collega's. Onder wie onze oud-premier annex Domburgse appartementexploitant Jan Peter Balkenende en voormalig president en heuveltjeskoetsier Bill Clinton. Opvallend: niemand uit Tel Aviv aan Zee. Maar eigenlijk wel logisch. De relaties tussen Sjaak en de polletieke top in Israël waren niet geweldig. Hij was vaak op de hand van de Mo's en dat leverde van tijd tot tijd heel wat briefjes tussen de stenen van de Klaagmuur op met de bede de Franse president eens flink op zijn mieter te geven. Hoewel dat eigenlijk niet nodig was, want de Mossad hield Sjaak aan de korte lijn. Letterlijk zelfs, want hij scoorde zijn 15 grammetjes in de week (gossip) via een Israëlische franchisehouder van Gérard Fauré, de jarenlange zonnekoning op het gebied van seks, drugs en rock'n roll. Over seks gesproken: heel recent tilde de monsieur die Jeffrey Epstein's appartement aan Avenue Foch een beetje toonbaar hield naar buiten, dat het bewuste optrekje regelmatig gefrequenteerd werd door ministers, hoge ambtenaren en andere vingers in de pap. We mogen met een gerust hart aannemen dat die daar niet kwamen om van het uitzicht te genieten. En met een even gerust hart dat ze voor de eeuwigheid werden vastgelegd bij hun werkzaamheden ten zuiden van het middenrif. Maakte Sjaak ook gebruik van de luxe mogelijkheden die bij Jeff in de aanbieding waren? Nous savons pas (Frans voor geen idee). Maar dat ie door de Israëlische snuffelbrigade elke dag in de kieren werd gehouden en elke faux pas keurig werd geregistreerd hoeven we niet uit te leggen. En dat kwam te stade als Sjaak iets op de keien gooide wat de brigade en haar opdrachtgevers niet zinde. Beroemd voorbeeld is een uitspraak uit 1986 van de toen als premier rondrommelende Sjaak. Hij liet toen via de Washington Times op de stoep rollen, dat een op het nippertje voorkomen en bliksemsnel aan Syrië toegeschreven aanslag op een El Al-Boeing van eerder dat jaar geënsceneerd was door de Mossad. Hij had volkomen gelijk (1), maar werd wel gedwongen om zijn woorden terug te nemen. Officieel. Kijk, zo comfortabel is het om wip- en snuifgegevens van hoge jongens te bewaren. En niet alleen in Frankrijk. Rip Sjaak. En u? Als vanouds: stay tuned. (JP).

(1) Voor de liefhebbers: zie het boek “Profits of war” van de voormalige Mossad-agent Ari Ben- Menashe.

Paris s'éveille

 • Hits: 401

Fred en de deals (038)

Tijd niks van gehoord. Van Hennie Keizer aka “De Dikke”. Niet om achterover te slaan voor een dubbele salto gehoekt. Want toen begin 2017 de story over de tot het walhalla der VVD-grissers opgeklommen Utrechtse taxichauffeur uitbrak was er wel heel even gekakel in het hok. Maar in Den Haag beschikken ze over een zeer geroutineerde begrafenisonderneming als het om affaires gaat. Dus Hennie ashes to ashes onder het genot van een koppie koffie en een broodje kaas en hophop de karavaan trok verder. Nou hadden wij over Hennie dankzij een VVD-fluisteraar in de slipstream van Follow the Money ook een paar leuke deuntjes ten gehore gebracht (1). En naar aanleiding van dit bericht in de Quote meldde hij zich weer even met een jolig meeltje. Willen we u niet onthouden. Komt ie.

“Ik kon er in 2017 niet zo gauw opkomen, maar nu weet ik het weer. Het was Hennie Keizer die toen geldschieters zocht voor FastNed. Rijke VVD-ers. Toen het een bodemloze put werd maakten ze er stiekem een carroussel van (het oude liedje) en zochten ze om de boel overeind te houden dummies in filantropisch Nederland als Fred Matser op. Een onnozel rijkeluiszoontje dat nooit een slag werk heeft verricht en dat ook nog via de Stichting Onafhankelijke Hulpverlening de Scientology steunt met donaties”.

Dit stukkie krijgt een vervolg. Voelen we aan ons water. Stay tuned (JP)

(1) Zie eerdere afleveringen in deze serie. 

Fred en de deals

 • Hits: 800

Je suis un Houthi!

De relaties tussen het koninkrijk Saudi-Arabië en het koninkrijk Nederland zijn altijd 'warm' geweest. In de tijd van Bernhard en Juliana tot nu. Nooit zijn in onze media schendingen van mensenrechten (vrouwen, andere religies etc.) als een probleem gezien. Onthoofdingen, handen afhakken of andere straffen van een afschuwelijke dictatuur, het speelde nooit een rol in onze 'vrije pers'. We waren en blijven 'bevriend'. Af en toe verschijnt er een publicatie waarin wordt gejuicht dat vrouwen nu mogen autorijden en meer flauwekul om ons te overtuigen dat het 'de goede kant opgaat'. De oorlog tegen Jemen, die al vijf jaar voortduurt met tienduizenden doden heeft hier nooit op veel belangstelling kunnen rekenen. Ook nu er sprake is van van een kentering in het voordeel van Jemen, zul je er weinig of zelfs niets over lezen in onze dagbladen. Ze zouden natuurlijk ook iets uit te leggen hebben.
De aanval met drones op de Saoudische olieindustrie kon worden toegeschreven aan 'Iran', gewoon omdat het onvoorstelbaar zou zijn dat het armste land ter wereld, Jemen, zoiets zou kunnen bewerkstelligen tegen een van de rijkste landen, Saûdy-Araabje, waarmee we 'zo bevriend zijn'. En aan wie we zoveel wapentuig hebben verkocht, net als de VS.
Dat die miljarden en miljarden aan wapentuig niets hebben kunnen uitrichten tegen de drones van de Houthi's en afgelopen zaterdag een spectaculaire aanval, honderden kilometers binnen Saudi-Arabië, op maar liefst drie gemotoriseerde brigades, zou je grappig kunnen noemen. David tegen Goliath. Uiteraard zal weer geprobeerd worden om het in de schoenen van Teheran te schuiven door onze 'experts', maar u en ik weten beter: het hele geldverslindende systeem van 'patriots' is waardeloos tegen drones met motoren van 1500 euro, te bestellen bij Ali Baba.
Mohammed Bin Salman, de kroonprins en dictator, tapt in een interview met CNN inmiddels uit een ander vaatje. Hij heeft het over vrede en neemt de verantwoordelijkheid voor de barbaarse moord op Khashoggi. Eerder wilde hij nog met Israël en de VS ten strijde trekken tegen Iran.
Saudi-Arabië kent een sterk gediscrimineerde shiitische minderheid in het grensgebied met Jemen die, wat wonder, sympathiseert met de Houthi's. Voor het eerst hebben zij kans op verbetering van hun lot. (WK)

 • Hits: 483

Tussen premies en piraten (162)

Het begin was meteen alweer knudde. Die comparitiezitting in Arnhem die duidelijkheid moest verschaffen over de vraag: hoe nu verder met dat ellenlange juridisch gedreutel tussen ASR en Jos Lindhout van het vroegere PSL? Voorwaarde was namelijk dat beide strijdende partijen een interne vertegenwoordiger als schikkingsgemachtigde naar het front zouden sturen om hun punt te scoren. In het geval van Lindhout kon een koter de was doen. Maar bij bestuurlijk ASR lag dat kennelijk wat moeilijker. De kleine letterspecialisten hadden namelijk Leonard Böhmer als gemachtigde gestuurd. De externe bef van de assurantieschuur die het begrip hautain bij elke zitting weer wat meer inhoud weet te geven. De verklaring voor het wegblijven van een ASR-koelie was volgens hem te wijten aan het feit, dat er niemand onder het personeel van zijn opdrachtgever te vinden was die het dossier voldoende beheerste om overeind te blijven. Er was met name gebrek aan luitjes die iets wisten over de criminele gebeurtenissen in de periode van voor 2005. Nou stond hij zelf toen ook nog niet op de voorplecht, maar een ervaren bef als hij wist die handicap wel te overwinnen. Met andere woorden: hij, Leonard, was eigenlijk de enige gezalfde die deze krulstaart kon wassen. De crew bij ASR bestond blijkbaar enkel uit oliebollen of baksels die al dan niet met de voeten vooruit definitief het pand hadden verlaten. Dit vertoon van arrogantie cq. schijt hebben aan wat de kadi van je mag verwachten kwamen wij in eerdere stadia van deze rechtsgang al vaker tegen. Processtukken te laat inleveren en te elfder ure de kadi verzoeken om uitstel behoorden in de loop van de tijd tot het vaste meubilair van deze affaire. Het beroerde is dat deze irritante, trainerende handelwijze steevast werd gehonoreerd. En ook in het onderhavige geval kwamen ASR en Leonard weg met deze faux pas. Zij het dit keer niet zonder enig gegrom van de kadi die de zitting regisseerde. Wat de voormalige deken van Utrecht daarna met assistentie van een Tom Poes te berde bracht bestond overigens in wezen uit opgewarmde ouwe meuk en een verwijzing naar een aanbod dat hij een paar weken daarvoor bij het hof in de gleuf had geduwd. Dat behelsde het staken van de strijd met gesloten beurzen. Per slot had Lindhout ooit al eens zijn zwierige krabbel gezet onder een vaststellingsovereenkomst waarbij hij 7 ton beurde. En dat terwijl een paar jaar daarvoor cijfernerds van EY in opdracht van ASR hadden gesnuffeld aan de waarde van PSL en op het formidabele bedrag van 1 euro waren uitgekomen. Dus hij mocht nog blij zijn. Ook al omdat hij volgens Leonard daarna bij herhaling de voorwaarden had overtreden die aan voornoemde overeenkomst waren vastgeniet. Dat de voormalige eigenaar van PSL zich ten tijde van de voorafgaande onderhandelingen (die volgens ongestaafde beweringen van Leonard bijna een jaar duurden maar in werkelijkheid een paar weken) vasthield aan het laatste richeltje boven de gapende afgrond van een persoonlijk faillissement en alle bijkomende ellende wisten ze toentertijd bij ASR niet. Zei Leonard. Nee, nee. Lindhout had binnen het kader van deze comparitie een nieuw en serieus onderzoek naar het minuscule ei van EY en andere frivoliteiten in het dossier laten uitvoeren en dat kwam heel wat tikjes hoger uit dan die ene euro. Dat onderzoek was uitgevoerd door Jan Joling, een expert op dit terrein en niet zo'n zuinige (1). Maar toen Joling's rapportage terloops even ter sprake kwam veegde onze Leonard het met de elegantie van een doorgesnoven neushoorn van tafel. De emoties liepen tijdens de zitting hoog op. Lindhout en diens echtgenote wensten financiële genoegdoening, zeker, maar ook en vooral eerherstel. Want door de verregaande beschadiging van zijn reputatie via allerlei fake nieuws dat ASR in de branche had verspreid was het Lindhout onmogelijk gemaakt om zijn normale leven weer op te pakken en leefden hij en zijn gezin al jaren en jaren in de slagschaduw van deze affaire. Een affaire die notabene begon toen een directeur die bij ASR een criminele organisatie overeind hield samen met de grootste wasstraatbeheerder die Nederland waarschijnlijk ooit heeft gekend een reddingsoperatie voor PSL van de kant duwde, die na ingrijpen van buitenaf een paar dagen later al op de rotsen liep. Gek hè, dat ASR tijdens alle rechtszittingen over deze specifieke materie die her en der in deze KM-serie is terug te vinden nooit enig weerwoord of ontkenning heeft geproduceerd. ASR's externe kanjer zorgde aan het eind van de comparitie trouwens nogmaals voor lichte ontsteltenis door van de kadi min of meer te eisen dat het arrest meteen schriftelijk zou worden uitgewerkt, eventueel van correcties zou worden voorzien en aan het eind van die ceremonie door beide partijen zou worden ondertekend. Om allerlei mogelijke misperen van welke kant dan ook direct de kop in te drukken. Het leek op het uitdelen van een brevet van onvermogen aan de kadi en hallelujah jutteperen, die “eis” werd dan ook na kort beraad in het ronde archief gedeponeerd. Binnen een paar weken weten we meer. Ook of het door ons aangekondigde einde van de zaak toch een wormvormig aanhangsel krijgt.

Stay tuned (JP). 

1 ) Zie hier iets meer over Joling's glanzende carrière. 

Tussen premies en piraten

 • Hits: 535

Het Maatschappelijk Onverstand (007)

De zelf-lerende leugen van AI

‘Zelf-lerende kunstmatige intelligentie’ is zo’n vanzelfsprekende formulering geworden, dat je zou denken dat de seculiere wetenschap de heilige graal heeft gevonden. Een wetenschappelijke paus als plaatsvervanger van de Big Bang, verkondigt het opperste woord van waarheid: ‘Kunstmatige intelligentie zal de mens in intelligentie en kennis overvleugelen!’ Aldus de wetenschappelijk paus die graag anoniem wil blijven, en zonder aarzelen de verkondiging van de blijde boodschap, de leugen van de zelflerende kunstmatige intelligentie, graag overlaat aan de haast ontelbare vrome gelovigen die zonder zelfstandig nadenken, diep verwonderd in koor, ‘@amen’  zingen.

Wie de uitleg bekijkt over Google’s deep learning, bekruipt het onaangename gevoel dat wij als brave hersenloze schapen alles moeten slikken wat ons wordt voorgeschoteld. ‘Het programma leert zichzelf, er is geen basis structuur formaat.’ Ooh echt waar, software werkt zonder programmering uit zichzelf door imiteren van menselijke neural-networking imitation, echt waar?
De voorbeelden en uitleg verwijzen naar het zogenoemde superloop-principe, lees: ontelbare herhalende acties in een massieve database. Het basis principe is eenvoudig, om een filosofische formulering te gebruiken: je programmeert positieve resultaten als waar en negatieve resultaten als onwaar. Door deze twee uitkomsten, door talloze variaties en herhalingen te optimaliseren, vergaar je automatisch een grote database van positieve en negatieve uitkomsten. (Massive database is the rocket fuel for AI").

De AI wetenschapper Kai-Fu Lee gaat nog een stap verder, hij presenteert zichzelf als empathisch wezen, (hij had bijna zijn vrouw bij een zware bevalling verlaten voor een presentatie bij de baas van Apple, maar gelukkig werd zijn dochter op tijd geboren!). Kreeg later kanker waarvan hij nu aan het genezen is, en vindt menselijke contacten en relaties belangrijker dan werk! Maar voorspelt daarna moeiteloos het einde van zoveel hogere en lager opgeleide beroepen als onvermijdelijk, en dat alleen de leidinggevende en creatieve beroepen overblijven.

Deze gevaarlijke fluwelen vermenging van jezelf en de tech-industrie als empathisch begaafde wezens, die alleen de emotioneel vervullende beroepen willen redden en de rest als niet noodzakelijk weg rationaliseren. Hij liet gemakshalve de ‘details’ buiten beschouwing, en daarmee bleef onbeantwoord: ‘wat zijn de motieven van de investeerders, lees: the dark money force?’

En wat als er niet voldoende creatief vervullende banen zijn, wat doe je met de ‘werkelozen’? Geef je ze een basis inkomen en alles wat er bij hoort, goede sociale behuizing, gezondheidszorg, natuur, educatie, cultuur, ontspanning, sport? Kortom schenk je ze ruimte en middelen voor een zinvol bestaan?

Een van de stichters van de SoftBank vond mensen in het algemeen onbetrouwbaar, daarom kon je beter op belangrijke politieke en economische posities AI-systemen inzetten, dan vermeed je corruptie en machtsmisbruik. Euh, wie beheert wie? AI — AI? Of beheert een kleine onzichtbare technocratische en economische elite de kunstmatige intelligentie systemen? Of komt dan toch sluipend en zachtjes een door kunstmatig intelligentie aangedreven nieuwe eugenetica om de hoek kijken? Als een sluipende onzichtbare demon, bijvoorbeeld een AI-Nemesis project dat de samenleving zuivert van de on-nuttige zinlozen, lees: van de niet-noodzakelijke niet-creatieven?

Met mensen als bijvoorbeeld Mohammed Bin Salman, (lees: de zelf-verklaarde niet-opdracht-gever van de Kashoggi-recycling actie in Istanboel) als een van de grote investeerders in het Vision Fund (het grootste investerings fonds van AI projecten geleid door SoftBank), vrees ik dat kunstmatige intelligentie geen sociale utopie zal nastreven, slechts winst en macht.

Het was licht, het was donker, een zevende dag.

Het Maatschappelijk Onverstand

 • Hits: 397

Op de barricades in Frankrijk (026)

Zoals te verwachten viel na de wetten die werden ontworpen om het volksverzet te smoren, wordt nu het uitdoven aangekondigd door regering en haar MSM media. De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte gegevens waren altijd een lachertje, bedoeld om de bevolking te ontmoedigen. Zeker zit er een fluctuatie in de aantallen demonstranten en het zou ook vreemd zijn geweest als de aantallen alleen maar groter waren geworden tot miljoenen mensen de ordetroepen onder de voet hadden gelopen op weg naar het vertrek van de president in het Elysee in zes maanden? Het verzet is een kwestie van een lange adem en de leiders van de beweging zijn zich daarvan bewust. Drouet, Rodrigues en Lallouche zijn maar een paar van de welbespraakte en inspirerende woordvoerders van het volk. Mensen die landelijk meer vertrouwen genieten dan welke politicus ook in de beste Republikeinse traditie.
Er wordt gezegd dat het geweld afneemt, dat van de politie zeker niet: op de grens met Catalonië, het plaatsje Le Boulou, probeerde de politie (zonder succes) een paar honderd demonstranten te verdrijven met traangas, waarbij een jong meisje is gestikt. Na het gebruik van een nieuw type gas in Bouches du Rhone zijn er berichten in de media verschen dat ze gif bevatten. 'Dans le calme' werd over deze XXI'e Aflevering gemeld. Nee dus. Ook in Rouen, Lille en Montpellier gebruikte de politie geweld tegen geweldloze betogers. Minder aandacht in de Media en meer geweld, zo probeert Macron 'het probleem' te klaren. Het is mogelijk dat de bereidheid om te demonstreren onder invloed van het geweld, de kans gewond te raken (zou u meedoen?) verder uitdooft. De flauwekul van de Europese verkiezingen, de uitkomst van het Grote Debat morgen door premier Philippe met een paar loze beloften waar een aantal mensen intrappen, maar het zal maar tijdelijk zijn. Want de grondslag is de fundamentele ongelijkheid in de Franse maatschappij. Daar zal niets aan veranderen. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 527

Onze milde kant (030)

Ik heb nu wel zo’n beetje alles gelezen over de geliquideerde advocaat, maar ik moet zeggen: zelfkritiek is zijn Broederschap vreemd. Feitelijk komt al het gehuil en gelebber uit de beroepsgroep neer op hetzelfde: wij verdienen respect, want wij houden de rechtsstaat overeind. En vlieg je op wat grotere hoogte over het geval, dan zie je dezelfde beduimelde bewoordingen en ideologische prietpraat als die waarmee in een glijdende schaal ambulancebroeders, spuitgasten, dienders, ME-ers, stillen en in een misschien helemaal niet zo verre toekomst ook kampbeulen een beroep doen op dat respect.
Van advocatuur had je er ooit twee: gewone en sociale. Gewone advocatuur was toen -ik spreek nu over dertig jaar terug- wat ie vandaag ook is: geldverdienen over de rug van de rechtsstaat. Grof geld, door meisjes en jongens die vaak in de derde of vierde generatie waren opgevoed met het idee dat het grofste geld het beste geld is. U en ik hebben samen met ze op school gezeten dus ik vertel hier niets nieuws. Na die school gingen U en ik de wijde wereld in en zij een dispuut. Het corps is hun bubbel: heeft het drankmisbruik er niet teveel vat op de voortplantingsorganen dan leidt het rondgeneuk er tot kindertjes en die zijn dan ook weer voorbestemd om tot de Broederschap toe te treden.
Sociale advocatuur is opgeheven. De beroepsgroep zelf haalt er allerlei redenen bij waarom maar dat zijn drogredenen. De enige reden is dat er in de advocatuur grof geld verdiend moet worden, en dat dat niet binnengevlerkt wordt door het verdedigen van U en mij. Het is met andere woorden de advocatuur zelf die de bijl heeft gezet in de sociale rechtshulp. En daarmee in de rechtsstaat. Zo die laatste ooit al heeft bestaan, is ze geworden tot een rechtsestaat. De advocatuur verdedigt het geld, het grove geld: eigendom en macht. Van anti-kraakwet tot en met het nekken van de vrije meningsuiting, het zijn de advocaten zelf die het vuile werk opknappen ‘omdat de kachel moet branden’, en er ‘s avonds onder elkaar prat op gaan de grootste nota aan de dikste rijke sukkel de deur te hebben kunnen uitsturen.
De beeldvorming doet de rest. We keken ooit met ons allen naar Ally McBeal, nu hebben we de omhooggevallen ME-er John van den Heuvel en de ‘volksjongen’ Holleeder op de koffie. En hun verdedigers. Legaliseer kraken en je hebt een oplossing voor de woningnood. Legaliseer softdrugs en je hebt geen JvdH’s en Holleeders meer. Geef levenslang voor bezit van en handel in wapens en het geknetter en geknal in Amsterdam is verleden tijd. Zet een top op wat advocaten mogen berekenen aan hun cliënten en je hebt binnen de kortste keren weer sociale advocaten… (gvd)

Onze milde kant

 • Hits: 633

Zo populair is Guaido bij zijn volk ...

De 30 dagen die de zelfverklaarde president Guaido volgens de grondwet heeft om verkiezingen in Venezuela te organiseren zijn al met een week verstreken. En nog steeds zit Nicolas Maduro op zijn plaats in Miraflor te Caracas. De dreigementen van Washington aan Moskou met hel en verdoemenis als ze niet stoppen met militaire steun aan Maduro hebben niet het gewenste effect gehad. Rusland spreekt nu over een rode lijn die niet overschreden mag worden. Jimmy Dore laat het zien in een live-show te Ventura (Californië). Dan weet je alles. (WK) 

 • Hits: 666

Trump en Deep State (017)

De impeachment-procedure die door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tegen Donald Trump is gestart hangt op de inhoud van een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. Volgens een 'anonieme klokkenluider' zou Trump aan een paar honderd miljoen dollar militaire hulp de voorwaarde hebben gesteld dat Oekraïne een corruptie-onderzoek start naar Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon. Biden had als vice-president onder Obama het ontslag van een Oekraïense Openbaar Aanklager die een onderzoek naar de benoeming van Biden's zoon Hunter tot topman van het geprivatiseerde Oekraïense gasbedrijf (fracking!) geëist én gekregen van Zelensky 's voorganger Poroshenko. Over inmenging in binnenlandse aangelegenheden gesproken.
Trump heeft aangekondigd een transcriptie van het gesprek openbaar te maken. Dit is inmiddels gebeurd. Geen sprake van  'je krijgt pas geld als...'. Impeachment op grond van dit gesprek is onmogelijk.
Zelensky zou juist deze week naar Washington afreizen voor overleg en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In de Amerikaanse media wordt dit als een 'valkuil' voor Zelensky omschreven: hij wordt gedwongen partij te kiezen tussen Trump en zijn tegenstanders, oftewel Deep State. Oekraïense functionarissen hebben ontkend dat Trump in het telefoongesprek druk op Zelensky heeft uitgeoefend, maar geweigerd details erover naarbuiten te brengen omdat het gesprek 'vertrouwelijk' zou zijn. 'Waarom zouden we hier op reageren? Er vond een gesprek met de Amerikaanse president plaats. En dat was het', was de reactie van de woordvoerder van Zelensky tegenover persbureau Reuters. 'Iedere poging door een van de beide partijen om Oekraïne te gebruiken is schadelijk voor onze relaties'. Het moment voor Zelensky na de succesvolle gevangenenruil met Rusland en zijn pogingen om een einde te maken aan de burgeroorlog in Oost-Oekraïne is nogal delicaat. Oekraïne wordt al jaren gebruikt als breekijzer tegen Rusland, via MH17, de Krim en de daar uit voortvloeiende sancties. Zijn belang is buiten de opgelaaide machtsstrijd in Washington te blijven.
In mei kondigde de persoonlijke advocaat van Trump, voormalig burgemeester van NYC Giuliani, aan naar Oekraïne te komen. Een trip die werd gecanceld, volgens Giuliani, omdat Zelensky 'omringd wordt door vijanden van Trump'. Hij noemde de adviseur van Zelensky, Sergej Leshenko, de man die in 2016 de betalingen van de door een coup afgezette Oekraïense president Janoekovitsj aan Paul Manafort, later campagne-chef van Trump bij zijn verkiezing in 2016 "onthulde". De aanloop naar Russiagate, de mislukte poging om Trump af te zetten. Volgens Giuliani was die informatie fake.
Nadat Giuliani de trip naar Oekraïne had gecanceld, zocht Andrei Yermak, een assistent van Zelensky, op eigen initiatief contact met Giuliani. Ze zouden elkaar in Spanje hebben ontmoet. Ik vermoed dat deze opgeblazen affaire als een nachtkaars uitgaat. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 506

Assange en Brexit (001)

Juist nu de Brexit-comedie naar een hoogtepunt gaat in de idioterie dat EU-president Tusk nu een 'flexibele Brexit', wat dat ook moge betekenen, heeft gesuggereerd in reactie op het pandemonium in het Britse lagerhuis dat in opdracht van het Kapitaal moet verhinderen dat er echt wordt 'gescheiden' (zie de serie 'wat er nooit in is geweest hoeft er ook niet uit'). Op het moment dat een wisseling van de wacht onvermijdelijk lijkt. Op dat moment probeert de Equadoriaanse 'Lenin' (de echte draait zich om in zijn graf) Julian Assange 'voor het scheiden van de markt' uit de Equadoriaanse ambassade te Londen te zetten waar hij 6 jaar geleden asyl zocht tegen een uitlevering aan de VS waar hem levenslang wacht. Want deze lakei van het Amerikaanse imperialisme weet dat mogelijk opvolger Corbyn zijn ambtstermijn moeilijk kan beginnen met het uitleveren van Assange aan de VS. Al weet je het met Labour natuurlijk nooit. Een snelle uitlevering in een 1-2-tje met de regering May is de bedoeling.
Daarmee zou de kous natuurlijk niet af zijn, de rechtszaak in de VS (Trump liet zich tijdens zijn presidentscampagne in het openbaar lovend uit over de Wikileaks-voorman) zal een spektakel worden. Omdat niet Assange terecht zal staan maar Deep State zelf. En alles wat er nog rest van de ooit zo vooruitstrevende juridische traditie in de VS zal uit de kast worden gehaald om hem te verdedigen. De wereldwijde aandacht moet de rest doen.
Assange's proces zal ernstige problemen opleveren voor Trump. Een van de bases van Mueller's 'Russiagate' was de vermeende link tussen de Trump-campagne (Roger Stone) en Rusland, via Wikileaks. De DP ruikt weer bloed reken maar. Daarom zijn er dus ook grote belangen die willen verhinderen dat Assange wordt uitgeleverd. Het wordt een interessant steekspel. (WK)

Assange en Brexit

 • Hits: 616

What's eating Pieter Knabben? (003)

Analyze this. BKA-smurfen hebben hun collega's elders in de wereld verzocht om je van ijzeren manchetten te voorzien. Wegens een poging tot het trekken van flessen ter waarde van ca. 1,75 meloen euro in het Nedersaksische Lingen. Jouw lezing over de operatie in Lingen verschilt aanzienlijk met die van de Duitse justitie, maar die in een peevee laten vastleggen bij een Nederlands smurfenbureau levert onvoorziene problemen op. Ondanks het feit, dat de CIE jouw lezing kent en heeft geprobeerd daar een slaatje uit te slaan door je glorieus te bevorderen tot burgerinfiltrant. Verder loop je met het onbedwingbare vermoeden rond dat een van de voormalige compagnons bij de Lingenaffaire in staat cq. van plan is om met een kleine hoeveelheid lood het licht bij je uit te blazen. En je bef Marja Plas maakt af en toe foutjes, waardoor je twijfels krijgt over haar goede bedoelingen. Wat doe je in zo'n situatie? Je neemt de benen. Dat deed Pieter Knabben dan ook. Respectievelijk naar Zwitserland en Spanje. Vanuit dat laatste land belde hij op 7 april 2014 met de recherche in Arnhem. Met meneer A.A. Van Diemen. Om zijn relaas over bedreiging, afpersing, zijn afgepakte en misbruikte bankpassen, de CIE en andere feestelijkheden uit de voorafgaande jaren te spuien. Meneer Van Diemen laat zijn opnameapparatuur meelopen en maakt van de conversatie een leuk peeveetje. Hoe toevallig nou, kort daarna werd Pieter gearresteerd en overgebracht naar een petoet in Madrid, alwaar hij voor zijn transport naar Nedersaksen een paar aangename cellulaire dagen doorbracht met Luis Barcenas, een van de hoofdpersonen van het politieke schandaal rond de Partido Popular (1). Eenmaal voorgeleid was hij in wezen al het haasje. Ondanks het sterke vermoeden dat de compagnons wel degelijk een kwalijke rol hadden gespeeld bij het financiële laagstandje werden ze niet aangeklaagd en hoefden ze ergo ook niet voor de Duitse Kadi te verschijnen. Laat staan als eventuele getuigen ten overstaan van een Nederlandse rc iets ten nadele van hullie zelf te verklaren. Pieter Knabben werd op 3 jaar kerker getracteerd, waarvan 1,5 jaar effectief. Maar gevaarlijk of niet, hij neemt het niet en stuurt aan op een revisie.
Wordt het toch nog gezellig. Stay tuned (JP).

(1) Zie onze serie “Spaanse steekjes”.

What's eating Pieter Knabben?

 • Hits: 353

Joke Kaviaar (023)

Joke Kaviaar is vrij! Joke Kaviaar is weer vrij! Vanmorgen vroeg liep ze de bajespoort van Nieuwersluis uit, vermoeid, maar stralend, sterk, ongebroken. De tien weken gevangenisstraf, opgelegd wegens kritische artikelen tegen de onderdrukking van vluchtelingen en wegens deelname aan een protest tegen de bouw van een vluchtelingenbajes, is achter de rug! Namens Joke bedankt de Steungroep 13 September alle mensen die op welke manier dan ook steun hebben gegeven en solidariteit hebben betoond, financieel maar vooral ook in de vorm van post. Joke is blij met de ladingen post die, tien weken lang, bijna dagelijks zijn binnengebracht, met de e-mails, met de meegestuurde enveloppen en postzegels, de uitgeprinte artikelen die ze opgestuurd kreeg zodat ze op de hoogte bleef van wat er ‘buiten’ speelde. Het maakte de dagen daar binnen korter, het hielp haar in wat ze binnen onvermoeibaar heeft gedaan: artikelen schrijven, tekeningen maken, songteksten creëren… en brieven beantwoorden. Dank aan jullie allemaal! Joke is nu dus weer op vrije voeten, voor zover je van vrijheid kunt spreken in deze van repressie en racisme doordrenkte en van hekken, grenzen en bewakingscamera's vergeven wereld van vrijheid kunt spreken. Zij zal de strijd tegen repressie en racisme, die ze in haar cel zo goed mogelijk heeft voortgezet door middel van artikelen en het aanvechten van onrechtvaardige bajesbesluiten, buiten die cel ook weer oppakken. Omdat niemand vrij is zolang niet iedereen vrij is. Geen grenzen, geen gevangenissen: vrijheid voor iedereen!

Steungroep 13 September

Joke Kaviaar

 • Hits: 557

Trump en Deep State (016)

De kogel is door de kerk: het Amerikaanse Congres heeft de procedure om Trump af te zetten in gang gezet. De grond is het telefoongesprek met de Oekrainse president Zelensky (zie vorige aflevering) waarin hij toezeggingen (nu inmiddels 400 miljoen dollar volgens MSM) zou hebben gedaan in ruil voor een corruptieonderzoek naar zijn Democratische rivaal in 2020 Joe Biden. In het Huis is een eenvoudige meerderheid voldoende. Vervolgens gaat het voorstel dan naar de Senaat (dat een Republikeinse meerderheid heeft) waar een tweederde meerderheid nodig is. Biden had zich de afgelopen weken onmogelijk gemaakt met verschillende uitglijders, naast de beschuldigingen over corruptie in Oekraïne en China. Hij moest worden geloosd omdat hij in 2020 geen kans zou maken tegen Trump. In een moeite door zou Deep State zich ook van de Donald willen ontdoen. Als een duveltje uit een doosje zou dan Hillary Clinton zich melden als Democratische presidentskandidaat. Zij had vorige week al een ontmoeting met een andere kandidaat, Elisabeth 'Pocahontas' Warren.
'Trump berijdt een stier'. Niet alleen politiek, ook economisch: de FED heeft de afgelopen 5 dagen 30 miljard dollar per dag gepompt in de Amerikaanse banken in kader van 'Repo operaties' om de 'liquiditeit' te vergroten. De banken hadden geen geld meer en berekenden onder elkaar, in het interbancaire systeem, inmiddels 10% (dag)rente in plaats van de normale 2%. Deze operatie duurt al langer dan een maand en zou doorgaan tot 10 oktober. In totaal zou het tot nu inmiddels al om 300 miljard dollar gaan. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de bankencrisis van 2008. De FED probeert hiermee de tarieven die banken onder elkaar berekenen te drukken maar slaagt er niet in. Het laat de ineffectieviteit van de (private) Centrale Bank, gesticht in 1913, zien. Als de FED niet slaagt te interveniëren zal de verwoestende markt zijn werk doen: recessie, crisis. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 460

Verlengen, met strafschoppen na (018)

Na Marco Kroon is het de beurt aan Kakhi Jordania om in Den Bosch op handen gedragen te worden. Hoe groot kan je behoefte aan helden zijn? Houden we het simpel. De mores van het moderne betaald voetbal, nog eens uitgelegd voor de M-Side.
Regel 1: niemand investeert in profvoetbal om wille van dat voetbal. Voetbal is big business omdat je er op kunt gokken. Vandaag de dag niet alleen meer op de uitslag van een wedstrijd maar op alles in en rond zo’n wedstrijd. Je kunt inzetten op de minuut waarin de volgende vrije schop gegeven zal worden. Je kunt zelfs gokken op het rugnummer van de volgende invaller in een wedstrijd. In online gokken gaan miljarden om en er worden miljoenen aan zwart geld mee wit gewassen.
Regel 2: de reikwijdte van een competitie, de omvang van een club of het belang van een wedstrijd heeft niets te maken met de keuze van de gokmafia voor een bepaalde club. Van belang is alleen maar dat er in real time gegokt kan worden tijdens wedstrijden van die club. Daarom zijn de Russische en Skandinavische competities gewild bij de gokmafia, omdat daar gespeeld wordt terwijl elders de competitie stil ligt.
Regel 3: de gokmafia zet een stroman als investeerder in een club. Vergeet dus de indianenverhalen waarin de Jordania’s in verband zouden kunnen worden gebracht met illegale handel met de Krim of zo. Ik wed (sic) dat hun geld omgaat in het gokcircuit en dat dat geld wordt gebruikt voor matchfixing en het over de hele aardbol verhandelen van spelers, coaches en scheidsrechters die weten hoe je de gokmafia aan zijn gerief laat komen.

Ik weet waarover ik het heb. Ik zal het allemaal nog wel es in een boek zetten, maar hier een samenvatting van hoe de gokmafia zo’n tien jaar geleden huis hield in de Finse voetbalwereld. Het begon bij FC Allianssi, in een voorstad van Helsinki. Anonieme club, die opeens werd gekocht door een Chinees. Club veranderde van naam, kreeg een gloednieuw stadion (helemaal van hout!) en speelde als AC Vantaa zelfs in de Europa League. Zhe, zo heette de Chinees was de held in Vantaa en omstreken… Totdat opeens de coaches en de meeste spelers van de club ontslagen werden en vervangen door acht of negen spelers en een trainer uit het Waesland, in Belgie. En die vernieuwde ploeg vervolgens met naar ik meen 8-0 verloor… Daarna was het snel afgelopen met AC Vantaa. Nadat de Finse bond de wedstrijden van de club uit de nationale toto haalde verdwenen spelers en coach weer net zo snel als ze gekomen waren terug naar Lokeren en Sint-Niklaas, van de Chinees -die in een programma op de nationale tv uitgebreid geinterviewd was geweest!- werd nooit weer iets vernomen (was dus waarschijnlijk een heel andere Chinees dan voor wie hij zich uitgaf…) en het mooie stadionnetje staat leeg te herinneren aan deze trieste periode.
Vervolgens was het de beurt aan Tampere United. Club die zich al had opgewerkt tot kampioen van Finland en in de industriestad Tampere mocht bogen op een grote supportersschare. Kreeg eigenaren met een russischklinkende naam. Matchfixing is nooit aangetoond maar de Finse bond spitte door de boekhouding van de club en stuitte op zoveel onregelmatigs dat het bestuur werd vervolgd en de club teruggezet naar de zesde klasse. Met name de gelden die ene Winston Perumal vanuit Singapore naar Tampere had overgemaakt, waren verdacht. Perumal was toen al internationaal gezocht vanwege matchfixing. De man kreeg nog net de tijd om een ander slachtoffer te maken: FC Popa.
FC Popa, uit mijn woonplaats Pori, was het speeltje van Antti Sumiala, voor de iets ouderen onder ons bekend als de spits van onder meer NEC en FC Twente. Zomer 2011 deed Popa er alles aan om naar het hoogste niveau te promoveren en omdat de rel in Tampere toen volop speelde dacht Atti er verstandig aan te doen door in de krant te laten zetten dat Perumal weliswaar ook contact met hem had opgenomen maar dat Antti dapper neen had gezegd. Arme held Antti: natuurlijk bleek hij na een onderzoekje van de bond wel degelijk door de Singaporees gekocht.
Ik heb Perumal in Pori voor de rechtbank zien verschijnen, voor zijn uitwijzing naar Hongarije. Een bedeesde, kleine man. Beslist geen held. Ik heb ook de vergadering bijgewoond in het kantoortje van Popa, waar de harde kern van de supporters bij Antti verhaal kwam halen. In het kantoortje, naast een vuilverwerkingsbedrijf, brandde nog een enkele lamp en er stond nog een oude sofa. Verder niets dan veel oude pizzaverpakkingen en een motregen op de raampjes. Antti heeft drie jaar voorwaardelijk gekregen, zijn manager een boete van 600 euro. Ook bij die rechtszaak was ik aanwezig. Antti lachte en tapte moppen, zijn manager zag er ontdaan uit. Ik heb Antti twee dagen geleden maar in facebook gelukgewenst met zijn verjaardag, maar een held is hij voor mij nooit geworden.

Het is de vraag geworden of FC Den Bosch er een verlenging uit zal slepen. Is er nog een afslag, voordat dit serietje eindigt tussen de oude dozen en in de motregen? Er hing maandag op de M-Side voor de wedstrijd wel een spandoek waarom ik kon lachen: tegen de KNVB. Laat ik het zo formuleren: natuurlijk is het zo dat het weigeren van een overname aan FC Den Bosch voor de bonzen makkelijker is dan het zuiveren van de boekhouding van PSV of Ajax, laat staan die van de bond zelf. Het is een illusie om te denken dat het Nederlandse profvoetbal vrij is van matchfixing of competitievervalsing. Net zo als het een illusie is om te denken dat een Georgische patser in een club in Brabant investeert uit liefde voor die club of uit liefde voor voetbal. Wil je daarom als liefhebber van het spelletje en als fan van je kluppie echt breken met oplichters en misbruikers, dan moet je wild gaan. Uit de bond.
Is ooit begonnen rond Manchester United, toen de Mancunians werden verkocht en de fans voor een kaartje honderd pond moesten gaan neertellen. Die fans richtten de FC United of Manchester op. Ik citeer uit Wikipedia: ‘De supporters zijn dus voornamelijk misnoegde fans van Manchester United. De club heeft een grote schare trouwe fans, de bezoekersaantallen van de club zijn enorm hoog voor de divisie waarin het uitkomt. De club wordt geleid door een raad van bestuur. Deze raad wordt gekozen door de aandeelhouders, zijnde supporters die vrij zijn een bepaald bedrag te geven voor één aandeel. Per man is slechts één aandeel te koop. De club is tevens een nonprofit-organisatie’.
Iets dergelijks ontstond ook in Finland. Tampere United maakte onder leiding van de fans een doorstart en maakt komende zomer weer haar opwachting in de landelijke tweede klasse. In Pori gaat het niet zo snel. Popa zonder FC begon in 2012 in de zesde klasse en speelt daar nog steeds. Maar wel op een financieel gezonde basis…
(JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 440

Fuck (135)

Wat weer een heisa aan de overkant van de plas. Potus Trump zou zijn komieke Oekraiense collega Zelensky kortgeleden tijdens een telefonisch onderonsje onder druk hebben gezet om een corruptieonderzoek naar Hunter Biden cs. weer op de rails te zetten. Dat was op een zijspoor gemanouvreerd onder druk van Hunter's vader Joe in de nadagen van zijn vice-presidentschap. En zowel potus Trump als nepopappa Joe gebruikten daarvoor hetzelfde aas: een zak met poen. Als Zelensky braaf was kreeg ie de toegezegde financiële steun. Zo niet dan kon hij het schudden. Inmiddels heeft de Democratische partij een slappe ballon opgelaten om uit te vogelen of het opstarten van een afzettingsprocedure van Trump wettelijk haalbaar is. Een hachelijke onderneming. Zelfs als mocht blijken dat The Donald inderdaad druk heeft uitgeoefend op Zelensky om de verkiezingscampagne van Joe voor het presidentschap een deuk te bezorgen. Want Joe kan wel zeggen dat ie nichts gewusst heeft van Huntertje's corrupte activiteiten in Oekraïne (n.b. onder de vleugels van de Joodse nazi-leider Igor Kolomovsky) maar hoe geloofwaardig is dat? Om nog maar te zwijgen over Huntertje's bemoeienissen bij het goksyndicaat van Ruth Parasol, de wasstraat van Sir Allen Stanford, de olie- en gaswinkels van Oekraïne en Letland en Ebolabestrijder Metabiota. Oh? Hoort u daarvan op? Als u even terugfietst in deze serie dan komt u dat allemaal tegen. En reken erop dat ze in het team van de potus al lang bezig zijn met het uitbaggeren van deze swamp, waarin zelfs een stukje Nederland is terug te vinden. Niks mooiers dan conspiracy. Stay tuned. (JP)

Fuck

 • Hits: 399

De vergiftigde pion van de Golan (003)

De betrekkingen tussen Israël en Rusland zijn voortreffelijk, zoals Netanyahu niet nalaat bij iedere gelegenheid te herhalen. Zelfs na het neerhalen van een Russisch propellervliegtuig boven Syrië niks aan de hando. En 'Israël mag van Rusland Syrië bombarderen'. Dat mag een andere vriend van Rusland, Turkije niet.
Israël heeft 2 miljoen Sovjet-burgers binnen haar grenzen, dat verklaart het speciale belang voor Bibi van goede betrekkingen met Moskou.
Deze goede betrekkingen zijn Deep State in Washington uiteraard een doorn in het oog. Dat Rusland door knappe diplomatie en 'boots on the ground' in staat is geweest Assad te redden en de VS, Navo en Israël op afstand te houden en tegen elkaar uit te spelen mag een godswonder worden genoemd. Hoewel Netanyahu natuurlijk net doet alsof deze goede betrekkingen te danken zijn aan hem persoonlijk en zijn 'vriendschap' met Poetin persoonlijk, wordt het belang van goede betrekkingen met Rusland in Israël breed gedragen. Denk opnieuw aan de 2 miljoen waarvan er steeds meer terugkeren of pendelen.
Mocht Netanyahu struikelen, via een strafproces of een verkiezingsnederlaag, dan is een verandering in die betrekkingen in de zin van verslechtering niet waarschijnlijk.
Netanyahu dreigt een proces wegens corruptie dat een gewelddadig einde aan de carrière van 'de koning van Israël' zou maken. In dat licht staat hij nu voor verkiezingen. Nu is de aanhang van de premier groot en fanatiek maar zij die hem haten idem dito met een *-tje. In hetzelfde licht ontving Netanyahu een 'verkiezingscadeautje' van zijn 'goede vriend' Trump in de vorm van de Golan. Er is een storm opgestoken waarbij die over 'Jeruzalem' een windje was. Wat dat betreft heeft Trump Assad nu echt gered in de internationale arena.
Hoewel hij natuurlijk ook maar een pop aan een touwtje is, bestaat altijd de mogelijkheid dat een kat in het nauw iets krankzinnigs doet. Zijn land, volk en de wereldvrede in gevaar brengt met een oorlog tegen Iran. Op aangegeven van Deep State. Wat zal de wereld doen. En Nederland. 'Wij staan achter Israël' op de bumper, zoals tijdens de Zesdaags Oorlog? Of mogen onze jantjes deze keer meevechten in de lucht? Het is mogelijk dat met behulp van de 'gristenen', die vanwege schuldgevoel over de jood Jezus menen deze misdaden te moeten goedpraten, dit kunstje nogmaals wordt opgevoerd.
Maar zoals Carlo Marx zei... (WK)

De vergiftigde pion van de Golan

 • Hits: 570

Catalonië en Madrid (018)

Aan de vooravond van het vonnis volgende maand van van een Spaanse rechtbank over de twaalf leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging die van 'rebellie' worden beschuldigd vanwege het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid in 2016, heeft de Spaanse justitie negen mensen opgepakt die een bomaanslag zouden hebben voorbereid. Vermeend materiaal om explosieven te fabriceren is in beslag genomen.
De onafhankelijkheidsbeweging heeft zich altijd altijd geweldloos opgesteld. Als dit waar zou zijn, zou dat een breuk zijn met de methodes van de Catalanen tot nu toe. Ik geloof er daarom niets van en beschouw het als een provocatie van Madrid en haar veiligheidsdiensten. Om de onafhankelijkheidsbeweging te criminaliseren. De Spaanse media meldden dat de 'terroristen' met bommen hadden geoefend op een verlaten huis. Later werden deze berichten weer ingetrokken. 'De politie arresteert eerst en zoekt vervolgens naar bewijzen' was de reactie van de naar Brussel uitgeweken vorige regiopresident Puigdemont.
De meeste arrestaties vonden plaats in Sabadell, een voorstad van Barcelona. Daar en op andere plaatsen in Catalonië werd direct gedemonstreerd. In Barcelona moest de Catalaanse politie een bureau van de Guardia Civil (de gehate militaire politie van Madrid) beschermen tegen honderden woedende betogers. De arrestanten maken deel uit van de 'Comités ter verdediging van de Republiek', naar voorbeeld van de Cubaanse 'Comités ter verdediging van de Revolutie', per wijk, dorp en stad georganiseerd.
De Madrileense regering speelt met vuur. Al langere tijd. Dat ze nu de boel proberen te forceren, terwijl Spanje afstevent op opnieuw vervroegde verkiezingen, is een veeg teken.
De toestand in Baskenland is na decennia van geweld gepacificeerd. Dat zal Madrid voor ogen staan: 'het moet ergeren wil 't beteren'. (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 329

Opgeruid staat netjes (008)

Goedemorgen allemaal, een hele goede stakingsdag ook nu weer toegewenst aan alle schoolgaande jeugd in Nederland. Maar voordat jullie je rugzakjes weer oppakt en met een welgemeend tabee het onderwijzend en ondersteunend personeel in de deuropening laat staan, eerst een overweging.
Er wordt een beroep op jullie gedaan. Of jullie meester of juf, of liefst natuurlijk allebei, willen aanbrengen. Wattaaa… toch niet weer over dat het nummer van Juliette in de telefoon van meester staat? Want daar zijn we laatst al over doorgezaagd… Neeneenee, dit keer gaat het over iets anders. Over iets dat zo anders is dat het enige uitleg behoeft. Niet over van dattum dus…
Deze aanmelding gaat over politiek. Linkse politiek. Jullie moeten het doorgeven wanneer meester of juf een links verhaal ophangt. Wanneer jullie worden geindoctrineerd, zo heet dat op zijn oud-grieks. Wattaaa… Wat is linkse politiek en zo ja wat heeft dat met ons van doen? Enne, wat krijgen we voor dat aangeven…?
Precies, dat dacht ik al: jullie zijn zo gewend aan linkse praat voor de klas dat jullie het niet eens herkennen. Het aanmeldpunt bedoelt met links dat lullo of kullo van wereldoriëntatie alles goedpraten van na 1968. Wattaaa… Jaja, rustig, ik leg het uit, ik leg het uit…
Jullie hebben opa’s en oma’s en over die hun tijd gaat het. 1968. Jullie pa en ma waren er toen nog niet en die leraren hebben het ook maar van horen zeggen, maar in en rond 1968 gebeurde er iets vreselijks. De wereld ging op de schop. Sindsdien is het niets meer geworden…
Niets was na 1968 meer zoals het duizenden jaren was geweest. Vrouwen waren geen vrouwen meer, mannen geen mannen. Kinderen ook niet. Iedereen moest zijn haren laten groeien en stoned worden. Iedereen deed het met elkaar, het liefst in de berm of in de etalage van de Hema. De muziek werd afgeschaft en daarvoor in de plaats kwam gegil en gekrijs van baardapen, manwijven en nikkers. De televisie werd uitgevonden en het verhaal werd de wereld ingeholpen dat de aardbol niet plat maar rond zou zijn…
Ik hoor niks meer uit jullie midden. Heb ik het fout of zijn jullie geheel en al flabbergasted? Jullie hebben nooit van dat al gehoord? Sterker nog: jullie denken dat ik nu maar een verhaal verzin om jullie bezig te houden? Maar het is echt waar gebeurd hoor: dit was de revolutie van 1968.
Waar is die dan gebleven, vragen jullie? Waarom is daarvan niets meer zichtbaar? Hoe kun je het nou over een revolutie hebben terwijl er niks niemandal van over is? Van de Franse Revolutie staat er tenminste nog een oud gebouw in Parijs. En de revolutie in Rusland van 1917 is daar laatst nog gevierd geworden. Maar van 1968 hebben we toch helemaal niks meer? Mannen die geen, en vrouwen die geen… Jullie papa wast op zaterdag de auto zoals dat sinds de steentijd is gebeurd, en jullie mama beunt dan bij in de Jumbo zoals haar moeder dat al deed bij De Gruyter. Blowen en de beest uithangen? Er komt een rookverbod tot aan de hoek van de wijk en laatst hield er iemand een spreekbeurt over dat zelfs abortus fout is. En op het schoolfeest worden geen rapteksten meer voorgelezen…
Jullie hebben groot gelijk. En jullie hebben het door. Van wat er al in 1968 heeft plaatsgevonden is vrijwel niets meer over. Museumstuf. Gaan jullie nou maar lekker met een stoot adrenaline in je donder de straat op. Enne… we hebben elke week een special place to go, en vandaag is dat de anti-abortusdemonstratie. Googel maar effe waar er eentje is en ga er dan met zijn allen naar toe om die verontruste gristenhonden een poepje te laten ruiken. Mijn zegen hebben jullie…
(JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 496

Waarin een klein land groot is (002)

Nou moet u voor de aardigheid dit eens even lezen. Conclusio: Kalitta Air is pissed off. Kan je als Schiphol zijnde een middenvinger richting heelal priemen, maar er schuilt toch een volwassen adder onder de landingsbaan. Kalitta Air blijkt volgens dat stukkie voornamelijk voor het Amerikaanse ministerie van Defensie het luchtruim onveilig te maken. Dus voor je het weet ligt er een kwaaie missive bij haar van Bijleveld op het bureau en dat hep je als onderneming die door allerlei Umweltproblemen toch al niet overdadig populair is liever niet. Brengt ons overigens op de voordehand liggende vraag wat voor spulletjes dat Kalitta Air al dan niet onder diplomatieke bescherming (1) eigenlijk op Schiphol stalt. Schoenveters, ondergoed, anti-stresspillen, hamburgers in blik en andere dingen waar Amerikaanse houwdegens in den vreemde om zitten te springen? Of gaat het om dingetjes die mannen in witte pakken stiekem moeten opruimen als er iets misgaat? Kalitta dreigt min of meer met een verhuizing naar Oostende als Schiphol niet door de voorwielen gaat. Een vliegveld dat op dit specifieke terrein ook al zijn sporen heeft verdiend (2). Komt nog iets bij. Dit artikel van eerder deze maand van collega Dylyana Gaytandzhieva. Een meisje dat we jammer genoeg niet persoonlijk kennen, maar dat wij graag bij gelegenheid eens enthousiast zouden willen aflebberen. Zij schreef dit. En jawel, Kalitta Air is betrokken bij grosse Scheisse onder diplomatieke vlag. Niet in haar uppie. Atlas Air, nota bene met een vestiging aan de Snipweg op Schiphol, eet ook driftig mee uit de illegale ruif van het Pentagon. Controle op deze narigheid? Zullen we even heel diplomatiek de andere kant opkijken? Stay tuned (JP).

(1) Zie onze serie “De zijde route” over Silk Airways en aflevering 3 van de serie “Van zoem naar knor”.
(2) Zie aflevering 1 van deze serie dd. 16 april 2000.

Waarin een klein land groot is

 • Hits: 399

Vrienden onder elkaar (037)

Niet gelezen nog? Moet u zeker doen (1). De verklaring van “erkend sloper” Peter Lagendijk, die vandaag als een ovenheerlijke nouveauté wordt uitgeserveerd bij de comparitiezitting tussen Jos Lindhout en de waarschijnlijk met loden schoenen aantredende vertegenwoordiger van ASR. Die verklaring stond niet op zichzelf. Hij maakte onderdeel uit van een klein eskader aan emails met nieuwe uiterst smakelijke amuses over de activiteiten die voormalig wasstraatkoning Henk van de Meene ontplooide met de fine fleures van zakelijk Nederland. Een van die amuses sloot naadloos aan op zijn revelaties over de aan ons Koningshuis verknochte baron Jan van Geen en zijn handel in zogenaamde “koude gronden” (2). Zullen we maar even? Goed. Komt ie.

... Ook kwamen de bouwgronden voor de BAM van de grote verzekeringsmaatschappijen. Zo kwamen Arie en Gerda Damhof, die aan de Woudenbergse Zandweg in Zeist woonden, regelmatig bij ons thuis over de vloer en gingen maandelijks met Henk en zijn vrouw en mijn vader en moeder uit eten in De Hoefslag om deals te sluiten. Arie was destijds directeur van Delta Lloyd Vastgoed. Toen hij er later werd uitgeknikkerd vertrok hij met een miljoenenbuit naar Zwitserland en ging daar wonen.

Corruptie? Ach, laten we het een milde vorm ervan noemen. Anders wordt het allemaal wel erg Siciliaans. Nog wat amusetjes? Doen we. Komen ze aan.

Henk hield na zijn vertrek bij de BAM en Prebel kantoor in een villa in het vorstelijke Baarn aan het Stationsplein, vlak naast het politieburau en niet ver van het witte pied-à-terre van prins Bernhard. Je kan het je haast niet voorstellen, maar de villa heette Amalia (!!!). Daar zaten meerdere huurders, die ALLEMAAL aan Henk en Henk's ondernemingen gerelateerd waren. In die tijd had ik een succesvol computerbedrijf, Apple Center Zeist. Een officiële Apple-dealer, die pal naast het hoofdkantoor van Apple was gevestigd. Omdat mijn compagnon en ik daarnaast een nieuw bedrijf startten in de import en distributie van randapparatuur voor Apple waren wij op zoek naar extra kantoorruimte voor dat nieuwe bedrijf en Henk had in villa Amalia nog een sousterrain vrij, dus het besluit was snel genomen. Dat was eind jaren tachtig. Voor het goede begrip: ik was compleet zelfstandig en had buiten mijn huurcontract geen enkele zakelijke of financiële binding met Henk.
Neemt niet weg dat ik in hem een echte vriend had en hem zelfs als mijn tweede vader beschouwde.
In de andere bedrijven die in Amalia een plekje hadden gevonden had Henk wel een aandeel. Zo zat daar bijvoorbeeld Robbie van de Rhee, die destijds de bouwketenfirma Jarino runde, waar Henk nog een tijdje commissaris is geweest en niet te vergeten Tommy Telecom (3). Verder zaten daar bijvoorbeeld ook nog ene Paul van Meerwijk uit Bussum, de accountant van Henk die alle jaarrekeningen opstelde, en Wim van Dijk. Wim was een vriend van Henk en baasje van Fileta Europe. Hij zat redelijk groot in projectontwikkelingen en had hoge contacten bij AMEV, waar volgens mij die onroerengoed projecten vandaan kwamen. Heel toevallig is Robbert van Dijk, de zoon van Wim, directeur vastgoed bij ASR. De vrouw van Wim en de moeder van Robbert had ook al een onderkomen in Henk's villa Amalia. Zij gaf prachtige magazines uit en adviseur bij die bladen was Henry ten Brink, die altijd de nationale haringparties organiseerde in kasteel Haarzuylen en kasteel Nijenrode, waar vrouwe Neelie Kroes een tijd lang resideerde. Het houdt niet op. De computerbedrijven verkocht ik beginjaren negentig en ik kwam daardoor niet meer dagelijks bij Henk in de villa. In 1998 stapte ik uit de computerbusiness en begon met hulp van Henk en Roeland Voerman een loopbaan in het vastgoed. Nieuwe ronde. Nieuwe kansen”.

In Paleis Soestdijk mochten zich dan vorstelijke criminele en scabreuze dingetjes afspelen, in de aanpalende gemeente Baarn was het niet anders. Maar we zijn er nog niet. Es folgt noch viel mehr Schweinerei. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 159 van de serie “Tussen premies en piraten” van gisteren.
(2) Zie aflevering 36 van deze serie.
(3) Zie voor dit heerschap uitgebreide ongein in de serie "Octopussy".

Vrienden onder elkaar

 • Hits: 848

Op de barricades in Frankrijk (053)

Zoals in vorige afleveringen verteld, ligt de kracht van de Gele Vesten in de verbindingen met acties op locaal, nationaal en internationaal niveau. Bij Acte 45 was het de klimaatactie met de GJ onder de leus 'Macron de grootste vervuiler ter wereld'. Isoleren van de Gele Vesten was het doel van Macron en MSM. Dat is mislukt.
'Convergence', convergentie, het eens zijn over tenminste een ding (het vertrek van Macron), was het motto van Acte 45 waar de Gilets Jaunes zich aansloten bij zowel 'de Mars voor het Klimaat' als 'de Mars voor de Pensioenen' van de vakbonden. Tegelijkertijd was door de Gele Vesten aangekondigd het verbod in het centrum (Champs Elysees) niet langer te accepteren. En er circuleerde een (anonieme) oproep om 'de nacht te pakken'. De protesten voort te zetten na zonsondergang, met als voorbeeld Mei '68. Beiden zijn gebeurd op de 'Terugkeer' van de GJ na het zomerreces. Barricades op de Champs Eelysees en een nachtelijke demonstratie naar Place de la Bastille van klimaatdemonstranten en Gele Vesten. De klimaatdemo werd vrijwel onmiddellijk aangevallen door de politie, nog voor de 'Black Bloc's' (duizend volgens MSM) in actie kwamen. 'Hit and run', ze vernielden etalages en bushokjes zonder dat hen door de politie of hun stoottroepen, de BAC's, een strobreed in de weg legden. Zoals altijd tot nu, ze hadden hun werk gedaan. Daarna verdwenen ze weer en zetten de ordetroepen traangas, rubberkogels en wapenstok in tegen vreedzame demonstranten. Meer dan 160 arrestaties en vele boetes (ondermeer Eric Drouet en Jerome Rodrigues die ondanks zijn time-out aanwezig was) wegens 'het in verboden gebied' verkeren. De GJ trokken geen gele vesten aan om niet op te vallen, maar werden toch gecontroleerd en aangevallen.
Het geweld van de politie was ongekend, zo vertelden de aanwezigen en de beelden (zie video). Van EersteHulpverleners werden brillen en bescherming afgerukt. Om ze te verhinderen de slachtoffers te behandelen.
Om 19.30 uur werd bij Pont de Tolbiac besloten tot een nieuwe, onaangekondigde mars naar Bastille. Dat het niet uit de hand liep kwam volgens aanwezigen doordat de CRS (speciale politie) was vervangen door gendarmerie, die minder agressief is.
Interessant was de arrestatie in het centrum van Parijs van een politie kapitein in burger omdat hij de agenten uitschold. Bij zijn aanhouding met geweld van de vijftiger kwam een politiekaart tevoorschijn. Hij werd aangehouden op beschuldiging van 'rebellie'. Ze proberen het erop te gooien dat hij 'geestelijk niet in orde' zou zijn. Net als de politieagenten die de hand aan zichzelf slaan met hun dienstwapen? Zij kunnen het niet meer navertellen.
Met name interessant in verband met de acties van de 'woedende politieagenten' die 2 oktober op stapel staat. Ook de brandweer (onder militair commando) bereidt nieuwe acties voor.
Het was normaal dat de aandacht dit weekend naar de hoofdstad ging, maar ook in Toulouse, Marseille en Bordeaux werd massaal en enthousiast gedemonstreerd. Deze herfst wordt heet voor Macron en zijn medeplichtigen. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 421

Tussen premies en piraten (160)

Het kan u niet zijn ontgaan: dit dossier loopt op zijn end. Goeie gelegenheid dus om aan de hoofdpersoon te vragen hoe hij en zijn gezin het slot van dit monsterproces ervaren en welke impact dat op ze heeft gehad. Het antwoord van Jos Lindhout kwam snel. Lees en voel mee. Komt ie.

“ Het was de dagen aftellen om de finale te gaan spelen in deze weerzinwekkende criminele soap. Na wat “foutjes” van mijn vorige “raadgevers”, waardoor we totaal onverwacht alsmede totaal onnodig tegen verjaring aanliepen, is het morgen eindelijk zover om deze kwestie nu ook op inhoud te laten beoordelen. Eindelijk dient ASR nu in persoon verantwoording af te leggen m.b.t. haar criminele handelswijze in dit dossier die een mooi bedrijf met tijdelijke liquiditeitsproblemen totaal onnodig de kop heeft gekost door de introductie van een 50 % participant die zwaar gelieerd bleek te zijn aan de onderwereld. Noem mij naief, maar ik ben er altijd vanuit gegaan dat een toch gerespecteerde, grote Nederlandse verzekeraar eerst zijn huiswerk doet en dan pas mogelijke participanten in contact brengt met een niets vermoedende intermediair. Inmiddels 16 (!!!!) jaar en een enorme gelegde puzzel verder zullen we morgen goed gemotiveerd de strijd volop aangaan. 16 jaar van terreur, bedreigingen, financiële uitrookpogingen en last but not least een poging tot weerzinwekkende karaktermoord op ondergetekende bij gebrek aan daadwerkelijke motivatie en daarmee de waarheid in dit dossier verbloemend. ASR zal morgen eindelijk in persoon dienen te motiveren in plaats van te suggereren. En hoe raar dat ook moge klinken, daar verheugen wij ons (mijn gezinsleden en ik) enorm op. We hebben namelijk altijd het credo van eerherstel gehuldigd, naast een gerechtvaardigde genoegdoening. Vooral de al eerder gemelde uiterst lafhartige karaktermoord door middel van suggestieve, misselijk makende insinuaties als “beschietingen op de voordeur van PSL”, alsmede “betrokkenheid bij vechtpartijen”, die gelukkig door de directie van Hestia en personeelsleden met kracht zijn ontkend, hebben mij in de financiële wereld tot een soort paria gemaakt. Met ver strekkende negatieve gevolgen voor mijn privé leven alsmede mijn zakelijke carrière. Het totaal onacceptabel inzetten van fake nieuws derhalve, om langs die weg te proberen haar eigen (criminele) hachje te redden. Een vaker gebruikte strategie, maar voor sommigen (die daar überhaupt toe in staat zijn) een vorm van bloeddoping om daar principieel tegen op te treden! “Ieder nadeel kent zijn voordeel” is een inmiddels bekende uitdrukking die zeker in dit dossier opgeld doet. Door het verstrijken van meer tijd, naast de zeer gewaardeerde medewerking van Kleintje Muurkrant bij het vergaren van extra bewijsmateriaal is dit dossier de laatste twee jaar aangevuld met zeer waardevol aanvullend bewijsmateriaal. Een pleister op de wonde derhalve voor nog eens twee jaar onnodig wachten. Dit geeft tevens nog maar weer eens de waarde aan van gedegen onderzoekjournalistiek. En dan weet in ieder geval één persoon binnen ASR nog niet eens welke zeer opzienbarende smoking gun hem nog bedreigt met aanvullende verklaringen die overduidelijk zullen maken dat men binnen het Nederlandse rechtsstelsel geacht wordt om onder ede de waarheid te spreken! Maar dit volgende (spraakmakende) hoofdstuk zullen we nog even niet openen. Ook al omdat dit niet direct tot deze civielrechtelijke procedure behoort, maar tot het strafrecht. Nee, de impact op ons (gezins)leven is de laatste 16 jaar enorm geweest. Maar voor ons geen reden geweest deze rechtvaardige strijd te beëindigen. Hoe machtig en kapitaalkrachtig de “vijand” ook moge zijn. Uiteraard ook dankzij de steun van heel wat mensen die voorkwam dat wij al na korte tijd zouden zijn vermorzeld. Ook dat vormde natuurlijk een reden om in dit ranzige dossier door te gaan tot aan het gaatje. Wij zijn er klaar voor. De “tijd van doen” breekt morgen aan.”

Aldus een emotionele Jos Lindhout. Om ook een duit in het zakje te doen: wij hopen dat Jos en gezin komende zomer opgelucht kunnen zuchten: “Dat was de tijd van toen, dat was de tijd van toen”. Stay tuned (JP).

Tussen premies en piraten

 • Hits: 544

Trump en Deep State (015)

Nadat het Pentagon op 20 september Trump de militaire opties tegen Iran presenteerde, deelde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie mee 'escalatie tot oorlog te willen vermijden'. Iran daarentegen heeft aangekondigd iedere aanval met alle tot haar beschikking staande middelen te zullen beantwoorden. Ziedaar het dilemma van de Donald.
Opvallend is het voorbehoud van het Witte Huis. De Israel Times heeft er geen enkel vertrouwen in dat Trump Iran zou willen beoorlogen. Hij heeft slechts wat extra manschappen toegezegd.
Opmerkelijk is een volgende affaire: Trump zou op 25 juli in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky hebben aangedrongen op een onderzoek naar de zakelijke activiteiten van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon in het land. Een klokkenluider bij de inlichtingendienst DNI onthulde dat Trump in het gesprek toezeggingen zou hebben gedaan aan Zelensky, 'urgent zorgelijk' en 'geloofwaardig' volgens de 'inspecteur'. Terwijl Trump eerder 250 miljoen dollar aan Oekraïne zou hebben onthouden. De Donald wordt dus goed in de gaten gehouden door Deep State, maar dat zal hij al eerder hebben begrepen. Het ontslag van Dan Coats, de 'Director National Intelligence' drie dagen na het telefoongesprek wordt er begrijpelijk door. Hij werd vervangen door Joseph Maguire, die de klacht over de president heeft tegengehouden.
Er zou sprake zijn van een 'herhaling': net als in 2016 met Clinton ("Russische hulp") zou Trump nu Oekraïnse hulp willen tegen zijn (waarschijnlijke) opponent Biden volgend jaar. Dat hij daarvoor overheidsgeld zou hebben willen gebruiken (de 250 miljoen) zou nu ook ('conservatieve') kringen die zich tot nu verzetten tegen afzetting van Trump ertoe brengen hun mening te veranderen.
In mei wilde Trumps persoonlijke advocaat Giuliani naar Oekraïne afreizen in het kader van een 'corruptiezaak'. Deze week erkende Giuliani dat het inderdaad Biden betrof en dat hij alsnog in Spanje contact had gehad met Oekraïnse functionarissen, waar Trump niet van op de hoogte zou zijn geweest.
Maar liefst drie commissies van het Huis van Afgevaardigden houden zich al met de zaak bezig.
De kwestie houdt verband met de betrekkingen tussen de Bidens (1) met de Oekraïnse gasindustrie ten tijde van Zelensky 's voorganger Poroshenko. (WK)

(1) zoek naar die betrekkingen tussen de Bidens en Oekraïne in ons digitale Kleintje-archief.

Trump en Deep State

 • Hits: 425

Tussen premies en piraten (159)

Morgen om half 2 is het zo ver. Dan gaat bij het gerechtshof in Arnhem de laatste etappe van start in de strijd tussen voormalig intermediair Jos Lindhout en ASR. In de vorm van een comparitiezitting. Daarbij kunnen beide partijen hun visie nog eens voorleggen en eventueel nieuw materiaal inbrengen cq. nieuwe getuigenissen opvoeren. Waar het allemaal over gaat hoeven we u niet meer uit te leggen. In de voorafgaande 158 afleveringen vindt u alle laagtepunten terug over de manier waarop de verzekeringsreus in de beginjaren van deze eeuw PSL, de onderneming van Lindhout, willens en wetens de greppel in werkte. In tegenstelling tot de opinie van ASR en haar in termen als “verjaring” en “probandum” excellerende externe bef was PSL in voornoemde periode een bloeiend bedrijf dat alleen door het afketsen van twee mega-contracten wat tijdelijke problemen kende in de liquiditeitssfeer. Zeven vrienden van Lindhout waren bereid financieel bij te springen om dat tijdelijke probleem uit de wereld te helpen. Maar Rob Beumer, de toenmalige directeur Financieel Intermediair Beheer van de Utrechtse assurantieschuur, zag dat niet zitten. Beumer was een ex-rechercheur uit 010, die zich tevens als hoofd interne veiligheid bij ASR manifesteerde en in die hoedanigheid zich bij gelegenheid placht te omringen met lieden die je à la minute en ter plekke konden trakteren op een lading lood. Inmiddels overigens een vertrouwde metaalsoort geworden op de Utrechtse Archimedeslaan 10: vorig jaar werd het verzekeringsvehikel van schipper naast God Jos Baeten verrast met de Loden Leeuw. Als beloning voor de beroerdste STER-reclame van 2018. Hoe dit ook zij, Beumer bracht begin 2003 Lindhout voor het oplossen van diens verre van desastreuze liquiditeitsprobleem in contact met Henk van de Meene. De primus inter pares van de Nederlandse wasstraatbeheerders en op dat terrein ondermeer actief ten behoeve van vermaard avontuurlijk ondernemer Johan Verhoek, de jarenlange liefde van spannende boekjesschrijver Astrid Holleeder. Het is nauwelijks voor te stellen dat Beumer niet wist wie Henk was. Een ding is zeker, Lindhout wist het niet. Op dat moment. Van de Meene was bereid voor 50 procent in te stappen bij PSL als Lindhout genegen was een novum op de assurantiemarkt te introduceren: de hypoteak. Een collusie tussen een hypotheek en een milieu-vriendelijke participatie in met name Latijns-Amerikaanse hardhoutprojecten. Op het oog niks mis mee en directeur Beumer raakte zo bezwangerd van enthousiasme, dat hij in the blind en zonder enige ondertekende overeenkomst 1,3 meloen euro overmaakte naar de bankrekening van PSL. Ter leniging van het liquiditeitsprobleem. En daar ligt de oorsprong van alle ellende die Jos Lindhout daarna overspoelde. Een paar dagen later blies Beumer de deal namelijk af. Zonder opgaaf van redenen. En ook zonder dat Van de Meene tekst en uitleg gaf. Nou was er sprake van een uiterst intrigerende Brusselse connectie. Naar eigen zeggen bracht Beumer over al zijn activiteiten en bevindingen binnen ASR regelmatig rechtstreeks verslag uit aan de top van Fortis. In casu Maurice Lippens, de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Belgische bank en verzekeraar, die na de fusie met ASR in 2000 een steeds grotere invloed uitoefende binnen de combinatie. Maurice en diens broer Leopold, sinds jaar en dag burgemeester van Knokke, waren eveneens actief in de stenenwereld. Ondermeer via hun bouwonderneming “De Compagnie Het Zoute”. Bij heel wat projecten die in de afgelopen decennia vooral in de Belgische kuststreek werden ontwikkeld werkte deze compagnie driftig samen met een Nederlandse stenenstapelaar: de BAM. En wie speelde daar jaren en jaren een van de eerste violen? Henk van de Meene. Aan de hand van die gegevens kregen wij het Leffebruine vermoeden dat er ergens duinzand terecht moest zijn gekomen in de raderen van deze Nedbel-combine, waardoor de hypoteakdeal tussen ASR en Van de Meene vroegtijdig op de rotsen liep. En bij wie konden wij over die kwestie beter terecht dan bij Peter Lagendijk, een intimus van Van de Meene van het eerste uur.

“KM : Weet je nog wanneer Henk van de Meene zijn entree maakte bij de BAM?

Peter : Henk kwam in 1976 bij de BAM. Ik herinner me nog goed dat hij met de grootste Mercedes uit die tijd bij ons voor kwam rijden. Met alle toeters en bellen. Er zat zelfs een telefoon in waarmee je via een mobilofoonverbinding kon bellen. De autotelefoon bestond toen nog niet. Henk had een Zwitsers paspoort en reed rond met een enorm CD-embleem (Corps Diplomatique). Daarnaast zat een embleem met een Maltees kruis. En dat was ook niet voor niks. Mijn vader was toen net vice-president van de BAM Holding en had een advertentie in Elseviers weekblad gezet waarin kandidaten werden gezocht voor een vacature in de Raad van Bestuur. Liefst een doctor of doctorandus in de economie. Mijn vader kreeg aan het einde van de sollicitatieprocedure van de president directeur te horen dat hij alle Minerva-uiltjes kon schrappen en Henk moest aannemen. Henk had de MULO niet eens afgemaakt, maar was een briljante man met toen al een eigen onderneming, Prebel in Zeist. Maar daar hebben jullie al uitgebreid over gepubliceerd (1).

KM: Wanneer ging Henk officieel weg bij de BAM?

Peter: Exact weet ik het niet. Dat komt omdat hij zijn werkzaamheden verdeelde tussen de BAM en Prebel en die waren sterk met elkaar verweven. Ik denk dat hij na zo'n tien jaar is uitgestapt. Toen werd ie full time lid van de Raad van Bestuur van Octopus NV. Zonder uiteraard zijn goede connectie met de BAM over de schutting te gooien.

KM: In de jaren negentig moet er iets zijn gebeurd tussen Henk en de jongens van Lippens. Enig idee?

Peter: Nadat we via een truuk waarbij Harry Hilders senior een dragende rol speelde (2) min of meer gedwongen waren verhuisd van Den Haag naar het midden van het land gingen we steeds vaker op vakantie in Knokke. En elke keer was Henk daar ook toevallig. Nou ja, toevallig. Hij had daar een paar flinke panden gekocht, waarvan er een bestemd was voor Johan Verhoek als ik zijn dochter Maruschka goed begrepen heb. Wij sliepen eerst met de familie altijd in La Reserve en ik kreeg al gauw door dat Henk en mijn vader bezig waren met een project dat voorzag in de bouw van enorm luxe appartementen in het Zoute, het duurste deel van Knokke. Een complex heette Golden Sands en dat staat er nog steeds. De band tussen de gebroeders Lippens en Henk en mijn vader moet heel nauw zijn geweest, omdat de gebroeders bijna alle grond en landerijen van Knokke tot ver boven Antwerpen in bezit hadden. Naar schatting medio 1995 kreeg Henk een relatie met zijn personal assistant Anita, met wie hij later trouwde en tot zijn overlijden zeer gelukkig was. Toen hij die relatie kreeg raakte hij in een echtscheiding verwikkeld met zijn eerste vrouw en kocht toen daarom in datzelfde jaar ook een huis voor haar en zijn zoon in Knokke. In al die jaren speelde Henk golf op de Royal Zoute, waar burgemeester Leopold Lippens de scepter zwaait. In 1997, kort nadat Henk door Fred Teeven even uit de roulatie was gehaald en celstraf ontliep door het sluiten van een deal, kwam plotseling een einde aan de golfpartijtjes op de Royal Zoute. Vanaf dat moment sloeg Henk een balletje op de golf van Damme. Ik vroeg hem wat de reden daarvan was en Henk vertelde mij wat lacherig dat de gebroeders Lippens hem de toegang tot de Royal Zoute hadden ontzegd (3).

KM: Dus je zou kunnen concluderen dat de arrestatie van Henk en zijn connectie met Johan Verhoek de reden is voor het het cancellen van de hypoteak-deal tussen ASR en Jos Lindhout. Beumer werd gewoon teruggefloten door Maurice Lippens.

Peter: Daar ben ik van overtuigd.”

Een lekkere getuigenis om erbij te hebben tijdens die comparitiezitting van morgen. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 157 dd. 17 april 2018.
(2) Idem.
(3) Over Royal Zoute Golf gesproken. Zie voor een snuivend incident uit diezelfde periode aflevering 35 van de serie “Adel verplicht”. Of die jongens van Lippens ook boter op hun kruintje hebben.

Tussen premies en piraten

 • Hits: 895

In God we thrust

Wie in Nederland een fatsoenlijk leven wil leiden, moet het werkend bestaan vermijden. Iedere bewust baanloze weet dat. Haast, herrie, heibel – ze ballen zich samen in een slavenbaan voor een baas en een hongerloon. Waarschijnlijk kennen de Verenigde Staten helemaal geen baanlozen, en al helemaal geen bewuste. Haast en het maken van herrie zijn hier tot de absolute norm verheven.

Het echte werk -zinvol en vol overgave verricht- wordt hier net als in Skandinavie of in Zwitserland gedaan door de gekleurde medemens. Een man uit Irak ontfermt zich op de luchthaven over de rolstoel van mijn vrouw. Hij legt in gebrekkig Engels uit waarom hij zes jaar in Boston woont: ‘I worked for US in Iraq, so I had no choice!’

Onze taxichauffeur komt uit Marokko en heeft het inmiddels wel gezien in zijn tweede thuis. Hij heeft het afgelopen jaar voor de eerste keer tien maanden in Marokko doorgebracht en twee in de States. ‘Life is more than work and earning money, you know. That is something they do not understand here.’

Het meest tragische geval is dat van de receptionist in ons hotel. De oudere man spreekt belabberd Engels, en Spaans met zijn dochter die de gangen schrobt. Hij weigert ons een glaasje water wanneer wij in de lobby op de taxi wachten, maar wordt terechtgewezen door zijn eigen bloed. Zij lacht haar lach en trekt uit een voorraad twee hele flessen water tevoorschijn.

Kijk waar dan ook ter wereld twee minuten naar een Amerikaanse tv-zender en je wordt gek. Doe hetzelfde in het gezelschap van Amerikanen en je weet niet meer waar je het zoeken moet. Twee minuten CBS of Fox in een huiskamer a la die van Archie Bunker en je weet dat het niet gelogen is: meer Amerikanen dan je lief is geloven dat de aarde plat is en engeltjes echt bestaan.

De rest van de wereld doet er niet toe in dit land. Planet Earth bestaat wel, maar enkel en alleen als functie van de States. Na honderdtwintig seconden weet je dat je omgeving denkt dat de premier van Canada gaat aftreden omdat ie als jongen van veertien voor Black Pete heeft gespeeld, dat Bernie Sanders zijn personeel onderbetaalt, en dat Barack Obama in huizen doet op Cape Cod.

En dan is het weer de hoogste tijd voor een commercial. Voordat het zal gaan over veiligheid.

Het heeft ons in Europa inmiddels bereikt: de heldenstatus voor cops en ander ongeregeld. Hier is het waarschijnlijk sinds de dagen van Buffalo Bill leefregel number one, de lijm van deze samenleving. De schoorsteenmantels in de living rooms staan dus echt vol kiekjes van voor de stars en stripes afgeschoten bloedverwanten. En quote a perv like Epstein quote closed werd zo raar omdat ie van zijn pa destijds niet naar Nam mocht.

Voor de echte onbekwamen rest een plekje bij de State Police. In Nederland hebben we geloof ik de flitspaal uitgevonden omdat zelfs de grootste imbeciel niet meer te porren is voor het alleen maar uitdelen van bonnen voor fout parkeren of te hard rijden. Maar hier staat om de haverklap zo’n joekel van een patrol car in de bosjes om een onverlaat te chasen. Vooral als die een kentekenplaat van een andere staat heeft. Of de verkeerde huidskleur.

Kijk twee minuten tv. Of probeer een ball game te volgen. Amerikaans voetbal, op alle schermen in alle restaurants en in elke drugstore. Niemand heeft me de regels van het spel uit kunnen leggen. En dat is geen wonder, want iedereen zit met de rug naar het scherm. Waarschijnlijk zijn er geen regels. Ik verneem dat Amerikanen onze soort van voetbal niet lusten omdat het als kijkspel te traag en te saai is. Waarschijnlijk heb je er teveel brains voor nodig. American football is kick en thrust, tot de dood erop volgt. Dat bedoelen ze waarschijnlijk ook in dat volkslied van ze, en op die dollar. In God we thrust in plaats van trust. We stoten tegen God. That is our way of living, man…

(JoopFinland)

 • Hits: 556

Op de barricades in Frankrijk (025)

In een eerdere aflevering hadden we het over de symbiose tussen voormalige kolonie Algerije, waar het leger de kant van de demonstranten heeft gekozen en de president tot aftreden is gedwongen, en het moederland.
In Frankrijk is het nog niet zo ver. De macht rekent zich rijk met de 'wet tegen vandalen' en de nietsontziende terreur van de ordetroepen tegen geweldloze demonstranten. Hiermee moet de straat worden terugveroverd tot het verzet uitdooft. De uitkomst van het 'Grote Debat', de Europese verkiezingen en dan terug naar 'normaal'. Niets is minder waar maar onze 'Vrije Pers' zal het niet melden. Bekijk acte 20 in Toulouse, de 4e stad van het land.

Iedereen die dit bekijkt begrijpt dat dit niet voorbij is. Daarom onthouden MSM ons deze beelden. Wij moeten hun verhaal dat het verzet wegebt geloven. Ondertussen worden de ordetroepen die door de regering Macron worden ingezet steeds vermoeider en dus ook rücksichtloser. Steeds meer van hen (zoek op 'forces de l'ordre' en 'suïcide') plegen zelfmoord. Met hun dienstwapen, als om aan te geven dat het de dienst is die hen tot deze daad drijft.
En nog steeds, het is een wonder stel je ons land voor, staat een kleine meerderheid van de Fransen achter de Gele Vestjes. Omdat deze opstand echt is. De mensen staan met de rug tegen de muur. Er is geen weg terug voor hen die het einde van de maand niet halen met hun inkomen. Macron blijft onbewogen. Zijn enige antwoord is meer geweld. Tot de bom barst.
Zaterdag meer. Dit zal niet stoppen. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 546

Octopussy (661)

De bijl is gevallen gisteren. Fons Spooren is failliet verklaard. Zoals we eerder al over de Bühne pletterden had ie bij zijn schuldeisers nog wat rondgestrooid met bescheiden pakjes euro's, vaten vol beloften en subtiele dreigementen om het neerzoeven van de bijl te voorkomen. Tot zelfs bij Harry van Raaij toe, maar diens echtgenote had er al gauw Van Nelle van en zette Fons buiten de deur. Er komt eens een eind aan. Dat dacht de kadi dus ook. Hoe het nu verder moet met het vroeger zo ijverige lid van de Eindhovense plantsoenendienst? Dat zal een curator moeten uitvinden en de afdeling Bijzonder Beheer van de weer eens gepiepelde RABO-bank. Veel zal er niet te halen zijn voor de schuldeisers. Wij vermoeden dat eerst de Staat der Nederlanden aan de beurt zal komen, dan de spaarvarkens en pas daarna de gewone wielrenners en PSV-bezoekers. Tel uit je winst. Neemt niet weg, dat met name Henk Glaudemans van plan is om Jan Muller, de Rotterdamse compagnon van de Fonz, aan te pakken. Janus had al een duister verleden. Ondermeer vanwege zijn rol bij de Clickfondsaffaire, waarover wij in het verre verleden ook nog wat hebben gefilosofeerd (1). En de sfeer in huize Muller zal er bij de samenwerking met de Eindhovense kontjeskoetsier niet beter op zijn geworden. Tot de recente strapatsen van Janus behoren onder andere het rondsturen van rekeningen voor fantoomadviezen en het is hetzelfde als in een kroeg: soms denk je wel eens god wat een hoge rekening of dat heb ik al betaald, maar schok je toch maar vanwege een lichte mist in het gebied tussen je oren of de dreigende blik van de kastelein. Kortom, er mag nu dan sprake zijn van een lichte windstilte, dat wil niet zeggen dat er in de komende tijd nergens een storm kan opsteken. Mocht u nieuwsgierig zijn naar meer details over Fons' démise dan kunt u hier uw hart en zo nodig nog andere onderdelen ophalen. Stay tuned (JP)

(1) Zie aflevering 2 van de eminente serie “De achterzijde van het beursschandaal”.

Octopussy

 • Hits: 419

Onze milde kant (025)

Hulpverlenersweek dezer dagen, dat ontbrak er nog maar aan. We hebben al weken en dagen voor you name it wat voor hobby of diersoort dan ook, meestal onder de vlag van de Verenigde Naties. Iedere dag zijn eigen knuffelcategorie, schijnt men daar in New York te denken.
Toch komt deze uit het kokertje van onze eigen landsregering, denk ik. Want ze hebben het op zijn Rutteslimst aangepakt, de bedenkers van het dingetje. Eerst de kluit zand in de oogjes strooien. En daarna doen waar het eigenlijk om te doen is.
Ze moeten in het zonnetje gezet, de noeste werkers die het allemaal om ons bestwil te doen is. Wie kan daar tegen zijn? Terechte complimenten voor onversaagde brandweerlieden, toegedane thuiszorgers en voor nachtzuster Hilda, die op het kankerpaviljoen voorleest hoewel ze dat niet zou hoeven doen.
En natuurlijk is het te gek voor woorden dat de spuitgasten en de ambulancebroeders soms belemmerd worden in hun werkzaamheden. Niet door hysterische naasten van slachtoffers, maar door kijkersfiles en minderjarigen onder de dope.
Tot zover de boodschap van de overheid waar niets mis mee is. Maar nu is er ook nog wat anders aan het handje. De groep hulpverleners breidt zich steeds maar uit. En dat niet in de zin dat er meer verplegers en reddingszwemmers komen.
Nee, steeds meer lui die iets doen worden tot hulpverlener gebombardeerd. De wijkagent is opeens een hulpverlener. De ambtenaar van de IND is opeens een hulpverlener. De marinier die op een buitenlandse missie gaat is opeens een hulpverlener.
Ruw gesteld kun je zeggen dat iedereen die een pakkie aantrekt en een helm opzet opeens tot het gilde van de hulpverleners wordt gerekend. Vandaag lichten de leden van een arrestatieteam je niet meer van je bed maar schieten je te hulp.
Hoe moet dat voelen voor die mensen die bewust niet het leger in zijn gegaan maar voor het Rode Kruis zijn gaan werken? Ik zou me schamen als ambulancechauffeur of als thuiszorger, om hetzelfde eerbetoon te ontvangen als een verklikker die zich handhaver noemt, of een randdebiel die Marco Kroon heet.
Ik ben benieuwd hoe ver dit nog gaat. Staat er een stop op de devaluatie van het begrip hulp en hulpverlener? Of beleven we het nog dat de kampbeulen uit Auschwitz postuum een eigen dag krijgen omdat ze hun slachtoffers eigenlijk geholpen hebben?
Mitch… Mitch… Mitch… (gvd)

Onze milde kant

 • Hits: 473

Gladiolen? (004)

Vers van de pers. De smurfen in Alphen aan de Rijn die indertijd een wapenvergunning uitdeelde aan Tristan van der Vlist zijn het haasje. Ze wisten of hadden kunnen weten dat Tristan geestelijk niet lekker in zijn voegen hing. En op die gronden had hij nooit over die vergunning mogen beschikken. Het resultaat was dat de jonge Alphenaar vijf wapens aanschafte en op een kwaaie dag met een deel ervan het winkelcentrum Ridderhof met een paar dodelijke salvo's verraste. De Hoge Raad besloot vanochtend dat de slachtoffers en nabestaanden recht hebben op schadevergoeding. Kunt u hier allemaal lezen. In deel 1 en 2 van deze serie wezen wij op een mogelijke reden voor de welwillendheid van de smurfen bij het toeknijpen van hun oogjes. Jammer genoeg vonden we dat niet terug in de nog hete berichtgeving van de msm over dit aspect binnen de affaire. Maar je kan niet alles hebben. Stay tuned. (JP)

Gladiolen?

 • Hits: 398

De vergiftigde pion van de Golan (002)

De AV van de VN over het onderwerp heeft nooit eerder zo duidelijk het totale isolement van de VS in de internationale arena aangetoond: alleen Israël zelf steunde deze 'sigaar uit eigen doos' (de VS maakten immers in 1967 de verovering van de Golan mogelijk en 'geven hem nu weg'). Zelfs de trouwste vazallen (denk aan Nederland) waren niet bij machte Washington hierin te steunen. Op de spoedvergadering van de Arabische Liga in Tunis moest de Saoudische koning Salman (zijn zoon Mohammed, de vermeende sterke man die zijn positie verspeelde door de moord op Khashoggi werd gepasseerd) zijn verontwaardiging tonen en werd een inter-arabische solidariteit betuigd met Syrië die een einde aan de door de VS gecreëerde isolatie heeft gemaakt. Het verlies van de Amerikaanse diplomatie kon niet alomvattender zijn. De herverkiezing van Netanyahu moge door dit vergiftigde cadeautje verzekerd lijken, de zorgvuldig opgebouwde 'nieuwe relatie' met de feodale Arabische regimes is met een knal geëindigd.
Israël rest nog maar een weg en dat is de weg van oorlog. De in 1967 veroverde Golan had een ruilobject moeten zijn in een vredesregeling met Syrië. Annexatie maakt dit voor altijd onmogelijk. In geval van oorlog zal het een eensgezinde Arabische wereld tegenover zich vinden die voor de aangeboden vergiftigde pion niet bestond.
Zelfs een kind kan zien wie hier de verliezers en de winnaars zijn. Alleen het Israëlische electoraat zal zich zand in de ogen laten strooien en 'koning Bibi' voor de zoveelste keer op het schild hijsen. En voor de zoveelste keer ten strijde mogen trekken voor 'Groot - Israel' waarvan niemand weet waar het einde ligt. (WK)

De vergiftigde pion van de Golan

 • Hits: 489

De dood en de advocaat (003)

Het was niet voor de eerste keer. Dat de grens werd overschreden. In december 1986 werd advocaat Bart van Tuijn in zijn kantoor in Bergen op Zoom van dichtbij doodgeschoten door een ontevreden cliënt. Spraken we toen misschien nog van een treurig incident, de moord op Derk Wiersum wordt gezien als de volgende etappe in een Siciliaans aandoende geweldspiraal die hoort bij de war on drugs. De reactie was navenant: minister Grappie sprak de wens uit dat er een aparte politieeenheid moest komen, die met alle moderne middelen en in samenwerking met analoge clubjes boefbusters in het buitenland het verloren terrein zou gaan heroveren. Dat bij de activiteiten van dat nieuwe clubje allerlei verworven burgerrechten op de tocht kunnen komen te staan zei Grappie er niet bij. En ook niet, dat die moderne middelen zonder twijfel van Israëlische makelij zullen zijn en de nieuwe eenheid zeker naar Amerikaans voorbeeld zal worden geschoeid. We zitten nu eenmaal met die twee opgescheept, dus het zij zo. Niet dat die uitbreiding van de war on drugs alhier ene moer zal uithalen, maar wat moet je anders? Nou, nu het zegt. Wat dacht u bijvoorbeeld van het decriminaliseren van drugsbezit cq. drugshandel? Maf idee? Mwa. Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar dat idee werd gisteravond kort na het nieuws van zes uur ook op de glazen tiet geëtaleerd. Door liquidatierechter Laumans en opendeurintrapper Tromp. Staat u een beetje schrikkerig tegenover dat denkbeeld? Snappen we. Maar lees dan eens voor de aardigheid dit stukje proza van professor Alfred W. McCoy. Een absolute expert op dit terrein. Wordt het misschien wat helderder tussen de kwabben. Happy reading. Stay tuned (JP).

De dood en de advocaat

 • Hits: 539

Joke Kaviaar (022)

‘Werkweigeraar’ staat er onder mijn naam en foto nu, nadrukkelijk rood omkaderd. Ik zag dit afgelopen week in het kantoor van de piwi’s op het grote beeldscherm met foto’s en namen van alle gevangenen in de afdelingen QA en QB. Bij de andere vrouwen staat op die plek welk werk ze doen, omkaderd in verschillende kleuren, bijvoorbeeld roze, paars, groen en blauw, en geel voor ‘ziek’.
Tot kort geleden stond er bij mij helemaal niets. Het gebeurde wel eens dat de piwi’s niet zagen, of vergaten, dat ik niet werk. Ze maakten dan de ‘fout’ om me niet in de cel op te sluiten, zoals de baas verlangt, als de andere vrouwen werken. Kennelijk moet de knalrode melding ervoor zorgen dat ze dat wèl doen. Overigens: wie ziek is, blijft de hele dag opgesloten, een straf om je weer snel aan het werk te krijgen.

Maar hoe zit het nu met die werkplicht?
Toen ik in 2013 in Ter Peel zat, leidde mijn werkweigering direct tot rapport en de sanctie van ‘uitsluiting van alle activiteiten’(1). Ik verwachtte hiermee ook nu geconfronteerd te worden. Tot mijn verbazing volgde geen rapport maar kwam de piwi een uurtje later met een te ondertekenen “verklaring afstand arbeid”. Dus geen rapport en niet meer lastiggevallen worden over werk? Daar wilde ik wel voor tekenen. ‘Dan zit je wel achter de deur tijdens het dagdeel van de arbeid’. Ik zat er niet mee. Genoeg te doen. Ik zette mijn krabbel en dat was dat. Van de andere vrouwen hoorde ik dat je alleen nog rapport krijgt als je begint te werken en dan ineens niet meer komt. Nu wil echter het geval dat in de huisregels van Nieuwersluis en in de zogeheten re-integratiemap staat dat werken voor ‘afgestraften’ in de gevangenis (dus niet in voorarrest in HvB) verplicht is. Ik heb daarom uitgezocht hoe dat zit en het lijkt erop dat deze informatie verouderd is, ook al staat het in huisregels opgesteld in 2017 en in en ‘re-integratiemap’, ook uit 2017. De vraag is natuurlijk of deze misleiding bewust is, zodat mensen niet durven weigeren. Volgens mij wel.

In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) en het Wetboek van Strafrecht, een Kamerstuk daterend van3-10-2013, ingediend door Fred Teeven, staat het volgende (2), blz. 16-17:
‘Arbeid tijdens detentie draagt bij aan een belangrijke en zinvolle dagbesteding en vergroot de kans op een succesvolle terugkeer in de maatschappij (…) Net als voor andere activiteiten, zal ook ten aanzien van arbeid een systeem van <
> gelden.’(…)
‘Voorgesteld wordt van het recht op arbeid een voorrecht te maken en de arbeidsplicht af te schaffen’(…)
‘Het programma in detentie dient bij te dragen aan het vergroten van de kansen van de gedetineerden op een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan bij hun terugkeer in de vrije samenleving. De penitentiaire arbeid moet daarom zo veel mogelijk lijken op het werken op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat gedetineerden waar mogelijk langer dan de huidige twintig uur per week gaan werken, loon naar werken ontvangen (…) en dat gemotiveerde gedetineerden de kans krijgen om zich door middel van scholing verder in een vak te bekwamen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.’(…)
‘Om te bevorderen dat gedetineerden door arbeid geld verdienen zal het eigen geld waarover de gedetineerde in de inrichting kan beschikken (…) en dat niet door midden van arbeid is verdiend, vergaand worden beperkt.’(…)
‘Tegenover de omzetting van het recht op arbeid in een voorrecht staat het komen te vervallen van de plicht tot deelname aan arbeid.’(…)
‘Degenen die niet willen werken, zullen door een arbeidsplicht niet tot een ander oordeel over reguliere (loon)arbeid worden gebracht en laten over het algemeen bijzonder weinig inzet zien gedurende de arbeid. Daardoor lijkt het verplichten van daarvoor ongemotiveerde gedetineerden om deel te nemen aan arbeid amper bij te dragen aan een meer succesvolle re-integratie na detentie en is voor deze plicht niet langer plaats in de pbw.’[einde citaten]

Het klinkt allemaal ‘prachtig’ voor de buitenwereld, maar waar gesproken wordt over ‘loon naar werken’ en arbeid die ‘zoveel mogelijk moet lijken op het werken op de arbeidsmarkt’ moet je je vooral voorstellen dat je hier nog erger wordt uitgebuit dan ‘buiten’. Maar je moet wèl gemotiveerd blijven!

Over wat voor werk gaat het eigenlijk?
Als werkweigeraar kan ik natuurlijk niet uit eigen ervaring spreken maar ik heb tijd genoeg gehad om van alles te weten te komen. De meeste vrouwen werken in een van de arbeidszalen, voorzien van detectiepoortjes. Daar wordt inpak- en eenvoudig productiewerk gedaan en in één van de zalen is ook een naai-atelier. Loon: 76 cent per uur ofwel 3,04 per 4 uur. Wie bereid is hele dagen te werken (vrouwen die geen geld van buiten hebben of krijgen), krijgt 4,56 per 4 uur. In het naai-atelier kun je ook meer verdienen: 4,76 per 4 uur. Zogenaamde ‘voorvrouwen’ krijgen extra betaald. In deze werkzalen werken de meesten. Justitie heeft de mond vol van kansen als je maar gemotiveerd bent, maar in die werkzalen werken dus vrouwen die hier al jaren zitten, in het plusregime ook. Lekker motiverend… Nu zijn er ook wel betere ‘baantjes’ te verkrijgen maar, aldus de huisregels, ‘een beperkt aantal’. Het betreft ‘een gunst die u kan worden verleend op grond van goed gedrag’, ‘indien u de bereidheid heeft getoond om op de arbeidszaal te werken’. Het gaat dan om ‘baantjes’ als afdelingsreinigster, werk in de wasserij of bibliotheek, of als ‘sporthulp’. Langgestrafte vrouwen die al in ‘detentiefasering’ zitten kunnen ook in de tuin werken of in de ‘mess’ (personeelskantine). Zij worden ermee vertrouwd buiten de hoge hekken op het terrein te komen, vanaf waar de vrije wereld nog maar een laag hek van hen verwijderd is. Het probleem met al die gepriviligieerde baantjes is ook nog eens dat hoewel ze elke 6 maanden moeten rouleren, dit niet gebeurt. De bajes speelt een spelletje verdeel-en-heers: er zijn er die jarenlang zo’n baantje houden en dat creëert jaloezie en afgunst. Maar… je moet wèl gemotiveerd blijven! Verdomd. Het lijkt inderdaad op werken in de buitenwereld. Alleen sta je hier nog vele malen machtelozer tegenover het systeem omdat je voor het gedaan krijgen van zaken volledig afhankelijk bent van niet-meewerkend personeel dat aan vriendjespolitiek doet. Hier gaan de deuren letterlijk voor je neus dicht. Arbeidsrecht? Staken? In de bajes?!

Werkbedrijf In-made
Het dient allemaal de uitbuiting, hoe ‘mooi’ ze het bij ‘werkbedrijf In-made’ (3) ook presenteren in de hierboven genoemde re-integratiemap. Wat bij dit promotiemateriaal ook nog opvalt is dat alles gericht is op mannen. Vrouwen komen er in de bajes dubbel bekaaid vanaf en het beschikbare werk en de ‘opleidingen’ zijn rolpartroonbevestigend. Zo tonen foto’s in de map zonder uitzondering werkende mannen, bezig met las- en slijpwerkzaamheden in een metaalwerkplaats. Laat de vrouwen maar naaien. In dat naai-atelier maken ze trouwens ook de scheurhemden en dekens voor in de iso. Ook dat gaat allemaal via In-made. Een citaat:
‘Het werkbedrijf van alle penitentiaire inrichingen (pi) in Nederland heet In-made. In-made is ook de merknaam van de producten die we zelf verkopen. Daarnaast voeren we ook veel opdrachten uit voor bedrijven. Dit varieert van simpel werk als verpakken en monteren, tot machinale productie van metaalproducten, hout en textiel. Onze grootste klant is het facilitair bedrijf van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waarvoor we schoonmaak, onderhoud en groenvoorziening in de inrichtingen verzorgen. Daarnaast bakken we brood, wassen we het linnengoed en verzorgen we de gedetineerdenwinkels en maken we onze eigen bedden, matrassen en celmeubilair. Zelfs celdeuren en tralies worden door In-made gemaakt.’ NB! ‘Worden door In-made gemaakt’is dus werken voor de opsluiting en repressie van jezelf en je medegevangenen! Een prachtige (ahum) bezuinigingsmaatregel ook nog eens!

Ik zou hier nog uitvoerig verder kunnen citeren uit de re-integratiemap, maar dat ga ik niet doen. Het is pure propaganda. Het staat bol van de indoctrinatie, gaat over gedrag, werkmotivatie, regels, etc. Het moet je vooral klaarstomen om een brave niet-kritische gehoorzame modelburger te worden als je buiten komt. Ik ga geen reclame maken voor dat tuig. Het past allemaal in het plaatje van het ‘stoplichtmodel’, de Skinnerbajes. Ze kunnen het nog zo mooi verpakken maar bottom line is dat in de bajes mensen vooral werken om niet ‘achter de deur’ te hoeven zitten, en om – hoe weinig ook – een beetje geld te hebben. Probeer vooral niet om zèlf een idee te hebben hoe je na de bajes verder wilt met je leven en wat je wilt leren of ondernemen. Dan stuit je op onmogelijkheden, regels, invoerbeperkingen en doelbewust traag en niet reagerende radertjes, ‘mentoren’ en ‘casemanagers’ die alleen maar binnen het systeem kunnen denken en werken. En opgedrongen rolpatronen.

Het is en blijft dwang!
Als werkweigeraar heb ik de tijd ‘achter de deur’ die anderen besteedden in de werkzaal voor mezelf gebruikt. Om te schrijven en te tekenen. Het in de Memorie van Toelichting voorgestelde beperken van beschikbaar eigen geld om ‘te bevorderen dat gedetineerden door arbeid geld verdienen’ is niet gebeurd. Zagen ze aankomen dat deze chantagemaatregel ook niet zou werken? Of probeerden ze andermaal een publicatie op internet te voorkomen? Hoe dan ook, ik zat in de luxe positie over eigen geld te beschikken (met dank aan de gulle steun!) en voor mezelf wat te doen te hebben. Dit is de meeste gevangenen niet gegeven. En dus moeten ze wel…

De profiteurs
En dus moeten ze wel. Werken voor profiterende bedrijven en bezuinigende justitie. Maar wie zijn nu degenen, de bedrijven die winst maken over de ruggen van tewerkgestelde gevangenen onder het mom van re-integratie? De bedrijven die hun opdrachten via In-mades uitbesteden aan gevangenissen? Het is beslist interessant om dit soort zaken nader te onderzoeken. Voor nu heb ik een lijstje kunnen maken. Ik hoefde daarvoor slechts mijn ogen en oren open te houden. Dit zijn ze (zie bijlage).

Noten:
1 Joke Kaviaar, ‘Werkweigering in de bajes: november 2013 Ter Peel
2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33745-3.html Kamerstuk 33745, nr. 3, dd. 3-10-2013
3 https://in-made.dji.nl/

Bijlage: Bedrijven waarvoor gevangenen arbeid verrichten in Nieuwersluis

Hirschmann: computerbenodigdheden. Contactdozen.
http://www.hirschmann-multimedia.nl/
Pampuslaan 170
1382 JS Weesp
the Netherlands
T +31 294 462555
F +31 294 462514
E
Hema: babybroekjes: labels eraf. Shirts: idem.
Hoofdkantoor: NDSM-straat 10
1033 SB Amsterdam
e-mail:
telefoonnummer: 020-224 2424

Praxis: afdekdoeken voor schilderen
Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V.
Herikerbergweg 336
1101 CT Amsterdam

Walraven: bevestigingsdingen van rubber, voor verwarmingsbuizen; schroefjes.
Walraven B.V.
Industrieweg 5
3641 RK Mijdrecht
+31 297 23 30 00
walraven.com

Jamin
De Boedingen 37-39
4906 BA Oosterhout
Telefoonnummer: (0162) 47 41 11

Schulp Vruchtensappen
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
Tel. 0346 - 25 96 30
Fax 0346 - 25 96 31
E-mail:

Gevangenen doen 6 flesjes + 6 viltjes + een glas in een doos. Die worden voor 12 euro per doos verkocht. Het betreft biologische frisdrank.

Ferrero: snoepgoed. Wordt in de bajes verpakt.
Westbroek 58, 4822 ZW Breda
076 548 2666

Center Parcs. Heeft vorig jaar iets in doosjes laten doen in Nieuwersluis
Rivium Boulevard 213
2909 LK Capelle aan den IJssel

Hinck. Dat kocht in Indonesië plaids voor 2,5 euro per stuk. In de bajes halen gevangenen de kwaliteitslabels er uit en doen er nieuwe in van Hinck; daar staat in dat er wol inzat. De plaids worden voor tussen 70 en 170 euro per stuk verkocht. Gevangenen krijgen 76 eurocent per uur voor het vervangen van die labels.
Het bedrijf adverteert in Ariadne Tel 020-2010880
Oprichtster Willemijn Walenkamp: "De kracht van Hinck zit in de kwaliteit, liefde voor detail en afwerking. Iedereen die aan ons succes meewerkt moet een goed gevoel hebben bij Hinck; van de katoenplukkers en onze leveranciers, tot ons personeel en klanten die de producten kopen." (https://www.hinck.nl/klantenservice/over-hinck/)

Katkor
Urinetest voor katten
Gevangenen doen witte korreltjes in zakjes
http://www.katkor.com

Katkor is een merk van Rein Vet Products
Zwaansteeg 25
3511 VG Utrecht
Tel 030 2332015
Fax 030 2304741
Email

Bapiste: paaseitjes verpakken
Artista-Chocolates S.A.Avenue Mercator 10
1300 Wavre
Belgium
Tel: +32 (0)10 / 24 13 66

Dit is de nieuwe naam van Baptista Chocolates, aldus http://chocolaterie.pmg.be/nl/nieuwsdetail/23660270/T16026N0006XSTE/bapt... (link laat zich niet checken voor niet-abonnees, maar de urk zegt genoeg)
Onder voorbehoud

Uitzendbureau van justitie: In-made https://in-made.dji.nl/
Hoofdvestiging in Ministerie van Justitie en Veiligheid Dienst Justitiële Inrichtingen Turfmarkt 147 Postbus 2500 GC ’s Gravenhage
Drie Regionale Bedrijfsbureau’s Arbeid:
RBBA West Copernicusstraat 10 1704 SV Heerhugowaard 088-0719590
RBBA Zuid Lunettenlaan 501 5263 NTVught 08807-44183
RBBA Noordoost Nicolaus Ottostraat 16 8013 NG Zwolle 08807-41128

Opmerkelijk: Bij Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming beroepszaken mbt geschillen over (uitbetaling) arbeid

Gegevens bij de bedrijfsnamen mede bijeengezocht door enkele onderzoekers vanuit de Steungroep 13 september, op basis van informatie vanuit Nieuwersluis.

Joke Kaviaar (zondag, 31 maart 2019)

Joke Kaviaar

 • Hits: 654

Van Estoril naar Zandvoort (256)

Wij lijken vaak wat sikkeneurig. En meestal is dat ook zo. Maar soms leven we even weer helemaal op als we in een vat vol buitenlandse shit een bezoedeld stukje Nederland ontdekken. Dat fenomeen deed zich kortgeleden nog voor toen wij ten behoeve van deze serie info putten uit een van de fenomenale artikelen van onze collega Whitney Webb over de connecties van heuveltjeshopser Jeffrey Epstein. Wij focusten ons daarbij op de in snuffelseances gespecialiseerde IT-onderneming Palantir, omdat die over een filiaal in de Amsterdamse Singel Staete beschikte (1). Maar zeker zo interessant was de door Whitney het toneel opgeramde Carbyne. Een volle nicht van Palantir, die net als haar familielid zwaar bezwangerd is met een hele bups aan Israël gelieerde speurneuzen. Onder wie Eppie's intieme gappie Ehud Barak, die als president van de onderneming te boek staat. Een andere intimus van Eppie fungeert als directeur. Ene Nicole Junkermann. Kijk en geniet. En laat nou een Britse collega een paar maanden geleden een heul interessant artikel over Nicolletje op het net hebben gemieterd. Over haar zakelijke beslommeringen, haar invloed en haar creepy connecties. Heel fijn om door te fietsen als het voetballen u de strot uitkomt. Stay tuned. (JP).

(1) Zie aflevering 255 van deze serie.

Van Estoril naar Zandvoort

 • Hits: 574

Gladiolen in Venezuela (035)

Om het simpel te houden: Helsinge is een vehikel dat handelt in Venezolaanse olie en real time inside information over vraag en aanbod. Oftewel, Helsinge beschikte over de meest prominente skybox in het ruwe oliestadion, maar was niet te beroerd om af en toe collega's uit de branche tegen een kleine vergoeding uit te nodigen om te komen meegenieten. Collega's als Trafigura, Vitol, Glencore en Lukoil. Hoe kwam Helsinge aan die exclusieve info? Er is maar één manier. Door het betalen van steekpenningen. Een van de absolute topdogs van dit mafiose vehikel is Ricardo Ramos d'Agostino. Koter van de Venezolaanse oppositieleider en verdediger van het democratisch gedachtengoed Henry Ramos Allup en zijn vrouwtje Diana. Hoe hoog we dat democratisch gedachtengoed moeten inschatten? Niet zo hoog. Een paar journalisten van het goede houtsoort die naar de achtergronden van deze narigheid neusden kregen bijvoorbeeld te maken met een bezoek van professionele inbrekers en klappen met een honkbalknuppel die minimaal goed waren voor het vol lopen van de honken. Dat soort democratie begrijpt u. Helsinge beschikt zowel over een optrekje in Florida als in Genève. Toen de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA een einde wilde breien aan dit jarenlange staaltje van corruptie klopte ze allereerst aan bij een kadi in Florida. De zaak ging voor nul aan de kant. Maar in Genève lijkt er iets mooiers op te bloeien. Daar kregen alle vijf eerder genoemde roofridders vorige week een brandbriefje van het OM. Daarin werden ze ervan beschuldigd tussen 2004 en 2017 langs deze irreguliere weg naar schatting 40 miljard dollar bij elkaar te hebben gejat. Niet misselijk, maar zowel aan de Van der Mandelelaan in 010 (Vitol) als de Evert van de Beekstraat op Schiphol (Trafigura) wordt heftig gebeden dat Trump die vuilak van een Maduro rapido uit zijn stoel tilt. Want dan komt de kaart misschien weer heel anders te liggen. Ook in Genève. Stay tuned (JP).

Gladiolen in Venezuela

 • Hits: 776

Trump en Deep State (014)

Nauwelijks was John 'bomb Iran' Bolton door Trump ontslagen of hij wordt op de proef gesteld: Saoedi-Arabie beweert dat de aanval op haar olie-installaties niet door de Houthi's zijn uitgevoerd maar door Iran. En niet (alleen) met drones, maar (ook) met (Iraanse) kruisraketten. 'Ze kwamen uit het noorden'. Jemen ligt ten zuiden van SA. Frankrijk stuurt experts om de zaak te onderzoeken. De VN eveneens.
Deze zaak moet met satellietbeelden eenvoudig op te klaren zijn, maar (net als bij MH17) worden die niet vrijgegeven. Door de VS. Ondertussen is het een geweldige reclame voor het Russische S-400 luchtverdediging systeem, waarvan Poetin verzekerde dat die wel de aanval had afgeweerd.
Een aanval met kruisraketten waarop het miljarden kostende systeem van de Amerikaanse wapenindustrie in Saoedi-Arabie niet heeft gereageerd. Als dit waar is moeten de Navo-bondgenoten zich ernstig achter de oren krabben over waar ze ons belastinggeld aan hebben besteed. Israël bijvoorbeeld, dat in Syrië direct te maken heeft met het Russische afweersysteem waarvan ze 'de sleutel' zou hebben gekregen van Moskou om ongestraft aanvallen te kunnen doen op 'Iraanse' doelen. Tel Aviv beschikt zelf over luchtverdediging van Amerikaanse makelij. En schermt opzichtig met een aanval op Iran om haar nucleaire installaties te vernietigen. Als de Amerikaanse waar niet reageert op Iraanse kruisraketten, zoals bij haar bondgenoot Saoedi-Arabie, wordt dat een riskante aangelegenheid.
Trump houdt voorlopig het kruit droog. Als Hitlary president was geweest was ze er direct vol ingegaan. Hij heeft de sancties verhoogd, alsof dat nog mogelijk was, en Mike Pompeo naar Riyad gestuurd. Natuurlijk dreigt een 'all-out'-oorlog in het MO. Maar die dreiging bestond al langer.
Walgelijk blijft dat de oorlog in Jemen jaren kan voortduren met honderdduizenden slachtoffers zonder dat 'het vrije westen' een kik geeft. Maar als haar olievoorziening in gevaar is begint ze onmiddellijk te huilen. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 344

Verlengen, met strafschoppen na (017)

Geheel in stijl sloot Paultje van der Kraan zijn voorzitterschap van de wijlen de FC Den Bosch vanochtend af. De club kwam nu pas na buiten met het negatieve besluit van de bond ‘omdat je dat niet op een wedstrijddag moet doen’. Ik stel me zo voor dat de zak het interviewtje gaf vanaf een kampeerbedje in de Grolsch Veste, het stadion van de FC Twente waar Den Bosch gisteravond voor de derde keer op rij verloor en Kraantje maandag in dienst treedt, als bevlogen voorzitter.
Het is over en uit met de FC en het betaald voetbal in Den Bosch. Ik heb voor Van der Kraan alleen nog een gedichie in petto. Schreef ik vorige zomer al, toen de eerste berichten over de ‘overname’ van de FC rond de Sint Jan begonnen te zingen. De Charlie in het versje is de ons allen welbekende zwerver van die naam van wie men rond de Parade toen af wilde.

Checkpoint Charlie

Zijn naam sist van ieders tong
Met Charlie is iets ontzaglijk wrong
Zo meldt aan ons het braboblad

Op de bourgondische terrassen
Onder het bourgondisch nassen
Heeft men de mond vol
Over Charlie, die maakt het echt te dol

Na een week hard werken
In de vleesverwerkende industrie
Blieft men Charlie nie
Met diens vreemde lithanie

'Die man is beslist geen reclame voor ons Bosch',
Zo zoemt een middenstander met de snuit van een vos
What a strange comment:
In andere landen maken ze verwarde mensen immers president!

In plaats van over Charlie, zou men ongerust moeten zijn over Paul.
Paul van der Kraan, dat is de boss van onze FC

Ons Paulke laat het niet bij morsig zitten op een terras
Of bedelen om een goed glas
Neen, Paulke verkoopt onze FC
Niet aan WC-Eend of aan Privee
Maar aan een bajesgast uit Russia
En daarvoor wil Paul ons aller egards

Ik stel voor: we sturen Paulke voorgoed naar Baku
Maken Charlie president, maar dan van de FC
En lezen voortaan de Daklozenkrant in plaats van het BD!

(JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 471

Shady Brussels (010)

Om even lekker af te trappen een citaatje. Komt ie:

Voor het geval er vreemde dingen gaan gebeuren. Ik ga niet naar de parking in Cointe (waar PS-politicus André Cools in 1991 werd vermoord (red.). Ik ben niet suïcidaal en ik zie geen enkele reden om een eind te maken aan mijn leven”.

Aan het woord is Nicolaas Ullens de Schooten. Een ouwe speurneus, die tussen 2007 en 2018 in het veld rondhobbelde voor de Belgische Staatsveiligheid. Aanleiding voor deze ontroerende ontboezeming was het deponeren van een gedetailleerde verklaring bij het Parket in Brussel. Gaat over onwelvoeglijke activiteiten van Didier Reynders. Nu nog de Belgische vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, maar al geruime tijd rekkend en strekkend aan de zijlijn voor zijn ophanden zijnde benoeming tot Europees Gruppenführer van Justitie. In de ogen van Nicolaas zou dat een gotspe zijn van Mount Everestformaat. Volgens hem is Didier namelijk betrokken geweest bij een hele reeks gevalletjes van corruptie en witwassen. Volgens de Belgische dagvodden zou het gaan om listig zakkenvullen bij de verhuizing van de Federale Politie in Brussel, narigheid in Kazakstan en een affaire rond Libische fondsen. Maar op de site van de Franse Libre Penseur vonden wij nog meer en anders klinkende atonale geluiden. Samen met een hotemetoot van zijn kabinet zou Didier bijvoorbeeld ten eigen voordele hebben gerommeld bij verschillende aanbestedingen van de Staat. Om eens wat te noemen bij de bouw van een nieuwe ambassade in Kinshasa, dat recentelijk dankzij kontjeskoetsier Fons Spooren ook bij ons geblutst in het vizier is gekomen (1). Verder zou het Brusselse duo onderandere duistere zaken hebben gedaan met Congolese wapenhandelaren en een Congolese presidentskandidaat. Bij de activiteiten in de onvermijdelijke wasstraat zouden Didier en zijn kompaan daarna ondermeer gebruik hebben gemaakt van de verkoop van tweederangs kunstobjecten voor prijsjes waarvan Rembrandt een Duitse staander zou hebben gekregen. Wat doe je met je poen als het de wasstraat is gepasseerd? Als je goochem bent stal je het in een belastingparadijs. Al dan niet tijdelijk. Om vervolgens wat vastgoed op de nok te tikken. Dat zouden de twee Brusselse snoodaards in dit geval ook hebben gedaan. Nog altijd volgens Nicolaas. Zij zouden daarbij de assistentie hebben ingeroepen van een NEDERLANDSE goochelaar en een hoge Belgische functionaris. Zonder twijfel staan de bijbehorende namen op de menukaart van het Parket, maar helaas ze zijn nog niet in het publieke domein gerold. Didier heeft inmiddels alles ontkend en zijn fanatieke rek- en strekoefeningen aan de zijlijn hervat. Is dat weer even lekker. Heerlijk. Stay tuned (JP).

(1) Zie de serie Octopussy.

Shady Brussels

 • Hits: 659

Laura is niet leuk (016)

Twee weken voor verkiezingsdag in Finland moeten er even wat dingen onder de juiste noemer gebracht worden. Zo bracht de NOS het bericht de wereld in dat de rechtspopulistische partij Echte Finnen in de peilingen na een korte opleving alweer op verlies zou staan.
Het kan zijn dat de NOS niet voldoende bijgepraat is over de ontwikkelingen van de voorbije jaren in de gelederen van de Echte Finnen. Daarom ten behoeve van het duidende journaille hier nog even een korte samenvatting van deze serie.
De Echte Finnen besloten na de verkiezingen van 2015 aan een rechtse coalitie deel te nemen. Een stap met grote gevolgen. De aanhang van de partij keerde zich massaal af. En de door de alt right-beweging Sisu gedomineerde factie pleegde een coup binnen de partij.
Europarlementariër en oprichter van Sisu Jussi Halla-aho werd in 2017 gekozen tot de nieuwe eerste man van de Echte Finnen. Als reactie daarop scheidden onder meer de voltallige ministersploeg van de partij en de charismatische leider Timo Soini (vigerend minister van BZ) zich af, in de groep die zich de Blauwen noemt.
De Echte Finnen onder leiding van Halla-aho behaalden een goed resultaat tijdens de presidentsverkiezingen van 2018 (hun kandidaat Laura Huhtasaari werd derde) en stijgt sindsdien onafgebroken in de peilingen. In 2017 sprak de partij nog maar acht procent van het electoraat aan, vandaag staat ze op ruim dertien procent.
Het kan zijn dat de NOS een wissel gemist had en over de Blauwen schrijft. Die staan in de peilingen inderdaad op bijna een ronde nul. Het kan ook zijn dat de NOS naar de uitslag van de verkiezingen van 2015 kijkt. Daarin haalden de Echte Finnen ruim zeventien procent van de uitgebrachte stemmen. Maar dat was dus in feite een andere partij. Een soort Echte Finnen-light.

Ander dingetje, met een verwijzing naar hiero. Naar Forumland, waar de goegemeente zich haast om Thierry Baudet schoon te praten en uit de wind te houden. Waar mensen van hun bed worden gelicht omdat ze iets roepen. Terwijl de roeper van alles waarachter we na 1945 een punt hebben willen zetten de roeptoeter in de pianohandjes krijgt gedrukt.
In Finland doet men daar niet voor onder. De Echte Finnen produceerden het filmpje A Story of Being Seriously Pissed Off. Tot begin deze week draaide het ook in het voorprogramma van de nationale bioscoopketen Finnkino. Dus voordat je in haar zalen naar The Sound of Music of naar Houten Klaas doet het met een Boom ging kijken werd je ook getracteerd op een videoclip met politieke boodschap.
Niets mis mee, denk je dan, omdat andere partijen dat ook doen, of zouden kunnen doen. Dinsdag trok Finnkino echter de clip terug ‘vanwege de gewelddadige inhoud’.
Ik zou zeggen: oordeel zelf. De clip is in goed Engels en staat hier in Youtube. Sinds afgelopen dinsdag hebben de makers van het ding weer flink gewonnen in de peilingen…
(JoopFinland)

Laura is niet leuk

 • Hits: 504

What's eating Pieter Knabben? (002)

Mocht u het gemist hebben. Uit de verklaring van Pieter Knabben van 22 april 2014, die wij in aflevering 1 integraal hebben uitgeserveerd:
“... Deze gang van zaken heeft mij zeer bevreemd. Evenals een bijkomende zaak waarbij ik de CIE op de hoogte had gesteld van een situatie waarbij ik kennis had van een mij getoond automatisch wapen met een geluidsdemper en munitie. De informatie is bij de CIE bekend. Het wapen lag verborgen in een koffer op het adres van een van de betrokken personen“.
Het enige dat de CIE in reactie op die verklaring ondernam was een poging om Knabben te recruteren als burgerinformant. Om de leden van de avontuurlijke organisatie, die door het tonen van het wapen Knabben subtiel onder druk hadden gezet om mee te werken, stiekem af te leggen en na het verzamelen van meer informatie voor langere tijd achter het streepjesbehang te kunnen plakken. Knabben bakte niet. Deels omdat het inzetten van burgerinfiltranten verboden was, deels uit pure angst voor zijn leven en dat van zijn echtgenote. Zal je het zelf zijn. De gevolgen mogen dan niet dodelijk zijn geweest, Knabben ging wel als enige een Duitse bak in wegens een financieel goochelkunstje dat niet goed afliep. De andere vijf leden van de avontuurlijke organisatie ontsprongen de dans, dankzij hun op elkaar afgestemde fantasierijke verklaringen voor de kadi in Arnhem. Daarover meer in de volgende aflevering. Stay tuned (JP).

What's eating Pieter Knabben?

 • Hits: 394

Laten we het eens over meer hebben dan alleen de CO2

Tegelijk met de opwarming van onze aarde ten gevolge van de vergrootte uitstoot van CO2 zijn er nog veel meer kwalijke effecten op bijvoorbeeld zeestromingen en methaanhydraatvelden en op onze belangrijkste zuurstof-leverancier, de held van onze planeet in mijn ogen: kiezelwieren. In een artikeltje als dit is het bijna onmogelijk om de hele wetenschappelijke discussie hier neer te zetten maar ik ga proberen de belangrijkste spelers naar voren te halen om zo enkele feiten te bespreken over de werking van het klimaat op onze aardbol. Ik zal proberen het zo simpel mogelijk te houden, niet omdat ik denk dat het anders te moeilijk wordt maar omdat ik wil voorkomen dat het een saaie en lange lap tekst wordt. Het gaat erom dat de context begrepen wordt en als je er meer over wil weten en ook gedetailleerder is er genoeg informatie op ‘t internet te vinden (1).

De aarde is aan het opwarmen en de nog steeds fors groeiende en dus hogere CO2-gehaltes versterken dit effect. Op zich geen ramp hoor, de aarde wordt regelmatig kouder of warmer. IJstijden en interglaciale periodes wisselen elkaar voortdurend af. Er waren tijden met veel stikstof in de lucht en tijden met veel zuurstof. Onderandere de reden waarom dieren zo groot konden worden, kijk bijvoorbeeld maar eens naar de overblijfsels van reuzenlibelles.
Honderd jaar geleden dacht men dat we op een nieuwe ijstijd zouden afstevenen maar inmiddels blijkt het tegendeel, wel of niet door de mens veroorzaakt. Die discussie ga ik hier niet voeren. Daar wordt overal om ons heen genoeg over gesproken. Maar er wordt wel erg simpel over gepraat. Smelten van ijskappen op de polen en ‘t smelten der gletsjers, ijsberen die hongerend rondzwerven en dat we allemaal verdrinken en sowieso natte voeten gaan krijgen. Allemaal heel erg, zeker. Maar er dreigt een nog groter gevaar.

Het klimaat op aarde is niet alleen afhankelijk van veel of weinig CO2, maar van duizenden grote en minder grote factoren. De aarde is een levend organisme, constant bezig zichzelf in evenwicht te houden. Erg lastig voor ons –mensen- denk maar aan hevige orkanen en overstromingen. Maar op grote schaal is het niets anders dan warmte vervoeren naar plaatsen waar het te koud is en andersom. Waar warme lucht opstijgt neemt koude lucht de plaats in en dat gaat continue zo door, soms rustig, we voelen dan een heerlijke zomerbries en soms met veel geweld, een tornado. Maar daarna is op die plek het evenwicht tijdelijk weer hersteld. Vanuit de aarde gezien dus prima gedaan.

Onze aarde bestaat voor 70 procent uit water, dus boven al dat water, boven de oceanen  is de zonnewarmtestraling constant aan de gang. Die warmte-uitwisseling boven de oceanen is van groot belang, ook daar waar het prettig wonen is. Om dat begrijpelijk te maken dus hier een lesje in fysische oceanografie (een hobby van mij). Bij voorbaat excuses als het hier of daar wat belerend klinkt. Misschien weten jullie ’t al, maar hopelijk hier en daar wat informatie voor diegenen voor wie dit nieuw is.

In alle op aarde aanwezige oceanen heb je grote oceaanwaterstromingen. De uitwisseling van warmte en kou in oceanen wordt bepaald door de dichtheid van water. Om alvast goed te onthouden: hoe warmer en zoeter hoe lichter het water is, hoe kouder en zouter, hoe zwaarder! Dit heet de thermohaliene circulatie en bepaalt de diverse klimaten op onze aardbol. In alle oceanen zijn de temperaturen op verschillende diepten uiteraard verschillend.  Voor ons begrip is het belangrijk om drie grote temperatuurverschillen hier even op te schrijven:

 • Bovenin een oppervlakkige circulatie, gemiddelde temperatuur van 17,5 graad celsius. Tot 100 meter diep, gaat om ongeveer 2 procent van al het oceaanwater. Vooral de wind heeft invloed op die stromingen.
 • Daaronder, tot 1000 meter diep is het 15 tot 5 graden, gaat om 18 procent van al het oceaanwater
 • En de diepere lagen zijn kouder dan 4 graden celsius. Hier valt de Arctische laag onder met water van -0,4 graden celsius. Dat komt omdat het zware water daar zo zout is dat ‘t zelfs niet bij 0 graden bevriest (antivries-effect). Dit is 80 procent van al het oceaanwater!

Op die bovenste laag van de oceanen heeft dus vooral de luchtcirculatie effect, maar ook het zogenoemde Coriolis-effect. Dat heeft te maken met de draaiing van de aarde. Daardoor worden oppervlakkige zeestromingen zoals de bovenste laag van de Golfstroom afgebogen. Boven de evenaar naar rechts (met de klok mee) en onder de evenaar naar links (tegen de klok in).
Voor ons in Nederland super belangrijk want op de aardbol liggen we eigenlijk op de hoogte van Canada (we kijken dan naar de juiste verhoudingen op onze aardbol en niet naar de plaatjes die we in ‘t algemeen gebruiken). Het zou dus hier veel kouder moeten zijn!
Maar de Golfstroom brengt ons niet alleen warm water uit de golf van Mexico mee, maar ook de warme vochtige lucht die daardoor ontstaat. Die vochtige lucht stoot vanuit de oceaan op Engeland, vandaar dat het daar vaker regent. En wij hier in Nederland hebben daardoor een rustig en mooi zeeklimaat dat voor vruchtbare akkers zorgt. Er worden al meer orkanen op plaatsen gespot die daar normaal geen last van hebben, zie de overstromingen pasgeleden in zuidelijk Afrika. Het kan toeval zijn, maar toch … de afgelopen jaren zijn de orkanen ook overal heviger geworden, het kan een begin zijn…

De oceanen hebben net zoals in de lucht behoefte aan evenwicht. Al miljoenen jaren wordt dit relatieve evenwicht iedere keer weer gevonden. De zon verwarmt het water op de evenaar tot zelfs 30 graden op sommige plaatsen. Ook in de diepte warmt het water langzaam iets op en wordt daardoor lichter en begint te stromen. Laten we even naar het Noordelijk halfrond kijken.  In het Zuidelijk halfrond gebeurt het in zekere mate nog heftiger.

Neem de Golfstroom: 80-150 km breed en 800-1200 meter diep. Het stroomt met 2,5 meter per seconde en de waterverplaatsing is 30.000.000 kubieke meter water per seconde. Flinke plas water dus. Het warme water stroomt vanuit de Golf van Mexico -dat relatief ondiep is dus snel warm- naar de oostkust van de Verenigde Staten. Dat komt door het Corioloseffect en vanwege dezelfde reden buigt het bij Canada af naar het oosten, naar Europa. Er is nog een andere reden voor (het zogenoemde Ekmantransport) maar dat laat ik even achterwege om het iets simpeler te houden.

De zon schijnt op het noordelijke halfrond minder sterk en het water begint af te koelen. Bovendien mengt het zich met kouder water in de bovenste laag vanuit de noordpool. Het water wordt langzaam kouder en dus zwaarder. Er vormt zich ijs en al het ijs is zoet water. Het zout uit het ijswater wordt afgestoten. Het water om het ijs is dus veel zouter dan normaal en zwaarder en zakt (dus) naar de bodem. Omdat er dus water van de evenaar naar de polen stroomt door dit systeem, moet dit aangevuld worden. Het zoute koude zware water zakt naar de bodem waar het in een soort stroom naar de evenaar stroomt om het verlies van het warme water op te vullen. Ziedaar, de circel is weer rond! Dit hele systeem is de Oceanische Transportband.

Vanwege dat warmere water verliezen de Polen ijs waardoor de witte terugkaatsing van zonlicht minder wordt. Daardoor versnelt het proces van ijssmelten waardoor de ijspolen nog sneller opwarmen. Dat smeltende ijs stort zeer veel licht zoet water in de oceaan en minder koud – zout water stroomt er naar de evenaar… de transportband vertraagt of gaat zelfs stil staan!

Het is zelfs nog erger. Deze koude transportband over de bodem van de oceaan bij de Polen, duikt bij IJsland en Groenland de diepte in. Vanuit het zuidelijke halfrond bij Antarctica (Weddelzee) en gaat ook via de Indische oceaan naar de stille oceaan en komt daar pas bij de evenaar weer naar boven. Zo’n rondje duurt naar schatting van de wetenschappers 2290 jaar! Dus wat op de Noordpool gebeurd heeft effect op de hele aardbol. Met deze transportband zijn dus ook aangevoerde luchtlagen betrokken dus de weersomstandigheden.

Voor ons in Europa is die Golfstroom erg belangrijk. Die zorgt door uitwisseling van koud en warm water ook voor opwelling bij sommige kustgebieden. Voedingstoffen van de oceaanbodem worden omhoog gestuwd door stijgend warmer wordend water waardoor de visstand een boost krijgt. Onze Noordzee en de visgronden bij Engeland en Noorwegen zijn daar blij mee. Zonder Golfstroom zitten we niet alleen zonder paling (zwemt mee), maar het zal bij ons net zo koud worden als in Canada, over Noorwegen en zo maar niet te spreken. Of het zal erg nat worden met heftige orkanen. Dat ligt ook weer aan hoe het weer regeert op het stilvallen van de transportband.

Er is nog een ander belangwekkend gevolg: Methaanhydraatvelden. We merken het nu al in Alaska en Siberië. Permafrost ontdooit. Miljoenen tonnen opgeslagen methaangas komen nu al vrij. Door de kou zijn plantenresten niet goed verteerd door bacteriën en er vormt zich methaangas. Wat weer voor een nog snellere verwarming van onze aardbol zorgt. Methaan is een honderd keer sterker broeikasgas dan CO2. Gelukkig verandert methaan in 10 jaar in CO2 en water maar als het ineens los komt hebben we een probleem. Er zijn nu al meren in Canada die niet meer bevriezen doordat het methaangas uit de bodem opborrelt en de borreling het bevriezen tegen gaat,  met als gevolg dat er nog meer gas vrij komt. Maar waar ik me zelf zorgen over maak zijn de enorme methaanhydraatvelden in het oceaanwater langs de kusttreken bij bijvoorbeeld Noorwegen. Dat zijn een soort ijsvelden waaronder methaan ligt. Als het water warmer wordt storten deze velden in en komen miljoenen tonnen methaangas vrij. De kustrand zou zelfs in kunnen storten. Dat maakt de zee dan zuurder… wat weer meer zorgen oplevert. Methaangas komt soms met kleine explosies vrij bij de Bermudadriehoek waarvan men weet dat schepen daardoor hun drijfvermogen verliezen.

In het IPCC rapport zijn deze ontsnappende methaangas velden niet meegenomen, mogelijk omdat men niet precies weet hoeveel er los zou komen en met welke snelheid.

Ik maak me eveneens grote zorgen over onze grootste vrienden: de kiezelwieren. Dit is een algensoort die op onze aardbol verantwoordelijk is voor de zuurstof die wij inademen.
Ieder jaar ontstaat er een enorme stofwolk vanuit de Sahara die naar Zuid Amerika drijft. De Sahara was vroeger zee en het zand bestaat onderandere uit miljarden tonnen lijkjes van kiezelwieren in de vorm van silica. Dat is een perfecte meststof voor het Amazonebekken. Er ontstaat een explosie van plantenleven, en bomen groeien bizar hoog en produceren ontzettend veel zuurstof. Daarom is ook heel lang gedacht dat dit de longen van de aarde zijn. Het speelt wel een rol maar anders dan we denken. De geproduceerde zuurstof daar wordt voornamelijk gebruikt door de explosie van dieren in het Amazonegebied. De daar geproduceerde zuurstof wordt dus gebruikt door de daar levende planten en dieren. Wat wel meewerkt is het vocht dat de bomen en struiken opzuigen in de Amazone, dat wordt via de bladeren meegenomen en verdampt tot mist en wolken… Een soort vochtrivier van epische omvang! Deze rivier drijft naar het Andesgebied waar het door de bergen wordt tegengehouden. De wolken laten hun vocht vallen en dit water spoelt langs de bergen naar beneden waar het enorm veel silica uit gesteente mee spoelt. Dit komt via kleine stroompjes in grote rivieren en spoelt uiteindelijk via de Amazone en andere rivieren weer in de Atlantische oceaan terug.

En daar wachten de kiezelwieren op die de silica nodig hebben om hun schaaltjes te maken: er ontstaat een “algenbloom”. Vanuit het Spacestation is dit als groenblauwe golven te zien… zoveel zijn er dan. En die minuscule soort algen maakt onze zuurstof!

In koude gebieden halen ze hun silica uit smeltende ijsbergen die rotsen verpulveren en silica in zee meenemen. Na een tijdje is de voorraad extra silica weer op en sterven de kiezelwieren weer voor een deel af. De dode hulsjes zakken naar de zeebodem waar men denkt dat ze al een 800 meter dikke laag vormen. Als de zee dan ooit weer opdroogt of door een aardbeving omhoog komt zal er een nieuwe Sahara ontstaan. Kortom: ook hier is een constant evenwicht van aanvoer, transport en evenwicht. Geen idee wat voor invloed een stilstaand transportsysteem op dit systeem zal hebben.

Maar zonder zuurstof maakt de opwarming echt geen bal meer uit. De aarde zal het overleven. Wij als soort zeker niet. Aan een langzaam stijgende zeespiegel kunnen we ons nog wel aanpassen, maar aan zuurstofgebrek, of geen vissen meer, of constante heftige stormen? Ik denk het niet… Ik ben hier geen doemcenario aan het schrijven hoor, maar er wordt maar geklaagd over CO2 terwijl je van beleidsmakers zou verwachten dat ze ook wat beter geïnformeerd zouden moeten zijn. Het lijkt wel of iedereen maar wat napapagaait maar er geen zak van snapt. Nu zou dat ook niet hoeven als we op onze regeringen zouden kunnen vertrouwen. Maar ja.

Ik hoop van harte dat de opwarming van de aarde erg langzaam gaat en de aarde zelf een evenwicht vindt zonder de mensheid uit te moorden. Dat zou theoretisch echt kunnen.

Maar persoonlijk heb ik alleen geloof in de wetenschap, daar moet de redding vandaan komen. Ons als Nederland in de schulden steken met dit klimaatbeleid is hetzelfde als schieten op een orkaan. Het is nutteloos om je op die manier te verdedigen tegen een geïrriteerde planeet. Zelfs als heel Europa gaat meewerken moeten we Amerika en China meekrijgen om echt effect te scoren. Ik ben voor innovatie, goede uitleg, samenwerking, andere energiebronnen zoeken. Schoner, mooier en gezonder. Maar wat er nu wordt voorgesteld? Moeten we het daarvan hebben? Jeetje mina.

Kiezelwieren zorgen dus voor 78 tot 80% van de zuurstof op de planeet dat we nodig hebben. Bomen en andere planten zorgen voor de rest middels fotosynthese. CO2 wordt opgenomen, daarvan wordt de koolstof  (C) gebruikt om van te leven samen met zonlicht en water en zuurstof (O2)  is een afvalproduct. Als je in een bloemrijke groene omgeving woont krijg je plaatselijk dus meer zuurstof tot je beschikking. Bomen hebben we dus hard nodig maar de Amazone is dus niet direct onze aanvoer van zuurstof. Maar als de Amazone uitgedund wordt missen we dus wel de vochtrivier en indirect de aanvoer van Silica voor de grote expansie van kiezelwieren. Ieder deel van de keten is dus essentieel!

Wat betreft de kans dat dit allemaal gebeurt? Daar hebben we nog geen idee van. Miljoenen jaren geleden heeft de circahaliene transportband ook een keer stilgestaan. Dit kwam door het doorbreken van een dam bij een reusachtig ijsmeer. Miljarden tonnen zoet water storten in de oceaan en verstoorde dus de zout/koud/zwaar water cyclus. 

Het heeft heel lang geduurd maar uiteindelijk heeft de aarde het evenwicht terug gevonden. Helaas heeft de mens die tijd niet... door het smelten van al het poolijs stijgt de zeespiegel ongeveer 80 meter, dus alle kustlanden verdwijnen onder water, het weer verandert zo drastisch dat we ons daar niet aan kunnen aanpassen (een soort honderdvoudig El Niňo effect) en het leven in zee zal misschien ook grotendeels verdwijnen. In hoeveel tijd is niet te voorspellen maar het begint met veranderingen in het weer. Dat is namelijk het korte termijn effect. Het weer wordt extremer, meer orkanen, droogtes langer of op plaatsen waar het niet verwacht wordt, overstromingen worden erger of verschijnen op onverwachte  plaatsen, noem maar op. Hoe ons weer eruitziet is dus het korte termijn effect.

Als de grote transportband stil komt te staan zullen bijvoorbeeld de plastic-soup-gyres uit elkaar vallen. Een hele grote ligt namelijk precies midden in het Noordelijk halfrond van de Stille Oceaan door een lus van de transportband en het Eckmann effect. Daaraan zullen we kunnen zien dat er iets verandert. Het vele ijs drukt momenteel zwaar op het Antarctische Continent. Wanneer al dat gewicht vermindert  kan de aarde misschien reageren door aardplaatverschuivingen. Kortom: geen zorgen om de planeet. Die vindt wel weer evenwicht. Maar dan zijn wij al uitgestorven.

Hopen maar dat dit doemscenario nooit gebeurt en de planeet sneller hulp biedt en het evenwicht herstellen kan voordat de grote rampen gebeuren. Het is ook gebeurd met het gat in de ozonlaag toen cfk's in de ban gingen. Een planetair probleem pak je met zijn allen aan. Er is nog tijd... iets opwarming kan de planeet hebben. Maar we moeten wel snel gaan innoveren.

En we mogen best af en toe gaan vliegen of autorijden... mits er wat tegenover staat. Thoriumcentrales, waterstof,  gooi alle opties open en zoek mogelijkheden. Het is een lachertje om in Nederland dure onwerkzame warmtepompen te plaatsen. Ons kleine landje doet niets op planetaire balans. Maar we zouden wel moeten inzetten op haalbare doelen en innovatie (bijvoorbeeld zonne-energie direct omzetten door middel van zonnecollectoren in waterstof en dat als energiebuffer opslaan). En de andere landen de voordelen laten zien en motiveren om mee te doen. Voorlichten en hoop bieden. Nieuwe milieuregels afdwingen voor een heel continent. En op invoer van vervuilende landen milieubelasting heffen. Dan worden de producten uit eigen continent goedkoper en controleerbaar. Dan dwing je verschoning via de geldstromen af. Helaas het enige waar dat soort landen (en bedrijven) in geloven. Als ‘t maar helpt. Kortom, ik heb nog hoop maar dan moeten we een groot deel van de bevolking mee krijgen en de industrie aan strenge regels binden. En wel zo dat ze het nut inzien en er ook gelukkig van worden. Puur wetten en dwang heeft geen nut, dat wordt toch afgekocht door de grote jongens. De tijd zal ‘t leren.

Eugenie Verschoof van Erven

Noten:

 • Hits: 720

Octopussy (660)

Morgen valt de bijl voor Fons Spooren. Of niet. Voor de zitting van gisteren in Den Bosch was ie samen met zijn Rotterdamse makker Jan Muller en zijn bef nog druk bezig met het strooien van duizendjes. Om luitjes die zich in de faillissementszaak als steuneiser hadden aangesloten bij Henk Glaudemans buiten de gesloten deur van de rechtbank te houden. En dat lukte wonderwel. Raar? Niet echt, Janus beschikt bijvoorbeeld qq. over boekhoudkundige gegevens van een van die steuners en dat wil nog wel eens helpen. Datzelfde geldt trouwens voor iemand die tot nu toe uiterst terughoudend heeft geopereerd in deze affaire: Harry van Raaij. Good old mr. PSV, die net als de RABO voor meer dan een meloen door de Fonz is genaaid. En niet in het Anne Frankplantsoen. We hebben het gevoel dat er nog meer narigheid in aantocht is. Wij zijn er klaar voor. Stay tuned (JP).

Octopussy

 • Hits: 469

Opgeruid staat netjes (007)

Een hele goedemorgen voor iedereen in de leer’plichtige’ leeftijd! Vandaag wil ik jullie niet de leer’plicht’ laten verzaken zonder een lesje gechiedenis. Ik heb geen idee over in hoevere die lullo van wereldoriëntatie jullie voorgelicht heeft maar er is de afgelopen week een naam in het nieuws opgedoken die velen onder jullie niet meteen zullen kunnen plaatsen, is het alleen al omdat jullie nog niet bestonden toen die naam in Nederland en ook daarbuiten op ieders lippen lag.
Het gaat om die van Pim Fortuyn. Da’s geen nickname, zoals de grapjassen onder jullie zullen denken. Het is de naam van een martelaar. Over Pim Fortuyn zou deze week niemand het hebben gehad als ie in 2002 niet was doodgeschoten. Fortuyn was toentertijd een soort van Thierry Baudet light. Een week na zijn dood werden er verkiezingen gehouden waarin de kerel vanuit het niets misschien de meeste stemmen zou hebben gekregen. Dus vandaar dat iedereen die destijds deze Fortuyn op een parkeerplaats in Hilversum heeft zien liggen kreperen deze week in een kramp schoot omdat ook Baudet bedreigd zou zijn geworden.
Ik noem Fortuyn een aangelengde vorm van Baudet omdat ie een veel te groot ego had: Fortuyn deed zijn ding alleen voor zichzelf. Baudet is veel gevaarlijker, omdat ie zijn beweging bouwt op gedachtengoed dat in een periode van de geschiedenis het gedachtengoed van velen is geweest, en ook nu weer door steeds meer mensen wordt omhelsd. Dat gedachtengoed noemen we fascisme. Fascisme gaat er van uit dat dingen als democratie en vrijheid en individueel recht de mensen alleen maar verdeeld houdt. Een fascist onderwerpt zich graag aan een leider, en aan het recht van de sterkste. Een fascist wil geen mietje zijn, daar komt het in feite op neer.
Pim Fortuyn dacht dat ie iedereen om zijn vingers kon winden, en hij werd beledigd als ie niet meer aandacht dan anderen kreeg. Een narcist dus. En een enge. Ik heb hem ooit geinterviewd, ver voordat ie zich met politiek bezighield. Hij deed als hoge ambtenaar iets met OV-chipkaarten voor studenten of zo. Ik moest nog dertig worden en hij viel op mij. Vond het vreselijk dat ik niet op zijn avances inging. Begon af te geven op mijn familie en vrienden en vriendin en zo. Zei dat ik een proleet was die zijn attenties niet verdiende. Een creep.
Tien jaar later, als aanstormend politicus, had de kerel het de hele tijd over ‘gewone mensen in het land’. Maar toen gaf hij hoog op over proleten. Hij oreerde over een elite die niet naar gewone mensen luisterde en niet wist wat die gewone man of vrouw wilde. Hij. Fortuyn, wist dat wel: de gewone burger wilde geen buitenlander als buurman en geen wachtlijsten in de zorg. Daarop kwam het fortuynisme in feite neer. Wie meer wilde weten over waar Fortuyn naar toe wilde als ie macht zou krijgen, kreeg te horen dat ie zijn boeken maar moest lezen…
Professor Pim, zoals ie zich graag liet noemen, en de gewone mensen, dat was wat. En dat is het ook gebleven. In feite is het steeds meer geworden, in de loop van de tijd. Fortuyn stond in een lange traditie van vooral hersenweke sociaaldemocraten en verlichte gristenen die het voor de gewone man opnamen. Je hebt nu natuurlijk premier Lachebekje die te pas en te onpas aankomt met zijn normaalriedel. Maar ook SP-ers moeten het daarvan nog steeds hebben. Hebben jullie die in de klas? Van die folderaars? Die van die clan van Marijnissen en de Jasper van Dijken? Wel eens in Oss verdwaald geweest? Dan weet je waarom hun gedachtengoed worstsocialisme wordt genoemd. Aanbrengers, verraders, verklikkers en Fordrijders zijn het, met hun gewoonheid. Pak ze maar es in de fietsenstalling, dan zul je merken dat ze niks terug doen maar meteen naar de rector lopen.
Geen mens is gewoon. ‘t Is een misdaad om je medemens gewoon te noemen. Het gewone mensen- gedoe is feitelijk het botvieren van superioriteitsgevoel. Een ander mens gewoon noemen betekent dat je blind bent voor de eigenschappen van die ander. Zo zijn we niet getrouwd, toch? Noem je een ander mens gewoon dan betekent dat dat je die andere mens niet hebt leren kennen. Ik ken een volwassen man -ook toevallig afkomstig uit Oss!- die zijn ouders gewone mensen noemt. Nou, mijn ouders waren verre van gewoon. Die hebben wel nooit in de krant gestaan maar toen ik ze over hun leven liet vertellen kreeg ik een heel verhaal dat ik nooit had kunnen verzinnen. Zo is het bij jullie thuis en in de klas ook, daar ben ik van overtuigd. Vriendschap, en liefde ook, zijn gebaseerd op ieders vermogen om de ander te leren kennen. Heb je dat vermogen niet, of ontken je dat dat vermogen ons in staat stelt om de ander aardig te vinden en te vertrouwen, ja zelfs verliefd op die ander te worden en te blijven, dan ben je een narcist van hier tot Heemstede, en een flink eind op weg om de nieuwe Fortuyn of Baudet te worden. Gratuliere…
Fortuyn voelde zich dus superieur aan iedereen -ook al beweerde hij het tegendeel- en het meest aan mensen die hij niet begreep. Hij noemde moslims achterlijk. Omdat hij niet begreep dat mensen gedreven kunnen worden door een geloof, en dat ook niet wilde leren begrijpen. Waar dat superioriteitsgevoel bij Fortuyn bleef steken in boude uitspraken en domme grappen, daar is het twintig jaar later bij Baudet ontwikkeld tot een gedachtengoed dat ook de lui met iets meer verstand aanspreekt. Baudet heeft het ook over moslims en over inferieure rassen, maar hij steekt vooral zijn aanhangers een veer in de reet. Bij Baudet gaat het niet meer over gewone mensen uit 010 maar over helden en ander dapper volk uit voorbije eeuwen. Baudet noemt de Westerse, kapitalistische samenleving de ‘onze’, en hij vindt die samenleving -dus ‘ons’- verreweg de meerdere van alles wat er in de geschiedenis geweest is.
Ja, slik maar even. Baudet stelt dus zonder met die door een teveel aan rode wijn wat waterige kijkers van hem te knipperen, dat de puinhoop, de rotzooi die van de aardbol gemaakt is -en waartegen jullie zeer tot mijn genoegen straks gaat protesteren- niet alleen prachtig is, maar ook nog eens door ‘ons’ bewerkstelligd! En ‘wij’ zijn dan in die waanvoorstelling de blanke jochies en meisjes, als afgezet tegen alle lui met een kleurtje. Een geloof zo oud als de blanke mens, zou je kunnen zeggen. Daarin beroept het kereltje zich op de ‘beschavingen’ die lang voor de ‘onze’ in Europa ‘bloeiden’. Daarom lult ie dus grieks en latijn. Maar vooral uit zijn nek. Want dat hele geloof, die overtuiging dat de ene beschaving superieur zou zijn aan de andere is natuurlijk lariekoek. Kennen wij een beschaving niet -omdat we bijvoorbeeld de taal die daar gesproken wordt niet kennen en het schrift niet kunnen lezen- dan zegt dat iets over onze onkunde, niet over het gebrek van kunde van die anderen.
Zo overtreft Baudet de publiekslieveling Fortuyn in superioriteitsdenken. Waar het toe moet leiden? Tot oorlog en vernietiging, nog meer oorlog en vernietiging. Een fascist leeft alleen bij wapengekletter. Die vindt vrede maar niets. Da’s niet mannelijk, in zijn opvatting. Dus: blijf niet met de handen over elkaar in de klas zitten, want dan word je als jongen over vijf jaar opgetuigd met een geweertje om de buren te lijf te gaan. En dan kun je als meisje je recht op abortus wel schudden en zit je over diezelfde vijf jaar thuis met acht koters om je heen. Dan gaat de aarde inderdaad over vijftien jaar kapot en geeft Baudet daarvan de schuld aan zwarten en moslims.
Moeten we niet hebben dus. Ik zou zeggen: pak vandaag es een kruispunt, gewoon de rotonde voor je school. Pak maar zo’n klaar-over-hesje uit de opslag, ja en neem ook maar dat spiegelei mee, daar kun je een mooie, korte leus op kwijt. Wat dacht je van: Geen Forum, wel zuurstof…?
JoopFinland

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 626

Made in Hongkong

'Made in Hongkong', dat stond er op de veelvoud aan goedkope producten die in de jaren vijftig en zestig opeens ons karige naoorlogse landje overstroomden. Hongkong, zo vertelde mijn vader me, was een Engelse kolonie op de kust van China, verworven tijdens de Opium-oorlogen in de 19e eeuw. Die krankzinnige hoeveelheid prullaria konden onmogelijk uit het nietige Hongkong komen, dat kon een kind begrijpen. Die kwamen uit China, de Volksrepubliek China, die door Nederland, na de bevrijding van de nazi's door de VS bezet en in de Navo-houdgreep, niet werd erkend. 'Made in China' bestond ook, maar dat was Taiwan, het eiland waar Tsjang Kai Tsjek naartoe was gevlucht en dat wij als 'China' erkenden. Tot de pingpong-diplomatie van Nixon en Kissinger en Beijing ook door Den Haag mocht worden erkend. 'Made in Hongkong' verdween en 'Made in China' werd 'Made in Taiwan'.
'Made in the PRC' werd de leus van de snelst groeiende economie ter wereld, de 'Peoples Republic of China'. Doorgeefluik Hongkong, de Britse kroonkolonie, werd een financieel centrum, met een belangrijke beurs.
Dat bleef het nadat het in 1997 'zelfstandig' werd, voor vijftig jaar, maar binnen de Volksrepubliek, met nu een eigen regering, justitie en nog wat bevoegdheden die ervoor vanuit Londen waren bepaald.
Met 'democratie' had Hongkong nooit iets van doen. Het Britse regime was al die tijd despotisch geweest, net als het Engelse koloniale bewind overal in de wereld, met troepen die op de bevolking schoten als ze niet deden wat Londen wilde, executies en opsluiting. De (Chinese) bevolking had nooit iets te vertellen. Dat beseffen 'millennials' als activist Wong die nu het Amerikaanse Congres mag toespreken en oproepen tot maatregelen tegen Beijing uiteraard niet. Daarvoor zijn ze te jong. Washington oproepen om Hongkong te hulp te komen is pleiten voor neokolonialisme. Het is belachelijk en gevaarlijk. Denk aan Puerto Rico. Of Cuba. Hawai, waar je aan den lijve kunt zien hoe de VS met hun koloniën omgaan: wetten tegen vervuiling die in de VS gelden zijn niet van toepassing op Hawai. De Amerikaanse Marshall eilanden (Bikini) waar ze nucleaire tests deden (net als Frankrijk in hun atols in de Stille Oceaan) en ze de gevolgen tot de dag van vandaag moeten dragen.
Tot 2047 kan het westen Hongkong gebruiken om spanningen te creëren en de ontwikkeling van China af te remmen. Dan is het voorbij. Rest Taiwan. Ook dat kan nog voor veel problemen gaan zorgen als het aan het westen ligt.  (WK)

 • Hits: 333

Verdeelde EU zal er niet sterker op worden

De interne strubbelingen in de VS (Trump vs Deep State) hebben als neveneffect een verdeeldheid binnen Europa ("de trouwste bondgenoten") teweeggebracht. De huidige malaise (Brexit, Italië dat op eigen houtje in het Euraziatische project gaat deelnemen, Hongarije geexcommuniceerd, Polen onder druk etc) in Europa is een neveneffect van de nieuwe Amerikaanse politiek die de Navo ter discussie stelt, zoals alle verdragen die de VS zijn aangegaan, en zo ruimte heeft gegeven aan de 'Alleingang' van Europese staten binnen de EU, ooit opgezet op instigatie van Washington. Dat het ultra-nationalistische Polen zich gedwongen voelt haar slechte betrekkingen met Rusland te herzien spreekt boekdelen.
Het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan Parijs was ronduit grappig, tegen de achtergrond van de deal met de 4e economie van de EU Italië. De binnenkort van het toneel verdwenen Merkel schoof aan en eveneens voorzitter Juncker die ook over niet lange tijd opstapt. Macron, de zelfverklaarde nieuwe leider van Europa, maakte zich belachelijk door de meningsverschillen met Xi niet onder stoelen of banken te steken. Ongetwijfeld bedoelde Macron de unilaterale verdragen van EU-Staten als Italië, Slovenië, Griekenland en wie er volgt tbv 'de nieuwe zijderoute' met China. Pikant detail is natuurlijk dat die nieuwe spoorverbinding eindigt in Duisburg, BRD.
Hoe Brexit ook afloopt, zeker is dat 'het verenigde Europa' grote schade oploopt. Als het nog te redden is. Voor 'Nederland distributieland' is het verlaten van Brussel geen item (zelfs Baudet omarmt de EU) maar veel landen van Europa denken daar inmiddels heel anders over. Niet voor niets is Nederland het braafste jongetje uit de klas in de omhelzing door de Angelsaksyske broederschap.
Toch ligt Duisburg maar enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Een op termijn doortrekken van de Euraziatische spoorlijn naar Rotterdam ligt in de lijn der verwachtingen, al lijkt zoiets momenteel politiek ondenkbaar. (WK)

 • Hits: 564

What's up Bill?

Dit is een leerzaam stukkie. En daar moet je trek in hebben. Maar hapt u nou eens eerst in een lichte entree: aflevering 17 van de serie “Paris s'éveille”. Daar vindt u de firma Valmet terug. Een wasstraat uit de buitencategorie, waar zowel de opbrengsten uit de handel in ondeugende middelen als zwarte poen uit listige zakentransacties een flinke beurt kregen. Nou speelde Valmet ook een rol in de gloeiende affaire rond de Russische bef Sergej Magnitsky en de Amerikaanse meneer die hem had ingehuurd, Bill Bowder. Wie even goegelt vindt een litanie aan msm-stuff terug over die kut-Russen die Sergej tegen alle mensenrechten in wegens een verzonnen gevalletje belastingfraude een kerker hadden ingemieterd en een jaar lang zo vreselijk hadden behandeld dat ie in 2009 de geest gaf. Bill reisde woest de wereld rond en wist de westerse wereld zo mesjogge te krijgen om de zogenaamde Magnitsky-act in te voeren cq. te overwegen die in te voeren. Dat Bill zelf ook een lucht van een goedkope wc-eend verspreidde werd blijkbaar door de msm niet opgemerkt. Hoe dat zat vindt u uitgebreid terug op deze uiterst intrigerende site. En dan nu de klapper: het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft gisteren bepaald dat Sergej inderdaad met vriend Bill betrokken was bij grootschalige belastingfraude. En dat de Russen in hun recht stonden om Sergej op voda en khleb te zetten, omdat ie op het punt stond Moskou in te ruilen voor Londen. Where else. Het hele verhaal kunt u op uw gemakkie hier tot u nemen. Het wachten is nu op de msm met het bericht dat het Europese Hof is geïnfiltreerd door de Russen. Stay tuned (JP).

 • Hits: 410

Broekhoest

In een ver, ver verleden keek half nederland op zondagavond naar de vpro, om precies te zijn naar Koot en Bie. Broekhoest is, naast broekbraak, een van de door hen op de markt gezette begrippen in die tijd. Nu zijn we lichtjaren verder en is alles “verbeterd” met dank aan de markt. Zo zijn de verhoudingen op het werk niet veranderd, de rechtspositie van werknemers wel. Treiteren op de werkvloer, hetzij door collega’s of door de baas, is helaas niks nieuws. Lastig te bewijzen en nog lastiger om aan te ontkomen. David Hingst, een 56 jarige technicus in Australië werd het getreiter allemaal te veel. De eerste rechtszaak heeft hij verloren maar inmiddels is zijn zaak aangeland bij een hoger gerechtshof. Zijn direkte baas was een seriële broekhoester en had de gewoonte om zijn gas op David te richten. Dat werd hem teveel.

 • Hits: 669

Trump en Deep State (013)

De pogingen van Deep State om vrede te verhinderen gaan onverminderd door, ongeacht de personele samenstelling.
Na jaren van oorlog door Saoedi-Arabië en andere Golfstaten tegen Jemen, gesteund en bewapend door het westen, hebben de Houthi's, gesterkt door tweedracht binnen het vijandige kamp (tussen Saoedi-Arabië en de Golfstaten), de olieindustrie van Riad aangevallen met drones. De olieproductie van het land zou in één klap zijn gehalveerd. En terwijl de doden en de ellende van Jemen nooit enige aandacht kregen, is nu Leiden in last: 'scherpe stijging van olieprijzen verwacht'. Krokodillentranen. Het westen is zelf verantwoordelijk voor de ontstane situatie.
Bolton moge het veld hebben geruimd, nu is minister van Buitenlandse Zaken Pompeo de volgende havik die een spaak tussen de vredesbesprekingen van Trump steekt om de VS in een oorlog tegen Iran te voeren: 'niet de Houthi's maar Teheran heeft het gedaan'. Trump wilde juist de sancties tegen Iran verlichten om een ontmoeting met de Iraanse president Rouhani tijdens de VN vergadering volgende week mogelijk te maken. Ook deze week: verkiezingen in Israël. Zowel Israël als Saoedi-Arabië zijn de grote verliezers bij een vredesregeling met Iran.
De Houthi's hebben al eerder met een raid op de top van het vijandelijke regeringsleger te Aden laten zien dat ze met (zelfgebouwde!) drones aanvallen kunnen plegen. Ze zijn uitgerust met een propellormotortje dat je voor 1500 euro bij Alibaba kunt bestellen. Ze kunnen meer dan 1500 kilometer afleggen. Toch worden er berichten rondgestrooid dat er (ook) kruisraketten zouden zijn gebruikt. Ook al hadden de Houthi's ze eerder getoond op propaganda-materiaal, dit zou moeten bewijzen dat niet zij achter de aanvallen zitten. Irak (luchtruim gecontroleerd door de VS) heeft ontkend dat het vanuit hun grondgebied is gebeurd. Dus 'Iran'...
Ondertussen debatteren de Democratische tegenkandidaten op tv. De bedoeling is natuurlijk niet om Bernie Sanders het op te laten nemen tegen Donald Trump in 2020. Zelfs al is Sanders over Venezuela, Afghanistan, Syrië of Iran onbetrouwbaar en dus wellicht betrouwbaar voor de macht. Dat moet Joe Biden worden. 'De favoriet' in de peilingen. Ondanks zijn verwardheid en medeplichtigheid aan moord. Sanders stemde tenminste nog tegen de oorlog in Irak.
De nachtmerrie van Deep State is nog vier jaar Trump. Een president waarop ze geen vat kunnen krijgen, omdat hij genoeg geld heeft om onomkoopbaar te zijn en uitgerust met een in drie jaar presidentschap bewezen afkeer van oorlog. Ondanks alles wat MSM, Deep State en Navo hebben geprobeerd om hem 'om te keren' en hem in een militair avontuur te leiden. Russiagate, Pentagon-generaals als staf en zelfs John 'bomb Iran' Bolton heeft hij weten te weerstaan. Fracking, de muur (van Obama) in Mexico en 'grab them by the pussy' zijn verwerpelijk. Maar oorlog is een veel erger iets. Denk aan de miljoenen doden in Irak, Vietnam, Afghanistan en een lange lijst meer.
Daar moet de wereld een president op beoordelen en niet op zijn tweets. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 455

Octopussy (649)

In de ogen van heel wat boreale volksstammen is Kleintje Muurkrant een linkse roddelsite. Een afgekeurde oikofobische uil in de immanente wereld van de onderzoekjournalistiek. En vandaar misschien ook dat we zo goed als geen reacties ontvangen. Zelfs niet bij onze fraaiste staaltjes van graaf- en spitwerk. Een voorbeeld van dat laatste: onze revelaties over Jan Kooij (rip?). De koning van de plank-BV's. En een van de eerste violen bij de uitvoering van de opera boeffo “Haal die ouwe lullen leeg” (1) onder de bezielende leiding van de voormalige textielboer Jaap Kroonenberg (rip). Wij waren overigens niet de allereerste wroeters die Kooij opgroeven. Zo komt de scharrelaar en gros bijvoorbeeld prominent voorbij in dit artikel uit de NRC, een van de melkkoeien van de Belgische baron Piet van Wayenberghe (2). Kennelijk hebben onze collega's voor dit doorwrochte werk de moeite genomen om Janus vis-à-vis te interviewen. Net als wij later (3). Interessant? Jawel. Vooral ook omdat ze in het voorbijgaan nog een toefje warme aandacht besteedden aan Kooij's Hongaarse liefde van zijn leven. Maar niet even doorgevraagd. En dat is wel jammer want die Hongaarse zou volgens de Bilthovense BV-vorst ooit als secretaresse hebben gefungeerd van Janos Kadar, respectievelijk de Hongaarse premier en secretaris-generaal van de communistische partij. Totdat in 1989 voor de laatste keer de “Internationale” uit de cimbalom werd geperst. Toen vertrok Agnes D., want zo heette de secretaresse, naar Nederland. Hoe het kwam kwam het, maar ze belandde in de armen van Jan Kooij en dat kwam twee jaar later goed van pas. Toen donderde de met zwarte poen volgeladen Femis Bank in elkaar. Grote gebeurtenissen kondigen zich meestal vantevoren aan. Ook in dit geval. Gelukkig maar, want een uitgelezen gezelschap onverlaten haalde als de donder tijdig een flinke klap poen uit de Femisruif en expedieerde die klap ondermeer naar … Boedapest. Naar de kluizen van het net geopende filiaal van de ING. In de planning zat het inrichten van een sexcentrum in de fraaie binnenstad van de Hongaarse hoofdstad. Plus een operagebouw. Van kut naar kunst. Een alliteratie in al zijn eenvoud. Wat daarvan terecht is gekomen vertelde Kooij niet. Wel dat ie samen met zijn Agnes later een hele stoot poen heeft teruggehaald. Met als pleisterplaats Wenen. Eenmaal Heim in Holland werd de buit keurig verdeeld in enveloppen en op de corresponderende adressen afgeleverd. Een daarvan herinnerde Jan zich nog als de dag van toen. Dat was bij een Nederlandse ex-premier (4), die hem binnen nodigde en tot Janus' pech de pecunia begon te tellen. Er bleken 20 roodjes te ontbreken. Dat klopte wel, want Kooij had op aandringen van Agnes onderweg die 20 roodjes afgeroomd van de 2 ton die in de enveloppe moest zitten. Dat nam de ex-premier niet en zuchtend telde Kooij de afgeroomde 20 roodjes uit op tafel. Toen namen ze afscheid. De koning en de ex-premier. Het laatste wat Jan hoorde was “Ga met God mijn zoon”. Toen ging de deur dicht. Aldus onze vriend Kooij tijdens een van de seances die wij met hem mochten hebben. Agnes was daar niet bij. Die was verhuisd naar een adres in Amstelveen waar ze in de kieren werd gehouden door een voormalig AIVD-er. In de tussentijd had zij ook nog de rol van secretaresse vertolkt bij Rijkman Groenink, toenmalig opperhoofd van de ABN-AMRO. Tot die vertolking behoorde ondermeer het onder het bureau van Rijkman kruipen om als puntenslijper te fungeren. Aldus Jan Kooij. En die kon het weten. Geverifieerd? Wij zijn geen voetvolk van Piet van Wayenbergh. Wij zijn maar eenvoudige laagvliegers onder het welwillend oog van Minerva. Stay tuned (JP).

(1) Aka de inmiddels zich al geruime tijd in hoger sferen ophoudende heren Schumacher en Van den Hemel.
(2) Geen best adres, die Piet. Op naar de zoekmachine.
(3) Zie ondermeer aflevering 646.
(4) Naam en reputatie bij ons bekend.

Octopussy

 • Hits: 1210

What's eating Pieter Knabben? (001)

Moet u eens doen. Even goegelen naar Pieter Knabben. Dan struikelt u al heel gauw op de term meesteroplichter. Terecht of niet, onder die vlag smakte het dagvod De Telegrof bijvoorbeeld op 8 juli 2014 dit stukkie in de openbaarheid, waarbij om het eufemistisch uit te drukken de rol van Justitie sterk leek op het drie- of vierlaags exemplaar dat in wc's opgang doet. Maar in een eerder stadium was er in deze door de makreelverpakking van de Amsterdamse Basisweg aangehaalde casus die zich in het land van buuf Merkel had afgespeeld ook al sprake van uiterst dubieus gedrag van de zijde van de Nederlandse Justitie. Dat moge blijken uit de tekst van deze mail dd. 22 april 2014 aan het adres van mevrouw N.G. Zandee, hoofdofficier van Justitie bij het Gerechtshof in Arnhem. Lees en houd u haren in bedwang, anders rijzen ze ten berge. Prikkelend detail: bij zijn gevecht met zowel de Nederlandse als Duitse justitie werd hij in die periode juridisch terzijde gestaan door de ook in zijn mail figurerende mr. Marja Plas. En laat onze Marja nou per 1 januari van dit jaar zijn getransgenderd naar de functie van raadsheer bij het Gerechtshof in Arnhem. Jawel. Hoe zo'n benoeming tot stand komt onttrekt zich aan onze waarneming, maar we mogen toch aannemen dat zij als bef redelijk moet hebben gefunctioneerd. In de ogen van wie laten we hier even in het midden, maar een ding is zeker: cliënt Knabben had weinig waardering voor de door haar ontplooide activiteiten. Hebben we het nog over in een van de volgende afleveringen van deze veelbelovende serie. Stay tuned (JP).

What's eating Pieter Knabben?

 • Hits: 507

De vergiftigde pion van de Golan (001)

In het schaakspel bestaat 'de vergiftigde pion': het schaakstuk kan ogenschijnlijk gepakt worden en op het eerste gezicht lijkt dat voordelig uit te pakken, maar het vervolg van het spel zal duidelijk maken dat het een vergissing was. Zo is dat ook met de Golan hoogte die al meer dan vijftig jaar door Israël bezet wordt gehouden en nu door Trump wordt 'aangeboden'. Het lijkt een onverwacht voordeel voor het 'kruisvaardersbastion' dat het westen in het MO als politiepost heeft geïnstalleerd, maar het zal blijken vergiftigd te zijn.
De Golan was 50 jaar een onderhandelingsobject in een vredesregeling en regelmatig was die vredesregeling dichtbij. Een maal (tijdens Rabin die werd vermoord) was die in kannen en kruiken toen diezelfde VS hem onmogelijk maakten en ook deze maal wordt door de VS iedere mogelijkheid van een vredesregeling in het Midden Oosten getorpedeerd.
Een goede schaker weet de verleiding om 'het cadeautje' van een vergiftigde pion te accepteren te weerstaan. Maar de Israëlische premier Netanyahu, die de aanstaande verkiezingen ingaat met de dreiging van een proces over corruptie, zal het twijfelachtige cadeautje zonder twijfel accepteren, omdat het hem de verkiezingsoverwinning zal brengen.
De isolatie van Israël in het MO was de laatste jaren doorbroken door de alliantie met Saudi-Arabië en andere feodale Arabische regimes tegen Iran. Ook al erkenden deze landen Israël niet, de angst voor de Islamitische Republiek (van de concurrerende shiitische bloedgroep in de islam) bracht hen tot elkaar in een vreemde spagaat. Al eerder hadden deze regimes daartoe de Palestijnen verraden. Maar dit cadeautje van Trump kunnen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan zonder in de problemen te komen als hoeder van de twee belangrijkste heiligdommen van de islam. Het zou hun positie die toch al niet rooskleurig is verder ondermijnen. Ook landen als Egypte en Jordanië, die wel diplomatieke relaties met Tel Aviv onderhouden, zullen dit niet kunnen accepteren, net als het gros van de internationale gemeenschap.
Dat is het vervelende van een vergiftigde pion : soms sta je zo slecht in het spel dat je hem wel moet aannemen, zoals Netanyahu nu. Ook in Israël beseffen velen dat dit niet verstandig is. Maar in de hitte van de (verkiezings)strijd zal het door Netanyahu worden gebruikt om zijn gekreukte blazoen op te vijzelen en de verkiezingen te winnen. De brokken zijn voor later. (WK)

De vergiftigde pion van de Golan

 • Hits: 607

Op de barricades in Frankrijk (052)

Dat Nantes, waar Steve door de politie de Loire werd ingedreven en een symbool van het verzet werd,  een speerpunt zou vormen in de hervatting na 'het zomerreces' lag in de lijn der verwachtingen. Bekijk het protest en overtuig uzelf. Als ze over 50 jaar deze beelden bekijken zien ze 'gehelmden' aan beide kanten van het spectrum. Tot journalisten aan toe. Hoe kan dat geen voorbode zijn van een omwenteling? De trommelaars en de zingende massa. 'Het zat er aan te komen', zullen ze dan zeggen.
Is dit een beweging die op zijn retour is? Als ik Macron was zou ik me ernstig zorgen maken. De ordetroepen die in Nantes 30 arrestaties verrichtten ogen vermoeid. Het volk, dat niet 350 e per dag meppen verdient, niet. Als het volk echt in verzet komt tekent zich een verdeling van taken, estafette en elkaar uit de wind houden af die de gehate robots van Macron niet kent. 'Een voor allen en allen voor een', zou Alexandre Dumas fils het noemen. De Commune van 1871 is nooit ver weg in de straten van Parijs. Politiecordons die tijdens de 44e aflevering moeten verhinderen dat het volk de Buttes de Montmartre (schietheuvels om de aanpalende arbeiderswijken te bestrijken) opstroomt, zoals er in 1871 door het volk de kanonnen bedoeld om hen eronder te houden werden veroverd aan de vooravond van de opstand.
Acties van de Gilets Jaunes op de Parijse luchthavens die door Macron dreigen te worden geprivatiseerd vonden tegelijkertijd plaats.
Demonstraties in Lyon, Bordeaux, Toulouse (waar het spoor werd lamgelegd - zie video), Lille,  overal maakten de Gele Vesten deel uit van brede acties van de bevolking. Van de gezondheidszorg die permanent in actie is.
Het feest van 'l 'Humanite'', het dagblad van de Communistische Partij, dat op dezelfde dag als Acte 44 begon, stond uiteraard ook in het teken van het volksverzet. Daar werden in meetings en conferenties de strategieën en plannen voor de hete herfst in de aanloop naar de verjaardag van de opstand op 17 november besproken.
Vorige week doorbrak de NOS voor even de doodse stilte over Frankrijk met het bericht dat de haan Maurice op het Ile d' Oleron heeft gewonnen: hij mag blijven kraaien, ondanks de protesten van Parijzenaars die er een weekendhuis bezitten. Een nederlaag van de steedse elite tegenover Gilet Jaune Maurice. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 372

Letselschade (044)

Nee. Het heeft niks uitgehaald. Het probeersel van de Belgische heilige koeienherder Sjef aka Adolf Dockx en zijn twee secondanten om het proces dat zij voor de ballen hebben gekregen namens Koenraad Kunnen en naar schatting 50 investeerders naar Sint Juttemis te laten verhuizen. Ze komen verderop in dit jaar gewoon voor de kadi. En wie nog denkt dat hun zaak er bloeiend bij staat raden wij aan zich met enige spoed bij een naburige chirurgijn te vervoegen. Deze welgemeende suggestie levert een eenvoudige zijderoute op naar een vakgenoot van voornoemde medische specialist: Raf de Jongh. Een redelijk bekend anesthesist uit Genk, die zich ooit buitengewoon pijnlijk op psychiatrisch terrein begaf met een rapport waarin werd gesteld dat dear old Koenraad niet helemaal wel aan boord was (1). Het verklaart misschien waarom deze wijsneus dacht weg te komen met het in ontvangst nemen van een flink aandelenpakket in de onderneming van Koenraad zonder ervoor te betalen. Nou Raf mag zich in september van dit jaar ook melden bij de rechtbank om uit te leggen wie er nou eigenlijk gek was en om naar alle waarschijnlijkheid veroordeeld te worden tot het ophoesten van een hele klap euro's aangevuld met de wettelijke rente. Tel uit je winst. Stay tuned (JP).

(1) Zie voor Raf eerdere ontboezemingen in deze serie.

Letselschade

 • Hits: 647

Octopussy (659)

Dat is ook wat. Vlieg je met je Tunesische gappie helemaal naar Congo (1). In de hoop dat je nog wat flappen kan veroveren om je faillissement vooruit te schuiven. Wat denk je? Geen kokosnoot. Tenminste, die conclusie zijn we zo vrij te trekken uit de move die voormalig kontjeskoetsier Fons Spooren maakte na terugkeer uit Kinshasha en omstreken. Hij liet zijn bef contact zoeken met de bef van Henk Glaudemans met de vraag of die bereid was de faillissementszaak die voor dinsdag aanstaande op de rol staat opnieuw twee à drie weken te laten uitstellen als de Fonz 5000 euro in het spaarvarken van Henk zou laten glijden. Dat zag Henk niet zitten. Voor hem viel pas het startschot bij 15.000 euro. Tien procent van de schuld die de Fonz bij hem heeft uitstaan. Oh, en dan niet via de befroute, maar gewoon rechtstreeks. Om onnodige kosten te voorkomen. Dat is effe fucken Fons.
Maar misschien hep je die fles wondervloeistof helemaal niet nodig om die 100 dollarbiljetten terug te toveren. Misschien doet een bezoek aan een eenvoudig urinoir wonderen. Van proberen word je wijzer. Kom op Fons, het is woensdag pas gehaktdag. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 658.

Octopussy

 • Hits: 437

Laura is niet leuk (015)

Welkom in het land van Borealis! Jaja, dat is me wat nieuws in de polder. Zo gewend als men er is aan boekhouders en verlichte gristenen. En aan volksmenners die in niets herinneren aan die uit de buitenlanden. Laat staan uit het niet zo verre verleden. Waren ze in de Lage Landen net gewend aan de nazilight uitspraakjes van een Duk of een Doctor Sid, koene maar toch ook wel marginale sprekers over bloed en bodem, komt daar onversneden bruine koek uit het welgevormde mondje van een winnaar.
Borealis dus, de term waar sinds vannacht dit halve land de betekenis van opzoekt. Men gaat vooral bij elkaar te rade. Noordelijk. Noordpool. Heeft te maken met vriendelijke landjes als Zweden en Denemarken. Landjes zoals het onze. Ze maken er stofzuigers en de meisjes zijn er zo vrij en blij. Veel meer weten we er niet van. Borealis betekent niet zozeer noordelijk als wel Noords. Zo noemen zich vijf landen waarvan drie geologisch tot Scandinavie behoren. En zo noemde zich ooit de bevolking van deze landen. Ooit in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En ooit in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De boreale mens werd daaro aangeduid als een ras. Of eigenlijk: de volmaakte vorm van een ras. Het blanke ras.
Valt het kwartje? Herinneren we ons wie we het laatst over de boreale mens hoorden, voordat de rasintellectueel in Zeist ons bijpraatte. Anders. Anders Breivik. De getormenteerde jongen uit het mooie fjordenland. De eenling, de lone wolf uit het boekje. Zo schreef het journaille bezuiden Kopenhagen hem graag bij in de analen van de geschiedenis. Hoe anders verging het hem tussen zijn boreale volksgenoten. Breivikisme is een ding in de Noordse landen, Hersengymnastiek. Heemkunde voor fijnproevers. Anders is een held. Voor onrustbarend velen. In Borealia en ver daarbuiten.
Prominent aanwezig als geadresseerde van Breiviks geloofsbrieven: Jussi Halla-aho, de voorman van SiSu, en dat is weer de voorhoedebeweging van clubjes als Erkenbrand en Civis Mundi. Jussi wordt momenteel in een zetel naar de derde plaats in de Finse parlementsverkiezingen gedragen. Wie doet hem wat, want Jussi gaat het niet om zeteltjes maar om de straat. Na de verkiezingen van 14 april zal hij de partij overlaten aan Laura Huhtasaari en zich weer inzetten in Brussel, als tweede man van de extreemrechtse fractie in het parlement, meteen na de verse aanwinst Orban… (JoopFinland)

Laura is niet leuk

 • Hits: 806

Het Maatschappelijk Onverstand (006)

Theater van een doofpottende religie..

Wie zich vandaag openlijk als katholiek bekend, zit in een tamelijk oncomfortabele positie. Zeker als je je hele leven integer gewijdt hebt aan de noden van je medemens. Dan voel je je verraden door bisschoppen die stelselmatig, collectief en decennia lang misbruik schandalen hebben gedoofpot. Wat blijft zijn gemengde gevoelens van verlies aan vertrouwen, en een onzekere toekomst van een kerk die stevig vasthoudt aan 19e eeuwse ideeën en machstverhoudingen.
Wie misstanden in de kerk hard tegen de muur spijkert, zit met een zelfde dilemma, hoe spaar ik de integeren en richt ik mijn pijlen op de doofpotters die de macht koesteren als een hoger lot.
Nu is dat niet zo moeilijk als het lijkt, daar de pijlen van kritiek onvermijdelijk, als door de zwaartekracht aangetrokken, voornamelijk de bisschoppen zullen treffen.
Een vorige bisschop van Den Bosch, die op het gebied van kinder misbruik doofpottend beleid heeft toegepast bekende eens vroom in het Brabants Dagblad dat het biddende rozenkrans groepje, waar zijn moeder deel van uit maakte, zijn ideaal van katholieke vroomheid was. Nu gun ik iedereen zijn ideaal, maar anno de nieuwe eeuw, als de fundamenten wegbrokkelen temidden van leegloop en misbruik schandalen, lijkt me dit een schrijnend geval van niet-willen -horen, -zien en -weten.
Dat deze dwalende ziel aan depressies leed, was tragisch genoeg, maar had dat geen relatie met zijn mens en Wereldbeeld? Anno 2012 verkondigde hij tijdens de Paasmis “wij het volk van God, en zij daar buiten het volk van satan..”. Misschien was dat een gezond katholiek theologisch standpunt, maar anno 2012 volstrekt archaïsch. Het getuigt van een geest die volledig van de mensen en de wereld om hem heen vervreemd is.
In de psychologie omschrijft men een dergelijk negatief mens- en wereldbeeld als een teken van emotionele regressie, dat aanleiding geeft tot periodieke depressies, die pas verdwijnen als men een positief mens- en wereldbeeld ontwikkelt.
Niettemin blijft de hierarchie een mens- en wereldbeeld huldigen dat zij ook in de late 19e eeuw huldigde. Wat voor een koloniaal mens-onderdrukkend tijdperk misschien normaal was, is dat zeer zeker niet anno 2019. Dus verschuilt de hierarchie zich in een warme mantel van eerbare notabelen en burgers, die de kerk en haar moraal een warm sociaal-economisch hart toedragen.

Juist die die zich in de kerk sterk maken voor de sociaal-economisch verdrukten werden en worden gemarginaliseerd, want ze neigen naar progressieve denkbeelden en overtuigingen die de hierarchie aantasten in zijn functie en status, hun welstand en zwitser-leven pensioen levensstijl.
Een kerk eertijds gebouwd met het geld van de gelovigen, daar zijn de opbrengsten bij verkoop voor het bisdom..! Daarom draagt de kerk het kerk-recht nog steeds een warm hart toe. Kerkjuristen zijn niet alleen bezig met geloofszaken, helaas, ze de beheren ook de goederen.
Ach, als de duitse ‘paus-buiten-dienst’, als gevolg van een zondvloed aan misbruik schandalen uitroept “de kerk verkeert in een crises”, en diens broer, een aandoenlijke beierse volkspastoor ten voeten uit, in een boek de verdediging van broertje ex-paus op zich neemt met de historisch beladen woorden, “er hat es nicht gewusst”, weet je dus waarom de kerk in een crises verkeerd.
Het doofpot managende beleid van twee pausen, Ratzinger en Woytila heeft gefaald!
‘Und sie haben es ja beiden, ja ganz sicher nicht gewusst... und du glaubst diese gehirn-wäsche?’

O ja, ik vraag me af, waar zijn de notabelen, de vooraanstaande katholieken die altijd vooraan zaten in de Bossche Sint Jan, de eerbare katholieke bestuurders van weleer? Waarom hullen zij zich ineens in mist en stilte? Om de lastige vraag omtrent de misbruik schandalen niet te hoeven horen, ‘hebben jullie echt nooit iets gehoord of gemerkt van wat er fout was?' Ik vrees dat je dit zonder aarzelen het theater van een doofpottende religie kunt noemen.

Ook met betrekking tot de natuur behoeft de hierarchie enige vernieuwing, zeker gezien de recente illegale kap van twee bomen achter op de parkeerplaats van het Bossche bisschoppelijk paleis. Was het weer een ‘wir haben es nicht gewusst’ gevalletje?  Verkeerde autonome interpretatie nieuwe kapregels? (2)
De hierarchie behoedt vooral de eigen autonomie, de gelovige is invulling, die braaf stil vroom moet volgen. Je mag best zelfs academicus en intelligent zijn, als je maar braaf de leer en hierarchie bevestigt, amen.

Het was licht, het was donker, een zesde dag...

Het Maatschappelijk Onverstand

 • Hits: 420

Op de barricades in Frankrijk (024)

Het besluit van de regering Macron om 'militairen van de wacht' in te zetten bij het beteugelen van de protesten brengt het conflict in een nieuwe fase, alom bekritiseerd in het gepolariseerde land. Militairen klagen dat ze er niet voor zijn opgeleid. Ze kunnen alleen maar schieten. Ze zullen ingezet worden bij de beveiliging van 'objecten van de staat'. Alsof die gevaar zouden lopen.
De vragen over de vernielingen op de Champs Eelysees afgelopen zaterdag worden niet beantwoord. Waarom de Gele Vestjes ogen worden uitgeschoten en handen afgerukt terwijl de Black Bloc's ongestoord kunnen vernielen. De nu door Macron ontslagen politieprefect legde het BB 3 maanden lang nooit een strobreed in de weg. Nu is hij wegens 'zachtheid' vervangen door de houwdegen die tot nu Bordeaux mocht terroriseren. Parijs weet wat haar te wachten staat: meer geweld.
In de pers valt te lezen dat het om 1500 goedgetrainde paramilitairen zou gaan. Met naam bekend bij de politie voor een groot deel. Stel je voor dat het om 'islamieten' zou zijn gegaan.
Betekent dit dat Macron het pleit nu heeft gewonnen met het spel de BB's te gebruiken om de GJ in een kwaad daglicht te stellen? In de peilingen loopt de steun voor de volksbeweging terug na al het geweld en dat is logisch. Met creatieve vraagstelling is het gemakkelijk antwoorden tegen geweld op te roepen. Niemand is voor het vernielen van winkels in het land van de 'petits commerçants'. Het was de ideale truuc om het verzet te diffameren en te isoleren.
Aan de andere kant is de malaise van de lagere middenklasse zo groot dat deze aanval op hun inkomens nu maar dapper te slikken geen optie. Dit was geen uiting van macht, het inroepen van het leger. Het is juist een teken van onmacht, van een regering die weet dat de ordetroepen, waar zijn regime op berust, aan aan het eind van hun Latijn zijn terwijl de demonstranten zingen dat ze niet moe zijn.
Het volk wist dat het een kwestie van lange adem zou worden. Het geweld van Acte XVIII lijkt nu het breekpunt te worden. Zaterdag zullen we (live - kijk zaterdag  francais.rt.com/en-direct) kunnen aanschouwen of dat inderdaad zo is. Of de dromen van Macron over een rustige aanloop naar de Europese verkiezingen waarop hij zijn hoop heeft gevestigd zullen uitkomen. Ik gok op van niet. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 789

Bom onder Rutte's MH17-verhaal (006)

Het zwartepieten met 'getuigen', 'daders', radarbeelden die niet zouden bestaan, satellietbeelden die niet werden verstrekt door de VS, dreigt nog voor de aanvang van het 'JIT-proces' op 9 maart 2020, te eindigen met de zwartepiet (vergeef me, maar dit zou ook verboden moeten zijn: kaartspel met zoveel mensenlevens) bij Nederland: Merkel, Trump of Macron, ze waren 'dolblij' met de uitruil van gevangenen tussen Moscou en Kiev. Zo niet Den Haag.
Het is een beetje sip voor Rutte en de JIT-cowboys, maar ze hebben het er zelf naar gemaakt door het Deep State-spel tegen Rusland mee te spelen van MH17. 'En ik, Christophe?' zegt de aan de kant gezette minnares in 'Les Enfants du Paradis'. Niemand was geïnteresseerd in de bezwaren van Den Haag tegen het uitwisselen van de man die op 9 maart 2020 'het verschil had moeten maken': Wladimir Tsemach. Brieven van Westerbeke en '40 Europarlementariërs' (wat een magere oogst van Verhofstad en Van Baalen!) aan Zelensky haalden niets uit. Wat een affront. En zonder dat Londen, Parijs of 'Bonn' protesteerden. Op Trump hadden ze natuurlijk niet gerekend. Die werkt voor de Russen. Leefde John Bolton nog maar.
Van Wladimir Tsemach wordt verteld dat hij weer thuis zit in Ziznje. Z'n dochter was dolgelukkig. 'Hij zal iets voorzichtiger zijn geworden met wie hij' s nachts binnenlaat.' Zo had iedereen een gelukkig avontuur, de zeelieden die door de straat van Kertsj wilden varen, de journalist en de regisseur, behalve de regerende kliek in Den Haag die begint te begrijpen dat de trein weg is. Iedereen is vertrokken. Ooooh.
Tsemach schijnt voor de overdracht door 'de Nederlandse Justitie' (de AIVD?) te zijn verhoord. Of was het gehoord? Dat was de troostprijs die Den Haag kreeg bij het festival waarbij iedereen in de prijzen viel. Een videotape die op 9 maart 2020 zal worden vertoond voor het toegestroomde publiek. Vraag 1: 'Wie drukte op de knop'. Vraag 2: 'Wie gaf de opdracht'. 'Vraag 3: 'Kwam de BUK uit Koersk, ontken het maar niet!' De vraag 'Wist Poetin ervan?' kon niet meer gesteld worden. De Oekrainse justitie maakte er een eind aan op aandringen van Tsemach' s advocaat. Jammer voor Rutte dat Porosjenko weg is. Onder de chocoladekoning was dit nooit gebeurd.
'Het volk krijgt de regering die het verdient' was een afschuwelijke slogan uit mijn jeugd. Dat had toen betrekking op Spanje onder Franco. Ik heb er altijd tegen gevochten en ook nu. Zelfs al lijkt dit land reddeloos verloren. Kom in opstand. We hadden het voorbeeld van de Geuzen en de Patriotten. Kom in opstand. Tegen leugens en spelletjes die te smerig zijn voor woorden en die aardige goudeerlijke mensen moeilijk kunnen geloven. (WK)

Bom onder Rutte's MH17-verhaal

 • Hits: 534

Verlengen, met strafschoppen na (016)

Op de rand van de Vesuvius is het een drukte van belang. Men danst er de horlepiep. ‘t Is crisis, in meer opzichten dan men benoemen kan, maar men wil er niet van weten. De aardbol stikt in onze uitwerpselen, maar we omarmen een klimaatontkenner. Ons economisch systeem is de oorzaak van de klimaatellende, maar in plaats van dat we het kapitalisme afschaffen wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Een shoot out is geen reden om wapentuig te verbieden, nee ze is een aanslag op ‘onze’ normen en waarden en komt de liefhebbers van gezag en orde maar al te goed uit. Over twee jaar is meneer Baudet premier, gaat ie de buurlanden te lijf en organiseert ie pogroms.
Hoezo twee jaar? En vanwaar dit al in een serietje over voetbal? Omdat voetbal een afspiegeling van de samenleving is. En omdat Toon Gerbrands voorspelde dat het Nederlands voetbal over twee jaar op zijn kloten ligt. Toon Gerbrands? Was Europees kampioen met de volleyballers en directeur bij AZ en PSV. In Voetbal International zei hij een paar maanden geleden dat de opleving van ons voetbal -de successen van Ajax en Oranje- ons in slaap dreigen te sussen. We kijken weg van de krater van de vulkaan, naar de hossende meute. We gaan net zoals in het echte leven de crisis niet te lijf maar kiezen liever voor kortetermijn-oplossingen en charlatans.
Hoe diep de crisis in ons voetbal zit blijkt morgenavond weer. In de Keuken Kampioen Divisie, het achterlijke broertje van de eredivisie. Het is interlandweek en dat betekent dat overal de clubcompetities stil liggen omdat veel spelers voor vertegenwoordigende (ook jeugd-)elftallen spelen. Behalve in Nederland. FC Den Bosch mist morgenavond thuis tegen Telstar vier dragende spelers, bovenop een rijtje geblesseerden. Ik heb een seizoenkaart maar ik ga niet kijken. Want daarvoor heb ik niet betaald. Feitelijk is het oplichting. Sparta stapte naar de rechter om de belangrijke wedstrijd tegen NEC verplaatst te krijgen, maar tevergeefs.
Gerbrands vond het vooral verontrustend dat de directeuren van betaald voetbal organisaties, de dagelijkse bestuurders van zo’n vehikel dat toch al gauw vijftig werknemers telt en aardig wat aan gemeenschapsgelden kost, het steeds sneller voor gezien houden. Een half jaar is al een hele tijd voor zo’n man in driedelig pak die goede contacten heeft met de grote geldschieters. De concurrentie lonkt met een nog snellere auto en een passende hoed bij dat maatkostuum. Met spelcultuur heeft het allemaal niets te maken. Met een prachtig stuk amusement voor een hele grote groep mensen nog minder. Ik zeg het nog maar es: Paultje van der Kraan verruilt over een week Den Bosch voor Enschede, en ik zie hem er best toe in staat om morgenavond op de middenstip als dank voor bewezen diensten een boeketje en een Bossche bol in ontvangst te nemen. Schaamte is dit soort proleten nu eenmaal vreemd.
Oranje en Ajax maken ons blind. Een ongewenst resultaat vanavond van de Koeman-elf tegen Wit-Rusland en/of een zeperd tegen Duitsland zondag haalt alle sjagrijn weer boven. Ajax dreigt voor de vijfde keer op rij de landstitel te verspelen en zal worden leeggekocht. En weer is de kans levensgroot aanwezig dat het dan bij het neergedaalde sjagrijn blijft. Dat, net als op de scabreuze verkiezingsavond van gisteren, iedereen eigenlijk gewonnen heeft en de Verneinung de overhand heeft. Dat er dus niets gebeurt als pappen en nathouden. En dat tegenstanders de mond wordt gesnoerd.
De gekte heerst. Op de radio discussieert men momenteel over of Oranje vanavond al dan niet met rouwbanden om zou moeten spelen. En nóg een reden voor mij om Telstar-thuis morgen telstar-thuis te laten is dat ik bang ben dat we in de Vliert aan de minuut stilte gaan. Op last van die grapjurk van Justitie. Weiger ik dus. Niet omdat ik slachtoffers en nabestaanden wil kwetsen, maar omdat ik niet wil dat ze misbruikt worden in een marketingstunt voor Veilig Nederland… (JoopFinland)

Verlengen, met strafschoppen na

 • Hits: 540

Van Estoril naar Zandvoort (255)

Het heet heel deftig Singel Staete. Een knoert van een gebouw op de hoek van de Singel en de Raadhuisstraat in hartje Amsterdam. Naast een postkantoor wiemelt het er van de BV-tjes die daar hun kantoorruimte hebben ingericht. Een daarvan is Palantir Technologies NL. Een onderneming die zich vlijtig bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware. Begin 2010 neergestreken op het adres Beechavenue 54 op Schiphol. Onder het toeziend oog van ene Alexander Caedmon Karp. Begin 2017 verhuisde de onderneming naar de Singel Staete. Interessante gozer trouwens, die meneer Karp. Flink doorgestudeerd en vervolgens in de wereld van Dagobert Duck gedoken. Hoe hij er in 2010 financieel voor stond is voor ons senseodik kijken, maar we mogen aannemen dat hij toen al aardig op weg was naar zijn huidige miljardairstatus. In 2004 stond hij samen met onder anderen Peter Thiel te schommelen aan de wieg van Palantir aan de baai van San Francisco en eenmaal op gang gekomen boekte hun softwarekind een paar leuke operationele succesjes. Zoals bij het terugvinden van Osama bin Laden en het ontwarren van de verrotte hypotheekkluwen bij JPMorgan na de crisis van ruim tien jaar geleden. Maar er is meer. Palantir heeft in de loop van de jaren vette contracten verworven bij Amerikaanse en Israëlische snuffelclubs als de CIA, de FBI, de NSA, de DIA, de DHS en hun Israëlische neefjes, die ondermeer hun proefwerkjes inleveren bij Jeffrey Epstein's bovenmeester Ehud Barak. En die proefwerkjes hebben vooral te maken met het verder ontwikkelen van de Promis-trackingsoftware en technologie om avontuurlijke lieden in kaart te brengen die snode plannen koesteren of in omstandigheden verkeren waarin die plannen tot bloei kunnen komen. Praten we over potentiële terroristen, fraudeurs, koterkoetsiers, overvallers, wikileakers, shoplifters en andere “subversieven”. Om Pandora even te ontlasten. En zo'n databank vol ongerief levert niet alleen de nodige kennis op om preventief op te treden, maar ook om luitjes te selecteren die subtiel tot het planten van valse vlaggen gebracht kunnen worden. Meer over deze ernstige materie vindt u hier uitgebreid terug. Happy reading. Voor zover mogelijk tenminste. Want voor u het weet wordt u als Kleintje Muurkrantlezer tot een subversief verheven door die meisjes en jongens van Palantir in de Singel Staete. Want u gelooft toch ook niet dat ze daar zitten zonder enig contact met de ministeries van Grapkeutel, jonkvrouw Ollie en die troela van Bijleveld? Nee, wij ook niet. Stay tuned (JP).

Van Estoril naar Zandvoort

 • Hits: 607

Opgeruid staat netjes (006)

Goedemorgen allerallerbeste kinderen in heel dit gave land! Beginnen we deze spijbeldag met een vraagje. Lezen jullie wel es een boek? Nee, niet dat boek waarover Thierry Baudet het gisteravond had, maar een echt boek, van een echte schrijver. En in het Nederlands, alstublieft. En met meer dan vijftig bladzijden? En zonder plaatjes? Nou, in zo’n boek was ik afgelopen maandag aan het lezen. In een echte dikke pil dus. Nee, dat is dus een andere pil als waar jullie huiswerkcoach bij jullie mee aankomt. Dertienhonderd bladzijden. Kan ik aanraden. Verwen jezelf es daarmee. Haal de batterij uit je debieltje, zeg tegen je vriendje dat je geen zin meer hebt om porno te kijken voordat jullie het gaan doen, en tegen je andere vriendje dat altijd tegen je aanjammert over zijn diagnose dat ie zich nu maar es echt moet gaan ophangen. Ergo: schep rust om je heen, zet een doos truffels naast je neer en sla je pil open.
Het boek waarin ik maandag aan het lezen was heet Kwaadschiks, en het is geschreven door A. F. Th. Van der Heijden. Da’s waarschijnlijk teveel om te onthouden maar gelukkig voor jou is A. F. Th. zoals ie zich ook wel noemt, of Arie zoals ie voor zijn vrouw heet, de enige echte levende schrijver in dit land en in deze taal. Nog niet zo lang geleden had je nog De Grote Drie maar nu is er dus nog maar eentje. Arie beunt niet bij zoals al die anderen. En Arie heeft een heus oeuvre geschreven, da’s duits voor een heleboel werken. Arie schreef al toen ik van jullie leeftijd was, en hij is er nooit meer mee opgehouden. De kern van Arie’s oeuvre is een serie pillen die samen De Tandeloze Tijd heten. Daarmee doelt de schrijver op zijn streven om in zijn verhaal de tijd stil te zetten. Arie denkt graag na, en wil zijn lezers laten delen in dat gepeins, daar komt het op neer.
Is dat nadenken van die Arie dertienhonderd bladzijden het delen waard, hoor ik je nu al verzuchten. Er zijn een paar dingen aan Arie waaraan je even moet wennen. Arie drinkt. Nou ja, Arie drinkt veel, heel veel. En hij schrijft daarover veel. Arie mag graag uitweiden over wat ie allemaal drinkt. Da’s vervelend, niet alleen voor Arie en voor zijn vrouw, maar ook voor zijn lezers. Want kijk, ik lust best een biertje op zijn tijd maar dat komt dan wel uit de buurtsuper en wordt aangeschaft van het statiegeld. Maar Arie haalt zijn drank bij een echte slijter en mengt van alles door elkaar. Van wodka tot whiskey, en van wijn tot water, Arie mixt het doormekaar en schrijft er bladzijden over vol. En dat doe je niet gratis. Arie verdrinkt graag voor een klein fortuin.
Arie is dus niet onbemiddeld. Daar komen we op de tweede specifieke trend in Arie’s oeuvre. Arie komt oorspronkelijk uit de omgeving van Eindhoven, en daar ligt het geld niet voor het oprapen. Arie’s boeken spelen dan ook bijna allemaal in Amsterdam. Maar da’s niet het Amsterdam dat je kent wanneer je in de Bijlmer bent geboren, of in Slotermeer. Arie’s boeken voeren de lezer naar het buurtje achter het Concertgebouw, naar de Jordaan, en naar Badhoevedorp en Amstelveen en zo. De personages in zijn boeken laten het zelden bij een flesje Grolsch, en zitten nooit in de tram maar laten zich in een taxi van slijterij naar kroeg scheuren.
Ik verklap dit alvast omdat de hoofdpersoon in Kwaadschiks een typische Arie van der Heijden is. De kerel, een veertiger met de naam Dorlas, drinkt zich een slag in de rondte en rijdt onder invloed in een BMW door de hoofdstad. Hij werkt in de reclamewereld, die helaas voor velen onder ons een afdruk van de echte wereld is, zoals jij ook onderhand wel doorhebt. Dorlas bedenkt slogans en drinkt, en drinkt en bedenkt slogans. Tevens naait hij er op los. Hij is een womanizer zoals dat heet omdat we er geen goeie term in het nederlands voor hebben. Paait vrouwen, meestal met zijn geld en zijn patserige auto. Die vrouw moet dan een tijdje zijn gezuip aanzien en daarna zijn klappen incasseren, waarna zij in een blijf-van-mijn-lijf-huis verdwijnt en Dorlas weer es op zoek gaat naar een volgende prooi. Als hij een hoertje onder bedreiging van een geladen revolver verkracht, wordt hij gepakt maar door zijn advokaat -een eveneens aan drank en geld verslaafde figuur die in andere boeken van Arie ook een rol heeft- vrijgepraat.
Op dat punt in Arie’s boek was ik afgelopen maandagochtend. Rond bladzijde driehonderd rijdt Dorlas bezopen van zijn werk naar huis, wordt aangehouden en raakt zijn BMW en rijbewijs kwijt. Thuis op de bank gaat ie nog es vol overtuiging aan de wodka en merkt ternauwernood dat zijn vriendin haar koffers pakt om hem te verlaten. De kerel gaat terug naar het politiebureau waar ze hem hebben opgeschreven en jat zijn rijbewijs en zijn BMW mee. Rond bladzijde vierhonderd slingert Dorlas naar Amstelveen waar ie op een trapveldje zijn gewezen schoonbroer en de nieuwe vriend van zijn ex bedreigt met een pistool. Die slaan op de vlucht waarna Dorlas door de voordeur van zijn gewezen schoonouders schiet.
Ik ben dan op bladzij vijfhonderd en luister effe naar de radio. Die meldt dat er in een tram in Utrecht misschien geschoten is. Hoe zou dat aflopen, denk ik, en begin snel weer te lezen.
Dorlas slingert door de stad, merkt dat ie achtervolgd wordt en vuurt bij aankomst voor zijn woning onmiddelijk op een vrouw die uit het autootje stapt waarin zij de BMW heeft achtervolgd. Komt de mooiste passage in het boek, waarin Dorlas zich in zijn huis verschanst en in zijn steeds maar toenemende roes probeert voor te stellen wie die vrouw wel mag zijn geweest en waarom ze op straat blijft liggen. Honderden bladzijden verder is de kerel er van overtuigd dat ie op zijn ex heeft geschoten.
Ik luister weer effe naar de radio, en ook in Utrecht is het onzekerheid troef. Is er geschoten, en zo ja door wie, en waarom? Gauw verder lezen, dan weet ik het eerder dan Lara Rensen…
Dorlas denkt dat hij de zoon van zijn ex gijzelt. Voor zijn huis heeft men de gewonde ontdekt en afgevoerd en verzamelt zich alle mogelijke soorten politie en zo. Zijn advokaat biedt aan om met Dorlas te onderhandelen en gaat met de vermeende gijzelnemer aan de jajem. We zijn op de helft van het boek wanneer de zoon van de ex niet in het huis blijkt te zitten maar zich in de straat bij de politie meldt. Dat wordt aan Dorlas natuurlijk niet verteld en de aandacht van de lezer verschuift langzaam van de steeds onhandiger denkende Dorlas naar de poging van de massa politie en media om greep te krijgen op de situatie. Wie is eigenlijk de gewonde vrouw?
Rond bladzijde achthonderd luister ik weer even naar ‘Utrecht’: Rutte noemt de schietpartij een aanslag en de verkiezingskampanje wordt opgeschort. Zo gaat dat in 2019, en zo ging het ook in 2008, het jaar waarin Kwaadschiks speelt. De familie van de ex zit in het ziekenhuis en krijgt te horen dat hun dochter, moeder, zus en vriendin is overleden. Maar pa en broer wacht een verrassing: zij stellen zich beschikbaar om het lijk te identificeren maar weten niet wie ze zien. Schrijver slaagt er vervolgens in om ons nog honderd bladzijden in spanning te houden over wie daar dan wel beschoten en bezweken is.
Zo lang duurt het niet in Utrecht. Daar wordt de vluchtauto gevonden en het signalement van de dader verspreid. Buurtbewoners in Lombok weten meteen om wie het gaat, een vrouw die door hem verkracht is noemt hem een psychopaat.
Dorlas wordt door een commando op zijn bed aangetroffen en hoort onderweg naar het politiebureau dat de vrouw die hij heeft beschoten en gewond heeft laten liggen overleden is, denkt ook nog steeds dat het hier zijn ex betreft en probeert bij aankomst op het bureau de hand aan zichzelf te slaan. Tevergeefs. We zijn op bladzij duizend en daar blijkt het slachtoffer de vrouwelijke agent die een paar uur daarvoor Dorlas zijn rijbewijs heeft afgenomen.
Het wordt avond. Het boek is bijna uit. Dorlas krijgt levenslang en zijn advokaat begint een relatie met de ex. Van de politiemensen waarmee we in de dertienhonderd bladzijden kennis hebben gemaakt maakt bijna iedereen promotie. Niemand vraagt zich af hoe Dorlas zijn rijbewijs uit hun bureau kon terugnemen en zich bijna van kant kon maken met een extra revolver terwijl hij al gearresteerd was. Ook Arie, onze schrijver van al dit moois, lijkt zich dat niet af te vragen.
Rond ‘Utrecht’ heeft de hype zich mogen uitbreiden tot onmogelijke proporties. De rampzalige overwinning van het Forum in de verkiezingen is een rechtstreeks gevolg van de beziging van de term ‘aanslag’ waar er sprake is geweest van een ‘schietpartij’. Morgenavond is er een stille tocht, zondag zal in menige kerk weer gebeden worden voor het heil van ‘onze hulpverleners’. Het gekke in Nederland is, lieve kinderen, dat het er geel ziet van de hesjes maar die behoren toe aan de knuppelaars en spreejers, niet aan demonstranten.
Ga straks weer naar buiten, kids, en dwing het af, een echt klimaatbeleid. Gaat het niet goedschiks, dan maar… juist. (JoopFinland)

Opgeruid staat netjes

 • Hits: 571

Trump en Deep State (012)

'Zoals in vorige afleveringen al voorzichtig aangegeven zijn de geruchten over een ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Rouhani niet van de lucht. Deze ontmoeting zou moeten plaatsvinden in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dat zou Israël en Saudi-Arabië uiteraard bijzonder van streek maken en ook het trio Bolton, Pompeo en Pence, de oppassers van de Donald'.
Bij het opschrijven van deze woorden komt het 'brekende nieuws' dat veiligheidsadviseur Bolton door Trump is ontslagen, in vorige afleveringen voorspeld. John 'bomb Iran' Bolton was de meest oorlogszuchtige van de oppassers in het Witte Huis en zijn vertrek is een belangrijke stap in de richting van een mogelijke draai in de Amerikaanse politiek ten aanzien van Iran. Zolang Bolton deel uitmaakte van Trumps kabinet was een draai onmogelijk. Bolton probeerde eerder de deal met Noord-Korea om zeep te helpen en drong aan op regime change in Venezuela alsmede het handhaven van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan. Op al deze terreinen is nu een verandering denkbaar. Groot nieuws dus.
Net als dat Trump voor de tweede keer in twee weken heeft gezinspeeld op een ontmoeting met Rouhani: 'het zou best kunnen'. Dit komt na ander groot nieuws: China gaat 280 miljard dollar (maar niet in dollars!) investeren in Iran's olie- en gasindustrie. Het geeft het door sancties getroffen ajatollah-regime lucht.
Ere wie ere toekomt: het was de uitstekend geïnformeerde kolonel Wilkinson, voormalig stafchef van Colin Powell toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, die een regeling tussen Trump en Iran al meer dan een half jaar geleden voorspelde.
Natuurlijk zijn we nog verre van een deal (Iran stelt als voorwaarde dat alle sancties tegen het land worden opgeheven), maar een belangrijk obstakel (Bolton) is uit de weg geruimd. Trump wordt als 'onvoorspelbaar' weggezet, maar dat is dommigheid en kwade opzet van MSM. Trump is juist zeer voorspelbaar gebleken: grote woorden, maar geen oorlog of regime change. Niet in Noord-Korea, niet in Venezuela, niet in Syrië en ook niet in Iran. Herinner u Obama, Hillary Clinton of stel u vier jaar Joe Biden voor. Veel zeergeleerde onwetenden (bijvooebeeld bij cafe Weltschmerz) hebben hel en verdoemenis onder Trump voorspeld, maar ze zijn niet serieus te nemen omdat ze de toestand in de VS niet begrijpen. De VS bevinden zich in een pre-revolutionaire fase. De bevolking heeft geen vertrouwen in de overheid en Washington in het bijzonder. 'Zakkenvullers'. DAAROM werd Trump gekozen: hij is al miljardêr en hoeft zijn zakken niet te vullen zoals de Clintons of de Obama's.
Dat MSM Trump zo haat, van de Volkskrant tot het NOS-journaal, van "links" tot rechts, zou te denken moeten geven. Het is zoals Pasta en Fiorella Isabel van Convo coach stellen: liever nog vier jaar Trump dan vier jaar Joe Biden. Want dan wordt het zeker oorlog en een voortzetting van de politiek van regime change. (WK)

Trump en Deep State

 • Hits: 445

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (003)

De voorzitter van het Britse (in feite natuurlijk Engelse - opgetuigd met wat afgevaardigden uit binnenlandse koloniën) Parlement heeft met een regel uit 1604 de regering May ontzegd haar onderhandelingsresultaten met Brussel opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis. Het adstrueert hoe het kapitaal (City of Londen) nooit van plan is geweest om Brexit door te laten gaan. Deze tragikomedie duurt nu al twee jaar en het einde is nog niet in zicht. De EU was een Amerikaans project om Europa te neutraliseren als concurrent, ontworpen door met name Jean Mollet (ervoor minister in de collaboratie - regering van maarschalk Petain), Paul - Henri Spaak en nog wat technocraten die 'een Verenigd Europa', het plan van Hitler dat Churchill in 1948 had omarmd, oplegden zonder dat een parlement of bevolking erin hadden bewilligd. De EKSG, vervolgens EEG en nu EU. Zonder enige vorm van democratie. Om daar een kroon van op te zetten werd het zg. Europese Parlement eraan toegevoegd waarvoor we nu mogen stemmen om het project met terugwerkende kracht te legitimeren.
De Franse president De Gaulle wilde Engeland er niet bij. Omdat hij Engeland als een verlengstuk van de VS beschouwde en wat had hij daar gelijk in. Het plan van Hitler was 'een Verenigd Europa onder Duitse leiding' . Duitsland was nu door de VS bezet net als de rest van Navo-Europa, maar het 'Verenigd Koninkrijk' werd financieel - economisch een Amerikaanse vazal. Onder zijn opvolgers werd Engeland alsnog lid van de EU (zogenaamd), om de belangen van de VS te behartigen en ervoor te zorgen dat het met Europa nooit iets zou worden. Dat heeft gewerkt.
Brexit was het werk van een populistische volksbeweging die de vergaande bezuinigingen die de middenklasse verarmden toeschreven aan Brussel en het idee lanceerden dat zonder Brussel het leven op het eiland dat nooit deelnam aan de euro en iedere politieke samenwerking had getorpedeerd, beter zou worden.
In noch Labour of bij de Conservatieve Partij was het enthousiasme voor Brexit (denk aan May zowel als Corbyn) groot. Omdat het kapitaal dat niet wilde. Daarom wordt nu deze tragikomedie opgevoerd. Corbyn heeft een tweede referendum omarmd. Uiteraard om Brexit de nek om te draaien. Dat maakt het zo krankzinnig, want ook May is een 'remainer'.
De uitkomst zal zijn dat het eiland gewoon in de EU blijft, al zal er via 'uitstel' nog wat water door de Thames stromen.
Engelsen zijn geen Fransen zoals we weten. Ze hebben Thatcher en haar opvolgers geslikt en zullen ook dit slikken. Alles blijft bij het oude. Want wat er nooit van deel heeft uitgemaakt hoeft er ook niet uit. Sterker nog: kan er niet eens uit. (WK) 

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit

 • Hits: 729

Op de barricades in Frankrijk (051)

De Gele Vesten zijn helemaal terug van nooit weggeweest. Acte 43 had deze keer als uitgeroepen hoofdstad Montpellier, de hoofdstad van het departement Herault. Een paar duizend GJ gaven acte de présence. Eric Drouet, een van de voormannen van de beweging werd er voor de zoveelste maal geverbaliseerd. Volgens Drouet heeft de beweging de plicht om terug te keren. Omdat er niets veranderd is.
Overal in Frankrijk gingen de vertrouwde stoeten onder de vertrouwde leuzen en gezang de straat op, zoals in Rouen, waar het even vertrouwde politiegeweld direct losbarstte. De manifestatie in de stad was verboden. Ook in Bordeaux en uiteraard Parijs werd gedemonstreerd. In Bordeaux probeerden de demonstranten op te trekken naar het plaatselijk kantoor van LREM, La Republique en Marche, de partij van Macron. Om met de aanhangers van de president te discussiëren. Dat bleek niet mogelijk. De Macronisten verschansten zich in hun hoofdkwartier en lieten de politie chargeren.
Ook in Parijs werden de GJ weer onthaald op traangas, wapenstokken en arrestaties. Faouzi Lellouche, een vooraanstaande GJ, werd aangehouden op de Champs Eelysees, in het 'verboden' centrum van Parijs. Hij kondigde aan dat dit verbod in de toekomst niet langer gerespecteerd zal worden. 'We laten ons niet langer naar de periferie drukken', zo verklaarde hij.
Ook in Lille, uiteraard Toulouse, Straatsburg en Brest gingen de Gele Vesten met nieuw elan massaal de straat op.
In de MSM, bijvoorbeeld radiostation RTL, wordt de 'wederopstanding' uiteraard gebagatelliseerd: 'een paar honderd mensen hier en daar'. Ze weigeren het verband te zien met acties als in de gezondheidszorg, waar in estafette permanent wordt gestaakt tegen de onhoudbare situatie voor het medisch personeel.
Het verzet zal deze herfst verder groeien, op weg naar de 17e november, de verjaardag van het begin van het verzet. (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 490

Op de barricades in Frankrijk (023)

Vorige week werd in de Assemblee de 'anti-casseurs wet' aangenomen en de regering Macron werd op haar wenken bediend met het ongekende geweld door de vandalen (zie vorige aflevering). Dit 1-2-tje tussen "extreem - links' en de macht is zo opvallend dat zelfs in de Franse MSM vragen worden gesteld waarom deze para-militair georganiseerde 'Black Bloc' s' ook nu weer geen strobreed in de weg werd gelegd bij hun plunder- en vernieltocht over de Champs Eelysees, 'de mooiste avenue ter wereld'. De winkeliers hadden juist hun op zaterdag dichtgetimmerde zaken van bescherming bevrijd omdat het de laatste zaterdagen niet tot vernielingen was gekomen. Zelfs 'gerenommeerde' kranten en commentatoren vragen zich af waarom de alom tegenwoordige politie niet ingreep. Geen flashball op de vernielers afschoot. Er geen arresteerde. Nooit een arresteerde of voor het gerecht bracht. Dit maakt de volgende vraag 'zijn de Black Bloc' s geïnfiltreerd door de politie' plausibel.  En 'waarom lijken de BB zo op de beruchte 'politie in jeans' die wordt ingezet? Het woord 'agent - provocateur' is niet zonder reden uit het Frans afkomstig. Het land heeft hierin een eeuwenoude traditie die loopt van voor Napoleon tot 1968. De betrokkenheid van de geheime politie in dit spel is spreekwoordelijk en zonder twijfel nu ook weer van toepassing.
Macron speelt quitte of dubbel. Hij probeert de zaak die nu al 3 maanden het land in haar greep houdt te forceren met geweld dat hij zelf uitlokt. En in zijn ivoren toren denkt hij dat hij daar mee wegkomt. Dat de bevolking er intrapt en voor de Europese verkiezingen op zijn partij gaat stemmen. Een groot deel van de bevolking gaat (net als hier) helemaal niet stemmen en daar hebben ze gelijk in want het is een farce. Macron denkt zijn geslonken aanhang te vergroten met angstige burgers die bang zijn voor geweld. Daar was het 1-2-tje om bedoeld. Het is mogelijk dat deze truuc lukt. Mensen die iets te verliezen hebben zullen zich wellicht dit oor laten aannaaien. Maar door de 40 jaar van aanvallen op de inkomens van de lagere middenklasse is een zo groot deel van de bevolking zo verarmd geraakt (onvergelijkbaar met Duitsland of Nederland) dat zijn autocratische geweldspolitiek zich ook zomaar tegen hem kan keren. (WK) 

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 1263

Bom onder Rutte's MH17-verhaal (005)

De JIT en de regering Rutte hebben opnieuw een zware nederlaag geleden in de zaak MH17 met het vrijlaten door de Oekrainse justitie van Vladimir Tsemach, een 'rebellencommandant' (hij zou aanvoerder van de luchtverdediging rond Znijzne zijn geweest waar het toestel werd neergehaald) die een paar weken geleden door de Oekrainse geheime dienst 'op spectaculaire wijze' uit Oost-Oekraine was gekidnapt. Zowel een brief van JIT-chef Westerbeke als een van een groep Europarlementariërs (denk aan de Maidan-kraaiers Verhofstad en Van Baalen) vermochten niet de Oekrainse president Zelensky op andere gedachten te brengen.
Het doel was duidelijk om de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland te verhinderen, waarin volgens westerse persbureaus Poetin 'enkele minuten' na de vrijlating van Tsemach ('tak' in het Hebreeuws) zou hebben bewilligd. De nieuwe President Zelensky van Oekraïne wil deze gevangenenruil gebruiken om de oorlog in Oost-Oekraine, die al meer dan tienduizend doden heeft geëist, te beëindigen.
Tsemach wordt door JIT betrokken geacht bij het transport van de BUK-raket die verantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van MH17. Dit op grond van een interview met Tsemach (video) waarin hij vertelt een BUK te hebben 'verstopt'. Volgens ingewijden zou dit echter om een op het Oekrainse leger door de separatisten buitgemaakte BUK gaan en niet om een 'Russische' BUK, zoals JIT beweert. Tsemach zou volgens JIT kunnen vertellen 'wie' op de knop heeft gedrukt en zo het bewijs leveren dat ontbreekt in de rechtszaak die voor maart 2020 op het programma staat in Nederland. Vandaar de Nederlandse preoccupatie met zijn arrestatie en vrijlating in afwachting van zijn proces. Andere berichten spreken van dat Tsemach de rechtbank verliet 'als vrij man'. De Oekrainse Openbaar Aanklager verklaarde 'dat Tsemach terug zal keren naar het gebied dat niet onder controle staat van de Oekrainse overheid'. Door Tsemach vrij te laten kan hij geen deel meer uitmaken van de gevangenenruil, zoveel is zeker. De zaak houdt verband met de krachtmeting tussen Zelensky en de Oekrainse justitie, product van zijn oorlogszuchtige voorganger Poroshenko.
Deze rechtszaak tegen Tsemach betreft zijn rol in de burgeroorlog in Oekraïne en niet het neerhalen van MH17. In de brief van JIT aan Oekraïne stelt Westerbeke: 'Op basis van nieuwe informatie beschouwen we Vladimir Tsemach nu als verdachte. We kunnen echter niet zeggen welke informatie dat is'.
JIT en de Europese politici hebben Zelensky niet kunnen overtuigen. Het bewijst dat er een andere wind waait in Kiev. (WK)

Bom onder Rutte's MH17-verhaal

 • Hits: 605

Octopussy (648)

Het zal je gebeuren. Sta je daar nog in je nachtelijke outfit om een uur of kwart over 8 je eerste koppie koffie te brouwen, staat er ineens een vlucht FIOD-smurfen onder leiding van aalmoezenier Kevin Boertje bij je in de keuken. Goed voor een hartverzakking. Het gebeurde de niet al te gezonde echtgenote van emeritus bef Jan van Diepen. Gelukkig ging deze overval niet gepaard met het inrammen van deuren en ander SD-gedrag. Zoals de vorige keer (1). Al vraag je je wel af hoe ze dit keer zo geruisloos zijn binnengekomen. Beschikten de centenneukers nu ineens wel over sleutels of maakten ze bij deze gelegenheid gebruik van de diensten van een naburige NSB-er? Hoe dan ook, de rest van het scenario van het het feestje van vorig jaar september was intact gebleven. Jan werd van zijn sponde getrokken (”denk om zijn stoma jongens”), naar beneden gesleept en afgevoerd naar een Rotterdams smurfenverblijf. Verder werd Jan's hele administratie gelicht (inclusief kopieën van verklaringen die notaris Van der Veen al het zuur hebben bezorgd), een paar laptops en een paar debieltjes geconfiskeerd en het geld dat Jan's echtgenote bij elkaar had geharkt voor een eventuele begrafenis. Dat laatste was trouwens ook een herhaling van zetten. Het spaargeld dat september vorig jaar werd meegenomen is nog steeds niet terugbezorgd. Dit alles onder het waakzaam oog van een OvJ van naar schatting in de dertig, die weigerde haar naam te noemen. Het waarom van deze intimiderende charade moge duidelijk zijn. Jan en zijn echtgenote zijn noch vuurwapen- noch vluchtgevaarlijk en zijn wat hun gezondheid betreft aan hun laatste rondje bezig. De enige reden voor dit op het oog redeloze getreiter is Jan's bemoeienis bij het schandaal rond de erven Van den Hemel. Niks meer. Niks minder. Nederland is een rechtstaat. Als het zo uitkomt. Stay tuned (JP).

(1) Vgl. aflevering 633

Octopussy

 • Hits: 1545

Kunst en nazikunst

Het moet al met al bijna vijfendertig jaar geleden zijn geweest, in de zomer van 1983. Want binnen de toen nog bestaande Communistische Partij Nederland hadden zich even daarvoor de zogenoemde horizontalen geprofileerd. En Nico Varkevisser was zo'n horizontaal. Samen met een tiental geestverwanten stond hij die avond voor het voormalig Filmmuseum, in het Amsterdamse Vondelpark. Reden: het museum wilde een film laten zien van de hand van Leni Riefenstahl, de cineaste van de nazi's. Varkevisser wilde de vertoning verhinderen, wij wilden het museum in. Ik herinner me niet ooit in het museum te zijn geweest, dus klaarblijkelijk wonnen de horizontalen het pleit.
Het Stedelijk Museum in Den Bosch, dat trouwens vanaf 1 juni aanstaande omgedoopt zal zijn tot het enige, echte designmuseum van ons land, wil nazikunst gaan exposeren. Zullen er dan demonstranten voor de deur staan? En zal ik zelf ook weer naar binnen willen? Het tweede weet ik wel zeker. Niet omdat de films en foto's van Leni Riefenstahl of de architektuur van Albert Speer me zouden boeien. Dat is niet het geval. Mij gaat het erom dat ik de mogelijkheid krijg om het nazisme mijn andere wang toe te keren. Ik wil een eigenschap kunnen tonen die de ideologie van het geweld nu juist niet kan velen en die het wil uitroeien: kwetsbaarheid.
Immers, de nazi's hielden zich feitelijk alleen maar in negatieve zin bezig met kunst. Het ging in het Derde Rijk vooral om wat niet als kunst mocht gelden: de verboden kunst die ontaard werd genoemd. Ontaarde kunst was alles dat niet met de verheerlijking van spierballen, oorlog en het recht van de sterkste, met de bestaansgrond van het nazisme, te maken had. Ontaarde kunst was kwetsbare kunst. Ga dus allemaal kijken straks als het er hangt, ligt en staat, het pompeuze en folkloristische gedoe uit 1933-1945. Niet omdat het mooi is, of belangrijk. Maar omdat we uit de nederlaag van de monsterlijke ideologie die dat voortbracht, onze vrijheid hebben verkregen...

(Deze column verscheen eerder op 7 maart van het vorig jaar in het Stadsblad Den Bosch)

JoopFinland

 • Hits: 485

Catalonië en Madrid (017)

Terwijl het proces in Madrid tegen de leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zijn derde week ingaat zijn de Catalanen in 400 bussen naar de Spaanse hoofdstad afgereisd om te protesteren tegen de politieke processen. Het voormalige hoofd van de Catalaanse politie die in een apart proces terechtstaat wegens het weigeren van het arresteren van de leiding van de organisatoren van het referendum op 1 oktober 2016 heeft in zijn rechtszaak verklaard dat ze juist wel van plan waren om Madrid te gehoorzamen, maar dat dit onmogelijk was omdat ze door het volk beschermd werden. Dat wordt in deze demonstratie duidelijk.
Hoe langer deze comedie duurt des te kwader worden de Catalanen. De draconische straffen (tot 25 jaar) die geëist worden tegen hun leiders doen hen terugdenken aan de zwarte jaren van de dictatuur van Franco, toen hun taal verboden was en hun leiders werden geëxecuteerd. 'De Republiek brengt vrijheid!' is een van de leuzen die werden meegedragen. Dat moet niet alleen de Catalanen aanspreken. Want de door Franco opgetuigde Monarchie is een knellend keurslijf waarin het gehele schiereiland wordt vastgesnoerd. Daar strijden de Catalanen tegen. En niet alleen de Basken maar alle vrijheidslievenden staan achter hen. (WK)

Catalonië en Madrid

 • Hits: 555

Octopussy (658)

Nee, nee. Fonske Spooren zat niet in Beekse Bergen. En ook niet in Wildlands (1). Op de dag dat hij voor de kadi moest verschijnen was ie op weg naar Congo. Mogelijk om met een of ander sprookjesachtig verhaal alsnog wat poen bij elkaar te harken voor het delgen van zijn schulden en een faillissement te voorkomen. Want de verhalen waarvan de Fonz en zijn gabber Jan Muller zich bedienen zijn niet zelden gelieerd aan het gedachtengoed van de gebroeders Grimm. Neem bijvoorbeeld deze: In Brazilië beschikt een inventief clubje over een unieke vloeistof. Als je die over zwart gemaakte biljetten van 100 dollar sprenkelt veranderen die zwarte papiertjes simsalabim weer in keurige 100 dollar biljetten. Dus stel, dat je een koffer vol van die zwarte vodjes hebt kan je in twee mummen meloenair zijn. Moet je eerst iemand vinden die zondagsochtends met een koe de hei opgaat om een haas te vangen en uit dat geloof bereid is poen in dat gewaagde project te steken. Want die magische vloeistof kost uiteraard niet niks. Daarnaast moet voornoemde gelovige of een van diens associés bereid zijn dat spul op te halen en over te brengen naar bijvoorbeeld Frankrijk. Daar vindt dan de metamorfose plaats en alle betrokkenen krijgen vervolgens hun aandeel in de vette winst. Waar we dat allemaal vandaan halen? Nou, wij beschikken over een tikkietakkie over het internet van een paar maanden geleden tussen Jan Muller en ene Cyril Francois. Over de procedure en de poen. We haken even in op dat tikkietakkie op 9 juni jl. Schrijft Janus verbatim aan Cyril:

"Dear Cyril,
I cannot agree that my share will be deposited with a bank in France. I insist that my share be paid into the bankaccount as agreed and recorded. The cooperation within the EU is a reason for me to receive my share at the ATB Bank (2) or in cash. Let me know how to solve that”.

In een mondje steenkool Engels kwam Cyril de volgende dag al terug bij Janus met het volgende:

Prior to your email dated 9th of June 2019 I've read and understand your plights, but I want to use this medium to assured you immediately your representative handed over the cleaning materials to the cleaning company agent in Paris, within 48 hours the cleaning process will be fully completed, then the cleaning company director together with company lawyer will fully accompany you to the bank where the transfer will take place. You are free to transfer your share to any bank account of your choice. Please you need to assist my family to create the online foreign bank account as non-resident in France. As for your share you are free to transfer it to any bank account of your choice anywhere in the world. Please kindly confirm the readiness of your associate and send me his international passport copy immediately to enable us proceed with the round trip flight tickets together with the hotel reservation”.

Kort daarna laat Cyril weten dat een Israëlische zakenpief de operatie gaat financieren. Maar in etappes. Om te voorkomen dat de “muilezel” de trip naar Sao Paulo als een betaald uitje gaat beschouwen. Het betrokken lastdier voelt het kriebelen onder zijn hoeven en haakt stante pede af.
Of de transactie daarna nog zijn beslag heeft gekregen weten we helaas (nog) niet. Maar de voorafgaande correspondentie geeft wel aan waar de compagnon van Fons opereert. Aan de rand van het ravijn. Niet voor het eerst trouwens. Eerder deze eeuw zou deze zoon van een eerbare kleermaker uit Sint Oedenrode door een twijfelachtig akkefietje zijn baan bij Arthur Andersen (3) zijn kwijtgeraakt en uiteindelijk 4 maanden in een kerker zijn beland. Zijn echtgenote zou als gevolg van datzelfde akkefietje haar congé bij de ABN/AMRO hebben gekregen en sindsdien, weliswaar officieel gescheiden, af en toe als mantelzorgster van Muller's thuis-BV's optreden. Makkelijk? Nee. Avontuurlijk. Dat wel. Af en toe voel je je net Bonnie and Clyde. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 657.
(2) Afkorting van de Amsterdam Trade Bank. Een volle dochter van de Russische Alfa Bank.
(3) Ooit een van de grootste accountantskantoren ter wereld.

Octopussy

 • Hits: 683

Op de barricades in Frankrijk (022)

Zelden is de samenwerking tussen de regering Macron en het zg. 'Black Bloc' (vermeende ultra-linksen) duidelijker geëtaleerd dan op Place d'Etoile zaterdagochtend de 16e maart waar de Gele Vestjes zich op de Champs Eelysees verzamelden voor de 'Mars van de eeuw'. De cohorten van de gendarmerie hadden zich rond de Arc de Triomphe geposteerd toen de in het zwart geklede 'antifa's', nauwelijks te onderscheiden van de 'policiers en jeans',  rond elf uur in gesloten formatie onder een zwarte banier met een onleesbare tekst optrokken tegen de gendarmes die als Amerikaanse kolonisten een cirkel hadden getrokken met hun gevechtswagens. De politie deed niets. Liet ze komen. Ze schoten wat traangas af. Geen charges. Die bewaarden ze voor de Gilets Jaunes die werden ingesloten op de Champs Eelysees. Fouquet (een der oudste restaurants van de stad) werd vernield. Ruiten ingeslagen van de alomtegenwoordige banken in het Parijse stadscentrum. De opzet van deze samenwerking tussen de regering Macron en het Black Bloc was duidelijk: verhinderen dat de stoet van de mars van de eeuw zich zou formeren.
Iedereen die naar de mars voor 'sociale gerechtigheid en het klimaat' wilde werd gefouilleerd. Maskers en alles wat de ordetroepen niet beviel werd afgenomen. Toch konden deze vandalen hun gang gaan zonder dat werd ingegrepen. Ze denken dat het Franse volk hier intrapt en het verzet zo wordt gefrustreerd . De vandalen zijn bij de politie bekend. Hen wordt geen strobreed in de weg gelegd.
Dit was dus de uitkomst van 'het Grote Debat'. Nu de Europese verkiezingen nog en de klus is geklaard. Alles terug naar de rust voor 17 november 2018 toen de onrust begon.
Gelooft u het? (WK)

Op de barricades in Frankrijk

 • Hits: 649

Van Estoril naar Zandvoort (254)

Die is wel wijlen. John Casablancas. In 2013 naar het hemelse dakterras verhuisd. Of naar de eeuwige grill. Dat laatste kan ook, want als stichter van Elite Model Management was hij een collega en goeie kennis van het duo Epstein/Brunel. En was net zo'n smeerpijp. Waarom roepen wij hem even terug uit de vergetelheid? Nou, hij verpatste Elite Model New York aan Eddie Trump (geen familie). En laten we Eddie nou al eens eerder door de wringer hebben gehaald in de afleveringen 464 en 465 van deze serie. Die ons niet alleen leidden naar bijvoorbeeld Roy Cohn (rip), maar ook naar ome Jaap Kroonenberg (rip) en de perikelen rond de Schumacher Kramer Stichting, eveneens in deze serie terug te vinden. Met buiten die van ome Jaap de namen van ondermeer de meisjes Veenemans en Scheffer en notaris Johan van der Veen. Om eens wat te boeren. Over die laatste hebben we binnenkort trouwens weer wat nieuws te melden. Zo komt van het een het ander. Van Jeffrey naar Johan? Geen probleem. Stay tuned (JP).

Van Estoril naar Zandvoort

 • Hits: 511

Gladiolen in Venezuela (034)

We hebben die club in 2008 al eens licht getoucheerd. Otpor aka Verzet. Een Servisch vehikel dat jongeren van all over the globe leerde hoe je heel vreedzaam democratieboompjes in je land moest planten en bewateren. Otpor werd bij dit nobele streven gesponsord door Amerikaanse instituten als National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute en USAID. En dan weet je meteen om wat voor boompje het ging. Mocht u plotseling bevangen worden door een acute aanval van nieuwsgierigheid dan kan u hier terecht om die aanval te pareren. Na in 2004 een vergeefse poging te hebben ondernomen om een warme zetel in de Servische landdag te veroveren voer Otpor ten hemel. Maar, dat heb je met bomen, ze dragen zaadjes en in dit geval kwam er eentje goed terecht. Otpor kreeg in 2005 een postuum kind en de kwekers noemden het CANVAS. En waarheen waaiden op hun beurt die oh zo democratische canvaszaadjes? Naar Venezuela. Een wonder? Niet echt. Want een van de gretige leerlingen bij Otpor was de momenteel als surrogaat president van Venezuela door de wereld stappende Juan Guaido. Ondersteund door hetzelfde soort Amerikaanse kutkevers die zo vreedzaam hun Wallstreet-democratie brachten in Vietnam, Indonesië, Chili, Grenada, Panama, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië. Om eens wat duistere steegjes op te noemen. Oké. Die pogingen zijn niet overal met de hoofdprijs schoot gegaan, maar waar gehakt wordt is het woensdag. Maakt voor de lenteboeren uit het binnenkort aan de zuidas afgesloten land of the free overigens geen flaus aus. Ze gaan gewoon verder op het ingeslagen modderpad. Dit keer om in Venezuela het licht uit te doen. Letterlijk zelfs. Of dat deel uitmaakt van de leerstof die bij Otpor cq. CANVAS op het bord werd/wordt gekrast weten we niet. Wij zijn nooit uitgenodigd voor een cursus in Belgrado. Maar zeg niet dat het niet kan. Per slot is de stroom afsluiten een vreedzaam gebeuren nietwaar. En naar wij aannemen dan ook volledig gesteund door schuifdeurpianist Rutte en de Enkhuizense bread and breakfastondernemer Blok. Oh? Was bij u ook al geïmpregneerd dat die stroomuitval aan dat sullig onderhouden Bolivaarse electriciteitsnet lag? Nou, lees dan dit eens even op uw gemakkie door en we weten zeker dat u bij u in ieder geval het licht weer brandt. Zonder extra kosten. Stay tuned (JP).

Gladiolen in Venezuela

 • Hits: 716

Octopussy (657)

Geen spoor van Spooren gisteren. Fons liet weten dat ie “in het buitenland” zat en dus niet voor de kadi in Den Bosch kon verschijnen om een dreigend faillissement af te wenden. Ondanks het feit, dat het bij dat buitenland voor hetzelfde geld om Beekse Bergen of Wildlands ging kreeg Fonske de benefit of the doubt en doofde de betrokken kadi de kooltjes onder de grill. Over twee weken nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met name bij het Eindhovens Dagvod van Christian van Thillo roken ze bloed en uiteraard laten we u even meegenieten van deze twee artikelen (